Bombplanet som störtade i Svensköp

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   Information till våra besökare

Henry Holm.  † 6 juni 2013

Till Henrys personliga sida

Henry Holm en av våra mest välkända profiler i Mellanskåne.

Henry Holm är tyvärr inte längre med oss, men han har efterlämnat en stor journalistisk och bildskatt. Detta fantastiska material har ställt till vårt förfogande genom arvingarna och vi har nära kontakt med hans son Peter Holm.

På denna sida kommer vi att presentera material från den ohyggliga natten i Svensköp då Sergeant Douglas King och hans besättning störtade med sitt Lancaster bombplan..

Material som aldrig tidigare publicerats t. ex. den privata korrespondens och vänskap, som uppstod mellan Henry och Douglas efter kriget och som varade livet ut.

Det har inte varit helt enkelt att lägga upp detta material i kronologisk ordning på sidan, så där hoppas vi på ert överseende som besökare, och istället att ni kan tänka er tillbaka till 1944. Berättelser komman direkt från källan – piloten Douglas King.

   

 

Meny för den stora flygnatten i Svensköp och därtill förknippade händelser

Originalartikeln om den stora flygnatten

Den stora flygnatten

Skadereglering

Korrespondens Henry Holm och Piloten Douglas King

Bilder från kraschen 1944

Julkort

Sammanställning av alla dokument

Militärbegravning

Diverse militära dokument

 

Minnesplasten idag

Upphovsrätt och källor

Till Henry Holms menysida för att se andra artiklar och bilder från en svunnen tid

Till toppen av sidan

 

  Mer original blir det inte. Holms arbetsmaterial till den stora flygnatten 29 - 30 augusti 1944

© Dokument från familjen Holms privata samlingar.

   

Till toppen av sidan

 

  Svensköp 1944. Den stora flygnatten 29-30 augusti
Natten mellan 29-30 augusti 1944 störtade flera allierade bombplan i Skåne. Ett av dem slog ner utanför Svensköp.
Vid byn Svensköp öster om Hörby, störtade en Lancasterbombare endast 80 meter från lantbrukare Sven Nilssons gård. Även i detta fall skedde en kraftig detonation vid nedslaget, och fönsterrutor krossades vida omkring. Värst åtgången blev grannen lantbrukare Wilborg Nilssons, gård, där samtliga fönsterrutor sprängdes och dörrarna rycktes loss och slungades långa vägar. Vid kraschen träffade planet de telefonledningar och kraftledningar, som gick över den äng där planet störtade. Ledningarna gick av och ängsmarken fattade eld, vilken dock snart släcktes av militär och hemvärn.
Vittnen hävdade bestämt att detta plan blivit nedskjutet, och senare konstaterades att det var svenskt luftvärn som skjutit ned planet. Piloten hittades oskadd i Ilnestorp och han uppgav att den övriga besättningen hade hoppat ut tidigare.
Planet brann upp fullständigt och bland spillrorna hittades den förbrända kroppen av en av besättningsmännen. På stranden söder om Åhus hittade några fiskare ytterligare två döda besättningsmän. De hade troligen drunknat, för de verkade inte ha några skador och hade lyckats befria sig från skor och fallskärmar. Övriga tre besättningsmän hade troligen hoppat ut över havet och omkommit.
Planet hade sju besättningsmän, varav en överlevde, tre omkom och tre saknas. De omkomna begravdes i Helsingborg. Det var Sergeant Herbert William Causley, RAF, Sergeant Charles Burton Hill, RAF, och Sergeant Derrick Leonard Desmond Moon, RAF.

Källa: www.hembygdshistoria.se

   
   

Avro Lancaster, RAF med sju mans besättning. Det tillverkades mer än 7000 sådana bombplan, varav ungefär hälften gick förlorade under kriget. Foto: Royal Air Force.

   
   

Besättningen som var med på planet. mer information om  besättningsman hittar du genom att klicka på deras bilder  ovan.

   
   

Fotograf okänd.

   
   

Dambuster-Bomb. Fotograf okänd.

Här lastas bomber på en Lancaster.

   
   

Fotograf okänd.

   
   

Piloten Sergeant Douglas King, som flög den Lancaster som störtade i Svensköp. Här i sin trädgård. King var den som hoppade sist från planet och den ende överlevande av besättningen.
Foto g/m Henry Holm
Bild ID: HH_2890

   
   
   En film om det störtade
bombplanet i Svensköp 1944.
   

Till toppen av sidan

 

   Bilder från kraschen

Foto: Postum Johan Winér, Svensköp. Året är 1944. Bilderna tillsända oss av Bertil Stridh.
Bild ID: Bomblan_002.

   
   

Svensköp, onsdag 30 augusti 1944

Vid byn Svensköp, öster om Hörby, störtade en Lancasterbombare endast 80 meter från lantbrukare Sven Nilssons gård. Även i detta fall skedde en kraftig detonation vid nedslaget, och fönsterrutor krossades vida omkring. Värst åtgången blev grannen lantbrukare Wilborg Nilssons, gård, där samtliga fönsterrutor sprängdes och dörrarna rycktes loss och slungades långa vägar. Vid kraschen träffade planet de telefonledningar och kraftledningar, som gick över den äng där planet störtade. Ledningarna gick av och ängsmarken fattade eld, vilken dock snart släcktes av militär och hemvärn.
Vittnen hävdade bestämt att detta plan blivit nedskjutet, och senare konstaterades att det var svenskt luftvärn som skjutit ned planet.

Piloten hittades oskadd i Ilnestorp och han uppgav att den övriga besättningen hade hoppat ut tidigare. Planet brann upp fullständigt och bland spillrorna hittades den förbrända kroppen av en av besättningsmännen. På stranden söder om Åhus hittade några fiskare ytterligare två döda besättningsmän. De hade troligen drunknat, för de verkade inte ha några skador och hade lyckats befria sig från skor och fallskärmar. Övriga tre besättningsmän hade troligen hoppat ut över havet och omkommit.
Planet hade sju besättningsmän, varav en överlevde, tre omkom och tre saknas. De omkomna begravdes i Helsingborg. Det var Sergeant Herbert William Causley, RAF, Sergeant Charles Burton Hill, RAF, och Sergeant Derrick Leonard Desmond Moon, RAF.

Textkälla: www.hembygdshistoria.se

   
   
   
   
   

Foto: Postum Johan Winér, Svensköp. Året är 1944. Bilderna tillsända oss av Bertil Stridh.
Bild ID: Bomblan_001a.

   

Till toppen av sidan

 

   Minnesplatsen idag

Här störtade Lancasterbombaren 1944 i Svensköp. En minnesplats för dessa modiga män har skapats på platsen.
Foto 2017. © Roland Pedersen.

   
   

Foto 2017: © Fred Lundberg.

Foto 2017: © Fred Lundberg.

   
   

Foto 2017: © Fred Lundberg.

 
   
   

Detalj av Hörbys monomentalmålning, som visar de flygare från den 75:e Nyaländska skvadronen som störtade i Svensköp 30 augusti 1944.

Från vänster:
Johan Patric Callan, Derrick Moon, Charles Burton Hill, Douglas King, Jock Fitzgerald, Herbert Causley, Walter Watson.
Alla utom Douglas King omkom.

   

Till toppen av sidan

 

   Korrespondens mellan Henry Holm och Piloten Douglas King
Vi presenterar här nedan två brev i färgoriginal. All övrig brevväxling mellan Henry Holm och Piloten Douglas King presenteras  i svartvita PDF-filer för att få så få kB som möjligt, allt för att göra en snabbare uppladdning av dokumenten.
Där finns också översättningar till svenska.
Du kan läsa fler brev och annat här som PDF-dokument. Detta för att spara Kb och få en snabbar uppladdning på sidan.
   

© Brev från Henry Holm till Sergeant Douglas King
Bild ID: HH_2881. Dokument från familjen Holms privata samlingar.

   

Du kan läsa fler brev och annat här som PDF-dokument. Detta för att spara Kb och få en snabbar uppladdning på sidan.

   

© Brev från Sergeant Douglas King till Henry Holm.
Bild ID: HH_2895. Dokument från familjen Holms privata samlingar.

   

Du kan läsa fler brev och annat här som PDF-dokument. Detta för att spara Kb och få en snabbar uppladdning på sidan.

   

Till toppen av sidan

 

  Diverse militära dokument

Bild ID: HH_2884

   
   

©c Dokument från familjen Holms privata samlingar.
Bild ID: HH_2876

   
   

Dokumentkälla: Forsvarsstaben 1944-09-05. Hämtad från: Forced Landing Collection

   

Du kan läsa fler brev och annat här som PDF-dokument. Detta för att spara Kb och få en snabbar uppladdning på sidan.

   

Till toppen av sidan

 

   Militärbegravning, Pålsjö krigskyrkogård

Fo-pastor Sundin viger stoften till jorden.
 

 

Honnör för de fallna.

Begravningen, torsdag 7 september 1944

Omkring 3.000 personer deltog i begravningen som ägde rum ute i det fria på Pålsjö kyrkogård, torsdagen den 7 september klockan två på eftermiddagen. Det var den dittills största militärbegravning som förekommit i Helsingborg. Ett altare hade rests på en stor gräsmatta i närheten av de brittiska krigsgravarna. Framför altaret låg den brittiska flaggan utbredd och på ömse sidor om denna var kistorna placerade, tio på den ena sidan och elva på den andra. På varje kista låg en bukett av vita krysantemum från brittiska legationen och framför var och en, en krans med blå–gula band från svenska försvarsmakten. Bakom altaret stod en honnörspluton, och vid varje kista stod en svensk soldat som hedersvakt. Framför altaret var placerad en vacker krans med blå–gula band och inskriptionen ”From the Crown–Princess of Sweden” (Louise Mountbatten).

Som en hedersbetygelse åt de stupade flygarna flög ett av svenska luftvapnets plan över begravningsplatsen under sorgeakten.

Dagen efter begravningen hölls en minneshögtid på Skäldervikens vatten, på den plats där det ena av flygplanen störtade och sjönk. De som deltog var brittiske konsuln E. T. Grew, vice konsuln Curt Westrup, brittiska legationspastorn reverend Jones, försvarsområdesbefälhavaren överste Bengt Reuterskiöld, samt stabschefen kapten Alvar Linde och andra officerare i staben. I Arild gick de ombord på ett av flottans fartyg, för vidare färd till nedslagsplatsen. Vädret var långt ifrån det bästa; vinden var hård och sjön ganska gropig. När man närmade sig olycksplatsen kom en våldsam regnskur, men den hade gått över när man nådde fram till platsen. Man höll där en kort minneshögtid, som avslutades med att tre kransar sänktes i vågorna. När dessa sjunkit, och man gjort en sista honnör, återvände man till land igen

Källa: www.hembygdshistoria.se

   
   

En publikbild från den stämningsfulla jordfästningen.
 

En psalm inleder högtidligheten. Fr. v. ses överste Reuterskiöld, konsul C. Westrup, löjtnant Melander, fältpredikant Björkestig och fo–pastor Sundin.

   
   

Konsul Westrup nedlägger en krans.

 
   
   
   Pålsjö krigskyrkogård

Pålsjö krigskyrkogård består av två delar; den brittiska och den tyska. Där vilar nästan bara soldater som stupade under andra världskriget.

Den brittiska gravplatsen anlades och underhålls av the Commonwealth War Graves Commission, d.v.s. brittiska samväldets krigsgravstjänst.

På denna kyrkogård ligger 47 flygare; 36 från Royal Air Force (RAF), varav en sydafrikan, 9 från Royal Canadian Air Force (RCAF) och 2 från Royal Australian Air Force (RAAF). Samtliga dessa dödades under andra världskriget.

Källa: www.hembygdshistoria.se

   

Pålsjö kyrkogård april 1989.
 Bild ID: HH_2904. Foto: © Henry Holm.

   
   
   Begravningen den 7 september 1944
   av allierade flygare som störtade under ”Stora flygnatten” den 29 – 30 augusti 1944

Bildkälla: 1944-09-07. Kulturmagasinet i Helsingborg.

Bildkälla: 1944-09-07. Kulturmagasinet i Helsingborg.

   
   

Bildkälla: 1944-09-07. Kulturmagasinet i Helsingborg.

Bildkälla: 1944-09-07. Kulturmagasinet i Helsingborg.

   
   

1945-07-30. Flygmarskalk Harris ("Bomber Harris") på besök. Ceremoni vid stupade engelska piloters gravar på Pålsjö kyrkogård.

1945-07-30. Flygmarskalk Harris ("Bomber Harris") på besök. Ceremoni vid stupade engelska piloters gravar på Pålsjö kyrkogård.

   

Flygmarskalk Harris ”Bomber Harris” på besök i Helsingborg. Ceremoni vid stupade engelska piloters gravar på Pålsjö kyrkogård. Bilderna är tagna av Lindberg Foto den 3 juli 1945. Bomber var Harris smeknamn som ung och hade inget med hans jobb som RAF:s Bomber Command.

   

1945-07-30. Flygmarskalk Harris ("Bomber Harris") på besök. Ceremoni vid stupade engelska piloters gravar på Pålsjö kyrkogård.

1945-07-30. Flygmarskalk Harris ("Bomber Harris") på besök. Ceremoni vid stupade engelska piloters gravar på Pålsjö kyrkogård.

Flygmarskalk Harris kallades även för "Bomber Harris".  
   

1944-07-17.
Engelsk militärbegravning på Pålsjö kyrkogård, Helsingborg. Överste Ramel lägger en krans från Helsingborgs försvarsområde på de sex omkomna flygarnas grav.

 
   
  Bilderna från militärbegravningen på 1940-talet. (saknar upphovsrätt pga. av ålder). Bildkälla: www.kringla.nu
   

Till toppen av sidan

 

     
   Besättningen på planet

Pilot: F/Sergant Douglas King RAFVR
från Kingston, Kent, England.

Piloten King hoppade sist, landade i Ilnestorp nära Tollarp och var den ende överlevanden.

Douglas King på äldre dagar.
Foto: Från Douglas Kings privata fotoalbum, som vi fått tillgång till genom journalisten Henry Holm, som blev god vän med King.

 
     
     

Färdmekaniker:
Sergant John Patrick Callan RAFVR från Gateshead, Durham, England.

Saknad:
Omkom i havet utanför Åhus efter fallmskärmshoppet när planet blivit träffat. Omkom, antingen genom drunkning eller kölden från havet.

Service Number 1777282
  1944-08-30, 22 år.
75 Sqdn. Royal Air Force Volunteer Reserve

Son of John and Annie Callan, of Gateshead, Co. Durham.

Navigatör:
F/Sergant Walter Watson NZAF från Dunedin, Otago, Nya Zeeland.

Saknad:
Omkom i havet utanför Åhus efter fallmskärmshoppet när planet blivit träffat. Omkom, antingen genom drunkning eller kölden från havet.

Service Number 428918
1944-08-30, 30 år
75 Sqdn.  Royal New Zealand Air Force

Son of Eli and Elizabeth Watson; husband of Isabella Muirhead Watson, of Mornington, Dunedin, New Zealand.

 

Bombfällare:
F/Sergant John Fitzgerald NZAF från Port Chalmers,Otago, Nya Zeeland.

Saknad:
Omkom i havet utanför Åhus efter fallmskärmshoppet när planet blivit träffat. Omkom, antingen genom drunkning eller kölden från havet.

Service Number 424777
1944-08-30, 23 år.
75 Sqdn. Royal New Zealand Air Force serving with R.A.F. Sqdn 

Son of James and Margaret Woodburn Fitzgerald, of Port Chalmers, Otago, New Zealand.

     
     

Akterskytt:
Sergant Herbert William Causley RAFVR från Hele, Torquay, Devon, England.
Causley blev dödligt sårad redan i planet och hoppade aldrig.

Service Number 1199994.
1944-08-30, 22 år.
75 Sqdn. Royal Air Force Volunteer Reserve.

Son of Bertie and Daisy Elizabeth Causley, of Hele, Torquay, Devon.

Causley H W Sergant 1199994 RAF sk omkommen Pålsjö E15.20
Foto 1989: © Henry Holm.
Bild ID: HH_2905.

Många år senare och fortfarande välvårdade.
Foto: © Carin Olofsson.

 

     
     

Radiooperatör:
Sergant Charles Burton Hill RAFVR från Coaltown of Wemyss, Fife, Skottland.

Omkom i havet utanför Åhus efter fallskärmshoppet när planet blivit träffat. Omkom, antingen genom drunkning eller kölden från havet.

Service Number 1372387
1944-08-30, 26 år.
75 Sqdn. Royal Air Force Volunteer Reserve.

Son of James and Annie Hill, of Coaltown of Wemyss, Fife.

Hill C B Sergant 1372384 RAF sig omkommen Pålsjö E15.79
Foto 1989: © Henry Holm.
 Bild ID: Bild ID: HH_2907

Många år senare och fortfarande välvårdade.
Foto: © Carin Olofsson.

     
     

Tornskytt: Sergant Derrick Leonard Moon RAFVR från Wandsworth, London, England.

Omkom i havet utanför Åhus efter fallskärmshoppet när planet blivit träffat. Omkom, antingen genom drunkning eller kölden från havet.

Service Number 1626105
† 1944-08-30, 21 år.
75 Sqdn. Royal Air Force Volunteer Reserve

Son of Leonard Pantry Moon and Edith Emily Moon, of West Norwood, London.

Moon D L D Sergant 1626105 RAF sk omkommen Pålsjö E15.77
Foto 1989: © Henry Holm.
Bild ID: HH_2906.

Många år senare och fortfarande välvårdade.
Foto: © Carin Olofsson.

Utsnitt av tätorten Hörbys monomentalmålning i Skåne på komunhuset, som visar de flygare från den 75:e Nyaländska skvadronen som störtade i Svensköp 30 augusti 1944.
Från vänster:
Johan Patric Callan, Derrick Moon, Charles Burton Hill, Douglas King, Jock Fitzgerald, Herbert Causley, Walter Watson. Alla utom Douglas King omkom.
Foto: Martin Broberg. CC-BY-3.0. Konstnär: Johan Falkman.

     
     
   Länkar
Länk: Commemorating the fallen.  Hemsida där man kan man söka efter personer som dog under de två världskrigen.
Länk: Påljö krigskyrkogård i Hälsingborg. Av Carin Olofsson.
Länk: Forced Landing Collection Porträttbilderna på flygarna (som numera saknar upphovsrätt pga. av ålder).

Till toppen av sidan

 

 

   Skadereglering för bomplanet

Dokumenten oss tillställda av Bertil Stridh.

   
   

Dokumenten oss tillställda av Bertil Stridh.

   
   

Dokumenten oss tillställda av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

 

   Julkort
Julkort 1989 Julkort 1990

Julkort från Piloten King till Henry Holm.            Bild ID: HH_2913

Julkort från Piloten King till Henry Holm.            Bild ID: HH_2912

 

Översättning av ovan julkort  (HH_2912) av Peter Holm

Käre Henry

Jag beklagar att jag inte besvarat ditt brev från april och ber om förståelse.

Roligt att du uppskattade semestern med din son i USA. Vi har aldrig varit där och tror inte vi kommer att resa dit nu i vår ålder, men man vet aldrig.

Har du sålt ditt hus nu? Om det är så hoppas jag att det här brevet eftersänds. Var vänlig och ge oss din nya adress om du har flyttat.

Vi hoppas du mår lite bättre nu och inte känner dig så ensam.

Jag inser att livet är annorlunda men det sägs att tiden läker sår och framtiden ter sig lite ljusare. Hoppas det är så. Vi mår båda bra, och min hustru har återhämtat sig från sin operation, en godartad hjärntumör.

Var vänlig och håll kontakten, kanske vi ses en dag.
Hjärtliga hälsningar
Joy och Doug

   
   
Julkort 1991 Julkort 1994

Julkort från Piloten King till Henry Holm.            Bild ID: HH_2911

Översättning av ovan julkort  (HH_2911) av Peter Holm

Käre Henry,

Vi hoppas du har kommit till ro i din lägenhet och du tycker den är bra.

Vi har haft en ganska kall period här på Guernsey de senaste två till tre veckorna och det har varit dimma. November kan vara mycket regnig på Guernsey men inte detta året.

Det var min tur att vara på sjukhuset det här året. I februari hade vi snö på vägarna och jag skadade min vänstra ankel tror något bröts och ligament skadades. Jag tillbringade två veckor på sjukhus och man satte in en platta för att hålla ihop ankeln.

Jag kunde inte röra mig speciellt bra på flera veckor men till slut med hjälp av kryckor och efter nästan två månader kunde jag köra bil igen. Men än så länge har jag inte klarat av att spela golf och kommer förmodligen inte att göra det igen.

Jag är glad att Joy har återhämtat sig från sin operation och för ett normalt liv nu. Men vi är båda nu 70 år så vi gör inget spännande. Vi har nu ett litet barnbarn på ett år och hon kommer varje veckoslut och håller oss sysselsatta.

Vi önskar båda två dig en god jul och ett lyckosamt gott nytt år. Med vänliga hälsningar
Joy och Doug

Julkort från Piloten King till Henry Holm.            Bild ID: HH_2910

 

Översättning av ovan julkort (HH_2910) av Peter Holm

Jag hoppas det här brevet kommer fram till dig. Förra året kunde vi inte skicka något brev till dig ty vi hade blivit av med vår adressbok. Men jag hittade ett av dina gamla brev när jag genomsökte huset.

Jag har egentligen inga nyheter för dig eftersom vi lever ett ganska stillsamt liv numera.

Sommaren har varit riktigt dålig i år. Mycket lite solsken och de senaste månaderna har varit grå och regniga. Det regnar faktiskt just nu. Hoppas det har varit bättre för dig.

Sköt om dig.

Hjärtliga hälsningar

Douglas

 


Julkort, år okänt

 

Förmodligen det sista julkortet piloten Douglas King sände till Henry Holm. år okänt.
Nej, det är ingen dubblett av julkortet ovan, det är olika år (jular) även om motivet på julkortet är det samma.

Alla julkort från familjen Holms privata samlingar.  

Du kan läsa fler brev och annat här som PDF-dokument. Detta för att spara Kb och få en snabbar uppladdning på sidan.

   

Till toppen av sidan

 

Förteckning / länkar till dokument
Alla PDF-dokument presenteras i ett eget fönster. När du stänger ner de separat öppnade fönstret kommer du åter hit

   Kort beskrivning på vad dokumenten innehåller.
   Du klickar på flagorna för att se dokumentet och i originalspråket.
   Några filer är översatta till svenska, och andra kan vara renskrivna
   för bättre läsbarhet.
PDF
original
dokument
PDF - JPG
Översättning
Bild
ID
 
  1944 Länk Länk HH
  1944-08-31 Telegram Hemligstämplat.   2884
  1944-08-30 Besättningslistor Försvarsstaben.   2885
  1944-08-30 Liken hittas.   2888
  1944-09-05 Förhör med Flight Sergant King.   2887
  Från löjtnant G Malmström till ?   2892
  1944-00-00 Registerkort Engelskt Lancaster.   2896
  1944-12-20 Skadereglering (JPG-fil)    
 
  1966 Länk Länk HH
  1966-01-26 Personligt brev från Bruce Robertsson till King. 2886
       
  1974 Länk Länk HH
   Nödlandade flygplan i Sverige 1939 - 1945. 2883
 
  1988 Länk Länk HH
  1988-08-24 Ministry of Defence.pdf   2880
  1988-10-07 Ministry of Defence. Brev till Henry Holm från  Ministry of Defence   2876
  1988-10-31 Brev till RAF  PMC Barnwood Sergeant Douglas King, från H. Holm   2881
  1988-11-23 Från Ministry of Defence. till Henry Holm   2882
 
  1989 Länk Länk HH
  1989-02-01 Brev  Henry Holm till Sergeant Douglas King. 2889
  1989-02-05 Brev från Sergeant Douglas King till Henry Holm. 2895
  1989-02-23 Krigsarkivet   2879
  1989-03-22 Krigsarkivet.   2877
  1989-03-20 Brev från Sergeant Douglas King till Henry Holm. 2894
  1989-08-18 Brev från Sergeant Douglas King till Henry Holm. 2915
  1989-10-16 Brev från Sergeant Douglas King till Henry Holm. 2914
  1989-12-01 Brev från Sergeant Douglas King till Henry Holm. 2893
  Anteckningar.   2878
 
1989 Länk Länk HH
  1989-00-00 Arbetsmatreial på tidningen för Henry Holm.   2901
  1989-00-00 Arbetsmatreial på tidningen för Henry Holm.   2902
  1989-00-00 Arbetsmatreial på tidningen för Henry Holm.   2903
  1989-12-24 Julkort från Sergeant Douglas King till Henry Holm. Till Julkort
  2913
 
1990 Länk Länk  
1990-12-24 Julkort från Sergeant Douglas King till Henry Holm. Till jukort
2912
 
1991 Länk Länk HH
1991-12-24 Julkort från Sergeant Douglas King till Henry Holm. Till jukort
2911
 
1994 Länk Länk HH
1994-12-24 Julkort från Sergeant Douglas King till Henry Holm. Till julkort
2910

Till toppen av sidan

 

 

Andra länkar som refererar till kris- och krigstider

Söderto fästning

Skyddet mot ryssen.
Karl-Göran Perssons
eget krig.

Modiga kvinnor.
Man kallade dem
Torsvalor

Om kriget kommer
eller när det kommer?

Udda platser

Stenhusen
under 2:a världskriget.

Till toppen av sidan

 

  Upphovsrätt, källor och lite annat
I denna presentation av flygkraschen i Svensköp 1944 är det inte helt lätt att förhålla sig till vad som är upphovsrättsligt material eller vad som är ren fakta och historia. Vi har utgått ifrån Henry Holms journalistiska material och där ingen anteckning finns har vi utgått ifrån att det är hans eget. Skulle dock någon ha synpunkter på detta, ber vi er att kontakta oss. Från 1989 och senare arbetade Henry Holm som frilansjournalist och fotograf och där är det enklare att avgöra upphovsrätten.
Likaså är alla vanliga bilder/foto, som är tagna innan 1 januari 1969 enligt lagen upphovsrättsfria. Bilder tagna 1969 och senare har 50 års upphovsrätt, oavsett vem som tagit bilden.

Ingen upphovsrätt
På fakta och historia finns ingen upphovsrätt.
På ren fakta finns ingen upphovsrätt. Man har inte heller upphovsrätt på en text som man kopierat eller skrivit av från någon annan.
Vad man kan göra är att använda fakta och skriva om texten med egna ord – men då skall den också verkligen skrivas om. Det räcker inte med att ändra en mening eller ett ord här och där.

Ingen upphovsrätt
Att fotografera, kopiera, reproducera eller skanna av en gammal bild/foto där upphovsrätten gått ut ger inte heller någon ny upphovsrätt, även om många är väldigt ivriga att sätta ut ett © bara för att man hittat en gammal bild någonstans – totalt omdömeslöst.
Naturligtvis kan man inte få en ny upphovsrätt på vad någon annan person kreativt framställt bara för att man gör en kopia. Tvärtom kan man göra sig skyldig till bedrägeri enligt brottsbalken § 9 i vissa situationer, även om upphovsrätten gått ut. Det är klart också väldigt oetiskt att ta på sig äran från vad någon annan framställt.

En stor del av Henry Holms arkiv, text och bilder har fortfarande upphovsrätten kvar, även om den idag ligger hos arvingarna. ©

Normalt sätter vi inte ut ovan symbol om att bilden saknar upphovsrätt, då denna gått ut, se text här till höger.

Men ibland gör vi det dock ändå.
Oftast är det när vi hämtat bilden från en annan sajt/aktör, som oriktigt eller oklart meddelar att bilden har upphovsrätt, trots att den gått ut för länge sedan.

En enkel regel att hålla i minnet för oss som sysslar med vanliga bilder.
Alla "vanliga" bilder, dvs. sådana som i princip var människa kan fotografera och som togs före 1 jan. 1969 (enl. övergångs-bestämmelserna 1994) är helt fria att använda så länge de inte går emot andra lagar eller någon kränkning sker.

Public Domain. På bilder som saknar upphovsrätt kan man ibland se denna symbol, som talar om att det inte finns någon upphovsrätt kvar på bilden.
Museer och olika institutioner är en av de aktörer som gärna sätter ut denna symbol på  bilder. Ibland verkar kunskapen om vad  upphovsrätt är bland dessa obefintlig.
Men – när man gör detta tar man också på sig ett ansvar. Detta kan ibland vara svårt när man inte vet när bilden är tagen, och inte ens vilken fotografen är.
Därför avstår vi i regel att sätta ut denna symbol, och överlåter ansvaret till den som ev. plockar bilden från hemsidan. Bilder där vi noterat ett © tecken har sin upphovsrätt kvar i 50 år efter att bilden är tagen.

Man får ingen upphovsrätt bara för att man "råkar" sätta ut ett © tecken av okunskap, eller för att man vill skrämma bort andra från att kopiera bilden.


Här kan du läsa mer om upphovsrätt   © Vi försöker här kort förklara det viktigaste som rör våra sidor

   Med flaggan öppnar du dokumenten. Brittisk flagga symboliserar dokument på engelska

   Med flaggan öppnar du dokumenten. Svensk flagga symboliserar dokument på svenska.
Kan vara originaldokument, men även översättningar och renskrivningar för bättre läsbarhet.

Översättning Peter Holm. © Översättningen har upphovsrätt, även om ev. originalbrevet
        saknar det.

   Kontakta oss. info@gammalstorp.se

   

Upphovsmannens respektive fotografens namn ska alltid anges (om du får lov att kopiera/dela). Det ska även framgå varifrån det kopierade materialet är hämtat.
När det gäller material där det inte längre finns någon  upphovsrätt kvar, hör det ändå till god sed och etik att försöka ange fotografens namn om det är känt, och var man hämtat bilden.

Vissa undantag kan man i viss mån acceptera. Det är t. ex. vykort, som finns på massor av olika sajter, där egentligen ingen vet var bilden hämtades första gången och fotografens namn är ibland omöjligt att hitta. Det är så klart omöjligt att ange kanske upp till 50 olika källor för en och samma bild bara för att den finns på flera ställen.


© Denna sida innehåller material/text/bilder/dokument både med och utan upphovsrätt. Det är du som ev. hämtar material från sidan som själv ansvarar för att du får lov att göra detta. Att det inte finns något © tecken betyder inte att materialet är fritt att använda. © tecknet behöver inte sättas ut enligt svensk lagstiftning, upphovsslagen gäller ändå.

Upphovslagar ändras så du är själv ansvarig för att du har rätt uppgifter. Just under 2019 håller EU på att se över upphovslagarna och tills det är klart vet vi inte vad som gäller i framtiden.

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Till toppen av sidan