Stora bilder

Bilderna på denna sida är förstoringar för att ge en tydligare bild än de som visas på
"originalsidan". Oftast är det gruppbilder där man här bättre kan se varje enskild individ.

Du kanske kommer att få bläddra både i höjd och sidled för att kunna se respektive delar av bilden.

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna

 

Meny för enbart denna sida med förstorade bilder

 
Juniorlägret i Osbyholm 1943 Gatunät i Hörby municipalsamhälle 1898
Kommunförvaltningen 1977.  

 

Gatunätet i Hörby municipalsamhälle 1898
Tillbaka till den lilla stadskartan på Hörby tätort

 

Till menyn över förstorade bilder på toppen av sidan

 

 

Bild ID:000805. under orten Osbyholm,
Tillbaka till den lilla bilden under rubriken Osbyholm.

Tillbaka till den lilla bilden under rubriken Osbyholm.

 

Bild ID: HH_3098w

Kommunförvaltningen 1977. Bild ID: HH_3098w. Foto: Tommy Svensson

Tillbaka till sidan, Hörby kommun, anställda och dess politiker

 

Till menyn över förstorade bilder på toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna