Rättsväsendet och Polis

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Tingsrätten Polismästare Oskar Sjöberg. Straff genom piskning
Giftmörderskan från Åröd
(öppnas i eget fönster)
Bessingemordet
(öppnas i eget fönster)
Poliser i Hörby, allmänt
Häradsrätten Kronolänsmannen i Hörby Polisen i Benarp
Fjärdingsman Nils Nilsson Äspinge    

 

EFTERLYSNING
Här vill vi veta mer om nedan  Fjärdingsmän

Nils Andersson, Pärup   –   Anders Nilsson, Åröd   –   Svante Åberg, Pärup   –   Alfons Nilsson, Åröd
 

 

   Tingsrätten
   
   
   
   

Tingshuset 1945-10-07.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

Tingshuset. Från början hade man ting i Gudmuntorp och sedan i Lyby.

Vägarna var så dåliga att man fick bygga ett tingshus i Hörby 1697 vid Gamla Torg. När det byggdes bar det sig inte bättre än att det blev takdropp och hela byggnaden for illa. Redan 1760 var det fallfärdigt och man byggde ett nytt tingshus på samma plats 1767. Ramel på Öved var nu byggherre.

1884 köptes tomten till nuvarande tingshus av Johan Nilsson för 500 kr och huset var klart den 1 oktober, 1885. Olsson & Winquist köpte det gamla tingshuset och byggde en ny vacker byggnad vid torget. Gamla tingshuset, blev museum1977.
Text: © Kjell-Åke Åsfält.

   
   

Uppropslistan för sista tinget i Hörby 24 november 1970. Detta är en officiell handling, men vi har ändå valt att göra de åtalade oidentifierbara. Från Henry Holms arkiv som vi fått ta del av.                                                                              Bild ID: HH_2954.

   
Talet för Hörbys sista ting 24 november 1970      PDF-filen öppnas i ett eget fönster. Från Henry Holms arkiv som vi fått ta del av.
   
   
Tidningsklipp från 19 juli 1964

Från Henry Holms arkiv som vi fått ta del av.  Artikeln skriven av Sims.                                                                                              Bild ID: HH_2956

   
   

Tingshusbyggnadsskyldiga i Frosta 29 okt. 1957.
Landsfiskal Einar Hartlow föredragande. Henry Holm sittande bakom honom.
Bild ID: HH_3457

Landsfiskal Einar Hartlow. 26 sept. 1957
Bild ID: HH_3465. Foto: Henry Holm.

   
   

Önneköpsbilderna. Bild ID: 001533

1942-09-26 borgerlig vigsel av Landsfiskal Einar Hartlow, Hörby. 1942-09-27 vigsel i Sionkyrka, Hörby av pastor Sture Olsson.  Evy Johnér f. 1922 i Önneköp och Lars Ellisson f. 1913 i Kyrkås. Lärare och Missionär arbetade senare i Antwerpen. Herty Johnér f. 1920 i Önneköp och Murare och Lantbrukare Sigvard Brandin f. 1918 i Ilnestorp, senare gård i Söderto, Hörby. Brudnäbbar Elvie Andersson brudarnas systerdotter. Stig Ström Sigvards systerson.

Frågan är om Landsfiskal Einar Hartlow.
Pga. att pastorn i Sion inte hade vigselrätt fick brudparen först en borgerlig vigsel. Dagen efter med många gäster i "sin  Sion kyrka" Brudparen som gifter sej är Evy Johnér  och Lars Ellisson  samt Herty Johnér och Sigvard Brandin. Ingen av vigselförrättarna finns med på bild.

   
   

Tingshuset november 1964.
Bild ID: HH_3700

Tingshuset Vaktmästare Harry Andersson.
Bild ID: HH_3701

 

   

Tilltoppen av sidan

 

   Polismästare Oskar Sjöberg

Polismästare Frans Oscar Sjöberg, Poliskommisarie i Hörby.

F 14/8 1876 i Skaraborgs län.
Inträdde i polistjänst 15/11 1899 som extra poliskonstapel i Malmö. Befodrad till 1:e konstapel, vid Malmöhus läns centralpolis 1/1 1902. Poliskommisarie i Hörby 16/6 1904.

Avlagt underoffisersexamen vis Artilleriet 1899 och volonärexamen vid Malmöpolisen 1900. Riksförsäkringsanstaltens ombud. Kompanichef i Landsstorp.

Polismästare Oskar Sjöberg i vita byxor, mitt i bilden. Född 1876 i Gudhem (Skaraborgs län i Västergötland).
Inträdde i polistjänst 15/11 1899 som extra poliskonstapel i Malmö. Befordrad till 1:e konstapel, vid Malmöhus läns centralpolis 1/1 1902. Polis kommissarie i Hörby 16/6 1904.
Avlagt underoffisersexamen vis Artilleriet 1899 och volontärexamen vid Malmöpolisen 1900. Riksförsäkringsanstaltens ombud. Kompanichef i Landsstorp.
Han flyttade till Skåne 1878 med sina föräldrar. År 1904 flyttade han till Hörby. Han har bott på Nygatan 11, Nygatan 12, Lilla Wästergatan 14 och till sist på Bollhusgatan 25 där han dog 1961. Han var först Polisuppsyningsman och efter 1906 Poliskommissarie i Hörby. Oskar gifte sig 1926 med Anna Gregow (1887-1955), hon var lärarinna i Hörby. De fick en son: Ove Sjöberg född 1927 i Hörby.
Text:  © Irene Sjöberg, Helsingborg.

   

Tilltoppen av sidan

 

   Straff genom piskning

Bilden illustrerar inte just platsen i Hörby.
Foto: Baike_CC0_creativ-Commons.

Straff
Nere i Hörby låg ett litet hus, ute mot fäladen, där det knappt fanns några hus på den tiden. Där nere bodde ”profåssen”, som skulle piska dem, som blevo straffade med pisk. Han hette Rask. Och där vid huset stod det en påle, där man band dem, som skulle piskas. På pålen var det fyra pinnar, som de straffade skulle kliva opp på.

 
   

 

Till toppen av sidan

 

   Poliser i Hörby, allmänt

Buss på ingång till Gamla Torg – med hjälp av en polis?
Foto: Bengt Edquist.

   
   

Sverigeloppet MC-polis 1961-07-16
Bild ID: HH_3106w

   
   

Polis Bertil Olsson och Kerstin Hall 16 juni 1960
Bild ID: HH_3461. Foto: Henry Holm.

 
   
   

 

 

   Häradsrätten

Annons mellersta Skåne 1949-11-18.

 

 

   Brev från kronolänsmannen i Hörby i slutet av 1800-talet

Breven från kronolänsman i Hörby följer nedan. Alla PDF-filerna öppnas i ett eget fönster..
Bild ID: 3971.

   
     Brev från kronolänsman. 10 jan 1864.      Brev från kronolänsman. Förmodligen slutet av 1874.
     Brev från kronolänsman. 6 juni 1874.      Brev från kronolänsman. Förmodligen slutet av 1874.
     Brev från kronolänsman. 20 maj 1874.  
   

Till toppen av sidan

 

   Polisen i Benarp

Fjärdingsman Nils Nilsson i Benarp3489 avgår 1964-01-07 sista dagen 1964-05-11.
Bild ID: HH_3601. Foto: Henry Holm.

 
   

Till toppen av sidan

 

Fjärdingsman Nils Nilsson Äspinge

Fjärdingsman Nils Nilsson Äspinge t.h. i bilden
Bild ID: HH_3396. Foto: Henry Holm.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 
   
   

Till toppen av sidan