Konfirmander i Hörby kommun
med tillägg av en och annan kyrklig verksamhet

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Konfirmander i kommunens olika kyrkor och konfirmationskort på kyrka el. ort

Fulltofta och Äspinge

Lyby

Söndagsskola

Huaröd från 1962 och framåt

Långaröds kyrka

Ö. Sallerup

Svensköp och Huraöd (fram till t. o. m.1961)

O-identifierad kyrka

Önneköp

Svensköp och S. Rörum (1962 och framåt

Osbyholm

Hörby

Hörby kommuns gränstrakter

Linderöd- Äsphult

 

Konfirmations tackkort från flera olika orter kan du se här

 

 
   Fulltofta och Äspinge

Fulltofta kyrka 1904. Foto: Oscar Halldin.

Fulltofta kyrka 1904. Foto: Oscar Halldin.

   
   


Konfirmationselever från Fulltofta - Äspinge pastorat 1933. Bilden tagen vid Äspinge skola.
Främre raden 2:a fr. v. är Inez Svensson, Benarp, f. 19.10.1920.
Bild ID: Fulltofta_Aspinge_002. Bildkälla: Matz persson, Lommarp. text: Bertil Stridh.
   
   

Konfirmation i Fulltofta kyrka 1933
Främre raden 8:e från vänster är Gunhild Karlsson Skälhus (Skiljehus).
Bild ID: Konfi_Fulltofta_001. Fotot från  Birgitta "Gittan" Håkansson.

   
   

Konfirmation i Fulltofta kyrka 1931
Bild ID: BH_021w.

Första raden till vänster pojke nr 3 med mörk kostym är Arvid Persson Blossehus senare Ekbacken.

Andra raden till vänster flicka nr 3 Elise ? flicka nr 5 (mitten) Agda Lundgren Fulltofta smedja

Övre raden 2:a från vänster är Gustav Karlsson Skälhus (Skiljehus)

Prästen är Arvid Bengtsson.
Uppgiftslämnare är Karin Arvidsson.

   
   

Konfirmation den 22 augusti 1931, återträff 50 års jubileum 1981 
Bild ID: Konfi_1981_(1931).  Bilden från 1931 ser ni här ovan.

Från vänster:
Nr 1 Arvid Persson Ekbacken.
Nr 3 Agda Lundgren Fulltofta Smedjan.

Bakre raden från höger.
Nr 2 Stig Lidholm
Prästen är Björn Nyberg

Uppgiftslämnare Karin och Kent Arvidsson

   
   

Kyrkoherde Cruise med konfirmander. Omkring 1890.

Tidningsklipp/annons från SLT 1924.
Insänt av Staffan Persson, Hörby.

   
   


Konfirmation i Fulltofta 16.08.1947
Elever från Fulltofta och Äspinge.
Bild ID: Gato_344
 Stående raderna fr. v.
1 Berit Jönsson Fulltofta f. 02.05.1933
2 Bengt Ståhl Vasahus f. 21.05 1933
3 Eva Nilsson Nunnäs f. 21.08.1933
4 Agne Nilsson Äspinge f. 08.10.1933
5 Ingegärd Persson Ludvigsborg f. 13.12.1933
6 Gert Johansson Äspinge f. 20.02.1933
7 Kyrkoherde Einar Hyllander Fulltofta f. 31.12.1897
8 Gösta Nilsson Satserup f. 25.07.1933
9 Okänd
10 Assar Svensson Benarp f. 18.11.1933
11 Ingrid Persson Äspinge f. 24.07.1933
12 Gunnar Nilsson Stavröd f. 09.11.1933
13 Margaret Andersson
 Främre raden fr. v.
1 Gunvor Olsson Äspinge 21.03.1933
2 Inga Nilsson Benarp f. 18.09.1933
3 Folke Persson Benarp f. 05.04.1933
4 Sten Andersson Benarp f. 29.04.1933
5 Per Veste Hyllander Fulltofta f. 01.07.1932
6 Gert Nilsson Satserup
7 Sten Lundberg Satserup f. 14.12.1933
8 Elsy Andersson Köinge
9 Greta Eriksson Satserup f. 18.10.1932
Bild ID: Gato_344
   
   
   


Konfirmationsträff i Fulltofta 2002.
Elever från Fulltofta – Äspinge konfirmerade i Fulltofta 1947.
Bild ID: Gato_343
 Fr. v.
1 Greta Eriksson/Samuelsson Hörby f.18.10.1933
2 Bengt Ståhl Hörby f. 21.05.1933
3 Berit Jönsson Malmö f. 02.05.1933
4 Sten Andersson Hörby f. 29.04.1933
5 Gunvor Olsson/Ek Skanör f. 21.03.1933
6 Agne Nilsson Flyinge f. 08.10.1933
7 Inga Nilsson /Svensson Hörby f.18.09.1933
8 Gunnar Nilsson Ormastorp 21.03.1933
9 Folke Persson Benarp f. 05.04.1933
10 Ingrid Persson/Nilsson Hörby f. 24.07.1933
11 Gert Johansson Äspinge f. 20.02.1933
12 Ingegärd Persson f. 13.12.1933
13 Gert Nilsson Ängelholm
14 Assar Svensson Hörby f. 18.11.1933
Bild ID: Gato_343
   
   

Konfirmationsfoto Äspinge kyrka 1962

Bakersta raden fr. v.
1 Bo Forsén Häggenäs f. 12.11.1948
2 Tommy?
3
4
5 Tore Månsson Benarp f. 20.06.1948
6 Sven-Peder Ackzén f. 28.08.1948
7 Gert Nilsson Satserup f. 12.08.1947
8 Karl Erik Nilsson
9 Ingmar Malm Ekeboda f. 24.09.1948
10 Prästen Berndt Larsson Fulltofta f. 29.12.1907
11 Tommy Sandberg Ekeboda f. 05.03.1947

Mittersta raden fr. v.
1 Tommy strand Satserup f. 27.07.1948
2 Ann-Christin Svensson Äspinge
3 Ann-Kristine Andersson
4
5 Ann-Christin Ackzén
6 Evy Johansson Häggenäs f. 25.05.1947
7
8
9 Ronny Axelsson Äspinge f. 26.06.1948
10 Nils Andersson Råset f. 05.09.1948
11 Ulf Persson Kyle f. 01.04.1948


Främre Raden fr. v.
1 Anneli Nilsson Kyle f.18.08.1948
2 Märta Schill Benarp f. 15.03.1948
3 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948
4
5 Britt-Marie Nilsson
6 Mona Hellström Fulltofta f. 11.05.1948
7 Lisbeth Strid Äspinge f. 30.08.1948
8 Inga Jönsson Kylestorp f. 07.01.1948
9 Inger Olsson Kylestorp f. 25.12.1948

Uppgiftslämnare Ingmar Malm och Bertil Stridh.
   
   

Prästgården i Fulltofta.
Okänd skolklass, eller kanske mer en konfirmation.
Bild ID: BH_027w. 

   
   
Fulltofta skola, året är okänt Kan du identifiera någon på nedan skolfoto. I så fall får du gärna meddela oss detta. Kontakt.

Fulltofta skola, året är okänt
Fulltofta gamla skola med mycket gamla skolfoto. Läraren var prästen Joseph Petersson Cruce år 1877-1911. Han hade varit torpare barn i Småland. I Fulltofta var han både präst bonde och skollärare och bodde i prästgården som låg i den gamla "kyrkbyn"
Bild ID: Fulltofta_skola_okand_001.
Foto från Olle Resell.

   
   

Fulltofta skola, året är okänt
Bild ID: Fulltofta_skola_okand_002.
Foto från Olle Resell. 

   

Fulltofta skola, året är okänt
Bild ID: Fulltofta_skola_okand_003.
Foto från Olle Resell.

   
   

Bild ID: Okand_1977_0090.

 
   
   
   

Till toppen av sidan

 

Huaröds kyrka, från 1962 och framåtKonfirmander 1965, Huaröd kyrka. Prästen Per Frostin vardå Sveriges yngsta präst.
Främre raden fr. v.
1 Astrid Olsson, Bingstorp
2 Prästen Per Frostin f. 29.07.1943
3 Gertrud Martinsson f. 11.12.1950
Bakersta raden fr. v.
1 Ingemar Persson, Elisetorp
2 Torgny Nilsson, Vebäck f. 06.11.1951
3 Tommy Håkansson, Huaröd f. 27.07.1951
4 Lennart Turesson, Flensma f. 01.04.1951
   
   


Året är 1964.
Prästvigning var det på söndagskvällen I Lunds domkyrka efter aftongudstjänsten. Där vigdes Per Frostin från Trelleborg, som är sveriges yngsta präst, endast 22årHela familjen samlade från vänster Ernst Frostin, Pastor Per Frostin och Greta Frostin.
Foto: Stenbergs bilder Malmö, 25/5-30/5-1964.
   
   
Sverige yngsta präst 1971.
Lisa Kristina Tegby, född 5 september 1949 i Överluleå församling, Norrbottens län, är en svensk präst. Tegby prästvigdes 1971 vid 21 års ålder och var då landets yngsta präst.
Tegby har återkommande under många år medverkat i Sveriges Radio, och var en tid en av de fasta predikanterna i "TV-kyrkan".Hon har även arbetat med ledningsfrågor, utvecklingsarbete, jämställdhetsfrågor samt medverkat i prästutbildning.
Hon avskedspredikade som kyrkoherde och prost den 8 september 2016 efter 45 år som präst i Umeå, bland annat som studentpräst, kontraktsprost och kyrkoherde, men är (2020) fortsatt aktiv bland annat som skribent i Västerbottens-Kuriren.
Tegby invaldes 2013 som ledamot i kyrkomötet för Posk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, och omvaldes 2018.
Tegby var värd för Sommar i P1 den 4 juli 1983.
Källa: Wikipedia
 
   
   

Till toppen av sidan

 

 

   Huaröds och Svensköps kyrka till och med 1961.  (kyrkan ligger dock i Kilhult)

Huaröd och Svensköps församlingar hade gemensam präst. Vartannat år skedde konfirmationen i Huaröds kyrka och vartannat i Svensköps. Man skiftade så att nattvardsgången skedde i den kyrka som inte hade konfirmationen.

   
   

Svensköps kyrka i Kilhult. Tidigt 1900-tal.

   
Bild ID: Huarod-Svenskop_1903  


Konfirmation 1899 med konKonfirmander, födda 1884.
2:a pojken från vänster i översta raden och han heter Nils Andersson från Gräsma, Huaröd och han är född 1884-02-16 och det är ju samma präst som på det kort som är från konfirmationen 1903 och utanför samma kyrka.
Bild ID: Konfirmation-fodda-1884. Källa Stefan Johansson, Huaröd. 
   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1903
Präst Thure Magnus Brorström 1844-07-11 – 1907-02-20.
Bild ID: Huarod-Svenskop_1903. Bilden insänd av Bertil Stridh. Listan gjord av Arne Nilsson.

Då det är många Andersson, Olsson, Svensson, Nilsson osv. kan det vara svårt att särskilja konfirmanderna, så läs på bifogad PDF-fil här till höger ,en mycket komplett elevlista..
   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1904-04-29
Bild ID: Huarod-Svenskop_1904

Konfirmander 1904-04-29 i  Svensköp -  Huaröd
Lista avskriven från kyrkbok.

Bakersta raden fr. v.
1 August Vilhelm Möller Bingstorp f. 18.11.1889
2 Kristoffer Nilsson Huaröd3 f. 29.07.1890
3 Carl Martin Reslov Huaröd2 f. 11.11.1889
4 Sigfrid Larsson Rignell Kilhult f. 07.11.1889
5 Nils Olsson Brännestad1 f. 29.06.1890
6 Nils Herman Andersson Stensma6 f. 05.08.1890
7 Ola Nilsson (Ågren) Elmhult f. 26.07.1890
8 Herman Persson Stensma2 f. 12.07.1890

Andra raden framifrån fr. v.
1 Vilhelm Olsson Brännestad3 f. 12.09.1890
2 Nils Jönsson Huaröd6 f. 03.12.1889
3 Nils Åkesson Gräsma2 f. 13.02.1889
4 Nils Andersson Timan f. 09.01.1890
5 Gottfrid Persson Stensma5 f. 20.05.1890
6 Eugen Sandgren Kilhult f. 05.03.1890
7 Henning Andersson Kilhult2 f. 09.07.1890
8 Nils Nilsson Bylycke f. 28.10.1889

Konfirmander 1904 i Huaröd – Svensköp
Andra raden bakifrån fr. v.
1 Kyrkoherde Broström
2 Ola Olsson Huaröd4 f. 26.07.1890
3 Nils Simonsson Flensma3 f. 26.03.1890
4 Edvard Johnsson Skorphult2 f. 31.03.1890
5 Sigismund Jönsson f. 06.05.1890
6 Aari Petersson Kilhult1 f. 27.11.1889
7 August Svensson Östensköp f. 13.05.1889
8 Alfred Olsson Huaröd1 f. 03.07.1890
9 Johan Larsson Flensma3 f. 23.08.1890
10 Per Månsson Stensma4 f. 08.08.1889
11 Anton Lindell Huaröd8 f. 15.06.1890
12 Karl Hallqvist Huaröd8 f. 29.05.1890

   
   

1 Hanna Christiansson Kilhult f. 26.06.1890

2 Anna Åberg Hulta f. 06.11.1889

3 Emma Andersson Gräsma f.16.11.1890

4 Elna Persson Elmhult f. 26.12.1889

5 Bengta Persson Kilhult f. 01.05.1890

6 Nelly Nilsson Kilhult f. 11.04.1890

7 Anna Josefina Nilsson Kilhult f. 04.03.1890

8

9 Amanda Sörensson Elmhult f. 14.05.1890

10

11 Hanna Andersson Stensma f. 09.03.1890

 

Bilden insänd av Bertil Stridh.

   
   


60-års konfirmandjubileum i Svensköps kyrka 1964
Bild ID: /1904-1964-Svenskop-Huarod

60-års konfirmandjubileum i Svensköps kyrka 1964.Elever från Svensköp - Huaröd Konfirmerades 29.04.1904 i Huaröds kyrka

Bakersta raden fr. v.
1 Per Månsson Liarum f. 08.08.1889
2 Aari Peterson  Lyngby Danmark f. 27.11.1889
3 Nils Nilsson V. Vram f. 26.06.1890
4 Karl Hallqvist Kilhult f. 29.05.1890
5 August Svensson Ludvigsborg f. 13.05.1889
6 Olof Kristoffersson Huaröd f. 29.07.1890
7 Ola Nilsson Ågren Timan f. 26.07.1890

Mittersta raden fr. v.
1 Gerda Albin Skärhus f. 16.04.1890
2 Anna Svensson Linderöd f. Olsson 17.07.1890
3 Elna Ljunggren Vä f. Persson 26.12.1889
4 Anna Josefina Nilsson Kilhult f. Nilsson 04.03.1890
5 Johan Sigesmund Jönsson Solna f. 06.05.1890
6 Ola Olsson Kilhult f. 26.07.1890
7 Nelly Olsson Kungshult f. Nilsson 04.02.1890
8 Henning Andersson Trolle Ljungby f. 09.07.1890


 Främre raden fr. v.
1 Hanna Magnusson Vomb f. Christiansson 26.06.1890
2 Hanna Andersson Huaröd f. 02.03.1890
3 Anna Olga Öhlin Uppåkra f. Nilsson 19.06.1890
4 Prästen Erik Olén f. 30.09.1902
5 Emma Karlsson Vittskövle f. Andersson 16.11.1890
6 Bengta Widéll Kilhult f. Persson 01.05.1890
7 Johanna Melin Källstorp f. Olsson 22.08.1890

Källa: bertil Stridh.
   
   


Konfirmation Svensköp-Huaröd 1907

Svensköp - Huaröd
Konfirmation i Huaröds kyrka 09.05.1907

Flickor bakersta raden fr. v.
1
2 Elna Hansson Maa f. 14.07.1892?
3
4
5
6
7
8
9

Flickor främre raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pojkar raderna högst upp fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ola Persson Kilhult f. 03.12.1892
11
12
13

Pojkar mellersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6

Pojkar främre raden fr. v.
1
2 Emil Andersson Elmhult f. 16.03.1893?
3
4
5
6
7
8

Källa: Bild och klasslista bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1909-04-23

    Komplett klasslista, dock ej numrerade, framtagen av Arne Nilsson.

Huaröd - Svensköp
Konfirmation i Huaröds kyrka  1909-04-23

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4 Konfirmationspräst Olof Holger f. 04.10.1869

Andra raden bakifrån fr. v.
1
2
3
4 Alfred Persson Svensköp f.11.04.1895?
5

Andra raden framifrån fr. v.
1
2
3
4
5 Alfred Persson Svensköp f. 11.04.1895?
6

Främre raden fr. v.
1
2
3
4 Bengta Persson Harphult f. 13.05.1894
5
6

Bild och uppgiftslämnat Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1911
Bild ID: Huarod-Svenskop_1911

 

Huaröd - Svensköp 1911

Konfirmation i Huaröds kyrka 1911

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
Andra raden bakifrån fr. v.

1 Konfirmationspräst Olof Holger
2
3
4
5
6
7

Mittersta raden fr. v.
1
2 Bengta Jönsson Kilhult f. 09. 04. 1896
3 Anna Nilsson Svensköp f. 31. 08. 1896
4
5
6
 

Andra raden framifrån fr. v.
1
2 Hanna Ekelund Huaröd f. 21. 11. 1896
3
4
5
6

Främre raden fr. v.
1
2
3 Alma Nilsson Elmhult f. 17. 01. 1897
4
5
6

Här finns många att identifiera – vet du någon?

Bilden insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1912

Huaröd - Svensköp
Konfirmation i Huaröds kyrka 1912-04-25

Bakersta raden fr. v.
1
2
3 Hilding Andersson Elmhult f. 21.12.1897
4

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Konfirmationspräst Olof Holger f. 04.10.1869
2
3
4
5
6
7

Mittersta raden fr. v.
1
2
3 Elna Persson Harphult f. 17.09.1897
4
5
6

Andra raden framifrån fr. v.
1
2
3 Betty Persson Kilhult f.16.02.1897?
4 Anders Kristiansson Kilhult f.26.03.1898
5 Nils Andersson Harphult f.21.03.1898

Främre raden fr. v.
1
2
3
4
5 Alma Persson Elmhult f. 26.04.1898? Helga Andersson Ryet f. 18.04.1897?
6

Bild och uppgiftslämnat Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1913

Huaröd - Svensköp.
Konfirmation i Huaröds kyrka 25.04.1913

Bakersta raden fr. v.
1
2 Olof Jönsson Harphult f. 22.06.1898
3 Alfred Jakobsson Hulta f. 27.11.1897
4
5
6

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Konfirmationspräst Olof Holger f. 04.10.1869
2
3
4
5
6
7 Anders Jonsson Hulta f. 06.03.1898

Mittersta raden fr. v.
1
2
3
4 Hanna Nilsson Kilhult f. 07.06.1898?
5
6

Andra raden framifrån fr. v
1
2
3
4
5
6

Främre raden fr. v.
1
2 Anna Jakobsson Hulta f. 27.11.1897
3
4
5 Hanna Jönsson Kilhult f. 07.05.1898?
6

Bild och uppgiftslämnat Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1915
   Komplett klasslista, dock ej numrerade, framtagen av Arne Nilsson.

Huaröd - Svensköp
Konfirmation i Huaröds kyrka 1915-04-22

Bakersta raden fr. v.
1 Konfirmationspräst Olof Holger f. 04. 10. 1869
2 Nils Persson Svensköp f. 22.03.1901
3 Nils Ljunggren Huaröd f. 24.03.1900
4

Andra raden bakifrån fr. v
1
2
3
4

Andra raden framifrån fr. v.
1
2
3
4
5 Nils Persson Norreskog f. 04-10.1900

Främre raden fr. v.
1
2
3
4
5 Märta Nilsson, Stensma f.08-03-1901

Bild och uppgiftslämnat Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1916

Huaröd-Svensköp.
Konfirmation i Huaröds kyrka 1916-04-28

Bakersta raden fr. v.
1
2
3 Sture Andersson Harpult f. 26.02.1902
4
5
6
7

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Konfirmationspräst Olof Holger
2 Emil Jonhsson (Ranefjord) Hulta f.25-11-1901
3
4
5
6
7
8

Mittersta raden fr. v.
1
2
3
4 Anny Persson Huaröd f. 16.12.1901
5
6
7

Andra raden framifrån fr. v.
1 Karl Andersson Gräsma f. 04.04.1901
2
3
4
5
6
7

Främre raden fr. v.
1 Agnes Jönsson Bylycke f. 21.04.1902
2
3
4
5
6

Bild och uppgiftslämnat Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1919-05-09
Bild ID: Huarod-Svenskop_1919

Konfirmation i Huaröds kyrka 09.05.1919
Konfirmationspräst Olof Holger

Bakersta raden fr. v.
1 Prästen Olof Holger f. 04.10.1869
2
3
4
5
6
7
8
9 Hilding Persson Flensma f. 16.04.1905?

Andra raden bakifrån fr. v.
1
2
3 Olof Nilsson, Maa f.17-02-1905
4
5
6
7
8

Mittersta raden fr. v.
1
2
3 Ester Persson Huaröd f. 12.06.1904
4 Anna Olsson Flensma4 f.11.03.1905
5 Anny Persson Huaröd10 f. 05.12.1904
6
7

Andra raden framifrån fr. v.
1 Axel Jönsson Stensma f. 14.01.1905
2
3 Hildur Andersson Stensma4 f. 19.12.1904
4
5
6 Alma Jönsson Bylycke f. 15.05.1904
7 Per Persson Elisetorp f. 17.01.1905

Främre raden fr. v.
1
2
3 Anna Nilsson Stensma2 f. 10.10.1904
4 Gerda Nilsson Huaröd1 f. 24.04.1905
5 Gunhild Nelander Harphult f. 27.01.1905
6
7
8

Bilden insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1923-01-19
Bild ID: Huarod-Svenskop_1923

 Huaröd och Svensköp. Konfirmation i Huaröd 19.01.1923
Kyrkoherde Olof Holger.

Bakersta raden fr. v.
1 Hans Alfred Olsson Elmhult f. 20.02.1908
2 Gottfrid Hansson Elmhult f. 18.02.1909
3 Mattias Karlsson Hulta f 14.03.1908
4
5 Martin Mårtensson Kilhult f 19.09.1908

Näst bakersta raden fr. v.
1 Kyrkoherde Olof Holger f 04.10.1869
2 Otto Nilsson Hulta f 21.10.1908
3 Anders Lavesson Vebäck3 f. 09.10.1907
4 Hjalmar Persson Stensma f 01.06.1908
5 Olof Jönsson Frejbrandt f 13.04.1908
6 Nils Elovsson Stensma4 f. 30.12.1908
7 Tage Karlsson Huaröd8 f. 02.08.1908

Mittersta raden fr. v.
1 Ragnhild Olsson Hulta f 09.05.1909
2 Rut Nilsson Elmhult f 28.12.1908
3 Okänd
4 Okänd
5 Okänd
6 Ellen Göransson Abullaberga 1 f. 21.10.1908

Raden näst längst fram fr. v.
1 Nils Nilsson Maa f 09.03.1909
2 Sven Georg Svensson Huaröd4 f. 29.02.1908
3 Algot Nilsson Skogstorp f 30.07.1908
4 Okänd
5 Hilma g. Nilsson Skogsdala f 02.02.1909
6 Edit Andersson Harphult f 18.05.1909

Främre raden fr. v.
1 Okänd
2 Anna Viktoria Jönsson Kilhult f 12.04.1909
3 Olga Elofsson Stensma4 f.30.12.1908
4 Okänd
5 Okänd
6 Helga Andersson Elmhult f 26.05.1909
7 Ellen Persson Kilhult f 27.05.1909

Bild och lista insänd av Bertil Stridh.

   
   

1924 Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1924-01-24
Bild ID: Huarod-Svenskop_1924a

Här finns många att identifiera – vet du någon?
Bild ID: Huarod-Svenskop_1924_01
Bilden insänd av Bertil Stridh.

 Huaröd-Svensköp. Konfirmation i Huaröd 24.01.1924

Bakersta raden fr. v.
1 Konfirmationspräst Olof Holger f. 04.10.1869
2 Bertil Andersson Svensköp f. 22.12.1909?
3
4 Nils Gunnar Ljungqvist Hulta f 08.10.1908
5
6
7 Anders Andersson Brännestad f. 13.01.1909

Näst bakersta raden fr. v.
1 Agnes Olsson, Elmhult f.29.10.1909 ?
2
3 Ebba Persson Hulta f. 30.05.1909
4 Elly Paulina Andersson, Stensma f.09-04-1909?
5
6 Hilding Svensson Nyvång Huaröd f. 20.09.1909

Tredje raden bakifrån fr. v.
1 Erik Nilsson Elmhult. f. 24.06.1910
2
3
4 Herman Nilsson Huaröd f. 13.03.1909
5
6

Främre raden fr. v.
1 Ester Mårtensson Kilhult f. 11.12.1909
2 Emmy Olsson Kilhult f. 20.11.1909
3
4 Marta Persson Hulta f 19.07.1909
5
6

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1925-12-18
Bild ID: Huarod-Svenskop_1925

Konfirmation i Huaröds kyrka 18.12.1925
Kyrkoherde Olof Holger f. 04.10.1869

Bakre raden fr. v.
1 Kyrkoherde Olof Holger f. 04.10.1869
2 Joel Karlsson Elmhult f. 12.02.1912
3 Henning Andersson Elmhult f. 16.12.1911
4 Nils Evergren Flensma5 f. 28.05.1911
5 Anders Olsson Elmhult f. 15.03.1912
6 Per Andersson Brännestad f. 12.07.1911
7 Olle Nilsson (Danestig) Huaröd f. 07.12.1911

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Greta Persson Flensma5 f. 01.05.1911
2 Svea Nilsson Huaröd f. 09.11.1911
3
4 Zanda Gustavsson Huaröd f. 23.04.1911
5 Anna Ingeborg Andersson Elmhult f.28.05.1912
6 Marta Persson Kilhult f. 05.07-1913

Andra raden framifrån fr. v.
1 Magda Nilsson Brännestad f. 08.07.1911
2 Hanna Nilsson Huaröd f. 04.12.1911
3 Edla Nilsson Vebäck f. 10.03.1911
4 Selma Nilsson Vebäck3 f. 24.06 1911
5 Helga Andersson Vebäck3 f. 21.11.1911

Främre raden fr. v.
1 Ingeborg Ottosson Stensma4 f. 20.12.1911
2 Thyra Jönsson (Frejbrandt) Svensköp f. 28.04.1911
3 Agnes Andersson Stensma1 f. 01.02.1911
4 Hanna Svensson Huaröd f. 04.12.1911
5 Anna Andersson Flensma1 f.08.10.1911
6 Signe Nilsson Flensma2. f. 28.08.1911

Bilden insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1925-01-29
Bild ID: Huarod-Svenskop_1925-01-29a.

Konfirmander 1925 i Svensköp - Huaröd

Huaröd
Nils Andersson 1910-06-04.   Brännestad Nr 3
Nils Gottfrid Olsson 1910-06-20. Flensma Nr 1
Emmy Ingeborg Nilsson 1910-05-17. Flensma Nr 5
Nils Sigfrid Andersson 1910-12-13. Gräsma 2
Herta Ingeborg Ljunggren 1910-05-27. Huaröd 2
Anders Bror Hilding Svensson 1910-06-0. Huaröd 5
Klara Elvira Andersson 1910-08-24. Huaröd 6
Karl Julius Malte Olsson 1910-09-09. Huaröd 8
Ebba Märta Valborg Persson 1910-11-05. Skorphult 2
Bror Elofsson 1910-05-2 Stensma 4
Karl Axel Ottosson 1910-06-27. Stensma 4
Nils Sigfrid Ola Charles Larsson 1911-02-15 Stensma 5
Alma Nilsson 1910-04-14 Flensma 7
Nils Gottfrid Nilsson 1910-07-09. Webeck 3
Emil Persson 1910-04-26 Webeck 3
Anna Elvira Nilsson 1910-12-29. Östra Sönnarslöv
Emma Elisabet Johansson 1910-05-07. Linderröd?
Troligen född i USA

Konfirmander 1925 i Svensköp - Huaröd

Svensköp
Tord Urban Jeppson 1910-09-10 Bylycke Nr 1
Erik Hugo Hansson 1910-09-07 Elmhult 1
Karl Gösta Emanuel Olsson 1910-12-21 Elmhult 1
Nils Valfrid Nilsson 1910-08-07 Elmhult 2
Elna Ingeborg Persson 1911-03-17 Elmhult 2
Ellen Ingeborg Löfberg 1911-02-02 Elmhult 3
Per Oskar Olsson 1910-07-01 Elmhult 4
Per Tomas Karlsson 1910-12-21 Hulta 1
Ture Reinhold Nilsson 1910-10-20 Kilhult 1
Nils Olsson 1911-03-15 Kilhult 1
Anna Frideborg Nilsson 1910-11-25 Kilhult 2
Gunda Kristina Ström 1910-12-07 Kilhult 2.
Född i Malmö St. Petri
Rut Ingeborg Johansson 1911-07-18 Svensköp 3
Anna Emelia Jönsson 1909-12-10 Svensköp 3

Bild och lista  insänd av Arne Nilsson.

   

Ovan lista beskriver alla som var med på bilden. Listan här under är de som kunnat identifieras var de finns på bilden.

   

Konfirmation i Huaröds kyrka 29.01.1925
Kyrkoherde Olof Holger f. 04.10.1869

Bakre raden fr. v.
1
2 Ture Nilsson Kilhult f. 20.10.1910
3
4 Nils Andersson Brännestad f. 04.06.1910?
5 Nils Valfrid Nilsson Elmhult f. 97.08.1910
6 Tord Jönsson Kromsö 10.09.1910?

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Kyrkoherde Olof Holger f. 04.10.1869
2
3
4
5 Axel Ottosson, Stensma. f. 27.06.1910
6
7 Erik Hansson,. Elmhult. f.08.10.1910

 

Mittersta raden fr. v.
1
2
3 Anna Frideborg Olsson Kilhult f. 22.11.1910
4
5 Anna Jönsson Svensköp f. 10.12.1909
6 Emmy Ingegärd Nilsson, Stensma f. 17.05.1910

Andra raden framifrån fr. v.
1
2
3
4
5
6

Främre raden fr. v.
1 Elna Mårtensson Elmhult f. 17.03.1911
2
3
4 Rut Johansson Svensköp f. 18.07.1911
5 Ellen Lövberg Svensköp f. 02.02.1911?
6
7

Identifiering enligt numer Bertil Stridh.

   
   

Gruppbilden i sin helhet vid fotograferingen.
Bild ID: Huarod-Svenskop_1925-01-29

 
   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1926
Bild ID: Huarod-Svenskop_1926

Konfirmationspräst John Fredriksson f. 1893

Bakersta raden fr. v.
1 Malte Mårtensson Elmhult f. 17.09.1912
2 Axel Johansson Huaröd f. 29.08.1912
3 Gunnar Andersson Stensma f. 09.04.1912
4 Nils Olofsson Brännestad f. 17.10.1912
5 Bertil Nilsson Kilhult f. 31.05.1912
6 Bror Nilsson f 25.05.1912
7 Artur Persson Flensma f. 18.07.1913

 

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Olof Persson Flensma f. 03.05.1913
2 Ola Andersson Brännestad f. 19.11.1911
3 Alfred Andersson (Bjärneroth) Svensköp f 18.01.1912
4 Edvin Persson Stensma. f. 12.04.1913
5 Tage Svensson Stensma f. 25.02.1912
6 Hjalmar Jönsson (Frejbrandt) Svensköp f 29.05.1913
7 Nils - Emil Persson Elisetorp f.19.11.1912

 

Mittersta raden fr. v.
1 Amalia Olsson Elmhult f. 21.10.1912
2 Karin Andersson Kilhult f 03.04.1912
3 Rut Arvastsson Huaröd f. 08.03.1910
4 Sigrid Andersson Svensköp f 13.03.1912
5 Lilly Svensson Brännestad f. 23.02.1912
6 Rut Ågren Kilhult f. 17.03.1913
7 Hanna Lindström Stianderöd f.04.06.1913

Andra raden framifrån fr. v.
1 Edvin Hjalmarsson Huaröd f. 11.03.1912
2 Gunnar Svensson Huaröd  f.02.08.1912
3 Arvid Olofsson Brännestad f.17.10.1912
4 Einar Karlsson Huaröd f.02.07.1912
5 Sigurd Arvastsson Huaröd f. 14.02.1912
6 Bror Nilsson Vebäck f. 25.03.1913
7 Erik Andersson Stensma f. 24.09.1912
8 Helge Wilborgsson f 12.07.1912

 

Främre raden fr. v.
1 Signhild Svensson Östensköp f. 27.08.1912
2 Anna Nilsson Elmhult f 21.02.1912
3 Anna Lisa Olsson Kilhult f. 11.12.1912
4 Anna Nilsson Vebäck f. 17.03.1913
5 Herta Mårtensson Vebäck f. 26.06.1913
6 Greta Jönsson Skorphult f.07.10.1912
7 Valborg Olsson Kilhult f. 18.01.1913
8 Marta Persson Kilhult f. 05.07.1913

 

Bilden insänd av Bertil Stridh.

 

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1927-09-29
Bild ID: Huarod-Svenskop_1927

Elever från Svensköp - Huaröd.

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
5 Algot Johansson Svensköp f. 21.08.1913

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Stig Nilsson Kilhult f. 19.12.1913
2
3
4 Lars Hagert, Kilhult f.25-11-1912?
5
6
7
8
9
10 Kyrkoherde John Fredriksson f.13.08.1893

Andra raden framifrån fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Främre raden fr. v.
1
2
3
4
5 Agnes Nilsson Älmhult. f. 09.04,1914?
6 Helga Nilsson Älmhult f. 09.04.1914?
7
8
9 Lilly Persson, Hulta f.03-12-1913?

Här finns många att identifiera – vet du någon?
Bilden insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 5/10 1928
Bild ID: Huarod-Svenskop_1928

Konfirmation i Huaröd 05.10.1928

Bakersta raden Fr. v.
1 Per Andersson Stensma1 f. 24.10.1914
2 Henry Svensson Gräsma1 15.03.1914
3 Harald Olsson Huaröd1 f. 01.04.1915
4 Olof Olsson Ågren Elmhult f. 02.06.1914
5 Nils Nilsson Elmhult4 f. 11.04.1915
6 Algot Ljunggren Svensköp4 f. 09.21.1914
7 Harry Eriksson Vebäck f. 07.09.1914
8 Nils Åkesson Svensköp3 f. 27.03.1915
9 Hilding Nilsson Vebäck f. 05.11.1914
10 Nils Hjalmarsson Huaröd5 f. 30.08.1914
11Nils Algot Ingvar Mårtensson Sönnarslöv f. 13.07.1914
12 Kyrkoherde John Fredriksson f. 13.08.1893

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Erik Andersson Vebäck f. 04.02.1915
2 Algot Nilsson Vebäck f. 24.03.1915
3 Karl Vestberg Huaröd3 f. 11.09.1915
4 Anders Arvidsson Bingstorp1 f. 05.11.1915
5 Eric Mårtensson Vebäck3 f. 10.11.1914
6 Nils Valfrid Lindström Snattarp f. 13.09.1914 
7 Nils Evald Martinsson Kilhult f. 09.03.1915
8 Nils Lundberg Elmhult f. 13.11.1914
9 Gunnar Nilsson Elmhult3 f.22.12.1915

Andra raden framifrån fr. v
1 Greta Svensson Östensköp f.29.08.1915
2 Elna Olsson Elmhult3 f. 01.11.1914
3 Emmy Andersson Svensköp f. 12.05.1915
4 Agnes Ljunggren Svensköp4 f. 08.04.1915
5 Linnea Olsson Brännestad1 f. 21.02.1914
6 Anna Andersson Brännestad3 f. 31.03.1914
7 Majken Bengtsson Vebäck f. 31.12.1913
8 Betty Nilsson Huaröd1 f. 15.11.1915
9 Anna Karlsson Huaröd8 f. 12.12.1914

Främre raden fr. v.
1 Edit Andersson Svensköp f. 23.11.1914
2 Irma Corths Kilhult1 f. 19.04.1915
3 Stina Jönsson Skorphult2 f. 09.02.1914
4 Siri Olsson Kilhult f. 23.10.1915
5 Ester Persson Kilhult f. 06.09.1914
6 Greta Hansson Elmhult1 f. 25.05.1914
7 Frida Jönsson Svensköp f. 05.08.1914
8 Finborg Nilsson Vebäck f. 09.12.1914
9 Signe Åkesson Gräsma2 f. 26.05.1914

 

Bilden insänd av Bertil Stridh.

   
   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1929
Bild ID: Huarod-Svenskop_1929a.

Konfirmation i Huaröds kyrka 30.09.1929

Elever från Svensköp - Huaröd.

Bakersta raden fr. v.
1
2
3 Nils Nilsson Svensköp f. 03.05.1915??
4 Bror Persson Hulta f. 09.11.1916??
5
6
7
8 Stig Gustavsson, Kilhult. f. 11.02.1916 ?
9
10

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Axel Svensson Huaröd f. 13.10.1915
2
3
4 Henry Sandgren Harphult f. 24.05.1916
5 Anton Persson Stensma f. 02.08.1916?
6
7 Karl Oskar Persson Huaröd f. 03.06.1916
8 Herman Espersson Harphult f. 28.04.1916
9
10
11 Konfirmationspräst John Fredriksson f. 1893

Andra raden framifrån fr. v.
1 Anna Andersson Svensköp f. 30.07.1916?
2
3
4
5
6
7
8

Främre raden fr. v.
1
2
3
4 Sonja Lübeck Huaröd f. 31.07.1915
5 Svea Vilborgsson Svensköp f. 25.12.1915
6 Maj Olsson Kilhult f. 18.11.1916
7

Bild och lista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1930

   Komplett klasslista, dock ej numrerade, framtagen av Arne Nilsson.

Konfirmation i Huaröds kyrka 04.10.1930.
Konfirmationspräst John Fredriksson

Bakersta raden fr. v.
1 Evald Hansson Svensköp f. 22.03.1917?
2
3 Nils Mårtensson Elmhult f. 21.03.1917
4 Hilding Olsson Huaröd f. 20.03.1916
5 Oskar Isaksson Elmhult f. 12.03.1917
6
7 Per Sandgren Harphult f. 14.06.1917
8

Mittersta raden fr. v.
1
2 Per Johansson, Svensköp 3 f.14-03-1917?
3 Johan Espersson Harphult f. 03.07.1917
4
5 Linnea Nilsson Flensma
6 Astrid Nilsson Rothsberg
7
8
9 Kyrkoherde John Fredriksson f. 13.08.1893

Främre raden fr. v.
1 Anna Lundberg f. 06.07.1917
2
3
4 Althea Ljunggren Kilhult f . 17.10.1916
5 Annie Ljunggren Kilhult f. 17.10.1916
6
7 Rut Andersson Elmhult f. 04.06.1930
8
9 Agnes Mårtensson, Skorphult. f.22.02.1917

Bild och uppgiftslämnat Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1931
Bild ID: Huarod-Svenskop_1931

Konfirmation i Huaröds kyrka 1931
Elever från Huaröd och Svensköp

Stående raderna fr. v.
1
2
3
4
5 Evert Lundstedt, Kilhult f 18. 03. 1918
6
7 Gunnar Andersson, Svensköp f 02. 10. 1917
8 Malte Sandin Kilhult f 11.12.1918
9 Ragnar Lundell Kilhult f. 24.01.1918?
10 Agne Mårtensson, Huaröd 8 f.12-02-1917
11
12
13 Helmer Persson Östenköp f. 18.11.1917
14
15
16
17
18
19 John Persson Kilhult f 30.01.1918
20 Präst: Olof Holger f.04.10.1869

Sittande raderna fr. v.
1
2 Herta Isaksson Elmhult f 26.02.1918
3 Signe Espersson, Harphult f 14. 05. 1918?
4
5
6 Helga Andersson?
7
8
9
10 Elsa Nilsson, Högestad f 03. 12. 1917?
11 Rut Vilborgsson, Svensköp f 25. 06. 1918
12
13
14 Siri Nilson Elmhult f 12.08.1917
15 Emmy Lindahl Hulta f 29.09.1917
16

Med på kortet skall vara:  Helga Nilsson, Elin Nilsson, Elsa Nilsson, Evert Lundstedt, Gunnar Andersson, Johan Espersson? Helmer Persson, Ragnar Lundell.

Här finns många att identifiera – vet du någon?
Bilden insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1932-10-07
Bild ID: Huarod-Svenskop_1932

Konfirmation i Svensköps kyrka 07.10.1932

Bakersta raden fr. v.
1Erik Olsson Huaröd?
2 Hilding Andersson Högestad f. 26.01.1919?
3Börje Persson Tollarp f. 15.11.1918
4 Okänd
5 Okänd
6 Einar Nilsson Elmhult f.25.03.1919?
7 Per Bertil Martinsson Kilhult f.07.08.1918?

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Gösta Svensson Huaröd f. 01.11.1919??
2 Ernst Åkesson Svensköp f. 03.08.1918?
3 Axel Olsson Kilhult f. 16.11.1918?
4 Bror Arvidsson Stensma4 f. 13.10.1918?
5 Gert Andersson Elmhult f.21.11.1918?
6 Ture Nilsson Vebeck f. 31.10.1918?
7 Gösta Hansson Svensköp f.29.06.1919?
8 Edvin Andersson Brännestad f. 31.05.1918?
9 Nils Albin Ljunggren Kilhult2 f. 18.04.1919?
10 Allan Blomdal Kilhult f. 29.08.1919?

 

Andra raden framifrån fr. v.
1 Erik Johansson Svensköp f. 28.10.1918
2 Gunnar Nilsson Flensma f. 11.06.1919
3 Hakon Lundell Kilhult f. 15.11.1919
4 Einar Persson Hulta f. 20.05.1918
5 Ivar Jönsson Kilhult f.11.12.1919
6 Bror Espersson Harphult f. 21.01.1919
7 Nils Agne Andersson Kilhult f. 13.02.1919?
8 Anna Persson Högestad f. 10.09.1919
9 Anna - Maria Andersson Svensköp?
10 Konfirmationspräst John Fredriksson f. 13.08.1893

Främre raden fr. v.
1 Ebba Åberg Huaröd5 f. 02 09.1918
2 Elly Olsson Brännestad f. 15.01.1918
3 Ella Martinsson Stensma f. 07.11.1918
4 Elsa Mårtensson Huaröd8 f. 02.11.1918
5 Hanna Ingeborg Andersson Svensköp4 f. 27.10.1918
6 Ebba Arvidsson Brännestad f. 13.01.1918
7 Hildur Nilsson Elmhult f. 25.07.1918
8 Elsie Fredriksson Genarp f. xx.10.1918
9 Rosa Jönsson Frejbrandt Svensköp f. 14.04.1919
10 Iris Nilsson Kilhult2 f. 14.06.1918

Dessa bör också vara med på kortet: Einar Persson Hulta, Nils Hilding Andersson Högestad, Hugo Elvir Persson Kilhult2, Nils Ljunggren Kilhult2, Ove Lennart Andersson Svensköp2

 

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 13/10 1933
Bild ID: Huarod-Svenskop_1933

Konfirmation i Huaröds kyrka 13.10.1933

Kyrkoherde: John Fredriksson f 1893

Främre raden fr. v.
1 Tora Gustavsson Kilhult f. 17.10.1919
2 Greta Lindahl Hulta f 23.01.1919
3 Ester Persson Kilhult f 06.09.1919
4 Svea Olsson Svensköp
5 Hanna Hjalmarsson Huaröd 5 f. 02.10.1919
6 Naemi Lübeck Huaröd 27.10.1919
7 Nanny Andersson Huaröd f. 08.05.1920
8 Agnes Lavesson Vebäck 3 f. 17.04.1919
9 Hanna Svensson Huaröd f. 20.12.1918

Andra raden framifrån fr. v.
1 Margit Engström Högestad f. 13.05.1920
2 Hanna Olsson Kilhult f 04.04.1920
3 Ellen Nilsson Elmhult f 11.01.1920
4 Gulli Persson Höghult 2 f. 12.04.1919
5 Ester Isaksson Elmhult f 16.11.1919
6 Elsa Persson Stensma f 19.10.1919
7 Hanna Nilsson Vebäck3 f. 12.01.1920
8 Ingeborg Andersson Vebäck3 f. 26.04.1920
9 Magda Persson Stensma f. 19.08.1919
10 Alma Andersson Stensma f. 08.09.1919
11 Okänd

Stående raderna fr. v.
1 John Nilsson Vebäck f. 16.05.1920, framför nr. 2
2 Olof Algot Arvidsson Huaröd f. 24.02.1920
3 Harry Karlsson Huaröd 2, f. 12.01.1920
4 Nils Ljunggren Kilhult f 10.02.1920
5 Gunnar Andersson Bjärneroth Svensköp f 27.05.1920
6 Gunnar Nilsson Ågren Elmhult f. 03.02.1919?
7 Nils Ragnar Andersson Elmhult f 19.06.1920
8 Anna - Lisa Brodd Huaröd f. 24.05.1920
9 Ingvar Månsson Timan f. 28.11.1919
10 Harald Nilsson, Flensman 4. f. 29-08-1919
11 Edit Persson Kilhult2 f 17.03.1920
12 Evert Sandgren Harphult f. 08.02.1920
13 Nils Björk Kilhult1 f. 27.10.1919
14 Stig Levin Gaddaröd
15 Lilly Ekberg Huaröd f. 06.03.1920
16 Erik Elofsson Stensma 09.11.1919
17 Siri Lundberg Elmhult f 15.09.1919
18 Gunnar Nilsson (Ågren) Elmhult f. 03.02.1919?
19 Lilly Ekberg, Huaröd f. 03-03-1920
20 Erik Elovsson, Stensma. f. 09-11-1919
21 Anna Lisa Brodd, Huaröd. f. 24-05-19120
22 Verner Svensson Elmhult f 11.05.1920
23 Gunborg Persson Hulta f 28.04.1920
24 Nils Andersson Svensköp f. 19.06.1920
25 Kyrkoherde John Fredriksson f. 13.05.1893
26 Ingvar Nilsson Maa f 03.05.1920

Med på kortet bör även dessa varit med: Signe Emma Linnea Olsson Harphult f. 08.03.1920, Elsa Linnea Kristiansson Timan f. 13.01.1920, Anna Viola Svensson Huaröd f. 25.02.1920, Olof Emil Ragnar Olsson Brännestad5 f.14.11.1919.
Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.
   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 27/9 1935
Bild ID:Huarod-Svenskop_1935.

Konfirmation i Huaröds kyrka 27.09.1935

Elever från Svensköp - Huaröd

Stående raderna fr. v.
1 Henry Collin Stensma f. 21.07.1921
2 Gunnar Svensson Svensköp f. 19.06.1922
3 Magnus Espersson Harphult f. 27.06.1922
4
5 Gunnar Mårtensson Elmhult f. 23.01.1922
6
7 Arthur Andersson Svensköp f. 01.04.1922
8 Bertil Winér Kilhult f. 26.05.1922
9 Göte Nicklasson Björkeröd f. 17.03.1921
10
11
12
13 Arvid Nilsson Elmhult f. 28.10.1922
14
15 Erik Arvidsson, Brännstad. f. 07-05-1921
16
17
18
19
20 Kyrkoherde John Fredriksson f. 1893
21
22 Nils Lindahl Hulta f. 23.12.1921

Andra raden framifrån fr. v.
1 Svea Engström Högestad f. 14.02.1922
2 Edit Andersson Elmhult f. 18.05.1922
3 Gunborg Nilsson Maa f. 25.03.1922
4
5
6 Anna Greta Jakobsson Hulta f. 03.10.1922
7
8
9


Främre raden fr. v.
1
2
3
4
5 Ester Olsson Kilhult f.19.01.1922
6 Lilly Lundstedt f. 09.07.1922
7
8

 

Bild och text insänd av Arne Nilsson

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 9/10 1936
Bild ID: Huarod-Svenskop_1936

Konfirmation i Svensköps kyrka 09.10.1936
Konfirmationspräst John Fredriksson f. 1893

Stående raden fr. v.
1 Lennart Andersson Harphult f. 06.05.1923
2 John Johansson Svensköp f. 13.01.1923
3 Anton Arvidsson Brännestad1 f. 30.11.1922
4 Karl Olsson Harphult1 f. 26.04.1922
5 Axel Espersson Harphult f. 07.08.1923
6 Nils Erik Nilsson Maa f. 08.05.1923
7 Gunnar Olsson Brännestad3 f. 30.01.1922
8 Anders Mårtensson Huaröd f. 09.04.1923
9 Nils Ragnar Andersson Höghult f. 18.08.1922
10 Gösta Johansson Huaröd5 f. 05.09.1923
11 Einar Nilsson Flensma4 f. 05.07.1923
12 Bror Andersson Brännestad1 f. 25.05.1922
13 Karl Johansson Flensma3 f. 16.09.1922
14 Konfirmationspräst John Fredriksson f. 13.98.1893
15 Hans Lübeck Huaröd f. 04.09.1923

Mittersta raden fr. v.
1 Georg Lundstedt Kilhult f. 16.07.1923
2 Bertil Jönsson Skorphult1.f. 04.03.1923
3 Hjalmar Hjalmarsson Huaröd5 f. 16.11.1922
4 Anders Björk Kilhult1 f. 21.04.1923
5 Edit Bengtsson Hulta f 08.05.1923
6 Hjördis Larsson Brännestad f. 18.07.1922
7 Hertha Persson Höghult2 f. 17.08.1922
8 Elvir Vinér Kilhult f. 07.09.1923
9 Lennart Johnsson Huaröd f. 01.02.1923
10 Karl - Gösta Andersson Höghult f. 18.08.1922
11 Nils Olofsson Kilhult f.24.08.1923
12 Gösta Olofsson Kilhult f. 24.08.1923
13 Alve Isaksson Gräsma6 f. 26.06.1923

Främre raden fr. v.
1 Margot Nilsson Stensma f. 24.12.1922
2 Svea Nilsson Stensma11 f. 05.08.1920
3 Maj - Britt Strömbäck Huaröd f. 23.12.1923
4 Anna Svensson Huaröd f. 02.03.1922
5 Ellen Nilsson Flensma2 f. 02.04.1922
6 Ida Svensson Huaröd4 f. 20.03.1922
7 Greta Olsson Kilhult f. 19.11.1922
8 Gulli Persson Högestad f. 07.02.1923
9 Elsa Nilsson (Ågren) Elmhult f. 01.06.1923
10 Inga Hansson Svensköp f. 17.05.1923
11 Anny Lavesson Huaröd f. 21.02.1922
12 Anna - Greta Johansson Vebäck f. 02.02.1923
13 Lilly Andersson Flensma f. 13.03.1923

Bild och klasslista  insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1937
Bild ID: Huarod-Svenskop_1937

Konfirmation i Huaröds kyrka 1937. Elever från Svensköp - Huaröd.
Prästen som sitter i mitten mellan pojkarna och flickorna heter Sven Roland Wigardt f. 1907

Bakre raderna fr. v.
1 Bonde Olsson Stensma f. 24.04.1923
2 John Persson (Permerup) Kilhult f. 10.01.1924
3 Åke Vilborgsson Svensköp f. 28.07.1923
4 Martin Hjalmarsson Huaröd f. 24.12.1923
5 Erik Nilsson Huaröd f. 04.08.1924
6 Erik Möller Bingstorp f. 03.03.1924
7 Nils Olofsson Elmhult f. 21.02.1924
8 Allan Ljunggren Höghult f. 26.04.1924
9 Åke Nilsson Elmhult f. 15.05.1924?
10 Nils Anton Persson Huaröd f. 26.04.1923
11 Per Persson Stensma f. 07.07.1923
12 Nils Lennart Larsson f. 13.06.1923
13 Ivar Persson Stensner Stensma f. 27.05.1923
14 Per Ove Persson Elmernäs f. 28.10.1923
15 Anders Harald Nilsson Rothsberg f. 07.06.1923
17 Per Evald Andersson Kilhult f. 16.02.1923
16 Ove Nilsson Vebäck f. 30.07.1923
18 Sigvard Andersson Elmhult f. 26.09.1923
19 Erik Andersson Svensköp f. 17.05.1924
20 Karl Andersson Stensma f. 16.01.1923Främre raden fr. v.
1Margit Gunhild Andersson Huaröd f. 07.08.1924?
2 Linnea Nilsson Maa f. 22.10.1924?
3
4 Brita Johansson Vebäck f. 09.11.1924
5 Marta Mårtensson Brännestad f. 11.02.1923
6 Anna Lisa Nilsson Flensma f. 17.09.1923
7 Anna Greta Andersson Huaröd f. 10.05.1924
8 Margit Andersson Huaröd f. 07.08.1924
9 Elsa Nilsson Vebeck f. 07.05.1924
10 Svea Hansson Hulta f. 10.08.1924?
11 Elsa Ingegerd Johnsson Timan f. 01.07.1923
12 Asta Olsson Huaröd f. 27.10.1924
13 Maj Andersson Elmhult f. 01.05.1923
14 Agnes Gunborg Olsson Kilhult f. 30.03.1924
15 Gulli Karlsson Vebeck f. 23.01.1924
16 Agnes Brink Vebäck f. 16.04.1924
17 Svea Solvig Nilsson Elmhult f. 06.09.1924
18 Alli Arvidsson Gräsma f. 28.04.1924
19 Signe Johansson Kilhult f. 13.09.1924
20 Frideborg Svensson, Brännestad. f.26.07.1923
21 Gullan Nilsson, Vebäck. 19.02.1924

Bilden insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 17/9 1938
Bild ID: Huarod-Svenskop_1938

Konfirmation i Huaröds kyrka 17.09.1938

Bakersta raden fr. v.
1 Rudolf Eriksson Vebäck f. 07.08.1925
2 Börje Svensson Gräsma1 f. 07.04.1925
3 Lennart Andersson Kilhult f. 25.02.1925
4 Bruno Nilsson Vebäck3 f. 13.04.1925
5 Hugo Bengtsson Hulta f. 23.05.1925
6 Per Nilsson Maa f.13.05.1925
7 Margit Olsson Brännestad f. 12.05.1924
8 Ester Olsson Brännestad3 f. 29.12.1924
9 Inga Nilsson Svensköp4 f. 21.01.1925
10 Astrid Olofsson Elmhult f. 16.10.1925
11Tea Persson Flensma7 f. 30.01.1924
12 En flicka okänd 7-12 osäkert vilken
13 Karl Gustav Andersson Flensma3 f. 06.02.1925
14 Anders Persson Höghult f. 04.08.1924
15
16 Hilding Persson Harphult f. 25.11.1924
17 Nils Wilborgsson Svensköp f. 25.11.1924

 

Främre raden fr. v.
1
2 Doris Jönsson Svensköp
3 Emmy Olsson Harphult1 f. 13.10.1924
4 Lisa Lindahl Hulta f. 06.05.1924
5 Siri Jakobsson Hulta f. 03.11.1924
6 Elsa Andersson Huaröd Flensma f.13.02.1925
7 Anna Greta Larsson Eke f. 16.07.1925
8 Thorvi Edvardsson Abullaberga1 f. 19.05.1924
9 Aina Lübeck Huaröd f. 16.02.1925
10 Kyrkoadjunkt Kurt Wulff
11 Elsa Ivarsson Huaröd f. 24.12.1924
12 Ebba Andersson Gräsma f. 22.10.1925
13 Gunhild Sjöholm Skorphult f. 22.05.1925
14 Ingeborg Persson Svensköp4 f. 21.10.1925
15 Ethel Gunborg Johnsson el. Andersson Kilhult f. 20.12.1924 
16 Sonja Andersson Brännestad1 f. 10.05.1924
17 Solvig Nilsson Bingstorp f. 16.11.1925?
18 Greta Mårtensson Kilhult f. 10.07.1925
19 Gunni Nilsson Elmhult f. 01.01.1925

Bild och klasslista Bertil Stridh.
   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 2/9 1939
2 september 1939, och nattvarden den 3 september i Svensköp.
1: raden från höger: 5:e Elsa Persson (på prostens vänstra sida).
Bild ID: Huarod-Svenskop_1939-09-02

Konfirmation i Huaröds kyrka 02.09.1939

Bakersta raden fr. v.
1 Lennart Svensson Eke f. 15.07.1926
2 Karl Karlsson Vebäck3 f. 24.08.1926
3 Einar Nilsson Bylycke f. 14.09.1926
4 Anders Persson Stensma f. 20.07.1926
5 Sven Lübeck Huaröd f. 08.12.1926
6 Anders Ljung Huaröd5 f. 29.07.1927
7 Arvid Andersson Harphult3 f. 16.05.1926
8 Erik Persson Höghult2 f. 13.10.1926
9 Ingvar Persson Kilhult1 f. 03.08.1926
10 Kurt Mårtensson Kilhult2 f. 27.12.1926
11 Bertil Andersson Höghult1 f. 07.12.1926
12 Harald Hardbrandt Brännestad2 f. 21.07.1925
13 Sven Andersson Kilhult1 f. 29.01.1926
14 Sjunne Andersson Svensköp3 f. 20.12.1926
15 Lennart Nilsson Maa f. 30.10.1926

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Gösta Svensson Brännestad3 f. 19.07.1925
2 Malte Ljunggren Flensma7 f. 28.06 1926
3 Albert Olsson Kilhult1 f. 18.04.1926
4 Lave Nilsson Kilhult f.31.10.1925
5 Torsten Persson Brännestad f. 11.06.1924
6 Gunnar Johansson Skillingstor1 f. 29.03.1926
Andra raden framifrån fr. v.
1 Hulda Arvidsson Flensma4 f. 26.05.1926
2 Gurli Westberg Huaröd f. 30.09.1926
3 Karin Olsson Kilhult1 f. 05.08.1926
4 Anna Nilsson Elmhult4 f. 13.05.1926
5 Astrid Haak Huaröd5 f. 22.10.1926
6 Lilly Ljunggren Stensma2 f. 10.03.1925
7 Astrid Nilsson Stensma2 f. 01.03.1925
8 Ethel Olsson Brännrstad1 f. 25.11.1925
9 Sonja Persson Hulta f. 07.03.1926
10 Margit Nordholm Stensma1 f. 25.01.1926

Främre raden fr. v.
1 Signe Mårtensson Vebäck f. 13.05.1926
2 Gunborg Andersson Kilhult f. 27.10.1925
3 Agnes Andersson Huaröd f. 30.11.1926
4 Elsa Nilsson Vebeck f. 17.09.1926
5 Kyrkoherde Kurt Wulff
6 Elsa Lundberg Elmhult f. 08.04.1926
7 Iris Lundstedt Kilhult f. 16.11.1926
8 Ellen Möller Bingstorp1 f. 17.07.1926
9 Astrid Nilsson Huaröd8 f. 09.06.1926
10 Rosa Karlsson Huaröd8 f. 13.05.1926

Bild och klasslista Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1939 återträff

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1940
Bild ID: Huarod-Svenskop_1939

Konfirmation i Svensköps kyrka 1939.
Elever från Svensköp - Huaröd

 Bakersta raden fr. v.
1 Prästen, Hans Eriksson
2
3
4
5

Stående mittersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6 Ingvar Lijegren, Kilhult?
7 John Lindal, Hulta f. 08.05.1926
8
9
10
11 Ivan Nilsson, Bylycke?
12
13 
14 Erik Jakobsson, Hulta f. 10.11.1926
15
16 Nils Svensson, Östensköp. f. 08.11.1927
17

Sittande fr. v.
1
2
3 Maja Espersson, Harphult f.11. 26.1925.
4
5
6
7
8
9 Inga Espersson, Harphult f. 29.10.1927
10
11
12
13
14
15
16

Här finns många att identifiera – vet du någon?
Bilden insänd av Bertil Stridh.

Jag kan berätta att det är min far, Hans Eriksson, som vid den tiden var pastorsadjunkt hos kh Fredriksson. Far var född 1913 och avled 2000. Han var fram till sin pensionering kh i Oppmanna.
Martin Eriksson.

   
   


Konfirmation Svensköp-Huaröd 3/10 1941
Bild ID: Huarod-Svenskop_1941

Konfirmation i Huaröds kyrka 03.10.1941
Elever från Svensköp – Huaröd

Bakersta raden fr. v.
1
2 Evert Persson, Elmhult. f. 16-05-1927
3
4
5
6
7 Hugo Widell Kilhult2 f. 17.05.1928
8 Ove Andersson, Kilhult. f. 05-01-1928
9

Mittersta raden fr. v.
1
2
3
4
5 Ivan Ljunggren, Huaröd. f. 13-05-1928?
6 Erns Andersson Svensköp. f. 24-08-1928?
7
8 Prästen, Hans Eriksson
9
10
11
12
13 Gösta Lindahl Hulta f. 17.03.1928
14
15
16 Astrid Isaksson, Elmhult. f. 16-10-1928

Främre raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8 Ester Nilsson, Svensköp. f. 15-01-1928
9

 Källa: Bild och klasslista bertil Stridh. 

Jag kan berätta att det är min far, Hans Eriksson, som vid den tiden var pastorsadjunkt hos kh Fredriksson. Far var född 1913 och avled 2000. Han var fram till sin pensionering kh i Oppmanna.
Martin Eriksson.
   
   
Konfirmation_Svensköp-Huaröd 24/9 1943
Huarod-Svenskop_1943

Konfirmation i Huaröds kyrka 24.09.1943, konfirmationspräst John Fredriksson.
Elever från Svensköp – Huaröd

Bakersta raden fr. v.
1 Stig Olsson Flensma3 f. 29.09.1930
2 Bengt Nilsson Huaröd8 f. 05.04.1930
3 Folke Persson Flensma3 f. 22.10.1930
4 Nils Gösta Svensson Elmhult f. 15.03.1930
5 Sven Åke Rignell Kilhult f. 05.04.1930
6 Per Olofsson Elmhult f. 15.11.1930
7 Nils Espersson Harphult f. 04.06.1930
8 Erik Axelsson Brännestad1 f. 06.07.1929
9 Alf Nylander Stensma4 f. 09.03.1929

Mellersta raden fr. v.
1 Gunnar Jonasson Malmö f. 12.07.1928
2 Enock Haak Huaröd5 f. 19.05.1930
3 Erik Gunnar Winer Kilhult1 f. 25.05.1930
4 Hans Otto Bengtsson Huaröd2 f. 07.07.1930
5 Nils Erik Steen Ö. Sönnarslöv f. 07.05.1930
6 Ingvar Persson Stensma6 f. 05.08.1929
7 Erik Andersson Höghult f. 10.10.1929
8 Lennart Lindström Persson Hulta f. 19.02.1930
9 Nils Erik Nilsson Stensma2 f. 23.09.1929
10 Per Arvidsson Brännestad1 f. 11.02.1929
11 Kyrkoherde John Fredriksson f. 13.08.1893

 

Främre raden fr. v.
1 Signe Persson Svensköp4 f. 21.09.1930
2 Maj-Britt Olsson Brännestad1 f. 23.04.1929
3 Doris Johnsson Stensma6 f. 16.06.1929
4 Inga Greta Andersson Kilhult2 f. 19.07.1930
5 Anna Brita Andersson Kilhult1 f. 04.06.1930
6 Anna-Lisa Nilsson/Olsson Flensma2 f. 19.10.1930
7 Gerda Nilsson Brännestad1 f. 12.10.1929
8 Elsa Nilsson Eke1 f. 14.04.1930
9 Inger Linden Huaröd8 f. 06.05.1930
10 Elsa Andersson Flensma3 f. 02.02.1930
11 Margit Olsson Ryet1 f. 24.11.1930
12 Gunborg Evergren Flensma3 f. 05.11.1930
13 Vera Nilsson Huaröd5 f. 19.09.1930
14 Kerstin Lundell Kilhult1 f. 23.12.1930


Bild och klasslista  insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmationselever Huaröd - Svensköp 29/9 1944
Huarod-Svenskop_1944

 

Svensköps kyrka
Konfirmationselever Huaröd - Svensköp 29.09.1944

Bakre rad. fr. v.
1 Gösta Jakobsson Hulta f. 28.12.1931
2 Einar Andersson Maa f. 06.03.1931
3 Alve Andersson Gräsma f. 29.05.1931
4 Bertil Gummesson Huaröd f. 28.05.1930
5 Karl-Otto Krabbe Huaröd f, 27.03.1930
6 Ebbe Liljegren Kilhult f. 15.06.1931
7 Assar Nilsson Bylycke f. 02.06.1931
8 Artur Nilsson Kilhult f. 20.06.1931
9 Torsten Nilsson Brännestad f. 01.06.1931
10 Agne Andersson Elmhult4 f. 27.12.1930  
11 Börje Karlsson Elmhult f. 23.07.1931

Mellersta rad. fr. v.
1 Erik Persson Harphult f. f. 05.06.1931
2 Bror Olsson Skärhus f. 03.07.1930
3 Knut Persson Stensma f. 13.01.1931
4 Reinhold Olsson Stensma f.16.07.1930
5 Sigvard Andersson Harphult f. 22.07.1931
6 Ernst Lindahl Hulta f. 26.10.1929
7 Hans Erik Olsson Kilhult f. 28.02.1931
8 Karl-Anders Steen Borrestad f. 22.07.1931
9 Malte Nilsson Eke f. 04.11.1931
10 Lennart Johnsson Stensma f. 26.06.1931

Främre rad. fr. v.
1 Astrid Olsson Brännestad f. 10.03.1930
2 Signe Andersson Brännestad f. 07.04.1931
3 Doris Nilsson Östensköp f. 15.11.1931
4 Anna Mårtensson Vebäck f. 18.03.1931
5 Brita Olsson Kilhult f.14.02.1931
6 Elvy Hansson Svensköp f. 26.03.1931
7 Maj-Britt Eriksson Herröd f. 27.11.1930
8 John Fredriksson f. 13.08.1893
9 Berit Johansson Huaröd f. 01.03.1931
10 Karin Åberg Huaröd f. 03.09.1931
11 Kerstin Johnsson Kilhult f. 29.04.1931
12 Alva Ivarsson Huaröd f.14.10.1931
13 Astrid Persson Elmhult f. 27.03.1931
14 Margit Olofsson Nyvång f. 22.10.1931

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   

Nedan bild är av samma elever 40 år senare

   

40-års konfirmandjubileum för Huaröd - Svensköpselever i Svensköps kyrka. 07.10.1984
Huarod-Svenskop_1955-1984

Främre rad. fr. v.
1 Doris Svensson (Nilsson) Svängstad
2 Anna Martinsson (Mårtensson) Mörrum
3 Brita Dahlström (Olsson) Landskrona
4 Elvy Herner (Hansson) Ljungbyhed
5 Maj.Britt Hansson (Eriksson) Malmö
6 Berit Anderrö (Johansson)
7 Karin Svensson (Åberg) Kristianstad
8 Kerstin Johnsson Hörby

Mellersta rad. fr. v.
1 Signe Bergqvist (Andersson) Kristianstad
2 Erik Liljehov (Persson)
3 Knut Persson Stensma
4 Reinhold Olsson Tollarp
5 Sigvard Andersson Harphult
6 Hans Erik Olsson Perstorp
7 Karl-Anders Steen Vinslöv
8 Malte Nilsson Eke
9 Lennart Johnsson Stensma
10 Astrid Persson Gummarp

Bakre rad. fr. v.
1 Gösta Jakobsson S. Sandby
2 Einar Andersson Kilhult
3 Alve Andersson Kristianstad
4 Artur Nilsson Kilhult
5 Torsten Nilsson Kristianstad
6 Agne Andersson Hörby
7 Börje Karlsson Eslöv
8 Prästen Björn Nyberg

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmationselever Huaröd - Svensköp 28/5 1945
Huarod-Svenskop_1945

Konfirmation i Huaröds kyrka 28.05.1945
Elever från Svensköp – Huaröd

Bakre raden fr. v.
1 Åke Olsson Skorphult f. 16.03.1932
2 Sven Evergren Flensma f. 21.05.1932
3 Nils Olof Andersson Kilhult f. 25.11.1931
4 Evert Johnsson Brännestad f. 02.10.1932
5 Åke Sjöström Höghult f. 24.02.1932
6 Sven Ove Persson Elmhult f. 16.06.1931
7 Sune Lundell Svensköp f. 17.02.1932
8 Allan Svensson Eke f. 08.09.1932
9 Erik Johansson Vebäck f. 17.12.1932
10 Kaj Nilsson Ryet f. 29.10.1932
11 Nils Ingvar Nilsson Brännestad f. 15.09.1932
12 John Erik Svensson Elmhult f. 01.11.1931
13 Börje Nilsson Huaröd f. 27.04.1932

Främre raden fr. v.
1 Bengt Fredriksson Huaröd f. 06.04.1932
2 Ulla Sävgren Hulta f. 26.03.1932
3 Margit Karlsson Elmhult f. 10.10.1932
4 Anna Svensson Östensköp f. 03.07.1932
5 Solveig Karlsson Vebäck f. 03.04.1932
6 Inga - Britt Olsson Gräsma f. 04.08.1932
7 Signe Olsson Brännestad f.13.09.1932
8 Konfirmationspräst John Fredriksson f.13.08.1893
9 Hjördis Engdahl Flensma f. 11.02.1931
10 Karin Persson Kilhult f. 26.03.1932
11 Inger Andersson Kilhult f. 18.01.1932
12 Greta Nilsson Stensma f. 25.01.1932
13 Sven Uno Nilsson Elmhult f. 29.01.1932
14 Gunnar Andersson Elmhult f. 26.04.1932

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmationselever Huaröd - Svensköp 16/8 1946
Huarod-Svenskop_1946

 Konfirmation i Svensköps kyrka 16.08.1946.
Elever från Svensköp – Huaröd

Bakersta raden fr. v.
1 Knut Nilsson Elmhult f. 27.07.1933
2 Knut Olsson Kilhult f. 23.04.1933
3 Allan Jönsson Harphult f. 18.11.1933
4 Tore Sävgren Hulta f. 30.12.1933  
Andra raden Bakifrån fr. v.
1 Birgit Andersson Gräsma f. 03.02.1933
2 Stig Ljunggren Huaröd f. 02.12.1933
3 Einar Lundell Svensköp f. 15.07.1933
4 Algot Engström Högestad f. 07.08.1933
5 Svensson
6 Sigvard Svensson Östensköp f. 16.12.1933
7 Kjell Espersson Harphult f. 25.02.1933
8 Bonde Johansson Huaröd f. 27.03.1933
9 Nils Allan Nilsson Eke f. 28.02.1933
10
11 Evert Andersson Harphult f. 08.10.1933
12 Lennart Andersson Elmhult4 f. 27.06.1933
13 Prästen John Fredriksson f. 13.08.1893
14 Evald Andersson Flensma f. 05.08.1935
15 Astrid Olsson Brännestad f. 17.03.1933

Sittande raden fr. v.
1 Elisabet Espersson Harphult f. 29.06.1933
2 Gullbritt Olsson Huaröd f. 11.09.1933
3 Cecilia Olsson Huaröd f. 10.08.1933
4 Elsa Jönsson Höghult f. 09.08.1933
5 Ella Svensson Elmhult f. 20.01.1933
6 Elsa Andersson Elmhult f. 20.11.1933
7 Anna-Greta Petterson Hulta f. 12.06.1933
8 Solvig Ljunggren Huaröd f.26.07.1932
9 Kerstin Åberg Huaröd f. 16.04.1933
10 Karin Sjöholm Huaröd f. 16.02.1933
11 Gunnel Larsson Eke f. 20.02.1933
12 Alva Andersson Maa f. 16.01.1933
13 Gunnel Olsson Ekdala Stensma f. 25.03.1933
14 Gertrud Lindberg Huaröd f. 19.11.1933

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmationselever Huaröd - Svensköp 26/9 1947

Konfirmation i Huaröds kyrka 26.09.1947
Konfirmationspräst John Fredriksson

Bakersta raden fr. v.
1 Hans Erik Persson Ryet f. 29.08.1934
2 Göte Svensson Eke f.24.11.1934
3 Helge Evergren Flensma f. 29.04.1934
4 Kjell Olsson Gräsma f. 01.03.1934
5 Åke Persson Elmhult f. 20.07.1933
6 Arne Andersson Harphult f. 10.04.1934
7 Erling Petersson Harphult f. 13.08.1934
8 Konfirmationspräst John Fredriksson f. 1893

Mittersta raden fr. v.
1 Anna Greta Ljunggren f. 29.03.1934
2 Elvi Gustavsson f. 27.04.1934
3 Leo Ylinintala f. 15.04.1932
4 Nils Erik Olsson Ryet f. 26.05.1934
5 Åke Nilsson Hulta f. 15.01.1933
6 Ivan Persson Svensköp f. 13.10.1934
7 Alvin Bladh f. 31.08.1933
8 Gösta Olovsson Nyvång f. 13.05.1933
9 Maj-Britt Nilsson Hulta f. 24.03.1934
10 Inga Persson Elmhult f. 19.07.1933

 

Främre raden fr. v.
1 Astrid Svensson Nyvång f. 07.12.1934
2 Ingrid Olsson Ekdala f. 19.03.1934
3 Kerstin Olsson Skorphult f. 09.09.1934
4 Märta Olsson Kilhult f. 28.05.1933
5 Ethel Persson Maa f. 18.03.1934
6 Gunnel Nilsson Skogsdala f. 11.03.1934
7 Anna Stina Andersson Elmhult f. 19.02.1934
8 Eeva Asikainen Maa f.31.01.1934
9 Siri Svensson Östensköp f. 16.09.1934
10 Ingegerd Andersson Harphult f. 30.11.1934

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmationselever Huaröd - Svensköp 13/8 1949
Huarod-Svenskop_1949

Konfirmation i Svensköps kyrka 13.08.1949.
Elever från Svensköp - Huaröd.

Bakersta raden fr. v.
1 Ture Persson Svensköp f. 07.10.1936
2 Assar Olsson Kilhult f. 02.02.1935
3 Gösta Jönsson Harphult f. 23.07.1935
4 Sten Karlsson Stensma f. 25.10.1934
5 Göte Nilsson Östensköp f. 29.04.1935
6 Kell Karlsson Hulta Gård f. 31.03.1935

Mellersta raden fr. v.
1 Evald Ivarsson Huaröd f. 23.05.1935
2 Anders Lübeck Huaröd f. 16.06.1935
3 Yngve Persson Huaröd f. 11.09.1934
4 Prästen Harry Bjurneus
5 Axel Evergren Flensma f. 02.11.1935
6 Per Olof Olsson Ekdala f. 22.07.1936
7 Karl Oskar Olsson Huaröd f. 03.04.1935

Främre raden fr. v.
1 Gunda Åberg Huaröd f.07.01.1935
2 Sonja Karlsson Vebäck f. 05.11.1935
3 Ingrid Johansson Huaröd f. 31.12.1935
4 Birgitta Fredriksson Huaröd f. 02.05.1936
5 Evy Andersson Stensma f.09.08.1935
6 Gunborg Andersson Maa f. 02.10.1935
7 Dagny Lundell Svensköp f. 11.09.1935
8 Margit Olofsson Elmhult f. 15.09.1935

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmationselever Huaröd - Svensköp 1/7 1950
Huarod-Svenskop_1950

Huaröd-Svensköp
Konfirmation i Huaröds kyrka 07.01.1950

Bakersta raden fr. v.
1 Kaj Olsson Huaröd f. 25.11.1936
2 Olle Svensson Elmhult f. 27.09.1936
3 Ingvar Espersson Kilhult f. 1936
4 Egon Nordholm Kilhult f. 24.11.1937
5 Stig Adamcyk Brännestad f. 16.03.1935
6 Jan Engdahl Flensma f. 20.03.1935
7 Karl Gustav Andersson Harphult f. 19.12.1936
8 Lars Rune Steen Gräsma f. 12.11.1936
9 Torsten Peterson Harphult f. 07.09.1936
10 Sten Erik Persson Elmhult f. 03.04.1936

Stående mittersta rad. fr. v
1 Nils Göransson Kristinetorp f. 11.05.1936
2 Sven Göte Andersson Piledal f. 1935
3 Alf Svensson Huaröd f. 01.05.1936
4 Per Bergqvist Kromsö f. 31.07.1936
5 Alve Engdahl Maa f. 05.06.1936
6 Erwin Stridh Svensköp f. 10.02.1936
7 Axel Axelsson Gräsma? Sven- Åke Kullabacken?
8 Birgitta Nilsson Elmhult f. 20.04.1934
9 Gunhild Olsson Huaröd f.11.09.1936
10 Evy Nilsson Hulta f. 26.03.1935
11 Kyrkoherden Harry Bjurnaeus f. 1906
12 Anna- Maijan Niemelä Kilhult f. 26.09.1936
13 Inga Abrahamsson Elmhult f. 27.12.1935
14 Doris Persson Elmhult f. 24.06.1936
15 Bertil Nilsson Hulta f.04.10.1936
16 Sven Olofsson Nyvång f. 16.08.1936
17 Knut Bergqvist Kromsö f. 07.01.1935
18
19 Bertil Lindahl f. 09.09.1935

Främre raden Fr. v.
1 Gullbritt Olsson Huaröd
2 Barbro Lindén Huaröd f.17.09.1936
3 Gunhild Brodd Huaröd f. 11.09.1936
4 Siv Persson Ryet f.25.05.1936
5 Elsa Olsson Gallby f.15.07.1936
6 Evy Theander Nyvång f. 16.12.1936
7 Ulla Olsson Kilhult f. 03.06.1936
8 Inga Svensson Kilhult f.08.09.1936
9 Ingrid Lundell Kilhult f. 13.10.1936

 

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1951
Huarod-Svenskop_1951

Svensköp - Huaröd
Konfirmation i Svensköps kyrka 1951

Bakersta raden fr. v.
1Torsten Persson Elmhult f. 09.11.1937
2 Per Uno Andersson Piledal f. 03.08.1937
3 Harald Löfqvist Huaröd f. 27.09.1937
4 Börje Andersson Kilhult f. 02.01.1937
5 Uno Nilsson Hulta f. 03.09.1936
6 Nils Persson Huaröd
7 Bengt Andersson Harphult f. 31.08.1937

Mittersta raden fr. v.
1 Pirkko Riutta Huaröd f. 25.08.1938?
2 Rauno Juntunen Huaröd f. 23.07.1936
3 Bertil Ohlin Kilhult f. 14.04.1938
4 Nils Ottosson Kilhult f. 31.03.1937
5 Stig Jakobsson Hulta f. 22.10.1936
6 Knut - Evert Olsson Elmhult f. 21.03.1936
7 Kurt Pålsson Svensköp f. 05.04.1938
8 Åke Nilsson Huaröd 09.01.1937
9 Viola Espersson Harphult f. 01.04.1937

Främre raden fr. v.
1 Helli Riutta Älmhult f. 22.09.1937
2 Ethel Sandgren Kilhult f. 12.12.1937
3 Gunnel Ljunggren f. 27.07.1937
4 Gerty Andersson Huaröd f.28.03.1937
5 Doris Svensson Östensköp f. 22.05.1937
6 Konfirmationspräst John Fredriksson f. 13.08.1893
7 Ingmarie Jönsson Hulta f. 24.08.1937
8 Inga Persson Harphult f. 18.01.1937
9 Evy Olsson Kilhult f. 27.09.1937
10 Britt Wilborgsson Kilhult f.25.19.1937


Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1952
Huarod-Svenskop_1952

Konfirmander Svensköp - Huaröd.
Konfirmation i Svensköps kyrka 1952

Bakersta raden fr. v.
1 Bonde Persson Flensma f. 12.05.1938
2 Stig Andersson Brännestad f. 22.01.1937
3 Sigurd Johnsson Stensma f. 09.10.1937
4 Åke Lavesson Brännestad f. 29.07.1938
5 Folke Lindahl Hulta f. 15.09.1937
6 Ture Olsson Kilhult f. 18.12.1938
7 Ivar Olofsson/Andersson Nyvång f. 18.08.1938
8 Arne Andersson Maa f. 27.04.1938

9 Rolf f. b. Gräsma
Mittersta raden fr. v.
1 Majken Svensson Nyvång f. 25.09.1938
2 Gertie Persson Flensma f. 14.12.1938
3 Stig Lundstedt Kilhult f. 31.03.1937
4 Elon Nilsson Skogsdala f. 11.07.1938
5 Gösta Stridh Svensköp f. 26.02.1938
6 Östen Gunnarsson Kilhult f. 11.12.1937
7 Gunnar Gunnarsson (Totte) Huaröd f. 25.02.1938
8 Errol Bladh Huaröd f. 26.02.1938
9 Karl-Axel Johansson Huaröd f. 11.09.1938
10 Elsa Evergren Flensma f.27.05.1938
11 Asta Bergqvist Kromsö f. 18.05.1938

Främre Raden fr. v.
1 Birgit Elofsson Vebäck f. 10.02.1938
2 Marianne Nilsson Stensma f. 16.11.1937
3 Gunborg Persson Harphult f. 03.03.1938
4 Ester Karlsson Gallby f. 02.03.1938
5 Konfirmationspräst Bengt Thulin
6 Maj - Britt Svensson Elmhult f. 01.08.1937
7 Margareth Olsson Stensma f. 16.03.1938
8 Asta Bladh Flensma f. 15.07.1938
9 Gulli Olsson Kilhult f. 30.05.1938
10 Anna Stina Nilsson Hulta f. 24.05.1938

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1953
Bild ID: Huarod-Svenskop_1953

Konfirmation i Huaröds kyrka 1953
Elever från Svensköp och Huaröd
Konfirmationspräst Gunnar Reimers f 1908

Bakersta raden fr. v.
1 John Abrahamsson Elmhult f 28.01.1939
2 Kaj Svensson Huaröd8 f. 25.02.1938
3 Kjell Andersson Vebäck f. 01.03.1939
4 Evald Martinsson Timan f 04.02.1939
5 Torsten Göransson Stensma 28.09.1938
6
7 Reijo Kilpiö Eke f 01.05.1939
8 Jan Sylve Hartvigsson Vebäck f. 28.08.1939
9 Birger Arvidsson Flensma f. 31.05.1939
10 Sven-Åke Bergqvist Kromsö f 30.11.1939

Mittersta raden fr. v.
1 Berit Nilsson Skogstorp f 15.05.1939
2 Irma (Irmeli) Andersson Flensma f. 10.12.1939 (Finlandsbarn)
3 Siv Göransson Stensma 24.12.1939
4 Birgit Svensson Elmhult f 16.08.1939
5 Gunni Persson Harphult 21.03.1939
6 Maj-Britt Nilsson Brännestad f. 28.12.1939
7 Gunnel Löfberg Huaröd f. 14.07.1939
8 Aina Torvaldsson Timan f 04.03.1939
9 Siv Nilsson Huaröd f 24.10.1939
10 Ingrid Olsson Kilhult f 10.07.1939
11 Mary-Anne Andersson Huaröd f 16.01.1940
12 Pirkko Riutta Elmhult
13 Ann-Marie Nilsson Elmhult f 06.06.1939

Främre raden fr. v.
1 Ulla Sandgren Kilhult f 29.05.1939
2 Sonja Lundell Svensköp f 24.07.1939
3 Essy Pålsson Kilhult f 05.03.1939
4 Anita Malmsten Huaröd f. 25.10.1939
5 Konfirmationspräst Gunnar Reimers f. 12.02.1908
6 Nils Reimers Huaröd f. 10.13.1937
7 Evert Andersson Hulta Gård f 21.04.1939
8 Bertil Andersson Kilhult f 15.09.1939
9 Arne Nilsson Huaröd f. 15.12.1939
10 Kurt Georg Nilsson Hulta f 18.12.1939

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1954-07-24
Huarod-Svenskop_1954

Konfirmation i Svensköps kyrka 24.07.1954.
Elever från Svensköp - Huaröd

Konfirmationspräst Gunnar Reimers f. 1908

Bakersta raden fr. v.
1 Arne Mårtensson Huaröd f. 02.07.1940
2 Lars Olsson Huaröd f.
3 Bertil Persson Östensköp f. 27.03.1940
4 Ove Olsson Stensma f. 20.04.1940
5 Karl Gustav Persson Östensköp f. 16.06.1940
6 Kurt Lindén Huaröd f. 11.07.1940

Mittersta raden fr. v.
1 Per Jönsson Harphult f. 08.09.1940
2 Seved Nelander Harphult f. 13.10.1940
3 Eva Sjöstrand Svensköp f. 11.10.1940
4 Evy Nilsson Ilnestorp f. 01.04.1940
5 Konfirmationspräst Gunnar Reimers f. 1908
6 Mimmi Ohlin Kilhult f. 24.11.1940
7 Doris Ottosson f. 16.10.1940
8 Hasse Olsson (Ekdala)  f. 13.10.1940
9 Okänd

Främre raden fr. v.
1 Ulla Olofsson Svensköp f. 26.01.1940
2 Gunni Svensson Elmhult f. 21.12.1940
3 Anna Kerstin Andersson Harphult f 29.06.1940
4 Anna Evergren Flensma f. 25.08.1940
5 Gunilla  Johansson Huaröd f. 05.08.1941
6 Siv Johansson Kilhult f. 26.08.1940
7 Eivor Petersson Harphult f. 26.09.1940

 


Bild och text insänd av Bertil Strid.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1955

Konfirmation i Huaröds kyrka 1955-07-30.
Elever från Svensköp - Huaröd

Bakersta raden fr. v.
1 Uno Elofsson Vebäck f. 05.07.1941
2 Bengt Persson Flensma f. 01.02.1941
3 Börje Andersson Kilhult f. 30.04.1941
4 Georg Persson Kilhult f. 03.09.1941
5 Kurt Oscarsson Kilhult f. 24.05.1941
6 Nils Arvidsson f. 10.11.1941
7 Östen Andersson Gräsma f. 01.04.1941
8 Stig Karlsson Vebäck f. 19.06.1941

Mellersta raden fr. v.
1 Anna - Gertrud Olsson,  Bylycke f. 12,08,1941
2 Birgitta Mårtensson f.
3 Bodil Magnusson f. 25.10.1941
4 Nils Arne Andersson Flensma f. 13.12.1941
5 Sven Erik Persson f. 19.08.1941
6 Hans Erik Nilsson f. 12.11.1941
7 Roland Nilsson Hulta f. 26.06.1941
8 Karl Gustav Gustavsson f.
9 Bertil Löfqvist f. 18.07.1941
10 Astrid Jacobsson Hulta f. 18.12.1941
11 Inger Olsson Hulta f. 21.11.1941
12 Siv Åberg f. 13.03.1941

Främre raden fr. v.
1 Gudrun Karlsson Elmhult f. 25.11.1941
2 Gunnel Sandgren f. 27.02.1941
3 Iréne Malmsten f. 30.03.1941
4 Sigbritt Lundstedt Kilhult f. 19.06.1941
5 Prästen Erik Olén f. 1902
6 Berit Ingelsson Kilhult f. 17.10.1941
7 Anna - Greta Bergkvist Kromsö f. 30.06.1941
8 Birgitta Gunnarsson Huaröd f. 15.03.1941

Bild och text insänd av Bertil Strid.

   
   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1956

Konfirmation i Svensköps kyrka 1956-07-28

Bakre raden fr. v.
1 Ingvar Nilsson Skogstorp f. 25.03.1942
2 Lennart Nilsson Huaröd f. 06.02.1942
3 Lennart Åberg Skorphult f. 29.11.1942
4 Sigurd Bjärneroth Svensköp f. 13.02.1942
5 Karl Gustav Lindahl f. 16.06.1942
6 Nils Gunnar Petersson Harphult f. 22.08.1942
7 Gert Nordgren Timan f. 30.05.1942
8 Lars Olsson Skorphult f. 19.03.1942
9 Allan Malm Hulta f. 04.03.1942
10 Lars Persson Maa f. 18.07.1942
11 Bengt Åke Olsson f. 04.10.1942
12 Nils Svensson Elmhult f. 22.09.1942
13 Erik Persson Elmhult f. 29.10.1941

Mellersta raden fr. v.
1 Sven Wilborgsson Kilhult f. 13.10.1942
2 Bo Andersson Stensma f. 14.12.1942
3 Bengt Martinsson Timan f. 08.11.1942
4 Sonja Nelander Harphult f. 19.09.1942
5 Ulla Gun Persson Huaröd f. 12.06.1942
6 Mona Sjöberg Hulta f. 20.09.1942
7 Gulli Olsson Bylycke f. 29.03.1943
8 Signe Persson Östensköp f. 28.12.1942
9 Maj Stål Huaröd, Nilsson Skorphult f. 13.07.1942?
10 Solveig Paulsson Elmhult f. 27.08.1942
11 Ulla Abrahamsson Elmhult f. 08.08.1942
12 Inger Andersson Harphult f. 12.12.1942
13 Jan Gunnarsson Huaröd f. 14.05.1942
14 Per Sandgren Kilhult f. 14.11.1942
15 Kenth Johansson Bingstorp f. 18.12.1942

Främre raden fr. v.
1 Kerstin Kristoffersson Huaröd f. 20.03.1942
2 Britta Malmsten Huaröd f. 29.08.1942
3 Mona Nilsson Huaröd f. 27.05.1942
4 Konfirmationsprästen Erik Olén f.1902
5 Ingegärd Isaksson Huaröd f. 19.10.1942
6 Ulla Marianne Persson Stensma f. 26.02.1942
7 Siv Gunnarsson Huaröd f. 14.05.1942

Bild och text insänd av Bertil Strid.

 

   
   
Konfirmation i Huaröds kyrka 1957
Huarod-Svenskop_1957

 

Elever från Svensköp och Huaröd 27.07.1957

Bakre raden fr. v.
1 Bertil Gunnarsson Huaröd f 20.09.1943
2 Karl-Axel Ohlin Kilhult f 18.03 1943
3 Bertil Karlsson Elmhult f 23.05 1943
4 Bertil Stridh Svensköp f 13.05 1943
5 Göran Olofsson Svensköp f 20.10.1943
6 Sven-Åke Kristoffersson Svensköp f 24.01.1943
 

Mittersta raden fr. v.
1 Inga-Maj Bergqvist Kromsö f 04.05.1943
2 Ethel Ottosson Elmhult f 19.05.1943
3 Lilian Sävgren Hulta f 19.04.1943
4 Ethel Andersson Gräsma f 03.05.1943
5 Anita Carlsson Huaröd f. 09.12.1943
6 Anita Arvidsson Flensma f. 09.12.1943
7 Ulla-Britt Nilsson Huaröd f 26.03.1943

Främre raden fr. v.
1 Inger Persson Timan f 03.08.1943
2 Ann-Marie Malm Hulta f 02.09.1943
3 Inga Axelsson Elmhult f 03.08.1943
4 Siv Nordgren Timan f 03.01.1944
5 Erik Olén f 1902
6 Ingrid Ingvarsson Huaröd f 25.11.1943
7 Marita Persson Huaröd f 16.05.1943
8 Berit Lundqvist f. 24.12.1943

Konfirmationspräst Erik Olén

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation i Svensköps kyrka 1958-07-26
Huarod-Svenskop_1958.

Elever från Svensköp - Huaröd

Bakersta raden fr. v.
1 Rolf Nilsson Huaröd f. 27.09.1944
2 Per-Agne Anderberg Huaröd f. 31.03.1944
3 Paul Malmsten Huaröd f. 30.01.1944
4 Willy Oscarsson Kilhult f. 22.05.1944
5 Jan Johansson Östensköp 12.05.1944
6 Arne Jakobsson Hulta f. 02.10.1944
7 Börje Lavesson Brännestad f. 28.07.1944

Mellersta raden fr. v.
1 Roland Persson Kilhult f. 17.05.1944
2 Kjell Andersson Höghult f. 07.01.1944
3 Ingvar Persson Stensma f. 04.12.1944
4 Rune Persson Norreskog Kilhult f. 25.06.1944
5 Bengt Olsson Skorphult f. 25.01.1944
6 Jan-Erik Martinsson Timan f. 29.12.1944

Främre raden fr. v.
1 Gunnel Persson Huaröd f. 09.03.1944
2 Elvy Sandgren Rothsberg f. 07.07.1944
3 Stina Nilsson Huaröd f. 18.09.1944
4 Ros-Marie Löfqvist Skorphult f. 23.06.1944
5 Konfirmationspräst Erik Olén f. 1902
6 Gunnel Nilsson Hulta f. 30.01.1945
7 Gun Persson Höghult f. 02.06 1944
8 Marianne Kristoffersson Svensköp f. 15.03.1944

Bild och lista från Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation i Huaröds kyrka 1959-07-24
Huarod-Svenskop_1959-07-24
 

Konfirmation i Huaröds kyrka 24.07 1959

Kyrkoherde Erik Olén

Främre raden fr. v.
1 Marianne Olsson Eke f. 11.01.1945
2 Inga-Lill Andersson Vebäck f. 19.01.1945
3 Anita Persson Flensma f 30.04.1945
4 Kyrkoherde Erik Olén f 1902
5 Marianne Ottosson Kilhult f 03.04.1945
6 Lena Frostmar Kilhult f 07.03.1945
7 Gun Andersson Kilhult f 02.01.1945

Mittersta raden fr. v.
1 Roland Olsson Huaröd 04.08.1945
2 Rolf Oscarsson Kilhult f 28.11.1945
3 Göran Nilsson Skogsdala Elmhult f 25.01.1945
4 Birgit Peterson Eskilstorp Harphult 22.12.1945
5 Barbro Nilsson Bokelund Kilhult f 04.02.1945
6 Ingegerd Isaksson Elmhult f 10.06.1945
7 Inger Andersson Elmhult f 25.07.1945
8 Evert Persson Stensma f 21.03.1945
9 Christer Olsson Stensma f 17.03.1945

Bakersta raden fr. v.
1 Kennet Andersson Stensma f. 17,06,1945
2 Birger Arvidsson Kilhult f 19.03.1945
3 Per Persson Stensma f 10.09.1945
4 Egon Gunnarsson Kilhult f 25.07.1945
5 Kennet Svensson Nyvång f 24.10.1945
6 Nils Albert Sävgren Hulta f 18.12.1945
7 Olle Bertilsson Elmhult f 16.10.1945
8 Nils Erik Sjöstrand Svensköp f 31.07.1945
9 Jonny Lövberg Huarödf. 21.04.1945
10 Rune Mårtensson Vebeck f 16.09.1945
11 Mats Ingvarsson Huaröd 25.10.1945
12 John-Erik Andersson Huaröd f. 19.08.1945
13 Bo Sandgren Harphult f 07.10.1945

 

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1960
Bild ID:Huarod-Svenskop_1960.

Konfirmation i Svensköps kyrka 30.07.1960

Elever från Svensköp och Huaröd. Kyrkoherde Erik Olén

Bakersta raden fr. v.
1 Hans Andersson Vebäck f. 04.06.1946
2 Lennart Nilsson Elmhult f. 29.01.1946
3 Ingemar Bjärneroth Svensköp f. 18.04.1946
4 Rune Nilsson Gräsma f. 14.02.1946
5 Kjell Åberg Huaröd f. 08.10.1946
6 Nils Harry Persson Stensma f. 09.10.1946
7 Bengt Andersson Kilhult f. 20.11.1946
8 Lennart Persson Östensköp f. 25.09.1946

 

 

 

 

 

Mittersta raden fr. v.
1 Jonny Svensson Elmhult f. 18.06.1946
2 Bo Gunnarsson Svensköp f . 01.02.1946
3 Bertil Persson Elmhult f. 11.07.1946
4 Britt Mårtensson Eke f. 30.07.1946
5 Eva Lundell Svensköp f. 08.05.1946
6 Gull-Britt Eriksson Huaröd f. 1946
7 Anna Gun Olsson. Huaröd f. 26.10.1946
8 Margareta Winér f. 15.02.1946
9 Eva Olsson Bylycke f. 16.09.1946
10 Sigurd Persson Flensma f. 09.12.1946
11 Bonde Persson Höghult f. 20.05.1946
12 Bertil Nilsson Timan f. 15.09.1946

Främre raden fr. v.
1 Eva Nilsson Timan f. 09.02.1946
2 Inger Svensson Elmhult f. 08.07.1946
3 Maj-Britt Olsson Gallby f. 1946
4 Kyrkoherden Erik Olén f. 1902
5 Inger Jönsson Timan f. 27.04.1946
6 Ulla Espersson f. 06.10.1946
7 Monika Espersson Harphult f. 11.12.1946

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Konfirmation_Svensköp-Huaröd 1961
Huarod-Svenskop_1961

Konfirmation i Svenköps kyrka 1961-07-22.
Elever från Svensköp och Huaröd

Bakersta raden fr. v.
1 Anders Bergqvist Kromsö f. 07.10.1947
2 Kurt Kristoffersson, Huaröd f. 27.08.1947
3 Yngve Persson, Flensma. f. 09.06.1947
4 Gunnar Anderberg Huaröd f. 10.09.1947
5 Sibert Olsson, Huaröd f.15.09.1947
6 Leif Sandgren Harphult f. 02.12.1947
7 Erik Ottosson Elmhult f. 04.01.1947
8 Kenneth Nilsson, Huaröd f09. 04. 1947

 

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

Mittersta raden fr. v.
1 Anita Nilsson Maa f. 27.08.1947
2 Inga-Britt Nilsson Timan f. 26.05.1947
3 Anita Andersson, Huaröd f04.03.1947
4 Ingvar Isaksson Elmhult f. 28.06.1947
5 Lennart Persson Stensma f. 07.05.1947
6 Tommy Olsson Elmhult f. 19.04.1947
7 Nils Arne Nilsson Kilhult f. 02.03.1947
8 Birgit Nilsson Brännestad f. 14.02.1947
9 Gertrud Andersson-Vebek f. 06.09.1947
10 Eva Persson, Elisetorp Stensma f. 14.04.1947

Främre raden fr. v.
1 Inger Mårtensson Högestad f. 14.04.1947
2 Nadja Svensson Huaröd f. 31.01.1947
3 Maj-Britt Andersson, Skorphult. f 04.02.1947
4 Prästen Sture Lindgren Huaröd. f. 13.12.1909
5 Iris Johansson, Bingstorp f. 23.08.1947
6 Anita Nilsson, Brännestad. f 10.06.1947
7 Gerd Olsson, Huaröd. f. 16.07.1947

   
   

Svensköps kyrkliga syförening 1917.
Överst från vänster: Ellen Jönsson, Bengta Persson, Amanda Hallqvist, Elna Jönsson, Anna Persson, Alma Nilsson.
Andra raden från vänster: Okänd, Anna Kristiansson, Anna Rignell, Anna Andersson, Anna M. Nilsson, Betty Persson, Anna Olsson,  Bengta sandgren.
Första raden från vänster: Alma Olsson, Elin Jönsson, Hanna Liljegren, Hanna Jönsson, Bengta Svensson, Agnes Olsson.
Källa: Svensköps socken genom tiderna.
Källa: Svensköps socken genom tiderna.

   

Mimmi Ohlin f:1940.

 

Till toppen av sidan

 

 

   Svensköp – Södra Rörum (1962 och framåt i tiden.
Kommer inom kort  
   

Till toppen av sidan

 

 

 

 

   Hörby kyrka

Foto: Oscar Halldin 1904-1906. (colorerat vykort)

Gamla kyrkan är från mitten av 1100-talet

   
   


Konfirmander omkring 1894.
Bild ID: GP_030_Konfirmander_1894  Bildkälla: Göran Persson.
   
   


Konfirmander i Hörby 1899.
Biuld ID: GP_029_Konfirmander_1899  Bildkälla: Göran Persson.
   
   
 

Konfirmander i Hörby 1900. Prosten Lundegård infälld i bilden. Bakersta raden 2:e från höger lär vara "Bullerkrona".
Bild ID: Bildkälla: GATO_484_Horby_1900  Göran Persson.
   
   


Konfirmander i Hörby 1906.
Bild ID: /GP_009_Konf_1906 Bildkälla: Göran Persson.
   
   
 

Konfirmander omkring 1925.
Bild ID: Konfirmander_1925_Horby. Källa: Göran Strand.
   
   

Konfirmander 1926, Hörby kyrka
Lillys Konfirmation år 1926 utanför Hörby kyrka. Lilly ägde senare tillsammans med sin man Kurt Bergknut lanthandeln i Osbyholm.
Bild ID: UB_001 Foto från Ulf Bergknut.

   
   

Konfirmander 1926, Hörby kyrka
Återträff konfirmander.
Bild ID: UB_003 Foto från Ulf Bergknut.

   
   

Konfirmation 1932. Oda Magnusson konfirmation den 5/8 1932 kontraktsprost Elis Cornelius Hörby kyrka. Det är Oda till vänster i första raden flicka nummer två. Född 1918 och död 2009 och blev 91 år. Bild ID: Eva_Leijon_20.

   
   

Konfirmander 1941, Hörby kyrka
Bilden insänd av Lennart Westerlund.

   
   

Konfirmander kyrkan i Hörby
Tyvärr är originalet så dåligt så det går inte att förstora bilden.

 
   
   


Konfirmander framför Hörby kyrka, början av 1950-tal. Komminister Ingmar A Bårström sittande i mitten.
Bild ID: Konfirmander_1950-tal_Horby. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Göran Strand.
   
   

Konfirmationsfoto från 1958.

   
   


Konfirmander i Hörby 1962. (samma bild strax nedanför, men numrerad)
Bild ID: Konfirmander_1962_Horby. Källa: Göran Persson.
   
   


Konfirmander i Hörby 1962 Samma bild som ovan, numrerad.
1 Viveka Kjellman
2 Karin Mårtensson
3 Irene Månsson
4 Siv Månsson
5 Anita Nilsson
6 Agneta Persson
7 Karin Olsson
8 Marlene Björklund
9 Eva Nilsson
10 Birgitta Tjäder
11 Maj-Britt Svensson
12 Ronny Liedholm
13 Bengt Mattsson
14 Eve Andersson
15 Jan-Olof Cederbom
16 Matts Harrysson
17 Roland Månsson
18 Lars Åke Höög
19 Sone Erman
20 Bertil Vallin
21 Lennart Andersson
22 Per-Uno Nilsson
23 Göran Persson
24 Göran Lindvall
25 Tom Persson
26 Rolf Håkansson
27 Sven Olsson
28 Arne Svensson
29 Jan-Erik Cartbo
30 Paul Dahlen
31 Ingemar Bårström 

Bild och textkälla: Göran Persson.
   
   

Jubileumsträff 1971, kyrkan i Hörby
Bilden insänd av Lennart Westerlund.

Jubileumsträff 1971, kyrkan i Hörby

Främre raden fr. v: Maj-Britt Sten-Larsson Helsingborg, Anna-Greta Hansson-Pettersson  Hörby, Asta Nilsson-Hansson Tomelilla, Elsa Andersson-Persson  Hörby, Maj-Lis Persson-Svensson  Hörby, Svea Hansson-Albinsson  Malmö, Maj-BrittOlsson-Lövkvist  Malmö,  Astrid Axelsson-Jönsson, Trelleborg,  Gunborg Nilsson-Andersson Hörby, Siv Olsson-Lindskog  Skurup.

Mellersta raden fr.v: Allan Persson Svensköp, Maj Olsson Malmö, Karin Persson Hörby, Irene Gustavsson-Clair Malmö, Asta Nilsson-Olsson Hörby, Anny Johansson-Nilsson  Hörby, Birgit Nilsson-Borg Ö. Sallerup, Majken Hansson-Esbjörnsson  Hörby, Margit Persson Hörby, Gösta Persson Hörby, Lennart Pålsson  Hörby, Greta Lindström-Johansson  Klintehamn, Lennart Persson Trelleborg,  Erik Stenlund Östraby.

Bakre raden fr.v: Karl-Arne Johnsson Malmö, Hans Nilsson Hörby, Lennart Nilsson Hörby, Per Albin Jönsson Höör,  Ingvar Orevad Hörby, Göte Collin,  Torsten Holmgren Malmö, Edvin Johansson Hörby,  Lennart Westerlund Malmö.

   
   

Jubileumsträff 1981, kyrkan i Hörby
Bilden insänd av Lennart Westerlund.

Främre raden fr. v: Maj-Britt Steen-Jaldenäs Helsingborg,  Elsa Andersson-Persson Kyrkhult, Karin Sjögren-Borglin Trelleborg,  Asta Nilsson-Olsson Hästäng, Doris Göransson-Samuelsson Kristianstad,  Allan Persson Kilhult,  Anny Johansson-Nilsson Köinge,  Margit Persson Hörby,  Anna-Greta Hansson-Pettersson Hörby,  Birgit Nilsson-Borg, Pärup,  Börje Persson Hörby,  Majken Hansson-Esbjörnsson Köinge,  Ingvar Orevad  Köinge, Kjell Nyman Skälderviken, Lennart Nilsson Hörby,  Lennart Pålsson Hörby, Karl-Arne Johnsson Malmö,  Per-Albin Jönsson Höör,  Johan Svanbom,  Torsten Holmgren Åhus, 

Bakre raden fr. v: Edvin Johansson Köinge,  Astrid Axelsson-Jönsson Trelleborg,  Anna-Stina Blom-Andersson Teckomatorp,  Stig-Arne Blom Sibbhult,  Gunborg Nilssson-Andersson Hörby,  Lennart Westerlund Malmö.

   
   

'Till toppen av sidan

 

   Lyby kyrka

Konfirmation Lyby kyrka 12 april 1919

1:a raden. 2:a fr. v. Ruth hedlund. En modern Ruth. Vit krage var inte populärt under denna tid, man skulle vara helt svartklädd vid konfirmationer.Flickan till vänster var lika modig, kanske hette hon Eva Holm (Sextorp). På prästens vänstra sida Carin Svensson. Bakre raden 3:a från höger Johan Palmqvist, musiklärare på samskolan.
Bild ID: Konfirmation-Lyby-1919. Bilden tillsänd oss av Ingrid Bladh.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Långaröds kyrka

Långaröds kyrka.
Bild ID: LO_040.

Långaröds kyrka. Foto: Oskar Nilsson. Önneköp.
Bild ID: 1977_0215

   
   


Långaröds kyrka 1908
Troligen elever i Långaröd för konfirmation 25/4-1908. Nr 4 i mittersta raden (med vit fluga) är förmodliger hjalmar Lundell, Skärhus f.17/9-1893.
Bild ID: GATO_569. Källa: Ingrid Olsson.    Se större bild
   
   
Nedan är samma konfirmander från 10 maj 1936. Flickorna på fotot till vänster, pojkarna till höger

Långaröd 10 maj. 1936
Konfirmation 10.05.1936 i Långaröd el Ö. Sallerup
Bild ID 000406.

Flickor bakre raden fr. v,
1 Greta Andersson Bessinge
2 Asta Andersson Bessinge
3 Astrid Rosenkvist Tormastorp f. 05.05.1921
4 Anna Persson Stänkelösa f. 18.01.1921?
5 Frida Heribertsson Stänkelösa
6 Signe Fältman Önneköp
7 Herta Sanfridsson Farhult f. 23.07.1921
8 Agda Olsson Stenkelösa 28.07.1921
9 Greta Håkansson Pärup
10 Anna-Svea Olofsson Önneköp f. 23.07.1921
11 Edit Andersson Önneköp f. 24.08.1921
12 Anna Brita Niklasson Årröd

Flickor främre raden fr. v.
1 Gulli Borg Pärup f. 24.08.1921
2 Signhild Persson Guddastad
3 Edit Andersson Ellestorp f. 11.12.1921
4 Greta Olsson Långaröd f. 02.12.1921
5 Nancy Persson Stenkelösa f. 13.07.1921
6 Rut Bengtsson Ellestorp f. 11.11.1921
7 Elsa Olofsson Viggarum
8 Helga Svensson Önneköp f. 13.07.1921
9 Märta Andersson Buus f. 28.08.1921
10 Ella Andersson Skäpperöd f. 12.05.1921
11 Evi Andersson Önneköp f. 17.08.1921
12 Gulli Sjöberg Kagarp f. 12.08.1921

Klasslistor från Bertil Stridh.

Långaröd 10 maj. 1936
Konfirmation 10.05.1936 i Långaröd el Ö. Sallerup
Bild ID 000407.

Pojkar bakre raden fr. v.
1 Harry Helgesson Årröd f. 15.11.1921
2 Albin Persson Hörby
3 Gunnar Oskar Olofsson Ö. Sallerup
4 Erik Martin Persson Ö. Sallerup
5 Einar Nilsson Önneköp
6 Ture Carlsson Önneköp
7 Nils Erik Persson Gummarp f. 14.11.1921
8 Nils Nilsson Rugerup
9 Nils Nilsson Trulshärad
10 Ivan Andersson Bönhult f. 30.03.1921
11 Erik Nilsson Rugerup
12 Gunnar Persson Bönhult
13 Anton Söderholm Farhult f. 06.03.1921

Pojkar främre raden fr. v.
1 Axel Jönsson Ö. Sallerup
2 Artur Svensson Pärup
3 Gunnar Nilsson Pärup
4 Axel Andersson Bessinge f. 02.10.1921
5 Ivan Andersson Ö. Sallerup
6 Torsten Andersson Skäpperöd f. 23.02.121
7 Svante Sjöstedt Kagarp f. 07.12.1921
8 Gunnar Mårtensson Hemmeneköp
9 Curt Rundgren Skäpperöd
10 Gunnar Persson Farhult
11 Johan Nilsson Ellestorp f. 28.03.1921
12 Bertil Svensson Ormastorp f. 02.06.1921
13 Lennart Persson Biskopsboda
14 Knut Nilsson Årröd

Klasslistor från Bertil Stridh.

   
   

Långaröds kyrka 1957.
Bild ID: SOU_101. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   

Bakre raden andra från vänster är min mor. Astrid Nilsson född 1923-05-23 i Buus Långaröd.
Lägg märke till fönstret i bakgrunden det är från Långaröds Kyrka. Bild ID 000397. Källa: Arne Nilsson.

 
   
   

Bilden insänd av Elsa Olsson, född Brorsson i Bessinge.
Bild ID: Elsa_305w

   
   

Bild ID 000385.
Gretas konfirmation. Rut Andersson i Bönhult är en av konfirmanderna.

   
   

Bild ID 000386

   
   
 

Bild ID 000404.
Arne Landin, Långaröd är en av konfirmanderna.

Bild ID 000407. 

   
   
   
   
   
   

Till toppen av sidan

 

   O-identifierade kyrkor     Någon som vet där ute?

Konfirmationsfoto från 1958

   
   

Bild ID 000326.

 
   
   
 
   
   
 
   
   

Bild ID 000388.

Bild ID 000387.

   
Vi har fått en hel del konfirmandbilder skannade utifrån, som vi inte kunnat påverka. Många bilder är väldigt små så ifall någon av er där ute har bättre original, som kan ge en större bild är vi väldigt glada om vi får ta del av dessa bilder. Kontakta oss här.
   

Bild ID 000390.

Bild ID 000389.

   
   

Bild ID 000392.

Bild ID 000391.

   
   

Bild ID 000394.

Bild ID 000393.

   
   

Bild ID 000395.

Bild ID 000396.

   
   

Bild ID 000398.

 
   
   

Bild ID 000399.

Bild ID 000400.

   
Vi har fått en hel del konfirmandbilder skannade utifrån, som vi inte kunnat påverka. Många bilder är väldigt små så ifall någon av er där ute har bättre original, som kan ge en större bild är vi väldigt glada om vi får ta del av dessa bilder. Kontakta oss här.
   

Bild ID 000401.

   
   

Bild ID 000402.

Bild ID 000403.

   
   
 

Bild ID 000405.

   
   

Bild ID 000406.

 
   

Till toppen av sidan

 

   Osbyholm

Gudruns konfirmation. Gudrun är flicka nr 2 från vänster i bakre raden. Har flätor.
Bild ID: Bilder-Osbyholm/2015_MLS_05_800px.

   

Till toppen av sidan

 

   Östra Sallerups kyrka

Kyrkan fotograferad från nordost. Dörren som är närmast i bild finns inte längre. Denna bild finns i ett restaureringsprotokoll.
Foto: Otto Rydbeck.

 
   
   

Östra Sallerup 1929-05-05
Bild ID: 000387a
Bilden tillställd oss av Lars Svensson    

   
   

Östra Sallerup 1929-05-05
Bild ID: Bild ID 000396a
Bilden tillställd oss av Lars Svensson

   
   


Östra Sallerup 1957-07-13. Kontraktsprost Henrik Hägglund.
Bild ID: KS021.
Bilden insänd av Kjell Sjöström.

   
   

Östra Sallerup
Bilden insänd av Elsa Olsson, född Brorsson i Bessinge. Kyrkoherde Henrik Hägglund.

   
   

Östra Sallerup och Långaröd 1897

Kyrkoherde Bergdahl längst till höger.
Tyvärr är originalet så dåligt så det går inte att förstora bilden.

 
   
   

Östra Sallerup 1908

Konfirmation 1908. Kyrkoherde K. S. Forsberg överst i mitten Sigfrid Hansson mellersta raden 3:dje fr. höger Anna Karlsson, Årröd.

   

Till toppen av sidan

 

   Önneköp

Bild ID 000463.
Christina Svensson 14 år, konfirmerades 1957

Bild ID 000531.

 
     
     

Bild ID 000641.
Anders Olssons Lars, Önneköp

Bild ID 000640.
Lise Lott Nilsson f.1953-12-22 Önneköp 5. g. Sandgren

Bild ID: 001494

     
     

Bild ID 000329.

Bild ID 000328.
Paul Lindén

Bild ID 000327.

     
     

Bild ID 000332.

Bild ID 000330.
Åke Olsson, Bönhult

Bild ID 000331.
Allan Andersson, Guddastad

     
     

Bild ID 000339.

Bild ID 000333.

Bild ID 000334.
Olle Nilsson, Sadelmakare


 

     
     

Bild ID 000338.
Ingemar Nilsson, Farhult

Bild ID 000336.
Stig Månsson, Farhult

Bild ID 000340.

     
     

Bild ID 000342.

Bild ID 000343.
Gunborg Svensson, Viggarum

Bild ID 000337.
Monica Olofsson, Önneköp.

     
     

Bild ID 000345.
Alva Månsson, Önneköp

Bild ID 000334.
Elsa Fridh, Sjököp

Bild ID 000341.
Inga Nilsson, Önneköp

     
     

Bild ID 000335.

Bild ID 000361.

Bild ID 000349.

     
     

Bild ID 000348.
Evy Andersson Önneköp

Bild ID 000351.
Evy Andersson Önneköp

Bild ID 000354.
Inger Kvist Önneköp

     

Bild ID 000347.
Gunborg Svensson, Viggarum

Bild ID 000349.

Bild ID 000350.
Gunnel Nilsson, Målarens i Önneköp.

     
     

Bild ID 000357.
Anne-Marie Persson, Önneköp

Bild ID 000355.
Gunnel Nilsson, Önneköp

Bild ID 000356.
Ingrid Zimmerman f.1936-06-26  Skärhus 2  g. Olsson

     
     

Bild ID 000359.
Lizzie Olsson, Stänkelösa

Bild ID 000358.

Bild ID 000353.
Gunnel Hansson, Farhult

     
     

Bild ID 000352.
Dagny. Bergqvist dotter i Önneköp.

Bild ID 000360.
Dagny. Bergqvist dotter i Önneköp.

Bild ID 000362.
Kjell Carlsson, Långaröd.

     
     

Bild ID 000364.
Kerstin Svensson Persson

Bild ID 000366.

Bild ID 000363.
Gunborg Svensson, Viggarum

     
     

Bild ID 000367.

Bild ID 000365.
Viktor Perssons dotter (Per Lars Viktor).

Bild ID 000369.

     
     

Bild ID 000370.

Bild ID 000368.
Börje Turesson i Önneköp. Fiskhandlarens son till höger.

Bild ID 000375.

     
     

Bild ID 000380.

Bild ID 000376.

Bild ID 000379.

     
     

Bild ID 000374.

Bild ID 000372.

Bild ID 000382.

     
     

Bild ID 000381.
Kjell Carlsson, Långaröd.

Bild ID 000377.

Bild ID 000383.

     
     

Bild ID 000373.
Tore Persson, Skäpperöd, till vänster.

Bild ID 000384.

Bild ID 000532.
Agne Liljegren

     

Till toppen av sidan

 

   

Bild ID 000272.
Det är syskonen Sonja, Arnold och Gunnel Wernersson och kortet är taget vid Gunnels konfirmation sommaren 1963.

Bild ID 000326.

 

   
   


Rut Andersson i Bönhult är en av konfirmanderna.
Bild ID 000385.

   
   

Bild ID 000386.

   
   

Bild ID 000390.

Bild ID 000389.

 

 
   

Bild ID 000392.

Bild ID 000391.

   
   

Bild ID 000394.

Bild ID 000393.

   
   

Bild ID 000395.

Bild ID 000388.

   
   

Bild ID 000397.

Bild ID 000398.

   
   

Bild ID 000399.

Bild ID 000400.

   
   

Bild ID 000401.

   
   

Bild ID 000402.

Bild ID 000403.

   
   

Bild ID 000404.
Arne Landin, Långaröd är en av konfirmanderna.

Bild ID 000405.

   

Till toppen av sidan

 

Konfirmander 19??

Sittande rad 1v)
1 Kjerstin Svensson
2 Dagny Simonsson
3 Ingrid Zimmermann
4 Ann Mari Turesson
5 Karin Vendel
6? 

Rad 2v)
1 Berit Nilsson
2 Lissie Olsson
3. Samuelsson
4 Henrik Hägglund
5. ?
6. Gunborg Svensson

Rad 3 v)
1 Hans Östberg
2 Torsten Mårtensson
3 Alex Andersson
4. ?
5. Stig Svensson
6 Dan Månsson
7. ?
8. Evert Persson
9. Sven Bengtsson
10. Nils Erik Andersson

 Rad 4 v)
1. Knut Jönsson
2. Sture Persson
3. Jan Persson
4. Kalle Vendel
5. Hasse Jönsson
6. Kjell Persson
7. Uno Nilsson
8. Kjell Nilsson
9. Tore Persson

Text ID: Konfirmander 19XX_01

Konfirmation Långaröds Kyrka

Sittand v)
1 Elsie Olsson
2 Ellen Olsson
3 Birgit Nilsson
4 Ellen Persson
5 Maj-Britt Svensson
7 Henrik Hägglund
8 Ann-Marie Svensson
9 Anna-Greta Persson
10 Thea Hansson
11 Signe Ohlin
12 Inga-Lisa Andersson

Rad 2)
1 Karin Månsson
2 Eva Jonsson
3 Linnea Nilsson
4 Greta Nilsson
5 Ethel Andersson
6 Aina Nilsson
7 Inger Olsson
8 Anna-Greta Nilsson
9 Herta Rosèn
10 Ethel Rosenqvist

Bakre raden)
1 Sven Persson
2 Göte Persson
3 Allan Andersson
4  Lars Johnsson
5 Hans Nilsson
6 Allan Bergin
7 Bertil Andersson
8 Alvar Andersson
9 Ragnar Andersson

Text ID: Långaröds kyrka_02

Konfirmation 1945

Stående v.)
1 Alve Nilsson
2 Sven Nyström
3 Ragnar Johansson
4 Lennart Rosenkvist
5 Roland Nilsson
6 Ingvar Andersson
7 Olle Svensson
8 Tage Joelsson
9 Torsten Persson
10 Ove Renhold Bengtsson

Mittraden)
1 Millie Hansson
2 Gulli Persson
3 Gunnel Månsson
4 Elly Tykesson
5 Maj-Britt Andersson
6 Oscar Persson
7 Helge Eriksson
8 Kjell Olin
9 Ove Persson
10 Algot Erlandsson
 

Sittande)
1 Birgit Persson
2 Inga Nilsson
3 Svea Nilsson
4 Asta Andersson
5 Valborg Nilsson
6 Henrik Hägglund
7 Elsa Mårtensson
8 Edith Nilsson
9 Alva Andersson
10 Edith Nilsson
11 Maj Olsson
På Bilden saknas Göte Svensson
som vid fotograferingen hamnade
utanför kortet.

Text ID: Konfirmander 1945

     
     

Konfirmation Långaröds kyrka

Sittande
Ellen Lind
Anne Karlsson Nilsson
Inga-Britt Johansson
Karin Jonsson
Elsa Andersson
Märta Svensson
Folke Hellberg
Anna Nilsson
Inga Nilsson
Berit Svensson
Anna-Lisa Antonsson
Brita Löwendahl

Stående
Gull-Britt Nilsson
Ann-Marie Ohlin
Erik Olofsson
Emil Andersson
Gusten Persson
Åke Persson
Ingvar Håkansson
Gunnar Månsson
Agne Johansson
Tage Cederholm
Doris Persson
Lennart Johannesson
Asta Andersson

Övre raden
Stig Sjögren
Lennart Swärd
Lennart Olsson
Owe Månsson
Bertil Eriksson
Olle Nilsson
Knut Persson
Allan Johansson
Kurt Samuelsson

Önneköps byaförening.
Källa: Lennart Olsson

Text ID: Långaröds kyrka_01

Konfirmation Östra Sallarups kyrka 1952

Övre raden)
1 Åke Nilsson
2 Ingvar Olsson
3 Ingvar Olsson
4 Nils-Erik Jansson
5 Ingvar Persson
6 Bror-Otto Andersson
7 ?
8 Bror Elofsson
9 ?
10 Sven Elofsson
11 ?

Mellanrad)
1 Bertil Olsson
2 Allan Nilsson
3 ?
4 Ulla-Britt Olsson
5 Ann-Mari Andersson
6 Maj-Britt Persson
7 Gertrud Hansson
8 Ingegerd Johansson
9 ?
10 Nils-Erik Håkansson
11 Evert Olin

Nedre raden)
1 Siv Persson
2 Clary Lundberg
3 Ethel Frid
4 Signe Nilsson
5 Inger Nilsson
6 Henrik Hägglund
7 Gerty Andersson
8 Elsa Hansson
9 Gunvor Brorsson
10 Inga-Lill Olofsson
11  Barbro Pettersson

Text ID: Östra Sallerups kyrka 1952_01

Konfirmation Långaröds kyrka

Sittande rad 1 v)
1 Ellen Lind
2 Anne Karlsson Nilsson
3 Ing-Britt Johansson
4 Karin Jonsson
5 Elsa Andersson
6 Märta Svensson
7 Folke Hellberg
8 Anna Nilsson
9 Inga Nilsson
10 Berit Svensson
11 Anna-Lisa Antonsson
12 Brita Löwendahl

Rad 2)
1 Gull-Britt Nilsson
2 Ann-Marie Oldin
3 Erik Olofsson
4 Emil Andersson
5 Gusten Persson
6 Åke Persson
7 Ingvar Håkansson
8 Gunnar Månsson
9 Agne Johansson
10 Tage Cederholm
11 Doris Persson
12 Lennart Johannesson
13 Asta Andersson

Rad 3)
1 Stig Sjögren
2 Lennart Swärd
3 Lennart Olsson
4 Ove Månsson
5 Bertil Eriksson
6 Olle Nilsson
7 Knut Persson
8 Allan Johansson
9 Kurt Samuelsson

Text ID: Långaröds kyrka_03

     

Till toppen av sidan

 

 

   I Hörby kommuns gränstrakter
   Linderöd- Äsphult

Linderöd- Äsphult 1918
Bild ID: Linderod-Asphult_1918.

Konfirmationselever Linderöd-Äsphult 1918. Linderöds kyrka

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7

Mellersta raden stående fr. v.
1
2
3
4 Emil Jakobsson Bjära
5 Nils Stridh Bjära f 29.10.1904
6
7
8
9
10
11

Sittande raden fr. v.
1
2 Ingrid Jonsson Ylleröd?
3
4
5 Prästen
6
7
8
9

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

 

   
   

Linderöd- Äsphult 1919
Bild ID: Linderod-Asphult_1919_02

   
   

Linderöd- Äsphult 1921
Bild ID: Linderod-Asphult_1921

Konfirmationselever från Linderöd-Äsphult
Linderöds Kyrka 1921. Präst Elof Bergelin

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10

Mittersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7 Allan Jönsson Äsphult
8
9
10
11

Främre raden fr. v.
1 Anna Strid Bjära f 17.11.1907
2
3 Greta Jönsson Ylleröd?
4
5
6
7

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

Präst Elof Bergelin.
Bild ID: Linderod-Asphult_1921_01

   
   

Linderod-Asphult_1922
Bild ID: Linderod-Asphult_1922

Konfirmationsträff för 1922 års konfirmander i Linderöds Kyrka

Stående raderna fr. v.
1 Theoder Eriksson
2
3 Bernt Hansson Satserup f
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Främre raden fr. v.
1
2
3
4 Prästen Nils Månsson
5 Emma Stridh (Andersson) Svensköp f 06.10.1908
6
7

 

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   


 Konfirmander Linderöd Äsphult 29.09.1922.

Konfirmander Linderöd Äsphult 29.09.1922.
Foto O. Fanström Tollarp

Bakersta raden fr. v.
1 Hugo Larsson Bjärnhult2 f. 08.12.1906
2 Alex Wendel Linderöd f. 27.07.1908
3 Joel Englesson Maa f. 07.06.1907
4 Bernt Hansson Ylleröd3 f. 09.10.1908
5 Oskar Olsson Liarum8 f. 03.11.1908
6 Sigfrid Larsson Spångarp f. 23.01.1908
7 Alfred Klang Nockarp1 f. 21.04.1908
8 Teoder Eriksson Ylleröd f. 24.04.1908
9 Nils Arthur Ivarsson Åkarp5 f. 29.06.1908
10
11 Nils Hjalmar Persson Ylleröd2 f. 06.12.1908
12 Yngve Henry Risberg Linderöd f. 11.02.1908
13 Karl Olsson Åkarp5 f. 26.07.1908

Mellersta raden fr. v. Obs. Mellersta raden osäker ordning!
1 Konfirmationspräst Backert
2 Gotthard Olsson Torastorp1 f. 11.04.1908
3 Erik Jönsson Bjära f. 14.03.1908
4 Evert Simonsson Byrhult2 f. 08.09.1908
5 Malte Levin Åkarp?
6 Ove Nilsson Linderöd6 f. 22.09.1908
7 Malte Levin Åkarp?
8
9 Hugo Engström Bjära f. 15.04.1908
10 Nils Isak Svensson Bjära f. 03.09.1908
11 Johan Rudolf Svensson Tågarp3 f. 08.06.1908
12 Ivar Olsson Torastorp1 f. 24.11.1907
13 Nils el. Per Karlsson Torastorp1 f. 28.07.1908
14 Nils el. Per Karlsson Torastorp1 f. 28.07.1908

 

Främre raden fr. v.
1 Serla Dahlberg Tågarp2 f. 16.01.1908
2 Ellen Svensson Torastorp2 f. 13.10 1908
3 Elsa Persson Knopparp2 f. 10.08.1908
4 Signe Persson Liarum1 f. 21.05.1908
5
6 Anna Persson Äsphult4 f. 20.12.1908
8 Hanna Ingeborg Svensson Ullarp1 f. 18.11.1908
7 Margit Bengtsson Åkarp6 f. 10.11.1908
9 Emma Andersson Svensköp f. 06.10.1908
10 Anna Persson Östensköp f. 04.05.1909
11Ebba Nilsson Torastorp2 04.02.1908
12 Maria Olsson Torastorp3 f. 21.08.1907
13 Maria Jönsson Tågarp2 f. 25.04.1908
14 Herta Persson Bösarp2 f. 24.05.1908
15 Anna Elvira Nilsson Bösarp1 f. 11.03.1908


Dessa borde också vara med:
Artur Riekard Cedervall Brostorp7 f. 04.02.1908  Per Th. A. Cedervall Åbo.
Erik Bernhard Johansson Esphult2 f. 20.12   Johan Persson Ringare.
Märta Ragnhild Jönsson Råbockarp1 f. 25.11.1907  Nils Hilding Jönsson smed.
Oskar Einar Nilsson Kilhult2 f. 31.01.1909  Nils Olsson byggnadssnickare.

Bild och textkälla: Bertil Stridh

 
   
   


Konfirmander Linderöd Äsphult 1926

Konfirmander Linderöd Äsphult 1926

Bakersta raden fr. v.
1 Bonde Nilsson Liarum3 f. 12.01.1912
2 Henry Persson Brostorp5 f. 18.06.1912
3 Ernst Hansson Bjära f. 29.03.1912
4 Einar Månsson Linderöd7 f. 02.02.1912
5 Gösta Simonsson Bösarp1 f. 25.05.1912
6 Oskar Lindell Bjära Byrhult1 f. 02.08.1912
7 Evert Svensson Torastorp2 f. 28.07.1912
8 Uno Persson Linderöd7 f. 24.02.1912
9 Karl Hansson Ullarp1 V. Vram f. 19.09.1912
10 Artur Nilsson
11 Oskar Persson Brostorp2 f. 02.03.1912
12 Martin Mårtensson Linderöd6 f. 17.09.1912
13 Axel Lindell Byrhult1 f. 02.08.1912

Mittersta raden fr. v.
1 Karl Johansson Äsphult2 f. 11.09.1912
2 Erik Persson Erik Persson Liarum1 f. 05.12.1912
3 Karl Persson Brostorp5 f. 22.01.1912
4 Artur Nilsson
5 Märta Persson Rickarum10 f. 19.05.1912
6 Ella Stoltz Ynnarp1 f. 19.12.1912
7 Rut Pålsson Svensköp3 f. 04.05.1912
8 Ida Persson Linderöd7. F.03.06.1912
9 Axel Persson Ylleröd4 f. 14.04.1912
10 Oskar Hansson Ylleröd3 f. 19.01.1912
11 Folke Simonsson Byrhult2 f. 09.04.1912
12 Folke Brodin Rickarum16 f. 11.10.1912

Främre raden fr. v.
1 Signe Persson Åkarp7 f. 12.08.1912
2 Irene Dahl Bjära f. 06.03.1912
3 Edith Engström Bjära f. 01.11.1912
4 Rut Johansson
5 Elsa Mårtensson Toarp f. 01.10.1912
6 Agda Persson Linderöd3 f. 05.09.1912
7 Konfirmationspräst Evert Lunneby
8 Greta Broberg Äsphult4 f. 11.11.1912
9 Klara Nilsson Olarp1 f. 28.02.1912
10 Elsa Elofsson Brostorp4 f. 24.04.1912
11 Rut Wiktor Brostorp7 f. 25.06.1912
12 Anna Levin
Jöns Artur Nilsson Bösarp1 f. 07.03.1912  Nils Andersson Åbo
Artur Rolf Nilsson Linderöd1 f. 28.04.1912

Anna Levin?
Rut Johansson? 

Bild och textkälla: Bertil Stridh
   

Till toppen av sidan

Bild ID: GATO_569a_1700 px

Långaröds kyrka 1908
Troligen elever i Långaröd för konfirmation 25/4-1908. Nr 4 i mittersta raden (med vit fluga) är förmodliger hjalmar Lundell, Skärhus f.17/9-1893.
Bild ID: GATO_569a
Tillbaka till den mindre bilden

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 
   
   

Till toppen av sidan