Toppen

Skolfoto Benarp

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

 

   Bennarps skola från 1894 till 1968
    Här läser du berättelsen i sin helhet. Bilderna och tidningsklippen  är kompletterade här under för bättre synbarhet
   
Källa: All text, bilder och tidningsklipp. Torgny Blomberg
 

Bild ID: /Klipp_TB_01

 

Bild ID: /Klipp_TB_02 
   
   
 

Bild ID: /Klipp_TB_03
 

Bild ID: /Klipp_TB_04
   
   
   
 

Bild ID: /Klipp_TB_05
 

Bild ID: /Klipp_TB_06
   
   
 

Bild ID: /Klipp_TB_07
 

Bild ID: /Klipp_TB_08
   
   
 

Bild ID: /Klipp_TB_09
 

Bild ID: /Klipp_TB_10
   
   
 

Bild ID: /Klipp_TB_11
 

Bild ID: /Klipp_TB_12
   
   
 

Bild ID: /Klipp_TB_13


Bild ID: /Klipp_TB_14 
   
   
 

Bild ID: /Klipp_TB_15


Bild ID: /Klipp_TB_16
   
   
 

Bild ID: /Benarps-skola_TB_01
 

Bild ID: /Benarps-skola_TB_02
   
   
 

Bild ID: /Benarps-skola_TB_03
   

Till toppen av sidan

 

 

    Benarp skola

Bild ID: Benarps_skola_01Bild ID: /Hus_01
   
   


Bild ID: /Benarp-skola-TB01
 

Erna och Anna B.
Bild ID: Erna-o-Anna-B
   
   

Benarp skola 1920. Johanna Olsson näst längst till vänster. Skollärarinna  Anna Johnsson. Framför läraren står Anny Olsson, tvillingsyster till Johanna.
Bild ID: TGB_042w. Bilden insänd av Torgny Blomberg.

   
   

Avgångsbetyg Johanna Olsson. Benarps mindre skola 5 maj 1920. Notera lärarens korrigering av sin titel.
Bild ID: TGB_043w

   
   

Avgångsbetyg Johanna Olsson. Benarps mindre skola 4 maj 1920. Baksidan. När Johanna  slutade skolan var hon nästan fjorton år. Räknar man antal skoldagar och jämför med dagens system hade man kommit  till årskurs 7.
Bild ID: TGB_044w

   

Till toppen av sidan

   

Benarps skola 1929, klass 1-6
Bild ID: Benarps-skola-troligen-1930.

Benarps skola 1929 klass1-6
Lärarinna Anna Johnsson

Längst bak fr. v.
1 Henry Andersson
2 Harald Andersson
3 Folke Andersson Benarp
4 Bror Andersson Benarp f. 28.10.1922
5 Rudolf Andersson
6 Algot Nilsson Råset f. 02.10.1922
7 Sture Andersson Benarp f. 02.08.1918
8 Artur Dyberg Råset f 08.03.1922
9 Ingvar Svensson Benarp f. 08.11.1923
10 Bengt Olsson Råset f. 27.12.1923

Mellersta raden fr. v.
1 Gunnar Persson Råset f. 30.10.1919
2 Lennart Nilsson Benarp f. 28.08.1919
3 Evald Olsson Råset f. 22.01.1918
4 Allan Svensson Benarp f 07.11.1918
5 Ernst Viklund Råset f.28.07.1918
6 Inga-Lisa Olsson Råset f.22.08.1918
7 Adina Andersson
8 Gulli Mårtensson Månsköp f.09.10.1919
9 Greta Olsson Råset f 10.11.1919

Främre raden fr. v.
1 Anna Edit Olsson Råset f 1921
2 Inga Lisa Nilsson Benarp f. 04.01.1922
3 Gertrud Nilsson Benarp f. 11.03.1923
4 Majken Nilsson Benarp f. 11.03.1923
5 Inez Svensson Benarp f 19.10.1920
6 Alfhild Sjögren Benarp f 20.04.1922
7 Hilma Nilsson
8 Evy Helander Benarp f 03.12.1920


Materialet tillsänt oss av Bertil Stridh.
Bilden tillställd oss från Inez Svenssons svärson, Matz Pettersson.

 

   
   

Benarp skola 1932 – 1933,  klass 1 – 6
Lärare Gerda Jönsson.
Bild ID: Benarp_skola-1932-1933.

Benarps skola 1932-1933 klass 1 - 6

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4 Folke Mårtensson Månsköp f. 14.11.1921
5 Bengt Olsson Råset f.27.12.1923

Andra raden bakifrån fr. v
1 Torsten Andersson Benarp f. 06.06.1926
2 Ingvar Svensson Benarp f. 08.11.1923
3Artur Dyberg Råset f. 08.03.1922
4
5 Algot Persson Råset f. 02.10.1922
6
7 Lärarinnan Gerda Jönsson f. 27.08.1902

Andra raden framifrån fr. v.
1
2 Erik Nilsson Benarp f. 30.12.1925
3 Majken Nilsson Benarp f. 11.03.1923
4 Elsa Persson Benarp f. 25.08.1921
5 Anna Stina Olsson Råset
6 Ellen Persson Benarp f. 01.03.1922
7 Anna Lisa Nilsson Benarp f. 04.01.1922
8 Alfhild Sjögren f. 20.04.1922
9 Greta Svensson Benarp f. 11.02.1922

Främre raden fr. v.
1
2 Ove Persson Benarp f. 26.10.1925
3
4 Edit Svensson Benarp f. 21.05.1924
5
6 Margit Brorsson Månsköp f 18.02.1925
7 Gertrud Nilsson f. 11.03.1923
8 Maj - Britt Helander Benarp f. 14.07.1925
9

Skollista presenterad av Bertil Stridh.

   
   

Benarps skola 1937, klass 1-2
Erik Blomberg längst bak till höger. Lärare Gerda Jönsson
Bild ID: TGB_036w. Bilden insänd av Torgny Blomberg.

Benarps skola 1937 klass 1 - 2
Lärarinnan Gerda Jönsson f. 27.08.1902

Pojkar fr. v.
1 Göte Jönsson Benarp f. 19.04.1929
2 Ingvar Svensson Benarp f. 05.01.1930
3 Uno Schill Benarp f. 01.07.1930
4 Per Nilsson Benarp f. 01.02.1930
5 Erik Blomberg Benarp f. 25.10.1930

Flickor fr. v.
1 Astrid Bergman Benarp f.05.12.1926
2 Ragnhild Andersson Benarp 14.06.1929
3 Hjördis Bergman Benarp f. 27.01.1929
4 Asta Nilsson Benarp f. 25.09.1930
5 Birgit Brorsson Månsköp f.26.01.1928
6 Anna Greta Nilsson Benarp f. 02.01.1928

Skollista presenterad av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Benarps skola 1938.
Erik Blomberg längst bak till vänster.  Troligen Torsten Andersson längst bak till höger. Lärare Gerda Jönsson
Bild ID: TGB_035w. Bilden insänd av Torgny Blomberg.

Benarps skola 1938 klass 1 -  6

Bakersta raden fr. v.
1 Erik Blomberg Benarp f. 25.10.1930
2 Uno Schill Benarp f. 91.07.1930
3 Malte Helander Benarp f. 18.09.1927
4 Bertil Lövendahl Benarp f. 23.03.1927
5 Börje Jönsson Benarp f. 13.12.1926
6 Torsten Andersson Benarp f. 06.06.1926

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Lärarinnan Gerda Jönsson f. 27.08.1902
2 Elsa Nilsson Benarp f. 19.02.1925
3 Maj - Britt Helander Benarp f. 14.07.1925
4 Margit Brorsson Månsköp f. 18.02.1925
5 Harry Andersson Benarp 11.07.1925
6 Karl Erik Nilsson Benarp f. 30.12.1925
7 Ove Persson Skogsliden 26.10.1925

Andra raden framifrån fr. v.
1 Anna - Greta Nilsson Benarp f. 02.01.1928
2 Hjördis Bergman Benarp f. 27.01.1929
3 Ragnhild Andersson Benarp f. 14.06.1929
4 Asta Nilsson Benarp f. 26.09.1930
5 Asta Svensson Benarp f. 14.10.1928
6 Astrid Bergman Benarp f. 05.12.1926
7 Tora Jönsson Benarp f.27.06.1927
8 Asta Olsson Köinge
9 Helga Trulsson Gammalstorp f. 20.05.1928

Främre raden fr. v.
1 Ingvar Svensson Benarp f. 08.11.1923
2 Bruno Bergman Benarp f. 10.02.1931
3 Bertil Jönsson Benarp f. 12.04.1931
4 Göte Jönsson Benarp f. 19.04.1929
5 Per Nilsson Benarp f. 01.02.1930
6 Sune Olsson Köinge
7 Åke Jönsson Benarp f. 17.06.1931

Skollista presenterad av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Benarps skola 1939, klass 1-6.. Erik Blomberg längst fram 5 från vänster.  Lärare Gerda Jönsson.
Bild ID: TGB_037w. Foto: Ulla Foto Malmö. 

Benarps skola 1939 klass 1 - 6

Bakersta raden fr. v.
1 Tora Jönsson Benarp f. 27.06.1927
2 Helga Trulsson Gammalstorp f.20.05.1928
3 Asta Svensson Benarp f. 14.10.1928
4 Astrid Bergman Benarp f. 05.12.1926
5 Lärarinnan Gerda Jönsson f. 27.08.1902
6 Asta Olsson Köinge
7 Birgit Brorsson Månsköp f. 26.01.1928
8 Bertil Lövendahl Benarp f. 23.03.1927

Mittersta raden fr. v
1 Per Nilsson Benarp f. 01.02.1930
2 Ragnhild Andersson Benarp f. 14.06.1929
3 Inger Brorsson Månsköp f. 22.12.1933
4 Asta Nilsson Benarp f. 26.09.1930
5 Hjördis Bergman Benarp f. 27.01.1929
6 Anna- Greta Nilsson Benarp f 02.01.1928
7 Boris Bergman Benarp f. 28.06.1933
8 Assar Svensson Benarp f.18.11.1933
9 Bertil Jönsson Benarp f. 12.04.1931
10 Malte Helander Benarp f. 18.09.1927

Främre raden fr. v.
1 Åke Jönsson Benarp f. 17.06.1931
2 Göte Jönsson Benarp f. 19.04.1929
3 Uno Schill Benarp f. 01.07.1930
4 Sune Olsson Köinge
5 Erik Blomberg Benarp f. 25.10.1930
6 Bruno Bergman Benarp f.10.02.1931
7 Ingvar Svensson Benarp f.05.01.1930

Skollista presenterad av Bertil Stridh.
Bilden insänd av Torgny Blomberg.

 

   
   

Benarp skola, 1948 - 1949
Bild ID: Bessingebilderna-3/EO_BO_003_skolklass.

Benarps skola 1948 - 1949
Lärarinna Gerda Jönsson

 Bakersta raden fr. v.
1 Ingvar Andersson Råset f. 08.05.1939
2 Agne Pedersen Satserup
3 Bonde Olsson Äspinge f. 07.04.1938
4 Lennart Gustavsson Stavröd f. 23.03.1939
5
6 Olle Ottosson Benarp f
7 Stig Strand Satserup

Mellersta raden fr. v.
1
2 Inger Svensson Äspinge f. 28.03.1939
3 Siv Roth Stavröd f. 14.03.1939
4 Eva Pedersson Satserup
5
6 Magda Hansson Äspinge f. 22.07.1939
7 Karin Konradsson Äspinge f. 10.08.1938
8 Erna Andersson Benarp f. 03.07.1938
9 Anna Andersson Benarp f. 03.07.1938

 Främre raden fr. v.
1 Inga-Lill Nilsson Benarp
2 Birgit Nordahl Stavröd f. 22.12.1939
3

Klasslista från Börje Olsson

   
   


Benarp skola 1954 - 1955 klass 3-4

Stående raden fr. v.
1 Åke Persson Äspinge f. 25.02.1944
2 Sven Blomberg Benarp f. 28.06.1943
3 Inger Nilsson Äspinge f. 20.10.1945
4 Kerstin Olsson Råset f. 01.07.1944
5 Sonja Olsson Stavröd f. 14.05.1943
6 Gun Britt Mattson Attarp - Stavröd f. 1945
7 Margareta Knöös Äspinge f. 1945
8 Birgitta Olsson Äspinge f. 31.03.1945 Äspinge
9 Lärarinnan Gerda Jönsson f. 27.08.1902
10 Nils Landin Stavröd f. 16.11.1943
11 Jan Karlsson Stavröd f. 09.08.1943

Mellersta raden fr. v.
1 Hans Eriksson Stavröd
2 Roy Schill Benarp f. 23.04.1943
3 Ragnhild Månsson Benarp f. 08.08.1944
4 Britt-Marie Jönsson Benarp f. 09.07.1944
5 Elsa Britt Persson Benarp f. 01.01.1944
6 Anna-Stina Karlsson Äspinge f. 1944
7 Gunnel Olsson Stavröd f. 01.12.1944
8 Inga-Lill Svensson Äspinge f. 14.04.1945
9 Anita Nilsson Råset f. 13.08.1944
10 Inger Brorsson Äspinge f. 1944
11 Astrid Andersson Råset f. 29.09.1945
12 Ann-Sofie Ohlgård Äspinge f. 06.03.1945
13 Lars Schill Benarp f. 11.08.1944

Främre raden fr. v.
1 Stig Eve Ottosson Köinge f. 01.11.1945
2 Kjell Arne Nilsson Benarp f. 23.06.1944
3 Bo Palm Stavröd f. 16.09.1945
4 Stefan Lindh Äspinge f. 13.08.1945
5 Lennart Andersson Hagalund Äspinge f. 08.10.1945
6 ?
7 John Mortier f. 22.08.1945
8 Kai Hansson Stavröd f. 08.06.1945
9 Kent Axelsson Äspinge f. 13.10.1945

Foto och klasslista insänt av Bertil Stridh.
   
   


Benarp skola 1955 - 1956 klass 3-4

Bakersta raden fr. v.
1 Lennart Andersson Hagalund Äspinge f. 08.10.1945
2 John Mortier Äspinge f. 22.08.1945
3 Astrid Andersson Råset f. 29.09.1945
4 Eva Nilsson Äspinge f. 19.11.1945
5 Ann-Sofi Olgård Äspinge f. 06.03.1945
6 Lärarinnan Gerda Jönsson f. 27.08.1902
7 Birgitta Olsson Äspinge f. 31.03.1945
8 Inger Nilsson Äspinge f. 20.10.1945
9 Sven Blomberg Benarp f. 28.06.1943
10 Krister Liedholm Äspinge f. 03.05 1946

 

Mellersta raden fr. v.
1 Rolf Jönsson Benarp f. 09.12.1945
2 Hans Eriksson Stavröd
3 Astrid Andersson?
4 Ulla Britt Nilsson Benarp f. 06.03.1946
5 Inga-Lill Svensson Äspinge f. 14.04.1945
6 Gudrun Olsson Råset f. 23.02.1946
7 Birgit Carlsson Äspinge f. 1946
8 Inger Lenander Äspinge f. 1946
9 Kaij Hansson Stavröd f. 08.06.1945
10 Assar Sjöland Gammalstorp f. 13.11.1946

Främre raden fr. v.
1 Håkan Ohlgård Äspinge f. 14.04.1946
2 Bo Palm Stavröd f. 16.09.1945
3 Stefan Lindh Äspinge f. 13.08.1945
4 Kent Axelsson Äspinge f. 13.10.1945
5 Kjell-Arne Schouman Äspinge f. 27.04.1946
6 Lars Schill Benarp f. 11.08.1944
7 Roy Schill Benarp f. 23.04.1943

Foto och klasslista insänt av Bertil Stridh.
   
   

Skolfoto Benarp 1958-1959 klass 3 och 4.

Skolfoto Benarp 1958 - 1959 klass 3 och 4
Överst t. v. Rektor Ernst Åkesson
T. h. Lärarinnan Gerda Jönsson

Elever översta raden fr. v.
1 Anneli Nilsson Satserup f. 18.08.1948
2 Märta Schill Benarp f. 15.03.1948
3
4 Gerd Vikström Satserup f. 06.12.1949
5 Gullbritt Andersson Satserup f. 15.10.1949
6 Inga Jönsson Dammen Kylestorp f. 07.01.1948

 Andra raden
1
2 Inger Olsson Kylestorp f. 25.12.1948
3 Anita Jönsson Dammen Kylestorp f. 20.12.1949
4 Lisbeth Strid Äspinge f. 30.08.1948
5 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948

Tredje raden
1 Ingmar Malm Ekeboda f. 24.09.1948
2 Per Nilsson Satserup f. 26.10.1949
3 Tore Månsson Benarp f. 20.06.1948
4 Nils Andersson Råset f. 05.09.1948
5

Fjärde raden
1 Ulf Persson Kyle f. 01.04.1948
2 Ronny Axelsson Äspinge f. 26.06.1948
3 Erling Wideheim Stavröd f. 15.01.1949
4 Gert Nilsson Satserup f. 12.08.1947
5 Bengt Andersson Stavröd f. 15.12.1948

Femte raden
1
2 Tommy Strand Satserup f. 27.07.1948
3
4

Källa: Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

 

 
   
   

Till toppen av sidan