Strömparterren Strömparken eller Lejonparken,
kallas idag för Lasarettsparken

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   

Stenberså i Strömparterren ungefär där de andra "grottorna" ligger. På fotot kan man se till höger om trädet stenfigurer som fanns i parken. Till vänster i dammen syns ingen fågelö denna byggdes 1957 Fotot är förmodligen betydligt äldre.
Bild ID: TE_179

   
   

Fotot är tagit i nu tid den 24/1 2021 på samma plats som det äldre fotot. Samma träd finns kvar men den gröna bron är utbytt till en modernare.
Bild ID: Stromparterren_18. Foto, redigering © Roland Pedersen.

   
   

Vattenfontän vid parken mannen till vänster kan vara patron S. Jönsson som senare övertog anläggningen. Mannen till höger är Järnhandlare Johan Olsson ägare till Kvarnvik även kallad Prästamöllan damen sittandes till höger är Johans hustru.
Bild ID: Stromparterren_15

   
   

Dödstrumman i Hörby.
När fontänen inte höll vatten längre utan övergiven blev den Dödstrumman i Hörby för några ungdomar som roade sig att köra moped i den varv efter varv. Inspirerad av motorcirkusarnas dödryttare. Resterna efter fontänen försvann när man anlade en cykel/gångstig sidan om. Fotot från boken Hörby centrum förr och nu i ord och bild.
Bild ID: Stromparterren_16

   
   

Strömparterren den gamla bron.
Bild ID: Stromparterren_01.

   
Strömparterren Strömparken eller Lejonparken kallas idag för Lasarettsparken

Inget av namnen är egentligen officiellt eftersom parken aldrig blivit döpt i vederbörlig ordning. På 1890-talet anlades parken av grosshandlaren Johan Olsson det var en mycket välskött park på sin tid en fantastisk oas med små gångar och rikligt med grönska av ek buskar och blomrabatter Närmast ån var det anlagt ett par stengrottor med bänkar och bord av trä även ett kvarnhjul till bord och några stenar uthuggna som stolar. Betongskulpturer fanns flertalet både i form av djur eller adelsmän. Parken var privat med häckar runtom och staket platsen tjänstgjorde som mötesplats av handlarna i byn.
Dessvärre förföll parken efter Johan Olssons död ingen hade något större intresse för den starkt vildvuxna parken.

På våren 1957 beslöt kommunen som ägde parken att rensa upp anläggningen. Det togs bort busksnår och sågade ner missprydda träd och anlade bredare gångar sådde gräs på det nyplanterade området. I skuggan av ett hörn i parken närmast ån planterades ett 15-tal Rhododendron. Upp till Råbygatan anlades en bred trappa i Ölandsten parken ligger lägre än gatan. Resultatet blev en ljus plats som hade alla föresättningar att så småningom bli pärlan bland samhällets parker.

 

Fågelö anlagd i kvarndammen
I den gamla kvarndammen vid Kvarnvik där stenskoning bibehållets sig väl genom åren har parknämnden beslutat att anlägga en triangel formad ö som har sin spets mot strömmen. En rejäl stenskoning har byggts upp fågelön får en längd av 15 meter och 6-7 meter bred. Dämmet som reglerar vattenståndet i kvarndammen var uppruttet och fick bytas ut mot nytt som ska reglera vattnet i dammen. Den är högst lämplig för vattenfåglar med dammen inbäddad och dess skyddade läge. Tidigare har det funnits flera svanpar i dammen och längre ner i ån mot stenvalvsbron där det finns en mindre och enklare variant av fågelö har det funnits ett svanpar i flera år.
Uppdraget att bygga fågelön fick Axel Ståhl från Kyllingahus i Fulltofta och Johan Svensson.

 

År1961 bestämde försköningsnämnden i Hörby att det skulle röjas upp i fyra parker
Strömparterren Å promenaden mellan Ystadvägen-Nygatan Ringsjöparken och Ernst Ahlgrensparken

 

Augusti 1961 krävs en renovering
En renovering av fågelön behövdes med en förstärkning av kanterna som genom häftigt vårflöde raserat långa sträckor har lagats samtidigt som öns nivå har höjts något. Vid tillfället planterar man några lågväxta buskar på ön som gömsel till vattenfåglar som ska planteras in. Strömparterren är en av Hörbys vackraste parker med en vattenspegel och lite fågelliv skulle givetvis ytterligare förhöja dess utseende. Glädjen hade varit stor att se ett svanpar med mamman ligga och ruva sina ägg på fågelön.

 

Lejonvakt vid entrén
På ömse sidor om entrén till parken från Råbygatan vaktar de två klassiska vilande lejonen som av en slump påträffades längre in i parken vid uppröjningen 1957. De övriga prydnadsföremålen i parken var i så dåligt skick att dessa togs bort och forslades till tippen. Där fanns inget konstnärligt värde inte heller i lejonen. Parknämnden förknippade dem med Strömparterrens historia och att de kan försvara den plats de nu fått. För samhällsborna var det delade meningar vissa tyckte ”jellonen” var förfärliga medan andra tyckte de var trevliga och mycket välplacerade.
På 1920-talet fanns lejonen med på ett foto tagit inne i Stora Hotellets trädgård på var sida om trappan. Detta bara för en kort tid.

 

År 2014 och 2016 gjordes en ny försköning i två etapper i parken
Förutom fällning av träd och sly grävdes och förbättrades gångstigarna där det sattes bänkar på olika ställe bland annat vid det gamla kvarnstensbordet anlades en ny stig från vägen inne på området. Ytterligare planterades nya rhododendron i olika färgsättningar fast nu vid ån där fastigheten Kvarnvik funnits. En stor lila syren togs bort snett emot där resterna av en gammal dammlucka funnits. Mittemot stentrappan upp till Råbygatan gjordes en lång rabatt med blandade blommor med bland annat olika Flox och Buddleja. Den gamla gröna bron i parken byttes ut till en ny. En ljusanläggning genom parken och två strålkastare som belyser ett träd. I parken finns Ek Kastanj Lind Poppel med flera. Det finns även planterat en Katsura även kallat pepparkaksträd då den fäller sina löv på hösten kommer doften av kaka. Parken är mycket handikappsvänlig och vacker det är en härlig sval oas när det är varma soliga sommardagar.

 

Till sist journalisten Sims beskriver parkerna år 1961 med sina egna ord:
Har ni någon gång promenerat i köpingens egna parker? Om inte gör det redan nästa gång solen skiner eller varför inte en kväll när månen gått upp och små dimslöjor stiger trolskt från Hörbyån. Kanske kommer du att upptäcka att parkerna faktiskt är värda ett och annat besök och att de lummiga bersåerna inte är överreklamerade.

Bodil Pedersen

Karl Ståhl från Fulltofta och Johan Svensson lägger sten vid fågelön.  Karl Ståhl var hemmahörande på torpet Kyllingahus i Fulltofta.
Se vår systersajt om Fulltofta torpruiner: www.torpruiner.se
1957-06-13. Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3628.

 

Fågelön börjar bli klar 1957-06-13.
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3534.

 

fågelön år 1961 renoverad ser ut som ett vackert hjärta i ån
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3562.

 

Kvarnvik dammen som fågelön byggdes i 1957.
Foto: Henry Holm. Bild ID: Stromparterren_03.

 

Etapp två 2014 och 2016 anlades en rabatt med vacker färgsättning av Rhododendron vid ån där Kvarnvik en gång låg.
Foto: © Roland Pedersen. Bild ID: Stromparterren_06.

   
   

Rester efter kvarnluckorna.
Foto: © Bodil Pedersen. Bild ID: Stromparterren_10.

Kvarnstensbordet med två stenstolar samt nya bänkar i den gamla grottan från år 1896.
Foto: © Bodil Pedersen. Bild ID: Stromparterren_09.

   
   

Denna staty räddades i sista stund då övriga var i mycket dåligt skick och åkte till tippen. Stenfigurerna som var flera var utplacerade på olika ställe i parken.
Foto: © Bodil Pedersen. Bild ID: Stromparterren_04.

Lejonen vaktar entrén.
Foto: © Bodil Pedersen. Bild ID: Stromparterren_07.

 

   
 

Bild ID: GATO_499   Bildkälla: Göran Persson.
   
   

Vy från Johan Olssons park området hette Råby.
Bild ID: Stromparterren_02.

   
   
 

"Strömpaterren" i Hörby
Bild ID: GATO_087
   
   

Tidningsklipp mellersta Skåne. Hörby Strömparterren mötesplats för byns handlare med familjerna den 18 augusti år 1896.
Bild ID: Stromparterren_05.

   
   

Fågelön som den ser ut idag. Många tror att det är rester från en gammal kvarn, men det är det inte, Kvarnvik låg längre bort.
Bild ID: Stromparterren_09.

   
   
 

Strömparterren i Hörby.
Bild ID: GATO_260

   
   
   
   

Foto: © Torsten Blomdahl, 1978.
Bild ID:/Stromparterren_12

Foto: © Torsten Blomdahl, 1978.
Bild ID: /Stromparterren_14.

   
   

Kvarnvik och förlängningen på Strömparterren med lasarettsparken var dessa byggnaderna de sista på tomten. I mitten av 1950-talet fanns det ett tvätteri ägt av Robert Ström till mitten av 1960-talet övertog sonen Roland Ström det. När tvätteriet upphört öppnades Trensums Musteri där folk fick lämna in sin frukt.
Foto: © Torsten Blomdahl, 1978.
Bild ID: /Stromparterren_13.

   
   

Källor:
Mellersta Skåne 1957 och 1961. Henry Olssons bok  Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren, info Hörby kommun. Foto: Vykort från parken samt tidningsurklipp Strömparterren lånat av Eva Lundgren. Vykort Råby Lennart Perssons samling. Foto av Fågelön, Henry Holm. Foto Kvarnvik, Carl Martinsson. Nya foto, Roland och Bodil Pedersen

   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr