Toppen

Övergångssida

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

NYHET från och med 2021

Den här sidan är en s. k. övergångssida. Här finns ny-inkomna bilder som vi ännu inte fått placerade på rätt länk/plats. Detta kan bero på att vi helt enkelt inte kommit så långt eller att det kan vara tveksamt var bilden skall ligga som slutdestination.

Det blir också lättare för våra besökare att se enstaka "spridda" nyinlagda bilder, då man slipper bläddra bland en massa olika länkar där det kanske bara finns en enda ny bild på varje.

Bilderna på denna sida kommer att flyttas efter ett tag och bli placerade på passande länkar och efter ytterligare en tid  tas de bort helt från denna sida.

Bild ID med kursiv stil under bilderna finns redan överlagda på en passande länk.  Bilder på övergångssidan är inte sorterade utan ligger i den ordning som vi fått och/eller producerat bilderna. Kan finnas "dubbletter", men då är den nya bilden av bättre kvalitet.

Tyvärr saknas det många gånger information och bildtexter till gamla bilder, men tillsammans kanske vi kan komplettera en del. Så var inte blyg för att sända oss e-post om du vet något som saknas,
eller behöver kompletteras – eller kanske rättas.

  Kontakt

 

Uppdateringar på Övergångssidan 2021 - 2022
Juli Oktober  Jan 2022 Feb 2022      
2021-07-12   2022-01-13 2022-02-05      
  2021-10-19    2022-02-14      
September November   2022-02-22       
2021-09-21  2021-11-01           
2021-09-24  2021-11-13          
Alla "övergångsbilder" innan juli  2021 är borttagna. De ligger nu på passande länk.

 

 

 
   
 


Bild ID: Gato_698
 
 


Bild ID: Gato_699
 

Till toppen av sidan

 

 

   2022-02-22 


Hemgården. (Hörby?)
Bild ID: Gato_672
 


Pari av villor i Hörby med kyrkan i bakgrunden.
Bild ID: Gato_677
 
 
 

Slagtofta dammarna.
Bild ID: Gato_685
 
 


Korsningen vid Östra skolan.
Bild ID: Gato_693 

Till toppen av sidan

 

   2022-02-14


Lantbrukare och kyrkvärd Anders Jansson, med hustru Anna Åkesdotter f. 1845-02-15 i Hörby, dottern Elise f. 1873-07-03 ståendes bakom, sonen Anders f. 1869-03-14 sittande t.v. (sedan bosatt i Lågehus i Slagtofta), sonen Johan t.h f. 1867-01-10, samt barnen Nils August f. 1871-05-05, Klara f. 1875-07-07, samt Hilma f. 1878-02-06.
Bild ID: Gato_619
 
 
 

Familjen Sjöberg. Charles Sjöberg t.v., Axel Sjöberg t.h.
Bild ID: Gato_626
 
 
 
 

Sofia Ståhl. Söndagsskollärare i Hörby.
Bild ID: Gato_629
 
 
 

Hanna Ståhl, Sofia Ståhl och Nils Ståhl.
Bild ID: Gato_628
 
 Gruppfoto. T.v. Andersdotter g. Halldén, systern Helena Andersdotter g.m fabrikör Ivan Svensson, Eslöv samt brodern Anders Zander.
Bild ID: Gato_639
 

Ingeborg Nelsson. Född Viberg.
Bild ID: Gato_633
 
 
 

Torvupptagning.
Bild ID: Gato_645
 
 
 

Viktor Rundgren. Präst i Östra Sallerup.
Bild ID: Gato_646
 
 
 

Adolf Lindholm.
Bild ID: Gato_650
 
 
 
 

Okänt hus.
Bild ID: Gato_660
 
 
 

Sångkören i Östra Sallerup och Långaröd.
Bild ID: Gato_661
 

Till toppen av sidan

 

 

   2022-02-05


Storgatan med Gamla Torg i förgrunden.
Bild ID: Gato_582.
   
   

Handlaren Anders Larsson, och sonen Anders.
Bild ID: Gato_588.

   
   


Julkort till Anna Halldén café 
   
 


Lärarinnan Ulrika Svensson, Hörbys förta fattigvårdsstyrelses ordförande.
Bild ID: Gato: 592.
   
   
.

Nils Andersson och hustrun Anna, Slagtofta.
Bild ID: Gato_597
 

Martin Ols barn i Hörby.
Bild ID: Gato_595.
   
   
 

Ungdomsföreningens möte utanför Hörby kyrka, omkring 1920-talet.
Foto: Tore Cederström. Bild ID: Gato_598. Se större bild
   
   
 

Gamla Torg.
Bild ID: Gato_616.
   
   
 

Hörby köpings 50 års jubileum, vid middag på Stora Hotellet. Kommunalfullmäktiges ordförande förskollärare Edvin Linde överlämnar Svenska brandkårsförbundets medalj till avgående brandchefen disponent Oscar Andersson för 30-årig tjänst.
Bild ID: Gato_617.


 Spritbolaget, me4r känt som Systembolaget idag.Gunnar Nilsson expedierar en kund.
Bild ID: Gato_610. 

Till toppen av sidan

 

Ungdomsföreningens möte utanför Hörby kyrka, omkring 1920-talet.
Foto: Tore Cederström. Bild ID: Gato_598a.

Tillbaka till den mindre bilden

 

 

 

   2022-01-13


Strömparteren.
Bild ID: Gato_574
   
   


Lantbruksmöte vid Samrealskolan.
Bild ID: Gato_575
   
   


Fiskarestugan i Fulltofta.
Bild ID: Gato_579
   

Till toppen av sidan

 

 

   2021-11-13


Familjen Lundell, fr. v. Ragnhild f.10/1-1918 Tommy f. 1/4-1946.
Kenneth f.8/10-1944 och John f. 18/8-1921.
Bild ID: Gato_567. Källa: Ingrid Olsson.


John och Ragnhild Lundells söner. Tommy 1/4-1946.
Kenneth f.8/9-1944.
Bild ID: Gato_568. Källa: Ingrid Olsson.
   

Till toppen av sidan

 

 

    2021-11-01 
 

John Lundell, Kilhult f. 18/8-1821.
Bild ID: Gato_560. Bildkälla: Ingrid Olsson.


John Lundell, Kilhult f. 18/8-1921.
Bild ID_ Gato_556. Bildkälla: Ingrid Olsson.
   
   


Elin Lundell, Kilhult f. 20/5-1895, med sitt barnbarn
Anna Charlott Lundell.
Bild ID: Gato_561. Bildkälla: Ingrid Olsson. 


Hakon Lundel f. 16/11-1919, med hustru
Anna Greta f. 24/6-1923.
Bild ID: /GATO_545. Bildkälla: Ingrid Olsson.
   
   


Torsten Lundell f. 21/12-1928.
Bild ID: Gato_557. Bildkälla: Ingrid Olsson.
 

Torsten Lundell, Kilhult f. 21/12-1928.
Bild ID: Gato_559. Bildkälla: Ingrid Olsson.
   
   


Asta och Anders Lundels barn i Svensköp. Fr. v. Gudrun f.3/9-1930, Einar f. 15/7-1933, Dagny f. 11/9-1935 och Sune f. 17/2-1932.
Bild ID: /GATO_536. Bildkälla: Ingrid Olsson.
   
   


Bild ID: /GATO_ 543. Bildkälla: Ingrid Olsson.
 

Bild ID: /GATO_543a.
   
   
 

Brudparet Gun Andersson Kilhult f. 2/1-1945 och Bengt Martinsson f. 8/11-1942.
Bild ID: /GATO_546. Bildkälla: Ingrid Olsson.
 

Brudparet Ingrid Lundell Kilhult f. 13/10--1936 och Ture Olsson Kilhult f. 18/12-1938.
Bild ID: /GATO_547. Bildkälla: Ingrid Olsson.
   
   


Fr. v. Margit Jönsson, Kilhult f. 1921.
Bild ID: /GATO_541. Bildkälla: Ingrid Olsson.
 

Kerstin Lundell Kilhult f. 23/12-1930.
Bild ID: /GATO_550. Bildkälla: Ingrid Olsson.
   
   
 

Anna Greta Lundell f. 24/6-1923 med sonen Göran f. 30/3-1949.
Bild ID: /GATO_552. Bildkälla: Ingrid Olsson.
 

Brudparet Kerstin Johansson f. 29/4-1931 och Stig Johansson, vigda i Svensköps kyrka. Bildkälla: Ingrid Olsson.
Bild ID: /GATO_553.
   
   
 

Lottornas utkikstorn vid Hagerts hus i Kilhult (nuvarande Einar Andersson). Mannen till höger är Ivar Jönsson Kilhult f. 11/12-1919.
Bild ID: /GATO_554. Bildkälla: Ingrid Olsson.
Läs om våra Tornsvalor i bygden, som modigt bemannade dessa utsiktstorn.
   

Till toppen av sidan

 

 

 

   2021-10-19
   Alla bilder från detta datum är hämtade från databasen Kringla. Ibland så kan de olika
   databaserna förväxla   vårt Hörby, med annan ort med samma namn.
   Vänligen meddela oss om det finns tveksamheter.


Hus. Året är 1947.
Bild ID: GATO_513. Bildkälla databasen Kringla.
 
 


Lillstugan. Året är 1947.
Bild ID: GATO_520. Bildkälla databasen Kringla.
 
 


Baksidan av ovan foto från Storgatan.
Bild ID: GATO_523a. Bildkälla databasen Kringla.


Carl Otto Andersson med hustrun Johanna Lovisa och dottern Anna, foto troligen 1886. Carl Otto hade anställning som trädgårdsmästare hos baron von Ramel på Övedskloster i Skåne när bilden togs.
Både hustrun Lovisa och Carl Otto har sina rötter i Barva socken i Södermanland.
Carl Otto föddes 1847-12-08 och han dog 1933.
Lovisa föddes 1843-12-28 och dog 1929.
1876 gifte de sig .
Deras enda överlevande barn var dottern Anna Lovica född 1881-05-26. Hon gifte sig med Johan Arvid Eriksson 1904. Johan Arvid kallas "Arvid i Hörby".
Lovicas föräldrar är begravda på Barva kyrkogård gravstenen fanns kvar 2016.
Bild ID: GATO_529. Bildkälla databasen Kringla.
 
 


Marken där busstationen byggdes.
Bild ID: GATO_530. Bildkälla databasen Kringla.
 

Till toppen av sidan

 

   

2021-09-24

 

Bild ID: GATO_498 Bildkälla: Göran Persson.
 

Till toppen av sidan

 

   

2021-09-21 

 
 
 


Bergsingengör Erik Nordenström och Hilma Anderssons bröllop 1909.
Bild ID: GP_012_Erik_Nordstrom Bildkälla: Göran Persson.
Bakersta raden fr. v.
1 Patron Hansson Fogdarp
2 Fru Ida Heimer
3 Bankkamrer Olof Heimer
4 Kronolänsman C. A. J. Sjöström Perstorp Hörby
5 Disponent Aron Hässler Satserup
6 Ryttmästare Svykusk Slagtofta

Mittersta raden fr. v.
1 Fru Carolina Hallqvist f. 01.01.1844
2 Fru Hansson Fogdarp
3
4
5 Fröken Inez Dunér
6 Fru Karen Langenheim
7 Lasarettsläkare J. Langenheim
8 Fru Anna Winqvist f. 02,05.1862
9 Järnhandlare Jonas Winqvist f.18.09.1844
10 Fru Jenny Pettersson Satserup
11 Doktorinna Dunér
12 Disponent Lars Pettersson Satserup
13 Fru Hässler Satserup
14 Fru Ramm f. Dunér
15 Hovfotograf Ramm Åkarp
Främre raden fr. v.
1 Landstingsman Nils Andersson Slagtofta f. 11.07.1852
2 Fröken Klara Andersson, senare g. m.
2 Bankkamrer Gunnar Olborn
3 Bruden Hilma f. Andersson 03.12.1879
4 Brudgummen Bergsingengör Erik Nordenström f. 11.07.1872
5 Fröken Anna Winqvist f. 06.07.1890
6
7 Fröken Anna Andersson Slagtofta g. m. Syssloman
7 Oskar Appelgren
   
 

Syssloman Oscar Appelgren och Anna Anderssons bröllop på Perstorp Slagtofta.
Bild ID: GP_014_appelgren Bildkälla: Göran Persson.

Bakersta raden fr. v.
1 Okänd
2 Disponent Aron Hässler
3 Kantor Ivar Säfstrand
4 Disponenten på torvfabr. Satserup Lars Pettersson

Mittersta raden fr. v.
1 Anna Svensson , senare g. m. revisor Bengtsson
2 Fru Jenny Pettersson Satserup
3 Husberg Osbyholm förvaltare
4 Fru Hässler Satserup
5 Brudgummen Oscar Appelqvist
6 Bruden Anna Andersson Perstorp Slagtofta
7 Kyrkoherde Evald Lundegård
8 Landstingsman Nils Andersson Perstorp Slagtofta
9 Fröken Klara Andersson Slagtofta
10 Stud. Oskar Moberg
11 Järnhandlare Jonas Winqvist Hörby
12 Fröken Anna Winqvist senare g. m. Holmström
Främre raden fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Okänd
4 Fru Anna Andersson Perstorp Slagtofta
5 Fru Anna Winqvist Hörby
6 Hilma Andersson Perstorp Slagtofta senare g. m. Nordström
 
 


Posering för fotograf. Året är 1888.
Bild ID: /GP_028_1888  Bildkälla: Göran Persson.
 

Till toppen av sidan

 

2021-07-12
VictoriaBbenedictsson

Nedan bilder kommer från Hörby museums samlingar, som härrör och förknippas med inte bara Hörbys mest kända dam, utan en av de kansle mest kända i Europa, i alla fall i Frankrike där konstnärer träffades i Paris från hela världen, redan på 1800-talet.

Originalbilderna har behövt en ordentlig bildredigering. Vi har ju inte tillgång till själva motivet fysiskt, så vi kan inte se och rätta föreger och kontrast genom detta. Så vi har redigerat, retuscherat, färgrättat,  kontrasterat och frilagt huvudmotivet på bilderna för att de skall bli bekväma att se på skärmen.
Vi publicerar också originalfotografering.

VictoriaBbenedictsson

Bilderna kommer också att läggas in på vår
originalsida om just Victoria Benedikssons liv.
Bara här på Victorias egen Original-hemsida hittar du
en komplett och samlad historik om denna dam.
Öppnas i ett eget nytt fönster i vår systersajt
.
www.victoriabenedictsson.se


Hemsidorna drivs helt ideellt av intresserade privatpersoner
utan något som helst bidrag eller ekonomisk ersättning
 
 


Beige siden, broderad. Storlek 30 x 30 cm. Har tillhört Victoria Benedictsson.
Gato_389c
   
   


Beige siden, broderad haklapp. Storlek 30 x 30 cm. Har tillhört Victoria Benedictsson.
Gato_390c
 

Hörby Museums originalbild.
   
   


Lyra av ben, inramad i rund guldmetallram med glas. Diameter: 45 cm. Egentillverkad av Victoria Bendictsson som fästmögåva till Christian.
Gato_391c


Hörby Museums originalbild.
   
   


Ättelängd öfver slägten Bruzelius 
Gato_394c 


Hörby Museums originalbild.
   
   


Originalmanuskript av Victoria Benedictsson. Textremsor med novellfragment
Gato_392c
 

Hörby Museums originalbild.
   
   


Vit underbyxa i bomull med broderad nederkant. Broderad av Victoria Benedictsson.
Gato_393c
 

Hörby Museums originalbild.
   
   


Förarbete till underbyxa, bestående av två likadana delar. Vit bomull med broderad kant i engelskt hålbroderi, tät langettsöm. Brodyren sydd av Victoria Benedictsson.
Gato_395c
 

Hörby Museums originalbild.
   
   


Hörby Museums originalbild.
Bild ID: Gato_401.
   
   


Skrivskåp bestående av sekretärsdel, samt överskåp med bokhyllor. Har tillhört Victoria Benedictsson.
Bild ID: Gato_396
   
   


Bild ID: Gato_397
 

Hörby Museums originalbild.
   


Soffa i Karl-Johanstil klädd med randigt möbeltyg m grön/röd rand på beige botten. Har stått i Benedictssons bostad.
Bild ID: Gato_398
 

Hörby Museums originalbild.
   
   


En bit av Victorias hår, som styvdottern Matti klippte ur Victorias lugg, några dagar efter hennes död 22 juli 1888.
Matti besökte Sankt Johannes-stiftelsens kapell i Köpenhamn, där kroppen förvarades tiden fram till begravningen.
Bild ID: Gato_399c
 

Hörby Museums originalbild.
   


Med svarta stenar i par med tre hängen. Kopia av ett smycke som Victoria bär på ett fotografi. Smycket framställdes till tv-produktionen "Postmästarfrun från Hörby" 1988 producerad av bl a Marianne Söderberg.
Bild ID: Gato_400c
 

Hörby Museums originalbild.
   


Sjal av svart tyll med påsydd kant av blombroderad spets. Blombrodyren gjord av Victoria Benedictsson. Mått: 55 x 125 cm, brodyr 8 cm bred.
Bild ID: Gato_387 
 

Hörby Museums originalbild.
   


Sjal av svart tyll med påsydd kant av blombroderad spets. Blombrodyren gjord av Victoria Benedictsson. Mått: 55 x 125 cm, brodyr 8 cm bred.
Bild ID: Gato_388 
 

Hörby Museums originalbild.
   


Sari av siden. Mått: 268 x 126 cm. Beige/gul bottenfärg. Påsydd bård i beige/brun/ljusblå/röd längs långsidan. Längs kortsidorna en bård (ej påsydd) i mörkgrönt/rött/turkos/gul. Tunn frans av varpen. Har tillhört Victoria Benedictsson.
Bild ID: Gato_386
 

Hörby Museums originalbild.
   
   


Dödsannons för Hilma Segersteen. Tidningsklipp från februari 1931. Dödsannons för Hilma Segersteen, född Benedictsson. Dotter till Victoria & Christian Benedictsson.
Bild ID: Gato_327
 
   
   


Porträtt av Hilma Segersteen, dotter till Victoria Benedictsson. Fotograf Carl Karlson, Karlskrona.
Bild ID: Gato_329


Porträtt av Hilma Segersten, dotter till Victoria Benedictsson. Fotograf Lina Jonn, Lund.
Bild ID: Gato_328
   

 

Till toppen av sidan

 Konfirmation i Frenninge kyrka 23/7 1949, präst Albin Dalberg. 1: raden, fr. h. är Siv Jönsson/Persson, f. 1935-10-20.
Bild ID: Gato_345a

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan