Spinneri

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr Länkar som inte passar in på orter och branscher

 

   Hörbys nya Ullspinneri

  Karl Knibergs Färg och Spinneri

Yllefors spinneri

 

   Karl Knibergs Färg och Spinneri (Westergatan 3a)

Karl Kniberg

Hörby

 

 

Färgeri och garnfirma, etabl. i början av 1860-talet av S. Svensson.

Nuvarande innehavaren, Karl Axel Julius Kniberg, f. i Västra Torsas församling, Kronobergs län, 16 febr. 1868, övertog firman 1893.

Statsstipendiat 1910 för studier i branschen i Tyskland; praktiserat inom branschen i såväl Sverige som utlandet.

   
   


Annons från Hörby Posten, lördagen den 15 oktober 1898.
Källa: Per-Gunnar Mörck.
 
   
   


Annons i Hörby Posten tisdagen den 27 november 1900.
Bild ID: Knibergs_02.
   
  

Läs mer i dokumentet
av Per-Gunnar Mörck.
Hörby - från by till köping
Del 12 och sidan 12.
 
   

Till toppen av sidan

 

  Yllefors spinneri (bytte namn till Hörby nya Ullspinneri)


Bild ID: Yllefors_001.
   
   


Läs mer i dokumentet
av Per-Gunnar Mörck.
Kring Hörbyån och dess biflöden.
Del 2. 
 

Yllefors spinneri låg vid Hörby ån, en bra bit upp i skogen mot Äspinge. För att komma dit måste man följa ån förbi rännan och Hörby kallbadhus. Året är 1955.
Bild ID: HH_3624

   
   

Annons text:
Hörby nya ullspinneri emottager ull samt stickylle, blandadt med 1/3 ren ull till kardning och spinning. Arbetet utföres fort, väl och billigt. Mottagningsrum i samma hus som telegrafstationen samt hos nämndemannen Anders Jönsson i Hörby.
Annons från Hörby Posten Centralskåne, onsdag 10 maj 1893. 

 
   
   
 

Omkring 1890 bytte man namn från Yllefors spinneri till Hörby Nya Ullspinneri. Då erhöll man en liten lokal i nedanstående hus på Storgatan för att ta emot beställningar och lämna ut färdiga produkter.
Ovanstående annons införd i Hörby Posten lördagen den 24 september 1892.

Annons införd i Hörby Posten lördagen den 24 september 1892.
Bild ID: Yllefors_002.
   
   
 

Hörnet Storgatan – Slagtoftagatan – Östra Storgatan.
Foto: Carl Martinsson.

Spinneriet 1954-02-10. Henry Holm.
Bild ID: HH_3613. Foto: Henry Holm.

   
   

Spinneriet 1954-02-10. Henry Holm med son Peter.
Bild ID: HH_3614. Foto: Henry Holm.

   
   

Spinneriet.
Bild ID: HH_3601. Foto: Henry Holm.

 
   
   
   

Den 7 december 1888 inflyttade till Hörby nr 10 spinnare Per Olsson från Lyngsjö, där han varit lärling i ett spinneri. Han var född i Vollsjö den 13 september 1859.
I samma månad träffades han och fadern Ola Persson Nordblad, född den 23 maj 1825 i Eljaröd Kristianstads län, hos f.d. kyrkovärden och nämndemannen Anders Jönsson på Hörby nr 13. Här skrevs ett kontrakt gällande en jordtomt liggande vid Hörbyån på 30 års tid.
På denna tomt uppfördes i raskt tempo under våren 1889 en husbyggnad. I byggnaden inreddes ett spinneri med tre stycken kardmaskiner, en plysmaskin och en spinnstol, samt övriga tillbehör. Man grävde en vattenledning till ett vattenhjul som hade utväxling till det befintliga spinneriet
Förutom spinnare var Per Olsson även färgare. Fadern Ola Persson Nordblad hade i Ölycke, Högseröds socken, en handelsfirma som han ville fortsätta med. Han hade stort förtroende för sin son Per, tyvärr visste han inte att sonen inte skött sig i Lyngsjö då han under två års tid saknade betyg.

Den 16 november 1892 flyttade från Ölycke timmermannen Ola Persson Nordblad och hans hustru Bengta Björk, född i Sankt Olof den 29 januari 1837, till Hörby nr 13. De bosatte sig i husets östra del med yngste sonen Otto, född den 12 april 1874 i Högseröd.
Den 29 januari 1893 avled Ola Persson Norblad i sitt 67:e år, och hans önskemål var att få bli begravd i Högseröd, vilket skedde den 3 februari.
Hustrun Bengta Björk övertog spinneriverksamheten från Per Olsson som fick finna sig i att vara prokurist. (Person med fullmakt att handla å huvudmannens vägnar).
Bild ID: Spinneri_001. Textkälla: Per-Gunnar Mörk.

   
   

Bild ID: Spinneri_002.

   
   

Spinneriets hus för vattenhjulet som syns på bilden.
Bild ID: HH_3591

   

Till toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr Länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan