Gamla bilder från Nymölla
(Äspinge)

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

   


Bild ID: Nymolla-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   

Nymölla Äspinge 8 april 1968
Bild ID: HH_3864.

   
   

Nymölla Äspinge 8 april 1968.
Bild ID: HH_3865.

Nymölla 2013. Foto: © Fred Lundberg.

Boningshuset från 1926.

   
   

Längst till höger Johan Lindeborg? 2:a Karl Nilsson?
 
Essi Bengtsson i hemmet. Huset låg en bit från Nymölla.
   
   
Emma Nilsson. Nymölla. Här på besök hos Ludvigsborgs pensionat.
   
   
Emma Nilsson. Nymölla. Här på besök hos Ludvigsborgs pensionat.
   
   
Elsa Nilsson. Nymölla. Här på besök hos Ludvigsborgs pensionat.
   
   

Elsa Nillson från Nymölla.
Här på besök hos Ludvigsborgs pensionat.

 

   

Till toppen av sidan

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr