Ekeröd

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 
   


Bild ID: Ekerod-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   


Åkarps torvmosse i Linderöd.
Se andra torvmossar i trakten.
   
   

Året är 1933, och även då hamnade man ibland sidan om vägen.
I närheten av Ekeröd. Foto: Carl Martinsson.
Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

I närheten av Ekeröd. Foto: Carl Martinsson.
Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

   
   

I närheten av Ekeröd. Foto: Carl Martinsson. Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

   
   

I närheten av Ekeröd. Foto: Carl Martinsson.
Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

Från samma avkörning, men fotograf okänd. kan ev. vara Carl Martinsson även här.

   
   
Ägare:
1912 Johannes Risberg född 1889 i Ö. Vram och Hilda Nilsson, född 1888 i Södra Rörum.
1945 Folke Risberg, född 1920 i Ekeröd och Majken Johannson, född 1924 i Lund.
1975 Jörgen Risberg, född 1949 i Ekeröd och Kristina Bengtsson, född 1957 i Hörby samt Peter Risberg, född 1951 i Ekeröd och Ingela Andersson, född i N. Åsum. Källa: Så var det förr... av Södra Rörums Bygdeförening 1995.
   
   

Otto Nilsson Ekeröd.

 
   
   
   
   

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr