Häggenäs

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Häggenäs allmänt Häggenäs kvarn    

 

Häggenäs allmänt

Emil Eskilsson Häggenäs.
Bild ID: Emil-Eskilsson_Haggenas

Rallaregränd i Ludvigsborg där järnvägsspåren fanns och stationen inte så långt ifrån.
Bild ID: lud 1121a

   
   

Otto Nilsson på Häggenäs 2 i början av 1930-tal
Bild ID: lud_1003a.

   
   

Karl Perssons gård i Häggenäs ägdes senare av sonen Helmer och hans fru Karin.
Bild ID: lud_1111a

   
   

Häggenäs Boställe.
Bild ID: lud_1110a

Ludvigsborgs station strax innan den revs spåren är borta och vägen heter Rallaregränd.
Bild ID: lud_1124a

   
   

Nils Eskilsson med hustru Anna född Månsdotter.
Bild ID: lud_1113a

Martin Svenssons gård i Häggenäs därefter Bengt Nilssons gård (Ossians son). Bild ID: lud_1119a är samma gård.
Bild ID: lud_1118a

   
   

Martin Svenssons gård i Häggenäs därefter Bengt Nilssons gård (Ossians son). Bild ID: lud_1118a är samma gård.
Bild ID: lud_1119a

   
   

Erik Eskilsson.
Bild ID: lud_1120a

Erik Eskilsson.
Bild ID: lud_1120a, delförstoring.

   
   

Brevkort från den 8 december år 1903 visar Kvarndammen i Ludvigsborg. Personerna som står på järnvägsspåret är förmodligen gäster från pensionatet.
Bild ID: lud_1145a

   
   

Per Svenssons farfar 85 år.
Bild ID: lud 1147a

   
   

Per Svenssons far eller farfar.
Bild ID: lud 1148a

   
   

Lantbrukaren Per Schönström med hustrun Hanna dottern Svea född 1907 och sonen Tore. Foto från 1921.
Bild ID: lud_1160a

   
   

Agne Möller Häggenäs Sommaren 1992.
Bild ID: HH_3831. Foto: © K G Press-Foto

Agne Möller Häggenäs Sommaren 1992.
Bild ID: HH_3832. Foto: © K G Press-Foto

   
   

 

   Häggenäs kvarn

Gerdasro Häggenäs nr 3 där Viktor Thomá bodde med sin familj. Fotot är från 1940-talet

   
   

Vattenkvarnen i Häggenäs
Vattenkvarnen Häggenäs med fastighetsbeteckning 3:46 tillhörde torpet Häggenäs 9 kvarnens ålder är okänd.
År 1902 anställdes Johan Månsson som dräng och sedan möllare han bodde med sin familj i kvarnen till omkring 1907 då han tog över arrendet av torpet Häggenäs nr 9 han flyttade den 23/5 1918 till Hörby.
1920 såldes kvarnen av en katolsk prost som hette Mickenheim till Anton Thomá född den 7/7 1864- död den 17/4 1933 hans hustru hette Gerda född Andersson den 13/9 1870. När Anton köpte kvarnen fanns där en såg som drevs av vattenhjulet från den intilliggande Kvesarumsån. Anton Thomá moderniserade kvarnen och installerade turbin och bandsåg. Kvarnverksamheten lades ner först, medan krossen och sågen användes till år 1953. Anton Thomá köpte gården Häggenäs nr 3 som fick namn efter hans hustru Gerdasro den ligger längst Fulltoftavägen nära kvarnen.
År 1927 övertog sonen Viktor Thomá kvarnen. Han var född den 2/12 1896 och dog 1967. Hustrun Edit född Svensen den 21/5 1903 i Danmark hon dog 1980. Efter Viktors död stod änkan Edit Thomá som ägare till kvarnen några år. Efter Edits död föll kvarnen i dottern Gerda kallad ”Jejja” ägo. Gerda Viktoria var född den 22/3 1928 på Lunds Lasarett

Kvarnen är byggd i 1½ våning och har sadeltak, tidigare fanns det halmtak som byttes ut 1927 mot korrugerad plåt som fortfarande finns kvar. Väggarna är murade av gråsten, förutom den delen av huset där tidigare kvarnhjulet fanns, där är väggarna av trä. På den motsatta gaveln är gavelröset i trä, medan den nedre delen av gaveln är av gråsten. Anteckningar beskriver att byggnaden var uppdelad i bostad och kvarn, på vinden fanns en möllekammare.
Delar av rännan och dammluckorna finns kvar, i anslutning till kvarnen ligger Valkedamm som idag är igenvuxen men man kan dock se den. Dammen har fått sitt namn efter att det har funnits i närheten en vadmalsstamp där man valkade tyg. Vadmal var ett kraftigt valkad melerad kardgarnsvara av samma typ som komisstyg. Ett speciellt svensk tyg, som förr användes till bl. a. arbetskläder, militär och sjömanskläder
Valkning gick till så att man vek ihop tyget som typ ett dragspel och lade detta i varmt vatten med såplösning och bearbetade ylleplagget med stockar som sattes i rörelse med hjälp av vattenkraften. Tyget förflyttades och blev jämnt bearbetad, på detta vis blev fibern i tyget tätare och mycket slitstarkt

Bästa sättet att ta sig till kvarnen är att efter Granlidens pensionat gå längst Fulltoftavägen ca. 40-50 meter, där syns en övervuxen gammal markväg på höger sida som leder upp till kvarnen. Om än det är svårframkomligt är det ca 75 meter dit.

När kvarnen lades ner på 1950-talet var den starkt konkurrerad av Ludvigsborgskvarn som vi mer idag känner igen med namnet Kvarngården.
Efter nedläggningen fick Häggenäs kvarn tjänstgöra som garage förråd till jordbruksmaskiner m.m. Idag är den ganska förfallen.

Bodil Pedersen
Källor: Industriminnen Hörby kommun
Arkiv digital

Vid dammluckan och rester av rännan

 

 

Stenfundament där en av dammluckorna fanns. Vägen till dammen skymtar.

   
   

Bostadsdel där både kvarnbostaden och kammaren på vinden fanns.

Interiör inne i kvarnen.

   
   

Framsidan och ingången till Häggenäs kvarn.

Den gavelsidan som bostäderna fanns.

   
   

Framsidan av Häggenäs kvarn i Ludvigsborg.

 
Foto: Bodil & Roland Pedersen  
   

Till toppen av sidan

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   
   
 

Till toppen av sidan