Toppen

Skolfoto Kilhult

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Kilhults skola


Kilhults skola under byggnation 1953-1954. Byggmäster Rudolv Andersson, Kivik.
Bild ID: Kilhult_005_Skola_1953. Källa: Bertil Stridh


Kilhults skola under byggnation 1953-1954. Byggmäster Rudolv Andersson, Kivik.
Bild ID: Kilhult_004_Skola_1953. Källa: Bertil Stridh
   
   

Kilhults skola.
Bild ID: HH_3891.

Kilhults gamla skola omkring 1948
Kilhults gamla skola omkring 1948, uppförd es1864. Bilen längst höger är en Hansa 1100 av 1937 års modell. Dåvarande ägare Nils Mårtensson i Högestad. Bilen ingår numera i Ola Ols i Svensköps samlingar, "under svag återuppbyggnad".
 Bilden tillställd oss av Bertil Stridh.
Bild ID: Kilhults-gamla-skola.

   
   

Kilhults gamla skola, sedd från vägen, omkring 1948.

   
   

Kilhults lärarbostad.
Bild ID: HH_3893.

Kilhult skola (årtal okänt)
Kilhults gamla skola, uppförd 1864. Längst till vänster, lärare Rignell.
Bild ID: /Skolklass_Kilhult_01. Bilden tillställd oss av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults gamla skola 1955, strax före rivningen 1955.
Foto: Carl Hallqvist. Bilden tillställd oss av Bertil Stridh.

Gamla skolan omkring 1955. T. h. och torvhuset med nya skolan mitt i bilden. Bilden är tagen utifrån vägen strax före rivningen 1995.
Foto: Carl Hallqvist. Bilden tillställd oss av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults gamla skola t. h. och torvhuset t. v.
Bilden är tagen utifrån vägen strax före rivningen 1995.
Foto: Carl Hallqvist. Bilden tillställd oss av Bertil Stridh.

Kilhults gamla skola inifrån skolgården strax före rivningen 1995.
Foto: Carl Hallqvist. Bilden tillställd oss av Bertil Stridh.

   
   

Kilhult skola (årtal okänt)
Bild ID: svenskop/2012-01-09_0030.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhult skola 1892
Bild ID: Kilhultsskola_1892.
Lärare Anders Larsson, född i Högestad 1833.

   
   

Kilhult folkskola 1905
Deltagare i Småbrukarekursen i Kilhult den 12 dec. 1905. Kursen hölls i folkskolan i Kilhult.
Ledare för kursen var direktör Nils Larsson från Dala. Föreståndare för lantbruksskolan i Dala, Västerstad.

Bild ID: Kilhult/1980_0035-01.

Kan vi få fram en bättre bild, kommer det också en renskriven lista.

   
   

0068 Kilhults skola omkr. 1910
Bild ID: 0068a-Kilhults-skola-1910

0068 Kilhults skola omkr. 1910

 Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Olof Svensson Elmhult f. 29.01.1897
11
12
13
14
15 Läraren Oskar Rignell f 30.01.1882

Andra raden bakifrån fr. v
1
2
3
4
5
6
7
8 Anna Nilsson Svensköp4 f. 31.08.1896
9
10
11
12
13
14

Raden näst längst fram fr. v.
1 Anna Olsson Högestad f. 26.09.1900?
2
3
4
5
6
7
8
9 Hanna Persson Liljegren f. 07.06 1898?
10
11
12
13 Bengta Nilsson Svensköp f 23.01.1899
14
15

Främre raden fr. v.
1 Ernst Persson Hulta f. 24.12.1901
2 Nils Persson Svensköp f. 22.03.1901
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Nils Hilding Nilsson Svensköp f. 18.01.1901
14
15
Källa: Bild och text, Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1912
Bild ID: 0068a-0070a-Kilhults-skola-1912

Kilhults skola omkr. 1912 klass3-6. Lärare Oskar Rignell, Lärarinna Anna Hansson.

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Näst bakersta raden fr. v.
1 Läraren Oskar Rignell f 30.01.1882
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Nils Hilding Nilsson Svensköp f. 18.01.1901

Tredje raden bakifrån fr. v.
1 Ernst Persson Hulta f. 24.12.1901
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Nils Persson Svensköp f. 22.03.1901?
11 Lärarinnan Anna Hansson f 05.01.1873

Fjärde raden bakifrån fr. v.
1
2
3 Per Nilsson, Maa. f. 23-12-1900
4
5
6
7
8
9
10

Femte raden bakifrån fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Främre raden fr. v.
1
2
3 Hanna Nilsson Svensköp f 05.11.1902
4 Helga Olsson Kilhult f 10.10.1901
5
6
7
8
9
10

Källa: Bild och text, Bertil Stridh.

   
   

1915
Oskar Rignell, Hanna Åberg, Elsa Isaksson, Alma Olsson, Ines Nilsson, Anna Elida Nilsson, Elin Olsson, Emma Nilsson, Anna Nilsson, Elsa Nilsson, Hanna Svensson, Ellen Åberg, Svea Andersson, Ludvig Persson, Artur Olsson med flera.
Bild ID: Kilhult/0040-Lilla-Lappland.

”Vårt lilla Lappland”. Flickorna byggde snöfigurerna och skrev sedan uppsats om Lappland.
En uppsats går att läsa här:
PDF-fil   Word-fil
Bild ID: Kilhult/1979_0026.

   
   

Kilhult Mellanskola 1917, klass 3 och 4
Bild ID: Skolklass_mellanskolan_1917.

Främre raden fr. v.
1 Hanna Persson Östensköp f 29.09.1907
2 Ammy Andersson Svensköp f 11.04.1908
3 Elisabeth Isaksson Elmhult f 27.02.1908
4 Anna-Gunhild Nilsson Kilhult f 18.12.1907
 

Andra raden framifrån fr. v.
1 Göte Nilsson Kilhult f 12.11.1907
2 Oskar Nilsson
3 Eva Ljungqvist Hulta f 31.05.1908
4 Herta Persson
5 Alma Svensson Elmhult f 24.04.1908
6 Anna-Elvira Andersson

 

Tredje raden framifrån fr. v.
1 Nils Olsson Elmhult f 27.10.1907
2 Karl Sjöstrand Svensköp f 05.03.1907
3 Alma Nilsson Kilhult f 04.03.1907
4 Ove Olsson
5 Anders Nilsson

Bakersta raden fr. v.
1 Gunnar Andersson
2 Sjunne Andersson Harphult f 27.05.1907
3 Gustav Wilborgsson Svenskop f 14.02.1908
4 Olof Jönsson Frejbrandt Svensköp f 13.04.1908
5 Bonde Persson Kilhult f 03.02.1908

Lärarinna för klassen Ester Nilsson.
Född i Malmö 21.05.1897. Flyttat från Svensköp 1920.
Läraren Oskar Rignell är också med på bilden

Bild och text, Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1918 klass 3-4
Bild ID: 0119a-Kilhults-skola-1918

Kilhults skola 1918 klass 3-4

Bakersta raden fr. v.
1
2 Anton Knutsson
3 Nils Nilsson, Maa f. 09.03.1909
4
5 Nils Gunnar Ljungqvist Hulta f. 08.10.1909
6 Bertil Andersson Svensköp f. 22.12.1909
7
8
9
10 Gustav Wilborgsson?

Mittersta raden fr. v.
1 Lärarinnan Ester Nilsson, Malmö. f. 21-05-1897
2
3 Emma Andersson Svensköp f 06.10.1908
4
5
6
7 Hilma Andersson Elmhult f 02.02.1909
8 Ebba Persson Hulta f. 30.05.1909
9
10

Främre raden fr. v.
1 Klara Wilborgsson Svensköp f 02.07.1910
2 Marta Persson Hulta f 19.07.1909
3
4
5
6
7
8

Källa: Bild och text, Bertil Stridh.

   
   

Kilhult skola 1919
Bild ID: Kilhults skola 1919.

Främre rad. fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Okänd
4 Ammy Andersson Svensköp f.11.04.1908
5 Okänd
6 Hilma på Skogsdala?
7 Okänd

Klasslistan upprättad av Bertil Stridh, Ola Ols museum.

Bakersta rad. fr. v.
1 Okänd
2 Olof Frejbrandt Svensköp f 13.04.1908
3 Okänd
4 Gustav Vilborgsson Svensköp f.14.02.1908
5 Bertil Andersson Svensköp f.22.12.1909
6 Okänd
7 Okänd 

Mellersta rad. fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Okänd
4 Okänd
5 Emma Andersson Svensköp f.06.10.1908
6 Ester eller Emmy Sandin Kilhult
7 Martin Mårtensson Kilhult f.10.09.1908
8 Artur Olsson Kilhult?
9 Läraren Oskar Rignell f.30.01.1882

   
   

Kilhults skola 1921, klass 5 och 6
Bild ID:/Kilhultskola_0140_1921.

1 Gustav Wilborgsson?
2 Okänd
3 Okänd
4 Okänd
5 Nils Gunnar Ljungqvist Hulta f 08.10.1909
6 Olof Frejbrandt?
7
Okänd
8 Nils Andersson?
9
Okänd
10 Ture Nilsson?
11 Bertil Andersson Svensköp f 22.12.1909
12 Okänd
13 Okänd
14 Okänd
15 Okänd
16 Okänd
17 Okänd
18 Okänd
19 Rut Nilsson?
20 Alma Svensson Elmhult f 24.04.1908
21 Okänd
22 Okänd
23 Okänd
24 Okänd

25 Greta Elfrida, Högestad. f. 06-09-1909
     (fosterbarn hos Nilss Olsson)
26 Emmy Olsson Kilhult f 20.11.1909
27 Ebba Persson. Hulta f. 30 05 1909
28 Emma Andersson Svensköp f 06.10.1908
29 Edit Andersson
30 Okänd
31 Hilma Skogsdala?
32 Agnes Olsson, Elmhult. f. 29-10-1909
33 Ester Mårtensson Kilhult f 11.12.1909
34 Marta Persson Hulta f 19.07.1909
35 Okänd
36 Okänd
37 Klara Wilborgsson Svensköp f 02.07.1910
38 Okänd
39 Astrid Rignell Kilhult f 06.05.1916
40 Gunnel Rignell?
41 Okänd
42 Lärarinnan
43 Anna Persson Östensköp f 04.05.1909
44 Ellen Persson Kilhult f 27.05.1909
45 Läraren Oskar Rignell f 30.01.1882

Bild och skollista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhult skola ca, 1922-1923
Bild ID: /Kilhults-skola_1923ny.

Kilhults skola 1922 klass 5-6

Bakersta raden fr. v.
1 Oskar
2 Erik Hansson Elmhult f 08.10.1910
3 Nils Gunnar Ljungqvist Hulta f 08.10.1909
4 Bertil Andersson Svensköp f 22.12.1909
5 Edvard
6 Nils Valfrid Nilsson Elmhult f 07.08.1910
7 Hjalmar Svensson Elmhult f 29.10.1910
8 Thure Nilsson Kilhult f 20.10.1910
9 Tomas Karlsson Hulta f. 12.12.1910
10 Läraren Oskar Rignell f 30.01.1882

Mittersta raden fr. v.
1 Greta Elfrida Högestad f 06.09.1909 fd Nils Olsson
2 Ebba Persson Hulta f. 30.05.1909
3 Gunda Ström Kilhult f 07.12.1910
4 Anna Persson Östensköp f 04.05.1909
5 Ester Mårtensson Kilhult f 11.12.1909
6 Agnes Olsson Elmhult f 29.10.1909
7 Emmy Olsson Kilhult f 20.11.1909
8 Ester Sandin Kilhult f 02.12.1909
9 Tord Jönsson Kromsö fb. till Jeppa Jönsson f 10.09.1909

Främre raden fr. v.
1 Marta Persson Hulta f 19.07.1909
2 Ellen Löfberg Svensköp f 02.02.1911
3 Anna Frideborg Nilsson Kilhult f 22.11.1910
4 Elna Mårtensson Elmhult f 17.03.1911
5 Tyra Frejbrandt Svensköp f 28.04.1911
6 Rut Johansson Svensköp f 18.07.1911
7 Astrid Rignell Kilhult f 06.05.1916
8 Klara Wilborgsson Svensköp f 02.07.1910

Kilhults skola 1923. Läraren är Oskar Rignell.

Namnad av Marta Nilsson.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhult skola, 1923 klass 3 och 4
Bild ID; Bilder-svenskop/2012-01-09_0011.

Bakre rad. fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Okänd
4 Hjalmar Frejbrandt Svensköp f.29.05.1913
5 Lars Hagert Kilhult f.25.11.1912
6 Okänd
7 Helge Vilborgsson Svensköp f.12.07.1912
8 Okänd
9 Stig Nilsson Kilhult f.19.12.1913
10 Bertil Nilsson Kilhult f.31.05.1912

Mellersta rad. fr. v.
1 Malte Mårtensson Elmhult f.17.09.1912
2 Algot Johansson Svensköp f.21.08.1913
3 Okänd
4 Okänd
5 Astrid Sandin Kilhult f.24.07.1912
6 Okänd
7 Sigrid Andersson Svensköp f.13.03.1912
8 Okänd
9 Karin Andersson Kilhult f.03.04.1912
10 Okänd
11 Per Mårtensson Kilhult f.02.10.1913
12 Alfred Bjärneroth Svensköp f.18.01.1912
13 Okänd

Främre rad. fr. v.
1 Okänd
2 Marta Persson Kilhult f. 05. 07.1913
3 Valborg Olsson Kilhult f.18.01.1913
4 Okänd
5 Okänd
6 Okänd
7 Okänd
8 Okänd
9 Rut Pålsson (Sjöstrand) Svensköp f.14.05.1912
10 Okänd

Lärarinna Inez Lundgren f. 23/9 1898.

Klasslista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults skola 1925, klass 6 eller fortsättningsskola
Bild ID: Kilhults-skola-1925.

Kilhults skola 1925 klass 6 eller fortsättningsskolan.

Lärare Oskar Rignell f 30.01.1882
Bakre raden fr. v.
1 Bertil Nilsson Kilhult f 31.05.1912
2 Okänd
3 Malte Mårtenson Elmhult f 17.09.1912
4 Helge Wilborgsson Svensköp f 12.07.1912
5 Alfred Andersson (Bjärneroth) Svensköp f 18.01.1912
6 Bror Nilsson?
7 Stig Nilsson Kilhult f 19.12.1913
8 Hjalmar Jönsson (Frejbrandt) Svensköp f 29.05.1913

 

Sittande fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Astrid Rignell f 06.05.1916
4 Astrid Sandin?
5 Gunnel Rignell f 26.03.1919
6 Sigrid Andersson Svensköp f 13.03.1912
7 Rut Pålsson (Sjöstrand) Svensköp f 14.05.1912
8 Okänd
9 Okänd
10 Karin Andersson Kilhult f 03.04.1912
11 Okänd
12 Okänd
13 Okänd

Bild och text insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhult skola 1929, klass 3 och 4
Bild ID: 2015_BB_Svenskop_skola.

Inez Lundgren med elever. Bilden är tagen vid Kilhults småskola omkring 1929, klass 3-4 med lärarinnan Inez Lundgren som fostrat många elever i Svensköps församling. Ines Lundgren flyttade till Elmhults skola 1938 och var lärarinna där till 1960.

Bakre raden från vänster.
1. Einar Persson, Hulta. f:1918-05-20.
2. Bror Espersson, Harphult. f: 1919-01-29.
3. Erik Johansson, Svensköp. f: 1918-10-28.
4. Lennart Andersson, Svensköp. f:1919-06-10.
5. Allan Andersson, Svensköp 2. f: 1917-05-10.
6. Gösta Hansson, Svensköp 4. f: 1919-06-29.
7. Ivar Jönsson, Kilhult. f:1919.

Mittenraden, från vänster.
1.Ernst Åkesson, Svensköp 3. f:1918-08-03.
Ernst är också han som namngett klassen.
2. John Persson, Kilhult. f: 1918-01-30.
3. Evert Lundstedt, Kilhult. f:1918-03-18.
4. ?
5. Einar Persson, Elmhult 2. f: 1919-03-25.
6. Hilding Andersson, Högestad. f: 1919-01-26.
7. Greger
8. Axel Olsson, Kilhult 2 f: 1918-11-16.
9.Herta Isaksson, Elmhult. f: 1918-02-26.
10. Okänd.
11. Ines Lundgren, Elmhult. f:1898-09-23. Lärarinnan.

Främre raden, från vänster.
1. Helga Nilsson, Elmhult. f: 1917-10-02.
2. Elin Nilsson, Elmhult 4. f: 1917-05-19.
3. Signe Espersson, Harphult 2. f: 1918-05-14.
4. Hildur Nilsson, Elmhult 4. 1918-07-25.
5. Siri Lundberg, Elmhult 3. 1919-09-15.
6. Rut Vilborgsson, Svensköp 2. f: 1918-01-25.
7. Rosa Jönsson, Svensköp 3. f: 1919-04-14.
8.Gunnel Rignell, Kilhult 1. f:1919-30-26.

Bild från Ernst Åkesson.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1927
Bild ID: 0175a-Kilhults-skola-1927

Kilhults skola 1927, lärare Oskar Rignell och Inez Lundgren

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6 Nils Lundberg Elmhult f. 13.11.1914
7
8
9

Andra raden bakifrån.
1 Oskar Rignell f. 30.01.1882
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Inez Lundgren f. 23.09.1898

Mittersta raden fr. v.
1
2 Malte Sandin Kilhult f. 12.11.1918
3
4
5
6 Anna Andersson Svensköp f. 30.07.1916
7
8
9 Emmy Andersson Svensköp f. 12.05.1915
10
11
12
13
14

Andra raden framifrån fr. v.
1
2
3
4
5
6
7 Siri Lundberg Elmhult f. 15.09.1919?
8 Svea Vilborgsson f. 05.12.1915
9 Anna Lundberg Elmhult f. 06.07.1917
10
11
12
13
14

Främre raden fr. v.
1 Per Sandgren Harphult f. 14.06.1917?
2
3 Per Hagert Kilhult f. 05.11.1916
4 Oskar Isaksson Elmhult f. 12.03.1917
5 Nils Mårtensson Elmhult f. 21.03.1917
6
7
8
9 Gert Andersson Elmhult f. 21.11.1918?
10
11

 

   
   

Kilhult skola. omkring 1930. klass 3 - 6?
Bild ID: Kilhult/Skolklass_Kilhult_01a.

Bakersta rad. fr. v.
1 Lärare Oskar Rignell f.30.01.1882
2 Okänd
3 Okänd
4 Okänd
5 Okänd
6 Okänd
7 Okänd
8 Okänd
9 Johan Espersson Harphult f. 03.07.1917
10 Nils Mårtensson Elmhult f.21.03.1917
11 Per Sandgren Harphult?
12 Allan Andersson Svensköp f.10.05.1917
13 Evald Hansson Svensköp f.22.03.1917
14 Helmer Persson Östensköp f.18.11.1917
15 Gunnar Andersson Svensköp f.02.10.1917
16 Erik Johansson Svensköp f.28.10.1918

Andra rad. bakifrån fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Okänd
4 Okänd
5 Okänd
6 Okänd
7 Okänd
8 Siri Nilsson Elmhult f.08.12.1917
9 Okänd
10 Emmy Lindahl Hulta f.29.09.1917
11 Okänd
12 Gunnel Rignell Kilhult f.26.03.1919
13 Rosa Frejbrandt Svensköp f.14.04.1919
14 Okänd

 

Andra rad. framifrån fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Okänd
4 Okänd
5 Okänd
6 Okänd
7 Okänd
8 Okänd
9 Okänd
10 Hildur Nilsson Elmhult f.25.07.1918
11 John Persson Kilhult f.30.01.1918
12 Per Bertil Nilsson Kilhult f. 07.08.1918
13 Gösta Hansson Svensköp f.29.06.1919
14 Kurt Evert Lundstedt Kilhult
15 Oskar
16 Einar Nilsson Elmhult f.25.03.1919
17 Ernst Åkesson Svensköp f.03.08.1918

Främre rad. fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Nils Andersson Svensköp f.19.06.1920
4 Okänd
5 Okänd
6 Okänd
7 Bror Espersson Harphult f.29.01.1919
8 Axel Olsson Kilhult f.16.11.1918
9 Einar Persson Hulta f.20.05.1918
10 Kurt eller Evert Lindstedt Kilhult
11 Ivar Jönsson Kilhult f.1919
12 Okänd
13 Greger?

Lärare Rignell

Klasslistan upprättad av Bertil Stridh, Ola Ols museum.
Bilden kommer från Inez Svenssons svärson, Matz Pettersson.
Namnad av Ernst Åkesson.

   
   

Kilhults gamla skola 1930-1932, klass 3 och 4
Bild ID: Skolkort_1930.

 Bakre rad. fr. v.
1 Ragnar Lundell, Kilhult. f. 24-01-1918
2 Okänd
3 Lundstedt?
4 Okänd
5 Okänd
6 Magnus Espersson, Harphult. f. 27-06-1922
7 Lundstedt?
8 Ivar Jönsson Kilhult f.1919

Andra rad bakifrån. Fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Evert Sandgren Harphult f.08.02.1920
4 Nils Ragnar Andersson Elmhult f.19.06.1920
5 Okänd
6 Magnus Espersson Harphult?
7 Okänd
8 Ingvar Nilsson Maa f. 03.05.1920
9 Nils Andersson Svensköp f.19.06.1920
10 Läraren Oskar Rignell f.

 

Andra rad. framifrån. Fr. v.
1 Okänd
2 Gunborg Persson Hulta f.28.04.1920
3 Okänd
4 Valborg?
5 Edit Persson Kilhult f.17.03.1920
6 Emmy Lindahl Hulta?
7 Ester Persson Högestad f.06.09.1919
8 Okänd
9 Okänd
10 Siri Lundberg Elmhult f.15.09.1919
11 Okänd
12 Ellen Nilsson Elmhult 11.01.1920

Främre rad. fr. v.
1 Altea Ljunggren, Kilhult. f. 17-10-1916
2 Annie Ljunggren, Kilhult. f. 17-10-1916
3 Ebba Nilsson Elmhult f.09.04.1921
4 Okänd
5 Okänd
6 Elsa Andersson Harphult f.04.10.1921
7 Iris Espersson Harphult f.13.02.1921
8 Okänd
9 Birgit Vilborgsson Svensköp f.01.11.1921
10 Ethel Vilborgsson Svensköp f.24.03.1920
11 Anna Greta Espersson Harphult f.22.01.1921

Klasslistan nedan gjord av Bertil Stridh, Ola Ols museum.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1930, klass 3-4
Bild ID: 0260a-Kilhults-skola-1930

Kilhults skola 1930 klass 3-4

Bakersta raden fr. v.
1
2 Gunnar Andersson Svensköp f. 02.10.1917
3 Helmer Persson Östensköp f. 18.11.1917
4 Nils Mårtensson Elmhult f 21.03.1917
5 Per Sandgren Harphult f. 14.06.1917
6
7 Johan Espersson, Harphult f. 03-07-1917
8
9

Mittersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8 Helga Nilsson?
9 Ellen Nilsson?
10 Lärarinnan Inez Lundgren f

Främre Raden Fr. v.
1 Rosa Jönsson Frejbrandt Svensköp f 14.04.1919
2 Signe Espersson Harphult f. 14.05.1918?
3 Siri Nilsson Elmhult f 12.08.1917
4 Lindahl?
5 Rut Wilborgsson Svensköp f. 25.01.1918
6 Elin Nilsson Elmhult f 19.05.1917
7

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults skola 1931 klass 5-6
Bild ID: 0262a-Kilhults-skola-1931

Kilhults skola 1931 klass 5-6

Lärare okänd

Bakre raden fr. v.
1 John Persson Kilhult f 30.01.1918
2
3 Malte Sandin Kilhult f 11.12.1918
4 Helmer Persson Östensköp f. 18.11.1917?
5
6 Gunnar Andersson Svensköp f 02.10.1917
7 Per Sandgren Harphult f. 14.06.1917?
8
9
10

Mittersta raden fr. v.
1 Nils Andersson?
2 Bror Espersson Harphult f 29.01.1919
3 Erik Johansson Svensköp f 28.10.1919
4
5
6 Ivar Jönsson Kilhult f 11.12.1919
7
8 Einar Persson Hulta f 20.05.1918
9
10 Gert Andersson Elmhult f 21.11.1918
11 Einar Nilsson Elmhult 25.03.1919

Främre raden fr. v.
1 Lindahl?
2 Siri Nilsson Elmhult f 12.08.1917??
3 Signe Espersson Harphult f. 14.05.1918?
4 Altea Kjungren, Kilhult, f. 17-10-1916
5 Annie ljungren, Kilhult f. 17-10-1916
6
7 Herta Isaksson Elmhult f 26.02.1918
8
9 Ellen Nilsson Elmhult f 11.01.1920??
10 Siri Lundberg Elmhult f 15.09.1919
11 Hildur Nilsson Elmhult f 25.07.1918
12 Gunnel Rignell Kilhult f 26.03.1919
13
14 Rosa Jönsson Frejbrandt Svensköp f 14.04.1919

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

 

   
   

Kilhult skola 1935, klass 5-6
Bild ID: Kilhultskola_1935_5-6.jpg

Bakersta raden fr. v.
1
2 Axel Espersson Harphult f. 07.08.1923
3 Gunnar Svensson Svensköp f. 19.06.1922
4
5
6
7 John Johansson Svensköp f. 13.01.1923
8

Mittersta raden fr. v.
1 Läraren Oskar Rignell f. 30.01.1882
2 Sven Åke Rignell f. 05.04.1930
3
4 Gunnar Mårtensson Elmhult f. 23.01.1922?
5
6
7 Karl Magnus Espersson Harphult f. 27.06.1922
8
9 Gösta Olofsson Kilhult f. 24.08.1923
10 Nils Olofsson f. 24.08.1923
11
12 Bertil Vinér Kilhult f. 26.05.1922?

Främre raden fr. v
1
2 Anna-Greta Jakobsson Hulta f. 03.10.1922
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Lilly Lundstedt Kilhult f. 09.07.1922
12

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

Hjälp oss gärna med att identifiera alla elever, som idag står som okända.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhult skola 1936, klass 5-6

Kilhults skola 1936 klass 5 - 6

Bakersta raden fr. v.
1 Gösta Olofsson Kilhult f. 24.08.1923
2 Nils Olofsson Kilhult f. 24.08.1923
3
4 Artur Andersson Svensköp?
5Axel Espersson?
6
7 John Johansson f. 13.01.1923
8
9
10
11
12

Mittersta raden fr. v.
1 Läraren Oskar Rignell f. 30.01.1882
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Främsta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6 Anna Greta Jakobsson Hulta?
7
8
9
10
Framför gruppen: Sven Åke Rignell f. 05.04.1930

 

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

Hjälp oss gärna med att identifiera alla elever, som idag står som okända.

   
   

Kilhult skola 1936
Bild ID: Kilhult/Skolklass_1930.

Bakre rad. Fr. v.
1 Einar Nilsson Bylycke f. 14.09.1926
2 Ingvar Persson Kilhult f. 03.08.1926
3 Pelle Nilsson Maa f.13.05.1925
4 Hugo Bengtsson Hulta f. 23.05.1925
5 Albert Olsson Kilhult f.18.04.1926
6 Hilding Persson Harphult f. 25.11.1924
7 Erik Olsson Harphult f.1926
8 Kurt Mårtensson Kilhult f. 27.12.1926
9 Nils Wilborgsson Svensköp f. 25.11.1924
10 Sjunne Andersson Svensköp f. 20.12.1926
11 Lave Nilsson Högestad f. 31.10.1925
12 Arvid Andersson Harphult f.16.05.1926

 

Mellersta rad. Fr. v.
1 Lärarinna Inez Lundgren f. 23.09.1898
2 Lennart Andersson Kilhult f. 25. 02. 1925
3 Lisa Lindahl Hulta f.06.06.1924
4 Lennart Nilsson Maa f. 1926
5 Siri Jakobsson Hulta f. 03.11.1924
6 Anna Nilsson Ågren Elmhult f. 13.05.1926
7 Sonja Persson Hulta f. 1926
8 Astrid Olofsson Elmhult f.16.10.1925
9 Greta Mårtensson Kilhult f.10.07.1925
10 Maja Espersson Harphult f.26.11.1925
11 Signe Gunborg Andersson Kilhult f.07.11.1926
12 Iris Lundstedt Kilhult f.16.11.1926

Främre rad. Fr. v.
1 Gunni Andersson Elmhult f.01.01.1925
2 Inga Nilsson Svensköp f 21.01.1925
3 Emmy Olsson Harphult f.1924
4 Asta Andersson Svensköp f.1924
5 Karin Olsson Kilhult f. 05.08.1926
6 Gunborg Andersson Elmhult f.27.10.1925
7 Elsa Lundberg Elmhult f.08.04.1926
8 Sven Åke Rignell Kilhult f.05.04.1930
   
   

Kilhults skola 1937
Bild ID: 0302-Kilhults-1937

Kilhults skola 1937 

1 John Persson (Permerup) Kilhult f. 10.01.1924
2 Åke Nilsson Elmhult f. 15.05.1924
3 Hilding Persson Fredriksborg Harphult f.25.11.1924
4 Nils Olof Persson Svensköp f. 22.02.1927
5
6
7
8
9
10 Lennart Andersson Kilhult f. 25.02.1925 
11 Sjunne Andersson Svensköp f. 30.12.1926
12 Nils Wilborgsson Svensköp f. 25.11.1924
13 Erik Jakobsson Hulta f. 10.11.1926
14 Ingvar Liljegren Kilhult f. 13.04.1927
15 Åke Wilborgsson Svensköp f. 28.07.1923
16 John Erik Johnsson Kilhult f. 15.09.1925
17 Nils Svensson Östensköp f. 08.11.1927
18 Karl Erik Espersson Harphult f. 02.08.1927
19 Sven Andersson Elmhult f. 29.01.1926?
20 Ivan Nilsson Bylycke f. 19.09.1927
21 Erik Olsson Harphult f. 1926
22
23 Maja Espersson Harphult f. 26.11.1925
24 Inga Nilsson Svensköp f. 21.01.1925
25 Oskar Rignell f. 31.01.1882
26 Greta Mårtensson Kilhult f. 10.07.1925
27 Signe Johansson Kilhult f. 13.09.1924
28 Linnea Nilsson Maa f. 192429
29
30 Elsa Persson Svensköp f. 08.07.1924
31
32
 

33
34
35 Lärarinnan Inez Lundgren f. 29.09.1898
36
37 Iris Lundstedt Kilhult f. 16.11.1926
38 Elsa Lundberg f. 08.04.1926?
39 Greta Winér Kilhult f. 08.01.1927
40 Signe Gunborg Andersson Kilhult f. 07.11.1926?
41 Karin Olsson Kilhult f. 05.08.1926?
42
43 Ingeborg Persson Svensköp f. 21.10.1925
44
45 Ella Olsson Kilhult f. 19.08.1929??
46
47 Siri Jakobsson Hulta f.03.11.1924
48
49
50 Inga Espersson Harphult f. 29.10.1927
51
52
53
54 Signe Persson Harphult f. 08.11.1927
55 Kjell Ingvar Persson Kilhult f. 03.08.1926
56 John Lindal Hulta f. 08.05.1926
57 Lave Nilsson Kilhult f. 31.10.1926
58 Albert Olsson Kilhult f. 18.04.1926
59 Lennart Nilsson Maa f. 1926
60 Einar Nilsson Bylycke f. 14.09.1926
61
62 Ture Andersson Kilhult f. 28.06.1927
63
64 Kurt Mårtenson Kilhult f.27.12.1926

Bilden insänd och identifierad av Bertil Strid

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1937
Bild ID: 0305a-Kilhult-1937

Kilhults skola 1937

Bakersta raden fr. v.
1
2
3 Sven Andersson?
4 Kurt Mårtensson Kilhult f. 27.12.1926
5
6 Astrid Olofsson?
7
8 Lave Nilsson Kilhult f. 10.31.1925
9
10
11
12

Mittersta raden fr. v.
1 Sjunne Andersson?
2
3
4
5
6
7 Iris Lundstedt Kilhult f. 11.16.1926
8
9
10
11 Siri Jakobsson?

Främre Raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7 Erik Jakobsson?
8

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults skola 1937
Bild ID: 0306b-Kilhult-1937

Kilhults skola 1937

Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
5 Astrid Olofsson?
6 Inga Nilsson?
7
8
9
10 Kurt Mårtensson Kilhult f. 27.12.1926
11 Sven Andersson?
12 Läraren Oskar Rignell f. 30.01.1882

Mittersta raden fr. v.
1
2
3 Siri Jakobsson?
4 Iris Lundstedt?
5
6
7
8
9
10
11
12

Främre raden fr. v.
1 Lave Nilsson Kilhult f. 31.10.1925
2
3
4
5
6
7
8

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1941, klass 3 och 4
Bild ID: Kilhults_1941-klass-3-4.

Bakersta rad. fr. v.
1 Sven Ove Persson Elmhult f.16.06.1931
2 Assar Nilsson Bylycke f.02.06. 1931
3 John Erik Svensson Elmhult f.01.11.1931
4 Ebbe Liljegren Kilhult f.15.06.1931
5 Ernst Lindahl Hulta f.26.10.1929
6 Gösta Jakobsson Hulta f.28.02.1931
7 Artur Nilsson Kilhult f.20.06.1931
8 Börje Karlsson Elmhult f.23.07.1931
9 Sigvard Andersson Harphult f.22.07.1931
10 Kerstin Jonsson Kilhult f.29.04.1931
11 Karin Persson Kilhult f.26.03.1932

Mellersta rad. fr. v.
1 Doris Nilsson Östensköp f.15.11.1931
2 Ulla Sävgren Hulta f.26.03.1932
3 Anna Svensson Östensköp f.07.03.1932
4 Margit Karlsson Elmhult f.10.10.1932
5 Elvy Hansson Svensköp f.26.05.1931
6 Brita Olsson Kilhult f.14.02.1931
7 Marta Olsson Kilhult f.14.02.1933
8 Inger Andersson Kilhult f.18.01 1932
9 Astrid Persson Elmhult f.27.03.1931
10 Nancy Henrysson Kilhult f.03.06.1932

Främre rad. fr. v.
1 Einar Andersson Kilhult f.06.03.1931*
2 Hans Erik Olsson Kilhult f.28.02.1931
3 Sven Uno Andersson Kilhult f.29.01.1932
4 Erik Persson Harphult f.05.06.1931
5 Agne Andersson Kilhult f.27.12.1930
6 Bengt Magnusson Kilhult f.25.09.1932
7 Gunnar Andersson Elmhult f.26.04.1932
8 Nils Olof Andersson Kilhult f.25.11.1931

Lärarinna Brita Bringström

*Einar Andersson Kilhult har  namngett skolkortet

   
   

Kilhult skola, våren 1942, klass 5 och 6
Bild ID: Skolklass_varen_1942.

Stående från vänster
1 Läraren Oskar Rignell f 30.01.1882
2 John Erik Andersson Elmhult f 26.11.1929
3 Nils Gösta Svensson Elmhult f 15.03.1930
4 Ingvar Andersson Harphult f 25.06.1929
5 Per Olofsson Elmhult f 15.11.1930
6 Sven Åke Rignell Kilhult f. 05.04.1930
7 Nils Gunnar Espersson f 04.06.1930
8 Bror Henrysson Kilhult f 18.10.1930
9 Lennart Lindström Hulta f 11.02.1930

Mittersta raden fr. v.
1 Kerstin Lundell Kilhult f 23.12.1930
2 Anna Lisa Persson Svensköp f 30.03.1929
3 Gullan Andersson Kilhult f 1929
4 Signe Persson Svensköp f 21.09.1930
5 Anna Brita Andersson Svensköp f 1930
6 Ester Nilsson Ågren Elmhult f 03.06.1929
7 Elly Persson Kilhult f 06.07.1929
8 Ella Persson Kilhult f 11.08.1929
9 Greta Persson Kilhult f 19.07.1930

Främre raden fr. v.
1 Stig Ingvar Nilsson Bylycke f 28.05.1929
2 Sven Svensson Östensköp f 13.10.1929
3 Karl Zentio Elmhult f 07.06.1930
4 Sigvard Haraldsson Elmhult f 17.05.1929
5 Gunnar Winér Kilhult f 25.05.1930
6 Torsten Lundell Kilhult f 21.12.1928

Namnad av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults skola 1943, klass 5 och 6
Bild ID: Kilhults_1943_klass-5-6.

Bakersta rad. fr. v.
1 Lärare Karl Johan Forsö
2 Nils Espersson Harphult f.04.06.1930
3 Per Olofsson Elmhult f.15.11.1930

Andra rad. bakifrån. Fr. v.
1 Einar Andersson Kilhult f.06.03.1931
2 John Erik Svensson Elmhult f.01.11.1931
3 Gösta Jakobsson Hulta f.28.02.1931
4 Ernst Lindahl Hulta f.26.10.1929
5 Börje Karlsson Elmhult f.23.07.1931
6 Sven Ove Persson Elmhult f.16.06.1931
7 Sven Åke Rignell Kilhult f.1930
8 Karl Zentio Elmhult f.07.06.1930
9 Nils Gösta Svensson Elmhult f.15.03 1930
10 Lennart Lindström Hulta f.11.02.1930
11 Bror Henrysson Kilhult f.18.10.1930

Tredje raden bakifrån, fr. v.
1 Anna Brita Andersson Kilhult f.1930
2 Doris Nilsson Östensköp f.15.11.1931
3 Brita Olsson Kilhult f.14.02.1931
4 Astrid Persson Elmhult f.27.03.1931
5 Elvy Hansson Svensköp f.26.05.1931
6 Greta Persson Kilhult f 19.07.1930
7 Signe Persson Svensköp f.21.09.1930
8 Kerstin Lundell Kilhult f.23.12.1930
9 Kerstin Jonsson Kilhult f.29.04.1931

Främre rad. fr. v.
1 Assar Nilsson Bylycke f.02.06.1931
2 Agne Andersson Kilhult f.27.12.1930
3 Erik Persson Harphult f.05.06.1931
4 Sigvard Andersson Harphult f.22.07.1931
5 Gunnar Winer Kilhult f.25.05.1930
6 Artur Nilsson Kilhult f.20.06.1931
7 Nils Olof Andersson Kilhult f.25.11.1931
8 Hans Erik Olsson Kilhult f.28.02.1931

Skolkortet har namngetts av Einar Andersson Kilhult

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1945  klass 5-6
Bild ID: 0345a-Kilhult_1945w_klass_5-6.

1 Kjell Espersson Harphult f. 25.02.1933
2 Sven Ove Persson Elmhult f. 16.06.1931
3 Sigvard Svensson Östensköp f. 16.12.1933
4 Algot Engström Högestad f. 07.08.1933
5 Läraren Edvin Hylén f. 20.03.1912
6 Nils Olof Andersson Kilhult f 25.11.1931
7 John Erik Svensson Elmhult f 01.11.1931
8 Evert Andersson Harphult f 08.10.1933
9 Knut Olsson Kilhult f 23.04.1933
10 Åke Nilsson Hulta f. 15.01.1933
11 Tore Sävgren Hulta f 30.12.1933
12 Sven Nilsson (Ågren) Elmhult f. 1932
13 Karin Persson Kilhult f. 26.03.1932
14 Inger Andersson Kilhult f 18.01.1932

15 Nancy Henrysson Kilhult f. 03.06.1932
16 Torsten Andersson Hulta Gård f 07.02.1933
17 Anna-Greta Pettersson Hulta f. 1933
18 Gunnar Andersson Elmhult f. 26.04.1932
19 Allan Jönsson Harphult f. 18.11.1933
20 Knut Nilsson (Ågren) Elmhult f. 1933
21 Anna Svensson Östensköp f. 07.03.1932
22 Elisabeth Espersson Harphult f 29.06.1933
23 Ella Svensson Elmhult f 20.01,1933
24 Ulla Sävgren Hulta f. 26.03.1932
25 Margit Karlsson Elmhult f 10.10.1932
26 Alva Andersson Maa f. 16.01.1933

Lärare Edvin Hylén f.

Bild och text insänd av Bertil Strid.

   
   

Kilhult skola 1946
Bild ID: Klihultskola_1946

Kilhults skola 1946
Lärare Edvin Hylén f. 20.03.1912

Bakre raden fr. v.
1 Elsa Andersson Kilhult f. 20.11.1933
2 Elisabet Espersson Harphult f. 29.06.1933
3 Ella Svensson Elmhult f. 20.01.1933
4 Arne Andersson Harphult f. 10.04.1934
5 Evert Andersson Harphult f. 08.10.1933
6 Algot Engström Högestad f. 07.08.1933
7 Kjell Espersson Harphult f. 25.02.1933
8 Sigvard Svensson Östensköp f. 16.12.1933
9 Einar Lundell Svensköp f. 15.07.1933

Mittersta raden fr. v.
1 Anna Stina Andersson Kilhult f. 19.02.1934
2 Anna Greta Pettersson Hulta f.12.06.1933
3 Alva Andersson Maa f. 16.01.1933
4 Maj-Britt Nilsson Hulta f. 24.03.1934
5 Ethel Persson Maa f. 18.03.1934
6 Eeva Astikainen f. 1934
7 Siri Svensson Östensköp f. 16.09.1934
8 Inga Persson Elmhult f. 20.07.1933
9 Gunnel Nilsson Elmhult f. 11.03.1934
10 Ingegärd Karlsson Harphult f. 30.11.1934

Främre raden fr. v.
1 Knut Nilsson Elmhult f. 26.07.1933
2 Åke Nilsson Hulta f. 15.01.1933
3 Knut Olsson Kilhult f. 23.04.1933
4 Tore Sävgren Hulta f. 30.12.1933
5 Erling Petersson Harphult f. 08.13.1934
6 Lennart Andersson Elmhult f. 28.02.1933
7Åke Persson Elmhult f. 20.07.1933
8 Ivan Persson Svensköp f. 13.10.1934
9 Allan Jönsson Harphult f. 18.11.1933

 

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

 

   
   
   

Kilhults skola 1946, klass 3 och 4
Bild ID: Kilhults-skola-1946.

Främre rad. fr. v.
1 Ture Persson Svensköp f 07.10.1936
2 Ingvar Espersson Kilhult f 1936
3 Olle Svensson Högestad f 27.09.1936
4 Bertil Nilsson Hulta f 04.10.1936
5 Torsten Petersson Harphult f 07.09.1936
6 Bertil Lindahl Hulta f 09.09.1935
7 Knut Bergqvist Kromsö f 07.01.1936
8 Alve Engdal Högestad f 05.06.1936

Mittersta rad. fr. v.
1 Erwin Stridh Svensköp f 10.02.1936
2 Maijan Niemelä Kilhult f 26.09.1936
3 Ulla Olsson Kilhult f 03.06.1936
4 Ingrid Lundell Kilhult f 13.10.1936
5 Marita Karlsson Hulta f 28.06.1935
6 Agneta Jönsson Högestad f 03.01.1935
7 Inga Abrahamsson Elmhult f 27.12.1935
8 Gunborg Andersson Maa f 02.10.1935
9 Inga Svensson Kilhult f 08.09.1936
10 Evy Nilsson Hulta f 26.03.1935
11 Doris Persson Elmhult f 24.06.1936
12 Matti Toumaala Ilnestorp f 06.11.1934

Bakre rad. fr. v.
1 Sten-Erik Persson Elmhult f 03.04.1936
2 Knut Evert Andersson Elmhult f 1936
3 Dagny Lundell Svensköp f 11.09.1935
4 Lena Niemelä Kilhult
5 Margit Olofson Elmhult f 1935
6 Inga Andersson Kilhult f 1933
7 Rut Fegler, lärare f 17.05.1906.
8 Gösta Jönsson Harphult f 23.07.1935
9 Göte Nilsson Östensköp f 1935
10 Per Bergqvist Kromsö f 31.07.1936
11 Sven Göte Andersson Kilhult f 1935
12 Assar Olsson Kilhult f 02.02.1935
13 Gunnar Persson Hulta f. 1933

13 Lärare Rut Fegler f 17.05.1906.

13 Bild och klasslistor insända av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhult skola 1946
Bild ID: Klihultskola_1946_01

Kilhults skola 1946 klass 3-4
Lärarinna Ruth Fegler f. 17.05.1906

Bakersta raden fr. v.
1 Doris Persson Elmhult f. 24.06.1936
2 Märta Olsson Kilhult f. 28.05.1933
3 Dagny Lundell Svensköp f. 11.09.1935
4 Marita Karlsson Hulta f. 28.06.1935
5 Margit Olofsson Elmhult f. 1935. 15.09.1935
6 Sven Göte Andersson Kilhult f. 28.12.1935
7 Gösta Jönsson Harphult f. 23.07.1935
8 Sten Erik Persson Elmhult f. 03.04.1936
9 Per Bergqvist Kromsö f. 31.07.1936
10 Göte Nilsson Östensköp f. 29.04.1935

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Ingrid Lundell Kilhult f. 13.10.1936
2 Anna-Maijan Niemelä f. 26.09.1936
3 Agneta Jönsson Högestad f. 03.01.1935
4 Lena Niemela Kilhult
5 Gunborg Andersson Maa f. 02.10.1935
6 Inga Abrahamsson Elmhult f. 27.12.1935
7 Ulla Olsson Kilhult f. 03.06,1936
8 Inga Svensson Kilhult f. 08.09.1936
9 Inga Andersson Piledal f. 10.10.1933
10 Evy Nilsson Hulta f. 26.03.1935
11 Birgit Prahl Hulta f. 11.08.1936

Tredje raden bakifrån fr. v.
1 Bertil Nilsson Hulta f. 04.10.1936
2 Alve Engdahl Maa f. 05.06.1936
3 Knut Bergqvist Kromsö f. 07.01.1935
4 Bertil Lindahl Hulta f. 09.09.1935
5 Stig Jakobsson Hulta f. 22.10.1936
6 Gunnar Persson Hulta f. 01.01.1933
7 Olle Svensson Elmhult f. 27.09.1936
8 Torsten Peterson Harphult f. 07.09.1936

Främre raden fr. v.
1 Matti Toumaala Ilnestorp f. 06.11.1934
2 Knut Evert Andersson Elmhult f. 21.03.1936
3 Erwin Stridh Svensköp f 10.02.1936
4 Karl Gustav Andersson Harphult f 19.12.1936
5 Ingvar Espersson Kilhult f 26.12.1936
6 Assar Olsson Kilhult f. 02.02.1935
7 Ture Persson Svensköp f. 07.10.1936

 

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

 

   
   

Kilhult skola 1947
Bild ID: Klihultskola_1947

Kilhults skola 1947 klass3-4
Lärarinna Ruth Fegler f. 17.05.1906

Bakersta raden fr. v
1 Knut Bergqvist Kromsö f. 07.01.1935
2 Bertil Nilsson Hulta f. 04.10.1936
3 Sten Erik Persson Elmhult f. 03.04.1936
4 Birgitta Lindmark Nilsson Elmhult f. 20.04.1934
5 Lärarinnan Ruth Fegler f. 17.05.1906
6 Evy Nilsson Hulta f. 26.03.1935
7 Sven Göte Andersson Piledal f. 28.12.1935
8 Bertil Lindahl Hulta f. 09.09.1935
9 Erwin Stridh Svensköp f. 10.02.1936

Mittersta raden fr. v.
1 Alve Engdahl Maa f. 05.06.1936
2 Karl Gustav Andersson Harphult f. 19.12.1936
3 Torsten Peterson Harphult f. 07.09.1936
4 Olle Svensson Elmhult f. 27.09.1936
5 Knut Evert Andersson Elmhult f. 21.03.1936
6 Ingvar Espersson Kilhult f. 26.12.1936
7 Ture Persson Svensköp f. 07.10.1936
8 Stig Jakobsson Hulta f. 22.10.1936

Främre raden fr. v.
1 Inga Abrahamsson Elmhult f. 27.12.1935
2 Ingrid Lundell Kilhult f. 13.10.1936
3 Doris Persson Elmhult f. 24.06.1936
4 Inga Svensson Kilhult f. 08.09.1936
5 Anna- Maijan Niemelä Kilhult f. 26.09.1936
6 Ulla Olsson Kilhult f. 03.06.1936

 

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults skola 1947, klass 5 och 6
Bild ID: Kilhults-skola-1947-klass-5-6

Kilhults skola 1947, klass 5 och 6
Övre raden Fr. v.
1 Göte Nilsson Östensköp f.1935
2 Sven Göte Andersson Kilhult f.1935
3 Sten Erik Nilsson Elmhult f.03.04.1936
4 Birgitta Nilsson (Lindmark) Elmhult f.1934
5 Margit Olofsson Elmhult f.15.09.1935
6 Inga Andersson Piledal f. 10.10.1933
7 Gunborg Andersson Maa f.02.10.1935
8 Dagny Lundell Svensköp f.11.09.1935
9 Stig Jakobsson Hulta f.22.10.1936
10 Gösta Jönsson Harphult f.23.07.1935
11 Torsten Petersson Harphult f.07.09.1935
12 Bertil Lindahl Hulta f.09.09.1935
13 Kjell Karlsson Hulta Gård f.31.03.1935

 

Främre rad. fr. v.
1 Knut Evert Andersson Elmhult f.1936
2 Ture Persson Svensköp f.07.10.1936
3 Bertil Nilsson Hulta f.04.10.1936
4 Evy Nilsson Hulta f.26.03 1935
5 Inga Abrahamsson Elmhult f1935
6 Doris Persson Elmhult f.24.06.1936
7 Ulla Olsson Kilhult f. 03.06.1936
8 Ingrid Lundell Kilhult f.13.10.1936
9 Inga Svensson Kilhult f.08.09.1936
10 Anna-Maijan Niemela f.26.09.1936
11 Alve Engström Maa f.05.06.1936
12 Olle Svensson Höghult f.27.09.1936
13 Ingvar Espersson Kilhult f.26.12.1936
14 Carl Gustav Andersson Harphult f.19.12.1936
15 Knut Bergqvist Kromsö f.07.01.1935

 Lärare Edvin Hylen f.20.03.1912.

Gunborg Andersson g. Lybeck, har namngett skolkortet.

Delförstoringar av bilden ovan. Kilhults skola 1947 klass 5-6.

   


Kilhults skola 1949 klass 3 och 4
Bild ID: 0385a-Kilhults-skola-1949_klass_3-4
Kilhults skola 1949 klass 3-4

Bakersta raden fr. v.
1 Knut-Evert Andersson Elmhult f. 21.03.1936
2 Bengt Andersson Harphult f. 31.08.1937
3 Arne Andersson Maa f.27.04.1938
4 Stig Lundstedt Kilhult f. 31.03.1937
5 Nisse Ottosson Kilhult f. 31.03.1937
6 ?
7 Egon Nordholm Kilhult f. 24.11.1937
8 Östen Gunnarsson Kilhult f. 11.12.1937
9 Uno Nilsson Hulta f. 03.09.1936
10 Lärarinnan Rut Fegler f. 17.05.1906
11 Folke Lindal Hulta f. 15.09.1937
12 Kurt Pålsson Svensköp f. 05.04.1938
13 Elon Nilsson Skogsdala f. 11.07.1938
14 Börje Andersson (Kristiansson) Kilhult f. 1937
 Främre Raderna fr. v.
1 Gunborg Persson Harphult f. 03.03.1938
2 Evy Olsson Kilhult f 27.09.1937
3 Ethel Sandgren Kilhult f. 12.12.1937
4 Inga Persson Harphult f. 18.01.1937
5 Inger/Anna-Stina Nilsson Hulta f. 24.05.1938
6 Viola Espersson Harphult f. 01.04.1937
7 Ingmarie Jönsson Hulta f. 24.08.1937?
8 Britt Wilborgsson Kilhult f. 25.10.1937
9 Helli Riutta Elmhult2 f. 1937 Per Mårtenssons
10 Doris Svensson Östensköp f. 22.05.1937
11 Asta Bergquist Kromsö f. 18.05.1938
12 Gulli Olsson Kilhult f. 30.05.1938
13 Maj-Britt Svensson Elmhult f. 01.08.1937
14 Ture Olsson Kilhult f. 18.12.1938
15 Torsten Persson Elmhult f. 09.11.1937 
Gösta Stridh är inte med på skolfoto när det togs.

Källa: Foto och klasslista, Bertil Stridh.
   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1950, klass 3 och 4
Bild ID: Kilhults-skola-1950a.

Bakersta rad. fr. v.
1 Ann-Mari Nilsson (Lindmark) Elmhult f 06.06.1939
2 Birgit Svensson Elmhult f 16.08.1939
3 Pirko Ryutta, Elmhult f. 17.08.1938
4 Gunni Persson Fredriksborg f 21.03.1939
5 Essie Pålsson Svensköp f 05.03.1939
6 Aina Torvaldsson Timan f 04.03.1939
7 Ulla Olofsson Svensköp f 26.01.1939
8 Eva Sjöstrand Svensköp f 11.10.1940
9 Sonja Lundell Svensköp f 24.07.1939
10 Eivor Petersson Harphult f 26.09.1940
11 Evy Nilsson Ilnestorp f 01.04.1940

Andra raden bakifrån Fr. v.
1 Gunni Svensson Elmhult f 21.12.1940
2 Siv Johansson Kilhult f 26.08.1940
3 Doris Ottosson Elmhult f 16.10.1940
4 Mimmi Ohlin Kilhult f 24.11.1940
5 Ulla Sandgren Kilhult f 29.05.1939
6 Berit Nilsson Skogstorp f 15.05.1939
7 Maj-Britt Svensson Elmhult f 01.08.1937
8 Ingrid Olsson Kilhult f 10.07.1939
9 Anna-Kerstin Andersson Harphult f 29.06.1940

Tredje raden bakifrån fr. v.
1 Bertil Andersson Kilhult f 15.09.1939
2 Evert Andersson Hulta Gård f 21.04.1939
3 Gert Månsson Timan f. 28.09.1938
4 Bertil Persson Östensköp f 27.03.1940
5 Kurt Henrysson Kilhult f 14.l10.1939
6 Evald Martinsson Timan f 04.02.1939
7 Bo Stihl Timan f. 09.10.1940
8 Per Jönsson Harphult f 08.09.1940
 

Främre raden Fr. v.
1 Karl Gustav Persson Östensköp f 16.06.1940
2 Sven-Åke Bergqvist Kromsö f 30.11.1939
3 Kurt Georg Nilsson Hulta f 18.12.1939
4 Seved Nelander Harphult f 13.10.1940
5 John Abrahamsson Elmhult f 28.01.1939

Lärarinna Rut Fegler

Bilden tillställd av Siv Pålsson
Namnad av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults skola 1951, klass 3 och 4
Bild ID: Kilhults-skola_1951a.

Bakersta rad. fr. v.
1 Doris Ottosson Elmhult f.16.10.1940
2 Eva Sjöstrand Svensköp f.11.10.1940
3 Evy Nilsson Ilnestorp f.01.04.1940
4 Anna Greta Bergqvist Kromsö f.30.06.1941
5 Ulla Olofsson Svensköp f.26.01.1940
6 Anna Kerstin Andersson Harphult f.29.06.1940
7 Sigbritt Lundstedt Kilhult f.19.06.1941
8 Birgitta Strömbäck Hulta
9 Gudrun Karlsson Elmhult f.25.11.1941
10 Anna Gertrud Olsson Bylycke f.12.08.1941

Mittersta rad. fr. v.
1 Börje Andersson Kilhult f.30.04.1941
2 Seved Nelander Harphult f.13.10.1940
3 Karl Gustav Persson Östensköp f.16.06.1940
4 Per Jönsson Harphult f.08.09.1940
5 Bertil Persson Östensköp f.27.03.1940
6 Georg Persson Kilhult f.03.09.1941
7 Per Roland Nilsson Hulta f.26.06.1941
8 Kurt Georg Nilsson Hulta f.18.12.1939

Främre rad.fr. v.
1 Eivor Petersson Harphult f.26.09.1940
2 Mimmi Ohlin Kilhult f. 24.11.1940
3 Siv Johansson Kilhult f.26.08.1940
4 Berit Ingelsson Kilhult f.17.10.1941
5 Inger Olsson Hulta f.21.11.1941
6 Gunni Svensson Elmhult f.21.12.1940
7 Astrid Jakobsson Hulta f.18.12.1941
8 Britt Olsson Kilhult f 16.07.1941

Lärarinna Rut Fegler f. 17.05.1906

Bilden tillställd av Siv Pålsson
Namnad av Bertil Stridh.

   
   

Unga odlare 1951
Bild ID: Odlare_1951

1 Rut Fegler Tollarp f 17.05.1906
2 Gunni Persson Fredriksborg f 21.03.1939
3 Britt Vilborgsson Kilhult f 25.10.1937
4 Gunnel Nilsson Skogsdala f 11.03.1934
5 Ingrid Lundell Kilhult f 13.10.1936
6 Gulli Olsson Kilhult f 30.05.19387
 Anna Stina Nilsson Hulta f 24.05.1938
8 Evy Nilsson Hulta f 26.03.1935
9 Evy Olsson Kilhult f 27.09.1937
10 Siv Johansson Kilhult f 26.08.1940
11Pirkko?
12 Viola Espersson Harphult f 01.04.1937
13 Sven-Åke Bergqvist Kromsö f 30.11.1939
14 Folke Lindahl Hulta f 15.09.1937
15 Margit Olofsson Elmhult f 15.09.1935
16 Evald Martinsson Timan f 04.02.1939
17 Bertil Andersson Kilhult f 15.09.1939
18 Elon Nilsson Skogsdala f 11.07.1938
19 Per Jönsson Harphult f 08.09.1940
20 Erwin Stridh Svensköp f 10.02.1936
21 Uno Nilsson Hulta f. 1936
22 Evert Andersson Hulta Gård f 21.04.1939
23 Sten-Erik Persson Elmhult f 03.04.1936
24 Bengt Andersson Harphult f 31.08.1937
25 Torsten Persson Elmhult f. 09.11.1937
26 Allan Ljunglöf, ledare för Unga Odlare f 17.09.1921
27 Börje Andersson (Kristiansson) Kilhult f 01.02.1937
28 Bo Stihl Timan f. 09.10.1940
29 Seved Nelander Harphult f 13.19.1940
30 Nils Ottosson Kilhult f 31.03.1937
31 Kurt Georg Nilsson Hulta f 18.12.1939
32 Östen Gunnarsson Kilhult f 11.12.1937
33 Ture Olsson Kilhult f 18.12.1936
34 Bertil Persson Östensköp f 27.03.1940

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   


Kilhults skola 1952
Bild ID: Kilhultsskola_1952

Kilhults skola 1952 lärare Folke Wrammerfors

Bakersta raden fr. v.
1 Ture Olsson Kilhult f. 18.12.1938
2 Bertil Andersson Kilhult f. 15.09.1939
3 Gunni Persson Harphult f. 21.03.1939
4 Berit Nilsson Skogstorp f. 15.05.1939
5 Ethel Sandgren Kilhult f. 12.12.1937
6 Gunborg Persson Harphult f. 03.03.1938
7 Gulli Olsson Kilhult f. 30.05.1938
8 Ingrid Olsson? Annmari?
9 Sonja Lundell Svensköp f. 24.07.1939
10 Läraren Folke Wrammerfors f. 02.01.1928

Mellersta raden fr. v.
1 Kurt Henrysson Kilhult f. 14.10.1939
2 Elon Nilsson Skogsdala f. 11.07.1938
3 Evald Martinsson Timan f. 04.02.1939
4 Arne Andersson Maa f. 27.04.1938
5 Folke Lindahl Hulta f. 15.09.1937
6 Bertil Ohlin Kilhult f. 14.04.1038
7 Sven-Åke Bergqvist Kromsö f. 30.11.1939
8 John Abrahamsson Elmhult f. 28.01.1939
9 Stig Lundstedt Kilhult f. 31.03.1937
10 Gösta Stridh Svensköp f. 26.02.1938
11 Östen Gunnarsson Kilhult f. 11.12.1937

 

 Främre raden fr. v.
1 Ulla Sandgren Kilhult f. 29.05.1939
2 Asta Bergqvist Kromsö f. 18.05.1938
3 Inger Anna-Stina Nilsson Hulta f. 24.05.1938
4 Birgit Svensson Elmhult f. 16.08.1939
5 Essie Paulsson Kilhult f. 24.07.1939
6 Aina Torvaldsson Timan f. 04.03.1939
7 Maj-Britt Svensson Elmhult f. 01.08.1937
8 Pirko Ryutta Elmhult f. 17.08.1938

Bild och textkälla: Bertil Stridh
   
   
   

Kilhult skola 1952, klass 3-4
Bild ID: Klihultskola_1952

Kilhults skola 1952 klass 3 - 4

Bakersta raden fr. v.
1 Lärarinnan Rut Fegler f.
2 Nils Svensson Elmhult f. 22.09.1942
3 Bengt Martinsson Timan f. 08.11.1942
4 Gulli Olsson Bylycke f. 29.03.1943
5 Astrid Jakobsson Hulta f.18.12.1941
6 Torsten Persson Elmhult f. 09.11.1937
7 Ulla Abrahamsson Elmhult f.08.08.1942
8 Sonja Nelander Harphult f. 19.09.1942
9 Ingvar Nilsson Skogstorp f. 25.03.1942
10 Erik Persson Elmhult f. 29.10.1941

Mittersta raden fr. v.
1 Per Roland Nilsson Hulta f. 26.06.1941
2 Per Sandgren Kilhult f. 14.11.1942
3 Sven Vilborgsson Kilhult f. 13.10.1942
4 Sigurd Bjärneroth Svensköp f. 13.02.1942
5 Allan Malm Hulta f. 04.03.1942
6 Gert Nordgren Timan f. 30.05.1942
7 Lars Persson Maa f. 18.07.1942
8 Georg Persson Kilhult f. 03.09.1941
9 Börge Andersson Kilhult f. 30.04.1941
10 Kalle Lindal Hulta f. 12.12.1942
11 Nils Gunnar Petersson Eskilstorp f. 22.08.1942

Främre raden fr. v.
1 Bengt Åke Olsson Kilhult f. 04.10.1942
2 Sigbritt Lundstedt Kilhult f. 19.06.1941
3 Gudrun Karlsson Elmhult f. 25.11.1941
4 Berit Ingelsson Kilhult f. 17.10.1941
5 Anna Greta Bergquist f. Krömsö f. 30.06.1941
6 Signe Persson Östensköp f. 28.12.1942
7 Solvig Pålsson Elmhult f. 27.08.1942
8 Inger Olsson Hulta f. 21.11.1941
9 Inger Andersson Harphult f. 12.12.1942
10 Olle Henrysson Kilhult f. 23.05.1942

 

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhultskola 1952, klass 5 och 6
Bild ID: Skolklass_Kilhult_1952.

Stående fr. v.
1 Läraren Edvin Hylén f 20.03.1912
2 Inger Olsson Hulta f 21.11.1941
3 Ulla Olofsson Svensköp f 26.01.1940
4 Siv Johansson Kilhult f 26.08.1940
5 Eva Sjöstrand Svensköp f 11.10.1940
6 Bertil Persson Östensköp f 27.03.1940
7 Anna-Kerstin Andersson Harphult f 29.06.1940
8 Karl-Gustav Persson Östensköp f 16.06.1940
9 Evy Nilsson Ilnestorp f 01.04.1940
10 Anna-Greta Bergqvist f 30.06.1941
11 Eivor Petersson Harphult f 26.09.1940
12 Sigbritt Lundstedt Kilhult f 19.06.1941

Mittersta raden fr. v
1 Doris Ottosson Elmhult f 16.10.1940
2 Gudrun Karlsson Elmhult f 25.11.1941
3 Mimmi Ohlin Kilhult f. 24.11. 1940
4 Gunni Svensson Elmhult f 21.12.1940
5 Britt Olsson Kilhult f 16.07.1941
6 Astrid Jacobsson Hulta f 18.12,1941
7 Berit Ingelsson Kilhult f 17.10.1941
8 Anna Gertrud Olsson Bylycke f 12.08.1941

Främre raden fr. v.
1 Per Jönsson Harphult f 08.09.1940
2 Seved Nelander Harphult f 13.10.1940
3 Börje Andersson Kilhult f 30.04.1941
4 Per Roland Nilsson Hulta f 26.06.1941
5 Georg Nilsson Hulta f 18.12.1939
6 Kjell Svensson Högestad f 08.02.1941
7 Georg Persson Kilhult f 03.09.1941

Namnad av Bertil Stridh

   
   

Kilhults skola, vintern 1953-1954
Foto: Bertil Stridh, Ola Ols Museum
Bild ID: Kilhult-skola_1953-1954.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola, 1953, klass 3-4
Bild ID: Bild ID: Skolklass_Kilhult_1953

 Kilhults skola 1953 klass 3-4
Lärarinna Rut Fegler f 17.05.1906

Bakerst rad. fr. v.
1 Nils Gunnar Petersson Harphult f 22.08.1942
2 Sigurd Bjärneroth Svensköp f 13.02.1942
3 Lars Persson Maa f 18.07.1942
4 Sven Vilborgsson Kilhult f 13.10.1942
5 Solvig Pålsson Elmhult f 27.08.1942
6 Signe Persson Östensköp f 28.12.1942
7 Alvi Svensson Högestad f 12.08.1942
8 Inger Andersson Harphult f 12.12.1942
9 Gulli Olsson Bylycke f 29.03.1943

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Ulla Abrahamsson Elmhult f 08.08.1942
2 Sonja Nelander Harphult f 19.09.1942
3 Ann-Mari Malm Hulta f 02.09.1943
4 Inga Axelsson Elmhult f 03.08.1943
5 Inga-Maj Bergqvist Kromsö f 04.05.1943
6 Ethel Ottosson Elmhult f 19.05.1943
7 Lilian Sävgren Hulta f 19.04.1943
8 Siv Nordgren Timan f 03.01.1944
9 Inger Persson Timan f 03.08.1943

Tredje raden bakifrån fr. v.
1 Kalle Lindahl Hulta f 12.12.1942
2 Bengt Martinsson Timan f 08.11.1942
3 Gert Nordgren Timan f 30.05.1942
4 Olle Henrysson Kilhult f 23.05.1942
5 Ingvar Nilsson Skogstorp f 25.03.1942
6 Per Sandgren Kilhult f 14.11.1942
7 Nils Svensson Elmhult f 22.09.1942
8 Karl-Axel Ohlin Kilhult f 18.03.1943

Främre rad. fr. v.
1 Allan Malm Hulta f 04.03.1942
2 Erik Persson Elmhult f 29.10.1941
3 Bertil Karlsson Elmhult f 23.05.1943
4 Bertil Stridh Svensköp f 13.05.1943
5 Bengt Åke Olsson Kilhult f 04.10.1942
6 Sven-Åke Kristoffersson Svensköp f 24.01.1943
7 Göran Olofsson Svensköp f 20.10.1943

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults skola 1953, klass 3 och 4
Bild ID: Kilhults-skola-1953.

Bakersta rad. fr. v.
1 Sven Vilborgsson Kilhult f.13.10.1942
2 Sigurd Bjärneroth Svensköp F.13.02.1942
3 Bertil Karlsson Elmhult f.23.05.1943
4 Nils Gunnar Petersson Harphult f.22.08 1942
5 Allan Malm Hulta f.04.03.1942
6 Signe Persson Östensköp f.28.12.1942
7 Solvig Pålsson Elmhult f.27.08.1942
8 Ulla Abrahamsson Elmhult f.08.08 1942
9 Lars Persson Maa f.18.07.1942
10 Gert Nordgren Timan f.30.05.1942
11 Kalle Lindahl Hulta f.12.12.1942
12 Erik Persson Elmhult f.29.10, 1941

 Mittersta rad.fr. v.
1 Ingvar Nilsson Skogstorp f.25.03.1942
2 Gulli Olsson Bylycke f.29.03.1943
3 Inga-Maj Bergqvist Kromsö f.04.05.1943
4 Ethel Ottosson Elmhult f.19.05.1943
5 Lilian Sävgren Hulta f.19.04.1943
6 Inger Persson Timan f.03.08.1943
7 Siv Nordgren Timan f.03.01.1944
8 Ann Mari Malm Hulta f.02.09.1943
9 Inga Axelsson Elmhult f.03.08.1943
10 Alvi Svensson Högestad f.12.08.1942
11 Inger Andersson Harphult f.12.12.1942
12 Sonja Nelander Harphult f.19.09.1942

Främre rad. fr. v.
1 Per Sandgren Kilhult f.14.11.1942
2 Karl Axel Ohlin Kilhult f.18.03.1943
3 Bengt Åke Olsson Kilhult f.04.10.1942
4 Bengt Martinsson Timan f.08.11.1942
5 Olle Henrysson Kilhult f.23.05.1942
6 Sven Åke Christoffersson Svensköp f.24.01.1943
7 Göran Oloffson Svensköp f. 20.10.1943
8 Nils Svensson Elmhult f.22.09.1942
9 Bertil Stridh Svensköp f.13.05.1943

9 Lärare Rut Fegler f.17.05.1906

8 Bild och klasslistor insända av Bertil Stridh.

   
   

Kilhults skola 1954, klass 5 - 6
Bild ID: 0524a-Kilhults-skola-1954

Kilhults skola 1954 klass 5 - 6

Bakersta raden fr. v.
1 Bertil Persson Östensköp f. 27.03.1940
2 Anna-Greta Bergqvist Kromsö f. 30.06.1941
3 Eivor Petersson Harphult f. 26.09.1940
4 Eva Sjöstrand Svensköp f. 11.10.1940
5 Evy Nilsson Ilnestorp f. 01.04.1940
6 Anna-Kerstin Andersson Harphult f. 29.06.1940
7 Ulla Olofsson Svensköp f. 26.01.1940
8 Ann-Mari Nilsson Elmhult f. 06.06.1939
9 Siv Johansson Kilhult f. 26.08.1940
10 Läraren Folke Wrammerfors f. 02.01.1928

Mittersta raden fr. v.
1 Doris Ottosson Elmhult f. 16.10.1940
2 Inger Olsson Hulta f. 21.11.1941
3 Mimmi Ohlin Kilhult f. 24.11.1940
4 Gudrun Karlsson Elmhult f. 25.11.1941
5 Berit Svensson Kilhult
6 Berit Ingelsson Kilhult f. 17.10.1941
7 Astrid Jakobsson Hulta f. 18.12.1941
8 Sigbritt Lundstedt Kilhult f. 19.06.1941
9 Gunni Svensson Elmhult f. 21.12.1940

 

Främre raden fr. v.
1 Seved Nelander Harphult f. 13.10.1940
2 Kjell Svensson Högestad f. 08.02.1941
3 Karl Gustav Persson Östensköp f. 16.06.1940
4 Kurt Nilsson Hulta f. 18.12.1939
5 Börje Andersson Kilhult f. 30.04.1941
6 Roland Nilsson Hulta f. 26.06.1941

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1954, klass 5. Gick i missionshuset
Bild ID: Klihultskola_1954

Kilhults skola 1954 klass 5 gick i missionshuset.
Lärare Edvin Hylén f. 20.03.1912

Bakersta raden fr. v.
1 Bengt Åke Olsson Kilhult f.04.10.1942
2 Ingvar Nilsson Skogstorp f. 25.03.1942
3 Sigurd Bjärneroth Svensköp f. 13.02.1942
4 Gert Nordgren Timan f. 30.05.1942
5 Allan Malm Hulta f. 04.03.1942
6 Kalle Lindal f. 12.12.1942
7 Lars Persson Maa f. 18.07.1942
8 Per Sandgren Kilhult f. 14.11.1942

Mellersta raden fr. v.
1 Gulli Olsson Bylycke f. 29.03.1943
2 Alvi Svensson Högestad f. 12.08.1942
3 Signe Persson Östensköp f. 28.12.1942
4 Sonja Nelander Harphult f. 19.09.1942
5 Ulla Abrahamsson Elmhult f. 08.08.1942
6 Erik Persson Elmhult f. 29.10.1941
7 Bengt Martinsson Timan f.08.11.1942

Främsta raden fr. v.
1 Nils Svensson Elmhult f. 22.09.1942
2 Sven Vilborgsson Kilhult f. 13.10.1942

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Kilhult gamla skola våren 1954, klass 3 och 4
Bild ID: Kilhult/Skolklass_1953-1954.

Bakersta raden fr. v.
1 Rune Persson Norreskog f 25.06.1944
2 Göran Olofsson Svensköp f 20.10.1943
3 Karl Axel Ohlin Kilhult f 18.03.1943
4 Bertil Karlsson Elmhult f 23.05.1943
5 Sven-Åke Christoffersson Svensköp f 24.01.1943
6 Bertil Stridh Svensköp f 13.05.1943
7 Jan-Erik Martinsson Timan f 29.12.1944
8 Ronald Persson Kilhult f 17.05.1944
9 Jan Johansson Östensköp f 12.05.1944
10 Lärarinnan Rut Fegler f 17.05.1906

Främre raden fr. v.
1 Inga-Maj Bergqvist Kromsö f 04.05.1943
2 Ethel Ottosson Elmhult f 19.05.1943
3 Inga Axelsson Elmhult f 03.08.1943
4 Lilian Sävgren Hulta f 19.04.1943
5 Inger Persson Timan f 03.08.1943
6 Siv Nordgren Timan f 03.01.1944
7 Marianne Christoffersson Svensköp f 15.03.1944
8 Gunnel Nilsson Hulta f 30.01.1945
9 Ingrid Andersson Hulta Gård f 25.04.1944
10 Berit Svensson Högestad f 30.09.1944
11Ann-marie Malm Hulta f 02.09.1943
Saknas på kortet:
Arne Jakobsson Hulta f 02.10.1944
Ronald Persson Kilhult f 17.05.1944

Bild och text: Bertil Stridh

   
   

Kilhults skola 1955 klass 3-4
Bild ID: NES_009b.

1 Nils Albert Sävgren Hulta f 18.12.1945
2 Bo Sandgren Harphult f07.10.1945
3 Olle Bertilsson Elmhult f 16.10.1945
4 Nils Erik Sjöstrand Svensköp f 31.07.1945
5 Egon Gunnarsson Kilhult f.25.07.1945
6 Ronald Persson Kilhult f 17.05.1944
7 Jan Johansson Östensköp f 12.05.1944
8 Arne Jakobsson Hulta f 02.10.1944
9 Jan Erik Martinsson Timan f 29.12.1944
10 Rune Persson Norreskog f 25.06.1944
11 Berit Svensson Högestad f 30.09.1944
12 Ingrid Andersson Hulta Gård f 25.04.1944
13 Marianne Kristoffersson f 15.03.1944
14 Roland Persson Kilhult f 17.05.1944
15 Villy Oscarsson Kilhult f 22.05.1944
16 Gunnel Nilsson Hulta f 30.01.1945
17 Ingegerd Isaksson Elmhult f 10.06.1945
18 Marianne Ottosson f 03.04.1945
19 Birgit Petersson Harphult f 22.12.1945
20 Lena Frostmar Kilhult f 07.03.1945
21 Rolf Oscarsson Kilhult f 28.11.1945
22 Nils Ottosson Elmhult f 26.09.1944
23 Gun Andersson Kilhult f 02.01.1945
24 Inger Andersson Elmhult f 25.07.1945
25 Barbro Nilsson Bokelund f 04.02.1945
26 Lärarinnan Rut Fegler f 17.05.1906

Namnad av Bertil Stridh
Bild från Nils-Erik Sjöstrand.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1955, klass 7
Bild ID: 0525a-Kilhults-skola-1955

Kilhults skola 1955 klass7

Stående raden fr. v.
1 Bo Gustavsson Satserup
2 Sven Nilsson Kyle f. 08.11.1941
3 Bengt Nilsson, Satserup f.20.05.1941
4 Göran Nilsson
5 Sune Pedersson Kylestorp f. 1940
6 Börje Andersson Kilhult f. 30.04.1941
7 Georg Persson Kilhult f. 03.09.1941
8 Kjell Svensson Högestad 08.02.1941
9 Kurt Oscarsson Kilhult f. 24.05.1941
10 Läraren Folke Wrammerfors f. 02.01.1928

Bortre sittande raden.
1 Barbro Månsson Benarp f.31.04.1941
2 Anna - Greta Bergqvist Kromsö f. 30.06.1941
3 Greta Andersson Råset  f. 30.04.1941
4 Berit Ingelsson Kilhult f. 17.10.1941

Mittersta raden.
1 Astrid Jakobsson Hulta f. 18.12.1941
2 Inger Olsson Hulta f. 21.11.1941
3 Sigbritt Lundstedt Kilhult f. 19.06.1941
4 Gudrun Karlsson Elmhult f. 25.11.1941

Högra raden.
1 Barbro Nilsson
2 Roland Nilsson Hulta f. 26.06.1941
3 Jan Nilsson Benarp

Bild och klasslista insända av Bertil Stridh

   
   
   

Kilhult skola, skolkökselever 1955
Bild ID: Skolkokselever.

Från vänster
1 Astrid Jakobsson Hulta f 18.12.1941
2 Berit Ingelsson Kilhult f 17.10.1941
3 Kjell Svensson Högestad f 08.02.1941
4 Anna-Greta Bergqvist Kromsö f 30.06.1941
5 Per Roland Nilsson Hulta f 26.06.1941
6 Kurt Oscarsson Kilhult f 24.05.1941
7 Börje Andersson Kilhult f 30.04.1941
8 Skolkökslärarinnan Gunnel Frostmar f. 01.01.1915
9 Georg Persson Kilhult f 03.09.1941
10 Gudrun Karlsson Elmhult f 25.11.1941
11Inger Olsson Hulta f 21.11.1941
12 Sigbritt Lundstedt Kilhult f 19.06.1941

Källa: Bertil Stridh.
   
   

Kilhult skola, skolkökselever 1955
Bild ID: Skolkoksavslutning_1955.

Sittande t.v. skolkökslärarinna Gunnel Frostmar. Flinten framför är hennes man Oskar Frostmar, föreståndare på lokalföreningen. Inger Nilsson Hulta serverar skolstyrelsens ordförande Johannes Olsson Råbyvång. Kurt Oscarsson serverar Ester Lundstedt Kilhult.

Kilhults gamla skola
Bild ID: HH_3331

Från vänster

 

 
   

Kilhults skola 1956, klass 5 och 6
Bild ID: Kilhults-skola-1956.

1 Roland Persson Kilhult f 17.05.1944
2 Ronald Persson Kilhult f 17.05.1944
3 Villy Oscarsson Kilhult f 22.05.1944
4 Rune Persson Kilhult f 25.06.1944
5 Bertil Stridh Svensköp f 13.05.1943
6 Arne Jakobsson Hulta f 02.10.1944
7 Bertil Karlsson Elmhult f 23.05.1943
8 Berit Svensson Högestad f 30.09.1944
9 Marianne Kristoffersson Svensköp f 15.03.1944
10 Gunnel Nilsson Hulta f 30.01.1945
11 Jan Johansson Östensköp f 12.05.1944
12 Ingrid Andersson Hulta Gård f 25.04.1944
 

13 Karl-Axel Ohlin Kilhult f 18.03.1943
14 Sven-Åke Kristoffersson Svensköp f 24.01.1943
15 Göran Olofsson Svensköp f 20.10.1943
16 Jan Erik Martinsson Timan f 1944
17 Läraren Edvin Hylen f 20.03.1912
18 Lilian Sävgren Hulta f 19.04.1943
19 Siv Nordgren Timan f 03.01.1944
20 Ethel Ottosson Elmhult f 19.05.1943
21Inger Persson Timan f 03.08.1943
22 Ann-Mari Malm Hulta f 02.09.1943
23 Inga-Maj Bergqvist Kromsö f 04.05.1943
Lärare Edvin Hylen

Bild och klasslista insända av Bertil Stridh

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1956, klass 7
Bild ID: 0583a-Kilhults-skola-1956

Kilhults skola 1956 klass 7, Lärare Folke Wrammerfors

1 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942
2 Allan Malm Hulta f. 04.03.1942
3 John Jönsson Benarp f. 03.07.1941
4 Ingvar Nilsson Skogstorp f. 25.03.1942
5 Bengt Åke Olsson Kilhult f. 04.10.1942
6 Ingrid Carlsson Hörby1:5 f. 08.07.1942
7 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
8 Gunnar Håkansson Stavröd f. 10.01.1942
9 Nils Svensson Elmhult f. 22.09.1942
10 Sigurd Bjärneroth Svensköp f. 13.02.1942
11 Sven Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
12 Ulla-Maj Ottosson f. 14.05.1942
13 Aina Conradsson Äspinge f. 04.12.1942
14 Agne Sjöland Gammalstorp f. 21.07.1942
15 Kalle Lindal Hulta f. 16.06.1942
16 Signe Persson Östensköp f. 28.12.1942
17 Gulli Olsson Bylycke f. 29.03.194318 Ulla Abrahamsson Elmhult f. 08.08.1942
19 Solvig Pålsson Elmhult f. 27.08.1942
20 Nils Gunnar Peterson Eskilstorp Harphult f. 22.08.1942
21 Sven Wilborgsson Kilhult f. 13.10.1942
22 Mona Sjöberg Hulta f. 20.09.1942
23 Sonja Nelander Harphult f. 19.09.1942
24 Läraren Folke Wrammerfors f. 02.01.1928
25 Gert Nordgren Timan f. 30.05.1942
26 Ingrid Pedersson Kylestorp f. 16.05.1942
27 Bengt Martinsson Timan f. 08.11.1942
28 Inger Andersson Harphult f. 12.12.1942
29 Per Sandgren Kilhult f. 14.11.1942
30 Lars Persson Maa f. 18.07.1942
31 Nils Jönsson Dammen Satserup f. 09.09.1942
32 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
33 Erik Persson Elmhult f. 29.10.1941

Bild och klasslista insända av Bertil Stridh
   
   

Kilhults skola 1957-1958 klass 3-4
Bild ID: Kilhults-skola-1957-1958.

Ytterst mot väggen framifrån
1 Erik Ottosson Elmhult f 04.01.1947
2 Anita Nilsson Maa f 27.08.1947
3 Inger Mårtensson Högestad Gård f 14.04.1947
4 Leif Sandgren Harphult f 02.12.1947
5 Lärarinnan Rut Fegler f 05.17.1906

Andra raden fr. väggen
1 Gunnel Wilborgsson Kilhult f 06.07.1948
2 Brita Nilsson Kilhult f 28.03.1948
3 Tommy Olsson Elmhult f 19.04.1947
4 Ingvar Isaksson Elmhult f 28.06.1947
5 Inga-Britt Nilsson Timan f 1947

 

Tredje raden fr. väggen
1 Gull-Britt Nilsson Elmhult f 11.07.1948
2 Märta Schill Benarp f 15.03.1948
3 Inger Frostmar Kilhult f 17.05.1948
4 Ingrid Frostmar Kilhult f 28.04.1948
5 Anders Bergqvist Kromsö f 07.10.1947

Fjärde raden fr. väggen
1 Alvar Svensson Elmhult f 29.02.1948
2 Jan-Inge Wilborgsson Svensköp f 11.04.1948
3 Inge Gustavsson Högestad f 19.03.1948
4 Jan Åke Persson Svensköp f 23.03.1948

Lärarinnan Rut Fegler f 05.17.1906

Bild och text från Gunnel Svensson.

   
   

Kilhultsskola 1957, klass 7
Bild ID: Kilhult-skola-1957-klass-7.

1 Bertil Stridh, Svenssköp f 13 05 1943
2 Christer Svensson Äspinge f 25.02.1943
3 Jan Liedholm Äspinge f 27.08.1943
4 Evy Nilsson Satserup f 1943
5 Inga-Lill Hansson Satserup f 27.02.1943
6 Ethel Ottosson Elmhult f 19.05.1943
7 Göran Olofsson Svensköp f 20.10.1943
8 Per Harrysson Äspinge f 06.01.1943
9  Rolf Palm Stavröd f 24.02.1943
10 Inga Axelsson Elmhult f 03.08.1943
11 Eva-Britt Svensson Äspinge f 21.07.1943
12 Lilian Sävgren Hulta f 19.04.1943
13 Alf Hansson Stavröd f 15.07.1943
14 Bertil Karlsson Elmhult 23.05.1943

15 Karl-Axel Ohlin Kilhult f 18.03.1943
16 Ann-Mari Malm Hulta f 02.09.1943
17 Inga-Maj Bergqvist Kromsö f 04.05.1943
18 Inger Persson Timan f 03.08.1943
19 Sven-Åke Kristoffersson Svensköp f 24.01.1943
20 Lars Nilsson Satserup f 17.03.1943
21 Lars Palm Stavröd f 24.02.1943
22 Solveig Andersson Äspinge f 1943
23 Siv Nordgren Timan f 03.01.1944
24 Ulla Jönsson Benarp f 18.07.1943
25 Folke Wrammerfors, läraren f 02.01.1928

Lärare Folke Wrammerfors
Bild och klasslistor insända av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhultsskola 1957
Bild ID: Klihultskola_1957_0621b.

Kilhults skola 1957 klass 7

1 Lars Lindh Äspinge f. 12.07.1944
2 Ernst Jönsson Dammen, Kyle f. 13.02.1944
3 Kjell Arne Nilsson Benarp f. 23.06.1944
4 Inger Brorsson, Äspinge
5 Gunnel Nilsson Hulta f. 30.01.1945
6 Villy Oskarsson Kilhult f.22.05.1944
7 Olle Nilsson Satserup f. 03.03.1944
8 Kjell Arne Jakobsson Hulta f. 02.10.1944
9 Vivian Svensson Kylestorp f. 03.03.1944
10 Gunnel Olsson Stavröd f. 01.12.1944
11 Ronald Persson Kilhult f. 17.05.1944

12 Jan Johansson Östensköp f.12.05.1944
13 Jan Karlsson Stavröd f. 09.08.1943
14 Marianne Kristoffersson Svensköp f. 15.03.1944
15 Kjerstin Olsson Råset f. 01.07.1944
16 Läraren Folke Wrammerfors f. 02.01.1928
17 Hans Åke Nilsson Arup
18 Bengt Göran Johansson Äspinge f. 16.02.1944
19 Leif Sandberg Ekeboda
20 Nils Landén Stavröd f. 16.11.1943
21 Berit Svensson Högestad f. 30.09.1944
22 Lillemor Hansson Satserup
23 Anita Nilsson Råset f.  13.08.1944
Bild och klasslistor insända av Bertil Stridh.
   
   

Kilhult skola 1958 klass 5 och 6
Bild ID:Skolfoto_006a_NES_kilhult.

 Lärare Edvin Hylen f 20.03.1912

Bakre rad. fr. v.
1 Nisse Bertilsson Elmhult f 25.12.1946
2 Nils Erik Sjöstrand Svensköp f 31.07.1945
3 Göran Nilsson Skogsdala f 25.01.1945
4 Olle Bertilsson Elmhult f 16.10.1945
5 Christer Ohlsson Stensma f 17.03.1945

Andra rad. bakifrån fr. v.
1 Bertil Persson Elmhult f 11.07.1946
2 Lennart Östensköp f 25.09.1946
3 Nils Ottosson Elmhult f 26.09.1944
4 Birgit Petersson Harphult f 22.12.1945
5 Eva Nilsson Timan f 09.02.1946
6 Barbro Nilsson Bokelund f 04.02.1945
7 Eva Lundell Svensköp f 08.05.1946
8 Inger Svensson Elmhult f 08.07.1946
9 Egon Gunnarsson Kilhult f 25.07.1945
10 Rolf Oscarsson Kilhult f 28.11.1945
11 Jonny Svensson Elmhult f 18.06.1946

Tredje rad. bakifrån fr. v.
1 Margareta Vinér Kilhult f 15.02.1946
2 Marianne Ottosson Kilhult f 03.04.1945
3 Inger Jönsson Timan f 27.04.1946
4 Inger Andersson Elmhult f 27.05.1945
5 Lena Frostmar Kilhult f 07.03.1945
6 Gun Andersson Kilhult f 02.01.1945
7 Ingegerd Isaksson Elmhult f 10.06.1945
8 Monica Espersson Harphult f 11.12.1946
9 Eva Olsson Bylycke f 16.09.1946

Främre rad. fr. v.
1 Runo Persson Kilhult f 06.04.1946
2 Bo Gunnarsson Svensköp f 01.02.1946
3 Bo Sandgren Harphult f 07.10.1945
4 Bengt Andersson Kilhult f 20.11.1946
5 Nils Albert Sävgren Hulta f 18.12.1945
6 Ingemar Bjärneroth Svensköp f 18.04.1946
7 Bertil Nilsson Timan f 15.09.1946
8 Lennart Nilsson Älmhult f 29 01 1946
9 Birger Arvidsson Kilhult 19.03.1945

Namnlistan insänd av Bertil Stridh
Bild insänd av Nils-Erik Sjöstrand

   
   

Kilhults skola 1958 klass 8
Bild ID: 0622a-Kilhults-skola-1958

Kilhults skola 1958 klass 8

Bakersta raden fr. v.
1 Kjell Arne Nilsson Benarp f. 23.06.1944
2 Leif Sandberg Ekeboda
3 Villy Oskarsson Kilhult 22.05.1944
4 Jan Åke Hemmingsson S. Rörum f. 23.01.1944
5 Sven Kristoffersson S. Rörum f 12.03.1944
6 Bengt Göran Johansson Äspinge f. 16.02.1944
7 Ronald Persson Kilhult f. 17.05.1944
8 Hans Åke Nilsson Arup

Mittersta raden fr. v.
1 Vivian Svensson Kylestorp f. 03.03.1944
2 Inger Brorsson f. 20.10.1944
3 Kerstin Olsson Råset f. 01.07.1944
4 Läraren Lennart Lennefors
5 Gunnel Olsson Stavröd f. 01.12.1944
6 Lillemor Hansson S. Rörum

Främre raden fr. v.
1 Ernst Jönsson Dammen, Kyle f. 13.02.1944
2 Olle Nilsson Satserup f 03.03.1944
3 Lars Erik Larsson Arup f 16.11.1944
4 Lars Lindh Äspinge f. 12.07.1944
5 Jan Johansson Östensköp 12.05.1944
6 Kjell Arne Jakobsson Hulta 02.10.1944

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Kilhults skola 1960 klass 5-6
Bild ID: Kilhults_skola-1960_5-6.

Bakersta raden fr. v.
1 Bengt Johansson Kilhult f 20.12.1949
2 Alvar Svensson Elmhult f 29.02.1948
3 Kjell Sjöberg Hulta f 17.11.1949
4 Bengt Olle Nilsson Hulta f 02.06.1949
5 Börje Andersson Svensköp f 02.03.1949
6 Nils Inge Gustavsson Högestad f 19.03.1948
7 Kenneth Olsson Svensköp f 23.11.1948
8 Jan-Inge Wilborgsson Svensköp f 11.04.1948
9 Lärarinnan Rut Fegler f 17.05.1906

 

Främre raden fr. v.
1 Marianne Jönsson Timan f. 29.09.1949
2 Birgitta Winér Kilhult f 07.04.1949
3 Gull-Britt Andersson Elmhult f 11.07.1948
4 Inger Frostmar Kilhult f 17.05.1948
5 Gunnel Andersson Svensköp
6 Ingrid Frostmar Kilhult f 28.04.1948
7 Brita Nilsson Kilhult f 28.93.1948
8 Gunnel Wilborgsson Kilhult f 06.07.1948

Lärarinnan Rut Fegler f 17.05.1906

Bild och text från Gunnel Svensson

   
   

Kilhults skola 1960 klass 8
Bild ID: Kilhult_1960_8_NES

1 Lennart Andersson Hagalund Äspinge
2 Marianne Ottosson Kilhult f 03.04.1945
3 Birger Arvidsson Kilhult f 19.03.1945
4 Kaij Hansson Stavröd f 08.06.1945
5 Roland Björk Östenstorp S. Rörum
6 Gert Persson Satserup f. 19.04.1945
7 Rolf Hansson Satserup f 1945
8 Nils Albert Sävgren Hulta f 18.12.1945
9 Inger Nilsson Äspinge f. 20.10.1945
10 Astrid Andersson Råset
11 Olle Bertilsson Elmhult f 16.10.1945
12 Stefan Lindh Äspinge f. 13.08.1945
13 Åke Nyberg Östenstorp S. Rörum f 26.03.1946
                

14 Siv Andersson S: Rörum
15 Berit Blücker Mannarp f. 08.05.1945
16 Gun Andersson Kilhult f 02.01.1945
17 Hans Eriksson Stavröd
18 Inger Andersson Elmhult f 25.07.1945
19 Barbro Nilsson Bokelund f 04.02.1945
20 John Mortier Äspinge f. 22.08.1945
21 John-Erik Jönsson Dammen Kylestorp
22 Bo Palm Stavröd f. 16.09.1945
23 Eva Emmertz Satserup f 22,03.1945
24 Gulli Jönsson Dammen Kylestorp f 06.12.1945
25 Ingegärd Isaksson Elmhult f 10.06.1945
26 Lena Frostmar Kilhult f 07.03.1945
27 Rolf Oscarsson Kilhult f 28.11.1945
28 Christer Olsson Stensma 17.03.1945
29 Nils Erik Sjöstrand Svensköp f 31.07.1945
30 Läraren Bengt Nilsson f 15.03.1923 

Bild och klasslista insänd av Bertil Stridh                   

   
   

Kilhults skola 1963  klass 3-4.
Bild ID: BS_0660

Kilhults skola 1963 klass 3-4

Lärare Edvin Hylén
Bakersta raden fr. v.
1 Jan Ingemar Andersson Elmhult f 31.08.1954
2 Kenneth Grenander Kilhult f 1954
3 Sven Åke Winér Kilhult f 05.09.1953
4 John-Erik Eriksson Svensköp f 11.06.1953
5 Ole Gustavsson Kilhult f 12.08.1953
6 Per Bertilsson Elmhult f 23.06.1954
7 Jan- Erik Andersson Svensköp f 09.03.1954
8 Jan Rune Andersson Harphult f 18.08.1954

Främre raden fr. v.
1 Kerstin Sjöstrand Svensköp f 06.08.1953
2 Rose-Marie Persson Kilhult f 04.11.1954
3 Ann-Cristine Henrysson Kilhult f 10.11.1954
4 Irene Svensson Östensköp f 12.06.1953
5 Ruth Espersson Elmhult f 04.01.1953
6 Lise-Lott Mårtensson Elmhult f 04.02.1953
7 Eva Andersson Svensköp f 30.01.1953
8 Berit Nilsson Maa f 29.10.1953
9 Betty Nilsson Kilhult f 30.11.1954
10 Lisbeth Mårtensson Kilhult f 04.02.1954
   

Till toppen av sidan

   
 

Kilhults skola 1963 klass 3-4
Bild ID: Kilhult_1963_klass_3-4.jpg
   

Kilhults skola 1963 klass 3-4
Lärare Edvin Hylén

Stående raden fr. v.
1 Irene Svensson Östensköp f. 12.06.1953
2 Ulla Persson Svensköp f. 11.09.1952
3 Margareta Nilsson Kilhult f. 13.07.1953
4 Kerstin Sjöstrand Svensköp f. 06.08.1953
5 Greten Gunnarsson Kilhult f. 10.04.1952
6 Lise-Lott Mårtensson Elmhult 02.02.1953
7 Yngve Persson Kilhult f. 13.10.1952
8 Rune Arvidsson Harphult f. 22.09.1952
9 Lars Bertilsson Elmhult f. 05.05.1952
10 Sten Oskarsson Kilhult f. 19.05.1952
11 Lärarinnans pojke

 Främre raden fr. v.
1 Ruth Espersson Elmhult f. 04.01.1953
2 Inger Andersson Elmhult f. 17.01.1952
3 Berit Nilsson Maa f. 29.19.1953
4 Eva Andersson Svensköp f. 30.01.1953
5 Ingrid Andersson Elmhult f. 15.05.1953
6 Ole Gustavsson Kilhult f. 12.08.1953
7 Sven-Åke Winér Kilhult f. 05.09.1953
8 John-Erik Eriksson Svensköp f. 11.06.1953
9 Bertil Ottosson Elmhult f. 09.11.1952

Bild och textkälla: Bertil Stridh.
   
   

Kilhults skola 1964 klass 3-4.
Bild ID: BS_0659.

Lärare Edvin Hylen
Bakersta raden fr. v.
1 Evert Ottosson Elmhult f 09.01.1955
2 Kenneth Grenander Kilhult f 1954
3 Jan-Erik Andersson Svensköp f 09.03.1954
4 Pelle Bertilsson Elmhult f 23.06.1954
5 Janne Andersson Elmhult f. 31.08.1954
6 Jan Rune Andersson Harphult f 18.08.1954
7 Björn fb. Hilding Svensson Elmhult
8 Sven Erik Svensson Elmhult f. 12.03.1955

Främre raden fr. v.
1 Eva-Lena Sjöberg Hulta f. 25.09.1955
2 Eva-Britta Sandgren Harphult f 20.07.1955
3 Eva-Lotta Wilborgsson Svensköp f. 20.07.1955
4 Irene Månsson Timan
f.?
5 Rose-Marie Persson Kilhult f 94.11.1954
6 Betty Nilsson Kilhult f 30.11.1954
7 Ann-Cristine Henrysson Kilhult f.10.11.1954
8 Lisbeth Mårtensson Kilhult f. 04.02.1954
Bild och text insänd av Bertil Strid, Ola Ols museum.
   
   
 

Kilhults skola 1965 klass 5-6
Bild ID: Klihultskola_1965_5-6

Kilhults skola 1965 klass 5-6
Lärarinna Rut Fegler f. 17.05.1906

Bakre raden fr. v.
1 Berit Nilsson Maa f. 29.10.1953
2 Hasse Sandgren Harphult f. 20.06.1952
3 Lärarinnan Rut Fegler f. 17.05.1906
4 Rune Arvidsson Harphult f. 22.09.1952
5 Sven-Åke Winér Kilhult f. 05.091953
6 Ole Gustavsson Kilhult f. 17.08.1953
7 John-Erik Eriksson Svensköp f. 11.06.1953
8 Lars Bertilsson Elmhult f. 05.05.1952
9 Gert-Ove Larsson Timan f.1953
10 Yngve Persson Kilhult f. 13.11.1952
11 Bertil Ottosson Elmhult f. 09.11.1952

 Främre raden fr. v.
1 Ingrid Andersson Elmhult f. 15.05.1953
2 Kerstin Sjöstrand Svensköp f. 06.08.1953
3 Ruth Espersson Elmhult f. 04.01.1953
4 Eva Andersson Svensköp f. 31.01.1953
5 Ulla Persson Svensköp f. 11.09.1952
6 Lise-Lott Mårtensson Elmhult f. 02.02.1953
7 Margareta Nilsson Kilhult f. 17.03.1953
8 Greten Gunnarsson Kilhult f. 10.04.1952
9 Inger Andersson Elmhult f. 17.011952
10 Maj-Lis Andersson Kilhult f. 14.021952

Bild och textkälla: Bertil Strid
   
   

Kilhults skola 1966 klass 5-6.
Bild ID: BS_0663.

Bakersta raden fr. v.
1 Pelle Bertilsson Elmhult f 23.06.1954
2 Evert Ottosson Elmhult f. 09.01.1955
3 Björn, fb. hos Hilding Svensson
4 Eva Andersson Svensköp f. 30.01.1953
5 Nore Brink Kilhult
6 Sven Erik Svensson Elmhult f. 12.03.1955
7 Jan Andersson Harphult f.

Mellersta raden fr. v.
1 Lärarinnan Ruth Fegler f. 17.05.1906
2 Betty Nilsson Kilhult f 30.11.1954
3 Ann-Christine Henrysson Kilhult f. 10.11.1954
4 Lisbeth Mårtensson Kilhult f. 04.02.1954
5 Jan Erik Andersson Svensköp f. 09.03.1954
6 Anders Ekstrand Högestad f.
7 Kenneth Grenander Kilhult f 1954

Främre raden fr. v.
1 Eva-Lotta Wilborgsson Svensköp 20.07.1955
2 Eva- Britta Sandgren f. 20.07.1955
3 Irene Månsson Timan f. 21.08.1955
4 Ingrid Nilsson Piledahl f. 19.02.1955
5 Mona Svensson Östensköp f
6 Rose-Marie Persson Kilhult f 04-11.1954

Bild och text insänd av Bertil Strid, Ola Ols museum.

   
   

Kilhults skola 1966 klass 3-4.
Bild ID: BS_0662

Bakersta raden fr. v.
1 Lärarinnan Ruth Fegler f. 17.05.1906
2 Jan Erik Andersson Svensköp f. 09.03.1954
3 Sven Åke Vinér Kilhult f. 05.09.1953
4 Pelle Bertilsson Elmhult f. 23.06.1954
5 John-Erik Eriksson Svensköp f. 11.06.1953
6 Anders Ekstrand Maa
7 Janne Andersson Elmhult f. 31.08.1954
8 Ole Gustavsson Kilhult f. 12.08.1953
 

Mellersta raden fr. v.
1 Björn, fosterbarn. Hos Hilding Svensson Elmhult
2 Liselott Mårtensson Elmhult f 02.02.1953
3 Kerstin Sjöstrand Svensköp f. 06.08.1953
4 Ros-Marie Persson Kilhult f. 04.11.1954
5 Margareta Nilsson Kilhult f. 17.03.1953
6 Kenneth Grenander Kilhult
7 Jan Andersson Harphult f. 18.08.1954

Främre raden fr. v.
1 Rut Espersson Elmhult f. 04.01.1953
2 Ingrid Andersson Elmhult f. 15.05.1953
3 Eva Andersson Svensköp f. 30.01.1953
4 Betty Nilsson Kilhult f.30.11.1954
5 Ann-Christine Henrysson Kilhult f. 10.11.1954
6 Lisbeth Mårtensson Kilhult f. 04.02.1954
7 Irene Svensson Östensköp f. 12,06 1953

Bild och text insänd av Bertil Strid, Ola Ols museum.

   
   

Kilhults skola
Bild ID: Svenskops-larare_01.

Från vänster:
1. Ingela Allder
2. Lisbeth Ekstrand
3. Sonja Lund
4. Ingegärd Löfgren
5. Kenneth Nilsson
6. Annika Hylén.
   
   

Kilhults skola – Missionshuset (årtal okänt)
Bild ID: Missionshuset_Skolklass-_02. Missionshuset

Stående från vänster
1. Georg Nilsson Hulta. f. 1939.12.18
2. Per Jönsson Harphult. f. 1940.09.08
3. Bertil Persson Östensköp. f. 1940. 03.27
4. Evy Nilsson Ilnestorp. f. 1940.04.01
5. Ulla Olofsson Svensköp. f. 1940.01.26
6. Läraren Edvin Hylén. f. 1912.03.20
7. Seved Nelander Harphult. f. 1940.10.13
8. Karl-Gustav Persson Östensköp. f. 1940.06.16

Sittandes från. Vänster
1. Siv Johansson Kilhult. f. 1940.08.26
2. Mimmi Ohlin Kilhult. f. 24.11.1940
3. Eva Sjöstrand Svensköp. f. 1940.10.11
4. Anna-Kerstin Andersson Harphult. f. 1940.06.29
5. Eivor Petersson Harphult. f. 1940.09.26
6. Ann-Mari Lindmark Elmhult. f. 1939.06.06
7. Gunni Svensson Elmhult. f. 1940.12.21

Bild från Kurt Nilsson.

   
   

Kilhults nya skola
Bild ID: Kilhults-nya-skola_01.

Årskurs 1-2
Karin Holmqvist. 1966-1968.

Årskurs 3-4.
Edvin Hylén 1962.1968..

Årskurs 5-6.
Rut Fegler. 1962.1958.

Årskurs 7-8.
Folke Wrammerfors. 1952.1958.
Lennart Lennefors. 1958-1959.
Bengt Nilsson. 1960.
Ritva Aidemark. 1960-1961.
Gunnar Narin. 1961-1965.
Ivar Stoltz. 1965-1966.

Från den 1 juli 1966, har det inte funnits någon 7:e och 8:e klass i Kilhult. Högstadiet är i Hörby.

   
   

Emil Sandgren och Bo Carne.
Lärare på Hermods, men boende i Kilhult?
Bild ID: Kilhult/Sandgren_Emil

Emil Sandgren. Lärare på Kilhults folkskola mellan åren
1894 – 1906. Bilden är tagen den  10 dec. 1919.
  Bild ID: Kilhult/Emil-Sandgren_larare.

   

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan