Toppen

Skolfoto Jönstorp

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Jönstorps skola

Då nu skolhuset stod färdigt 1854, antogs till lärare Carl Christiansson, som var en självlärd man. Han motsvarade dock inte de krav, som alltmer ställdes på en lärare, och han blev inte långvarig på tjänsten. Dock stannade han kvar i bygden, blev hemmansägare i Stänkelösa och var en längre tid kyrkovärd och nämndeman.
Sedan J. Jönsson en kortare tid varit lärare, antogs enhälligt L. Larsson.
Skolhuset var för litet, varför man gjorde en tillbyggnad på 7 alnar till boningsrummen. Lärarna i Jönstorp och Buus skulle biträda i Långaröd, tills tillbyggnaden där var färdig. Då upphävdes "fjärdingarna", och socknen indelades i tre skoldistrikt.
Larsson och Svensson (i Buus) erhöll ett par månaders tjänstledighet, för att vid seminariet i Lund skaffa sig en laglig kompetens.
När Larsson dog, 1880, fick Nils Månsson från Ö. Sallerup tjänsten. Detta var en synnerligen kontroversiell man. Själv karaktäriserade han sig själv en gång med följande bekännelse: Gud har begåvat mig med ett särskilt hat till alla präster". Att Månsson blev vald, berodde till stor del på en strid mellan en del församlingsbor och kyrkoherde Bergdal. Denna skattade Larssons lärarverksamhet högt, och ville på något sätt hjälpa hans stora efterlämnade familj, som befann sig i ytterst fattiga omständigheter. Då detta inte gick efter kyrkoherdens önskan, inlämnade änkan Larsson en räkning på 250 kr. som betalning för att hon i 17 år hade städat och eldat i skolan. Kyrkoherden förordnade 220 kr, som enligt honom kunde vara till god hjälp till hennes husbygge i Hemmeneköp. Han gav också ett löfte, att socknen inte i fortsättningen skulle betungas med utgifter för Larssons familj. Detta löfte kunde han inte hålla, och kommunalgubbarna instämde honom till tinget i Hörby, med yrkande, att han förpliktigades att hålla det avgivna löftet. Häradsrätten avslog framställningen, och målet gick vidare till Hovrätten, men även där blev det avslag.
På dessa stridens vågor seglade Nils Månsson in i Jönstorps skola.

 

Lärare i Jönstorps skola
Carl Christiansson             1854-1861
L. Larsson                        1861-1880
Nils Månsson                    1880-1889
Jöns Ahlberg                     1889 1922
Agnes Engdahl                  1922-1927
Signe Alexandersson         1922-1967 småskollärare
Dagny Hansson-Larsson   1927-1949
Lars-Erik Hedin                1949-1961
Agne Ohlsson                   1961-1967

 

Jönstorp små- och folkskola 1854
Bild ID: Jönstorp_1977_0256.

Jönstorps små- och folkskola. Den 15 dec. 1853 beslöt sockenstämman att uppföra två skolhus, ett i Jönstorp och ett i Viggarum. Det bestämdes att byggnaderna skulle vara färdiga den 16 oktober 1854. Till skolmästare antogs Carl Cristiansson för Jönstorp vilken redan förut varit lärare i gårdarna.

 

Jönstorp Skola
Bild ID: 003001.

   
   

Jönstorps skola.
Bild ID: AL_s096w. Originalillustration av Alfred Lind.

 
   
   

Jönstorp Skola
Bild ID: 003002

   
   

Teaterföreställning i Jönstorp skola
Herta, Ally Månsson, Alva Sjöstedt, ?, Gudrun Nilsson?
Bild ID: 001523w

   

Till toppen av sidan

   

Jönstorp Skola 1909
Jönstorps Skola omkring 1909.
Läraren 2:e fr. vänster. Jöns Ahlberg.

Bild ID: 000045.

Jönstorp Skola
Lärare Jöns Ahlberg (1889-1922).
Bild ID: 000046.

   
   

Jönstorp Skola (årtal okänt)
Bild ID: Jönstorp_2015_0001

   
   

 

Jönstorp Skola (årtal okänt)
Bild ID: 001171.

 

 

 
   

Jönstorp Skola omkring 1930
Samma bild finns här under med klasslista och första raden numrerad, då den är lite "rörig".

Lärare Tore Ernholts
Jönstorps skolbarn. Den 27 mars 1927 valdes till ordinarie folkskollärarinna i Jönstorp Berit Dagny Hansson här på bilden med sin skolklass. Hon stannade till sista oktober 1931.
Foto: Oskar Nilsson. Önneköp
 
Bild ID:000878. Foto: Oskar Nilsson. Önneköp.

   
   


Jönstorps skola omkring 1930.
Bild ID: Jonstorpskola-1930. Foto: Oskar Nilsson. Önneköp.
Jönstorps skola omkring 1930.

Bakersta raden fr. v.
1 Hilma Sjöstedt Kagarp f. 06.07.1919
2 Asta Alm Skäpperöd f. 04.07.1919
3 Ellen Nilsson Skepperöd f. 03.04.1918
4 Maria Sjöstedt Skäpperöd f. 28.02.1918
5 Agnes Sjöberg Kagarp d. 24.09.1918
6 Ragnhild Bengtsson Skepperöd f. 01.10.1918
7 Ingrid Heribertsson Stänkelösa f. 24.09.1918
8 Edit Olofsson Jönstorp f. 01.08.1918
9 Elin Persson Skäpperöd f. 28.02.1920
10 Lärarinnan Dagny Hansson f.20.03.1906
11 Knut Nylén Hemmenköp f. 13.01.1919
12 Knut Assar Mårtensson Skäpperöd f. 13.01.1919
13 Valfrid Frank Skepperöd f. 06.08.1919
14 Harald Persson Hemmenköp f. 05.08.1920

Mellersta raden fr. v.
1 Agda Andersson Stänkelösa f. 28.07.1921
2 Ella Andersson Skäpperöd f. 12.05.1921
3 Frida Heribertsson Stänkelösa f. 03.06.1921
4 Anna (Koka Pers) Anna Jönsson Stänkelösa f. 18.01.1921?
5 Nancy Andersson Stänkelösa f. 13.07.1921
6 Alva Sjöstedt Jönstorp f. 11.06.1920
7 Frida Sörensson Skäpperöd f. 25.09.1920
8 Ellen Olofsson Hemmenköp f. 31.01.1920
9 Frida Nilsson Skäpperöd f. 20.08.1920
10 Anna Andersson Skepperöd f. 20.03.1920


 
Främre Raden fr. v.
1 Hanna (Alfr. Pers)
2 Elsa Olsson Trulshärad f. 24.12.1922
3 Karin Persson Hemmenköp f. 07.07.1922
4 Svante Sjöstedt Kagarp f. 07.12.1921 med slips
5 Harald Glans Hemmenköp f. 13.02.1922 ligger ner
6 Gunna (Thors)
7 Anders Sjöstedt Jönstorp f. 17.10.1921 lite ovanf. m. slips
8 Einar (Nils Nils) v. Sid om Harald Glans mörk kavaj
9 Folke (Bengt Nils)
10 Tore Nilsson Långaröd f. 16.08.1922
11 Alvar Nilsson Hemmenköp f. 01.07.1920 mörk kavaj
12 Gunnar Mårtensson Skäpperöd f. 08.06.1921
13 Bror Nilsson Stänkelösa f. 25.02.1920 (Lille Anders)
14 Nils Persson (Strömsten) Skäpperöd f. 0.03.1922
15 Lennart Olofsson Jönstorp f. 12.04.1922

Källa:
Önneköps byaförening
Fotograf: Oscar Nilsson Önneköp
Klasslista med personnummer Bertil Stridh.
   
   

Jönstorp skola, 1927-1928
Bild ID: Skolfoton/002992_Jonstorp-skola-27-28

Nedre raden från vänster
1. Frida Nilsson
7. Anna Andersson
4. från höger Ellen Nilsson Olofsson
Bakre raden
3 från höger Ella Andersson
Lärare Signe Alexandersson.
   

Till toppen av sidan

   

Jönstorp skola 1948
Bild ID: 000680.

Bild ID : 000680

 

Jönstorps skola 1948.
Lärare Dagny Larsson.

 

1 Jonvy Sundius Långaröd1 f. 15.07.1934

2 Uno Nilsson Hemmeneköp1 f. 09.09.1936

3 Siv Persson Hemmeneköp1 f. 08.09.1939

4 Lars Ingvar Larsson Jönstorp f. 27.11.1938

5 Lizzie Olsson Stänkelösa f. 09.05.1836

6 Arne Håkansson Stänkelösa1-6 f. 26.09.1935

7 Bo Larsson Jönstorp f. 08.06.1937

8 Margareta Larsson Jönstorp f.20.11.194

9 Lilly Erlandsson Skäpperöd1 f. 22.03.1935

10 Stig Svensson

11 Ulla Britt Olsson

12 Birgit Sjöstedt Önneköp4 f. 03.03.1938

13 Ingeborg NilssonTrulshärad1 f. 20.03.1936

14 Iris Nilsson Trulshärad1 f. 13.09.1937

15 Sonja Persson

Klasslista kompletterad med födelsetid av Bertil Strid.

   
   

Jönstorp skola 1949-1950, Klass 1
Bild ID: 001524w

Klass 1. Höstterminen 1949 och vårterminen 1950.

Främre raden:
Bo Svensson, Kagarp
Bror Allan Persson Önneköp
?Nisse Persson Viggarum
Knut Carlsson
Uno Kraft Önneköp
Sven Malmros Ellestorp
Siv Håkansson, Sänkelösa.

Rad 2:
Jan Åke Persson, Jönstorp
Rosa Nilsson, Skäpperöd
Barbro Alm, Hemmeneköp
Brita Olsson, Kagarp
Siv Håkansson.

Bakre raden:
Sven Åke Nilsson, Ellestorp
Karl Erik Nilsson, Önneköp
Jan Hansson Harphult
Britt Månsson, Majvi Erman, Önneköp .

   
   

Jönstorp Skola, år 1956-1957 Klass 1 och 2
Bild ID: 000047.

Övre raden fr. vänster:
1 Sven-Erik Nilsson.
2 Gunnel Wernersson
3 John Nilsson
4 Marianne Nilsson
5 Ing-Britt Nilsson
6 Jarl Hansson
7 Eve Håkansson
8 Margareta Andersson
9 Maj-Lis Nilsson
10 Lilian Persson

Främre raden fr. vänster:
1 Irene Persson
2 Solvig Persson
3 Gunnel Andersson
4 Maj-Gunnel Persson.
5 Elvi Heribertsson
6 Inger Andersson
7 Lena Nilsson
8 Gertrud Ottosson.
9 Berit Andersson
10  Bror?
11 Margareta Nilsson.

Lärare Signe Alexandersson.

Jönstorp skola 1965-1966
Bild ID: 002993.

Bakre rad vänster.
1 Margareta Olofsson
2 Anna Mårtensson
3 Lena Johannesson
4 Solwegh Olsson
5 Sven Fridh
6 Hans-Olof Nilsson

Mittraden.
1 Eva Malmros
2 Gunn-Helen Gunnarsson
3 Berit Nilsson
4 Eva-Marie Persson
5 Ann-Viol Karlsson

Främre raden.
1. Rudi Mårtensson
2. Stig Mårtensson

Lärare Signe Alexandersson

   

Till toppen av sidan

   

Jönstorp skola, klass 3 och 4 (årtal okänt)
 Bild ID: 002988

Överst från vänster.
1 Peter Mårtensson
2 Lena Johannesson
3 Lärare?
4 Berit Nilsson
5 Solweigh Olsson g Persson
6 Anna Mårtensson
7 Rose-Marie Knutsson g Persson
8 Pia Allansson
9 Karin Krondahl
10 Marie-Louise Enocksson

Sittande från vänster
1 Stig Mårtensson
2 Gert ?
3 Rudi Mårtensson
4 Hans-Olof Nilsson
5 Sven Fridh
6 Jan Jönsson (Rosander)
7 Jörgen Arvidsson
8 Arnold Wernersson
9 Ingemar Nilsson
10 Peter Westerlind

.Mitten från vänster.
1 Lillemor Nygren
2 Ulla Olofsson
3 Boel Ohlsson
4 Eva Malmros
5 Eva-Marie Persson
6 Ann-Viol Karlsson
7 Gun-Helen Gunnarsson g Persson
8 Margareta Olofsson
9 Mats Ingvarsson

   
   

Jönstorp Skola, år 1955-1956 Klass 1-2
Bild ID: 000048.

Övre raden fr. vänster:
1 Bertil Mårtensson
2 Kjell-Arne Persson
3 Nils-Erik Andersson
4 Eve Håkansson
5 Erling Alm
6 Bengt Nilsson
7 Jarl Hansson
8 Bo Glans

Främre raden fr. vänster:
1 Margareta Andersson
2 Ing-Britt Nilsson
3 Ulla Andersson
4 Gunnel Wernersson
5 Siv Simonsson
6 Anita Modig
7 Lilian Persson
8 Irene Persson
9 Marianne Nilsson
10 Bo ?

 
   
   

Jönstorp Skola
På bilden finns: Herman Persson, okänd, okänd, Tage Hansson, okänd, okänd, Anna Håkansson. Anna Persson, okänd, Alma Persson, Johanna Erlandsson, Svea Levin, Agnes Rosen, okänd, okänd, Stig Svensson, Agnes Olsson, Hildegard Svensson, Frida Sjöstedt, Birgitta Sjöstedt
  Bild ID: 001163. Jonstorps skola

   

Till toppen av sidan

   

Jönstorp Skola
Bild ID: Jonstorps-skola_001

 

 

   

Lärarinnorna i Jönstorps skola. Dagny Hansson-Larsson och Signe Alexandersson. Fotograf och årtal okänt. Bilden härstammar från "Önneköpsbilderna".
Bild ID: 003000.

 

   

Till toppen av sidan

   

 

HÄR BEHÖVER VI HJÄLP

Vi behöver hjälp med att placera nedan klasstext till rätt bild. Meddela oss här.

Här nedan har vi lite klasslistor, men vi vet inte vilken bild vi skall para ihop texten med. kan också vara så att det inte finns någon bild som passar – men då hoppas vi att någon av er besökare har en.

1954-1955

Text ID: Jönstorps skola 1954-1955.

Jönstorp skola  1954-1955
Lärare Signe Alexandersson

Stående från vänster.
1 Margareta Persson
2 Signe Nilsson
3 Ann-Marie Jeppsson
4 Sivi Simonsson
5  Anita Modig
6 Margareta Nilsson
7 Ulla Andersson
8 Christer Lineau
9 Bo Glantz

Sittande.
1 Bertil Mårtensson
2  Kjell-Arne Persson
3 Kjell-Inge Bengtsson
4 Nils-Erik Andersson
5 Evert Nilsson
6 Roland Brorsson
7 Erling Alm

1958-1959

Text ID: Jönstorps skola 1958-1959, klass 6.

Jönstorp skola 1958-1959 klass 6
Lärare Lars-Erik Hedin

Stående rad.
1. Nils-Erik Andersson
2 Hedin
3 Christer Lineau
4 Kalle Nilsson
5 Monika Nilsson
6 Iris Nilsson
7 Bengt-Olle Mårtensson
8 Willy Simonsson
9 Erling Alm

Rad 2.
1 Per-Åke  Nilsson
2 Siw Simonsson
3 Anita Modig
4 Ulla Andersson
5 Ann-Marie Jeppsson
6 Doris Persson
7 Margareta Persson
8 Margareta Nilsson
9 Signe Nilsson 

Rad 3.
1 Kjell-Arne Persson
2 Roland Brorsson
3 Kjell-Inge Bengtsson
4 Nils Olsson

   

Text ID: Jönstorps skola, lärare Anna-Kajsa Eriksson.

Jönstorps skola.
Lärare Anna-Kajsa Eriksson.

Bakre raden från vänster.
1 Tore Persson
2 Bertil Sjöstedt
3 Uno Nilsson
4 Stig Svensson
5 Karl-Anders Frank
6 Lilly Erlandsson
7 Ingeborg Nilsson
8 Lissie Olsson
9 Iris Nilsson

Rad 2.
1 Siv Persson
2 Birgit Sjöstedt
3 Ulla-Britt Olsson
4 Elna Nilsson
5 Anna-Karin Eriksson

Text ID:
Jönstorps skola klass 1, 1953-1954, lärare Signe Alexandersson.

Jönstorp skola klass 1.1953-1954.
Lärare Signe Alexandersson

Stående från vänster.
1 Roland Brorsson
2 Kjell-Inge Bengtsson
3 Willy Simonsson
4 Sven Jönsson
5 Christer Lineau
6 Evert Jönsson

Sittande.
1 Gullvi Heribertsson
2 Iris Nilsson
3 Signe Nilsson
4 Doris Persson
5 Margareta Persson
6 Ingegerd Månsson

   

Text ID: Jönstorps skola, lärare.

Jönstorps skola,  lärare.

Bakre raden från vänster.
1. ?
2. Sten-Arne Modig
3. Bo Olsson
4. Bertil Sjöstedt
5. ?
6.  Arne Nilsson
7. ?
8. Sven-Olof Svantesson
9. Juha Rein
10. Åke Alm

Rad 2.
1. Gunni Torkelsson
2. Kerstin Persson
3. Solvig Karlsson
4. Laila Jönsson
5. Kirsti?
6. Irene Jönsson
7. Vivi Persson
8. Margareta Larsson
9. Gun Nilsson
10. Siv Persson
11. Elna Nilsson
12.Siv Sjöstedt
13. Raimo?
14. Kjell Persson

Text ID: Jönstorps skola, 1949-1950

Jönstorps skola 1949-1950.

Främre raden från vänster.
1. Bo Svensson, Kagarp
2. Bror Allan Persson, Önneköp
3. Sven Åke Nilsson, Elestorp
4. Knut Carlsson, Elestorp
5. Jan Kraft, Önneköp
6. Sven Malmros, Elestorp
7. Siv Håkansson, Stänkelösa

Rad 2
1. Jan Åke Persson, Jönstorp
2. Rosa Nilsson, Skäpperöd
3. Barbro Alm, Hemmeneköp
4. Brita Olsson, Kagarp
5. Siv Håkansson, Stänkelösa

Bakre raden.
1. Sven Åke Nilsson, Elestorp
2. Karl- Erik Nilsson, Önneköp
3. Jan Hansson, Harphult.
4. Britt Månsson, Harphult

 

Till toppen av sidan

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan