Industrier

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

Addo

Hörby Bruk

O. Henrikssons
Mek. Verkstad

Albert Anderssons, rör. mek.

Hörby Verkstad AB

P. Trulsson, Oderup

Bertil Bengtsson
Smide & mek. verkstad

Kristalverken, Hörby

Thure B. Wibergs AB

El-Motorverkstaden

L. L. Ekman

 

Hj Malmberg
Smides & mek. Verkstad

Maskinfabriken GOTHIA

 

 

Hj Malmberg Smides & mek. Verkstad


Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1953.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1955.

   

Till toppen av sidan

 

 

 
Hörby Bruk  

Hörby Bruk byggdes 1902, 1917 bildades ett AB och namnet ändrades till Hörby Bruks AB. Fabriken byggdes ut. Mellan 1920 -1936 hyrdes byggnaderna ut som lagerlokal och 1936 startades ett nytt företag som tillverkade skottkärror.

   
   


Text från  © Henry Olssons bok "Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren".
Ett stort tack till Henry Olssons maka Elsi Olsson, som idag har upphovsrätten till sin makes gedigna bok om Hörby.
Vi har fått tillstånd att använda material från boken.
   
   
   
   

Hörby mekaniska verkstad grundades 1902 och samma år uppfördes fabriksbyggnaderna. 1909 gick företaget i konkurs. Företaget fortsatte sin verksamhet ännu några år. 1917 bildades AB och namnet ändrades till Hörby Bruks AB.

Annons från Hörby utställningen 1952.

   
   


Hörby Bruk. Häftiga stormar som dragit fram över Hörby är inget nytt. Det här är vad som återstod av vad som i dag är Hörby Bruk när en höststorm drog fram år 1902. Stormen raserade bygget vilket avsevärt förlängde byggtiden., men året därpå var driften i gång igen.
Bild ID: Gato_377
   
   

Några olika rullebörsmodeller (skottkärremodeller) från början av 1960-talet.

   
   


Hörby Bruk.
Bild ID: Gato_378
   
   


Hörby Bruk.
Bild ID: Gato_379
   
   

Annons från 1957.Skottkärra, eller Rullebör, som vi kallar det i Skåne. Detta är Skottkärra No. 2 från Hörby Bruk.Bild ID: Gato_332
   
   

Göte Netzen och chefen Hörby bruk
Bild ID: HH_3096w. Foto: Henry Holm.

   
   

Conveyoranläggningen med på- och avplockningsstation.

   
   

Hörby Mekaniska Verkstad – Hörby Bruk.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

   
   

Studiebesök Bruk och slakteriet Gösta Netzen 1963-05-16.
Från vänster: Nr 5 Josef Ternblad, 12 Gösta Netzen, 16 Arne Lander, 18 Kjell Alfredsson och 19 Erik Öfverbeck
Bild ID: HH_3595.

   
   

Arbetsstyrkan vid Hörby bruk omkring 1940, utanför norra porten.
Från vänster: Sjöbeck, Göte, Johan Kjellsson, Gunnar Eriksson, Gösta Nilsson, Tage Nilsson, Johannes, Victor Nilsson, Karl Andersson, Sven Eklöf och N. B. Erikksson.

   
   


Ålaskiva Hörby Bruk 1959 .Fr.v. ?, Prahl, Torsten. Bengt-Ove, Majvi, Göte .
Bild ID: AO_032. Foto: Allan Olofsson.
   
   


Gato_705_Aktiebrev-Horby-bruk
   

Till toppen av sidan

 

Addo  

Texten hämtad från Henry Olssons bok "Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren". Vi har fått rätten av Elsi Olsson, som har upphovsrätten idag att publicera text och bilder från boken. Där det inte krockar med annans upphovsrätt.

   
   

Addo startade i Hörby 1952 med Nils Holmberg som Platschef. 1957 inträffade en svår olycka med flera skadade en man tog. 1968 i dec. lades fabriken ner och tillverkningen av räknemaskiner flyttades till moderfabriken i Malmö. En tid efter det Addo flyttat kom Ljungmans från Malmö att disponera lokalerna, Ljungmans tillverkade bensinpumpar. Omkring 1970 flyttade även Ljungmans sedan Hörby Kommun vägrat att renovera lokalerna. Kommunen ansåg sej inte har orsak att göra detta eftersom man inte ägde lokalerna ej heller fastigheten. Efter Ljungmans kom Chris Marin och sedan Abicon.
Fotograf: okänd men sökes.

Carl-Axel Samsioe

   
   

Annons från Hörby utställningen 1952.

 
   
   

Industriområdet. Räknemaskinsfabriken Addo nere till höger.
Bild ID: HH_3127w

   

Till toppen av sidan

 
Hörby Verkstad AB

Annons från 1916.


Källa och foto: Ola Ols Bygdemuseum.
   

Till toppen av sidan

 

L. L. Ekman

”Höga Hus”. På 1841 års kartskiss över Hörby ser man norr om Gästgivaregården två hus varav det största var en magasinsbyggnad detta hus kom att kallas Höga Hus för att det hade två våningar. År 1850 startade L. L. Ekman en stor verkstad, där tillverkade man brännvinstråg och större kittlar. Verkstaden sysselsatte ibland upp till 40 arbetare.

 
   

Till toppen av sidan

 

Thure B. Wibergs AB
   

Till toppen av sidan

 

O. Henrikssons Mekaniska Verkstad

Annons 1981-07-15.

 
   

Till toppen av sidan

 

P. Trulsson, Oderup
 
   

Till toppen av sidan

 

Bertil Bengtsson Smide & Mek. Verkstad

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1955.

 
   

Till toppen av sidan

 

El-Motorverkstaden

Annons från Hörby utställningen 1952.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1955.

   
   


Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1953.
 
   

Till toppen av sidan

 

Maskinfabriken Gotia
 

Maskinfabriken Gotia.
Bild ID: GATO_242
   

Till toppen av sidan

 

   Kristallverken Hörby


Bild ID: /Gato_707_Aktiebrev-Kristallverken
   

Till toppen av sidan

 

Albert Andersson, rörmek. verkstad


Biuld ID: Albert_Andersso_02.
Albert_Andersso_01.
Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Bärra Andersson.
 
   
   


Albert_Andersso_01. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Bärra Andersson.
   

Till toppen av sidan

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan