Föreningar och Klubbar

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 

A - Ö

ABF Hörby Bränneriförening Scouter
Folkets hus Hörby Småbr. Kvinnoklubb Skandinaviska Gummibåts Klubben
Frosta Folkdanslag Hörby Teater Skånepannan MC-klubb
  Hörby Typografklubb Sykurs i Önneköp
  Hörbyortens Mejeriförening Sykurs på Björks café omkring 1930
  Nykterhetsrörelsen Teateramatörerna i Hörby
    Teaterföreningen
     
 
Frosta Folkdanslag

Annons från 1964-09-29.

 
   

Till toppen av sidan

 

Skandinaviska Gummibåts Klubben
En gång i tiden, under 1980- och i början av 1990-talet fanns Skandinaviska Gummibåtsklubbens huvudkontor i Gammalstorp. En båtklubb i Gammalstorp?
Ja så konstigt kan det varar. Förklaringen var att dessa båtar kördes på trailer och kunde sjösättas i princip var som helst.
Idealet var naturligtvis en båtramp, men en hård strand fungerade också bra.

Läs mer här om denna udda båtklubb Här.
(öppnas i nytt fönster).

   

Till toppen av sidan

 

Skånepannan
kånepannan är en motorcykelklubb för Honda Pan European motorcyklar, med verksamhet i Skåne, dvs. klubben är en landskapsklubb. Medlemmarna kommer från alla Skånes hörn, men klubbens "huvudkontor" ligger i Gammalstorp.

Vill du titta på motrcykelklubbens hemsida, klicka här.
(Öppnas i nytt fönster).

   

Till toppen av sidan

 

Hörby Småbr. Kvinnoklubb

Annons från 1964-09-29.

 
   

Till toppen av sidan

 

Hörby Bränneriförening

Annons 1981-07-15.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Folkets hus

Annons 1981-07-15.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Typografklubb
   

 

 

   Sånghäfte.
OBS! att de olika verserna handlar också om de olika medarbetarna.

 

TIPS:
Tänk på att du kan förstora texten i din PDF-läsare. Ofast genom att trycka på en plus eller ett minus ikon.
I regel kan du också förstora eller förminska sidorna i pdf-filerna genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt och därefter trycka på plus eller minus på det numeriska tangentbordet.
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörbyortens Mejeriförening
 
   

Till toppen av sidan

 

ABF

På 1920-talet bodde här fotograf Lindstedt. Han efterträdes av Lisa Jonsson, som i sin tur efterträddes av Anna Tykesson. Siste fotografen i huset var Ester Göransson.
Därefter användes huset av A. B. F. i Hörby. I slutet av 1900-talet fanns här en butik med kontorsmaskiner och pappersahandel.
Här finns lite oklarheter om vilka fotografer som avlöste varandra,
och vilka tidsepokerna var.
Se mer text under rubriken:
Fotografer i bygden

Både Folkets Hus och Arbetarnas Bildningsförening har sin födsel i arbetarrörelsen på början av 1900-talet. På min medvetna tid i Hörby på 1950- och 1960-talen var Folkets Hus och ABF egentligen samma sak, då den ena erbjöd lokaler, nästan uteslutande till den andras verksamheter. 

ABF låg ju uppför rampen från Hästatorget till Ryttersgatan. Där stiftades Gröna Gossarna 1947 under strängt ledarskap av musiklärare Hugo Rittmer. Många försökte att antagas men få blev det unnade. Man skulle helst ha en karakteristisk springa mellan framtänderna för att bli riktigt bra på blåsinstrumentet. Klarinett var populärt på tiden av Glenn Miller och Benny Goodman, så jag begärde en och hade den hemma en tid, helt orörd innan den skulle lämnas tillbaka.

Där anordnades danslektioner, dit jag blev anmodad att gå för att lära foxtrot, vals och tango, men allt slog slint förmodligen för att jag har två vänsterben, så någon dansare blev det aldrig av mig. I senare tid, medan Folkets Hus har utvidgats på samma adress, har tydligtvis ABF sökt lokaler på andra ställen i Hörby av anledningar som jag har ingen aning om, t. ex. tidvis i huset på Ernst Ahlgrensgatan, och har numera huvudkontor-träningscenter på Tingsgatan.
Text: © Leif Blumenau.

   

Folkets Hus, på Ryttersgatan 12, den äldre delen.
Foto: © Bodil Pedersen.

 
   

Till toppen av sidan

 

Scouter

Invigning av en kull vargungar i Hörby kyrka ungefär 1950. Scoutledaren går vid namn Bertil Hermansson och vargungarna är räknat från vänster, Rolf, Helge, jag själv också Fidde.
 Lägg märke till den utsirade predikstolen i mitten.
 

Kompletterande uppgifter inkomna vid ett senare tillfälle.
Vill gärna rätta till, efter att ha blivit upplyst av Jan Möller, som liksom den dåvarande kårledaren bodde på Hörbyhus, att hans namn var Bertil Hermansson och att kvinnan vid hans sida som här utövar ceremonin, kanske var hans fru Sonja. För övrigt har jag fått veta att Fiddes egentliga namn var Kurt och var känd i Hörby.
 Text: © Leif Blumenau.

 

Bild ID: BE_004, Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.
Alltid redo! Hemma i trädgården scouterna Bengt och Janne som tillhörde Scoutkåren Uttrarna i Lyby.

   

Till toppen av sidan

 

Sykurs i Önneköp

Bild ID:000663.
Sykurs 1917.Främre raden från vänster 2 Elise Rosenberg   3 Gerda Larsson.  Stående från vänster   6 Alida Larsson.
Bilden tagen i Oscar Nilssons fotoateljé i Önneköp.

   
   

Sykurs i Önneköp (Bild saknas)

1 Edit Bengtsson; Trulshärad
2 Edit (Russel) Jönsson
3 Gulli Johner
4 Karla Nilsson
5 Anna Andersson,  Skäpperöd
6 Berta Andersson, Önneköp
7 Ellen Olofsson Hemmeneköp
8 Hanna Nilsson Skäpperöd
9 Symaskinsagent, Tomelilla
10 Brita Nilsson, Hemmeneköp
11 Gulli Brorsson, Buus
12 Symaskinagent, Tomelilla
13 Herta Sörensson
14 Margit Nilsson, Önneköp
15 ?
16 Frida Sjöstedt
17 Selma Olsson, Önneköp
18 Elsa Olsson, Trulshärad
19 Svea Olsson, Farhult
20 Signe Andersson, Farhult
21 Ellen Mårtensson,  Hemmeneköp
22 Viola Olsson, Farhult

 
   
   

Till toppen av sidan

 

Sykurs på Björks café omkring 1930
   

Till toppen av sidan

 

Teateramatörerna i Hörby

Teateramatörerna i Hörby var flitiga under 1020-talet. Sotaremästare Otto Ohlsson var både ledare och regissör. Ovan programblad dateras 1924, från en revy.

   
   

Det är sotarmästare Ohlsson, en mycket välkänd profil i orten. Bilden är antagligen hämtad från något arrangemang där sotarmästare Olsson agerar sillgubbe. Kan mycket väl vara i Teateramatörerna i Hörby.

 
   

Till toppen av sidan

 

Hörby Teater

Annons från mellersta Skåne. August Strindbergs mästerverk.

 
   

Till toppen av sidan

 

Nykterhetsrörelsen

Hörby 1936.

Hörby 1935.

   
   

Sjöholmen 1935.

Hörby 1936

 

   

Till toppen av sidan

 

Teaterföreningen  

Hörby teaterförening, spelade bl.a. på Stora hotellet.

   

Till toppen av sidan

 

 
   
   

 

 
Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr