Toppen

Rövarekulan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Tillbaka till sidan – Tivoli, Marknader, Dansbanor i trakten och Cirkus

 

  Rövarekulan (Röfarekulan)

Rövarekulan i början av 1900-talet. Kan vara 1902.
Bild ID: TAB_0234

   
   
Rövartillhåll och dansbana
Rövarekulan har fått sitt namn efter de rövare som det sägs härjade i dalgången. De ska ha legat i bakhåll för resande som kom farande längs landsvägen och korsade Bråån nere i dalen. Sägner säger att det fanns en rövarkula med järndörr djupt inne i ravinen. Stenbron över ån restes av Otto Ramel på Löberöds slott 1870.
Längs Brååns stränder har spelemän och dansorkestrar spelat upp till dans under lång tid. Dansbanan fanns kvar ända fram till 1975. Runstenen vid parkeringen hittades när man rev dansbanan. Den är dock inte gjord av vikingar utan det är en rest från 1800-talets romantiska intresse för forntiden. På en av åsryggarna finns minnesstenar från kronprins Oscars (blivande Oscar I:s) besök 1836.
Källa: Länsstyrelsen.
   
   

Rövarekulan, örmodligen 3 augusti 1903. Det är Löberöds skytteförening som har basar. Ett av de första fotografierna från lasten.

   
   
   
   

Bild ID: Rovarkulan_32

   
   

Rövarekulan 1902-09-14.
Bild ID: TAB_0259

   
Till toppen av sidan
   

Rövarekulan, stenarna.
Bild ID: TAB_0258

   
Tillbaka till sidan – Tivoli, Marknader, Dansbanor i trakten och Cirkus
   

Rövarekulan, ådämmet.
Bild ID: TAB_0257

   
   
   
   
   
   

Rövarkulan var ett mycket populärt ställe på sin tid. Detta är pingsten 1971.

   
Till toppen av sidan
   
   
   

På 1930-talet.

   
Tillbaka till sidan – Tivoli, Marknader, Dansbanor i trakten och Cirkus
   

Årtal okänt.

Omkring 1960

   
   

Scenen ute på ängen.

   

Teddy Pedersen i Rövarekulan.

Teddy Pedersen i Rövarekulan, sent 1940-tal.

Rövarekulan under sina glansdagar.

   
Till toppen av sidan
   

Rövarekulans vårflicka 1956. Anna-Greta Persson och Sigvard Wallenberg.

Kandidaterna till Skånes sommarflicka 1971.

   
   

Charlotte Dittmer, pingsten 1971.

Pingsten 1971.

Delförstoring från bilden till vänster.
Charlotte Dittmer, pingsten 1971.

   
Tillbaka till sidan – Tivoli, Marknader, Dansbanor i trakten och Cirkus
   

I dagligt tal kallar nog många stället för Rövarkulan. Men tittar vi på skylten så är det Röverekulan, som är det rätta namnet.

Byggnaderna rivs 1972.
Foto: Alla färgbilder Rövarekulan: © Per Olsson, Löberöd.

   
   

Järnvägsövergången vid Rövarekulan.

   
   

Järnvägsövergång vid Rövarekulan på linjen mellan Hurva och Löberöd.
Bild ID: Rovarkulan_28. Källa: Järnvägsmuseet.

Järnvägsövergång vid Rövarekulan på linjen mellan Hurva och Löberöd.
Bild ID: Rovarkulan_29. Källa: Järnvägsmuseet.

   
Till toppen av sidan
   

Rövarekulan Valvbro 17 juli 1963. Från vänster: Nils Ludvig, byggare Gunnars Nilsson och fru Marianne Schartau.
Bild ID: HH_3908. Foto: Henry Holm.

Byggmästare Gunnar Nilsson, Sjöbo

   
   

Läs och se många fler bilder om de berömda lindansarna från Hörby
Niagaramännen – Giraldo Brothers

   
Tillbaka till sidan – Tivoli, Marknader, Dansbanor i trakten och Cirkus
   

© Det var dans bort i dalen av
Ingrid von Gertten

     Klicka på sidan för att läsa dokumentet
   

© Minen av Rövarekulan av
Leif Lindgren

     Klicka på sidan för att läsa dokumentet
   

© Glimtar från Rövarekulan av
Börje Jeppsson

     Klicka på sidan för att läsa dokumentet
   

© Per-Gunnar Mörck

    Klicka på sidan för att läsa dokumentet
   
   
© Första Pingsten i Rövarekulans tivoli
av Anders Ohlsson,
     Klicka på sidan för att läsa dokumentet
   
Till toppen av sidan
   

Dansbiljett från Rövarekulan.

 
   
   
   
Tillbaka till sidan – Tivoli, Marknader, Dansbanor i trakten och Cirkus
   

Annons från mellersta Skåne 10 september 1915.

   
   
   
Till toppen av sidan
   
Lite nyare och modernare bilder från Rövarekulan

Rövarekulans naturreservat ligger i Gudmuntorps socken, Höörs kommun. Reservatet utgör ca 2,5 km av Brååns dalgång och ravindal. Rövarekulan är också ett natura 2000-område.

Namnet Rövarekulan lär komma från att området förr var ett tillhåll för rövare som överföll dem som passerade på landsvägen. Kronprins Oscar, senare Oscar I, besökte området och 1836 restes en sten till minnet av hans besök. Från slutet av 1800-talet fram till i början av 1970-talet fanns här en festplats med dansbana och övertäckt servering. Här anordnades bland mycket annat teaterföreställningar och pingstfirande med korande avSkånes sommarflicka. När stället var som mest populärt hade den närliggande Ystad-Eslövs Järnväg en hållplats med namnet Rövarekulan.  Æ

Området är artrikt och på de upp till 20 meter höga och branta sluttningarna växer lövskog. Skåneleden passerar genom området med ett övernattningsläger i utkanten av naturreservatet.

Här finns också en gammal och välbevarad stenvalvsbro över Bråån. I början av 1960-talet restaurerades bron. Ekonomiska bidrag från Frosta härads hembygdsförening, dåvarande Snogeröds kommun samt privatpersoner finansierade restaureringen som utfördes av entreprenör Gunnar Nilsson från Sjöbo.¢

 

   
   

Bevarandeplan för natura 200-område.
Rövarekulan SE430097

Rövartillhåll och dansbana
Rövarekulan har fått sitt namn efter de rövare som det sägs härjade i dalgången. De ska ha legat i bakhåll för resande som kom farande längs landsvägen och korsade Bråån nere i dalen. Sägner säger att det fanns en rövarkula med järndörr djupt inne i ravinen. Stenbron över ån restes av Otto Ramel på Löberöds slott 1870.
Längs Brååns stränder har spelemän och dansorkestrar spelat upp till dans under lång tid. Dansbanan fanns kvar ända fram till 1975. Runstenen vid parkeringen hittades när man rev dansbanan. Den är dock inte gjord av vikingar utan det är en rest från 1800-talets romantiska intresse för forntiden. På en av åsryggarna finns en minnessten från kung Oscar II:s besök 1836.

Läs mer om Rövarekulan på Länsstyrelsen Skåne.
(öppnas i eget nytt fönster)

   
Tillbaka till sidan – Tivoli, Marknader, Dansbanor i trakten och Cirkus
   

25 april 2018.
Foto: ©  Guillaumehullin CC-BY-SA 4.0

18 augusti 2007.  Bråån, Rövarekulan.
Foto: ©  OllieHenry CC-BY-SA 3.0

   
   

23 januari 2007. Bild över en äng som ligger i rövarekulan. Längre bort i bild syns rövarekulans valvbro.
Foto: ©  Mick0n CC-BY-3.0

   
   


Bildkälla: Länsstyrelsen.
   
   
 
Bild ID: Rovarekulan_002.
Källa: Löberöds hembygdsförening.
 
   
   
   
   

 

Till toppen av sidan

 

 

Till toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Tillbaka till sidan – Tivoli, Marknader, Dansbanor i trakten och Cirkus

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan