Toppen

Skolfoto Buus

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Buus skola
   

1854 anhöll åboarna Åke Olsson i Bönhult, Ola Torkelsson, Anders Torkelsson, Ola Svensson och Per Persson i Ellestorp att skolhuset skulle läggas mitt i Buus. De erbjöd sig att betala hälften av köpesumman för marken, 36 skilling banco, mot att socknen betalade andra hälften.
Detta förslag bifölls på villkor att barnen från Viggarum, Skärhus och Önneköp fick en genstig över Buus ägor. Förhandlingarna härom vållade ett års uppskov, men skolhuset fick den lämpligaste placeringen, nämligen mitt i distriktet.
Skolhuset stod färdigt 1855. Till skolemästare utsågs Simon Håkansson. Har var självlärd, men motsvarade inte de krav, som ställdes på en lärare. Han förklarades 1860 oduglig och fick tillbringa sin återstående levnad i fattigdom på "Buusa ry", glömd och av många föraktad. Vid hans död anhöll hans arvingar om avskrivning av den skuld, han genom fattighjälp hade till socknen. Denna anhållan avslogs, men kravet nedsattes till 150 rdl.
Enligt vad som berättas, var han dock en nitisk lärare, som gjorde så gott han kunde. Barnen lärde sig läsa, räkna och skriva en god stil. Han hade dock benägenhet att överskrida måttlighetens gräns, då han blev bjuden på brännvin. Att han förklarades oduglig, synes ha berott på. Dels att han saknade lust och förmåga att tillägna sig den religiösa tolerans, som sammanhänger med den s.k. stora folkväckelsen, för vilken pastor Sven Johan Heimer var en god exponent. Dels därpå att han efter sin första hustrus död gifte om sig med Sissa, en "kantig" kvinna, som inte ägde sina med systarars bevågenhet och aktning. Enligt mångas mening blev  han för hårt dömd.
Då det nu blev fråga om kompetenta lärare i socknen, yrkades från flera håll, att dessa skulle avlönas "enligt lag".
Följande lärare har sedan tjänstgjort i Buus:

Sven Svensson  1861.1963  Han fick tjänstledighet för att studera vi seminariet i Lund. Han studerade vidare, blev fil.dr. och docent. Han tog namnet Vägner.

Anders Brorsson 1863-1893  Det sades med full rätt om Brorsson, att han lärde sina elever mer än han själv visste. Han gav dem intresse för självstudier.

Osvar F. Holmström      1893-1898
O.M. Hammar               1898-1902
Frida Andersson            1902-1903
L.H. Ljungkvist              1903-1907
Edit Rosdahl                  1907-1908
Maria Rolander              1909-1924
(Blev ordinarie småskollärare när småskolan bygges om  1923)
Tekla Axelsson              1924-1963
Svea Pettersson             1924-1946  Småskollärare
Gerda Axelsson             1926- ?  Lärare i mellanskolan
Inger Håkansson            1952-1953  Lärare klass 3-4
Greta Olsson                 1939-1952  Lärare klass 3-4
Knut Sjögren                 1963-1965
Skolan i Buus upphörde och all undervisning flyttades till Långaröd. Skolbyggnaderna kom att säljas till konstnär Carl Magnus.

Buus skola 1894
 Från vänster: Anna Ahlberg, Vendela Brorsson, Ola Hammar, Jöns Ahlberg, Otto Nilsson (handlare)
Bild ID: 1977_0045.

 

 

Buus skola
Bild ID: 003004.     

 

 

 

 

   
   

Skolan i Buus.
Bild ID: AL_s101aw. Originalillustration av Alfred Lind.

Gamla skolan i Buus.
Bild ID: AL_s101bw. Originalillustration av Alfred Lind.

   
   

Skolbarn vid skolan i Buus
Bild ID: 001129

   
   

Buus skola 1912
Bild ID: 1977_0108.

 

Buus skola 1912

1 Lärarinnan

2 Georg Andersson Önneköp4 f. 13.03.1899

3 Oskar Nilsson Skärhus1 f. 25.06.1898

4 Olof Persson Buus f. 06.10.1898

5 Sigfrid Persson Önneköp4 f. 15.02.1898

6 Oskar Johansson Skärhus1 f. 25.06.1899

7 Anders Olsson Viggarum2 f. 04.07.1899

8 Tilda Persson Önneköp4 f. 20.08.1899

9 Charles Bergqvist Skärhus4 f. 14.05.1898

10 Elin Andersson Bönhult f. 13.11.1899

11 Anna Nordqvist Skärhus f. 13.09.1898

12 Hilma Andersson Skärhus1 f. 16.05.1902

13 Anna Brorsson Buus2 f. 28.08.1900

14 Ester Persson Önneköp4 f. 08.11.1901

15 Ester Lundell Skärhus4 f. 04.09.1899

16 Rut Persson Önneköp4 f. 22.03.1901

17 Maria Nilsson Skärhus3 f. 16.03.1899

18 Hanna Olsson Viggarum2 f. 16.07.1902

19 Linnéa Gustavsson Skärhus4 f. 31.08.1899

20 Janna Nilsson Viggarum3 f. 12.01.1898

21 Klara Wikander Buus f. 28.03.1899

22 Nelly Jönsson Ellestorp f. 16.12.1900

23 Ebba Brorsson Buus f. 02.09.1898

24 Nanny Bergin Önneköp f. 27.09.1898

25 Emma Andersson Buus f. 14.01.1898

26 Gärda Sjöstedt Ellestorp2 f. 20.03.1900

27 Anna Jönsson Buus

28Anna Andersson Önneköp4 f. 22.01.1902

29 Marta Gard Skärhus3 f. 09.04.1903

30 Hulda Persson Önneköp1-2 f. 26.09.1902

31 Anna Håkansson Önneköp4 f. 21.09.1899

32 Elin Månsson Ingemanstorp1 f. 22.06.1899

33 Oskar Bergin Önneköp1-2 f. 21.09.1900

34 Alfred Persson Bönhult f. 22.07.1901

35 Anders Nilsson Viggarum3 f. 01.09.1900

36 Olof Olsson Bönhult f. 03.09.1900

37 Elof Nilsson Skärhus3 f. 10.04.1903

38 Martin Brorsson Buus2 f. 27.10.1902

39 Elof Persson Buus1-3 f. 30.03.1903

40 Nils Mårtensson Önneköp4 f. 16.05.1903

41 Nils Persson Önneköp4 f. 30.10.1903

42 Viktor Persson Önneköp4 f. 29.10.1902

43 Anders Torkelsson Buus2 f. 20.05.1902

44 Harry Persson Bönhult f. 01.05.1903

45 Martin Persson Ingemanstorp f. 04.06.1903

46 Hilding Månsson Ingemanstorp f. 21.02.1903

47 Per Andersson L. Långaröd2 f. 18.02.1903

48 Malte Andersson Skärhus1 f. 26.12.1903

49 Anton Olsson Skärhus1 f. 25.10.1900

50 Hulda Bergqvist Önneköp4 f. 24.05.1899

Klasslista kompletterad med födelsetid av Bertil Strid.

   

Till toppen av sidan

   

Buus skola 1915
Bild ID: 003003.

   
   

Skolklass i Buus skola år 1927
Bild ID: 001522w

På knä:
Elna Ingeborg Jönsson Ellestorp
Anna Nilsson, Ellestorp
Anna Ingeborg
? Ingemastorp
Gully Johnér, Önneköp
Nils Nilsson, Buus
Sture Vilhelmsson
Skärhus,   ?
Harry Andersson
Rad 2
Ester Olsson, Skärhus
Anna Andersson, Buus
Olga Bengtsson, Ellestor
Astrid Nilsson, Ingemanstorp
?
Tekla Axelsson.

Stående längst bak
Ellen Bengtsson, Ellestorp
Gunhild Mårtensson, Önneköp
Gerda Persson, Ellestorp
Nils Håkansson, Ingemanstorp
?
?
Albert Andersson, Buus
Malte Cederholm, Önneköp.
   
   

Buus skola 1929
Rad 2 sittande: efter Läraren nr. 2 tös med vitt förkläde Herty Johnér. Tredje raden stående: 7. Gully Johné.
Bild ID: 1929_Buus_folkskola.

   
   

Buus 1936 - 1937
Bild ID: Buus_1936-1937
Insänd av Christoffer Håkansson

   

Till toppen av sidan

   

Buus år 1938, klass 3-4
Bild ID: 001521w

Buus skola 1938 klass 3-4

Främre raden fr. v.
1 Sten Munter
2 Erik Persson
3 Elsa Nilsson Långaröd f. 25.04.1929
4 Ellen Nilsson Ellestorp f. 25.04.1929
5 Herty Torkelsson Buus f. 12.06.1929
6 Hanna Håkansson Önneköp f. 15.05.1927
7 Åke Olsson
8 Stig Karlsson
9 Stig Munter
Buus skola 1938 klass 3-4

Bakersta raden fr. v.
1 Ove Bruno Månsson Önneköp f. 14.07.1928
2 Lennart Olsson
3 Emil Harald Andersson Bönhult f. 09.06.1028
4 Ingvar Håkansson Stänkelösa f. 21.02.1928
5 Tage Cederholm Önneköp f. 22.03.1918

Lärarinna Greta Olsson.

Klasslista kompletterad med fördelsetal av bertil Stridh.
   
   

Buus skola 1938-1939
Bild ID: 000051.

Rad 1.
1 Elsa Nilsson.
2 Margit Olsson.
3 Inga Wilhelmsson
4 Asta Persson.
5 Malmros.?

Rad 2.
1 Karin Andersson.
2 Ove Månsson
3 Emil Harald Andersson
4 Hanna Håkansson.

Rad 3.
1 Tage Cederholm.
2 Sven-Åke Åkesson.
3 Ingvar Håkansson.
4 Gösta Olsson.
5 Lennart Olsson

Rad 4.
1 Ivar Persson.
2 Per-Ivar Persson.
3 Allan Nilsson.
4 Henrik Nilsson.
Lärare Greta Olsson

   
   

Buus skola 1950, 4 klass
Bild ID: Buss-skola-1950-klass-4.

Buus skola 1950 klass 4

 

Bakre raden fr. v.

1 ?

2 ?

3 Gunni Torkelsson Buus2 f. 10.04.1940

4 ?

5 ?

6  ?

 

Främre raden fr. v.

1 Ingvar Andersson Buus3 f. 03.06.1939

2 Reijo

3 Kjell Persson Buus1-3 f. 12.05.1940?

4 Allan Wendel

5 Börje Turesson Önneköp4 f. 20.10.1939

Klasslista kompletterad med födelsetid av Bertil Strid.

Gunny Torkelsson tre från vänster, stående i snickarbyxor, på skolfotot från 1950.
Gunny var den första flicka som använde byxor i skolan på den tiden och det var väldigt uppmärksammat. Hon ville ha det själv för hon tyckte det var mycket bekvämare än vanligt traditionell flickklädsel när hon var ute och lekte.
Därför ville hon även ha det när det var dags för skolfoto, även om det höjdes ett och annat ögonbryn pga detta...har hon berättat för mig.
Gunny Torkelsson, sedermera Larsson, var min mamma. Hon gick bort 2023.

Mamma hade två äldre systrar. Herthy och Vera. Herthy Torkelsson finns med på bild på ett skolfoto från 1937-1938 och du har namnat henne rätt. Jag känner igen henne. Vera ser jag inte på någon bild men det kanske är för att jag inte lyckas förstora tillräckligt? Vera föddes 1933, Herthy 1929.
Vänligen
Åsa-Jeanette Larsson, Dotter
   
   

Buus skola 1958 - 1959, klass 3 och 4
Bild ID: Skolfoton/002999_Buus_Klass3

Bakre raden  från vänster.
1. Maj-Lis Nilsson.
2. Inger Andersson
3. Elvi Herbertsson
4. Lilian Persson
5 Jarl Hansson (knappt synlig)
6. Eve Håkansson
7. Åke Nilsson (Sigfridsson)?
8. Solvig Persson.
9. Margareta Andersson.

Rad 2 från vänster.
1. Inga-Britt Nilsson.
2. Maj-Gunnel Persson.
3. Lena Nilsson.
4. Gunnel Andersson.

Rad 3 från vänster.
1. Berit Andersson.
2. Marianne Nilsson.
3. Sven-Erik Nilsson.
4 Gunnel Vernersson.
5. Gertrud Ottosson.

Främre raden från vänster.
1. Irene Persson.
2. Margareta Nilsson
3?
4.Bertil Mårtensson.
Lärare Tekla Axelsson.

 

   
   

Buus skola 1960
Bild ID: 001318.

Albin Gullbrandsson i färd med att undervisa sina elever i slöjd. Bilden bör vara tagen runt 1960. 
Då Långaröds skola inte hade någon egen slöjdsal försiggick slöjdundervisningen i Buus skola. Albin Gullbrandsson var lärare i Långaröds skola över 40 år, fram till sin pensionering i mitten av 1960-talet. 
I samma sal hade för övrigt Önneköps IFs bordtennissektion sin tränings och matchlokal i slutet av 1950-talet.

Hälsningar
Kjell Sjöström

Bild ID: 002997

   

Till toppen av sidan

   

Bild ID: 002995.

Bild ID: 002994.

   
   

Lite historia om ovan klassfotot och bilden till höger

Min far hette Sture Wilhelmson och han föddes och växte upp i Långaröd socken, närmare bestämt Skärhus 4:7-8. Hans föräldrar (alltså min farmor och farfar) hette Wilhelm och Elin Pettersson.

Sture gick i Buus Folkskola under åren 1924-1931, och jag bifogar ett foto som är taget 1929. Sture var 12 år då, och jag kan omöjligt känna igen honom bland barnen, kanske någon annan känner igen honom, en släkting, eller vet vad lärarinnan heter eller bara är allmänt intresserade.

Sture dog 1990 och lämnade efter sig en del foton, men tyvärr skrev han aldrig vem de föreställde. Min faster Inga har hjälpt mig att identifiera en del, men hon är också borta nu (hon dog 2008).

Barnen till vänster skall enligt uppgift befinna sig på Riksdagsmannagården, som ”julaspöge”. Jag har sökt på nätet, men hittar ingen Riksdagsmannagård i trakten av Långaröd eller Önneköp. Kan Inga ha fel? Bilden är troligen tagen i mitten av 1920-talet.

Barnen på bilden är väl maskerade, men enligt Inga är de, från vänster: Elvira (vet jag inte vem det är), Rosa Skott, f. Nilsson, Maria (vet jag inte heller vem det är), Sture Wilhelmson och Verner Nilsson. Rosa och Verner är syskon, och de är kusiner till Sture. Verner är pappa till Arnold med Kannibalmuseet.

Jag vet inte vem kvinnan vid bordet är, och inte heller Elvira och Maria. Kan möjligen Elvira vara Carla Elvira, som Verner gifte sig med?

Med vänliga hälsningar, Karin Moberg, Malmö

Bild ID: Julaspoke

Kompletterande text 2016-01-14
Barnen som är ”Julaspöge” befinner sig på Riksdagsmannagården, som jag nu fått reda på ligger i Stänkelösa. Den finns fortfarande, enligt Arnold. Alma och Nils Nilsson – farföräldrar till Arnold – arrenderade gården fram till omkring 1921.

Av barnen på fotot känner jag fortfarande inte till Elvira och Maria, men så här berättar Arnold: ”Maria var född i Festan i Skärhus och gifte sig med smeden Rosenlund i Önneköp. Hon har en son som heter Bernt-Åke. - Elvira var nog kommen från stället där Rosa bodde på senare år, bredvid farfar Nils”

Skolfotot från 1929 har jag också fått lite upplysning om: pojken längst fram till vänster, sittande med korslagda ben, är troligen min far Sture Wilhelmson. Bakom honom, stående på knä, är hans 3 år äldre kusin Verner Nilsson, sedermera pappa till Arnold Äventyraren.

Med vänliga hälsningar, Karin Moberg, Malmö

   
   
Här önskar vi så klart en betydligt bättre bild, eftersom vi har en komplett klasslista. har du någon?
   
   

Buus skola
En skolklass i Buus.
Bild ID: Buus-skola-01.

Buus folkskola
Läraren hette Holmström.
Bild ID: 1976_0043.

   
   

Buus skola
Bild ID: 002996.

Buus skola (en gissning på 1929?)
Bild ID: 002998.

   
   

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan