Sextorp

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 
   
Branden på Sextorp 16 juli 1942  

Den 16/7 1942 Brann samtliga utom en ladugårdsbyggnad ner på Sextorps Gård. Råbys brandkår var först på plats att bekämpa elden. Källor: Räddningstjänsten Hörby 100 år 1896-1996.

   
   

Stor brand i Sextorp i går eftermiddag.
Tre byggnader nedbrunna. – Nästan hela höskörden lågornas rov.
Skador för över 65,000 kronor

Strax efter tvåtiden på torsdagsmiddagen utbröt en häftig eldsvåda på Sextorps gård strax utanför Hörby. Gården äges av grevinnan Louise Löwen, men lantbruket arrenderades av lantbr. Algot Ohlsson. På mindre än tre kvarts timme brunno tre stora stall, ladugårds- och logebyggnader ned, och återstod då av dem endast de nedsvärtade och rykande gråstens och tegelmurarna.

Om eldsvådan har Mellersta Skåne erfarit följande: Man höll just på och körde in klöverskörden och hade fått in c:a 130 lass på höskullen ovanpå den c:a 50 meter långa stall- och ladugårdsbyggnaden, då elden utbröt vid hissen ungefär i mitten på denna byggnad. En kraftig västlig vind rådde och elden spred sig med explosionsartad hastighet i höet och utefter golvet. Taket övertändes likaledes blixtsnabbt och på mindre än tre kvarts timme var det hela trots energiska släckningsarbete av fyra brandkårer nedbrunnet och kvar stod endast de nedsvärtade och rykande gråstens- och tegelmurarna.

Till brandplatsen gjorde Hörby köpings brandkår en mycket snabb utryckning och strax efteråt kom även Hörby sockens brandkår tillstädes varjämte även brandkårerna från Gudmunstorp och Lyby gjorde mycket goda utryckningar till brandstället. God vattentillgång rådde, och vatten kunde i obegränsade mängder pumpas från dammarna i parken. Det var dock lönlöst att söka hejda elden, och man fick inrikta sig på att i görligaste mån söka begränsa den till den övertända byggnaden och de två flyglarna till densamma. Hade östlig vind rått hade säkerligen också ytterligare två hus fått stryka med, nämligen en stor logebyggnad som ligger ett femtontal meter från de nedbrända byggnaderna samt ett större svinstall som också ligger i närheten.

Genom branden blev all den bärgade höskörden lågornas rov. Man hade nästan fått in allt och bärgningsarbetet skulle ha avslutats på eftermiddagen. Skörden hade i år också varit mycket riklig och betydligt bättre än i fjol, varför förlusten av densamma säkerligen blir kännbar trots att skörden torde ha varit försäkrad till betryggande värde i Tor. Djuren voro ute på bete och i stall.-o. ladugård hade man endast två hästar och sex nötkreatur vilka man lyckades rädda. Däremot blev en del mindre lösöre lågornas rov.

Elden uppges ha uppstått då man med hästhiss förde upp höet till höskullen ovanpå stallbyggnaden varvid med all säkerhet en hötuss följt med upp i hissblocket och sedan av den kraftiga friktionen fattade eld och därpå fallit ned och tänt på det övriga torra höet.

Av de brunna byggnaderna var stall- och ladugårdsbyggnaden, som var försäkrad för 40.000 kr uppförd i gråsten och tegel och hade östra gavelspetsen i korsvirke samt den vänstra av tegel och var försett med tegeltak på papp och spån. Logebyggnaden som låg vid södra gaveln av den förstnämnda byggnaden var likaledes uppförd av gråsten och tegel. Denna byggnads västra gavel var dock helt av trä, byggnaden hade tegeltak under lag av spån och var försäkrad för 16.000 kronor. Den tredje byggnaden det södra gavelhuset (stall och garage) som disponerades av grevinnan Löwen, var försäkrad för 9.000 kr. och uppförd av gråsten och tegel med norra gaveln av sten och korsvirke. Även detta hus hade tegeltak på underlag av spån.
Byggnaderna voro således försäkrade i Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet för sammanlagt 65.000 kr vilket säkerligen icke täcker det brunnas värde.

Reportage om branden på Sextorp den 16/7 1942  i Mellersta Skåne den 17/7 1942. Bodil Pedersen

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

Alla foton av branden iSextorp:
Foto: Carl Martinsson.
Bilderna tillställda oss av Ingegärd Olofsson.

Mellersta Skåne 17 juli 1942.

   
   

Sextorp Auktion Jöns Andersson 8 maj 1957.
Bild ID: HH_3740.

   
   

Sextorp Auktion Jöns Andersson 8 maj 1957.
Bild ID: HH_3739.

 
   
   
Sextorps slott

Foto: 2005-09-11.

Vid den smala vägen mellan Fogdarp och Lyby söder om Hörby ligger ett litet slott i en skogsdunge. Sextorps slott, byggt 1915, då det tidigare slottet brunnit. Vid slottet är en vacker rhododendronpark med några dammar. För den som tycker Sofieros är för majestätisk är Sextorp ett alternativ. Parken är öppen för besökande. Ställer bilen på den lilla parkeringen i skogen och går ner i dalgången. Uppströms av bäcken är en frodig sänka. Man kan skymta Ringsjön. Dalgången kantas av bokskog, med inslag av några konstiga granar. Vandra på strövstigen runt dammarna. Vackert är det.

Textkälla: http://www.mior.se/skane/mellersta/sextorp/

   
   

Sextorp omkring 1900-talet.
Bild ID: PL_016wa

   
   
   
   
   
   
   
   

“Arbetsläger”. Jag var medlem i Hörby scoutkår 1938-1944. Under krigsåren var ju många inkallade till beredskapstjänst och det saknades arbetskraft bl.a. i jordbruket.
Scouterna ställde då upp och hjälpte till där vi kunde vara till någon nyttja. I detta fallet gällde det att rensa en potatisåker på Sextorps gård från ogräs. Vi nyttjades också som ordonnanser vid luftförsvarsövningar. Vi fick även utbildning för att kunna bädda sängar m.m. på Länslasarettet.

1. Einar Corneliusson. 2. Ulf Linde. 3, 4 och 5 oidentifierade
6.Lennart Westerlund. 7. Bengt Alstad. Lennart Westerlund (nr 6 på bilden).

 

 

 

 

 

 

Sextorp slott.

Vid den smala vägen mellan Fogdarp och Lyby söder om Hörby ligger ett litet slott i en skogsdunge. Sextorps slott, byggt 1915, då det tidigare slottet brunnit. Vid slottet är en vacker rhododendronpark med några dammar. För den som tycker Sofieros är för majestätisk är Sextorp ett alternativ. Parken är öppen för besökande. Ställer bilen på den lilla parkeringen i skogen och går ner i dalgången. Uppströms av bäcken är en frodig sänka. Man kan skymta Ringsjön. Dalgången kantas av bokskog, med inslag av några konstiga granar. Vandra på strövstigen runt dammarna. Vackert är det.

   
   

Sextorp.
Bild ID: HH_3735.

Sextorp W Ohlsson 2 sept. 1963.
Bild ID: HH_3736.

   
   

Sextorp
Bild ID: HH_3734.

Sextorp W Ohlsson 2 sept 1963.
Bild ID: HH_3737.

   
   
   

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr