Västerstad

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   


Korsning i Västerstad.
Bild ID: 003.  Fotokälla: Marie Hallquist.
   
   

Västerstad Gunnar Persson 28 mars 1962.
Bild ID: HH_3849.

Västerstad Gunnar Persson.
Bild ID: HH_3850.

   
   

Västerstad-Rönnås Vägbygge juli 1958.
Bild ID: HH_3851.

   
   

Västerstad Mariefälad april 1962.
Bild ID: HH_3852.

Västerstad 3 dec. 1955.
Bild ID: HH_3853.

   
   

Västerstad 17 nov. 1959.
Bild ID: HH_3854.

   
   

Västerstad Kyrkoherde Kjell B.
Bild ID: HH_3855.

Västerstad Hägers mölla revs 1985.
Bild ID: HH_3856.

   
   

Västerstad Ålderdomshem Anna Nilsson 95 år 28 mars 1962.
Bild ID: HH_3858.

 
   
   

Västerstad Templet 1909.

   
   

Västerstads kyrka. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Västerstads kyrkoruin. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Västerstads kyrkoruin. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Westerstads Herrgård, fasaden mot östra sida.
Foto: Vänerklint CC-BY-SA 3.0

Westerstads Herrgård
Nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1828 av Jacob De la Gardie. 1873 byggde dåvarande ägaren Wiedegren om huvudbyggnaden i arkitekt Helgo Zetterwalls regi.

Förste kände ägaren är den danske länsherren Fredrik Lange på Sövdeborg slott. Dock kan man i den "Skånska paltebogen" för år 1504 läsa om Västerstads gårds gränser. Gården finns även omnämnd i gamla skrifter från medeltiden, men vem som var ägare vet man inte. Man kan anta att det var länsherrarna på Stjärnehus som hade gården i besittning. Tillhörande mark har i gamla tider uppgått till totalt 546 tunnland, varav bland annat 4 tunnland park, 80 tunnland skog och 12 tunnland torvmosse, men har under åren avstyckats och sålts av och uppgår idag till ca 4 tunnland. Vid gården fanns i gamla tider mejeri, schäferi och bränneri. Gården utgjordes år 1818 även av 30 mantal underlydande frälse-hemman och 16 torp.

Gården gick efter Langes död 1612 i arv till hans son Gunde Lange som i sin tur sålde Westerstad till Henrik Ramel. Då Henrik Ramel dog år 1635, övertog hans änka Margareta Skeel gården. Hon hävdade att Westerstad var en hovgård och därmed befriad från skatt och "ald kongeligt thyende". Hon lät reparera och delvis bygga upp gården. Nedersta våningen av huvudbyggnaden är av gråsten och härstammar säkerligen från denna tid då den fanns utsatt på de gamla kartorna. När Margareta Skeel dog 1666, gick gården i arv till hennes son Hans Ramel. Denne köpte Påarp och Västra Vedåkra och på så vis kunde ägaren till Löberöds slottäven färdas till sin gård i Västerstad genom de egna markerna. När Hans Ramel dog 1711, bodde hans änka kvar på Löberöd fram till år 1725 då sonen Malte Ramel övertog både Löberöd och Westerstad. Kung Fredrik av Sverige ville en gång förläna honom en kammarherres titel. Malte Ramel avböjde denna kungliga nåd med orden: "Jeg betakker meg, jeg vell helst vare herre i mitt ejet kammers". Han kallades även för "Den rike Rameln". Han dog 1752.

Sonen Hans Ramel blev ny ägare till gårdarna, vilka han förbättrade och byggde om. Loglängan på Westerstad byggde han år 1771 och lät då över porten uppsätta en minnestavla med följande inskription "Up Bygd av H R Och A B L Åhr 1771".( På 1758 års karta, kan man utanför Westerstads port, söder om vägen, se en rundel. Runt denna var oxelträd planterade. Detta var vändningsplatsen för sexspannet då greven kom på besök. På 1840-talet använde man denna plats som torg där det bland annat såldes smör och säd. När Hans Ramel dog behöll änkan Amalia Beata Lewenhaupt säteriet till år 1800, då hon gav den till sin son Malte Ramel. Denne behöll Westerstad fram till 1817, då Westerstads corps-de-logi såldes till hans svåger Jakob Pontusson De la Gardie på Löberöds slott.

Övervåningen på huvudbyggnaden, som byggdes av De la Gardie, är av tegel med innerväggar av torv. Två torn i romantisk stil kom att pryda husets östra sida, vilka dock senare revs. Corps-de-logiet fick även en mycket pampig inredning med stuckaturarbeten i taken, mönstrat parkettgolv av ek samt hissar mellan kök och festvåning. Under 1870-talet utförde arkitekten Helgo Zetterwall betydande arbeten. Ett flertal salonger fick ett delvis nytt utseende med boaseringar, gyllenläder och pelare. Nuvarande ägare är Ferid Vänerklint och Eva Klang Vänerklint.
Källa Wikipedia

 
   
   

Majsfältet hos Henning Andersson Västerstad 18, året är 1956.
Henning Andersson med barnen Sven och Ingrid Henningsson.

 
   
   
   
   
 

 

 

   
   

Hos Henning och Elsa Andersson Västerstad 18.
Från vänster Henning Andersson, sonen Sven Henningsson, Elsa Andersson och Knut Jacobssons fru Ragnvi, året är 1954.

Henning och Gösta hugger säd.
Henning Andersson på traktorn och brodern Gösta Andersson på självbindaren, framför står Sven Henningsson, året är 1957.

   

 

Amalietorp

Folkets Röst-1854-09-20.

   
   

Svenska Dagbladet1891-05-01

Svenska Dagbladet1891-05-01

   
   

Post- och inrikes tidningar 1828-10-31.

   
   

Post- och inrikes tidningar 1828-09-22

   
   

Post- och inrikes tidningar 1844-08-19.

Material insänt Staffan Persson, Hörby.  
   

 

INFORMATION OM SKOLFOTON OCH SKOLOR

En sammanställning av alla skolfoton från Hörby  kommuns olika orter
finns från under länken "
Skolfoton i kommunen".

 
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1922.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1920.

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr