Gamla och nyare bilder från Hörby tätort

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 
Så här använder du menyerna.
Gator, vägar och parker markeras med blå länktext och gul botten i rutan.
Andra rubriker och platser markeras med blå länktext och orangefärgad botten i rutan
.
Nyheter markeras med denna färg i ca. 3-4 veckor, för att du som besökare lättare skall kunna observera nyheter.
Ett annat bra tips är att kolla in "Uppdateringar", där du ser allt nytt och kompletteringar i datumordning.
Allt  sorterat  A-Ö
Gator, vägar, parker och torg Andra rubriker och platser
A – K L – P R – Ö A – Ö  
Bollhusgatan Lilla Nygatan Rektorsgatan Brandstationen Menyer för andra orter i kommunen, som inte är tätorten
Bryggargränd Liljegatan Ringsjövägen Bostället i Hörby
Brännerigatan Lilla Västergatan Råbygatan Butiker & Handlare  
Ernst Ahlgrensgatan Lundegårdsgatan Sankt Olofsgatan Diverse bilder Menyer för företag, verksamheter, branscher, föreningar etc.
Ernst Ahlgrensparken Lågedammarna Slagtoftavägen Ekeboda
Gamla bron Lågedammsgatan Smedjebacken Flustret  
Gamla Torg Marknadstorget Smedjegatan Flygfoto  
Garvaregatan Norregatan Storgatan Hörby Arena  
Garvarevägen Nya torg Södergatan Järnvägsstationen  
Gatunätet Nygatan Södra Nygatan Klockaregården  
Gjelbjutaregatan Olofsgatan Tingsgatan Kyrkan  
Häst torget OxTorget Torggatan Marknader  
Hörby Fälad Parktorget Tvärgatan Prästgården  
Hörbyån Prostgatan Vallgatan Skolfoton  
Karnas backe Prästgatan Victoriagatan Stadskarta  
Kommunistergatan   Vestergatan (förr) Vattenverket  
Kristianstadsvägen   Västergatan (nu)    
Kvarngatan   Ystadvägen    

NY Presentationer av företag och branscher hittar du här NY

 

Förklaringar gatunamn och torg, förr och nu
Nu Förr Nu Förr
Storgatan Dröften Södra Nygatan Nygatan
Lilla Nygatan Bollhusgatan Ystadvägen Södergatan
Olofsgatan Brännerigatan Gamla Torg Stortorget
Ringsjövägen 1 Vestergatan Nya Torg
(Även kallat Ökentorget)
Grisatorget
Sillatorget
Fiskatorget
Stora Olofsgatan? Brännerigatan? Ernst Ahlgrensgatan Lilla Torggatan
Marknadstorget Parktorget
Hästtorget
   
  Oxtorget
Kotorget
   
Västergatan 2 Lilla Västergatan    
       

1
I äldre tider fanns ingen Ringsjöväg i Hörby. Namnet var då Västergatan.

2
Nuvarande Västergatan som är närmaste parallellgatan till Ringsjövägen hette förr Lilla Västergatan.
   

 

Något om Hörby köping och dess utveckling    

 

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 
Ekeboda  

Ekeboda, sista huset på vägen mot Karnas backe.
Foto: Edvard Nilsson.

 
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Ernst Ahlgrensgatan  

”Ernst Ahlgrensgatan sedd från Nya Torg mot väster.” Fastigheten på höger sida, ser man först Lindbergs rakstuga. Det var Lindbergs fader, som lärt sig yrket under sin rekryttjänstgöring i Revinge. Han återvände till Hörby och öppnade rakstuga 1899, det som sedan blev A. W. Sjöbergs Manufakturaffär. Lindberg flyttade efter något år längre upp i gatan och öppnade salong i egen fastighet.
I fastigheten efter Hörnhuset bodde stenhuggare Bengtsson. I fastigheten därpå bodde fotograf  Lindstedt, som avled 1929 och efterträdes av fotograf Lisa Jonsson.
Se mer text under rubriken:
Fotografer i bygden.

På 1920-talet bodde här fotograf Lindstedt. Han efterträdes av Lisa Jonsson, som i sin tur efterträddes av Anna Tykesson. Siste fotografen i huset var Ester Göransson.
Därefter användes huset av A. B. F. i Hörby. I slutet av 1900-talet fanns här en butik med kontorsmaskiner och pappersahandel.
Här finns lite oklarheter om vilka fotografer som avlöste varandra,
och vilka tidsepokerna var.
Se mer text under rubriken:
Fotografer i bygden.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Ernst Ahlgrensparken  
   
   

Victoria Benedictssons, alias Ernst Ahlgrens  bokar, som inte ligger i Ernst Algrensparken utan i parken vid hennes hus på Råbygatan.

   
   

Närvarande familj vid avtäckandet av Victoriabysten den 22 juli 1938 i Hörby. Från vänster: Okänd, Uno Benedictsson (styvson), Matti af Geijerstam (styvdotter), Stellan Benedictsson (Unos son) och Åke Benedictsson (Stellans son).

Deltagare vilar ut i parken där Victorias staty står.
Från vänster: Dir. I Säfstrand, frih., Ramel, fru M. af Geijerstam, friherrinnan Ramel, fru dir. Ivar Säfstrand, f. postmäst U. Benedictsson och Revisor S. Benedictsson. Sittande på armstöd: Åke Benedictsson.

   
   

I Ernst Ahlgrensparken avtäcktes år 1938 en staty av Ernst Ahlgren, Victoria Benediktsson. Initiativtagare till denna staty var b1.a. musikdirektör Ivar Säfstrand. Statyn gjordes av Jonas Fröding.

Victoriastatyn finns än i Ernst Ahlgrensparken, men tyvärr är texten idag oläslig.
Foto 2013: © Fred Lundberg.

   

  Victoria Benedictssons egen hemsida

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Flustret  

Vid Flustret. Från vänster: kamrer Lysell, Maria Lindkvist född Thorsson, Sven Lindkvist, Irene Lysell och längst till höger grosshandlare Karl Lindkvist.
Årtal okänt.

Flustret som tillhörde Grosshandlare Carl Lindkvist, Hörby valskvarn, och som ligger där vid ån än idag. Fastigheten har även används som scoutstuga och idag finns en fiskeklubb där. Det staket å taket, med flaggstång som inramade en terrass finns ej kvar. Likaså har gavelfönstret ersatts med en altandörr. Årtal okänt:

   
   

Texten hämtad från Henry Olssons bok "Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren". Vi har fått rätten av © Elsi Olsson, som har upphovsrätten idag att publicera text och bilder från boken. Där det inte krockar med annans upphovsrätt.

   
   

Rännan vid Flustert 25 september 1949. Gaveln från Hörby Walskvarn skymtar bakom träden.

   
   

Grosshandlare Carl Lindkvist stuga 25 september 1949. Taket är ombyggt likaså har fönstret på gaveln bytts ut mot en dörr. Damen vid trappan är Harriet Harrisson. Foto: Ingegärd Olofsson.

Vid dammluckan mellan rännan och dammen i Flustert.
25 september 1949. Foto: Ingegärd Olofsson.

 

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Gamla bron  

Gamla och nya bron

På 1950-talet insågs att förbindelsen med Hörbys Söder behövde förstärkas med en bättre bro än den skrangliga fackverksbron vid Nygatan, även om man ännu inte insett att den gamla stenbron inte heller kunde hålla för modern biltrafik. Under mer än ett års tid omkanaliserades ån medan man byggde den nuvarande gjutna, armerade betongbron (bild efterlyses). Den verkligt Nya bron skulle alltså möjliggöra huvudvägen till Söder och söder därom, inte Ystadsvägen efter att Gamla bron, som befarades skramla sönder, blev avstängd för biltrafik i modern tid.
Text: © Leif Blumenau.

Nya bron med kyrkan, 2016. Foto: ©  Leif Blumenau.

   
   

Gamla och nya bron, Hörby söder.

   
   

Arbete vid Gamla Bron över Hörbyån. Troligtvis 1940-tal
Bild ID: HH_3071w. Foto: Henry Holm.

Bron över Hörbyån. Ystadvägen
Bild ID: HH_3042w.

   
   

Gamla bron vid Nygatan
Bild ID: HH_3054w

   
   

Gamla Bron 1957-08-02
Bild ID: HH_3075w

Mellan broarna Närmast till vänster Otto Polis
Bild ID: HH_3074w

   
   

Parti av ån

Parti av ån

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Gamla Torg  

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
BiID: Gamla_Torg_2018_001

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_002

   
   

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_003

 
   
   

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_004

   
   

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_005

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_0016

   
   

Buss på ingång till Gamla Torg – med hjälp av en polis?
Foto: Bengt Edquist.

   
   

Hörby kyrka upp mot Storgatan - tidigt 1900-tal. okänd fotograf.

   
   

Gamla Torg-Nygatan Mörcks speceriaffär och apotek 1954-07-26
Bild ID: HH_3052w. Bild från journalisten Henry Holms bildarkiv.

   
   

Stora Hotellet vid Gamla Torg 1967-07-15
Bild ID: HH_3102w. Bild från journalisten Henry Holms bildarkiv.

   
   

Gamla Torg i Hörby med gästgiveriet till vänster i bilden. Kyrktaket synligt till höger över gamla apoteket.
Tiden är i slutet av 1800-talet

   
   

Bild ID: ROS_0208_Gamla_Torg.

   
   
   
   

Bilden tillsänd oss av tillsända oss  Gunnar Lindgren, men vilka är damerna?

   
   

Gamla Torg1950. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

Julskyltningssöndag
Första söndagen i advent är kyrkoårets första dag. Helgdagen är den fjärde söndagen före juldagen och firas traditionellt i Hörby som Julskyltningssöndagen.

På min tid restes en jättestor julgran, dagen till ära på stället där Kongens Nytorv lyktstolpen står och förseddes med rader av glödlampor, som efterhand slogs sönder under vinterstormarna. Lyktstolpen fick alltså ge vika varje år och därför tyvärr skamfilades en hel del. Medan ingen hade väl för avsikt att "modifiera" den, så säges det, gjordes en replika om originalet skulle gå förlorat .

Runt om centrala Hörby vrålade högtalare annonserande för Hörbys affärer, t.ex. gå till Blom i Beklädnadsmagasinet och gör era inköp, men också julsånger, t. ex. hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara, som var bra till att att dansa kring granen med, men också speciellt året 1956, Rock Around the Clock som var populär bland tonåringarna.

Som på beställning hade det snöat dagen innan och Lions hade ett bås på NV sidan av torget där det skänktes varm buljong till människoskaran för att hålla värmen.

Folk gick omkring och tittade på julskyltningarna. Tholden hade ägnat ett helt fönster till modelljärnväg, där man glodde flera timmar. Min far nöjde sig inte med den vanliga nickande tomtedockan i fönstret men hade en gång inköpt i Köpenhamn ett hus med "Herdinnan och skorstensfejaren" som snurrade runt på taket, alltså påminnande om H. C. Andersensagan, som kanske inte uppskattades av alla.

Som skyltningsinslag var där mycket bomull med glitter på, och röda girlanger. Som en eftertanke, efter ombyggnaden av Gamla Torg är där väl inte plats för en 15 m hög julgran, som jag gissar har flyttats till Nya Torg.
© Leif Blumenau.

   

Gamla Torg1950. Svenska flaggans dag. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Gamla Torg1950. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

N. A. Mårtenssons pappershandel. Detta var utan tvivel en av de handlarna som annonserade mest.

Mårtenssons pappershandel. mer om Mårtenssons pappershandel hittar du här.

   
   

Hemkomsten av Hörby blåsorkester på Gamla Torg från Kramfors som svenska mästare för 4:e gången 1955.

   
   

Detaljförstöring. Bilden i sin helhet återfinns längre ner under Gamla Torg.

   
   

Hörnet gamla Torg - Nygatan 1952.
Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   
   
   
   
   
   
   

Gatlyktan på Gamla Torg.

   
   

Frisersalong till vänster om Kjellkvist Urmakeri-och Guldsmedsaffär

Gamla Torg med Storgatan. Gamla Torg med Storgatan. Förmodligen tidigt 1970-tal.
Bild ID: HH_3221

   
   
År 1874 köpte krögaren C. M. Ljungberg av postmästare Benediktsson tomten i hörnet av Gamla Torg - Råbygatan, och byggde den tvåvåningsfastighet som finns än idag. Han inrättade en speceriaffär som han drev själv, samt en manufakturaffär som ägdes av Sansiö.
 
Andra ägare till fastigheten har sedan varit Bröderna Rosengren, (som byggde kafédelen) Reinh. Holm och numera Lars Tulldahl. Tidningarna Centralskåne och Mellersta Skåne har också varit verksamma här.
Textkälla: Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 år. Utgiven av Henry Olsson 2001.
   
   
   
   

Foto 2017-04-25 © Fred Lundberg.

   
   

Gamla Torg med Jordbrukarbanken. Årtal okänt.

Bortom Scan, se skylten till vänster, var Hörby Mejeriers Mjölkaffär. På den tiden fanns ju inte varken Tetrapak eller Purepak och ett av de dagliga ärenden bestod i att komma dit med mjölkspann i hand som dem sen fyllde på modernt sätt via en kran i väggen. Skulle gissa det är slutet på 40talet om man kan gissa på att det är försäkringsman Bornhages 1942 års modell Dodge, en rätt så ovanlig bil, som står där utanför banken, mitt emot Resia. Bilen gick i arv till min gode vän, hans son Bengt, sedermera med antaget efternamn Ask. På hörnet med Västergatan var Svensons Järnaffär som ju hade Fleichmans modelltåg gentemot Märklin hos Tholden. Sonen Stephan, som var en utmärkt ishockeyspelare på min tid, sedan köpte mina föräldrars fastighet, där Beklädnadsmagasinet var, vid Nya Torg, och öppnade affär med Elektrisk hemutrustning från dammsugare till kylskåp.
© Leif Blumenau.
   
   

Café Svea, numera Boijertz. Anna & Iris Hast, en välkänd butik för sina hattar. Holmbergs efterträdare, till höger som var en uraffär.

   
   

Bilden tillställd oss av Elsa Olsson.

   
   
   
   

Vykortet skrivit den 22/6 1915, baksidan visas här under.

   
   
 
   
   
Gamla Torget kallades i äldre tider för Stortorget.
Här ser vi en bild tagen från Storgatan (Dröften).
Dröften kan betyda att man ledde kreatur den vägen ut på vångarna runt Hörby.
Den tredelade lyktstolpen som står mitt på torget köptes från Köpenhamn 1890. Den hade stått på Kungens Nytorg. Numera finns den i trädgården vid Hörby museum.
På Stortorget (Gamla Torg) ser vi Nya Garnboden, Mårtenssons Pappershandel och en Möss- och hattaffär, som ägdes av Häggelin. Idag har vi Kjellkvist här. Redan 1912 köpte urmakare Kjellkvist fastigheten till vänster.
Text: © Kjell-Åke Åsfält.
   
   
   
   

Året är 1926.

 

 

   
   

Från kyrkogården vid Gamla torg mot Storgatan. På höger sidan ses föreningsbanken.

Året är före 1885. Gamla Torg och Storgatan.

På vänster sida:1.  Huset byggdes av Skrädaren Stjärnkvist, som bedrev skrädderi några år. Grosshandlare Pettersson övertog fastigheten.. Fabrikör Sahlin övertog affären, och fick namnet Nya Garnboden, där såldes garner och stickning. 1890 övertogs firman av O. W. Coreus. 1915 överlätts den till ett biträde Nanna Mårtensson. Sista innehavaren var Anna Linden.

2. Här har varit skoaffär. På senare år Brannings optik. Övre delen Mårtenssons pappershandel. 1. Höger sida: Gamla Tingshuset. Winqvist järnhandel, sedermera Tholdens. Här hade Kranz och Persson Herr och Dam ekipering innan Föreningsbanken flyttade in. 2. Häggelins Hatt och Mössaffär. 19 öppnade Kjällkvists Ur och Guld.

Gamla Torg mot Nygatan.

   
   
Från hörnet gamla Torg. Nygatan och Lilla Vestergatan.
Skylten på taket på huset till vänster är Bengtsson & Andersson. I huset på höger sida fanns på nedre våningen en järnhandel. Ägaren till denna var handlaren N. Olsson, som avled 1901. I oktober samma år inflyttade i hans lokaler Bengtsson & Andersson.

På skylten vid huset rakt fram står det B. Lundbergs herr- och damkläder. Skrädderi. En bit upp i gatan en liten skylt dä det står Per Mörcks diverseaffär. Den lilla skylten längre upp i gatan tillhörde troligen en möss & hattaffär.

Den lilla gatan som går till vänster hette Lilla Vestergatan, idag Västergatan. Den som då hette vestergatan here idag Ringsjövägen. Bilden är ett vykort som skickats den 3 mars 1910.
Källa: En köpmansgård i Hörby, av Per-Gunnar Mörck.
   
   

Huset rustades upp och var klart 1930. Torget har nu också fått gatsten, istället för kullersten. Bilden troligen tagen 1942.

   
   

Tidsepok: 1910-tal

Häst och vagn, i övrigt okänt.

   
   

Foto från en snarlik vinkel. Här ser man att huset där Per Mörcks hade sin affär är ombyggt.
Huset rustades upp och var klart 1930. Torget har nu också fått gatsten, istället för kullersten.

   
   

Gamla Torg.
Bakom hästskjutsen, Kreditbanken och Konditori Svea.

Per Mörcks Fastighet byggdes av August Täcklind 1864 och öppnade då speceriaffär här. Han handlade även med lump m.m. Efter Täcklind hade en Henning Bengtsson affär (1893) han blev kompanjon med en som hette H. Andersson. 1910 köpte per Mörck fastigheten och flyttade då hit sin speceriaffär som han hade i fastigheten bredvid Bengtsson flyttade nu in i Järnhandlare Olssons fastighet.

   
   

Pär "Tue" Nilsson med sin häst Karna i arbete på gamla Torg. Läs mer om Pär "Tue" på Henry Olssons sida.

   
   

Bilden tagen från Ringsjövägen. Planteringen vid kyrkan. Kyrkan är bakom fotografen.

Gamla Torg med Storgatan.

   
   

Nils Olssons fastighet, Gamla Torg. Detta hus byggdes i mitten av 1890-talet efter att Höga Hus rivits. Höga Hus utbjöds till försäljning 1891 då fröken Mathilda Lövgren avlidit. Denna fastighet byggdes av Järnhandlare Nils Olsson. 1901 dog Olsson och in flyttade Bengtsson och Andersson som nu slutade med specerivaror och enbart ägnade sig åt klädesförsäljning och manufaktur. I Bengtssons och Anderssons gamla lokaler flyttade nu Per Mörck in.

Gamla Torg var ett omtyckt motiv för dåtidens fotografer. Här står bilarna och en buss snyggt och prydligt parkerade. Några trafikljus och stängsel runt torget var det inte tal om på den tiden.

 

   
   
   
   

Före detta Höga hus revs 1894. Det nya byggdes några år senare. Här fanns tidigt en telefon och telegrafstation på 2:a våningen.

Ovanför vänstra fönstret med markis ser man att det står C.F Ohlsson. Enligt församlingsboken från 1906 fanns här en handlande som hette Charles Fredrik Ohlsson, han var född 26 februari 1889 i Hörby. Hans föräldrar bodde då på Nygatan 2, hans far var järnhandlare Nils Olsson född 16/5 1862 i Huaröd, moderna hette Fredrika Frennesson född 30/11 1863 i Hörby. Textfakta: Bygdeband.

   
   

Torgbild från Gamla Torg. I raden av bilar ses den lilla lastbilen det var ”Pella” från Kristianstad som sålde frukt. Ståndet med tältduk var Otto Månsson som sedan hade fruktaffären i Storgatan. Skåpbilen är bagare Jönssons från Höör, försäljaren hette Strand. Mannen i ”Trehjulingen mitt på torget var ”Träskpär” som larvat ut sina träskor på torget till försäljning. Vagnen framför ”Träsko Pär” tillhörde Hörby bageri som ägdes av Martin Nilsson. Stånden på höger sida var köttstånd den översta tillhörde Axel Svensson, nästa Ivar Andersson, Algot Olsson och Ville Jeppsson från Råby.

Apoteket vid Gamla Torg: Den gamla apoteksbyggnaden vid Gamla Torg byggdes av kopparslagare Ekman år 1858. Han hade blivit trångbodd i Höga Hus därför behövde han nya lokaler för sin verksamhet. År 1869 avvecklade Ekman sin verksamhet och in flyttade nu apoteket det hade tills nu funnits i garverifaktor Olssons fastighet i Storgatan (senare smeden Henrikssons fastighet). Apotekare Peter Mauritz Nordkvist hade fått lov att anlägga ett nytt apotek och eftersom dessa lokaler var lediga och låg centralt så flyttade man hit. Apoteket fanns sedan här till 1966 då ICA-huset var färdigt och man flyttade det. Nu 1966 flyttade biblioteket hit. Sedan Mellersta Skåne en kort tid därefter Skånska Dagbladet.

   
   

Stensättning på gamla Torg.

Slädparti. Bilden är från år omkring 1920.

   
   

En torgdag omkring 1902-1910. Den gamla gaslampan som syns till vänster inköptes några år tidigare från Kongens Nytorv i Köpenhamn. Den står nu renoverad i Museets trädgård. Foto: Oscar Halldin.

Bilden ovan är en kolorerad version av bilden till vänster. Ett vanligt sätt att få färg i bilden innan färgfilmens intåg.

Vi ser att det råder full aktivitet på Gamla Torg. Det är förmodligen en torsdag, för man hade alltid torgdag på torsdagar. Bönder från trakten kom och sålde bl.a. kärnat smör av hög kvalitet. Uppköpare köpte upp det mesta för att på eftermiddagen åka till Malmö och sälja varorna vidare. Textkälla: Alv-Asfalt.

   
   
   
   
   
   

Hörby Bokhandel på Gamla Torg1979. Bokhandelsinnehavare Bengt-Eric Reis.

   
   

Gamla Torg med Västergatan (numera Ringsjövägen).

   
   

N. A. Mårtenssons pappershandel, på Gamla Torg.

Observera stoppljusen, som vilken "storstad" som helst i lilla Hörby. Fotograf: okänd, men sökes.

Bertil Månssons Trafikskola startades upp i Hörby 1954. Verksamheten utvidgades snabbt och snart hade de förvärvat 5 körskolebilar av märket Volvo Amazon, som hade kommit på marknaden sedan 1956. Själva bilen kännetecknades av sin totala brist på segdragning vilket förde med sig nödvändigheten att flitigt växla upp och ner, t. ex. vid rundande av gathörn skulle man helst ner i ettan. Annars fick man motorstopp vilket var en allvarlig anledning till att bli kuggad. När det blev min tur att köra upp 1961, var körprovet i Kristianstad eftersom Vägverket menade att Hörby inte var representativt nog för komplicerad körning med trafikljus. Flera dyra körtimmar förlades till Kristianstad för att preparera en för uppkörningen.

Omkring 1963 revs tornfastigheten och snart blev Tornabacken jämnbred med Storgatan. Sedan tog det till ombyggnaden av gamla Torg 1987 innan kommunen äntligen satte upp ett trafikljus där vid hörnet med Råbygatan, se bilden. Just i denna farliga korsningen, erinrar jag mej, där var en fruktansvärd olycka på slutet av 1950-talet, med en liten pojke på cykel som kom under en långtradares tanksläp.

Om dessa drastiska ommöbleringar fick Vägverket till att ompröva sin inställning om Hörby som godtagbar körprovsort har jag ingen aning om. Men jag gissar körkortsprovet är fortfarande i Kristianstad liksom på den tiden, eftersom även närmare till Eslöv, välförsedd med trafikljus, är diskvalificerad.
Text: © Leif Blumenau.

   
   
   
   

Militärer på Gamla Torg. Tidsepok okänd.

Militärer på Gamla Torg. Tidsepok okänd.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Lågedammsgatan  

Finns inga bilder från Lågedamsgatan
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Liljegatan  

Finns inga bilder från Lijegatan

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Lilla Västergatan numera Västergatan

Lilla Västergatan firande av Frosta Härads Kontraktslantbruksmöte den 8 juni år 1901. Huset till vänster är den Täcklindska fastigheten byggd år1863. Därefter de två låga husen med höga tak är ett lagerhus och stall som tillhörde Per Mörcks gård. Därefter är det skräddare Möllers fastighet. Foto: Carl Martinsson, tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

 

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Lågedammarna

Häckande Skrattmåsar i Lågedammen, på tidiga våren. Målare, Christian Kruse tyckte om att porträttera de lövlösa träden, kanske alar, just häromkring. Foto: © Leif Blumenau.

 
 

 

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Garvaregatan  

Året är 1931.
Foto: Carl Martinsson, i privat ägo Ingegärd Olofsson

 
   
   

Översvämning i centrala Hörby år 1937
Efter ett rejält skyfall den 30/7 1937 fick man länspumpa Koop:s fastighet på Garvaregatan/Storgatan. Ur deras källare pumpades på 5 timmar ca. 110 000 liter vatten upp, som med andra ord var ordentligt fylld. Det gällde att ha gummistövlar på sig.

Se fler bilder på översvämningen under länken Udda händelser.  
 

 

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Garvarevägen  
Sankt Olofs källan

Se fler bilder på Sankt Olofs gatan

Sankt Olofs källan innan den restaurerades 1936.

   

 

Gatunätet i Hörby municipalsamhälle 1898  

En del av Hörbys gatunät 1898.
Kartan hämtad från Per-Gunnar Mörcks bok "Hörby i äldre tider", som är tilläggsbearbetad och reviderad.

Klicka på kartan för att öppna en detaljerad förteckning i en PDF-fil, som är enkel att skriva ut.. Här kan du se mängder av anvisningar och detaljer. Lätt att skriva ut.

Vill du titta på ens starkt förstorad karta där du kan urskilja små detaljer, klicka här.

 
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Gjelbjutaregatan  

 Hörnet Storgatan och Gjelbgjutaregatan år 1947 vägskylten visar mot S. Rörum istället för Slagtoftavägen.

 
 

 

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Kommunistergatan  

Kommunistergatan 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Kommunistergatan 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Olofsgatan f. d. Brännerigatamn

Benstampen vid Olofsgatan, före detta Brännerigatan. Sittande Fritz Peterzon.                                                                   Bild ID: Olofsgatan_001

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Oxtorget, Kotorget  

Militärövning 1950-02 22. Lägg märke till beläggningen på vägen. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Militärövning 1950-02 22.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

Gamla Brandstationen vid Kotorget i Hörby

Gamla Brandstationen invigdes den 15 september 1935. Brandchef var Disp. Oscar Andersson Bygget var ett tvåvåningshus i rött tegel med två bostadslägenheter på två rum och kök som låg på andra våningen. Ett slangtorn på 14 meter och garage för två bilar. Det var för sin tid ett modernt och funktionellt hus. Byggmästare var Victor Liljenberg kostnaden var 33 875 kronor. Samt entreprenadskontrakt med firman Thure Henriksson för installation av värme och sanitär anläggning för en kostnad av 4 605 kronor

Bodil Pedersen

Källor: Räddningstjänsten i Hörby

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Parktorget, Hästtorget, Marknadstorget. Kärt barn har många namn.

Blomsterflickor på torget 27 april 1946.

   
   
   
   

Så här såg Victoriaparken ut när det begav sig.

   
   

1 maj 1942 Militär uppställning år 1942. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

1 maj 1942 Militär uppställning år 1942. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

1 maj 1942 Militär uppställning år 1942. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Festtåget under “Rödakorsfesten” i Hörby. Denna anordnades under ett antal år varje sommar och var förlagd till “Hästatorget”. Nu heter det visst Parktorget, beläget vid samrealskolan. Bilden är kopierad från en tidningssida i Mellersta Skåne. Troligen 1943. Kusken är jag själv, Lennart Westerlund.

Folkpartimöte på Parktorget 1956.

   
   

Colorerat vykort.
Parktorget, gement kallat Hästatorget, som det såg ut för ungefär för 100 år sedan. Till vänster konstnären Christian Kruses hus där numera Hantverkargården finns.

Hörby hantverksgård 1957.

Läs mer om Hanterksgården 

 

   
   

Förmodligen förlagan till det kolorerade vykortet ovan.

 
   
   

Niagaramännen - Giraldo Brothers från Hörby – utan skyddsnät!

Hästtorget med Samrealskolan under industrimötet 1901.

Hästtorget: Hörby marknad.

 

Hästtorget på 1920-talet. Här en kringresande fotograf, vilket var vanligt långt in på 1950-talet, även om deras utrustningar var modernare.

 

Parktorget användes än idag till tivoli och marknader.
Se fler marknads och Tivolibilder under länken
Tivoli, Marknader och dansbanor i bygden.

   
   

Parktorget. Finansminister Thorsson Talar.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Hörby Arena  
   
Du som har bilder över Hörby Arena och dess aktiviteter får jättegärna ta kontakt med oss. info@gammalstorp.se
   
   

Bild ID:000868:
Hörby Arena ca. 1980 talet. Kusk Allan Nilsson "Julabacke".

Bild ID:000869:
Hörby Arena ca. 1980 talet. Kusk Ingvar Månsson, Rugerup

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Hörby Fälad

Ellen Fridolin och maken Gustav Fridolin är precis på väg från Lågedammarnas naturreservat och går genom färisten ut mot den gamla banvallen, där tågen gick mellan Hörby - Eslöv. Källhagakällan finns också i dess närhet.

Gustav var stins på Hörby station och deras lägenhet var på ovanvåningen i stationshuset. Ellen som var en trogen hembygdsforskare samlade material i deras lägenhet och hade där ett litet museum, som hon bjöd dit skolbarn och undervisade om föremålen. Hennes mål var att gamla Tingshuset mitt emot stationen skulle bli museum i framtiden, vilket det också blev. Det öppnades i slutet av 1970-talet och Ellen dog 1981

Fäladen var egentligen full av Enebuskar, d.v.s. innan den stora översvämningen i Holland 1953, då fäladen nästan kalhöggs på sina Enar, som ansågs särskilt effektiva för att bygga nya diken och dämma upp mot Nordsjöns raseri.
Då området sedan fredades var det för sent och beståndet har aldrig växt till sig.
Där var ju Lågedammarna. Den närmast Hörby var ju inte särskilt djup, vilket man kunde känna på när man gick ner sig på isen, särkilt i närheten av utflödet och omkring vattenväxterna som reste sig över isen.
Senare på våren häckade just på dessa tuvor massor med skrattmåsar och Gud hjälpe den som vadade ut för att knycka ägg. Dem blev helt överlortade av störtbombande fåglar.
© Leif Blumenau.

Vad är en fälad?
Fälad är ett gammalt och fortfarande använt, sydsvenskt (särskilt skånskt ord för betesmarker på det som var allmänningar eller utmarker. Fälader återfanns oftast på magra, kuperade och steniga marker med inslag av spridda träd och buskar, marker som inte kunde brukas som åker eller slåtteräng. Med enefälad menas en fälad med starka inslag av enbuskar. För att fälader ska bevara sin karaktär och inte växa igen till skog, måste träd och buskar gallras och marken betas av till exempel får eller kor.

Ordet fälad har samma ursprung som det danska (östdanska) ordet fælled, och är sammansatt av fæ = nötkreatur och lath = landområde.
Källa: Wikipedia:

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Järnvägsstationen och "lite till"

 

Från och med februari 2016 har Hörby järnvägsstation fått en egen sida. Järnväg är ett stort ämne och vi hoppas att alla ni järnvägsentusiaster "där ute", vill vara med och bygga upp sidan med bilder och information.

Till Hörby järnvägsstation.

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Hörbyån med dess omgivning  

Hörbyån vid gamla stenvalvsbron. Huset till vänster är brandkårens pumphus att förvara brandsprutan i.
Foto: Carl Martinsson och i privata ägo Ingegärd Olofsson.

   
   
   
   

Detta är från den kalla vintern år 1940. En liten påg poserar gärna för fotografen som är Carl Martinsson bakom kameran. Foton är från olika ställe längs ån på söder. Bron är där gatukontoret har sin verksamhet. En bild avslöjar stenformationen längst med vallen vid bron. Det ser likadant ut i dag. En gård skymtar till höger med en allé dit som förmodligen är på Bostället.
Fotograf Carl Martinsson foton i privata ägo Ingegärd Olofsson 

   
   

Men vem är pågen? Vågar vi gissa på Tom Rosvall?

   
   
   
   

Hörbyån 27 dec. 1948. Foto: Carl Martinsson och i privata ägo Ingegärd Olofsson.

   
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Karnas backe med Tivoli  
Se länken  Tivoli, Marknader och Dansbanor

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Klockaregården  

Klockaregården i Hörby. Henning, Malte och Per, barn till Hanna och Anders Hansson.

Hörby Klockargård. Anders Hansson hustrun Hanna Barn: Henning född 1917. Malte född 1919. Per född 1923.
Foto: Edvard Nilsson.

   
   

Klockaregården i Hörby. Förmodligen omkring 1928.

 
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Kristiandstadsvägen  

Gården Lyckans höjd låg där HSB husen på Kristianstadvägen finns idag. Lyckhem var en handelsträdgård verksamheten var stor och flera drivhus fanns. En frukt och grönsaksaffär med även försäljning av blommor låg på Storgatan och vissa dagar torgade man. Ägaren var Emil Andersson. Foto: Carl Martinsson och i privata ägo Ingegärd Olofsson.

 
   
   

Nils Håkansson Kristianstadsvägen. Tidigare ägare fadern August Håkansson, som köpte fastigheten Av Anders Persson.

   

Villa Rosenhill Kristianstadsvägen 46.

 

Villa Rosenhill. Fru Månsson. Johanna Månsson dotter. Anna Månsson dotterdotter. Gerda Månsson dotterdotter. Anna gift med Josef Persson Henset.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Kvarngatan  

 

Viktor Liljeborgs nybyggnad på Kvarngatan.

Till vänster i nr 15 bodde på första våningen Frk. Ingeborg Svensson hon arbetade på Frosta Sparbank. Andra våningen Ville och Ingegärd Olofsson ägare till Eltjänst. Mitt i huset på första våningen Carl-Gustav Lilja hade Speceri & Diverseaffär vid Nya Torg. Andra våningen George och Irma Jansson han arbetade på Aktiebolaget Skåne Bryggeriers Ölnederlag på Nygatan.

Till höger i nr 17 på första våningen hade provinsialläkaren Nils Rumer sin mottagning där huset har sin utbyggnad mot Ryttersgatan. Syster Margareta Lillås bodde också i huset, hon arbetade på doktor Rumers mottagning men var även skolsköterska.  Andra våningen bodde Signe Westerlund-Nilsson hon var chef på Slakteriets kontor.

Huset är byggt av Byggmästare Viktor Liljenberg
Foto 1952 Ingegärd Olofsson

   
   

Kvarngatan: Byggmästare Viktor Liljeborgs fastigheter i hörnet av Kvarngatan – Ryttersgatan . I den högra fastigheten hade provinsialläkare Rumer sin praktik tills i början av 50-talet.

 
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Lilla Nygatan Nuvarande Bollhusgatan

Lilla Nygatan nuvarande Bollhusgatan till vänster Hantverksgården. Till höger samrealskolan. Torget är Parktorget eller Marknadstorget. Olika namn genom tiderna.

Förr hette denna gata Lilla Nygatan, men idag kallas den för Bollhusgatan. Mera känt är kanske Hästatorget eller som det också kallas för - Parktorget.
Lägg märke till leråkern på torget. Vi ser Hantverksgården till vänster. Här bodde konstnären Christian Kruse.

Samrealskolan till höger innan den tillbyggdes med flyglar på var sida.
Text: © Kjell-Åke Åsfält.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Marknader på Hörbys olika torg  

Hörby marknadsbilder är flyttade. Ligger från och med 12 sept. 2015 under rubriken
Tivoli, Dansbanor och Marknader.

Finns även en del marknadsbilder under rubriken Hästtorget.

 

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Norregatan  
   
   

Lennart Perssons foton som visar när man fällde allén 1967. Bilderna tillställda av Staffan Persson, Hörby.

Ytterliggare ett foto från trädfällningen på Norregatan, troligen tagit av den samme Lennart Persson, men funnits i Eslövs album från 1960-talet, som tillrådahållits av KG Pressfotos bildarkiv. Varför man fann det nödvändigt att göra sig av med dem fina träden övergår mitt förstånd.
Leif Blumenau.

 

 

   

Det första huset byggdes av Viktor Lilljenbergs fader. Näste ägare hette Forsberg, en senare ägare var kantor Ebba Lybner. Huset längre bort är järnhandlare Gustav Persson (Tholden).

Bilden föreställer alltså bebyggelse vid Norregatan. Den omnämda Kantor Ebba Lybner, 1915-1978, författade den festliga boken ”Några Glimtar från min barndom”. Antagligen är, Lybyskolan 50 år senare från Ebba Lybners minnen, som kan laddas ner på Bygdeband.se, ett kapitel av boken och utgör fascinerande läsning. Hon var ju organist i Hörby kyrka och gav som extraknäck pianolektioner, bland annat till min storasyster, Inga Britt.

Om mitt minne inte bedrar mig, bodde hon vid den tiden i ett trähus på Söder. När det gäller järnhandlare Gustav Person kan man enkelt gissa sig till att han varit fadern till bröderna Bertil och Rolf Tholden, som blev järnhandeln Winqvists Efterträdare och byggherrar av Storgatan 11.
Bertil var ju utbildad arkitekt och fick utlopp för sin skaparglädje i husets arkitektur, bland annat det svårmöblerade runda hörnet med panoramafönstren och den stora altanen med ingång från vinden. Nu kan man också förstå hur "Svarte Nils" Persson var besläktad, han som fick jobb hos Tholdens som chefsmontör.
Text: © Leif Blumenau.

Lybyskolan 50 år senare, Ebba Lybners minnen  1,9 MB.
Av: Postum: Ebba Lybner 1915-1978.

Samsiös sommarhus. Senare bodde faktor Cederkvist och Hilding P. ”Alfa Laval” där.
Det är skräddaren och godsägaren Sandsjö som står framför sin sommarstuga i Norregatan. Vid denna tid var detta den yttersta gränsen i Hörby.
Det fanns ingen byggnation västerut från Norregatan, utan bara åkermark. Denna fastighet har senare ägts av faktor och typograf Gerhard Cederkvist, rörmokare Einar Andersson och köpman Hilding Persson. Numera ägs fastigheten av Perssons son Johan.

Vi har fått en förfrågan om huset på bilden och nedan följer kompletterande information.

Fråga:
Hej
Detta finns på din hemsida och jag undrar var fanns detta hus?

Svar: Huset lever än (jan 2017)
Hej på er!
Trevligt när det kommer frågor som jag kan svara på. Detta hus har bevarats och har idag adressen Norregatan 26, Hörby. Tar man Norregatan från Ringsjövägen norrut så är det näst sista huset på vänster sida före korsningen Skolgatan/Ernst Ahlgrensgatan. Utifrån ser huset ut som på bilden och verkar mycket välbevarat. Huset ligger indraget på tomten med buskage framför mot gatan, det är också byggt ett dubbelgarage ute vid gatan. Tror att tomterna före och efter har styckats av från ursprungstomten. Från början byggdes det som fritidshus för en ”högrestånds” familj från byn, då låg detta ute på landet. En mjölkmaskinsförsäljare ägde det under många år och använde det som lager och sonen jobbade som montör på samma företag troligen räddade detta huset för framtiden. Det kan sägas mycket om detta hus men jag stoppar här.

Hälsar Kjell G

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Nya Torg Även kallat:
Grisatorget, Sillatorget, Fiskatorget el. Ökentorget

Grisatorget, Sillatorget, Fiskatorget är gamla benämningar på detta torg. Ett moderna uttryck från 2014 är Ökentorget.
Nya Torg kallades på 1930-1950-talet både för ”Grisatorget”, som för ”Sillatorget”, eftersom det föregick handel med både grisar och sill. På 1930-talet fanns det gott om fiskhandlare på torget. Det kom fiskhandlare från både Limhamn och Kristianstad. Det var Johanna Nilsson och bröderna Verner och Malte Holmberg, som tidigt vid morgonen var vid kaj och väntade på fiskarna, då de kom iland och lossade sin fisk. Sedan bar det av till tåget för att komma till Hörby och där avyttra sin fisk. Mycket sålde de direkt till sillhandlarna i Hörby, men stod också själva och sålde det som blivit över. Konkurrensen var då stor, vilket kunderna hade nytta av. När kriget så kom 1939, slutade utombyshandlarna att komma till Hörby, eftersom de då inte hade några problem att avyttra sin fisk på hemmaplan. De skickade nu fisken till Hörby dit sillahandlarna här själva fick ta sig för att hämta sillen. Under denna tid blev det ransonering på fisk, för såväl handlare som kunder. Handlarna fick bara en viss mängd baserat på vad de sålt tidigare. För en del handlare blev det nu extra jobbigt då de bara hade *”rullebörar” (1) att transportera sillalådorna på. Det var Maria Welander, fiskare Johansson och

Jacob Larsson som fick hämta lådorna på järnvägsstationen, och forsla ner dem till Nya Torg, där de hade sina sillastånd. Anton  ”telefonare” Hansson (han kallades så för att han tidigare hade arbetat på televerket) hämtade med en cykel som hade en stor pakethållare både fram och bak. Därefter cyklade han till byn och sålde sin fisk. På torget stod även Catarina Persson och sålde fisk. En annan fiskhandlarfamilj i Hörby var Björklunds. Johan Björklund körde i början av 1920.talet runt i byn med häst och vagn och sålde sin fisk. Så småningom köpte han en bil som han tillsammans med sonen Erik nu även körde ut på landsbygden med oh sålde fisk. Hustrun Olga stod på torget och sålde sill till Hörbydamerna. Denna syssla övertogs sedan av sonen Johan och dottern Margit, men när Hörbyhus i Smedjegatan var färdigbyggt öppnade de en fiskaffär där, som till stora delar sköttes av Margit Björklund, eftersom brodern Johan hade börjat att köra runt i bygderna med en varubil. Affären på Smedjegatan var kvar ända in på mitten av 1990-talet då Johan slutade med både varubil och fiskhandel.

* För ”Stockholmare och 08:or” är förklaringen på ordet ”Rullebör”, det samma som skottkärra.

   
   

Östra sidan Nya Torg Cykel och lampaffären rivs 1963
Bilden från journalisten Henry Holms bildarkiv.
Bild ID: HH_3012w.

 
   
   

Liljas fastighet vid Nya Torg Plåttaket återvinns
Bild ID: HH_3121w. Foto: Enar Kjäll Hörby

Liljas fastighet vid Nya Torg Plåttaket återvinns
Bild ID: HH_3122w. Foto: Enar Kjäll Hörby

   
   

Motortävling Nya Torg den 16/10 1949. Militär Mc orientering kanske? Mc killarna har kartor på tanken
Fotograf Carl Martinsson. Fotosamlingen på motortävlingen tillsänd oss av Ingegärd Olofsson

   
   

Motortävling Nya Torg den 16/10 1949.

   
   

Motortävling Nya Torg den 16/10 1949.

   
   

Motortävling Nya Torg den 16/10 1949.

   
   

Motortävling Nya Torg den 16/10 1949.

 
   
   

Busstationen på Nya Torg någon gång på 1950-talet.

   

Busstationen på Nya Torg någon gång på 1950-talet.

 

Busstationen på Nya Torg1956-12-19
Bild ID: HH_3044w. Foto: Henry Holm.

 

1959. Plåtskjulet på Nya Torg där busstationen och Pressbyrån var inrymd. Det är inte så länge sedan. Kanske ingen skönhet men bänkarna och träden gjorde det dock lite mer idylliskt.
Signe Sjöland drev korvkiosken på Nya Torg. Hon bodde på norr

   

När det gäller Nya Torg att pissekuren mitt på torget, tyvärr inte avbildad, fanns även då jag var i 7-årsåldern alltså i början av 1950-talet. Därmed menar jag att urinalen i Busstationen endast kom till när pissekuren hade tjänat ut. Dessutom kommer jag i huvudtaget inte ihåg busstationen innan tågstationen lagts ner och alltså Pressbyrån, som ju var där uppe vid stationen, etablerade sig i samma skjul.
För övrigt kan jag tala om at korvkiosken i hörnet på torget sköttes av fru Sjöland. Brukade alltid köpa korv från henne när vi kom hem från ishockeyn som var stor på den tiden, detta även om Kulle på Gamla Torg hade börjat med en läcker pepprad mos.
© Leif Blumenau.

   
   
   
   

Nya Torg. Var på 1800-talets mitt ett stort kärr, men anlades som torg i slutet av 1870-talet.

   
   
   
   

Nya Torg i Hörby för en del år sedan. ICA-huset är ännu inte byggt och där Plens ligger i dag såg det ut så här. En fruktaffär och en fotoaffär i samma byggnad. Lägg märke till Messerschmitten, en udda mc-bil på 3 hjul även på den tiden.

Frukt & grönsaksaffären ägdes av Gösta Pålsson, vars son Bengt var klasskamrat och god vän. Att döma från Ford Tanusen till höger, är vi i början på 1960-talet, då jag alltså hade börjat på HAL i Eslöv. Messerschmitten blev till när flygplansfabriken blev förbjuden efter kriget att bygga flygplan, men skoter -kabin fordonet som passade deras konstruktionserfarenhet, fick man ju bygga och det lanserades på mitten av 1950-talet. Det verkar som man hade asfalterat över kullerstenarna och även cementplattan där fiskståndet brukade ställas upp till höger, framför Otto Liljas speceriaffär. Där befann sig, dessförinnan i tiden den gamle Björklund en gång i veckan, även då det var smällkallt, som ju var nyttigt för fisken som färskvara. Han höll värmen genom att klappa händerna på kors runt kroppen så det smattrade i läderrocken.
© Leif Blumenau.

 

 

 

En härlig bild från Nya Torg i Hörby. Två grisar på rymmarstråt. Mellan torget och Nygatan står de och funderar över sin situation. Vilket håll är det bäst att sticka åt? Neråt torgstånden eller upp mot järnvägsstationen?

Ja, en härlig bild är det, med gris kultingarna som springer lösa, som sig bör, på Grisatorget på slutet av 1940-talet. Det är vid NV hörnet, i korsningen mellan Nygatan och Torggatan som leder upp till Hästatorget.
På hörnet bakom stånden, som nog sålde knäck, var på den tiden en klädesaffär, Varuhuset. Där började min fader, Wolf Blumenau – mest känd som Blom, sin karriär som affärsbiträde i Hörby. Sedan efter giftermål med Köpenhamska Dora Itkin, 1936, som alltså skulle bli min kära moder, fick han mod till sig att öppna eget alldeles invid, i byggnaden till vänster, som alltså blev till Beklädnadsmagasinet.
Affären var ett familjeföretag som drevs ända tills slutet av 1970-talet då min mor avvecklade och sålde fastigheten till Stefan Svensson som öppnade Elkedjan efter total ombyggnad. I början hyrde Beklädnadsmagasinet lokalen från Kristina som hade Kaffeservering på baksidan försedd med lummig trädgård innehållande bersåer, en rad utedass, förrådshus, ett stort kastanjeträd och kantad av alla slags bärbuskar. Särskilt vid Stormarknaden spikade hennes vän, bryggare Lorenz upp långa bord och bänkar och det var tjo och tjim till kaffegöken och vetebrödet. Det var i hennes kök jag först fick smaka svartsoppa och blodkorv, som ju annars var förbjuden föda, ja, fy för den lede.
© Leif Blumenau.

   
   
   

Nya Torg 1955. Korvkiosken invid trädet sköttes av Fru Sjöland. På den östra sidan av Grisatorget är Arnolds och Gunnar Perssons cykel affär, en viktig institution i byn för oss ungdomar. Genom porten, som en bil just nonchalant blockerar, kunde man köra cykeln och sedermera Puchen rakt in i verkstaden. Jag växte upp med sonen Leif-Göran Persson, som ju bodde, ett tag mittemot, i Konsumhuset på Storgatan. Vi lekte William Arne, dödsryttaren i tunnan, genom att cykla runt på plank uppsatta i en cirkel. När vi var lite större sprätte vi med våra cyklar upp gruset på torget i höga vallar, mycket till Polis Ottos förtret.

En bil har parkerad vid C. F. Sjöbergs cykelaffär, Den affär som Arnold Andersson och Gunnar Persson sedermera drev. I huset till höger låg en gång en matservering. Idag finns inte husen., här har systembolagshuset växt upp.

   
   

Nya Torg sydöstra hörnet. Skolbild från 1872.
Fotograf: M Lindstedt.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Troligen någon gång under 1920- eller 1930-talet, är från Nya Torg i Hörby och föreställer smågrishandel under en torgdag – torsdag – från ovannämnda tid.
Se mer under
Marknader och Torghandel

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Nygatan  

Översvämning i hörnet av Nygatan-Torggatan den 16/8 1945.
Foto: Ingegärd Olofsson.

Översvämning i hörnet av Nygatan-Torggatan den 16/8 1945.
Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Översvämning i hörnet av Nygatan-Torggatan den 16/8 1945.
Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Nelssons hus på Nygatan. ölservering i porten. på 1930-1940-tal. Huset revs hösten 1970.                                 Bild ID: HH_3045
Foto: Peter                                                                       

   
   

Nygatan. Året är 1931.
Foto: Carl Martinsson, i privat ägo Ingegärd Olofsson

Nygatan. Året är 1931.
Foto: Carl Martinsson, i privat ägo Ingegärd Olofsson

   
   

Nygatan 1931. Foto: Carl Martinsson, i privat ägo Ingegärd Olofsson

   
   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

Nygatan. Året är 1931.
Foto: Carl Martinsson, i privat ägo Ingegärd Olofsson

Nygatan. Året är 1931.
Foto: Carl Martinsson, i privat ägo Ingegärd Olofsson

   
   

Stensättning Nygatan. Fotograf Carl Martinsson privat ägo Ingegärd Olofsson

   
   

Stensättning Nygatan. Fotograf Carl Martinsson privat ägo Ingegärd Olofsson

Metropol - ett hus med anor både Biograf och Teater

Metropol byggdes 1925 och invigdes 2 september samma år. Antal platser då var 290. Premiärfilmen var Monsieur Beaucaire av Sidney Olcott.

Biografen startades av skohandlare August Nilsson. Hans son var maskinist, frun sålde biljetter och biljettrivare var han själv i stora salongen medan dottern tog emot balkongbiljetterna. Biljettluckan i entrén är original från den tiden!

Genom åren har maskinen skötts av bland annat skomakare Karl Fors rörmokare Albert Andersson elektriker Bror Andersson tapetserare Henry Olsson därefter Leo Brogard Karlsson och Ljungberg och en brandman Sverker Nordal.

Henry Olsson skötte projektorerna i 20 år från 1954-1974. Samtidigt hade han hand om Stora biografen eller som den senare hette Scala biografen. Det var tur att det inte var så långt emellan biograferna den ena ligger på Nygatan och den andra låg på Torggatan.

I foajén står en av de gamla projektorerna. De är en av de ursprungliga från början av seklet. Man använde då kolstavar som matades fram manuellt för att få ljus i maskinerna. De här maskinerna var i bruk ända fram till 1974.

Bo Widerbergs sista film Lust och fägring stor spelades in här 1995. Salongen skulle i Widerbergs film föreställa Malmöbiografen Kaninen 1943. Man hade letat i hela Sverige efter en lämplig gammal biograf och hittade denna i Hörby som passade perfekt till både ålder och utseende. När det var dags att hitta statister var det många Hörbybor som trodde att de skulle få chansen. Istället kom det en busslast från Malmö med statister den ena mer brunbränd än den andra. Vilket inte kunde accepteras eftersom dessa skulle vara bleka i sin roll. Så åter tillbaka till Malmö utan någon provfilmning. Istället blev det senare på hösten när solbrännan gått av och huden åter blivit blek. Men Hörby statister blev det aldrig frågan om.

På senare år har biografen gått igenom en stor renovering och uppfräschning men ändå fått behålla sitt gammaldags utseende. Scenen har byggts ut vilket har bidragit till ett par bänkrader har fått tas bort. Istället öppnade man balkongen igen. Nymålat i salongen men fortfarande har de gamla klädeskrokarna fått stanna kvar på väggarna och används fortfarande vid besök. 

Bodil Pedersen
Källa: ”Blå boken” av Henry Olsson
Hörby Kultur

Där har vi alltså det skandal omsusande så kallade mingelhuset, som ju hade Frisör Helmertssons salong med ingång på hörnet i inte avlägset minne.
Efter bion, längre nere för Nygatan är där en bakgård avgränsad av Pamps Blomsteraffär. Där inne var ju Hörbys toffelmakare per excellance. Alla pågarna gick med hans svarta tofflor och flickorna med vita. Dem slets ju ut rätt fort för man hade inte kommit på att sätta gummisula. Metropol var ju en kulturanstalt i byn sedan långt tillbaka, där man kunde se filmer som Borta med Vinden och Rebel without a Cause med James Dean vars frisyr satte prägel på Hörby ynglingar. Man kunde sitta uppe på balkongen och röka så mycket man ville, vilket vi gjorde. Den mest omtyckta biografen var dock Scala just om hörnet på Torggatan. När dom spelade Rock around the Clock med Bill Haley gick ungdomarna amok och välte alla bänkraderna utav ren förtjusning
© Leif Blumenau.

   
   

Borttagning av den gamla bron 1950 på Nygatan. Den lär ha kommit med järnvägen och rullats därifrån på räls ner från stationen hela Nygatan till den aktuella platsen. Invigningen var år 1901 och 1950 skrotades bron för att göra plats till den betong bro som finns idag på Nygatan. Foto: Carl Martinsson och i privata ägo Ingegärd Olofsson.

   
   

Stensättning Nygatan. Fotograf Carl Martinsson privat ägo Ingegärd Olofsson

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

Stensättning Nygatan. Fotograf Carl Martinsson privat ägo Ingegärd Olofsson

   
   

1 maj tåg från stationen ner till Nya Torg.
Järnvägsstationen syns i bakgrunden.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

1 maj tåg från stationen ner till Nya Torg.
Järnvägsstationen syns i bakgrunden.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

1 maj tåg från stationen ner till Nya Torg.
Järnvägsstationen syns i bakgrunden.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

1 maj tåg från stationen ner till Nya Torg.
Järnvägsstationen syns i bakgrunden.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Nygatan nr 14 Efter detta hus på Nygatan 12 påstås att där bodde en Änglamakerska så sent som år 1917.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

Nygatan nr 6 huset växer för varje dag och stänger igen fönstren på gaveln av grannhuset.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

Milstenen vid Stora Hotellet år 1947 precis där den fortfarande finns.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Hörnet Nygatan - Kvarngatan.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

Hörnet Nygatan-Kvarngatan här låg Lundströms speceriaffär med adress Nygatan 16. Carmen och Bertil Persson bodde i detta hus. Bertil mer känd som BP slaktare och amatörarkeolog.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   
   
   

Nygatan med Kjälls foto- och tavelaffär. Han var ju även konstnär och målade tavlor. t.v. Nästa hus är Palms Hattar och Mössor samt Palms Conditori och Café. Efter korsningen med Ernst Ahlgrensgatan syns Fotocentrum. De två första husen revs hösten 1970.
Foto: Postum Lennart Persson, och är från perioden 1966-1970.

 
   
   

Nygatan från Gamla Torg upp till järnvägsstationen.

Vänster sida: 1. Lundbergs beklädnadsaffär. (nu Sions fastighet) 2. Bokhan A. Kockum - Axelina. 3. Palms Hatt och Mössaffär, en Urmakare. Höger sida: 1. Olssons Järnhandel

   
   
Nygatan 1910 vykort. Nygatan mot stationen vid Gamla Torg. Byggnaden till höger finns än i dag. Den ersatte ”Höga hus” som revs 1894.
”Höga hus” inrymde bl. a. Hörby Posten. Se mer info på den förstorade bilden strax under.
   
   

Ett fantastiskt arbete genom att kolorera en svartvit bild. Krävde stor yrkesskicklighet.

På skylten till vänster står A.J. Samuelsson Speceri & Diverseaffär. Ägare Anders Johansson Samuelsson, enligt församlingsboken flyttade han 15/10 1906 till Häglinge.
Anders Johansson Samuelsson var född 25/3 1875 i Tolånga död 14/5 1952 i Malmö, gifte sig 20/4 1907 med Johanna Andersdotter född 14/12 1869 i Ullstorp död 25/11 1946. De fick sonen John-Erik född 2/12 1909 död 11/12 2000 i Malmö.
Man ser också skylten till Oscar Palms Hatt & Möss affär. Peter Oscar Palm föddes 3/3 1873 i Fogdarp Bosjöklosters församling gifte sig 28/12 1902 med Emma Hallqvist född 15/6 1882 i Lyby församling. Textfakta tagit från bygdeband.se.

   
   

A. W. Sjöbergs mattaffär på Nygatan.

Nygatan mot järnvägsstationen.

   
   

”Höga Hus”. På 1841 års kartskiss över Hörby ser man norr om Gästgivaregården två hus varav det största var en magasinsbyggnad detta hus kom att kallas Höga Hus för att det hade två våningar. År 1850 startade L. L. Ekman en stor verkstad, där tillverkade man brännvinstråg och större kittlar. Verkstaden sysselsatte ibland upp till 40 st. arbetare.

Vänster sidan: 1. Slöjd och bosättningsaffär (senare Resia). 2. Kockums bokhandel. 3. Palms Hatt och Möss affär Höger sida: 1. Evald Åbergs järnhandel. (senare Hjorts). 2. Hörby slöjdmagasin på hörnet Liljas Speceriaffär 3. Pamps blomsterhandel.

 

   
   

Frosta Härads sparbank

Frosta Härads sparbank

   
   

Foto: © Stina Nyman.

Stina berättar:
Sparbanken i Hörby, en monstruöst ful byggnad där jag och mormor ofta satt utanför och samlade på regnummer. Leken var rätt rolig när man var 10, mormor däremot slutade aldrig att leka den, och en jul när jag tog med henne de 50 milen upp till Örebro undrade jag om jag skulle storkna vid det 300:de "jle 833,,julle 833" eller det 350:de.

Har också ett jättespecifikt minne av att det här gicks in och betalades min konfirmationsresa till Torquay,,en JÄVULSK massa pengar för mig (och för föräldrarna) på den tiden,men jösses vad tacksam jag är för att jag fick åka!
© Stina Nyman.

   
   

Foto: © Stina Nyman.

Stina berättar:
När man körde genom Hörby märkte man snabbt att det är liksom lite döende. Pressbyrån som aldrig stod tom eller stilla är död och glömd.

Hit ner galloperade man vid första chans när man gick i 7-8-9 för att köpa en glass eller godis och hänga lite helt apropå (läs sjukt uträknat) på torget, lagom långt bort från A-lagarna, lagom nära för att de snygga killarna skulle kanske se en i de 2 sekunder de gick förbi. De såg nog aldrig mig, jag gömde mig bakom häckarna som inte längre finns där, och om de såg mig var det mest för att deras ögon skummade efter min supersnygga väninna Rebecca.
© Stina Nyman.

   
   

Tomtar i gatan ett julkort från Hörby. Kan förlagan till vykortet vara bilden här till höger? Konstnär: Okänd, men sökes.

Nygatan från Nya Torg mot Gamla Torg. Troligt är att denna bild är förlagan till julkortet här till vänster.

Här kan du läsa lite om Hörbykonstnärer.   Författare: Postum © Henry Holm. Vi har ett generellt tillstånd från arvingarna till Henry Holm att få lov att publicera alla hans artiklar på gammalstorp.se. De har fortfarande upphovsrätten kvar, vilket betyder att tillstånd krävs.
   
   

Nygatan tagen från det 1884 byggda gästgiveriet (nuvarande apotek) och visar Nygatan söderut.

 

Nygatan ner mot Gamla Torg.

Nygatan med Thure B. Wibergs f.d. Järnvägshotellet. Huvudbyggnaden är från 1884. Tillbygget från 1949. Hotellet drevs till 1940. Åren 1941-1945 användes byggnaden för utbildning av militärpolis. Den 18 september 1946 öppnades här konfektionsfabrik vilken lades ner december 1971. Efter omfattande renovering flyttade den 5 november biblioteket 1978 in.

I den nyare byggnaden angränsande, söder om på Nygatan, Ture B. Wibergs kappfabrik var en gång en körsnär med pälsaffär, kanske ansluten till TBW. Tänka sig att såna lyxvaror, hade klienter i Hörby, vars medborgare för det mesta var enkla hantverkare, småborgare och bönder och dem verkligt rika med minkpälsförsedda fruar, tror jag, kunde räknas på ena handens fingrar. Text: © Leif Blumenau.

   
   

Nygatan, efter branden i huset ”Rosenhill” på södra Nygatan natten mellan 28-29 maj 1938.

   
   

I Rosenhills fastighet öppnade doktor Isak Nilsson sin praktik när han kom till Hörby på 1920-talet. Till höger på bilden ser man skylten med fru Lundgrens fjäderaffär. För övrigt var det hyreslägenheter i huset.
Läs mer i Henry Olssons bok Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren (finns på biblioteket).

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

Polismästare Oskar Sjöberg.

Polismästare Oskar Sjöberg i vita byxor, mitt i bilden. Född 1876 i Gudhem (Skaraborgs län i Västergötland).
Inträdde i polistjänst 15/11 1899 som extra poliskonstapel i Malmö. Befordrad till 1:e konstapel, vid Malmöhus läns centralpolis 1/1 1902. Polis kommissarie i Hörby 16/6 1904.
Avlagt underoffisersexamen vis Artilleriet 1899 och volontärexamen vid Malmöpolisen 1900. Riksförsäkringsanstaltens ombud. Kompanichef i Landsstorp.
Han flyttade till Skåne 1878 med sina föräldrar. År 1904 flyttade han till Hörby. Han har bott på Nygatan 11, Nygatan 12, Lilla Wästergatan 14 och till sist på Bollhusgatan 25 där han dog 1961. Han var först Polisuppsyningsman och efter 1906 Poliskommissarie i Hörby. Oskar gifte sig 1926 med Anna Gregow (1887-1955), hon var lärarinna i Hörby. De fick en son: Ove Sjöberg född 1927 i Hörby.
Text:  © Irene Sjöberg, Helsingborg.

   
   

Nygatan: Repslagare Christianssons fru med dotter.

Nygatan – Resia. Denna fastighet revs 1933 för att ge plats åt Sionsfastigheten, som invigdes 1935.

   
   

Otto W. Liljas speceriaffär i hörnet Nygatan - Nya Torg. Fastigheten där Liljas affär är inrymd ägdes av P. ”Göken” Håkansson, det är Håkansson som sitter med hunden i knäet till höger om honom står fotograf J. M. Lindstedt. Damen som syns i fönstret är mor Håkansson.

Nygatan, fastigheten Nygatan – Prostgatan ägdes av slaktare Ericsson. Café och Konditori Svea drevs av Ester och Edith From, som sedermera flyttade till Gamla Torg. 1931 övertog Ebba Cederström Café och Konditoriet. Axel Perssons sadelmakeri fanns i källaren.

   
   

Västergatan – Nygatan 1939. 1. Sionska fastigheten. Sionlokalen.  Ritz damekipering. (Cederquist). Åkerholms barnekipering. Guldsmed Håkan Petersson. Yvonnes parfymeri (B. Petersson). Resia. 2. Emma Perssons bokhandel. Här bodde redaktör? I porten innan Palms fanns ett ölkafé, som var öppet på torsdagarna. 3. Palms Möss och Hattaffär. Palms konditori.

Nygatan: Repslagare Christianssons fru med dotter.

   
   
   
   
   
   

Nygatan – Gamla Torg. Järnhandlare Olssons hörna, nuvarande Kreditbanken.

Nygatan. Utsikt från Järnvägshotellet.

   
   

Pamps Blomsterhandel vid Nygatan.

Nygatan ner mot gamla Torg.

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

Hörnet Nygatan – Prostgatan. Nils Martinsson på rymmen. Hasse Nilsson på tre hjulningen. Elektriker Knut Andersson i samspråk med sadelmakare Rosvall.

Varuhuset, vid Nya Torg, på hörnet av Nygatan och Torggatan.

   
   
 
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Prostgatan  

Prostgatan 1949.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

Prostgatan 1949.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

   
   

Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

   
   

Hasse Nilssons på sin 3-hjuling. Tid 1931.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

Delförstoring av bilden till vänster.

   
   

Prostgatan. 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

Prostgatan 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Prostgatan 1949.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

Prostgatan 1949.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

   
   

Prostgatan 1949.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

Prostgatan 1949.
Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

   
   

Prostgatan i snö 6 feb. 1950. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons fotosamling.

   
   

Prostgatan. Fotograf Carl Martinsson privat ägo Ingegärd Olofsson

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

Carl Martinsson, som det kunde se ut när Carl var på väg på alla sina uppdrag. Privat ägo Ingegärd Olofsson
Se och läs om alla fotogarfer i bygden,

 

Slaktare Erikssons fastighet på hörnet Prostgatan- Nygatan
Foto: Carl Martinsson.

   
   

Prostgatan 1922. Höger sida: Nybyggnaden är Polis Johanssons senare brevbärare Nilssons nu murare Roslunds. Vänster sida: Gustav Nilssons, Martinssons och skomakare A Nilssons.

   
   

Prostgatan 1931.

   
   

1. Hörnfastigheten med nya Kopperativa. handelsföreningen.
2. Carl Martinssons fastighet med fotoateljé och Alma Erikssons Mat och Caférörelse. 3. Gustaf Nilsson. 4. Skomakare Österholm. I samma fastighet som Åbergs, järnhandel kallad Eskiltunna boden, hade Euruts Manufakturaffär omkring 1920 i Nygatan.

Karlsro på Prostgatan. Ägare Maria och Karl Persson 1930-talet. Signer sålde blommor där på 1940-talet.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

 

Prästgården  

Den gamla prästgården brann ner till grunden den 25 okt. 1778. En ny prästgård uppfördes i två våningar, undervåning i gråsten medan övervåningen var ekekorsvirke med tegelväggar. I prästgården bodde prosten Petter Weibull. Längorna var byggda av grundmur men några var i korsvirke.

   
   
   
   

Denna gård, Prästbostället hade Jöns Nilsson, när detta revs flyttade han till Råbygatan.

 

Några av Prästerna i Hörby.
1417 Helge Mogensen.
1501 David Andersson, kyrkoherde.
1584 Jens Hansen, kyrkoherde.
1617 Corpitz Olufsen prästvigt i Hörby.
1625 Zacharias Willar kyrkoherde i Hörby-Lyby.
1632 Christian Hansen, kyrkoherde i Hörby-Lyby.
1645 Lauritz Pedersen, kyrkoherde i Hörby-Lyby
1656 Markus Clausen, kyrkoherde i Hörby-Lyby.
1660 Christopher Pedersen Pheig kyrkoherde.
1664 Han Hansen Bruhn, Pheig kyrkoherde.
1673 Pär Jönsson Sommar prost – Hörby - Lyby.
1721 Erasmus Bredahl, kyrkoherde.
1738 Per Thornander, kyrkoherde.
1753 Johann Herrlin, kyrkoherde.
1786 Nådårs präst Lars Fast pastor.

   
   

Prästgården och kyrkan i Hörby fotograferade i början av 1880-talet, från åsidan. I dag är här en liten park, lummig och skön under vår och sommar.
De två personerna på bilden är Victoria Benedictsson och Axel Lundegård.

Victoria Benedictsson är inte bara Hörbys mest kända kvinna genom alla tider, hon gjorde avtryck långt utanför hemorten.
 

Till:  Victoria Benedictssons hemsida

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Rektorsgatan  

Asfaltering av Rektorsgatan 1963-08-22
Bild ID: HH_2996w. Foto: Henry Holm.

Asfaltering av Rektorsgatan 1963-08-22
Bild ID: HH_2998w. Foto: Henry Holm.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Ringsjövägen f.d. Vestergatan
   
   
   

Gamla Torg med Västergatan (numera Ringsjövägen).

 

   
   

Knibergs fastighet vid Ringsjövägen.

Knibergs fastighet vid Ringsjövägen.

   
   
   
   

Nedläggande av kloakledning på Ringsjövägen.

Gamla skolan.
Alla skolfoto i kommunen ligger på länken skolor.

   
   
   
   

Första huset till vänster ägdes 1910-1925 av Olof Jönsson. 1925 köpte folkskollärare John Hallkvist huset. Nästa hus var Hugo Dahls bilverkstad som brann ner en julmarknad, den övertogs 1934 av B: Lundgren. Längre bort ses Knibergs (färgare) skylt..

I denna fastighet vid Ringsjövägen i Hörby, bodde Rektor Bertil Ohlsson, som var Rektor vid samrealskolan. Efter Rektor B. Ohlsson, ägde Tandläkare Walter Bondesson fastigheten.

   
   

Olof Jönsson Kommunalman i Hörby 1910-1925. Detta huset var beläget på Ringsjövägen, huset som lärarinnan Lisa Hallkvist köpte sedan. Olof Jönsson byggde sedan (1925) Fridshill ute vid Heåkra, och flyttade dit.

Ringsjövägen 1902-07-03 Vykort
Bild ID: HH_3062w

   
   

Ringsjövägen Hörby.
Bild ID: HH_3063w

   
Bild ID: HH_3014w  
"Bankvalv i skorstenen?"

Rivning av Ekstrandska fastigheten intill kommunhuset och Shell (Gulf) 1958-06-04.
Bild ID: HH_3014w

 

Ekstrandska fastigheten rivs 1958-06-04 Ringsjövägen.
Bild ID: HH_3069w

Ekstrandska fastigheten över100-årig villa på Ringsjövägen. revs år 1958, sist vräkte man omkull skorstensstocken som en caterpiller gjorde processen kort med. Intressant avslöjande i skorstenen. I dess omfångs rika nedre del blottades ett stort och djupt valv vilket äldre Hörbybor väl känt till.
Det har påståtts att detta valv skulle ha varit förvaringsplats för en del av de värden som Frosta härads sparbank förvaltade under den tid som bankens kamrer hette Nils Palm.
I den djupa nisch som ses på bilden av den kvarstående skorstensmuren skulle alltså ha förvarats betydande dyrbarheter under en följd av år om man sätter tro till den muntliga traditionen. Mycket möjligt säger en Hörby kännare.

Bodil Pedersen. Källor: Mellersta Skåne 1958-06-04

   
   

Vinter på Västergatan omkring 1935-1940 talet.

   
   
   
   

Kartan är från 1898.Ringsjövägen hette på den tiden Vestergatan, och till höger i bilden är Gamla torget – Idag Gamla torg..

   
Villa Tusculum byggdes år 1881  

Villa Tusculum byggdes år 1881. Dr. Pär Green, som var praktiserande läkare i Hörby under åren 1886 till 1891 bodde här. Han var också järnvägsläkare vid järnvägen i Hörby – Tollarp.
Efter Dr, Green bodde apotekare Lagerstedt i villan.
1932 köpte disponent Helver fastigheten. Fru Helver inredd de då ett sjukhem i fastigheten.
1950 köpte Maria och August Lannerheim fastigheten och inrättade ett vårdhem till ett tiotal patienter. I slutet av 1970-talet övertog sonen Hans Lannerheim rörelsen. Maria Lannerheim hade nu även ett hem i Tjörnarp (Mariahemmet) samt Bokebo i Ludvigsborg.
I början av 1980-talet köpte bilhandlare Lennart Olsson Villa Tusculum och restaurerade den till det utseende det har idag.
 


Vill bara påpeka att sonen Hans Lannerheim, som vi kallade för Sassa, var den mest framstående sportsmannen, kanske i Hörbys historia. Så vitt jag kommer ihåg var han helt uppe där på svensk nivå i bordtennis, och säkerligen den största ishockeystjärnan i BOIFs undomslag.
Text: © Leif Blumenau.


Jag har ett par kommentarer till bilder under rubriken Ringsjövägen. Den först gäller Villa Tusculum. Leif Blumenau skriver så här:
"Vill bara påpeka att sonen Hans Lannerheim, som vi kallade för Sassa, var den mest framstående sportsmannen, kanske i Hörbys historia o.s.v..."
Där kommer Leif ihåg fel, det var inte Hans som kallades Sassa, det var en äldre bror som hette Nils-Axel. Hans och jag var lekkamrater/kompisar i ett antal år och var ofta i villa Tusculum. Jag är född 1944 och Sassa är 4 kanske 5 år äldre.
Text: © Bertil Strandman

I huset som har gaveln mot gatan hade bagare Viberg sin affär. Johanna Knut köpte här sina bullar som hon sedan sålde, när hennes egna tagit slut.
I mitten av 1920-talet ägdes huset av en som hette flygare, de sålde bl. a. vita pepparkakor. Han var dessutom ensamförsäljare av läst, samt hade försäljning an knäck, som kostade 2 öre.
Vibergs hus köptes av stenhuggare Flygare. Han bedrev sitt stenhuggeri till slutet av 1950-talet då han blev vaktmästare för Hörbys parker.
I nästa hus bodde en annan då välkänd Hörbybo vid namn Kniberg. Han hade en affär där man sålde garn och stickat.

 

Kommunhuset på Ringsjövägen.

Fler bilder av kommunen och dess politiker hittar du under
Kommunhuset och Politiker

   
   
Ända till slutet av 1950-talet såg det ut så här, västerut från Ringsjövägen och Hörbybefolkningen hade i stort sätt stagnerat vid 3000 själar och låg i stor konkurrens med Höör för att bli större med bara 100 själar.
Rosenquists Shell bensinstation, GM bilförsäljning och verkstad syns genast till höger. Den höga ljusa byggnaden bakom det stora lummiga trädet är Gamla Skolan och man kan se en del av den tillhörande fotbollsplanen allra ytterst till höger.
Cyklade till skolan under 3-4 år den här vägen, allt sedan som försteklickare till att börja med förträfflige, men stränge lärarinnan Olga Andersson och sedan med unge vikarien lärare Arvidsson, som alla flickorna förälskade sig i.
Den översta våningen tjänade som bostad, t. ex. för Fröken Mellstedt som lärde mig att sy och virka.
Man kan knappt skymta där Norregatan mynnar ut på Ringsjövägen och Tusculum dessförinnan för blotta grönskan. Riksbyggena på väster hade ännu inte påbörjats, och inte heller revisor Bäckströms fina villa. Uppför backen, allra överst till vänster, bodde timmermannen, som snickrade alla stånden till stormarknaden.
Vägen, Riks15, bar till Lund och Malmö via Osbyholm, Hurva och Röstånga, och man ville kunde man sticka av till Höör, Ringsjöstranden, eller Eslöv, till alla dessa färdmål genom att vrida till höger. Liftade en hel del till Eslöv när tåget blev nerlagt och bussförbindelsen var undermålig.
© Leif Blumenau.
   
   
   

Ringsjövägen 1950-04-12. Skolbarn kommer ut från gamla skolan, som låg nedanför folkskolan. Mitt i bilden korsningen med Norregatan.
Bild ID: HH_3222

 

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Råbygatan  

Thuvessons, Råbygatan. Foto: © Torsten Blomdahl.                                                                               Bild ID: Rabyg_2018_002

   
   

Spoletorp, Råbygatan. Foto: © Torsten Blomdahl.
Rabyg_2018_001

 
   
   

Foto: Från Henry Holms arkiv.                                                                                                                                      Bild ID:2948

   
   

Lantbrukare Martin Olssons gård, Råbygatan 25, Hörby.
bakgrunden skymtar Hörbyån. Till vänster syns, Spoletorp. I förgrunden ligger lantbrukare Henning Nilssons gård. Bilden är troligen från slutet av 1940-talet.
Bilden ställd till vårt förfogande av Lennart Westerlund, Malmö, f.d. Hörbybo.

Thorssonska gården.

 

Lindqviska fastigheten Råbygatan
Bild ID: HH_3131w. Foto: Henry Holm.

Victoria Benedictssons, alias Ernst Ahlgrens  bokar, som ligger i parken vid hennes hus på Råbygatan.

Hörby, Ernst Ahlgrens bokar, skriver man på vykortet.

   
   

Kvarnviks kvarn på Råbygatan. Granne med sjukhuset. Under 1950 och 1960-talet fanns en tvättinrättning i en av byggnaderna. I slutet av 1960-talet brann en del av byggnaden ned. I den kvarvarande byggnaden fanns Trensums musteri.

Råbygatan. Ett gammalt hus i förgrunden, en herre som står och blickar ut över vägen som ser ut som lervälling.

   
   

Råbygatan i Hörby. Så här såg det ut i svunnen tid. Ett hästekipage kommer stilla och lugnt körande. Bakom står en liten tösabit och betraktar ekipaget. Tösabiten heter Ester senare gift med Hjalmar Henriksson. Ekipaget hon tittar på är skrothandlare ”Vitto” med sin vita häst.

Flera gårdar fanns inne i centrala Hörby i början på 1900-talet. Den här gården Nr 23, fanns i korsningen Råbygatan- Ystadsvägen. Gården uppfördes i slutet av 1700-talet och revs 1912, då nya byggnader byggdes. Här ligger numera ett tvåvåningshus och intill finns Fogelbergs skor.

   
   

Råbygatan, våren 1903. Huset vid krysset på bilden är Peterssons Heminredning. Fastigheten närmast till vänster inrymde Peterssons Färghandel . I våra dagar har Bilkompaniet hållit till där och nu är det Nya Cykel - och Finmekaniska Verkstaden. Huset nedanför har inrymd ett bageri en gång i tiden.

Året är 1903. Peterssons Möbelaffär lämnade S:t Olofsgatan och flyttade in i den nuvarande fastigheten vid Råbygatan. År 1903 byggdes det huset om rejält och på bilden poserar Byggnadsarbetarna för fotografen.

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

Råbygatan till vänster garvare Hallkvists hus. Läderaffären övertogs av sonen Algot Hallkvist sedermera av dennes änka. Rakt fram Carl Lindkvists hus. (tidigare Sven Thorssons fastighet). Till höger målare J M Peterssons fastighet senare Fritz Petersson och därefter Yngve Petersson.

Råbyvägen. Den vita byggnad, är lasarettet, och huset vid vägkanten invid ån beboddes av Nils Strand, som var mjölnare å Kvarnvik. Omkring 1935 – 1940.

 

   
   

Råbygatan, Axel Martin Olssons gård.

Detta är Strand som inspekterar ån. Hans hus ligger bakom det är huset vi sett på många foto som brandkåren fick i uppdrag att bränna ner många år efter. Huset på andra sidan ån är Hörby lasaretts gamla tvätteri
Se bilder om Hörby brandkår och brandstation under länken "Brandkår".

   
   

Året är 1900.

Råbygatan från öster. På den vänstra sidan fanns Peterssons Färg och mitt över gatan Hallqvists läder som ännu fungerar som läderaffär. Bortom fanns Peterssons Möbler. Denna bild tagen omkring 1920.

   
   

1895-1900. En vinterdag på Råbygatan i Hörby, där den gamla Gästgivaregården finns med. Huset vid höger sida är AB Ljungbergs eftr. Ljungberg avled 1895, varför bilden är ganska gammal.

   
   

Kvarnvik

Kvarn nr. 16 avser väl Alfred och Ingvar Perssons kvarn på St. Olofsgatan, även kallad Benstampen eller Kvarntorp kvarn.

   

Råbygatan. Utsikt från ån. Husgaveln till höger är Gösta Tuvessons lantgård, samt i bakgrunden på samma sida Stampa möllan eller kvarn nr 16. Idag ägd av Ingvar Persson.

   
   
   
   

Året är omkring 1988. Hörnan Råbygatan/Ystadvägen, där Modepunkten finns idag. OBS! Tunnorna på rad bakom herrarna. Detta var brandtunnor med vatten i. Brandstationen, ett litet hus som hade plats med en brandspruta låg tvärs över gatan vid ån. Idag finns på samma plats en stor gran. Eller granne med 36:an Lars Svenssons bostad. Ingegärd Olofssons  far är en av herrarna på bilden och han är född 1888.

Bron vid Vårdcentralen 1825.

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   
   
   

Råbygatan. Denna bild föreställer baksidan å fastigheten, som idag rymmer Peterssons Heminredning, och vars trädgård är vida berömd.

Omkring 1910-1960

   
   

1860-1892

 

Jag tycker mej känna igen huset på Råbygatan på hörnet med Brännerigatan, sedermera Sankt Olofsgatan, närmast från höger i bilden. Jämför gärna med den nya bilden ovan.

Mitt emot det Thorssonska huset på Råbygatan står den lägenheten, här visad i nutida skick, där Sadelmakare Rosvall hade sin verkstad. Han var en skicklig yrkesman med bred kunnighet som annonsen antyder, och nog skulle jag vara intresserad i hans handgjorda portföljer, om min tidsmaskin hade fungerat. Men framför allt var han en vänlig, frikostig själ som inte höll tillbaka för att skänka läderbitar och ge allehanda råd till oss scouter för att göra hölster till kompas, och kniv, och säten för hopfällbara stolar, och till och med att klä loggboken med. För det ska han ha stor tack, var han nu är. Om hans dopnamn är Folke  så kunde han mycket väl vara en av dem berömda Giraldos Brothers, som man kan läsa om här på Gammalstorp.se, och om inte i varje fall besläktad ty Folke var sadelmakare liksom denne Rosvall även om han en gång startade hos Möllers sadelmakeri.
Text: © Leif Blumenau.

   
   

Här lite nyare bilder från Råbygatan. Ombyggnaden 2009.
Foto: © Roland Pedersen.

Foto: © Roland Pedersen.

   
   

Foto: © Roland Pedersen.

Foto: © Roland Pedersen.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

 

Sankt Olofsgatan  

Benstampen vid Olofsgatan f.d. Brännerigatan i Hörby. Sittande nederst Fritz Petersson.

   
   

Sankt Olofs källan innan den restaurerades 1936.

   

Elof Olssons lantbruk på Sankt Olofsgatan 17

Elof Olssons lantgård låg på Brännerigatan som sedan blev Sankt Olofsgatan. Elof var fosterson till Nils Olsson som ägde gården. Elof tog över gården på 1930-talet. När han skulle köra till sina åkrar passerade han ”Kvarntorps” kvarn nr 16 eller Gästgivaremöllan som den också benämndes. Han fick köra med häst och vagn i ån för att komma till sina marker på andra sidan, som kallades för Södervång och omfattade även av Sankt Olof källan som låg omgärdat av betesmark. Han drev lantbruket till 1970-talet, gården var förfallen och revs för att ge plats till nyare bebyggelse.

Där gården en gång låg, byggdes det upp två stycken villor på 1970-talet. Sankt Olof källan kom att hamna mitt inne i villabebyggelsen på nedre Wihlborgsområdet, närmare bestämt på Garvarevägen. Dräneringsarbetet inom området gjorde att källan så småningom kom att sina. I slutet på 70-talet kunde man på sommaren vid torka ana ett stråk av något grönare gräs som ledde fram till källan, den höll då lite vatten, vilket försvann när den fylldes igen med grus. Eftersom oron var stor att barn som gärna lekte vid platsen skulle falla ned i hålet, vilket var knappt 1 meter djupt. Gallret som låg över, ansågs inte vara tillförlitligt. Numera växer gräs i gruset.

Det finns historier om Sankt Olof källan som var en Trefaldighetskälla redan år1747 nämns den av prästen Petrus Thornander han berättade att källans vatten enligt provinsialdoktor Roslin skulle vara mycket hälsosamt. Han berättade vidare att man en gång om året på Sankt Johannis afton offrade i källan och att pengarna sedan delades ut till de allra fattigaste i socknen. Mynt från Karl XI:s tid och även längre tillbaka från dansktiden har hittats i källan. Annars på Elofs tid hade han sina djur att gå och beta på markerna. När det var marknad i byn ledde man hellre hästarna att gå fritt och beta vid källan än att stå bundna vid Stora Hotellet en hel dag.

© Bodil Pedersen

Sankt Olofs källan, 1947.
Foto: Carls Martinsson. Från Ingegärd Olofssons fotosamlingar.

Sankt Olofs källan  ligger på nedre Whilborgsområdet, närmare bestämt på dagens Garvarevägen.

   
   

Sankt Olofs källan, aug. 1958. Foto: Göte Holgersson.

Sankt Olofs källan år 1987 med järngaller som senare togs bort och källan fylldes med grus.

   
   

Sankt Olofs källan 1970-tal. (Kan vara 1976)
Bild ID: HH_3125w. Foto: Henry Holm.

Sankt Olofs källan 1970-tal. (Kan vara 1976)
Bild ID: HH_3124w. Foto: Henry Holm.

   
   

Sankt Olofs källan 1970-tal. (Kan vara 1976)
Bild ID: HH_3126w. Foto: Henry Holm.

Sankt Olofs källan  2016-12-11. Ligger på nedre Whilborgsområdet, närmare bestämt på Garvarevägen.
Foto: © Bodil Pedersen.

   
   

Sankt Olofsgatan 17.

Sankt Olofsgatan 17

   
   

Sankt Olofsgatan 17.

       

Sankt Olofsgatan

   
   

Sankt Olofsgatan.

Sankt Olofsgatan.

   
   

Fastigheten i förgrunden å vänster sida på bilden, är den gamla skyttepaviljongen som låg söder om ån. Fastigheten till höger på bilden är det som en gång i tiden var bränneri, och som senare blev Hörby snickeri och möbelfabrik. Gatan hette förr Brännerigatan, och idag 1992 heter den Sankt Olofsgatan.

Sankt  Olofsgatan 8. Småskollärare Anna Nilssons hus.

   
 

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Skolor

INFORMATION OM SKOLFOTON OCH SKOLOR

En sammanställning av alla skolfoton från Hörby  kommuns olika orter
finns  under länken "
Skolfoton i kommunen".

 

Slagtoftavägen  
   

Snöskottning på Slagtoftavägen 1931.

   
   

Slagtoftavägen: Östra folkskolan från järnvägsövergången.

   
   

Brand på Slagtoftavägen, 1948. "Tornet" syns längst bort utan "hatt". Foto: Anna Tornbacka.

Man förundrar sig över så många bränder det var runt om Slagstoftavägen. Kan det ha att göra med närheten till till brandstationen vid Kotorget, eller är det tvärtom? I det här fallet resulterade det i att man snällt fick ta sin tvättkorg till en annan mangel än den som var här i källaren, och lyckligtvis var där en helt ny på Tingsgatan, som ju var mycket närmare för oss. © Leif Blumenau.

   
   

Gamla Holländska väderkvarnen vid Slagtoftavägen.. Före 1885.
Foto: Ur Henry Holms arkiv.

Gamla kvarnen vid Slagtoftavägen.

 

Gamla kvarnen vid Slagtoftavägen. Före 1885.

   
   

Villa parti från Hörby. Villa ”Vestend”. Villa ”vestend” ägdes av Albert Zeime grosshandlare i ägg och kolonialvaror. Firman fanns på Slagtoftavägen där sedermera Malms Livs kom att ligga. I dag 2014 är samma plats parkering till Coop. Villan ägs av Professor Bengt Y Svensson.

   
   
Gamla kommunalhuset och kommunalråden, året är okänt. 
Första raden: från vänster. Carl Jönsson, P. A. Gustavsson och Kommunalkamreren Edqvist.
Backare raden från vänster. Viktor Liljenberg, Gunnar Olborn, A.W, Sjöberg, Mauritz Nilsson och Hilmer Persson.
   
   

Gamla kommunalhuset.

Det gamla kommunalhuset var mycket mer än det. På översta våningen till höger var Hörbys bibliotek som på min tid övervakades av bibliotekarie Felicia Saecula, syster till frun av den ganska kända konstnären Kruse, han som författade Mitt Hörby.

Hon var sträng och tolererade inget småprat eller ens viskande i sina domäner. Just nedanför var ju en klinik  dit man skulle gå och vaksineras. Dem fick slita mig från the ljusgröna järnräcket för bli stucken i armen.

När jag var lite äldre tillrades patrullen Svalan en lokal i den kolsvarta källaren invid skyddsrummet och där var jag tillsammans med Lars, som ju var son till kårledaren, Reis. Han var en välsignelse för Hörbys unga, ofta inviterades hela scoutkåren till sitt torp uppe på Linderödsåsen och som man kom i beröring med till vardags i hans bokhandel som han övertog från Emma Person.
© Leif Blumenau.


Felicia var invandrad från Polen tror jag och var ett språkgeni. Hon undervisade i bl. a. engelska och franska på kvällarna.

Visst var hon sträng men när man lärde känna henne en varm person. Hon bodde på Torggatan 4. Hon är begravd på samma ställe som Christian Kruse och hans hustru.
Fe som hon gärna kallades var drivande bakom att statyn av Christian Kruse restes i Ringsjöparken.
© Peter Holm

   
   

Gamla kommunhuset på Slagtoftavägen 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Gamla kommunhuset på Slagtoftavägen 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Gamla kommunalhuset i Hörby Järvägsövergången Mejeriet till vänster
Bild ID: HH_3064w

   
   

Gården heter Lyckans höjd låg, 1955-06-14 där HSB husen finns idag i hörnet av Kristianstadvägen och Kungsgatan. Lyckhem handelsträdgård fanns här ägare Emil Andersson. Bilden finns på gammalstorp på Kristianstadvägen.
Bild ID: HH_3083w

   
   
   

Slagtoftavägen 1950 före asfaltering. Gamla kommunhuset till vänster. Bild ID: HH_3212

 
   
   

Slagtofta, Erik Olssons fastighet Slagtoftavägen 6.

Ett karnevalståg i början av 1940-talet. Plåtslagare Erik Olsson hade världspatent på självbindareklämmor. I huset efter bodde ”Store Pär”, han kan ses i porten. I nedre plan bodde Anders Persson. Hans hustru var döv, så när de pratade med varandra hördes det lång väg.
I nästa hus framför skorstenen bodde Sven Larsson. Han tillverkade kvastar (linor) och sålde. Han handlade även med stegar, som ”Göingegubbarna” lämnade kvar efter marknaderna. Han tjärade även tak till dem som så behövde.
I huset efter, som ägdes av Sven Larsson, bodde bland annat järnvägsmannen Fors Artur Wernersson, Olof Bäck och Ester Göransson, som var fotograf.
På bilden ses på trappan Sven Sture Larsson, och i tåget Åse Jonsson och Edit Nilsson. Damen i basker är Ingrid Ahlstad.

   
   
Vid Slagtoftavägen låg den Holländska väderkvarnen. 1866 köpte Christofer Andersson kvarnen, och 1874 övertogs den av sonen Lars. Den som troligen byggde kvarnen hette Per Larsson eftersom han titulerades kvarnägare och ägde lertäckt nr. 11.
Våren 1877 sålde Lars Cristoffersson kvarnen till Jöns Olsson. Samma år inflyttade mjölnardrängen Olof Johannesson och året därpå Johannes Olsson.

Natten den 26 juli 1885 brann kvarnen. Nattväktare Österberg hade gått förbi kvarnen, sett ljussken, men trott att man arbetade i kvarnen. När han efter sin vandring i gatorna kommer ner till torget, möter han F Pettersson, som säger att kvarnen brinner. Väl uppkomna till kvarnen ser de förödelsen.

Östsberg hade son väktare skyldighet  att mellan klockan 23.00 på kvällen och 03.00 på morgonen genom tutning i horn tillkännage att allt inte stod rätt till – så skedde inte. Tre hus blev lågornas rov. För Jönsson Olsson och hans familj var det ett svårt år. Tre månader innan branden hade hans 3-åriga dotter avlidit.

Efter branden kom Jöns Olsson på obestånd och i november 1886 övertog Olof Johannson kvarnen. Han hade tidigare varit mjölnardräng hos Jöns Olsson. Den siste kvarnägaren hette Er Johansson, som hade kvarnen igång ända till 1960-talet, då han med ålderns rätt slutade att mala.

Den Holländska väderkvarnen vid Slagtoftavägen.

   
   

Annons från 1958.

Fotograf och årtal okänt, men sökes.

 

   

Juvelen på Slagtoftavägen var ett dansställe som byggdes år 1945 och var en öppen dansbana, som hette Folketspark. Den drevs av Hörby Folketshus-förening.
År 1954 köpte Artur Sjöholm parken och döpte den till Juvelen. Han ägde även Jägersbo vid Höör. År 1978 köpte Lars Karlsson och Börje Jönsson danspalatset och drev det till 1994 då den nye ägaren hete Jens Jakobsson och namnet ändrades till Mimis.
Den 1 juli 1995 totalförstördes fastigheten av en eldsvåda och ruinerna låg länge kvar på tomten och byggdes aldrig upp igen.

Juvelen var inte bara ett danshak, men också ett ställe för vissa sportsbegivenheter, t.ex. boxningsturneringar som blev speciellt populära efter Ingemar Johanssons sensationella knock out av Floyd Patterson, 1959. Besökte vid ett tillfälle en sådan tillställning och fick se på nära håll hur blodig sporten är. Glömmer aldrig synen av den ena pugilistens söndermosade ansikte och svor därefter aldrig mer se något liknande.
Text: © Leif Blumenau.
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Stadskartor  

Originalet återfinns på museet i Hörby.

   
   

Häradsekonomiska kartan 1910-1915.

Karta från 1919.

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Bryggargränd  
Bild tagen under mitt senaste besök till hemorten, på hösten 2016, föreställer Bryggaregränden där den mynnar ut till Nya Torg.
Där på hörnet, i den vita villan bor numera pensionerade byggmästaren  Gustavsson, som jag händelsevis kom till tals med då han höll på med sin trädgård. Det visar sig hans kusin Liljan var en klasskamrat i realskolan.
Gränden är väl ett av de få ställena i Hörby som tillåtits att stå kvar och undgå den vanliga förstörelsen i hjärtat av Hörby. Bortom det gula huset, i det grönmålade, bodde Thure Schott, "Skott i Källaren", välkänd inom dåtida ishockeyverksamheten. Om hans vidare öde skall inget nämnas, men han lever i gott minne.
Foto tv. & Text: © Leif Blumenau.
   
   

Foto 2016.

Har någon äldre bilder  från Bryggargränd? Kontakt oss här.

Foto 2016.

   
   

Foto 2013.

Foto 2013.

   
   

Foto 2013.

Foto 2013.

   
   

Foto 2013.

Foto 2013.

   
   

Foto 2013.
Foto: © Fred Lundberg.

Foto 2013.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

 

 

Smedjegatan  

Nybygge. Smedjegatan 1946.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

Nybygge. Smedjegatan 1946.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Storgatan  

Blomstertåg på Storgatan juli 1953. Hugo Rittnor leder Hörby Gröna Gossar. Peter Holm och Gulli Holm i förgrunden.
Bild ID_ HH_3352. Foto: Henry Holm.

Blomstertåg på Storgatan juli 1953. Peter Holm och Gulli Holm i förgrunden
Bild ID_ HH_3353. Foto: Henry Holm.

   
   
   
   
   
   
Bild ID: HH_3034w  

Brand på Storgatan 1961-07-01. Bild ID: HH_3034w

   

Brand i centrum vållade skador för över 300.000 kr

Du kan även läsa nedan text i   PDF-fil om du vill.
 öppnas i ett eget fönster.

Strax innan Hörby marknad den 1 juli 1961 inträffade en explosionsartad brand som utbröt på lördagskväll i en äldre envånings affärsfastighet av trä i centrum av Hörby varvid värden för över 300.000 kr gick till spillo. Vid 23.30 tiden hade brandkåren läget under kontroll och höll sedan på med eftersläckning till 01- tiden på natten. Först i går morse vid 07-tiden kunde man dra in den sista brandvakten. Tur var att det rådde lugnt väder. Hade det blåst ostlig vind hade branden utan tvekan fått en avsevärt större omfattning. Då brandplatsen låg vid riksväg nr 4 måste genomgångstrafiken under några timmar dirigeras förbi på angränsande gator. Då det var mitt i sommaren som flertalet bilar passerade

Det var kl. 20.50 som brandkåren i Hörby fick larm om att det hade brutit ut en eldsvåda i fastigheten Storgatan 10. Det är en ca 100 år gammal envåningsbyggnad tillhörande direktör Gösta Tornbo och den samma inrymde Håbe damkonfektion samt Walldéns kläder. I Håbe Textil AB som var belägen i den södra delen av byggnaden var man i färd med inventering. Ett av biträdena hade vid 20.50 tiden varit uppe på vinden märkte då att det brann i mellanväggen till de två firmorna
Brandkåren larmades och kom snabbt till platsen. Branden spred sig dock redan från början med explosionsartad hastighet i vindsutrymmena och den större delen av fastigheten var på en kort stund helt övertänd. Brandmännen hade också ett besvärligt arbete med att komma åt elden då fastigheten hade spåntak över vilket lagts tjärpapp och sedan eternitplattor. Först vid 23.30 tiden hade brandkåren med kraftig vattenbegjutning lyckats få branden under kontroll. Sedan fick man hålla på med eftersläckning till 01-tiden på natten. Först i går morse vid 7-tiden ansåg man faran helt över och kunde dra in utposterande brandvakter. Hela fastigheten blev totalt utbränd och den övervägande delen av de två firmornas lager och inventarier blev lågornas rov.
Håbe Textil AB hade inför den stundande stormarknaden i Hörby på torsdag tagit hem en hel del varor som skulle sålts till marknaden. Man räknade med att man låg inne med ett lager för ca 100.000 -125.000 kr därtill kommer värdet av inventarierna. Walldéns kläder varifrån man lyckades i mer eller mindre skadat skick få ut en del varor hade sitt lager jämte inventarier försäkrade för omkring 170.000 kr.
Fastigheten som var mycket gammal var försäkrad för endast 45.000 kr det sammanlagda värdet av det brunna torde alltså få uppskattas till över 300.000 kr. Rökutvecklingen var mycket kraftig detta gjorde att folk i tusental lockades till brandplatsen. Riksväg nr 4 som går genom Hörby via Storgatan fick stängas för genomgångstrafiken och leddes under några timmar in på angränsande gator.
En mycket stor tur i oturen var att det rådde vindstilla. Hade det blåst ostadig vind hade utan tvekan branden fått en avsevärt större omfattning där såväl en ekonomibyggnad av trä bara sex - sju meter från den brunna byggnaden. Bryggeriet Kämpens lokaler samt Hilding Johanssons Vulkverkstad och Konsums lagerbyggnad med all säkerhet strukit med. Det var en hel del frivilliga som gjorde en mycket god insats i räddningsarbetet och de är värda en ärlig eloge för sitt arbete.
Direktör Gösta Tornbo som är ägare till den brunna fastigheten har sedan flera år tillbaka ritningar klara för uppförande av en ny byggnad på den nedbrunna fastighetens tomt. Man får hoppas att de upprättade planerna nu ska kunna realiseras.
Brandorsaken är ännu okänd och det blir statspolisen som kommer att handha utredningen om denna.

Vi har redan tidigare nämnt att byggnaden var mycket gammal. Herr A.W. Sjöberg omtalar på vår förfrågan att den fanns där redan på 1850-talet att den då säkerligen funnits till under minst ett par årtionden. Kännare av gamla Hörby som han är berättade han även att huset ursprungligen flyttats från Linnemölla vid Sätaröd av en man vid namn Jeppsson. Vid vårt samtal med herr Sjöberg får vi också veta att Ohlsson och Winquist en gång startade sin järnhandel i den fastigheten där det också under tidernas lopp funnits såväl skrädderiaffär, hattaffär och bokhandel.

Bodil Pedersen. Källor Mellersta Skåne den 3/7 1961.

Storgatan Rivning Håbe Wallden - Plens
Bild ID: HH_3213

   
   

Storgatan 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Foto 2017-04-25. © Fred Lundberg

   
   

Storgatan 1952.  Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Storgatan 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Översvämning i centrala Hörby 1937.
Se fler bilder på översvämningen under länken Udda händelser.

   
   

Konsum som låg på Storgatan

Hörnet Gamla Torg vid Kjellkvist upp mot storgatan.

   
   
   
   
Detta år är 1947. Blomsterkarnevalståg på Storgatan. Barnen fick klä ut sig med anknytning till blommor. Varje år anordnades dessa tåg på sommaren och det var Rödakorset som var arrangörer. Foto: Carl Martinsson. Bilder från Ingegärd Olofssons samlingar.
   
   

Telegrafstationen kallat Tornahuset. Tvärs över gatan går telegrafkablarna som går från telegrafstolpen in i husets kupa. Mars 1943. Foto: Ingegärd Olofsson.

1870. Storgatan mot Gamla Torg. Vita huset framför kyrkan byggde kopparslagare Ekman år 1858. Han hade blivit trångbodd i Höga Hus därför behövde han nya och större lokaler.1869 avvecklade kopparslagare Ekman sin verkstad och in i lokalerna flyttade apoteket .Det hade tills nu funnits i garverifaktor Olssons fastighet på Storgatan men apotekare Mauritz Nordkvist hade fått lov att anlägga ett nytt apotek i Hörby, och eftersom dessa lokaler låg centralt vid Torget så flyttade man hit.

   
   

Storgatan någon gång mellan 1895-1900. Från: Postum Henry Holms samlingar. Fotograf dock okänd.

I slutet av år 1903 hade ryttmästare Swedenborg nästan sålt ut all sin mark, kvar återstod bara några tomter och gator som han lätt anlägga efter 1880 års köp Även torgen var hans. Eftersom han inte kunde stycka upp dem erbjöd han Hörby Köping att köpa dem för 40 000 kr ville man även ha tomterna var priset 75 000 kr.
Då Swedenborg inget hörde från de styrande gick han till länsstyrelsen med en ansökan om att få stänga av gator och torg. Alla stolpar som satts upp för framdragande av el skulle plockas bort. Eftersom de styrande i köpingen inte kunde styrka att dom hade besittningsrätt, biföll länsstyrelsen Svendborgs ansökan. Köpingen överklagade till ingen nytta, och blev av länsstyrelsen beordrade att inom 2 mån. ta bort stolparna. Man blev till sist överens så i maj 1906 köpte köpingen tomter och gator samt fäladsmarken intill Slagtoftavägen för 50 000 kr. Nu plockade man bort fotogenlamporna och ersatte dem med el. Han som hade gått runt och tänt fotogenlamporna hette Frisk.
 
   
   

Här är Storgatan grusbelagd och så gott som helt fri från fordon. Man promenerar på trottoarerna – och mitt ute på gatan. Kommer det ett fordon hinner man säkert undan i god tid.

   
   

Vi går tillbaka till Gamla Torget och tittar in på Storgatan.
Huset med gaveln mot gatan är A W Sjöbergs manufakturaffär. Bortom ser vi Ernst Hallkvists hus som rymde flera affärer.
Vid gaveln ser man Garvaregatan. Sandahls modehus ligger idag där Hallkvists hus låg.
Lägg märke till alla hästar som fanns på Storgatan på denna tid.
Text: © Kjell-Åke Åsfält.

   
   

Mårtenssons pappershandel vid storgatan strax innan det revs.

   
   
   
   

Dåvarande Fritidsgården i Hörby. Tidigare ägare syssloman Oskar Appelgren., senare ägare Nils Brandin. Vi skriver nu år 2013 och på tomten finns idag det som Hörbyborna kallar "höghuset".

   
   

Storgatan i modernare tider, bilarna har blivit några fler och betydligt modernare. Här är kupolen på Tornahuset bortblåst.

 

   
   

Storgatan i Hörby. Någon särskild trafik att tala om är det tydligen inte den här dagen. Lägg märke till kupolen på Tornahuset.  Längst till höger i bilden skymtas en bensinpump. Bensinfabrikatet är Standard. Se fler av Hörbys bensinstationer genom åren.
Kortet poststämplat den 21/4-1944.

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

En fastighet vid Storgatan i det gamla Hörby. Bilden är från 1912. Det är här som Bil-Månsson ligger idag.

En fastighet vid Storgatan i det Gamla Hörby. Bilden är från 1912. Det är här som Bil-Månsson ligger i dag.

   
   

Ca. 1930. Jöns Månssons bilfirma, nuvarande Bil-Månsson. Jöns Månsson startade sin firma på Storgatan 1922. 1927 började han sälja Ford, det var då den första A-forden tillverkades. 1930 byggde han en ny verkstad. 1944 började Månsson att sälja Volvo. 1946 byggdes ytterliggare en verkstad för lastvagnar. 1972 rivs alla hus i närheten och firman byggs ut och får det utseende som det har idag. Innan Jöns Mårtensson flyttade till Hörby hade Artur Andersson bryggeri i lokalerna.

Storgatan. Anna Pålssons café. Näste ägare var Viktor Nilsson och då hette caféet ”Fenix”. Omkr. 1954-55 ägdes caféet av Henry och Dagmar Hansson. Siste café ägaren var troligen Göte Feuk. Efter caféet har vi inkörseln till Winkvists Laststuga. Här fanns upplag av kol och koks, som utlämnades av Anders ”Lyckans höjd” Persson och ”Svarte” Nils Persson. Sedan var här motorcykelverkstad som bl. a. ägts av ”Strandman”. I nästa hus till vänster uppför trappan fanns A W Nilssons Ram och Pappersaffär. Till höger fanns café ”Göta” ägare fru Ahl. I källaren hade Pär Wallin skomakeriverkstad.

   
   

1885-1910. Storgatan från Tornhuset ned mot kyrkan. Gamla Gästgiveriet finns fortfarande kvar. Tornhuset byggdes 1875 - 1880. 1946 - 1947 blåste kupolen på tornet bort i en häftig storm och man rev sedan den övre delen av tornet. Omkring 1963 revs tornfastigheten.

   
   

Jag vet inte varför det var så, men det fanns en hel del frisörer i Hörby. Hoppas bara de hade full sysselsättning. Här på bilden är en viss koncentration.
Närmast på höger sida Rosenquist som annars hade hus i Fogdarp nere vid sjön och en väldig Schäferhund som hette Rossi. Sedan är där Hilbert Mårtensson som det sägs om hade givit upp herrfrisöryrket för att sadla om till damfrisöryrket därför han var allergisk till hårvatten. Bara träd in i porten till höger och sedan upp för trapporna, förbi köket på vänster sida, så var ni snart i salongerna, där damerna satt med sina permanenthuvar.
Mitt emot gatan bortom Konsum hade frisör Olle Svenson sin salong. På Nygatan fanns Lindberg och Helmersson. Tillbaka till Porten, därinne var en gård med längst nere till vänster, Abbes verkstad. Han kunde laga allt och dessutom hade en speciell slipmaskin för skålslipning av skridskor.
Det för mig till fruktaffären med innehavaren, Skott i Källaren, i samma hus, bortom Porten. Han blev omhuldad lagledare för BOIFs ungdomsishockeylag men inget hjälpte när vintern glömde att komma flera vintrar och den ny sargen uppe mellan

Lågedamsvägen och spåret, granne med Liljenbergs upplag, bara stod i gyttjan. Det var början till slutet för ishockeyn i Hörby, för konstfrusen bana fick vi ungdomar, som dessförinnan växt upp på is på Lågedammarna och spolad is bakom nya skolan och senare på Hästatorget, aldrig.
En trappa upp från Storgatan ledde till Radiomannen som hade till förfogande en radiobil och satte upp högtalare runt byn, som användes för annonsering, framför allt på julskyltningssöndagen. Då kunde man höra, "Gå till Bloms i Beklädnadsmagasinet och gör Era Inköp". Det roliga med bilden är ju att man cyklar på fel sida och går hur som helst på gatan och kalotten på Tornet hade ännu inte blåst ner.
Sandahlska huset på hörnet av Lundegårdsgatan skymtas längst bort på höger sida, väntande på att rivas med min hjälp. Jag hade fått en kofot i nävarna och lerväggarna brakade ner under mina lätta slag. Sen blev där på 1950-talet, Skandinaviska Banken.
Tex t© Leif Blumenau.
   
   

Skyltarna på huset. Den vänstra "Möbelaffär", den högra "Likkiste".

Här har det blivit vinter och "Likkiste" skylten saknas.

   
   

Tornhuset

   
   

   
   
   
   

Storgatan. 1. I trähuset fanns på 1930 talet fram till slutet av 1950-talet ”Hörbybasaren” ägaren hette Nilsson, och Gullbergs sedermera Waldens herrekiperingsaffär. Planteringen efter trähuset kommer nu Tingsgatan fram. 2. I huset efter fanns från 1920-talet Marta Svenssons Trikåaffär och Otto Månssons fruktaffär. Denna affär övertogs sedan av E Persson. 3. I huset efter fanns från 1920-talet spinneri och Yllefabrik. Ägare Bäckström. 4. I sista huset inrymdes en bilfirma som ägdes av Jöns Månsson ”Bil Månsson”.

 

 

   
   

I huset som byggdes av Christian August Olsson har det under årens lopp förekommit många aktiviteter. Här har funnits förutom apotek, uraffär och klockgjuteri smedja (Otto Henriksson) Olle Silverberg och Folke Andersson, Esso bensinstation. I boningshuset har funnits ”Royals matsalar" (ägare en fru Persson) sedermera ”Ebbas matsalar” ägare Ebba Persson. Sedan har det funnits tillfälliga affärer såsom Blommor och antikviteter.

Storgatan längst till vänster Tjuvhålet med föra Tingshuset.

   
   

Storgatan med Gamla Torg

Nya garnboden, en känd affär på "den tiden".

   
   

Guldsmedsaffär startade här år 1908. 1912 flyttade man till Aug. Häggelins hus vid Gamla Torg. Otto Henriksson startade omkr. 1900 smedja här, som övertogs av Otto Andersson, som i sin tur överlätt smedjan till Folke Andersson. Till sist var där 2 st. ägare till smedjan, den ene hette Ziren. Esso hade på 1950 - 1960 –talet bensinstation här, som då drevs av Hörby Taxi. På 1950-talet fanns Royals matsalar här, dom övertogs sedan av fru Ebba Persson och hette då Ebbas matservering.

Storgatan, del av Konsumfastighet. Inne på gården bodde 100-Hilding. Vulkverkstad och Kämpens bryggeri. På högra sidan: Hörbybasaren ägare Nils Nilsson.

En nu försvunnen attraktion i central Hörby, till höger, ingången till blivande Gullbergs klädesaffär där i skyltfönstret på en julskyltningssöndag man kunde åskåda helt sensationellt med skymd överkropp, bara kvinnoben stoltsera med sömlösa nylonstrumpor. Bryggeriet Kämpen, vid den vita gaveln längre bak, hade monopol på både Pommac och hallon lemonad, som vann mycket beröm. Till vänster ses antagligen en av de äldsta handpumpade bensinmackarna i Hörby. Det gick till så att man, om troligtvis medlem i Konsum, pumpade up bensinen till höjden av glaset, kunde man sen tanka av själva tyngdkraften.  I övrigt tjänade backgården som genväg till Grisatorget förbi lastbilar väntande på nya däck på andra sidan av Hildings lada till verkstad.
© Leif Blumenau.

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1950.

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   
   
   

Vänster: Tornbyggnaden. Höger: 1. A. W. Nilsson missionshandel döttrarna drev Café. 2. Konditori Fenix. 3. Häggelins Hatt och Mössaffär. 4. Gavelhuset har ägds av Jöns Andersson.

Bildtext hämtad från Henry Olssons bok med samma bild
Storgatans södra sida. I bakgrunden tornet som var telegrafstation från 1884. I det översta av de tre husen bedrevs mycket tidigt byteshandel.
Conditori Fenix och närmast Nilssons missionsbokhandel med ytterligare ett kafé med namnet Cecil.

   
   

Carl Hallkvists hus. Speceriaffären ägs nu av Alfred Pramberg frisörsalongen ägs av Axel Andersson frisören som väntar på kunder heter Herman Nylander.

Carl Hallkvists hus. Hallkvist hade Speceri- och diverse samt klädesaffär. En Pramberg har Hattaffär här, Konsum har varit här. Hermina Olsson hade från 1930-talet in på 1950-talet damfrisering i södra delen av huset. Salongen övertogs sedan av fröken Ulla Eklöv. I mittdelen hade en herr Andersson herrfrisörsalong som omkring 1945 övertogs av Olle Svensson. I den norra delen hade Hilding Johansson Vulkfirma.

   
   

I huset med gaveln ut mot gatan hade A. V. Sjöberg manufakturaffär. Under första världskriget 1914-1918 var livsmedelskommissionen inrymd i denna fastighet. Bland ransonerna kan nämnas att varje person fick 1 st. sill när det fanns sill att dela ut.

År 1900. Carl Hallkvists hus. Här är en speceriaffär som ägdes av Hallkvist. Bensinen såldes av Sven Eklöv som hade verkstaden inne på gården i. f. d. Garverilokalerna. Bensinen kostade 16 öre litern.

   
   

August Häggelins Hatt och Mössaffär på Storgatan.

   
   

1874 -1895. Backsidan av Storgatan. Markeringen visar där nuvarande Tingsgatan går fram. I huset framför påbörjade bygget bodde 1920 - 1940- talet elektriker Lidholm. I bygget med takstol hade Gunnar Persson cykelverkstad. I korsvirkeshuset från början av 30-talet till slutet av 50-talet Bryggeriet ”Kämpen” ägaren hette August Nilsson.

Esso på Storgatan, som en gång i tiden drevs av Hörby Taxi.

   
   

 Taxistationen i Hörby 1938. Den låg då på Storgatan, där Winqvists Järn nu för tiden håller till. Sedermera flyttade Svenssons Järn in i lokalerna. Då, fanns det ett café i huset som ses längst upp. Taxi har sedan hållit till vid Esso bensinstationen och sedan vid Nya Torg. Därefter hade taxi sitt tillhåll på Tingsgatan på gaveln i "bokhandelshuset". Var taxi finns idag (2014) vet väl ingen. Mannen längst fram på bilden är Henning Silverberg.

   
   
   
   

1890 kom Johanna Herrlin över gården som låg vid Kristianstadsvägen (ovanför där BP macken finns i dag, därefter Stat Oil, som numera också är nerlagd). Johanna Herrlin, som tidigare var både barnmorska och småskollärarinna blev nu enbart jordbrukare, en syssla som kom att ge henne flera utmärkelser. Hon var den först kvinna i Sverige som fick mottaga pris för bäst välskötta jordbruk. Detta var den 15 dec. 1904. Bostadshuset var av korsvirke med inlagd tegel. Fru Herrlin fick även mottaga priser för sin ordentligt vackra trädgård. Huset revs 1981. Fru Herrlin var svärmor till Per Mörck. I huset vid sidan om har det en gång varit Landsfiskalkontor.

 

Johanna Herrlin, barnmorska och jordbrukare. Skåne Genealogen Nr 2 2016. Per-Gunnar Mörck. 

Johanna Herrlin, barnmorska och jordbrukare

   
   

Barnmorska på uppdrag (men vem?). Storgatan i Hörby på 1910-talet. En gata som både var gruslagd och stensatt med kullersten om vartannat.

   
   

Huset på Kristianstadsvägen 44 på 1950-talet.

Kristianstadsvägen 44. Förfallet är märkbart. Slutet av 1970-talet.

Bilderna  hämtade från Genealogen Nr 2 2016
av Per-Gunnar Mörck.

   
   
   
   

Skolutflykt

   
   
   
   

Storgatan i lite moderna tid. Fotograf: okänd, men sökes.

 

   

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

   

Utsikt från kyrktornet, Gamla Torg och Storgatan. På Torget står ”Ispinna Betty” Betty Svensson.

Vänster: 1. Nya Garnboden, Holmbergs Eftr. Ur och Guld Anna och Iris Hasts hattaffär. 2. Skymtar nybyggda Konsum och Postkontoret. 3. Längst upp Tornet, där Tornbos möbler startade.

Höger: 1. Kjällkvist Ur och Guld. 2. Här har Hilbert Mårtensson haft frisörsalong. 3. Rosenbergska huset. Nuvarande Wilsons Radio. 4. Rydbergska fastigheten. I källaren Speceriaffär, Ebbas matservering. 5. Läsestugan, med missionsbokhandel, in på gården järnhandlare Perssons stallar och kollager. 6. Konditori Fenix. 7. Smed Henriksson. 8. ? 9. Hörnfastigheten Kungsgatan – Kristianstadsvägen. (Storgatan)

Storgatan 1962-09-27.
Bild ID: HH_3013w. Foto: Henry Holm.
Observera att Tornhuset, nu tappat sin takkupol.

   
   
 

Storgatan i lite moderna tid. Fotograf: okänd, men sökes.

   
   
   
   

Stina berättar:
Assars, gamla 34:an. Här jobbade min syster först, och senare också jag. Mitt allra första jobb innebar att jag tiggde mig till lite städtimmar i serveringen, som senare uppgraderades till burgarservering och första pommeshanterare.

Kvinnan som ägde stället var den mest rabiata psykotiska arbetsgivare jag någonsin haft, och hon fick en att gå hem gråtandes var dag, en slags lek hon lekte med en när man var 16 år.

Det kunde handla om så ”allvarliga” saker som att jag missat att lyfta upp gardinerna i rätt ordning när jag svabbade golvet, som att jag inte staplat om de frösna pommesen i riktigt rätt takt. Jajjamän. 
Det var ändå inte en scorekänsla att se denna episka ludan jämnad med marken, innan ägarinnan tappade förståndet var Assars en riktig samlingspunkt för Hörbyfolket, flipperspel, raggarbilar och milkshake, varm asfalt och musik. Tider.
Text och Foto: © Stina Nyman.

 

Hörnet Storgatan och Gjelbgjutaregatan år 1947 vägskylten visar mot S. Rörum istället för Slagtoftavägen.
Foto: Carl Martinsson.

Foto: Carl Martinsson.

Där på hörnet med nuvarande Lundegårdsgatan står Sandhalska huset, som var till flera år efter Winqvists efterträdare hade byggt hörnhuset mitt emot, på Storgatan 11, strax efter kriget. Så sent i tiden som 1952 hade Sandahls Livsmedel, enligt annonsering  ur Almqvist & Wiksells Almanacka, sin huvudbutik i källarvåningen.

Tillhörande huset, i en sänka från gatunivån, var en enormt stor bakgård med lösa hönor, bersåer, storbladiga piprankor, fläderträd, klätterträdsalar och stora bokar - helt enkelt en underbar lekplats för barnen som skar röda vidjor från en slags bersåbuske och försvarade stället från inkräktare med dessa i hand som piskor.
Ja, gängbildning var inte ovanligt, då som nu, t. ex. på Norr hade Kvistapågarna sitt fruktade gäng som hade ett rykte om sig att hota med tortyr om någon skulle våga sig där upp, och Bengt Silver hade sitt mer inkluderande gäng som inbjöd till en massa hyss, som man bara ska hålla tyst om.

Nåväl, i början på 1950-talet skulle Sandahlska fastigheten rivas för att göra plats till, ursprungligen, Skandinaviska Banken och inhyrda affärsföretag, såsom C-A Hansens snabbköp, den första självbetjäningsbutiken i Hörby långt innan ICA, också Olofssons Barnkläder.
Jag fick lov att hjälpa till med demoleringen som gjordes med såna handredskap som slägga, kofot och rullebör (förlåt, skottkärra). Men det var lätt arbete med den gamla byggnaden som hade sköra innerväggar av lera förstärkta med tapeter. De bara rasade under lätta slag med kofoten vilket var en speciell upplevelse för en 9-åring.  Med en större schaktmaskin skulle byggnaden slagits ner på en dag men då tog det flera månader. Själva bygget höll på ett par år, eftersom grundvattenspegeln låg hög och man pumpade torrt en lång tid. Under tiden fördrevs vårt gäng, som nu kallade sig Bygget, i riktning mot planket avskiljande den Peterssonska tomten, det nuvarande Viktorias Hus med Trädgård, vars bevarande beskrivs i en artikel av Kerstin Berlman, som kan Googlas.

Det kan väl tänkas vi gjorde raider över planket för att knycka valnötter som växte där inne, men det där planket var liksom en skiljevägg mellan Råbygatans barn och dem som bodde längs med Storgatan och i Hörbyhus, även om vi möttes senare i småskolan, som totala främlingar.
Text: © Leif Blumenau.

   
   

Bild ID: /ROS_0218_Husbygge.

   
   

August Olssons speceriaffär på Storgatan Han köpte huset 1940 och blev tvungen att sälja huset för att gatan skulle breddas. De som kommer ihåg honom så var det en liten snäll man.

Huset till vänster finns kvar idag, Ofta kallad "Wallins hörna" där man sålde braskaminer under en tid. Därefter blev det en Thairestaurang. Men husen till höger är rivna.
Nu ligger det ett flerfamiljshus här och gatan har blivit betydligt bredare. På kortet ser man Tornet utan tak i slutet av backen.
Där Posten finns idag fanns en Esso bensinmack. Tornhuset revs 1963.
Text: © Kjell-Åke Åsfält

Ja, som du säger, Kjell-Åke, hörnhuset måste ha gjorts av bra virke, eftersom det fortfarande står kvar. Men jag tror snarare huset hade tur att stå på rätt sida enligt som ingenjörskontoret tänkte sig, för hela den idylliska högra sidan av Tornabacken inkluderande det fina Tornahuset med historiska anor där nere vid hörnet med Slagtoftavägen, blev ju raserad, som du så väl berättar, för att göra den jämnbred med Storgatan. Anledningen var nog att att förbättra genomkörseln vilket inte kunde vara bra för Hörby som just behövde strypa den. Hörnhuset hade nog sett mycken historia men ett tag var det ett hyreshus, och mina föräldrar bodde ju där ett stycke tid efter sitt giftermål 1936.
Text: © Leif Blumenau.

August Olssons speceriaffär på Storgatan affär rives 1963-08-24
Bild ID: HH_2995w

 

August Olssons speceriaffär på Storgatan affär rives 1963-08-20
Bild ID: HH_2993w

   
   

August Olssons speceriaffär på Storgatan rives 1963-08-20
Bild ID: HH_2991w

August Olssons speceriaffär på Storgatan affär rives 1963-08-20
Bild ID: HH_2990w

   
   

August Olssons speceriaffär på Storgatan affär rives 1963-08-20
Bild ID: HH_2992w

 
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Södra Nygatan

 

Hittade under Södra Nygatan en bild på Edv. Nilssons Maskinaffär. Den är tyvärr inte daterad. Min far Per Axel hade bilverkstad i den fastigheten, se ovan bild, som är daterade 1924. Lägg också märke till att det som sedermera var Ekstrands affär drevs av en Willy Håkansson. Honom träffade jag då och då när jag var barn. Han hade ett litet sommarhus vid Ringsjön.
Bertil Strandman

   
   
Edv. Nilssons maskinaffär låg där Lågprisaffären ligger idag. Huset till höger som fortfarande finns kvar var Ekstrands gamla livsmedelsbutik. Det framgår bättre om man kollar på Hörby tätort under fliken Gamla bron. Bilden med namnet Gamla och Nya bron Hörby söder är med all säkerhet tagen från kyrkan.
   
   

Alfred Maurits Thorell, boende på Södra Nygatan i Hörby. Därmed inte sagt att hans affär låg på samma plats. Hämtat från Hörby församlingsbok AIIa:6 sid. 90.
Noterade inte att Edvard Nilsson fanns med några rader längre ner. I och med det känns det mer troligt att de har sina verksamheter på samma adress som de bor, dvs. Södra Nygatan i Hörby.
Ser ut som att handlaren Torell inte blev långvarig i Hörby, nedan konkursakter från Frosta häradsrätt. /Thomas Ekelund.

1915
Bagaren N. J. Lundin i Kungshult.
Lantbrukaren Frans Thysell i Kylestorp.
Lantbrukaren Nils Persson i Sätofta.
Byggnadssnickaren Bernt Broberg i Höör.
Avlidne Hemmansägaren Anders Sandgren från Köinge.
Handlanden Maruritz Torell i Hörby.

Uppgifterna lämnade av Christer Mårtensson, Lund

   
   
   
   
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Tingsgatan  

Nybygge på Tingsgatan 1946. Foto: Ingegärd Olofsson.

Tingsgatan 1949.

   
   

Tingsgatan 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

Tingsgatan-Prostgatan, Nils Johnsson.

   
   

Tingshuset 1945-10-07.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

Tingsgatan 1945-10-07.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   
   
Tingshuset. Från början hade man ting i Gudmuntorp och sedan i Lyby. Vägarna var så dåliga att man fick bygga ett tingshus i Hörby 1697 vid Gamla Torg. När det byggdes bar det sig inte bättre än att det blev takdropp och hela byggnaden for illa. Redan 1760 var det fallfärdigt och man byggde ett nytt tingshus på samma plats 1767. Ramel på Öved var nu byggherre.
1884 köptes tomten till nuvarande tingshus av Johan Nilsson för 500 kr och huset var klart den 1 oktober, 1885. Olsson & Winquist köpte det gamla tingshuset och byggde en ny vacker byggnad vid torget. Gamla tingshuset, blev museum1977.
Text: © Kjell-Åke Åsfält.
   
   

Tingsgatan är här på gång att dras fram till Storgatan. Till vänster finns Gullbergs herrekipering, och delvis bakom syns elektriker Lindholms hus. Till höger är det Karls Svenssons fastighet, som inrymde Marta Svenssons garn- och Trikåaffär, samt Månssons Frukt och Grönt. Denna affär övertogs sedan av Edvin och Thyra Persson.

Foto: © Fred Lundberg. 2013.

Foto: © Fred Lundberg. 2013.

Foto: © Fred Lundberg. 2013.

   
Byggnaden på Tingsgatan är ju omistligt Gunnar Mårtenssons Boktryckeri, även om jag kommer ihåg den som vitrappad. Som man kan förstå av annonsen hade de samverkan med den välkända N. A. Mårtenssons pappershandel.
Text: © Leif Blumenau. Foto: © Fred Lundberg. 2013.
   
   

Foto: © Fred Lundberg. 2013.

Foto: © Fred Lundberg. 2013.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Torgatan  

Gamla Scala biografen på Torggatan, nu ett minne blott, men huset finns kvar i någon annan kapacitet. I lobbyn till vänster om ingången satt Fru Olsson, mor till klasskamrat Leif Olsson, i biljettluckan.
Vissa smög sig in vid kombinerade toalett och huvudutgången längre nere på sidan, när det blev mörkt. Walt Disneys kortfilmer visades som tillökning efter reklamen. Kom till alla Tarzan och Robin Hood filmerna. Vid den tiden bjöds på filmer med klarinettspelarna Glen Miller och Benny Goodman, där någon av swingbanden hade Gene Krupa på trummor, säkerligen inspirerande för en viss känd trumslagare i Hörby, och inte att glömma, Bill Haley med the Comets som orsakade en mindre kravall hos ungdomarna 1956 som det säges välte alla träbänkarna.
Foto & Text: © Leif Blumenau.

Torggatan från väster.

 

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Tvärgatan  

Fontänen låg exakt där cykelbanan korsar Tvärgatan och går upp mot Vårdcentralen.

"Velodromen", kanske runt 1962.
Detta är rester från en fontän vid sjukhusparken. Ungdomar samlades där för att både cykla och åka moped, förebilden var William-Arnes motorcirkus.
Fontänen låg exakt där cykelbanan korsar Tvärgatan och går upp mot Vårdcentralen.
 687 varv lär vara rekordet och innehas av Lars Erik 36:an Svensson.  Kanske, en ny William Arne, som var den mest berömde velodromåkaren på motorcykel. Sågs alltid på Kiviksmarknad.

Anmärkning:
I vissa artiklar och media berättas att detta är fontänen på Gamla Torg i Hörby, vilket är fel. Det är som skrivits ovan fontänen låg i sjukhusparken.

 

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Vallgatan  

Vallgatan. Till vänster järnvägsstationen, till höger järnvägshotellet. Den höga skorstenen tillhörde sockerfabriken, längst backskymtar mejeriet.

 
   
   

Gamla tingshuset, som blev blev museum1977.

Tingshus, numera Hörby museum.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

Victoriagatan  

Resterna efter branden annandag pingst 1968 i Kilian Kvists fastighet vid Viktoriagatan. Här fanns bl.a. potatisskaleri och under en tid även en mattaffär.
Tidigare fanns här Nya Järnboden, och numera ett hyreshus. I bakgrunden tornet på den gamla brandstationen. Inte jättegammalt, men ändå nästan ett ½ sekel sedan.
Foto: Postum Lennart Persson.

 
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Ystadvägen f.d. Södergatan

Otto Jönssons Åkeri på Ystadvägen byggdes omkring 1925 i vacker jugendstil. Otto hade tre lastbilar med garage ut mot Ystadvägen. Tillsammans med Harald Nyman från Osbyholm och Alfred Persson Hörby startade de Hörby Lastbilcentral. På 1930-talet har det också funnits en bilverkstad i huset. Senare byggdes lokalen om till bageri och sista företagaren var KW-bagaren Karin och Kjell Wernersson

 
   
   

Ystadvägen, gamla kyrkogården med kapellet till vänster och Thorshillsgården t.h. Gravkapellet byggdes 1864 av kalksand på begäran av von Seth på Osbyholm. Kapellet föll i spillror och ombyggdes i tegel. 1874 reparerades den.

Ystadvägen, tidigare Södergatan, sedd från Råbygatan. Fastigheten på vänstra sida på andra sidan ån, är idag Hörby Bryggeri och Vattenfabrik, ägd av Nils Ivan Persson. Huset på höger sida, i väggbanans mitt finns ej kvar längre. Idag är på denna plats parkeringsplats inrättad för Hörby Lågprisaffär, som i forna dagar hette Ekstrands.

   
   

Här har lite ankor invaderat vägen.

Ystadvägen, höga huset till vänster är färgare Rindvalls hus

   
   

Punschveranda
Till vänster i bilden på ”stolpar” syns källarmästare Bondessons punschveranda. Hit bjöd han sina vänner och prominenta gäster på kaffe och punsch.

Tvättstugan
Huset nedanför och vid vattnet var Hörbys "tvättstuga" dit ortens damer gick för att tvätta. De hade tills nu fått stå under bar himmel i ur och skur när de skulle tvätta. Men på hösten år 1888 byggde man tvättstugan vid ån så att byns damer eller tvätterskor, för finare damer höll sig med sådana, kunde stå inomhus och tvätta. Tvättningen gick till så, att man bar upp vatten i spannar från ån till stora tvättbaljor av trä där man blötlade tvätten. Därefter bar man ned tvätten till en brygga (inne i huset) där man klappade den med stora klappeträd. Därefter sköljde man tvätten direkt i ån. Säkert ett mycket hårt och kallt arbete särskilt under vintern. Det kostade 5 öre att tvätta i tvättstugan, avgiften betalade man inne hos slaktare Svensson i huset intill. Sommartid kunde man hänga tvätten till tork ute på planen mellan tvättstugan och Nygatan. Blåste tvätten ned kunde man gå ned och skölja tvätten via trappan intill fallet som finns kvar än i dag. Huset bakom var ända tills år 1935 byns brandstation, och det fyrkantiga huset med öppna fönster var källarmästare Bondessons punschveranda dit han bjöd sina vänner för en pratstund på tu man hand, samtidigt som man njöt av ett glas god punsch
.

Fastigheten till höger om bron ägdes i slutet av 1860-talet av en läkare, som hette Barfoth. 1893 köpte bryggare Ola Andersson fastigheten och startade Bryggeri och vattenfabrik.

 

Ystadvägen, Bryggare Ludvig Perssons hus. Samma hus som bilden ovan.

   
   

Kyrkan och gamla bron. Detta är den gamla Stenbron vid Ystadsvägen ”tidigare Södergatan” byggdes år 1838 av byggmästare M. Cederholm från Högseröd till en kostnad av 1970 riksdaler. Till brovalven som skulle vara 10 alnar breda i vattengången, beställdes 390 alnar huggen sten från stengravarna i Höör. Mycket sten togs från markerna runt Hörby. Till fyllning gick det åt 480 lass grus och 320 lass jord, som bönderna begärde ersättning för med 80 riksdaler banko

Ystadvägen. Gamla bron till vänster är 23:an.

   
   
Den gamla bron över Södergatan, nuvarande Ystadvägen
 Den första bron över ån där allmänheten kunde komma söder om byn byggdes år 1777. Det var en träbro, men det gick för denna som för alla andra träbroar, när vårfloden kom så sköljdes de bort. År 1784 var det en ovanligt stor vårflod, som raserade även denna bro så man fick bygga en ny träbro. Likadant blev det år 1811 när vårfloden kom tog den med sig allt som kom i dess väg. Man byggde återigen en ny träbro. Det blev så för timmer hade man gott om och det var förhållandevis lätt att bygga med. Men 27 år senare när även denna bro var illa tilltygad beslöt man att bygga en stenbro med tre valv. Det blev byggmästare M. Cederholm från Högseröd som år 1838 byggde stenbron över ån vid Södergatan, som Ystadsvägen hette vid denna tid. Bron kostade att bygga 1,970 riksdaler. Till brovalven som skulle vara 10 alnar breda i vattengången beställdes 390 alnar huggen sten från stengravarna i Höör. Mycket sten togs från markerna runt Hörby till fyllning m.m. Det gick även åt 480 lastvagnar grus samt 320 lastvagnar jord, som bönderna begärde ersättning för med 80 riksdaler banko. Läs mer här nedan vad en rdr, Riksdaler är.
   
   
Riksdaler var en svensk myntenhet. I Sverige tillverkades de första dalrarna under Gustav Vasas regering år ,1534 med förebild i de tyska thalrarna. Myntet slogs i valörerna 1, 1/2 och 1/4 daler. Erik XIV prägade även tvådalersmynt, Johan III sexdalersmynt. De första dalrarna hade en finvikt av 28,06 gram silver, vilken 1540 sänktes till 25,59 gram silver, dock utan att myntfoten förändrades nämnvärt. Dalern var ursprungligen avsedd för utrikes handel, och anslöt inte till det svenska myntsystemet. Då dalern höll en relativt konstant silverhalt, steg dess kurs i förhållande till marken. Den var först 3 1/2 mark, 1540-41 3 1/2-4 mark, 1563 4 1/2 mark. Under Erik XIV:s sista regeringsår stod kursen i 7-8 mark och under Johan III:s myntförsämringsperioder 1568-74 och 1590-92 till 25 respektive 38 mark. Under perioderna 1574-89 och 1594-1604 höll dalerns värde till omkring 4 mark eller 32 öre.
Efter tysk förebild började Karl IX år 1604 att slå mynt med namnet riksdaler från tyskans Reichstaler. På grund av sin höga silverhalt togs riksdalern ur cirkulation (tesaurerades), blev värda 48 öre medan vanliga daler var värda 32 öre, 1619 sjönk
 dalerkursen ytterligare något så att 1 riksdaler motsvarade 1 5/8 daler. Senare på grund av bristen på svenska silverfyndigheter började man från 1624 att tillverka kopparmyntsdaler. Bristen på silvermynt fick riksdalerns kurs att under Gustaf II Adolf att stiga till 52 daler, men sjönk då Kristina började tillverka fler silvermynt åter till 48 öre. Från 1630-talet uppstod två olika valutor, daler kopparmynt och daler silvermynt, men riksdalern som enbart präglats i silver de endast räknas i silvermyntsvalutan. 1664 steg dess kurs åter till 52 öre, 1681 steg den ytterligare till 64 öre. Under Karl XII steg dess värde till 96 öre, ett värde den behöll fram till 1776. En riksdaler motsvarade då 3 daler silvermynt eller 9 daler kopparmynt.
Termen kan än idag användas som slang för pengar, vanligtvis menas då värdet vara detsamma som dagens kronor. I samband med myntreformen 1873 övertog kronan den dåvarande riksdalerns värde, så enheterna kom då att bli synonymer i Sverige.
Källa: Wikipedia, fria encyklopedin.
   
   
   
   

Gården nr 23 som låg i hörnet Råbygatan – Södergatan. Södergatan har numera bytt namn till Ystadvägen. Gården lär vara byggd i slutet på 1700-talet. Ägaren då var Pål Tuvesson. Bilden är tagen några år före rivningen 1912. I dag ligger på samma tomt bl. a. Modepunkten.

Knutstorp.

   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Diverse bilder  

Mor-Per Jönssons hus i Hörby.

 
   
   

Pensionärshemmet.

Pensionärshemmet.

   
   
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

 

På många bilder ser du företags och reklamskyltar. En presentation av Hörbys företag från förr hittar du på länken
Presentation av lokala företag och verksamheter från förr.

 

 

 
En bra bok om Hörby  

Faktauppgifter kommer från flera olika håll, men boken "Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren, av Henry Olsson,  har varit en inspirerande källa till arbetet med hemsidan, som rör tätorten Hörby.
De flesta av de lite längre textmassorna har just denna bok som källa.
En trevlig bok att läsa inte bara för infödda Hörbybor, utan även inflyttade, eller som vistas i sina fritidshus.
När man ser "gamla bilder" från Hörby så har det på sina håll ändrats ordentligt, även så sent som på 1970-talet till idag. De senare inflyttade kan väl knappt tänka sig att Gamla Torg  då var reglerat med trafikljus!
Vi har tillstånd från Elsi Olsson, som idag äger upphovsrätten till boken att använda de delar vi vill utan inskränkningar.
   

Till menyn Hörby tätort

Till menyn gamla bilder

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna