Kartor, teckningar och skisser

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Diverse gamla kartor

Hörby tätort

Svensköp/Kilhult med omnejd

Fulltofta

Karnas backe

Söderto

Galgbacken

Lyby

Ulatofta

Hellmanarp

Osbyholm

Äspinge

Hallabackens tivoli

Ringsjön

Önneköp

Huaröd

 

Östraby

en del kartor har vi lagt in länkar.
För musmarkören över kartan så kommer du på vissa detaljer att få fram en länk. Du märker detta genom att musmarkören ändrar form till en hand med pekfinger.
När du tittat färdigt på vad du fått fram på länken klickar du bara på "tillbakapilen" uppe till vänster i ditt webbläsarfönster, precis som vanligt.
Flera av kartorna hittar du även under respektive ort.

Ibland presenterar vi samma karta i två olika storlekar. Kvaliteten på kartorna kan kännas lite olika beroende på vilken skärm man använder och vilken upplösning skärmen har. Vi hoppas att någon av dessa tvåskall passa din skärm.

När du hittar fel i kartan (för det finns det) får du gärna meddela oss detta. Vi är inga kartritare utan ritar av de historiska kartor som finns i det utförande de är, många gånger lite suddiga och svåra att förstå.

Kontakt

 

 

Galgbacken, karta från september 1988

Med tillåtelse att publicera utsnitt från Frosta OK orienteringskartor. Denna karta är från 1988.
Observera att vita ytor i en orienteringskarta symboliserar skog.  Kartan är klickbar.
Bild ID: Galgbacken_01w.
   

Till toppen av sidan

 

Hallabackens tivoli

Gretas skiss över Hallabacken 1943. Digitaliserad för bättre synbarhet. Gretas originalskiss finns i nedan PDF-fil

Erindrade av Greta F Ohlsson, Huggelseke och nedtecknade av Stefan Andersson. Källa: Önneköps Byanytt 2017-3  
Bild ID: Hallabacken_skiss_1943.

Till länken Tivoli och Dansbanor i bygden

 
 

Till toppen av sidan

 

 

Huaröd

Bild ID: Huarod_004w_karta.

 
 

Till toppen av sidan

 

 

 

Hörby tätort

Originalet återfinns på museet i Hörby.
Bild ID: Karta_01.

 

Till toppen av sidan

 
Häradsekonomiska kartan 1910-1915

Häradsekonomiska kartan 1910-1915. Visar järnvägens dragning.
Bild ID: Horby_karta_1910-1915.

 

Till toppen av sidan

 

Kartan är klickbar
Bild ID: jarnvag_2015_0009_karta.

 

Till toppen av sidan

 
Karta från 1919 eller 1929?

Karta från 1919 eller 1929? Kartan är klickbar
Bild ID: /Karta-Horby_1929.

 

Till toppen av sidan

 
Karta från 1898

Karta från 1896. Ägare redovisas nedan.
Tb = Johanna Herlin. Sb= Anders Persson. Uf=  August Täcklind, västra delen. Uf= Per Persson, östra delen.
GHa och GHb Jonas Winqvist

 

Till toppen av sidan

 
Karta 1879
 

Till toppen av sidan

 
Utsnitt av karta 1898 Hörby väderkvarn

Kartan är klickbar för att komma till andra länkar/sidor.

 

Till toppen av sidan

 
De centrala delarna av Hörby 1898.

De centrala delarna av Hörby 1898. Kartan är klickbar
Samma karta finns färglagd och i större format längre ned, men den har inga klickbara områden.

 

Till toppen av sidan

 
Marknadsplatsen 1883

 

Till toppen av sidan

 

Glassliperiet

Bild ID: kristal_11.
Karta Glassliperiet inramat med en röd ruta. Mellan järnvägsspåren och glassliperiet låg Mejeriet. Byggnaderna finns kvar och Amnesty håller till i lokalerna. Kartan tillsänt från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Carin Holst Hörby Kommun
Kartan är klickbar på Glassliperiet.

 

Till toppen av sidan

 
Karta över sambruksbyn Hörby 1699.

Karta över sambruksbyn Hörby 1699.

 

Till toppen av sidan

 

 
Karta från 1699 över Hörby
 
 
 
 
Karta från 1699 över Hörby. Samma som ovan men förstorad för se bättre detaljer.
 
 
Karta från 1699 över Hörby kyrkby
 
 
Karta från 1699 över Hörby. Samma som ovan men förstorad för se bättre detaljer.
 
 
Avritad karta från 1832 över Hörby
 
 
Avritad karta från 1832 över Hörby kyrkby. Samma som ovan men förstorad för se bättre detaljer.
 
 
Avritad karta från 1837 över Hörby
 
 
Avritad karta från 1837 över Hörby. Samma som ovan men förstorad för se bättre detaljer.
 
 
Karta Hörby socken i Frosta härad 1883, 1834, 1835 och 1836
 
 
Karta Hörby socken i Frosta härad 1883, 1834, 1835 och 1836
 
 
 

Avritad karta från 1918 över Hörby 11 med rännan.

Avritad karta från 1918 över Hörby 11 med rännan.

 

Till toppen av sidan

 
 

Till toppen av sidan

 

Avritad karta över kvarnplatsen vid laga skifte 1841

Avritad karta över kvarnplatsen vid laga skifte 1841

 

Till toppen av sidan

 
 

Till toppen av sidan

 

Avritad karta över kvarnplatsen 1922

Avritad karta över kvarnplatsen 1922

 

Till toppen av sidan

 

Avritad karta över kvarnplatsen 1924

Avritad karta över kvarnplatsen 1924

 

Till toppen av sidan

 

Karta avritad från akterna 14 och 16 år 1898, för den blivande köpingen

Karta avritad från akterna 14 och 16 år 1898, för den blivande köpingen

 

Till toppen av sidan

 
 
 

Kartskiss över Hörby 1841

Kartskiss över Hörby 1841

 
 
De centrala delarna av Hörby 1898.

 
 
 
 
 
 
 

Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 
 
 

Skiss över Per Mörcks gård på senare delen av 1950-talet.
Skissen är klickbar. PDF-filer öppnas i eget fönster.

 

Till toppen av sidan

 
 

Kvarnstorps kvarn.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 

 
 

Hörby Bryggeri & Vattenfabrik.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 

 
 

Hörby mejeriförening.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 

 
 

Hörby Mekaniska Verkstad – Hörby Bruk.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 
 

Hörby Elverk.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 
 

Karta över Hörby lasarett 1905. Kartan omritad digitalt men med behållning av ursprungstanken på skissen.
Till länken med de många orden
Sjukvårdsinrättningar, Vårdhem, tandläkare, privatpraktiserande läkare, barnmorskor, sköterskor och övrig personal
Källa:
http://www.medicinhistoriskasyd.se

 
 

Hörby 18

 
 

Hörby 18

 
 
 

 

 

 
 

Kartan är klickbar. Många länkar går också här till vår systersajt "Torpruiner", som berättar om "alla" torp och ruiner som finns i Fulltoftaskogarna. Länkar som går till www.torpruiner.se öppnas i ett eget fönster.

 

Till toppen av sidan

 
 

Kartbild från 1867.

 
 

Bild ID: 01a_PGM.

 
 

Bild ID: 03_PGM.

 
 

Bild ID: 04_PGM.

 
 
 

 

Karnas backe

Kartadata från © Google 2019

   

Till toppen av sidan

   

Karta över Karnas backe. Publiceras med tillstånd från © Frosta OK.

 

Till toppen av sidan

 

 

Lyby

Vid tiden för enskiftet 1812 företogs syn av Lybys sockens 79 längor där 33 st. var uppförda så att väggarna var av korsvirke med båleunderväggar och leröverväggar inåt gården, samt på gårdens utsida gråsten.
3 st. längor var av enbart korsvirke med tegel. 9 st. längor var av korsvirke med ler över och båle under. 9 st. längor var uppförda i gråsten.
Övriga längor var byggda framförallt i trä, men då byn blott hade en mindre mängd skog uppfördes nya byggnader i sten.
En kunglig förordning av år 1957 gav befrielse från personlig skatt för den som byggde sitt hus av sten vilket också kan ha bidragit.
Kartan är klickbar.

 
 

Till toppen av sidan

 

 

Fulltofta

Häradsekonomiska kartan från 1910-1915. Kartan är klickbar.

 
 
 
 
 
 

Karta från 1772.
Bild ID: Karta_1772_01

 
 

Karta från 1765.
Bild ID: Karta-1765_04w_utsnitt.

 
 

Klicka på kartan för att få upp en PDF-fil i full storlek.
© Karta från stiftelsen Skånska Landskap.

 
 

De röda linjerna markerar naturreservatsgränsen.

 
 

Lagnehus geografiska läge. Skånska rekognoseringskartan från 1812 och 1815-1820. Uppmätt av fältmätningsbrigaden.
Originalet är handritad, och i skala 1:20 000 och finns på Krigsarkivet i Stockholm.

 
 

Karta över en del av Fulltoftaskogarna.
Bild ID: Mjalastro_006.
Finns många klickbara ytor i ovan karta. Flera går till vår systersajt om Fulltofta torpruiner och de öppnas i ett eget fönster.
Tänk på att du kan få upp många nya fönster, så när du tittat färdigt, stäng fönstret.

 
 

Mjälaströ.
Delförstoring av karta över Fulltofta strövområden från Stiftelsen Skånska landskap. Se kartan i sin helhet:
Bild ID: Mjalastro_019.

Delförstoring av ovan karta.
Bild ID: Mjalastro_003.

 

Till toppen av sidan

 

 

Osbyholm

Klickbar karta

 
 
 

Klickbar karta

 
 

Osbyholms kvarn.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 
 
 

Till toppen av sidan

 

 

Ringsjön

På vanliga sjökort från Sjöfartsverket är det vitt som är vatten, här har man valt att göra vatten grönt och land vitt. Årtal okänt.
Du kan se en större version av sjökortet över Ringsjön på vår sida Stora Bilder.Öppnas i nytt eget fönster.

Sjökort i högupplösning för utskrift 36×25 cm,  som PDF-fil     PDF-fil öppnas i ett eget fönster (ca, 10 MB)

 
 

Till toppen av sidan

 

Ulatofta

 

 

 

Till toppen av sidan

 

 

 

 

 

Äspinge

 

Klickbar karta

 
 

Skiss från "Industriminnen". Hugo Gilmet.

 
 

Klickbar karta

 
 

Äspinge stärkelsefabrik.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 
 

Schema över kalkmålningarnas placering i Äspinge kyrka. Original i Handteckningssamlingen, ATA.
Källa: Riksantikvarieämbetet

 
 

Till toppen av sidan

 

 

   Hellmanarp

Kartan är klickbar karta

 

Till toppen av sidan

 

   Söderto

Kartan är klickbar karta

 
 

Till toppen av sidan

 

 

 

   Önneköp

Önneköps mejeriförening
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 
 

Till toppen av sidan

 

Svensköp/Killhult med omnejd

Kartan är klickbar på namnen. namn som inte är klickbara finns det inga bilder eller information om.

 

Kartan är klickbar på namnen. namn som inte är klickbara finns det inga bilder eller information om.

 

 

   Östraby

Klicka på kartan så hamnar du på länken Östraby, där du också kan få upp en större karta.

 
 

Bild ID: Ostraby_052_karta

 
 

Bild ID: Ostraby_053_karta

 
 

Bild ID: Ostraby_054_karta

   
   

Bild ID: Ostraby_055_karta

 

Till toppen av sidan

 

Diverse gamla kartor

Karta från 1812.
Bild ID: Old_karta_002

 
 

Karta från 1865.
Bild ID: Old_karta_001

 
 

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
 
 

Till toppen av sidan