Gamla bilder från Slagtofta

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 

Slagtoftagården nr 3. Onslongahuset

Div. bilder Slagtofta

Slagtofta nr 5

Slagtoftadammen

Ene Karna

 

 

Ene Karna  

Karna utanför sitt torp. Backstugan låg inne i en grusgrop. Väggarna var gjorda i råsten. (lertegel). Huset bestod av två lägenheter som sammanbands med en gemensam öppen skorsten. som var enda uppvärmningsmöjligheten. Huset revs 1912 och var troligen från slutet av 1700-talet.
Foto: Bygdefotograf J. M. Lindstedt, 1880-talet.

   
Ene Karna. Skåne Genealogen. Nr 2 2016 av Per-Gunnar Mörck 
   
   
   

F.d. Tage Offessons gård.
Strax innan denna gården på höger sida hade Ene Karna sin backstuga den låg vid Lassebacken. Läs ovan tidningsurklipp.

 
   

Till toppen av sidan

 

Slagtoftadammen / Karpdamman  

 

   

Bild ID: Damm_03578w.

En bit av muren i dammen samt en bit av ett rostigt staketet.
Foto: 2016-10-31 © Bodil Pedersen.

Bild ID: Damm_03576w.

Delar av ett fundamentet.
Foto: 2016-10-31 © Bodil Pedersen.

   
   

Bild ID: Damm_03583w.

Foto: 2016-10-31 © Bodil Pedersen.

Bild ID: Damm_03580w.

Vattenrännan från dammen till bäcken.
Foto: 2016-10-31 © Bodil Pedersen.

   
   

Bild ID: Damm_03588w.

En rostig grind till infarten till dammen.
Foto: 2016-10-31 © Bodil Pedersen.

Bild ID: Damm_03591w

Vägen som ledde in till dammen igenvuxen av mossa
Foto: 2016-10-31 © Bodil Pedersen.

   
   

Bild ID: Damm_Apr_1949w.

Slagtoftadammen april 1949.
Foto: Carl Martinsson privatägo Ingegärd Olofsson.

Bild ID: Karpadammen_1983_01.

Stellan Pedersen vid den igenväxta dammen 1983.
Foto Roland Pedersen.

 

   
   

Bild ID: Karpadammen_1983_02.

Karpadammen. Stellan Pedersen vid bäckfåran.
Foto: ©  Roland Pedersen.

Bild ID: ROS_0097_Dammlucka.

   
   

Bild ID: Karpadammen1983.

Vid plåtparaplyet1983 familjen Bodil, Roland barnen Kim och Måns Pedersen.
Foto: © Stellan Pedersen, 10 år.

 

Bild ID: ROS_0075_Slagtoftadammen.

Samma hatt mänga, många år tidigare.

   
   
   

Bild ID: Slagtofta_1990_0435.

Skogshyddan och paraplyet i vinterskrud.

Bild ID: Slagtofta_1990_0442.

1910-1912. Karpdammen vid Slagtofta. Isupptagning för isstackar.

Specialsida om just isupptagning

   
   

Slagtoftadammen. Foto: Carl Martinsson. Fotot insänt av  Ingegärd Olofsson.

   

 

Till toppen av sidan

 
   
Ruinen Onslongahuset - Slagtofta

Torp under Slagtoftagården nr 3. Stugan är byggd i slutet av 1820- talet.

Storbonden som ägde fler gårdar i Slagtofta var: Olof Andersson, hustru Elise Betty Olsson i första giftet, andra giftet hustrun Maria Thorsson.

Sista torparen i Onslongahuset var:
Nils Håkansson f. den 7/5 - 1829 i Vanstad
hustru: Karna Andersdotter f. den 13/1- 1823 i Onslunda
Barn:   Johanna f. 1851- avlider den 21/6 -1858 i bröstsjuka endast 7 år, Anders f. den 29/10 – 1853, Christina f. den 19/7 – 1860, Håkan f. den 8/6 – 1863 (i Slagtofta)

Nils Håkansson kallades för ”Onslongaren” efter den tid som familjen bott och kommit från Onslunda.

Läs berättelsen av Per-Gunnar Mörck om familjen Håkanssons liv och öde. Dröm dig in hur det kunde vara att leva på denna tiden. Per-Gunnar är en skicklig författare, med sin kunskap i släktforskning levandegör han historien. Därför vill vi tacka Per-Gunnar för att vi får ha berättelsen om Onslongaren på vår hemsida.

Klicka på  nedan miniatyrsidan så får du upp hela berättelsen i en läsbar PDF-fil.


(97 kB)

   
Slagtoftagården nr 3

Slagtoftagården nr 3 ägdes senare av Anton och Sigrid Andersson, detta var även Hillevi Anderssons hem.

Stenröse i Slagtofta som står med i texten av Per-Gunnars berättelse.  Foto: © Roland Pedersen

   
   
Onslongahuset_0002

Foto: © Roland Pedersen

Foto: © Roland Pedersen

   
   

Foto: © Roland Pedersen

Foto: © Roland Pedersen

   
   

Storbonden i Slagtofta, Olof Anderssons familjegrav på gamla kyrkogården i Hörby. Foto: © Bodil Pedersen.

 

Onslongahuset = 2 låg väldigt ensligt till närmaste gård, som var Slagtoftagården nr 3. Det fanns ingen brunn på torpet, utan man fick ta vatten från ett närliggande kärr.
Onslongaren = Den höga skorstenen eller illdaren finns fortfarande bra intakt, en del av ekstocken i spisen finns kvar. Palett av blad. Naturkonst = Naturen gör sitt eget konstverk på den gamla husmuren. Foto: © Roland Pedersen

   
   

Kartbild från 1867.

   

 

Till toppen av sidan

 
Nedan följer blandade bilder från Slagtofta

Bilden med mjölkskjutsen är från 1935 i Slagtofta och jag står i mitten. min syster Göta och min bror Per-Erik.
Bilden insänd av Nils-Bertil Linebo.

   
   

Fiskedammarna vid Slagtofta var förr ett omtyckt och vackert utflyktsmål för många Hörbybor – ja, andra med för den delen.

Slagtofta 1

   

Ingeborg gift med Nils Olsson.

Åke Åkesson och hans systrar.

   

Slagtoftagården

Anna Svenssons hus.

   

F.d. Tage Offessons gård, nuvarande Lars Svensson (36an).

Hillevi Anderssons hem i Slagtofta nr 3.
Ägdes då av Anton och Sigrid Andersson.

   

Slagtofta gård

Slagtofta gård var under18900-talet domarkansli. En av domarna hette Johan Hygrell.

Andra som bott här är bland annat i början av 1900-talet kapten Fischerström, brännvinskontrollant Böös Axel Mörk och Ladufogden Simon Andersson

I den vänstra stenlängan, första dörren fanns en mangelbod med en gammal stenmangel och innanför ett rum där Nils Andersson samlade gamla ting och prylar. Rummet kallades för fornstugan.

Dansbanan i Slagtofta öppnades 1884. 1887 var det nära att dansbanan blev stängd då det var omöjligt att hålla ordning där. Nils Andersson som var en stor vän av ordning tyckte det gick för långt, men trots allt fortsatte dansen in på 1910-talet.

   

Slagtofta gårdens stallbyggnader.

Slagtofta gård

   

Slagtofta ”Perstorp” i början av1900-talet bodde Länsman Sjöström här. Efter honom bodde Nils Persson (Make till fru Viestams) här. Han var disponent på Scan. Sedan bodde Nils Reis här efter honom syskonen Appelgren. Fru Appelgren sålde huset till en som hette Nils Månsson som kom från Österlen. Fru Månsson i sin tur sålde till Hörby kommun på 1980-talet.

 

   
   

F. d. kaptenen i Norra skånska infanteriregementet Lars Birger Trolle har aflidit på Slagtofta gård vid Hörby. T., som var född 1842 på Brodda i Slimminge socken, antogs 1862 som furir vid Norra skånska infanteri regementet, aflade s. å. mogenhetsexamen i Uppsala. År 1865 tog han officersexamen och utnämndes till underlöjtnant vid nämnda regemente. Kapten blef T. 1880 och erhöll afsked med pension 1887. T. var sedan 1886 riddare af Svärdsorden. Utom maka, född Persson, sörjes den bortgångne närmast af tre söner, hvaraf två äro affärsmän i Mexiko, och tvänne döttrar.
Lars Birger Trolle var född 1842-07-14 som son till ryttmästare Birger Trolle och Ulrika Wilhelmina Eleonora Liberia Arnell. Kapten vid skånska infanteriregementet och gift 1882 med Botilda Pehrsson.
Källa: www.genealogi.se

Foto på Nils Andersson, Slagtoftagården, som står i backen nedanför sin gård och inspekterar sina marker. Idag kallas vägen för Nils Anderssons alle´.

 
   

 

Till toppen av sidan

 

Slagtofta nr 5

”Christoffers”

   

I vägskälet vid gamla Prästavägen i Slagtofta, på vänster sida mot gården Slagtofta nr 3. Hittar du ungefär halvvägs på denna vägen resterna av torpet som var nr 5 men kallades efter sin innehavare för ”Christoffers”. Det finns i stort sett inget kvar av detta torp mer än några stengärde, förvildade trädgårdsväxter och buskar. För några år sedan breddade man vägen just här och tog bort resterna av husgrunden.

Här bodde torparen som gjorde sina dagsverk på Slagtoftagården.

Nils Christoffersson  född den 26/4 1865 i Hörby, gift: den 14/9 1889.
Hustru: Kersti Persdotter född den 5/1 1851

Barnen.
Sonen: Carl Anton född den 17/10 1889 Utflyttad den 9/4 1909 gjorde värnplikt 1912 i Ystad - frikallad från värnplikten f.d. volontär inflyttad /överförd den 25/4 1912 till Slagtofta
Sonen: Johan Hilding född den 29/5 1891 blev så småningom vicekopral.
Sonen: Nils Oscar född den 1/12 1893 döpt den 25/12 1893 död den 21/12 1897 begraven den 26/12 1897.

Stugan låg på ofri grund dvs. den var uppförd och byggd på annans fastighet, i detta fall Nils Andersson. Till torpet hörde en liten åkerlapp till knappast ett skäppland stor. Där sådde Nils kålrötter år efter år till sin enda ko. Han gjorde också kvastar av björkris och enekorgar. Materialet hämtade han i böndernas skogar runt omkring. Han fick mycket beröm för sina alster, finare vigrakorgar fick man leta efter, dessa kostade 1 krona styck förhållandevis dyra för den tiden. Sina alster sålde han både på torget i Hörby och Eslöv.

Av någon anledning kom han i olag med myndigheter den 28/5 1904 blev han dömd till 8 månaders fängelse.
Nils blev med tiden ett bygdeoriginal, en, ganska oförarglig sådan. Historierna om honom och Kersti och deras inte helt lagliga sätt att dryga ut sitt levebröd med blev många och lever kvar än idag i trakterna.

Åldern tog ut sin rätt så småningom hamnade Kersti ”Christoffers” på ålderdomshem och dog där år 1947. Något år därefter dog också Nils.

 

Färgfoto:  © Roland Pedersen.

Deras stuga såldes på auktion, köparen flyttade aldrig dit utan mer och mer förföll den och rasade ihop så småningom. Men stengärdsgårdarna kan man fortfarande se och några trädgårdsväxter finns kvar som ett minne att familjen Christoffersson har bott där.

Källa: Husförhörslängder och privata berättelser.
Bodil Pedersen.

   
   

Från vänster: Ladugårdsfogden Harald Nilsson, Nils Ahlbäck, Nils Esbjörnsson, Per Offesson, grabbarna Oskar Andersson, Tage Offesson, Axel Nilsson, en icke namngiven kördräng, Axel Nilsson nr 2, Johannes Nilsson, Nils Christoffersson, Nils Svärd och Nils Nilsson.
Tidningsklippet publiceras med tillstånd av Lars Joel Eriksson, Skånska dagbladet

   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

   
   
   
   

Till toppen av sidan