Toppen

Skolfoto Fulltofta

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Fulltofta skola

Fulltofta folkskola
Fulltofta folkskola. Invigdes 1925.
Bild och text är från boken Fulltofta sockenbok 1999 och 2012. Utgivna av Fulltofta hembygdsgrupp.
1924 hade de två gråstensskolorna spelat ut sin roll, i och med att den nya ståtliga byggnaden vid vägen mot Hästäng stod färdig. Den användes fram till 1968, då kommunombildning och nyorganisation av skolväsendet föranledde dess nedläggning och försäljning till privat ägare

Innan huset blev statarehus var det skola i halva och fattighus i andra halvan. Huset som togs i bruk år 1780 var Frosta Härads första fasta skola. Efter fattighus och skola var det statarebostad fram till rivningen på 50-talet.
Bild ID: Fulltofta/1978_0010.

   
   

F.d. småskola i Fulltofta, privat bostad idag.
Bild ID: Fulltofta/1976_0108.

Slöjdskola ”Minnet".
Bild ID: Fulltofta/1977_0291.

   
   

Fulltofta skola. Målaremästare Per Olsson född i Äspinge.
T. h. gesäll Brynolf vid en T-ford 1920.
Bild ID Fulltofta/1988_0645.

B-skola
En B-skola eller B2-skola är på folkskolenivå/grundskolenivå en skola, där barn från olika årskurser har lektioner tillsammans. Systemet har i Sverige förekommit på vissa håll på landsbygden, där antalet elever varit färre.

Systemet är också vanligt i skolor som tillämpar Montessoripedagogiken. Eftersom den bygger på att elever ofta skall kunna lära av varandra och att äldre elever alltså skall kunna hjälpa till att undervisa yngre elever.
Källa: Wikipedia.

   
   
   
   
 
   

Till toppen av sidan

   
   
   

Fulltofta skola, året är okänt
Mellersta raden 5:e från vänster Gunhild 6:e Greta och 11:e längst till höger är Gustav de är syskon och barn till Lovisa och Karl Karlsson på Skälhus (Skiljehus).
Bild ID: Skolklass-Fulltofta_001. Foto från: Birgitta "Gittan" Håkansson.

   
   

Fulltofta skola, året är okänt
Skolklass utanför nya Fulltoftaskolan.
Bakre raden från vänster 6:e person är Erik Pålsson jägmästarens son på Fulltofta 9:e pojken i samma rad är Gustav Karlsson på Skiljehus. Lläraren är Edvin Schölin.
Bild ID: Skolklass-Fulltofta_002. Foto från: Birgitta "Gittan" Håkansson.

   
   

Fulltofta skola, året är okänt
Bakre raden från vänster är barn nr 5 Artur Ericson "stins pojke" på Fulltofta station. Efter rad 1 höger sida flicka med uppvikt hatt till höger pojke med keps är Gustav Karlsson Skälhus (Skiljehus) (framför flickan och pojken sitter en flicka med flätor och rutig klänning).
Bild ID: Skolklass-Fulltofta_003. Foto från: Birgitta "Gittan" Håkansson.

   
   

Fulltofta skola, början av 1900-talet
Lärarinnan Anna Olsson.
Bild ID: Fulltofta/1981_0050. Slöjdlärarinnan Fröken Grundström, Fulltofta.
Bild ID: Gato_634
   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola 1919
Småskoleklass. Anna Olsson med sina ”småskoleglyttar”. Bilden är från 1919 då småskolan fanns i det gråstenmurade huset vid sidan om ”Minnet”. Notera att det var barn till bättre bemedlade för alla har riktiga skor o bättre kläder. Fattigare barn hade bara trätofflor på fötterna och  flickorna hade förkläde framför klänningen.
Bild ID: Fulltofta/1977_0021a.

Fulltofta skola 1919
Läraren längst till vänster är Söderman.
Bild ID: Fulltofta/1981_0053.

   
   

Fulltofta skola 1920
Skolformen en så kallat B2-skola. Läraren heter Gustaf Söderman och är född i Växjö den 20 december 1862.
Bild ID: Fulltofta/1978_0021.

Fulltofta skola 1923
BILD ID: Fulltofta/1977_0032a.

   
   

Fulltofta skola 1920
Bild ID: Fulltofta_1920.jpg

 

 

   

Fulltofta gamla skola år 1920 - 1921
Bild ID: Fulltofta_1920_1921

   
Fulltofta gamla skola 1920-1921
1 Emmy Hellström Fulltofta Gård f. 09.01.1907
2 Selma Andersson Lagnehus f. 26.07.1907
3 Hilma Andersson Lagnehus f. 26.07.1907
4 Hulda Lind Fulltofta Gård f. 24.03.1907
5 Läraren Gustav Söderman f. 20.12.1862
6 Ester Brink Nunnäs f. 24.05.1908
7 Helga Nilsson Kvarröd f. 10.02.1908
8 Astrid Eriksson Fulltofta Station f. 14.06.1908
9 Solveig Linde Fulltofta Gård f.18.07.1908
10 Elsa Nilsson Fulltofta Gård f. 15.08.1909
11 Gerda Blad Mjälaströ Gård f. 25.08.1908
12 Hanna Nilsson Fulltofta Gård
13 Emma Andersson Lagnehus f. 16.01.1911
14 Astrid Svensson Fulltofta Gård f. 23.12.1909
15 Okänd
16 Agnes Svensson Fulltofta Gård f. 23.12.1909
17 Okänd
18 Selma Hellström Fulltofta Gård f. 24.04.1909
19 Ebba Olsson Fulltofta Gård f 02.11.1909
20 Helga Persson Blossehus f. 30.09.1908
21 Hildegard Svensson Fulltofta Prästgård f. 20.05.1910
22 Astrid Eriksson Kulleröd f. 13.04.1907
23 Ture Mattson Ekesåkra f.08.04.1910
24 Erik Olsson Fulltofta Gård f. 21.02.1907
25 Nils Nilsson Åkarp f. 28.10.1909
26 Gösta Persson Blossehus f. 26.11.1910
27 Fritz Persson Blossehus 18 f. 13.08.1909
28 Nils Lindberg Fulltofta Gård f. 05.02.1910
29 Artur Eriksson Fulltofta Station f. 06.02.1911
30 Tage Nilsson Kvarröd f. 14.11.1911
31 Gunnar Eriksson Kulleröd f. 29.07.1909
32 Karl Andersson Fulltofta Gård f. 25.01.1909
33 Ivan Nilsson Kvarröd f. 07.03.1910
34 Gunnar Johansson Mjälaströ f. 1908
35 Fritz Johansson Skogshus f. 16.07.1907
36 Erik Stål Blossehus f. 19.07.1909

Klasslista: Bertil Stridh.

Nr 31 i skollistan, Gunnar Eriksson Hörby har identifierat skoleleverna på bilden, han blev 103 år.

Skolfoto läsåret 1920-1921
Det är 5 klasser samtidigt,  3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e klass.
Inget ovanligt för denna tid att åldersgrupperna varierade
Barnen är födda 1907 1908 1909 1910 1911.

I denna klass fanns 3 systrar Selma, Hilma och Emma Andersson från Lagnehus

Nr: 26 Gösta Persson blev 101,5 år
Nr: 31 Gunnar Eriksson blev 103 år

   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola 1924
Folkskoleklass i Fulltofta år 1924.
Bild ID: Fulltofta/1977_0022.

Fulltofta skola 1924, ev. 1925
Småskoleklasserna i Fulltofta gamla småskola. Det var sista året gamla skolan användes för sitt ändamål.
Bild ID: Fulltofta/1978_0049.

   
   

Skolfoto Fulltofta år 1928-1929
Bild ID: Fulltofta_1928-1929

Bakersta raden fr. v.
1 Hilding Andersson Lagnehus f. 11.11.1915
2 Arvid Persson Blossehus
3 Karl-Erik Nilsson Fulltoftagården
4 Svea Nilsson Skogshus
5 Gunhild Karlsson Skiljehus f. 02.05 1919
6 Ester Nilsson Fulltoftagården
7 Rut Andersson Blossehus
8 Stina Liedholm Mjälaströgård
9 Asta Persson Fulltoftagården
10 Anna Nilsson Fulltoftagården
11 Britt Liedholm Mjälaströgård
12 Svante Persson Blossehus f. 06.06.1915?
13

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Lärarinnan Anna Ingeborg Olsson
2 Margit Olsson Hästäng
3 Ellen Stål Vasahus f. 13.05.1919
4 Ingeborg Adolfsson Fiskarhus f. 17.11.1915
5 Marta Fredriksson Nyhus f. 03.05.1917
6 Anna-Lisa Svensson Stenbrohult
7 Karin Nilsson Fulltoftagården
8 Margit Nilsson Kvarröd f. 01.07.1916
9 Agda Eriksson Fulltofta Station f. 29.08.1917
10 Agda Lundgren Fulltofta Smedja f. 27.04.1918
11 Alvi Johansson Blossehus f.08.03.1917
12 Lärare och Kantor Edvin Sjölin

Andra raden framifrån fr. v.
1 Gustav Karlsson Skiljehus f. 13.03.1917
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13Gunnar Olsson Blossehus f. 12.08.1916

Främre raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Klasslista från Bertil Stridh
   

Fulltofta skola, nya skolan 1933
Anna-Lisa från Kruddarehus finns på 2:a raden uppifrån 2: från höger Hon gifte sig med Folke Nilsson på gården Kvarröd
Bild ID: Fulltofta_skola_1933.

   
   

Fulltofta skola, nya skolan 1945
Bild ID: Skolfoto_Fulltofta_1945

   
Stående raden fr. v.
1 Nils Andersson Fulltofta Klockaregård f.
2 Bengt Stål Vasahus f. 21.05.1933
3 Gösta Carlsson Kulleröd f. 08.02.1833
4 Folke Persson Fulltofta f. 14.04.1936
5 Erik Hyllander Fulltofta f. 31.12.1934
6 Carl-Axel Trolle Fulltoftagården f. 18.03.1934
7 Mats Andersson Fulltofta Klockaregård f. 01.01.1936
8 Karl Persson
9 Kjell Schuster Fulltofta f. 11.09.1936
10 Karl-Henrik Bogren Fulltofta f. 16.01.1935
Sittande raden fr. v.
1 Mary-Hellen Andersson
2 Birgitta Trolle Fulltoftagården f. 17.03.1937
3 Inger Andersson Fulltofta Klockaregård f. 24.06.1934
4 Karin Carlsson Kulleröd f. 15.09.1935
5 Ann-Marie Nilsson
6 Greta Persson
7 Brita?
8 Inga Schuster Fulltofta f. 01.07.1934
9 Maj-Britt Persson Stenbrohult f. 10.08.1934

Lärare och Kantor Edvin Sjölin
Klasslista från Bertil Stridh
   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola, nya skolan 1947
Bild ID: Skolfoto_Fulltofta_1947

Sittande fr. v.
1 Erik Hyllander Prästgården Fulltofta f. 31.12.1934
2 Bengt Stål Vasahus f. 21.05.1933
3 Kjell Schuster Fulltofta f. 11.09.1936
4 Folke Persson Fulltofta f. 14.04.1936
5 Karl-Erik Persson Fulltofta f. 10.06.1934
6 Gösta Carlsson Kulleröd f. 08.02.1933

Mittersta raden fr. v.
1 Mats Andersson Fulltofta Klockaregård f. 01.01.1936
2 Karl-Henrik Bogren Fulltofta f. 16.01.1935


Stående fr. v.
1 Ann-Marie Nilsson
2 Inga Schuster Fulltofta f. 01.07.1934
3 Inger Andersson Fulltofta Klockaregård f. 24.06.1934
4 Maj-Britt Persson Stenbrohult f. 10.08.1934
5 Mary-Hellen Andersson
6 Birgitta Trolle Fulltoftagården f. 17.03.1937
7 Karin Carlsson Kulleröd f. 15.09.1935
8 Gullan Persson Stenbrohult f. 18.10.1937
9 Lena Andersson Fulltofta Klockaregård f. 25.02.1937

Lärare och Kantor Edvin Schölin f. 27.10.1885

Källa: Foto: Kenth Arvidsson.
Källa: Klasslista bertil Stridh.
   
   

 

Fulltofta klass 4, 1953-1954
Bild ID: IM_0056-Fulltofta-1953-1954. Källa: Nicola Rehnbe

Fulltofta klass 4 1953-1954

Bakre raden fr. v.
1 Läraren Åke Hansson
2 Stig Malm
3 Bertil Larsson
4 Stig Frick
5 Jan Nilsson Nunnäs f. 21.01.1943
6 Per-Åke Nilsson
7 Bo Olsson Häggenäs f. 12.01.1943
8 Bengt Malm
9 Åke Jönsson
10
11 Bo Persson
12 Jan-Åke Nilsson

Mellersta raden fr. v.
1 Börje Åberg
2 Hans Holm ?
3 Gunnel Isaksson
4 Ann-Kristin Persson
5
6 Gunilla Isaksson
7 Eva Andersson
8 Jan-Åke Johansson
9 Kjell Dyberg
10 Anders Forsén Ludvigsborg f. 04.12.1944


Främre raden fr. v.
1 Margareta Persson Häggenäs f. 25.01.1944
2 Britt-Marie Nilsson
3 Margareta Knöös
4 Marianne Persson
5 Evelyn Jönsson Häggenäs f. 21.12.1943
6 Karin Lindell
7 Karin Bernersson Häggenäs f. 27.01.1944
8 Agneta Holm Ludvigsborg f. 15.07.1944
9 Gunnel Eriksson
10 Gertie Lindgren

Källa: Nicola Rehnberg.
Kompletterad med födelsetal av Bertil Stridh.
   
   
   
   

Skolfoto Fulltofta 1956 Klass 3-4
Bild ID: Fulltofta_002_1956-klass3

Skolfoto Fulltofta 1956 klass 3-4

Lärare Åke Hansson

Bakersta raden fr. v.
1 Ann-Margret Georgsson Häggenäs f. 19.07
2 Birgitta Malm
3 Ingrid Nilsson Fulltofta f. 17.07.1947
4 Kristina Frick
5 Kerstin?
6 Eva-Lisa Brorsson
7 Elisabet Lind
8 Margareta Nilsson
9 Ann-Christine Persson Fulltofta f. 01.12.1947
10 Aina Holm Nunnäs f. 25.01.1947
11 Anita Persson
12 Evy Johansson Häggenäs f. 25.05.1947

Klasslista: Bertil Stridh

Mellersta raden fr. v.
1 Brita Jönsson Fulltofta f. 06.09.1947
2 Jan-Erik Eliasson
3 Kjell Åberg
4 Karl-Gustav Olofsson Röinge f. 19.08.1946
5 Kjell Svensson
6 Per-Olof Nilsson
7 Bengt Kristensson
8 Berit Johansson Fulltofta f. 26.06.1947
9 Karin Lind
10 Monica Månsson

Främre raden fr. v.
1 Ronny Persson
2 Sven Svensson Häggenäs f. 09.11.1947
3
4 Olle Nilsson Kvarröd f. 03.08.1947
5 Erling Arvidsson
6 Ronny Rennstam
7 Uno Svensson
8 Bengt-Åke Persson?
9 Ronny Dahlqvist
   
   

Skolfoto Fulltofta 1957 Klass 3-4
Bild ID: Fulltofta_001_1957-klass4

Skolfoto Fulltofta 1957 klass 3 -4

Lärare Åke Hansson
Bakre raden fr. v.
1 Evy Johansson Häggenäs f. 25.05.1947
2 Mona Hellström Fulltofta f. 11.05.1948
3 Birgitta Malm
4 Ann-Christin Persson Fulltofta f. 01.12.1947
5Aina Holm Nunnäs f. 25.01.1947
6 Margareta Nilsson
7 Gunvor Johansson
8 Ann-Christin Acksén
9 Ann-Christin Nilsson
10 Ingrid Nilsson

Mellersta raden fr. v.
1 Berit Johansson Mjälaströ Fulltofta f. 26.06
2 Marianne Dahlqvist Fulltofta f. 1948
3 Mona Christensson
4 Karin Lind
5Ann-Margret Georgsson Häggenäs f. 19.07.1947
6 Yngve Hallberg
7 Bengt-Åke Persson
8 Eva-Maj Persson
Främre raden fr. v.
1 Ronny Persson
2 Bo Forsén Häggenäs f. 12.11.1948
3 Sven Svensson Häggenäs f. 09.11.1947
4 Olle Nilsson
5 Sven-Peder Ackzén f. 28.08.1948
6 Ronnie Rennstam
7 Rolf Persson
8 Stig Persson
9 Karl-Erik Nilsson
10 Jan Åberg

Källa: Karin Svensson.
Klasslista med födelsetal: Bertil Stridh
   
   

Skolfoto Fulltofta 1961 klass 3-4
Bild ID: IM_0037. Källa: Eva Malm.

Bakersta raden fr. v.
1 Sonja Olsson
2 Anita Nilsson
3 Anne-Mo Åberg
4 Margareta Persson Fulltofta f. 21.08.1950
5 Gunborg Olsson Fulltofta f. 07.02.1951
6 Susanne Persson
7 Lena Andersson
8 Kerstin Svensson
9 Eva Lind
10 Monica Persson

Mellersta raden fr. v.
1 Margareta Lindholm
2 Majvi Hellström Fulltofta f. 18.05.1950
3 Anita Frick
4 Inga-Lill Arvidsson Fulltofta f. 12.01.1951
Främre raden fr. v.
1 Gert Nilsson
2 Rolf Johansson Häggenäs f. 02.04.1950
3 Jan Harrysson Häggenäs f. 09.08.1950
4 Nils Hedenstedt
5 Bengt Ragntoft f. 07.02.1951
6 Erik Axelsson
7 Jörgen Hartnor f. 19.03.1951
8 Christer Johansson Häggenäs f. 02.04.1950

Lärare Ingvar Johansson

lla: Eva Malm.
Kompletterad med födelsetal av Bertil Stridh.
   
   

Skolfoto Fulltofta 1962 Klass 3-4
Bild ID: IM_0036. Källa: Eva Malm.

Bakersta raden fr. v.
1 Läraren Åke Hansson
2 Lennart Olsson
3 Tommy Ragntoft f. 07.04.1952
4 Björn Nyman Fulltofta f. 26.01.1952
5 Göran Andersson

Mittersta raden fr. v.
1 Lars-Inge Nilsson Fulltofta f.14.08.1952
2 Kenneth Frick
3 Håkan Hellström Fulltofta f. 10.05.1952
4 Bengt ?
5 Bodil Andersson
6 Inga-Lill Arvidsson
7 Eva Lindh
8 Gunborg Olsson
9 Conny Berglund
10 Bengt Ragntoft f. 07.02.1951
11 Jörgen Hartnor f. 19.03.1951
12 Gert NilssonFrämre raden fr. v.
1 Erik Axelsson
2 Lars Anders Johansson Häggenäs f. 12.11.1952
3 Lena Andersson
4 Mona Eriksson
5 Inger Johansson Fulltofta f. 08.04.1952
6 Anne-Mo Åberg
7 Anita Frick
8 Irene Johansson Fulltofta f. 08.04.1952
9 Anita Nilsson

Källa: Eva Malm.
Kompletterad med födelsetal av Bertil Stridh.
   
   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola?
Bild ID: Fulltofta-skola_lud_239.

   
   

Fattighuset, Skolan Fulltofta.
Sture Hellström som är med på fotot rev gamla skolan och fattighuset på 1950-talet.

Lärarinna Signe Gunsten i Fulltofta .
Detta arbete hade Signe mellan 1951-1962.
Bild ID: Fulltofta/Skola_Fulltofta_01.

   
   

Tidningsklipp/annons från SLT 1924.
Insänt av Staffan Persson, Hörby.
Bild ID: Fulltofta/Annons_SLT_1924.

Tidningsklipp från Norra-Skåne 25 jan. 1884.
Insänt av Staffan Persson, Hörby.
Bild ID: Fulltofta/1978_0010.

   
   
   
   
   
   
   

Till toppen av sidan

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan