Gamla bilder från Pärup

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   


Bild ID: Parup-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   

Bild ID: AKN_036_Parup

 

   Bageriet i Pärup.      Pärups Kvarn 1865 - 1975.  
   Jöns Skräddare i Pärup.     Pärups och Bessinge Motortröskförening. Bildad 1922.  
   Kristidens ransoneringar och svarthandel.       Händelser från väderkvarnen i Pärup.  
   Kor som dragdjur, inte alltid så lätt. Pärup.      Kraftkarlen Anders Malm, husförhör och lite annat.  
   Makadamhögar, stenskärv och dåliga vägar.      Halmtäckare Ola Ek, Pärup - Östra Sallerup.  
   

 

 
   
   
 
Nisse Ahlrots revy i Pärups bygdegård 1954.
Bild ID: AO_041. Foto: Allan Olofsson.
 
   
   


Kokerska och matlagerska, Elsa Jönsson och Karin Andersson alltid i Pärups bygdegård på 1950-talet serverar "nattamad" korvar med nubbar till!
Bild ID: AO_031. Foto: Allan Olofsson.
   
   


Fest i Pärups byggdegård med tårtor, frukt å spiddekaga -1950 tal
Bild ID: AO_020. Foto: Allan Olofsson.
   
   

Stenkrossning i Pärup omkring 1915.

 

Från vänster:
Okänd - Nils Olsson från Hallabacken - Anders Olsson.

 

Familjen Borg i PärupFyra generationer.
Bild ID: GATO_236
 
     
     

Per Andersson ”Per på ön”
(sonen Bror till här till höger)

Bror Andersson ” på ön ”, Veterinärbiträde.

Bror Andersson bodde i Pärup. Jag kommer ihåg honom som ”Bror på ön”. Kommer även ihåg ett tillfälle på 1950-talet då han kom till mina föräldrars gård i Bessinge då det var problem med en kalvning. ”På ön” kommer av att gården, där Bror och hans far Per bodde, låg i ett vattensjukt område och var omgärdad av vattenfyllda dräneringsdiken. Bror hade oturen att omkomma i en bilolycka 1965 vid ett av de få tillfällen då han åkte bil. Gravplats på Östra Sallerups kyrkogård.
Bror Anderssons far Per, flyttade till ålderdomshem eftersom han inte kunde klara sig själv efter det att sonen Bror hade omkommit.
Text: Lennart Andersson, och det är också Lennart som identifierat dessa bilder.
     
 
   

Gård som under 1940- och 1950-talen ägdes av Gottfrid Brorsson, som var bror till Elsas far Martin Brorsson i Bessinge.

Ola Olssons gård i Pärup, som nu innehar gården är Else-Britt och Per-Olof Olsson. Per-Olof är brorson till Ola Olsson.

 

   
   

Rågen tröskas med Pärups Byalags tröska någon gång på 1930-talet.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1920.

   
   

Potatisplockning i Pärup. Sigfrid Nilsson, Hanna Sven, Svensson och Alfhild Åberg.

Potatis plockning hos Nils S Nilsson, Pärup c:a 1940

   
   

Huggning med självbindare som knöt säden till kärvar. Sädeskärvarna restes mot varandra för att torka. Efter torkningen kördes kärvarna från fältet hem till gården där dom tröskades med en stationär tröska.

Höstsäden bärgas på Sigfrid Nilssons gård i Pärup 1931, (Nu Arne Nilsson) Karl Rosenlind, Pärup Nils l. Nilsson, Pärup, I lasset: August Nilsson (post August), Alex Persson, Västerstad, Fredrik Jönsson, Möllare på kvarn.

   
   

Här har bonden huggit med självbindare och sedan har kvinnorna satt upp kärvarna mot varandra för torkningens skull. När sedan säden torkat körde man hem den till gården för tröskning med stationär tröska på gården. I regel var det tröskan som tillhörde socknen, som förflyttades mellan gårdarna för tröskning. Eftersom tröskan var gemensam för socknen hjälptes allt folket på alla gårdarna åt att tröska till varandra.

   
   

.

Hulda gård, tröskning. Mannen vid traktorn ev. Nils Simonsson, Råset.

 

 

 

 

 

 

 

Höstplöjning 1940. Henry Olsson, Vittseröd, Munkarp. Dräng hos Ola Olsson, Pärup

   
   

Firma Carl J Carlsson.

Pärups kvarn 1909.

   
   

Mejeriet Pärup Östra Sallerup.

 

   
   

Pärups bygdegård 1938. Ursprungligt utförande. Även ekonomihuset med torrklosetter står färdigt.
Bild ID: Parup_001_1938 Källa: Pärups Bygdegårdsförening.

   
En historik om Pärups Bygdegård av  Nils-Martin Andersson
   

Pärups bygdegård 1955. Spåntaket är utbytt till eternittak och väggbeklädnad med sidoplattor har påbörjats.
Bild ID: Parup_002_1955. Källa: Pärups Bygdegårdsförening.

 
   

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr