Hörby Elverk

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   

Före detta Hörby elverk.
Bild ID: /RP_Elverket_01. Foto: © Roland Pedersen, mars 2019.

   
   

Före detta Hörby elverk.
Bild ID: /RP_Elverket_02. Foto: © Roland Pedersen, mars 2019.

Före detta Hörby elverk.
Bild ID: /RP_Elverket_03. Foto: © Roland Pedersen, mars 2019

   

 

Inventeringsnummer

M 66-002

Ort

Hörby

Stadsdel Företag, äldre benämningar

AB Hörby elverk

Hörby elektrisitetsverk

Landskap

Skåne

Adress

Slakterigatan 5 Hörby

Länsbokstav

M

Ek karta

2D 8d Hörby

Top karta (UTM-nr)

VB 166 911

Vedertagen benämning

Elverket

Kommun

Hörby

Fastighetsbeteckning

Pugerup 7

Industrigrupp/er

9 a

Socken/Församling

Hörby

Nuvarande fastighetsägare (1978)

J. E. Planck 1:2, E Svensson 1:3

Igångsättningsår

1902

Byggnadsår

1700-tal

Kod nr

12 66 06

Disponeras f.n. av

Hörby elektrisitetsverk

Nuvarande användning (1978)

Elverk

Källa: Industriminnen Hörby kommun.
 
   

Hörby Elverk.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

   
   

Källa: Industriminnen Hörby kommun.

   
   

Elverkschefen August Andersson på Hörby Elverk. Bilden är tidigt 1930-tal.
Bild ID: PD_002

   
   

Hörby Elverk 

Marken köptes av Hörby Bruk 1902 och Hörby Elverk byggdes 1902-1903 och drevs de första fyra åren som ett enskilt kommunalt bolag, som inte gjorde vinst. Skandinaviska Elektricitetsverket tog över verksamheten 1906 och 1912 bildades Hörby Elverk som efter beslut 1917,  helt tog över verksamheten 1920.

Man producerade likström med hjälp av två stora generatorer som laddade ackumulatorbatterier för att ge en jämn eltillförsel. Generatorerna drevs till en början av ångmaskiner fram till 1918, då man gick över till växelström och två stora dieselmotorer drev generatorerna

När allt fler hörbybor använde el räckte inte generatorerna till varför man från 1918 köpte växelström från Sydkraft och de egna generatorerna blev något att ha i reserv.

Från 1907 till 1953 var August Andersson maskinmästare och ansvarig för Hörby Elverk.

August Andersson hade utbildats som maskinist i Svenska Flottan och var väl en av få i Hörby som hade djupare kunskap om ångmaskiner och generatorer. Byggnaden, som idag är q-märkt, hade i ena delen en maskinhall med ett litet kontor och i andra delen bodde maskinmästare Andersson med sin lilla familj i en lägenhet med tre rum och kök.

När reservkraften kopplades in dånade dieselmotorerna och hela huset skakade. 1907 var August Andersson ensam anställd, året därpå anställdes en elektriker, tjugofem år senare var man tolv man, som arbetade med att förse Hörby med el.

När August Andersson slutade kom Gustav Olin som ny chef för Hörby Elverk.1991 köpte Ringsjö El Hörby Elverk och ett plåtslageri flyttade in i byggnaden.

Per Dahlöf

Arbete med lyktan på Gamla Torg i Hörby 1931.
Lyktan stod dessförinnan på Kongens Nytorv i Köpenhamn.
Bild ID: PD_004

   
   

Året är 1929 och utanför Hörby Elverk måste bort.
Bild ID: PD_003

   

Till toppen av sidan

   

Från vänster. August Andersson chef och maskinmästare och bredvid Gustav Karlsson, elektriker.
Bild ID: PD_005

   
   

Bild ID: PD_007a

   
   

Ida Sofia och hennes son Maskinmästare August Anderssons fru Ida Sofia och sonen Gunnar i finrummet på Hörby Elverk  Fotografiet sändes till make och far ombord på H. M. Pansarbåten Thor Stockholm under första världskriget.
Bild ID: PD_006

   
   

Faktaboken Industriminnen, Hörby kommun
av Inger Andersson och Hugo Gilment.
Finns att låna på biblioteket.

   
Källa privatfoton: Per Dahlöfs samlingar.

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr