Telegrafstationer

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 
Telegrafstationen i Tornhuset Telegrafstationen i Vennaröd Telegrafstation i Önneköp  
       

 

När telefonen kom till Hörby

När telefonen kom till Hörby, av Henry Holm Läs här:

 
   

Till toppen av sidan

 

 
Telegrafstationen i Tornhuset

Telegrafstationen kallat Tornahuset. Tvärs över gatan går telegrafkablarna som går från telegrafstolpen in i husets kupa. Mars 1943. Foto: Ingegärd Olofsson.

Telegrafen 1957-03-20
Bild ID: HH_3207. Foto: Henry Holm.

 

   
   

Hörby. Telefonsal med växelbord för lokal-, lands-och riksexpedition. Närmast kameran ett klaffjackbord cirka 1930.

   
   

Telefonsalen 19 mars 1927.

   

Till toppen av sidan

 

Vennaröds Telegrafstation

Jag är själv född på granngården till Venaröds (1957 nedlagda) telegrafstation. Tant Gerda var telegrafstationens föreståndarinna fram till dess den lades ner.
Jag bifogar också ett foto taget av professionell fotograf (Altelje Kjäll) i samband med nedläggningen av Venaröds telegrafstation. Föreståndare Gerda Grahn baktill och bredvid henne Siv Roth och sittande vid växelbordet Berit Jönsson. Dessa tre arbetade i skift och såg till att telefon- och telegraftrafiken fungerade dygnet runt.
Christer Nilsson

   
   

Från vänster: Föreståndare Gerda Grahn. Stående till höger Berit Jönsson och sittande vid telefonväxeln Siv Roth
Bild ID: LW_017w_Vennarod. Foto: Alteljé Kjäll 1957.

   
   

Här var det inte tal om några digitala ships och transistorer. Här handlade om att sätta rätt stift i rätt hål. Alla telefonflickor kunde om de ville avlyssna alla samtal, om de ville. FRA var nog inte ens påtänkt på den tiden.

   
   

Vennaröds telegrafanstalt lades ner lades ner 1957. Här är förmodligen det sista flyttlasset.

Bilden ovan av Gerda Grahn och Knut Nilsson stående framför flyttlasset togs av min far, Olle Nilsson, sedan han hjälpt dem att lasta bohaget på lastbilen. Flytten gick sedan till en lägenhet i Eslöv.
Knut jobbade som chaufför på Eslöv-Hörbys lastbilscentral där han fått låna bilen. För övrigt var Gerda och Knut inte gifta utan "sambor" vilket inte var så vanligt på den tiden.
Gerdas bror Ernst Grahn drev ett tag Gamla Boo kaffeservering mellan Ringsjöarna. Ernst Grahns son, Steve är väl mest känd för sin TV-reklam om "köbekagor" + att han uppträder som trubadur i olika sammanhang.
Christer Nilsson

F. d. telefonstationen. Från vänster: Maria Veberg-Nilsson, Gerda Grahn, Oskar Veberg, Gunnar Veberg m.fl. Barnen Eva och Lennart. Foto Oskar Nilsson: Önneköp

F.d. telefonstationen. Från vänster: Maria Veberg-Nilsson, Gerda Grahn. Foto: Edvard Nilsson

   

Till toppen av sidan

 

Telegrafstationen i Önneköp

Bild ID: 000670. Önneköps telegrafstation.
Föreståndare Britta Nilsson, sittande dottern Gunnel                 Nilsson och Anna-Maj Nilsson.

Bild ID: 000669. Önneköps telegrafstation.
Föreståndare Britta Nilssons dotter, Gunnel Nilsson.

   

Till toppen av sidan

 

 
   

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr