Vägbyggen
E 22 och andra vägar

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Europaväg  22 Slagtoftavägen      

 

   E 22:an

Bygget av E 22 1986 Nya bron till R 13 och rivning av den gamla vägen. I bakgrunden syns husen vid Norre Hee.
Fotot är från den 2/9 1986.
Foto: © Eje Berndtsson, Eslöv. Bild ID: E22_Osbyholm_01.

Utanför Slagtofta mot Osbyholm.
Foto: © Tommy Svensson Bild ID: E22_Osbyholm_03.

 

   
   

Strax innan Södra Rörums vägens avfart.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E 22_Osbyholm_02.

 

Från Södra Rörums vägen och norr över.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E 22_Osbyholm_04.

   
   

Nya E22 provcykling som var helt tillåtet innan invigningen av vägen. Bron är från Södra Rörumsvägen mot Osbyholm.
Buskaget till vänster är f.d. Slagtofta dammen
Foto: ©  Tommy Svensson. Bild ID: E 22_Osbyholm_05.

   
   

Villan byggd som förvaltare bostad rivs omkring 1985 för att ge plats till nya E 22.
Foto: © Tommy Svensson.

   
   

Villan Osbyholm slott

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

*
KM 85976 Flygbildssamling från AB Flygtrafik i Bengtsfors. Inköpt (av Kulturen i Lund) 2000 för 90.000 kr. Köpet omfattar alla bilder som tagits i Skåne. Samlingen består i huvudsak av flygbilder men även andra motiv, främst av vykortskaraktär, förekommer. Varje bild finns förtecknad i de loggböcker som, i form av kopior, medföljde samlingen. Under 2002 påbörjades en genomgång av samlingen med uppsortering och vårdåtgärder, omfattande ett mindre antal av fotografierna. Under 2004 fortsatte arbetet med ytterligare ett antal fotografier. Fotografierna är registrerade under KM85976 med individuella undernummer. KM 85976.1176. Fotografi, Osbyholm, färg, positiv, fil, H 5,7 cm, 7,3 cm. 2007 tillkom ytterligare ett litet antal bilder som skickats till länsmuseet i Varberg, men som har motiv från Skåne. 
Creative Commons licens. Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND)

 

Till toppen av sidan

 

   E 22 och Slagtoftavägen

Vid Slagtoftagården med en ny vägsträckning

I samband med att E 22 byggdes ändrades även Slagtoftavägen som länge var smal och trång förbi Slagtoftagården och ut till nya vägen mot E22 och Södra Rörum.
Med vägens ändring gjordes en cykelväg in mot centrum. Den gamla vägen i allén fick namnet efter Nils Andersson som en gång var verksam på Slagtoftagården. Vägen heter Nils Anderssons allé och strålar samman i båda riktningar med det nya bygget.
Mitt över Slagtoftavägen låg den stora stenladan och ett stall i rött tegel bakom. Det blev många tankar och protester om ladan skulle tas tillvara och användas till annat eller rivas. Vår lokala amatör arkeolog Bertil Persson kämpade mycket för att den i framtiden skulle bli ett kulturhus med många verksamheter. Läget blev inte det bästa när vägen blev klar låg ladan tämligen nära vägkanten. Man ansåg att renoveringen blev för dyrt och bestämde att den skulle rivas istället.

Bodil Pedersen

Nya Slagtoftavägen byggs och den gamla stenladan ligger till höger på höjden.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_07.

   
   

Stenladan 1986, sedd från nya Slagtoftavägen.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_06.

   
   

1986. Baksidan av stenladan till vänster skymtar Slagtoftagården i bakgrunden.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_09.

1986. Ängen bakom stallet.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_10.

   
   

Till vänster är den gamla vägen som nu heter Nils Anderssons allé efter innehavaren en gång på Slagtoftavägen och nya vägen anläggs.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_08.

   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan