Flygbilder

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 

Finns det ett "årtal" i Bild ID, behöver det inte vara året bilden är tagen, utan ett rent filnamn.

Orterna sorterade A-Ö

Fulltofta Kilhult Lyby Ringsjön Äspinge
Hörby Korsholm Osbyholm Satserup Önneköp

Fler Flygfoto finns på länken  

 

   Flygfoto över Fulltofta

Fulltofta och året är 2018
Bild ID: /Flygfoto_Fulltofta_01. Foto: © Jesper Sannel. Spridningstillstånd dnr 601-2018/4708

   
   

Fulltofta och året är 2018
Bild ID: /Flygfoto_Fulltofta_02. Foto: © Jesper Sannel. Spridningstillstånd dnr 601-2018/4708

   
   

I den röda rutan: Statarhuset där Anna och Fritz hyrde en lägenhet när de kom till Fulltofta.

   
   

Delförstoring av vykortet ovan

Tegelhuset var Statarhuset som Anna och Fritz hyrde en lägenhet när de kom till Fulltofta. Lilla huset i förgrunden är dassen som tillhörde de fyra lägenheterna.

 
   
   

Till toppen av sidan

 


 

   Flygfoto över Hörby

Centrum med Gamla Torg till höger
Foto: K E Rosenqvist. Bilden godkänd av Försvarsstaben 1953-1957. Bild ID: Flyg_02.

   
   

Gamla Torg
Bild ID: Gamla-Torg_flygfoto_001w.

   

Till toppen av sidan

   

Centrum med Gamla Torg till höger
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben P52. Bild ID: Flyg_04.

Flygfotot som troligen är från mitten av 1950-talet, kanske så sent som 1957 som flertalet av flygbilderna, ställer ordning och reda i kronologien

Kyrkskolan på nuvarande Ringsjövägen, som revs 1956, finns kvar enligt vad som kan ses nere till vänster på bilden, och det nya kommunalhuset har ännu inte blivit byggt på dennes och, jag antager, Silverbergs tomt. Bilarna på Gamla Torg vittnar om 1950-tals modeller och bussarna parkerar där, inte Nya Torg, även om vissa av SJs specialbussar avgick härifrån, t.ex. dem till Frostavallen på vintersöndagarna. Ge Ge glasståndet och till höger om detta, buljongutskänkningståndet utmärker sig på den nordvästliga delen av Gamla Torg och Ispinna Betty, som skulle ha stått i mitten under Kongens Nytorv lyktstolpen, har gått ur bilden.

Längre upp ses Nya Torg med pissekuren i mitten, där träddungen är. Inget så kallat plåtskjul till väntsal con busstation syns till, inte. På Postmästaregatan, dåvarande Garverigatan, syns helt tydligt ingången till Posten i mitten av byggnaden, till vänster om Konsum. Man kan bevittna Kristinas lummiga trädgårdsservering på baksidan av Beklädnadsmagasinet, som annars är svårt att urskilja, förutom det svarta taket av lagret på denna sidan av Varuhusets bakgård. Man kan också åse Skala biografen på Torggatan, uppe till höger, ungefär en tredjedel av bildens längd från vänster, den ganska höga långsmala byggnaden med takås. Ja, detta var Mitt Hörby som jag tyckte om bäst.
Text: © Leif Blumenau.
   

Till toppen av sidan

Bild ID: Flyg_17.  

Ringsjövägen
Bild ID: Flyg_17.
 

Leif berättar
Ända till slutet av 1950-talet såg det ut så här, västerut från Ringsjövägen och Hörbybefolkningen hade i stort sätt stagnerat vid 3000 själar och låg i stor konkurrens med Höör för att bli större med bara 100 själar.
Rosenquists Shell bensinstation, GM bilförsäljning och verkstad syns genast till höger. Den höga ljusa byggnaden bakom det stora lummiga trädet är Gamla Skolan och man kan se en del av den tillhörande fotbollsplanen allra ytterst till höger.
Cyklade till skolan under 3-4 år den här vägen, allt sedan som försteklickare till att börja med förträfflige, men stränge lärarinnan Olga Andersson och sedan med unge vikarien lärare Arvidsson, som alla flickorna förälskade sig i.
Den översta våningen tjänade som bostad, t. ex. för Fröken Mellstedt som lärde mig att sy och virka.
Man kan knappt skymta där Norregatan mynnar ut på Ringsjövägen och Tusculum dessförinnan för blotta grönskan. Riksbyggena på väster hade ännu inte påbörjats, och inte heller revisor Bäckströms fina villa. Uppför backen, allra överst till vänster, bodde timmermannen, som snickrade alla stånden till stormarknaden.
Vägen, Riks15, bar till Lund och Malmö via Osbyholm, Hurva och Röstånga, och man ville kunde man sticka av till Höör, Ringsjöstranden, eller Eslöv, till alla dessa färdmål genom att vrida till höger. Liftade en hel del till Eslöv när tåget blev nerlagt och bussförbindelsen var undermålig.
© Leif Blumenau.

Bertil berättar
Leifs text kan kompletteras med detta: I huset närmast efter bodde tandläkare Bondesson och hade sin praktik. Nästa stora tvåflyglade villa var byggmästare Gunnar Liljenbergs. Den låg alltså i hörnet Ringsjövägen - Norregatan och mittemot Tusculum. Kanske det också kan nämnas huset på andra sidan Ringsjövägen mitt emot Rosenquist Bilhandel var kyrkoherdebostaden.
© Bertil Strandman.

   

Till toppen av sidan

   

Gamla Torg
Bild ID: Flyg_18.

Även om angivet som flygfoto, kunde ungefär samma vy ses från kyrktornet överblickande Gamla Torg och i riktning mot Tornabacken. Det är väl taget på mitten av 1950-talet. Man igenkänner Sveas konditori och Tornet däruppe vid hörnet till Slagtoftavägen. Kranz & Persson byggnaden som sedan skulle fylla ut gapet mellan Kjällkvists Ur och Guld och det Gamla Tingshuset, sedan i Winqvists ägo, är ännu inte.

Det gråa trähuset med svart tak som skymtar i bakgrunden var väl ett av Winkvists kolupplag. Det var lätt att ta sig in i det koldammiga huset genom att vika undan en bräda, komma upp till andra våningen, och kliva upp på taket genom en taklucka, och det gjorde Olle Mårtensson och jag, helt obemärkt. Det hör till saken att taket till angränsande byggnaden på Kjällkvists bakgård låg så närma invid att en 10-åring lätt kunde kliva över.

Om nu den verkligt skrämmande Schäfern där nere på den inhägnade gården skulle få vittring på oss och ge skall brydde vi inte oss om ett dyft för vi kände oss säkra däruppe på taket. Olle trodde dem hade visst biljetter till Juvelen där på vinden. Bakom kolupplaget till höger i bilden syns Tholdens monteringsverkstad med IH märket just över takåsen på det gamla Tingshuset, och till höger därom Björklunds fiskaffär i den sydliga delen av Hörbyhus på Smedjegatan.
   

Till toppen av sidan

   
   


Bild ID: Flyg_28_Centrum
   

Storgatan ner i bilden med Gamla torg Källa och fotograf okänd, men sökes. Bild ID: Flyg_11.

Du kan låta musmarkören glida över bilden så hittar du klickbara områden som sänder dig vidare till en kopplad länk.
De länkarna öppnas i ett eget fönster.

Här ska rivas och ges plats för det nya! Bilden är väl från helt intill början av 1970-talet. På Nygatan, på södra hörnet med E. Ahlgrensgatan har öppnat sig en stor tomt redo för nybyggnad, med demoleringen av all a byggnader helt ner till Sionhuset, inkluderande Kjälls Foto och Tavelaffär, och Palms hus som hyste dennes Möss och Hattaffär plus Konditoriet på andra våningen.

På andra sidan korsningen håller troligtvis Fotocentrum fortfarande stånd och till höger därom Beklädnadsmagasinet, i all sin skönhet, med utslagna markiser och fortfarande lummig bakgård, även om neonskylten har gått sin kos. I mitten av den övre kanten av bilden, syns Nya Skolan och på sydsidan, på bekostnad av fotbollsplanen, tillökningen av skolkomplexet kallad Frostaskolan, som i denna stund, sägs det, är på fallrepet.

Gamla Torget har redan blivit kompromissat av den rundade svängen i korsningen med Råbygatan, så designad för att lätta genomkörseln, medan allt mindre trafik stannade vid i Hörby. På Storgatan har Mårtenssons allt-i-allo affär tillsammans med hela rasket på sydsidan av Nya torg, inkluderande Pålssons

Grönsaksaffär, Liljas speceriaffär och andra företag ända över till Nygatan, norr om Sveas konditori, rivits ner och ersatts av ICA, Plens, Sandahls, och andra företag, inhysta i arkitektoniskt intetsägande kaserner. Konsum på norra sidan om Postmästaregatan och Gullbergs har försvunnit och och hela bakgården med Kämpens bryggeri och Hildings vulkverkstad har också ersatts av en kasernlik byggnad. På hörnet med Tingsgatan är en annan tom tomt som står och väntar på bebyggnad.

Längst uppe, i mitten syns Bostället. Också längst upp till höger skymtar den gula byggnaden vid Byggmästaregatan 5 och bortom fortfarande oantastad Fäladen och Lågedamsområdet, men det skall inte vare länge till.

Om jag får fritt uttrycka vad jag tycker om detta så kan jag bara utbrista, fruktansvärd förstörelse utan något som helst estetisk kompensation.
Foto & Text: © Leif Blumenau.

   

Till toppen av sidan

   

Bild ID: ELJ_0038w

   

Till toppen av sidan

   
   


Flygfoto över Hörby 1996.
Bild ID: /Flyg_31_Horby. Foto: © Torsten Blomdahl.
   
   

Frostaskolan Hörby
AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben P51. Bild ID: Flyg_01.

Kjell berättar.
Fotot är taget mot norr. Vänstra nedre hörnet Magistergatan. Villakvarter därefter. Mitt i bildens nedre kant ansluter Elevgatan till Komministergatan, som fått sitt namn av Komministergården, där församlingens komminister bodde i huset på tomten i högra nedre hörnet.
Byggnaden som är skuren i bildkanten och ligger på en ljus tomt kallades Gamla eller Västra -skolan är idag borta. Högra övre hörnet villor längs Norregatan. Det hus som är skuret ägdes av lärarinna Ellen Persson hon bodde på nedervåningen, på övervåningen bodde lärarinnan Anna-Kersti Persson Båda var lärarinnor på Västra skolan.
Det område som är omslutet av en trädrad är resten av skoltomten, fotbollsplan är det mörka avlånga området med ljusa fläckar framför målen. Det ljusa området är skolgård för Nya skolan, byggnaden som syns där. Gatan parallellt med skolan heter Skolgatan den som går norrut är Rektorsgatan, första huset till höger ägs av Josef Ternblad rektor vid Hörby Samrealskola. Huset mittemot är byggmästare Harald Gustavssons.
© Kjell Gulin.
Leif berättar
Det är precis som du säger, Kjell.
Vill bara tillägga en kuriositet, de tre stolparna på västra delen av Nya Skolans skolgård. De är vittnen till ishockey banan som byggdes på nytt inför varje vintersäsong, påhejad om inte delvis finansierad av Nygren, som hade Färgaffär på Nya Torg och troligen skänkte färgen till markeringarna på isen.
Det spändes wires from dessa till motstående stolpar, på andra kortsidan av rinken, från vilka hängdes belysningen. Men dessa måste fjärmas liksom hela rinken när våren kom, troligtvis för att ge utrymme för kast med liten boll.
Tillbringade mycket tid med att skotta snö från rinken inför matcher då Hörby Boifs ishockeylag var distriktsmästare med framstående spelare som Lill Mulle, Carlberg och Schildt. Björklund från fiskaffären vid Smedjegatan var ofta Domare.
© Leif Blumenau.
   

Till toppen av sidan

   
   


Utsikt från kyrktornet i Hörby.
Bild ID:  /Flyg_30_Utsikt.
   
   

Bild ID: ELJ_0052w

   

Till toppen av sidan

   

ELJ_0043w

   

Till toppen av sidan

   

Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben P 50, Bild ID: Flyg_06.

   

Till toppen av sidan

   

Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården
Foto: AB Flygtrafik. G. liljeqvist, Bengtsfors. Bild ID: Flyg_12

   

Till toppen av sidan

   

Bild ID: ELJ_0055w

   

Till toppen av sidan

   

Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården
Bild ID: Flyg_13.

   

Till toppen av sidan

   

Kungsgatan, Råbygatan Hörby
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben P 53. Bild ID: Flyg_08.

Bilden är tagen mot väster. Gatan som går från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet är Kungsgatan den andra är Råbygatan, som då anslöt med en triangel.  Huset i förgrunden har idag adressen Näckrosgatan 2 då Kungsgatan 53. Nästa två hus finns fortfarande liksom de två som har gavlarna mot Kungsgatan är de två första på Vallmogatan. Till vänster om Råbygatan är de första byggnaderna Tufvessons gård. Mitt emot ansluter  Sädebäcksgatan den större byggnaden hitom gatan var då Åkerholms Rör, huset är idag bostad. Även rörfirman finns kvar dock på annan plats. Längre bort till höger  vid Råbygatan syns ytterligare en lantgård vilken ägdes och brukades av Henning Nilsson. Dessa gårdar är borta sedan länge och bostäder har byggts på marken, Hennings bostad finns kvar som villa.
Bild ID: ELJ_0050w. Skrivet 20160116. Kjell Gullin.

   

Till toppen av sidan

   

Hörby Lasarett
Tidig bild av lasarettsområdet efter 1929 Epidemisjukhuset är byggt men före 1942 då mentalsjukhemmet/Kastanjegården byggdes.
Skrivet 20160116. Kjell Gullin. Bild ID: Flyg_14a.

   

Till toppen av sidan

   

Headal Hörby
Förlag Skandinavisk Aerotjänst. Förlag Ultra. Bild ID: Headal.

   

Till toppen av sidan

   

Året är 1957
Bild ID: Flyg_19_1957.

   

Till toppen av sidan

   

Gamla Torg,  Året är 1957
 Bild ID: Flyg_20_1957_01.

Du kan låta musmarkören glida över bilden så hittar du klickbara områden som sänder dig vidare till en kopplad länk.
De länkarna öppnas i ett eget fönster.

   

Till toppen av sidan

   

Året är 1957
Bild ID: Flyg_21_1957_02.

   

Till toppen av sidan

   

Bild ID: FCL_0004w.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Flygfoto över Kilhult
   
   
 
   
   
   
   

Flygfoto från omkring 1950.

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Flygfoto över Lyby

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

Till toppen av sidan

 

 

 

   Flygfoto över Osbyholm

Flygfoto. Fotot är tagit före år 1947.
Bild ID: PL_006w

   
   
   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

Till toppen av sidan

   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

Till toppen av sidan

   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

Till toppen av sidan

   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

Till toppen av sidan

   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

Till toppen av sidan

   
   

Flygfoto över Osbyholm med Fulltoftakorset i början på 2000-talet. På bilden syns bl. a den tillbyggda byalokalen Bykupan och skolan som har blivit privata bostäder.
Bild ID: IM_0001w. Källa Osbyholms byaförening.

   
   

*
KM 85976 Flygbildssamling från AB Flygtrafik i Bengtsfors. Inköpt (av Kulturen i Lund) 2000 för 90.000 kr. Köpet omfattar alla bilder som tagits i Skåne. Samlingen består i huvudsak av flygbilder men även andra motiv, främst av vykortskaraktär, förekommer. Varje bild finns förtecknad i de loggböcker som, i form av kopior, medföljde samlingen.
Under 2002 påbörjades en genomgång av samlingen med uppsortering och vårdåtgärder, omfattande ett mindre antal av fotografierna. Under 2004 fortsatte arbetet med ytterligare ett antal fotografier. Fotografierna är registrerade under KM85976 med individuella undernummer. KM 85976.1176. Fotografi, Osbyholm, färg, positiv, fil, H 5,7 cm, 7,3 cm.
2007 tillkom ytterligare ett litet antal bilder som skickats till länsmuseet i Varberg, men som har motiv från Skåne.

Creative Commons licens


Notering:
Vi vet inte förhållandena med just dessa bilder och köpet som Kulturen i Lund gjorde med AB Flygtrafik 2000. Men generellt övertar man inte upphovsrätten bara för att man köper ett antal bilder. Fotografen måste genom avtal frånsäga sig upphovsrätten och i så fall låta köparen överta även denna.
Detta är olika typer av affärsuppgörelser och det handlar nästan alltid om vad köparen vill betala för respektive alternativ.
/gammalstorp.se
 

©

En enkel regel att hålla i minnet för oss som sysslar med vanliga bilder.
Alla "vanliga" bilder, dvs. sådana som i princip var människa kan fotografera och som togs före 1 jan. 1969 (enl. övergångsbestämmelser 1994) är helt fria att använda så länge de inte går emot andra lagar.

Fotografier som saknar konstnärligt och/eller vetenskapligt värde och som togs före 1969 är fria att använda. I regel handlar det då om amatörfotografier, olika slags nyhetsbilder samt enklare porträtt. För beställda porträtt gäller dock särskilda regler.

Det innebär att alla så kallade licenser på bilder innan 1969 är helt onödiga och skapar bara förvirring. Alla bilder (utom verk) tidigare än 1969 kan användas av var och en så länge det inte strider mot andra lagar.
Alla dessa "licenstecken" saknar all betydelse och är inte juridiskt hållbara vid domstol. Museer, institutioner eller andra aktörer har samma lagar att rätta sig efter som alla vi andra.

 

   
   
   

Till toppen av sidan

 

 

   Flygfoto över Ringsjön

Del av Ringsjön
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben L 135. Bild ID: Flyg_09a.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Flygfoto över Äspinge

Äspinge
Flygfoto över Äspinge. Bild ID: 2014_02_flygfoto.

   
   

Äspinge
Flygfoto över Äspinge. 2014_03_flygfoto.

   

Till toppen av sidan

   

Året är 1938.

   

Till toppen av sidan

   

Året är 1939.

   
   

Året är 1957.

   

Till toppen av sidan

   
   
   

1900-tal. Sprudehuset låg en gång i korsningen.

   
   

Till toppen av sidan

 

   Flygfoto över Önneköp

* Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

Bild ID: LO_065. Troligen från Huarödshållet.

   
   

Bild ID: LO_070.  * Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

Önneköp 1951.

   
   

* Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

* Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

Till toppen av sidan

 

   Flygfoto över Korsholm


Flygfoto över Korsholm.
Bild ID: /Flyg_29_Korsholm.
   
   
 
   
   


Korsholm då det var full aktivitet på bägge sidor om vägen. Foto från ca. 1975.
Bild ID: Korsholm_001. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Rickard Tjäder. 
   

Till toppen av sidan

 

   Flygfoto över Satserup


Någonstans kring mitten av 1940-talet. Hurtigs sågverk lägst upp till vänster, "nya" dragningen av vägen uppe i höger hörn ej gjord, kanske ännu äldre / Per Nilsson.
Bild ID: Satserup-Vykort_001w
   
   

Året är 1939.
Bild ID: Satserup_Flyg_Lund_02.

   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   
   

Till toppen av sidan