Föreningar och Klubbar i bygden

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

A - Ö

ABF

Hantverksföreningen

Scouter

4H

Husmodersförening Hörby

Skandinaviska Gummibåts Klubben

Blåsorkester  Hörby. Se länken Musik

Kvinnoklubb, Småbrukares Hörby

Skytteföreningar

Bränneriförening, Hörby

 Hörby Lässtuga 

SMK Hörby

Båtklubbar

  Hörby Radioförening, HRF

Sykurs på Björks Café

Dans

Lions Club

Syförening, Svensköp

Folkets hus

MC_klubbar

Sykurs i Önneköp

Folkdanslag Frosta

Mejeriförening, Hörbyortens

SLS, Svenska landsbygdens studieförbund

Fotoklubben i Hörby

Motorcrossklubb Hörby

Teater Hörby

Frosta Big Band. Se länken Musik

Numismatiska Föreningen i Hörby

Teateramatörerna i Hörby

Frosta OK

Nykterhetsrörelsen

Teaterföreningen

Golfklubb Bosjökloster

Rotary Hörby

Typografklubb Hörby

Gymnastikförening Satserups

Ryttarförening Frosta

 

 

Röda korset, Hörby

 

 

 
Frosta Folkdanslag

Annons från 1964-09-29.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Skandinaviska Gummibåts Klubben
En gång i tiden, under 1980- och i början av 1990-talet fanns Skandinaviska Gummibåtsklubbens huvudkontor i Gammalstorp. En båtklubb i Gammalstorp?

Ja så konstigt kan det varar. Förklaringen var att dessa båtar kördes på trailer och kunde sjösättas i princip var som helst.
Idealet var naturligtvis en båtramp, men en hård strand fungerade också bra.

Läs mer här om denna udda båtklubb Här.
(öppnas i nytt fönster).

   

Till toppen av sidan

 

 

Skytteföreningar
   


Skytteföreningen i Östra Sallerup 1908, egen flagga? Vykortet hittat i Lund av Bertil Olofsson.
Bild ID: AO_024. Foto: Allan Olofsson.
   
   
 

Fältskjuning med Långbössa i Södra Rörum 1957.
Bild ID: AO_026. Foto: Allan Olofsson.
 

Fältskjuning med Långbössa i Södra Rörum 1957.
Bild ID: AO_027. Foto: Allan Olofsson.
   
   

Klubbstugan vid skjutbanan i Slagtofta på 1950-talet.
Foto: Per-Gunnar Mörck.

 
   
   


Min svärmor och svärfar på Slagtofta skjutbana 1954. Har ingen aning vad de har för sig.
Bild ID: Skytte_Slagtofta_01. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Göran Strand.
   
   
 

Korpskytte Bessinge skjutbana, vinnare, lag och Bertil mästare 1955.
Bild ID: AO_035. Foto: Allan Olofsson.
   
   

 

Fastigheten i förgrunden å vänster sida på bilden, är den gamla skyttepaviljongen som låg söder om ån. Fastigheten till höger på bilden är det som en gång i tiden var bränneri, och som senare blev Hörby snickeri och möbelfabrik.
Gatan hette förr Brännerigatan, och idag 1992 heter den
Sankt Olofsgatan.

 
   
   

Hörby Skyttebazar. Vykortet stämplat 1910.

Hörbys första skarpskyttekår bildades på 1860-talet. Den startades av svärdsmannen och fanjunkaren Nils Palm häradshövdingen Samsiö fabrikörerna Carl Hallkvist och Forsström handlare Sven Thorsson bagare Wiberg och bryggare Nils Jönsson.
Huset låg mellan bryggarens och dåvarande Rikets sal närmare bestämt vid en liten träddunge där gång/cykelväg går över en bro.
Närliggande gata heter Skarpskyttegatan och har fått sitt namn efter skytteföreningens tid. I slutet av 1970-talet hittade man i jorden på Garvarevägen en gevärskula från skarpskyttarnas aktiva dagar.
Bodil Pedersen

   
   

Skytteklubbens klubbstuga.
Bild ID: HH_3626.

Skyttebanan i Hörby låg på söder i Hörby. Skyttepaviljongen låg bakom Ola Anderssons bryggeri ca. 50 m från ån intill där Jehovas lokal finns idag. Hörby Skarpskyttekår bildades på 1860

   
   

Landstorm och Skytteföreningen utanför Hörby Hotell.
Föreningen bildades år 1860. En av kårens sponsorer var krögaren på gästgivaregården C. M. Ljungberg och kårens grundare var svärdsmannen fanjunkaren och folkskoleläraren Nils Palm.
Bild ID: Skytte_001w_800px.  Källa: Göran Persson.
Se större bild längre ner.

   
   

Bilden kan vara tagen på Ekeboda den flyttades senare på 1940-talet till Hästäng. På söder är det uteslutet eftersom stugan var betydligt mindre där. 
Bild ID: Skytte_001w_800px.  Källa: Göran Persson
Se större bild längre ner.

   
   


Skjutvarning.
Bild ID: Gato_868_Skjutvarning. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Lauritz J. Saxtrup.
   
   

 

 

 

 

 

 

Till toppen av sidan

 

 

 

Skånepannan
Skånepannan är en motorcykelklubb för Honda Pan European motorcyklar, med verksamhet i Skåne, dvs. klubben är en landskapsklubb.
Medlemmarna kommer från alla Skånes hörn, men klubbens "huvudkontor" ligger i Gammalstorp.

Vill du titta på motrcykelklubbens hemsida, klicka här.
(Öppnas i nytt fönster).

   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Småbr. Kvinnoklubb

Annons från 1964-09-29.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Bränneriförening

Annons 1981-07-15.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

 

Folkets hus

Annons mellersta Skåne 1949-11-18.

Annons 1981-07-15.

   
   
 

Återinvigningen Folkets hus 1956.
Bild ID: ABF_0007

Ovan bild är inte mycket tillkvalitet, men vi hoppas att den kan inspirera till att kanske någon av våra besökare har bilder just från Folkets hus och dess arrangemang.
 
   
   
Dragspelskurs  


Dragspelskurs Hörby folkets hus, kursledare Gunnar Nilsson 1949.
Bild ID: AO_049. Foto: Allan Olofsson.
   
 
 

Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Eva Englund
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Typografklubb
   

 

 

   Sånghäfte.
OBS! att de olika verserna handlar också om de olika medarbetarna.

 

TIPS:
Tänk på att du kan förstora texten i din PDF-läsare. Ofast genom att trycka på en plus eller ett minus ikon.
I regel kan du också förstora eller förminska sidorna i pdf-filerna genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt och därefter trycka på plus eller minus på det numeriska tangentbordet.
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörbyortens Mejeriförening
 
   

Till toppen av sidan

 

 

ABF

På 1920-talet bodde här fotograf Lindstedt. Han efterträdes av Lisa Jonsson, som i sin tur efterträddes av Anna Tykesson. Siste fotografen i huset var Ester Göransson.
Därefter användes huset av ABF i Hörby. I slutet av 1900-talet fanns här en butik med kontorsmaskiner och pappersahandel.
Här finns lite oklarheter om vilka fotografer som avlöste varandra,
och vilka tidsepokerna var.
Se mer text under rubriken:
Fotografer i bygden

Både Folkets Hus och Arbetarnas Bildningsförening har sin födsel i arbetarrörelsen på början av 1900-talet. På min medvetna tid i Hörby på 1950- och 1960-talen var Folkets Hus och ABF egentligen samma sak, då den ena erbjöd lokaler, nästan uteslutande till den andras verksamheter. 

ABF låg ju uppför rampen från Hästatorget till Ryttersgatan. Där stiftades Gröna Gossarna 1947 under strängt ledarskap av musiklärare Hugo Rittmer. Många försökte att antagas men få blev det unnade. Man skulle helst ha en karakteristisk springa mellan framtänderna för att bli riktigt bra på blåsinstrumentet. Klarinett var populärt på tiden av Glenn Miller och Benny Goodman, så jag begärde en och hade den hemma en tid, helt orörd innan den skulle lämnas tillbaka.

Där anordnades danslektioner, dit jag blev anmodad att gå för att lära foxtrot, vals och tango, men allt slog slint förmodligen för att jag har två vänsterben, så någon dansare blev det aldrig av mig. I senare tid, medan Folkets Hus har utvidgats på samma adress, har tydligtvis ABF sökt lokaler på andra ställen i Hörby av anledningar som jag har ingen aning om, t. ex. tidvis i huset på Ernst Ahlgrensgatan, och har numera huvudkontor-träningscenter på Tingsgatan.
Text: © Leif Blumenau.

   

Folkets Hus, på Ryttersgatan 12, den äldre delen.
Foto: © Bodil Pedersen.

ABF har också en egen sida med bilder från deras arkiv genom åren.
   

Till toppen av sidan

 

Röda korset, Hörby
 

Rödakors fest 1940. Foto: Henry Holm.


 Rödakors fest 1940. Foto: Henry Holm.
   
   
 

Rödakors fest 1940. Foto: Henry Holm.
 

Rödakors fest 1940. Foto: Henry Holm.
   
   


Röda kors fest 1940.  Foto: Henry Holm.
 
   
   


Under en Röda korset dag i Hörby 1946.
Bild ID: Roda-korset_1946. Källa: Göran Strand.
   
   
 

Under en Röda korset dag i Hörby 1946.
Bild ID: Roda-korset_1946_02. Källa: Göran Strand.
   
   
 

Isprinsessan Kerstin Svärd och snögubben Christer Lundin.
Röda kors-festen 1954.
Bild ID: Roda-korset_1954_fest. Källa: Christer Lundin.
 
   

Till toppen av sidan

 

 

 

Scouter

 

Scoutstugan vid Flustret.
Bild ID: ABF_0018
   


Scoutgården
Bild ID: KH_003
   
   


Scoutgården
Bild ID: KH_004


Scoutgården
Bild ID: KH_005
   
   


Scoutgården
Bild ID: KH_006


Scoutgården
Bild ID: KH_007
   
   


Scoutgården
Bild ID: KH_008
   
   


Scoutgården
Bild ID: KH_009


Scoutgården
Bild ID: KH_010
   
   
 

Vargungar.
Bild ID: Scouter_01_(BN). Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Björn Nilsson.
   
   
 

B O Andersson, Hans Persson, Björn Nilsson, Bertil Andersson och Kenneth Gunnarsson?. Västarna syddes av Björn Nilssons mor.
Bild ID: Scouter_02_(BN). Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Björn Nilsson.
   
   

Invigning av en kull vargungar i Hörby kyrka ungefär 1950. Scoutledaren går vid namn Bertil Hermansson och vargungarna är räknat från vänster, Rolf, Helge, jag själv också Fidde.
 Lägg märke till den utsirade predikstolen i mitten.
 

Kompletterande uppgifter inkomna vid ett senare tillfälle.
Vill gärna rätta till, efter att ha blivit upplyst av Jan Möller, som liksom den dåvarande kårledaren bodde på Hörbyhus, att hans namn var Bertil Hermansson och att kvinnan vid hans sida som här utövar ceremonin, kanske var hans fru Sonja. För övrigt har jag fått veta att Fiddes egentliga namn var Kurt och var känd i Hörby.
 Text: © Leif Blumenau.

 

Bild ID: BE_004, Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.
Alltid redo! Hemma i trädgården scouterna Bengt och Janne som tillhörde Scoutkåren Uttrarna i Lyby.

   
   

Scouter 1957-10-11.
Bild ID: HH_3629. Foto: Henry Holm.

 
   
   


Kilhult och Hörbys scoutkårer vid scoutstugans invigning i Kilhult 1939. Huset kallades då för IOGT-huset, men numera heter det Svensköpsgårde.
Bild ID: Scouter_Kilhult 800px. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Ingemar Olofsson.
Se större bild
   
   
Humlebo Scoutstuga, utanför Äspinge, numera riven

 

Humlebo Scoutstuga utanför Äspinge. Numera riven.
Bild ID: Humlebo_01. Källa: Staffanstorps Scoutkår.
   
   
 

Bild ID: Humlebo_02. Källa: Staffanstorps Scoutkår.
   
   
 

Bild ID: Humlebo_03. Källa: Staffanstorps Scoutkår.
   
   
 

Bild ID: Humlebo_04. Källa: Staffanstorps Scoutkår.
   
   

Scoutstugan Humlebo "nere" i skogen är numera riven.
Foto © Fred Lundberg, 2012.

Foto © Fred Lundberg, 2012.

   
   
 

Källa: Min karta, Lantmäteriet. Egna noteringar är gjorda på kartan.
   
   

Till toppen av sidan

 

 

Sykurs i Önneköp

Bild ID:000663.
Sykurs 1917, eller 1920? Främre raden från vänster 2 Elise Rosenberg   3 Gerda Larsson.  Stående från vänster   6 Alida Larsson.
Bilden tagen i Oscar Nilssons fotoateljé i Önneköp.

Sykurs 1917, eller 1920?

 

   
Bild ID: 000663.
Kurs i symaskinsbrodderi ca 1920.
Sykurs 1917  Vä. bak.nr.6. Alida Larsson (barnmorskans), 7. Ester Lindholm.
Rad 1. nr. 9. Emmy A Andreasson, 10. Elsie Rosenberg (Ö. Sallerup), 11. Gerda Larsson, 12. Anna Andersson, 13. Marta Nilsson, 14. Elin Månsson. Bilden tagen i Oscar Nilssons atljé i Önneköp.
Sykurs 1917, eller 1920? Främre raden från vänster 2 Elise Rosenberg   3 Gerda Larsson.  Stående från vänster   6 Alida Larsson.
Bilden tagen i Oscar Nilssons fotoateljé i Önneköp.

Här råder förvirring med namnen. Olika uppgifter från olika håll. Du som ev. vet något om detta får gärna kontakta oss.

   
   

(Bild saknas)

Sykurs i Önneköp
1 Edit Bengtsson; Trulshärad
2 Edit (Russel) Jönsson
3 Gulli Johner
4 Karla Nilsson
5 Anna Andersson,  Skäpperöd
6 Berta Andersson, Önneköp
7 Ellen Olofsson Hemmeneköp
8 Hanna Nilsson Skäpperöd
9 Symaskinsagent, Tomelilla
10 Brita Nilsson, Hemmeneköp
11 Gulli Brorsson, Buus
12 Symaskinagent, Tomelilla
13 Herta Sörensson
14 Margit Nilsson, Önneköp
15 ?
16 Frida Sjöstedt
17 Selma Olsson, Önneköp
18 Elsa Olsson, Trulshärad
19 Svea Olsson, Farhult
20 Signe Andersson, Farhult
21 Ellen Mårtensson,  Hemmeneköp
22 Viola Olsson, Farhult

 
   
   

Till toppen av sidan

 

 

Sykurs på Björks café omkring 1930
   

Till toppen av sidan

 

 

Teateramatörerna i Hörby

Teateramatörerna i Hörby var flitiga under 1020-talet. Sotaremästare Otto Ohlsson var både ledare och regissör. Ovan programblad dateras 1924, från en revy.

   
   

Det är sotarmästare Ohlsson, en mycket välkänd profil i orten. Bilden är antagligen hämtad från något arrangemang där sotarmästare Olsson agerar sillgubbe. Kan mycket väl vara i Teateramatörerna i Hörby.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Teater

Annons från mellersta Skåne. August Strindbergs mästerverk.

 
   
   


  Amatörteatersällskapet Scenare.
Programblad för "Arbete & Sanning".

 
   
 

Till toppen av sidan

 

 

Nykterhetsrörelsen

Hörby 1936.

Hörby 1935.

   
   

Sjöholmen 1935.

Hörby 1936

 

   

Till toppen av sidan

 

 

Teaterföreningen

Hörby teaterförening, spelade bl.a. på Stora hotellet.

   
   
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Husmodersförening

Annons mellersta Skåne 1949-11-18.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Svensköps kyrkliga syförening 1917

Svensköps kyrkliga syförening 1917

Överst från vänster: Ellen Jönsson, Bengta Persson, Amanda Hallqvist, Elna Jönsson, Anna Persson, Alma Nilsson.
Andra raden från vänster: Okänd, Anna Kristiansson, Anna Rignell, Anna Andersson, Anna M. Nilsson, Betty Persson, Anna Olsson,  Bengta sandgren.
Första raden från vänster: Alma Olsson, Elin Jönsson, Hanna Liljegren, Hanna Jönsson, Bengta Svensson, Agnes Olsson.
Källa: Svensköps socken genom tiderna.

   

Till toppen av sidan

 

Satserups Gymnastikförening
   

Till toppen av sidan

 

Frosta Ryttarförening
   

Till toppen av sidan

 

Bösjökloster Golfklubb
   

Till toppen av sidan

 

Lions Club

Lions Fyndlada.
Bild ID: TE_278

   
   
   
   

Lions loppmarknad 15 maj 1960. Köpman Nils Johan Nilsson och landsfiskal Eriksson
Bild ID: HH_3364. Foto: © Henry Holm.

Bildande av Lionsklubb i Hörby
Bild ID: HH_3402. Foto: © Henry Holm.

   
   

Bildande av Lionsklubb i Hörby. Rektor Josef Ternblad längst till vänster.
Bild ID: HH_3403. Foto: © Henry Holm.

   
   

Lions loppmarknad 15 maj 1960
Nils Johan Nilsson och Landsfiskal Eriksson
Bild ID: HH_3487. Foto: © Henry Holm.

Lions Hörby maj 1962. Kan vara Patriksson och Wilsson
Bild ID: HH_3463

   
   

Till toppen av sidan

 

Fotoklubben i Hörby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till toppen av sidan

 

 

Svenska Motorklubben Hörby
   
   
De första 10 åren med SMK
av: Tommy Svensson.
   

Till toppen av sidan

 

4H
   
   

Damen till vänster är  Gunni Nilsson (född Persson, från Bessinge). Till höger Allan Ljunglöv. f: 1921-09-17.Okt. 1961.

Detta kort är från 1961. Jag var med i 4H vilket många ungdomar på landet var. Vi hade våra "små" företag som vi skötte med viss hjälp från föräldrarna. Detta år skötte jag en kalv, och bokföringen skulle också skötas i det lilla företaget. Konsulent Allan Ljunglöv åkte på hembesök hos oss och såg till att det fungerade, och hjälpte till och svara på ev. frågor. 
Mvh och ha en bra dag.
Gunni.
Bild ID: HH_3464. Foto: Henry Holm.Hittade en urtvättad gammal T-shirt långt in i garderoben... 4H:s Riksläger som gick av stapeln varje år om jag minns rätt. Förlades då i olika län runt om i Sverige och 1978 var det Malmöhus som stod för värdskapet. Lägerområdet var bakom gamla Juvelen där det nu finns ett industriområde. Har tyvärr inga foto från lägret men det kanske någon annan har.
Bild ID: 4H_01.
Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Kurt Andersson.
   
Bild ID: 4H_02_1958-1959.   


4-H möte Lyby 4-H klubb i Söderto skola förmodligen 1958 - 1959.
Bild ID: 4H_02_1958-1959.
Stående bakre raden från vänster
Bertil Persson
Lars Nilsson
Sjögren ?
Per Uno Nilsson
Lennart Andersson?

Stående mittelraden
Ingrid Olsson
Linnea Olsson?
Inger Persson
Gun-Britt Stenlundh
Ingvar Mårtensson
Gert Gustavsson.
Sittande från vänster
Leif Uno Hansson
Sven Andersson
Gun-Britt Andersson
Eva Gustavsson?
Per-Erik Magnusson
Gert Persson.
Sittande framför Vivian (? )Magnusson

Källa: Foto och klasslista Per-Uno Nilsson
   
   


Året är 1962 och det är skördefest på 4H.
Från vänster: Ingrid Persson, Ingegärd Bergström, Anders Bergström, Gunvi Persson, Kjell Dahlgren, Agne Håkansson,
Elsie Dodds, Jeannine Bisline och Börje Gunnarsson.
Bild ID: /Ostraby_014.
   
   


4H gården, eller Frosta gården vid väg 13 på vägen mot Sjöbo.
Bild ID: Gato_918_4H-garden.
   

Till toppen av sidan

 

Numismatiska Föreningen i Hörby


Bertil Persson , var med och bildade numismatiska föreningen i Hörby , jobbade hos ANA motor i Råbygatan , som sedan blev Wallins.
Bild ID: Numismatiska_001.
 
   

Till toppen av sidan

 

 

Motorcrossklubb Hörby
   

Till toppen av sidan

 

 

Frosta OK

Artur Pettersson drivande Frosta OK och själv duktig orienterare
Bild ID: HH_3514. Foto: Henry Holm.

 
   
   

Sidan om prästen kommunstyrelsens ordf. Nils Jönsson Gammalstorp. G. Bornemark har vit trenchcoat bedjande längst fram höger! Antagligen något kyrkomöte i Hörby Aug.1960.  Arthur Pettersson en av grundarna till Frosta OK (tillsammans med Sven-Åke Persson, lärare på Samrealskolan)
Bild ID: HH_3574

   

Till toppen av sidan

 

Rotary Hörby

Kilian Kvist 8 dec. 1964. President i Hörby Rotaryklubb mellan 1969 – 1970.
Bild ID: HH_3495. Från Henry Holms bildarkiv.

 

Av Kjell Dyberg-Ek
   

Till toppen av sidan

 

 

SLS, Svenska landsbygdens studieförbund

Svenska landsbygdens studieförbund (SLS) var ett studieförbund som bildades i Falköping 1930 av Svenska Landsbygdens ungdomsförbund (idag Centerpartiets Ungdomsförbund) och bedrev studiecirkel-, föreläsnings- och kulturverksamhet. SLS drev också ett stort antal lokala bibliotek. Den första studiecirkeln inom SLU/SLS startades dock redan 1920 i Slöinge, Halland, och bar namnet "Fria tankars hem". SLS gav ut tidningen Studiekontakt. 1967 slogs SLS ihop med LiS (Liberala studieförbundet) och bildade Studieförbundet Vuxenskolan.

   
   

SLS-studiecirkel 1934. Men var och varför?

Från vänster:
1. Erik Svensson. 2. Per Persson. 3. Folke Persson. 4. Herbert Svensson.

Andra sidan bordet:
1. Nils Jönsson. 2. Nils B Persson. 3. Carl-Hugo Hansson. 4. Harald Persson. 5. Arvid Nilsson

SLS-studiecirkel 1934. Men var och varför?

Främre raden från vänster:
1. Harald Persson. 2. Herbert Svensson. 3. Nils B Persson. 4. Arvid Nilsson.

Bakre raden:
1. Per Persson. 2. Erik Svensson. 3. Nils Jönsson. 4. Carl-Hugo Hansson. 5. Folke Persson

   

Till toppen av sidan

 

MC-klubbar med anknytning till Hörby

Gonzo MC Hörby

Skånepannan

Softgliders Hörby

Ulriks MC

Kvällsträffar för MC-folket

 

 

   
   Gonzo MC Hörby


Glada Gonzo tiden. Större bild, som är numrerad och har en namnlista. Namnlistan ligger över den större bilden.
Det saknas några identifieringar, men du som tittar kanske vet?
Bild ID: Gonzo_24_(JS). Källa: Jonas Servin.
   
   

Bilderna på Gonzo MC kommer från Jornalisten Henry Holm.
De är daterade 12/8, men tyvärr inget år, men enligt upgifter så skall det röra sig omkring 1986.
Bilden starkt uppförstorad, därav kornigheten och oskärpan.

Från vänster Bo Strömgren, kommunchef, Albin Persson (C) och kommunalråd, Kjell Lundgren. Uppskattad tidsepok runt 1986.
Bild ID: HH_4004_Gonzo-mc. Foto: Henry Holm.

   
   

Uppskattad tidsepok runt 1986. Från vänster: kommunchef, Albin Persson (C), kommunalråd, Kjell Lundgren och Bo Strömgren.
grabbarna i bakgrunden okända, men vet du något så kontakta oss.
Bild ID: HH_4003_Gonzo-mc. Foto: Henry Holm.

   
   

Från höger Göte Andersson (FP), Owe Persson, socialnämndens ordf (?) Kjell Lundgren och Jörgen Jönsson.
Uppskattad tidsepok runt 1986.
Bild ID: HH_4005_Gonzo-mc. Foto: Henry Holm.

   
   

Uppskattad tidsepok runt 1986. Från höger Göte Andersson (FP), Owe Persson, socialnämndens ordf (?och Kjell Lundgren
Bild ID: HH_4006_Gonzo-mc. Foto: Henry Holm.

   
   
Uppskattad tidsepok runt 1986.

Från vänster:Bo Strömgren, kommunchef, Albin Persson (C), och kommunalråd, Kjell Lundgren.
Bild ID: HH_4007_Gonzo-mc. Foto: Henry Holm.

   
   


En "Gonzo" fest någon gång mellan 1985 - 1987.
Bild ID: Gonzo_01. Foto: Michael Giertz.
   
   


Bild ID: Gonzo_02_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
 
Bild ID: Gonzo_11_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
   
   


Bild ID: Gonzo_03_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
   
   


Bild ID: Gonzo_04_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
   
   


Håkan och Norre.
Bild ID: Gonzo_06_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
   
   


Gjutning på gång. Norre, Strandh och Jönsson.
Bild ID: Gonzo_07_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
   
   


Cementbilen har anlänt.
Bild ID: Gonzo_08_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
   
   


Bild ID: Gonzo_09_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
   
   


Bild ID: Gonzo_10_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson.
   
   


Mamma Gun testar hojen innan pojken får åka.
Bild ID: Gonzo_05_(JER). Foto: Jan Erik Rasmusson. 
 
   
   


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_26_(JJ). Foto: Jörgen Jönsson.


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_14_(JS). Foto: Jonas Servin.
   
   


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_13_(JS). Foto: Jonas Servin.


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_23_(JS). Foto: Jonas Servin.
   
   


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_15_(JS). Foto: Jonas Servin.


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_16_(JS). Foto: Jonas Servin.
   
   


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_17_(JS). Foto: Jonas Servin.


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_18_(JS). Foto: Jonas Servin.
   
   


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_19_(JS). Foto: Jonas Servin.


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_20_(JS). Foto: Jonas Servin.
   
   


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_21_(JS). Foto: Jonas Servin.


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_22_(JS). Foto: Jonas Servin.
   
   


Från en Lelle träffen på Gotland.
Bild ID: Gonzo_12_(JS). Foto: Jonas Servin.
   
   


Bild ID: Gonzo_25_(JJ). Foto: Jörgen Jönsson.
   
   


Bild ID: Gonzo_24_(JS). Källa: Jonas Servin.
   
Du ser en större bild nedan som är numrerad. Kan du fler namn så kontakta oss gärna. 

1 Rolf Hansson
2 Bengt Hansson
3 Magnus Lindblad (Slangen)
4 ?
5 ?
6 ?
7 ?
8 Bengt Ove Roos
9 ?
10 Robban Andersson
11 Christine Rydberg Peine
12 Mats
13 ?
14 Anders Strand
15 Stefan Andersson
16 Tomas

17 Göran Jönsson
18 Rolf Lind
19 Ingla Gertsdotter
20 Peter Svensson
21 Pia Lundgren
22 Jörgen Jönsson
23 Mats Persson
24 Mikael Broberg
25 Stig Liljegren
26 Stefan Hylén
27 Ilone Jönsson
28 Eva Palm
29 Bernt Carlsson
30 Anette Alvarsson
31 Christer Broberg (?)
32 ?
33 Eva Olofsson Robban

Till toppen av sidan

Till toppen av sidan

 

   Skånepannan
Skånepannan är en motorcykelklubb för Honda Pan European motorcyklar, med verksamhet i Skåne, dvs. klubben är en landskapsklubb.
Medlemmarna kommer från alla Skånes hörn, men klubbens "huvudkontor" ligger i Gammalstorp.
   
   
   
   
   
   

 

Till toppen av sidan

 

   Softgliders Hörby

Klubben startade 2002 och vi är ett glatt gäng som har plats för fler. På våra onsdagskörningar samlas vi på Samhall Slångatan i Hörby kl. 18.00 och där är alla välkomna att följa med, även icke medlemmar.

Andra och sista söndagen i månaden kör vi inom  en större runda i det skånska landskapet. Även då samlas vi på Samhall Slångatan  i Hörby men kl. 10.00 med avfärd kl. 10.15.  Där är alla välkomna att följa med, även icke medlemmar.

 

Text och alla foton är tillställda oss genom att ha frågat klubben. Alla bilder har upphovsrätt © och tillhör Softgliders och/eller enskild fotograf.

Softgliders stängde ner sin hemsida i oktober 2023. Istället hittar du dem på facebook.
https://www.facebook.com/groups/657032541600974/

   
   

Bild ID: Softgliders-(8)

   
   

Bild ID: Softgliders-(2)

Bild ID: Softgliders-(4)

   
   

Bild ID: Softgliders-(3)

Bild ID: Softgliders-(5)

Bild ID: Softgliders-(6)

Bild ID: Softgliders-(7)

   
   

Softgliders Snygga priser till Victoria rallyt.
För de som inte vet är Victoria Benedictsson Hörbys mest kända dam genom tiderna, ja inte bara i Hörby utan även känd i Europa.
Bild ID: priser_2014_01

   
   

Bild ID: Victora_MC_02

Bild ID: Victora_MC_01

Victoria Benedictsson
Vill du veta mer om Victoria så besök vår systersajt www.victoriabenedictsson.se

 

 

Ulriks MC
Ännu inga bilder, men vi hoppas på att någon av våra besökare kommer ihåg.
   

Till toppen av sidan

 

Dans
 

Danskurs på hotellet år 1901.
Bild ID: GATO_201
   

Till toppen av sidan

 

 

Hantverksföreningen


Hantverksföreningen på utfärd till Ekeröd år 1894.
Bild ID: GATO_064
   
   
 

Hantverksföreningens julgransplundring på stora hotellet 1950.
Bild ID: GATO_038
   
   
Hantverksgården  

Överlämnande av (gesällbrev) eller mästarbrev. Tidpunkten tidigt sextiotal tror jag, bilden finns även på sidan Leions bageri.
Från vänster bagare Göran Göransson; bagare Lennart Hemmingsson; Ordförande Hörby Hantverksförening, möbelhandlare Erik Petersson; bagarmästare Gösta Leion.
Identifierat av Kjell Gulin.
Bild ID: Hantverksgarden_002.

   
   

Bild ID: Hantverksgarden_003.

   
   

Bild ID: Hantverksgarden_004.

   
   

Bild ID: Hantverksgarden_006.

   
   

Bild ID: Hantverksgarden_011.

   
   

Bild ID: Hantverksgarden_012

   
   

Annons från 1982.
Bild ID: Hantverksgarden_001_1982

   
   

Bild ID: Hantverksgarden_009.

   
   


Juni 2024. Nu monteras den gamla Hantveksskylten upp igen på Hantverksgården, och blir klar imorgon. Fick hugga ut tegel, för att sedan återställa.
Bild ID: Hantverksgarden_014.  Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Kennet Andersson.
   
   
 

Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Kennet Andersson.
Bild ID: Hantverksgarden_015.
 

Delförstoring av skylten.
Bild ID: Hantverksgarden_016.
   

Till toppen av sidan

 

  Hörby Lässtuga 


"Klubbnål" 1910.
Bild ID: Lasstugan_01.
Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Ann Lack.
 
   

Till toppen av sidan

 

Hörby Radioförening HRF


Bild ID: HRF_001. Källa: Hörby radioförening, HRF.  Länk till Hörby Radioförening: www.horbyradioforening.se
   
   

Till toppen av sidan

 

 

 

 

Här under presenterar vi en del av fotona i en större storlek

Tillbaka till den mindre bilden

 

 

 

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan