Toppen

Kristianstadsvägen

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

  Kristiandstadsvägen

Fritidsgården.
Foto: Per-Gunnar Mörck.

 
   
   
 

Kristianstadsbacken lördagen den 11 juni 1955. Hästskjuts på väg upp. Gamla Esso stationen syns längre ner.
Bild ID: GATO_006. Foto: Birgit Tufvesson
   
   

Nils Håkanssons gård fortfarande finns stenmuren kvar.
Bild ID: HOCE_056w-161

   
   

På denna gården kv Spannarp 6 bodde familjen Bengtsson det var Johan Edvard Bengtsson född d. 23/10 1884 i Östra Strö gift d.17/8 1946 död d. 22/3 1961 gården låg i hörnet av Kristianstadvägen - Kungsgatan första etappen av HSB husen byggdes 1955-06-14.
Bild ID: HH_3083w. Från Henry Holms bildarkiv. Vill tacka Göran Persson för uppgifter.

   
   

På denna gården kv Spannarp 6 bodde familjen Bengtsson det var Johan Edvard Bengtsson född d. 23/10 1884 i Östra Strö gift d.17/8 1946 död d. 22/3 1961 gården låg i hörnet av Kristianstadvägen - Kungsgatan första etappen av HSB husen byggdes 1955-06-14.

Sista etappen HSB hus 1957-11-12 I hörnet av Kungsgatan och Kristianstadvägen.
Bild ID: HH_3080w. Foto: Henry Holm.

   
   

Nils Håkansson Kristianstadsvägen. Tidigare ägare fadern August Håkansson, som köpte fastigheten Av Anders Persson.

   

Villa Rosenhill Kristianstadsvägen 46.

 

Villa Rosenhill. Fru Månsson. Johanna Månsson dotter. Anna Månsson dotterdotter. Gerda Månsson dotterdotter. Anna gift med Josef Persson Henset.

   
   

Hörnet Storgatan-Kristianstadsvägen August Olsson augusti 1963.
Bild ID: HH_3217

 
   
   


Kristianstadvägen 46.
Sänder en bild av mitt födelsehem, Kristianstadvägen 46. Huset låg i östra delen av Hörby i en liten samling av hus.
Kom man från Gamla torg och uppför ”Tornabacken” till korsningen Kungsgatan – Kristianstadvägen och sedan till Industrigatan så, om jag nu minns rätt, låg det på norra sidan först Torsgården, sedan en gammal gulmålad gård, en BP-mack och sedan Mörcks gård. På södra sidan av Kristianstadvägen kom först ett trädgårdsmästeri, sedan Nisse Håkanssons gård. Huset där jag växte upp låg efter Mörcks gård nere vid järnvägen, våra grannar var de som bodde i Rosenhill och bröderna Tullberg, den ena av dem var skomakare. Norr om vårt hus var det då bara ängsmark och Addos verkstad, i nordväst slakteriet. Öster om Tullbergs fanns då ett grustag.
Bilden bör vara tagen 1956. Den är tagen i svartvitt och kolorerad efteråt. Jag blev tillsagd att hålla mig undan när min mor tog bilden men lyckades komma med. På det svartvita originalet syns mitt huvud men här har min mor ”retuscherat” bort mig med en kulpenna.
Stämmer den muntliga traditionen så byggdes huset cirka 1920. Första ägaren lär ha kommit på obestånd så mina morföräldrar köpte det.
I den gulmålade gården som jag nämnde ovan bodde en äldre kvinna på mitten 50-talet. Min mormor var bekant med henne, jag minns vi var där och drack kaffe.
Bild ID: Kristianstadv_46. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Jenny veronica Andersson.
   
   


Bild ID: /Kristianstadv_46a.


Bild ID: /Kristianstadv_46b.
   
Ju mer en rotar, ju mer dyker det upp.
Lite mer från Kristianstadvägen 46. Vi ser vägen som gick från Kristianstadvägen, över järnvägen, till slakteriets "bakdörr". Den fortsatte sedan som en markväg upp till Addo. Vår tomt till höger, Mörcks mark till vänster och rälsbussen till eller från Kristianstad mitt i. Till Kristianstad var det nog med tanke på rälsbussens lastrum. Det fanns en grind som alltid stod öppen vid järnvägen, den brukade jag åka på. Ibland glömde jag öppna den när jag åkt färdigt, då blev gubbarna från slakteriet sura när de skulle hem efter arbetsdagen. Den andra är tagen mot nordväst, mormor Emma ville visst inte vara med på den. På stengärdet sitter min blivande adoptivfar med min hund Priffe och min mor Anna-Lisa. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Jenny veronica Andersson.
   
   
 

Bild ID: Kristianstadv_46c.
Jag har tidigare skrivit om Kristianstadvägen 46 där jag växte upp. På den tiden fanns det bara några hus där, idag är det ett tättbebyggt industriområde. Min familj bodde granne med Rosenhill, även det nr 46, Öster om oss bodde bröderna Tullberg, väster om fanns Per Mörcks gård som inte var bebodd då. Vi pratar om första hälften av 50-talet. I söder var det vägen till Kristianstad, Nils Håkanssons gård och ett trädgårdsmästeri. Mot norr fanns i stort sett bara äng och skog på andra sidan järnvägen, samt Addos nybyggda verkstad. Bifogar ett par bilder som visar hur det såg ut då. Tagna mot nordväst där slakteriet låg och nordost. Addo låg rakt i norr från vårat. Bilderna är tagna 1954, det är mormor Emma och jag som figurerar där. Järnvägen fanns just utanför vår rabatt.
Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Jenny veronica Andersson.
   
   
 

Bild ID: /Kristianstadv_46d. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Jenny veronica Andersson.
   

 

 

Till toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan