Köpmanna- och Hantverksföreningar

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Hörbyortens Köpmannaförening Hantverksföreningar Blandat
     
 
Hörbyortens Köpmannaförening

Annons från Hörby utställningen 1952.

   
   

Bild ID: HH_3327
Köpmannaföreningen 25 år Oktober 1951

   

Till toppen av sidan

 

   Hantverksföreningen


Utfärd av Frosta Härads Fabriks och Hantverksförening till Ludvigsborg 24.05.1906 i samband med
fanans invigning, som skänkts av Otto Coreus.
Bild ID: GP_015_hantverksforeningen Bildkälla: Göran Persson.

Bakre raden fr. v.

1 Målarmästare Anton Svensson Hörby f. 20.03.1878

2 Nämndeman Nils Åberg Ludvigsborg f.12.25.1867

3 Målarmästare Fritz Petersson Hörby f. 26.08.1885
3 död 28.11.1938

4 Tunnbindarmästare Hans Haglund Hörby f. 11.02.1853

5 Kantor Ivar Säfstrand Hörby f. 23.06.1872

6 Bagaremästare Elias Olseni Höör f. 27.03.1859
6 död 21.12.1946

7 Skräddarmästare Anders Rosell Lyby f. 1869 död 1932

8 Skräddarmästare Sven Sandsjö Hörby f. 24.02.1842

9 Möbelhandlare J. W. Petersson Hörby f. 31.07.1877

10 Manufakturhandl. Otto Corens Hörby

11 Timmerhandlare Alfred Persson Hörby f. 17.05.1875
11 död 10.10.1951

12 Skräddarmästare Eugen Svensson Höör f. 15.07.1867

13 Färgerifabrikör Karl Kniberg Hörby f. 16.02.1868
13 död 11.06.1958

14 Färgerifabrikör Hjalmar Lindvall Hörby f. 31.07.1844

 

Sittande fr. v.

1 Grosshandlare Per Jönsson f. 12.11.1852 död 12.10.1937

2 Trafikchef Olof Dalin f. 31.03.1865

 

 

Stående främre raden fr. v.
1 Okänd

2 Garvarmästare Carl Hallqvist d. y. f. 06.05.1873

3 Målarmästare Olof Olin Höör f. 23.11.1862

4 Nämndeman Anders Åberg Hörby f. 01.09.1846

5 Handl. Knöös Höör

6 Smedmästare Ola Henriksson Hörby f.31.12.1851

7 Målarmästare Ludvig Knöös Höör f. 22.04.1868

8 Snickerifabrikör Per Svensson Hörby f. 19.09.1866
7 död 06.02.1950

9 Sadelmakaremästare Axel Möller Hörby f. 15.04.1867

10 Målarmästare J. M. Petersson Hörby f. 15.12.1853

11 Fabrikör August Häggelin Hörby f. 14.11.1861 död 1931

12 Urmakarmästare Alfred Holmberg Hörby f. 06.01.1861

13 Mejerist Nils Moberg Hörby f. 23.03.1850 död 07.02.1928

 
   
 

Köpmän i byn. Hörby fabriks- och hantverksförenings styrelse omkring 1906.
Fr. v. Hattskräddare August Häggelin f. 14.11.1861. Skomakare Edvard Minör f. 22.12.1860. Färghandlare Hjalmar Lindvall. Målarmästare och ordförande. J. M. Petersson f. 15.12.1853. Bagarmästare E. Olseni och Alfred Holmberg f. 06.01.1861.
Foto: Fotograf Anders Halldén.
Bild ID: GATO_483_Kopman Bildkälla: Göran Persson.
   
   
Fastigheten nedan med verandan ägdes en gång av veterinär carlens. I början av 1900-talet fanns byns provinsialläkarmottagning här. År 1912 hette läkaren Montelin och på 1920-1930-talet hette läkaren Isac Nilsson.
Under åren 1920 fram till 1940 ägdes fastigheten av sysslomanen på lasarettet Hilding Olsson och hans hustru Hermina Olsson, känd som en av byns mera anlitade hårfrisörskor. Hon hade från början sin salong i denna fastighet, men flyttade sedan ned i det Hallkvistska huset i Storgatan.
År 1950 köpte Hörby fabrik- och hantverksförening fastigheten. Efter diverse ombyggnader stod huset färdigt för invigning 1955. Här hade nu tillkommit en matservering som innehades av Gulli Larsson.
Hantverksföreningen bildades år 1892.
Ordföranden i Hantverksföreningen.
1892-1898 carl Hallkvist. Garvare (stiftaren).
1899-1905 S. J. Sandsjö. Källarmästare.
1906-1920 J. M. Petersson. Målarmästare.
1921-1922 F. A. Holmberg. Urmakare.
1923-1939 J. Wilhelm Petersson. Möbelhandlare.
1940-1959 Viktor Liljenberg. Byggmästare.
1960-1967 Erik Petersson. Möbelhandlare.
1968-1973 Gösta Larsson. Karosserifabrikör.
1974-1978 Eric Olsson. Rörmockare & Entreprenör.
1978-1983 Kjell Andersson. Föreståndare för Lastbilscentralen.
1983-1985 William Olofsson. Elinstalatör.
1985 -0000 Per-Anders Gustavsson. Byggmästare.
   
   

Lilla Nygatan nuvarande Bollhusgatan till vänster Hantverksgården. Till höger samrealskolan. Torget är Parktorget eller Marknadstorget. Olika namn genom tiderna.

Förr hette denna gata Lilla Nygatan, men idag kallas den för Bollhusgatan. Mera känt är kanske Hästatorget eller som det också kallas för - Parktorget.
Lägg märke till leråkern på torget. Vi ser Hantverksgården till vänster. Här bodde konstnären Christian Kruse.

Samrealskolan till höger innan den tillbyggdes med flyglar på var sida.
Text: © Kjell-Åke Åsfält.

Hörby hantverksgård 1957. Nu har huset fått takkupor.
Bild ID: Hantverksgarden_010.

 

Annons från Hörby utställningen 1952.

   
   

Hantverksgården ligger strax vänster om mitten på vykortet.
Bild ID: TE_104.

   
   

Hantverkshuset med takkupor. Delförstoring av ovan vykort.
Bild ID: Hantverklsgarden_01.

Hantverksgården. Delförstoring av ovan vykort ovan.
Bild ID: TE_199.

   
   

Bild ID: Hantverksgarden_007.

   
   
   

Till toppen av sidan

 

   Blandat med köpmän, handlare och annat besläktat
 

Dessa pensionerade herrar kallade sig "Frihetsbröderna".
Fr.v. Sakförare August Svensson Ringsjövägen f. 6/6 1848 d. 5/2 1911, handlare C.F. Möller, Råbygatan f. 24/8 1828 d. 8/7 1910, Bengt Georg Justus Krook, Georgshill f 16/6 1936 d. 19/12 1910. Bakre raden fr.v. inspektör Persson, Gunhildsson kamrer Karl Lysell från Hälsingborg, Torggatan 11, f. 16/7 1847, järnhandlare Jonas Winqvist, Gamla torg f. 18/9 1844.
Strax efter 1905.
Bild ID: Gato_462
   
   


Köpman C.P. Håkansson. Hade klädeshandel på 2:a våningen i gamla apoteket vid Gamla Torg.
Bild ID: Gato_467
 
   
   
   

Till toppen av sidan

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 
   
   
   
   

Till toppen av sidan