Västerstad

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   

Västerstad Gunnar Persson 28 mars 1962.
Bild ID: HH_3849.

Västerstad Gunnar Persson.
Bild ID: HH_3850.

   
   

Västerstad-Rönnås Vägbygge juli 1958.
Bild ID: HH_3851.

   
   

Västerstad Mariefälad april 1962.
Bild ID: HH_3852.

Västerstad 3 dec. 1955.
Bild ID: HH_3853.

   
   

Västerstad 17 nov. 1959.
Bild ID: HH_3854.

   
   

Västerstad Kyrkoherde Kjell B.
Bild ID: HH_3855.

Västerstad Hägers mölla revs 1985.
Bild ID: HH_3856.

   
   

Västerstad Ålderdomshem Anna Nilsson 95 år 28 mars 1962.
Bild ID: HH_3858.

 
   
   

Västerstad Templet 1909.

   
   

Västerstads kyrka. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Västerstads kyrkoruin. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Västerstads kyrkoruin. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   
   

Majsfältet hos Henning Andersson Västerstad 18, året är 1956.
Henning Andersson med barnen Sven och Ingrid Henningsson.

   
   

 

   
   

Hos Henning och Elsa Andersson Västerstad 18.
Från vänster Henning Andersson, sonen Sven Henningsson, Elsa Andersson och Knut Jacobssons fru Ragnvi, året är 1954.

Henning och Gösta hugger säd.
Henning Andersson på traktorn och brodern Gösta Andersson på självbindaren, framför står Sven Henningsson, året är 1957.

   

 

Amalietorp

Folkets Röst-1854-09-20.

   
   

Svenska Dagbladet1891-05-01

Svenska Dagbladet1891-05-01

   
   

Post- och inrikes tidningar 1828-10-31.

   
   

Post- och inrikes tidningar 1828-09-22

   
   

Post- och inrikes tidningar 1844-08-19.

Material insänt Staffan Persson, Hörby.  
   

 

INFORMATION OM SKOLFOTON OCH SKOLOR

En sammanställning av alla skolfoton från Hörby  kommuns olika orter
finns från under länken "
Skolfoton i kommunen".

 
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1922.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1920.

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr