Byggmästare och Byggföretag

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 
Byggnads AB Liljenberg Okända Göte Edvin Palm. Byggmästare
Bygge allmänt Enskilda byggarbetare HSB
    Önneköp
 
Byggnads AB Liljenberg i Hörby

Krönika över Victor Liljenberg. Idag finns inga spår kvar där
företaget låg, men hans och andra gärningar finns kvar runt
om i Hörby och på många platser i Skåne.
Bild ID: TBG_002wa-Liljenbergs.

Tidningsannons 1957.

 

 

Företaget flyttade huvudkontoret till Lund för att ligga närmre
den ökade villaproduktionen i södra Skåne under 1960-talet.
Bild ID: TBG_001w-Liljenbergs.

 

 

På 1960-talet ökade villaproduktionen och man effektiviserade
tillverkningen av betongelement i Hörby.
Längst till vänster verkmästaren Erik Blomberg.
Bild ID: TBG_003w-Liljenbergs.

 

 

Bild ID: TBG_004w-Liljenbergs.

 

 

Annons från utställningen 1952.

 

 

Bild ID: TBG_007w-Liljenbergs.

 

 

Bild ID: TBG_018w-Liljenbergs.

 

 

   
   
 

Byggmäster Viktor Liljenberg.
Bild ID: GATO_206
 
Sven Persson i sin lastbil 1950 - 1951.
Bild ID: /Gato_790_Lijenbergs.
   
   

Ur Sveriges handelskalender 1971,
Alfabetiskt firmaregister.

 

LILJENBERG, BYGGNADS  AB V

Pnr 220 02

Lund 2, O Mårtensgatan 15-17. Box
2022. Tel. 046-1242 20. Postgiro
163599. Tga Lundabygg.
Telex 32202 SCANGAM S
Verksamhet: Entreprenörfirma för
industri- och bostadsbyggnader,
vatten- och avloppsledningar. Driver
även betong- och snickerifabrik
Avdelningskontor: Hörby, Vallg 25.
Tel.0415-114 26
Årsomsättning: 45 000 000
Aktiekapital: 300 000
Verkställande dir: Gunnar Liljenberg
V verkställande dir: Lennart Liljenberg
Ekonomidir: Preben M Olesen
Etableringsår: 1884.

Aktiebrev på 1000 kr från 1944.
Bild ID: TBG_003w-Liljenbergs.

   
   


Byggnads AB Viktor Liljenberg på 1950-talet..
Bild ID: Viktor-Liljenbergs_01. Källa Krister Persson, från Hörby i gamla tider och bilder. Foto: Sven Persson.
   
   


Byggnads AB Viktor Liljenberg på 1950-talet..
Bild ID: Viktor-Liljenbergs_02. Källa Krister Persson, från Hörby i gamla tider och bilder. Foto: Sven Persson.
   
   


Byggnads AB Viktor Liljenberg på 1950-talet..
Bild ID: Viktor-Liljenbergs_03. Källa Krister Persson, från Hörby i gamla tider och bilder. Foto: Sven Persson.
   
   


Byggnads AB Viktor Liljenberg på 1950-talet..
Bild ID: Viktor-Liljenbergs_06. Källa Krister Persson, från Hörby i gamla tider och bilder. Foto: Sven Persson.


Byggnads AB Viktor Liljenberg på 1950-talet..
Bild ID: Viktor-Liljenbergs_08. Källa Krister Persson, från Hörby i gamla tider och bilder. Foto: Sven Persson.
   
   


Byggnads AB Viktor Liljenberg på 1950-talet..
Bild ID: Viktor-Liljenbergs_05. Källa Krister Persson, från Hörby i gamla tider och bilder. Foto: Sven Persson.
   
   
   

Bild ID: TBG_019w-Liljenbergs.

Bild ID: TBG_013w-Liljenbergs.

   
   

Bild ID: TBG_009w-Liljenbergs.

   
   

Bild ID: TBG_008w-Liljenbergs.

Bild ID: TBG_006w-Liljenbergs.

   
   

Bild ID: TBG_010w-Liljenbergs.

   
   

Bild ID: TBG_012w-Liljenbergs.

   
   

Uno Norrgran.
Bild ID: TBG_024w-Liljenbergs.

Bild ID: TBG_015w-Liljenbergs.

   
   

Firmabuss, en Ford Thames.
Bild ID: TBG_025w-Liljenbergs.

Ynglingen i mitten är troligen Lars Göran Ritmer, som arbetade
som kontorist på Liljenbergs.
Efter att ha tillfrågat vederbörande.
Jo jag började på Liljenbergs som kontorist i maj månad 1970, på måndagen efter det att jag hade tagit realen. Arbetade kvar i lite mer än 2 år och slutade i samband med att Kindbergs köpte bolaget sommaren 1972.

Det sista huset jag kommer ihåg att vi byggde det var hyreshuset Nygatan-Ernst Algrensgatan med Pressbyrån i. Vid denna tid fanns bara betongfabriken, smedjan och lite snickeri kvar i Hörby. Allt annat fanns i Stångby.
Lars-Göran Ritmer 
Bild ID: TBG_014w-Liljenbergs.

   
   

Uno Nilsson från Hulta. I bakgrunden ser man Lundegården.
Företaget låg alltså där delar av Norregatan och villabebyggelsen ligger idag. Bild ID: TBG_016w-Liljenbergs.

Uno Norrgran från Satserup, ursprungligen från Finland.
Bild ID: TBG_017w-Liljenbergs.

   
   

Sven, en av chaufförerna.
Bild ID: TBG_020w-Liljenbergs.

Svens Volvo F89.
Bild ID: TBG_021w-Liljenbergs.

   
   

Bild ID: TBG_022w-Liljenbergs.

Bild ID: TBG_023w-Liljenbergs.

   
   

Georgshills vårdhem byggdes av Byggnads AB V. Liljenberg. Sedermera har detta blivit en skola.
Bild ID: TBG_026.

   
   

Liljenbergs nybyggnad år 1941 Huset ligger vid Hästatorget eller som vi idag kallar det Ernst Ahlgrens parken.
Bild ID: 027w.

 
   
Merparten av ovan bilder från Liljenbergs, är insända av Torgny  Blomberg.
   

Till toppen av sidan

 

Okända byggföretag
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bild ID: 001109. Bilden kommer från "Önneköpsbilderna", och borde vara i dessa trakter.

   
   

Till toppen av sidan

 

Önneköp

Bild ID:000863:
Bryggeriet under uppbyggnad efter branden 1909.

Arbetarna är Axel Svärd Önneköp, snickare Olof Nilsson Önneköp, murare Anders Torkelsson Buus, murare Anders i Hemmeneköp, murare Sigfrid Olsson Farhult, snickare Ivar Persson Önneköp, Harald Nilsson Långaröd, Viktor Svensson Önneköp, Bengt Andersson Önneköp.

 
   

Till toppen av sidan

 

HSB

Sista etappen HSB 1957-11-21
Bild ID: HH_3080w

HSB 1964-11-18
Bild ID: HH_3129w

   

Till toppen av sidan

 

 

Bygge allmänt (byggmästare okänd)

Nybygge april 1965
Bild ID: HH_3078w

   
   

Väst längsgårdehusen, Hörby Väster
Bild ID: HH_3082w

Nybygge
Bild ID: HH_3081w

   
   

Nybygge Hörby Bangård 1975
Bild ID: HH_3084w

Nybygge Hörby Bangård 1976
Bild ID: HH_3085w. Foto: Henry Holm.

   
   

Hörby Väster 1940-talet
Bild ID: HH_3086w

Väster 1950-tal
Bild ID: HH_3087w

   
   

Nybygge 1953-03-12
Bild ID: HH_3088

Nybygge Väster
Bild ID: HH_3090w

   
   

Nybygge Landegården
Bild ID: HH_3089w

   
   

Nybygget vid Ringsjövägen 1956-09-13
Bild ID: HH_3091w

Bygge 1962-06-01
Bild ID: HH_3167w

   
   

Nybygge 1953-03-12
Bild ID: HH_3088. Foto: Henry Holm.

Bygge vid Georgshill
Bild ID: HH_3228. Foto: Henry Holm.

   
   

Experimenthem 1956-09-04
Bild ID: HH_3185. Foto: Henry Holm.

HSB 1964-11-18
Bild ID: HH_3129w. Foto: Henry Holm.

   
   

Byggarbetsplats
Foto: Gert Nilsson. Bild ID: HH_3370

Byggarbetsplats
Foto: Gert Nilsson. Bild ID: HH_3368

   

Till toppen av sidan

 

 

Enskilda byggarbetare

Byggarbetare 1956-09-04 Axel Andersson
Bild ID: HH_3249

Byggarbetare 1956-09-04
Bild ID: HH_3248

   

Till toppen av sidan

 

 

Göte Edvin Palm. Byggmästare från Råby

Göte Edvin Palm. Byggmäster från Råby. 50 år 19 mars.
Bild ID: HH_3478. Foto: Henry Holm.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan