Toppen

Skolfoto Kölleröd

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Kölleröds skola

Kölleröd skola, årtal okänt
Bild ID: Kollerodsskola_001

   
   

Kölleröd skola, årtal okänt

Syskonen Grips föräldrar flyttade med familjen till Kölleröd 1960 då pappan var rektor i området och mamman lärare. De  köpte huset och ägde det fram till sin död 2010. Eva Grip ( sittande längst till vänster med rutig tröja) gick själv i skolan där hon nu har sin privatbostad. Huset var skola till 1965. Det byggdes 1860.
Bild ID: Kollerodsskola_002

   
   

Kölleröd skola 1894
Bild ID:  Kollerods_skola_1894_800px Bild insänd av Bertil Stridh.   

   
   

Kölleröd skola 1894

Fototeknik.
Tänk er att bilden är från 1894, dvs. i fotografins barndom.
På denna bild är läraren inkopierad i en cirkel, vilken dagens bildredigeringsprogram löser på några knapptryckningar och några få sekunder i fullständigt dagsljus.
Datorn kör några miljoner ändringar med sin matteprocessor på pixlarna och inkopieringe, som vi knappast märker – och vips så är det klart.
1894 var detta otroligt avancerat och krävde många olika moment i mörkrummet. Samma teknik användes under lång tid och då jag själv började mitt första mörkrumsarbete 1967 utfördes detta på exakt samma sätt som det gjordes i slutet på 1800-talet. Bilden är också monterad  i en snygg passepartou.
Fred Lundberg.
Bild ID:  Kollerods_skola_1894.

   

Till toppen av sidan

   
   

En dålig kopia av en kopia av denna bild finns bland det som mina föräldrar lämnade efter sig. På baksidan finns antecknat att det är min far Ernst Andersson som står längst till höger. Bilden är från småskolan  i Kölleröd. Min far var född 1908 så bilden bör vara tagen kring 1915-1917.
Bild ID: /FCL_skola_okand_0003.
Vänliga hälsningar
Lennart Andersson 

   
   

Kölleröd storskola i slutet av 1920-talet
Bild från storskolan i Kölleröd. Med på bilderna är min fars bror, född 1916. Jag drar slutsatsen att bilderna är från senare delen av 1920-talet. Den lärare som är med på två av bilderna heter Erik Westerdahl. Även jag hade honom som lärare men nästan 30 år senare. Bilden insända av Lennart Andersson.
Bild ID: Kollerods_skola_04.

   
   

Kölleröd storskola i slutet av 1920-talet
Bild ID: Kollerods_skola_03. Bilden insända av Lennart Andersson

   
   

Kölleröd storskola i slutet av 1920-talet
Bild från storskolan i Kölleröd. Med på bilderna är min fars bror, född 1916. Jag drar slutsatsen att bilderna är från senare delen av 1920-talet. Den lärare som är med på två av bilderna heter Erik Westerdahl. Även jag hade honom som lärare men nästan 30 år senare. Bilden insända av Lennart Andersson
Bild ID: Kollerods_skola_02.

   
   

Kölleröd skola 1932, klass 1-2
Klass ett-två i Kölleröds småskola 1932. Fotot tagit i trädgården nedanom skolan. Margit Persson senare Haraldsson (gift Olsson) Henset 1:8 nedre raden tredje fr.v. Därefter lärarinnan Astrid Persson.
Bild ID: Henset_009_1932_skola.

   

Till toppen av sidan

   

Kölleröd skola 1938
Skolpjäs i Kölleröds storskola 1938. Margit Haraldsson (gift Olsson) var nog lärarinna och Anna-Lisa Antonsson var elev. Båda Henset.
Bild ID: Henset_021_skola.

Kölleröd skola 1938
Skolpjäs i Kölleröds storskola 1938: Pelle i sagolandet. Längst till höger med krona Inez Nilsson senare Hellerup Henset.
Bild ID: Henset_023_skola

   
   

Kölleröd skola 1935
Bild ID: Henset_901_Skola.

Stående raden fr. v.
1 Gert Lindgren Tormastorp f. 11.08.1925
2 Irene Ågren Gummarp f. 31.05.1925
3 En kille från Gummarp
4 Elin Lundkvist Tormastorp f. 09.02.1925
5 Kurt (fosterson hos Skomakaren) Bessinge
6 Margit Haraldsson Henset (gift med Harry Olsson)
8 Margit Olin Tattarp f. 09.06.1925
9 Lennart Sjögren Tattarp f. 18.06.1927
10 Kurt Hansson f. 23.08.1924 (fosterson hos Landén Kölleröd

Mellersta raden fr. v.
1 Evy Hansson Bessinge (gift med Tore ”Bagare”)
2 Börje Jönsson f. 23.03.1923 (senare Wikeborn) Kölleröd
3 Agnes Andersson Gummarp Frälse f. 28.03.1923
  (gift Nilsson     Kulla Västerstad)
4 Gösta Mårtensson Tattarp f. 18.07.1923 (gift med Nanna)
5 Asta Rosenberg Gummarp f. 06.07.1923
6 Okänd kille
7 Anna-Lisa Westerdahl f. 19.10.1924 Kölleröd f.
  (lärarens dotter)
8 Ragnar Björk Gummarp f. 16.05.1923
 Främre Raden fr. v.
1 Inez Nilsson Henset f. 28.09.1926 (senare Hellerup)
   (gift med Sven Persson Brådala)
2 Gösta (fosterson hos skomakaren) Bessinge
3 Margit Persson Bessinge f. 30.11.1924 el. 03.2.1927
4 Ove Andersson Gummarp Frälse (gift med Isa Nyåkra)
5 Maj-Britt Kölleröd eller Bessinge
6 Göte Nilsson Henset f. 28.09 1926(senare Hellerup)
  (gift med Anna Satserup
7 Elly Andersson Gunnarp Frälse
8 Gert (fosterson hos Landén ) Kölleröd

Läraren Erik Westerdahl f. 04.02.1895

Klasslista från Bertil Stridh.
   
   

Kölleröd småskola 1947, klass 1 och 2
Stående tredje fr. v. Elsa Brorsson, Bessinge.
Bild ID: EO_0021_Skolklass_Bessinge

   
   

Kölleröd småskola 1948, klass 1 och 2
Lärarinnan heter Astrid Persson.
I främre raden andra fr. v. Siv Hansson, Bessinge, femte fr. v. Anna-Karin Persson, Frännarp och nionde fr. v. Elsa Brorsson, Bessinge.
Bild ID: EO_0020_Skolklass_Bessinge.

 

 

Till toppen av sidan

 

Kölleröd småskola 1952
Bild ID: Smaskola_1952.

ID: Smaskola_1952
Kölleröds småskola 1952

Längst bak, flickor stående fr. v.
1 Leif Ottosson Henset f. 25.11.1943
2 Ingvar Edvinsson Ormastorp f. 28.04.1943
3 Astrid Pettersson Henset
4 Ingrid Karlsson Kölleröd
5 Astrid Persson Lärarinna

Mellersta raden fr. v.
1 Kenneth Östberg Tormastorp
2 Per Ragnar Persson Bessinge f. 06.06.1942
3 Evert Nilsson Bessinge f. 28.09.1944
4 Gun Britt Persson Gummarp
5 Ulla Svensson Bessinge
6 Gunvor Andersson Bessinge f. 06.09.1943
7 Signhild Nilsson Ormastorp
8 Ine-Maj Karlsson Gummarp
9 Göte Nilsson Ormastorp f. 26.04.1943


Främre Raden fr. v.
1 Gunda Nilsson Kölleröd f. 29.01.1941
2 Gunni Persson Bessinge f. 13.02.1944
3 Kent Brorsson Kölleröd
4 Lennart Andersson Bessinge f. 27.08.1944 *
5 Nils Blomdal Bessinge f. 02.10.1943
6 Bertil Nilsson Ormastorp
7 Per-Uno Gren Tormastorp f. 03.10.1943

*Lennart Andersson, Bessinge, som tillsänt oss bilden och identifierat eleverna.

Bertil Stridh har kompletterat med födelsedatum.

   

Kölleröd småskola 1953
Bild ID: Smaskola_1953.

Bakre raden fr. v.
1 Lärarinnan Astrid Persson
2 Elly Edvinsson Ormastorp
3 Kent Brorsson Kölleröd f.
4 Bengt-Åke Wahlström Bessinge f. 18.05.1945
5 Lilian Sjunnesson Tormastorp

Mellersta raden fr. v.
1 Sven-Ingvar Svensson Guddastad f. 21.01.1945
2 Gunni Persson Bessinge f. 13.02.1944
3 Irene Gun-Britt Karlsson Gummarp
4 Kenneth Östberg Tormastorp
5 Lennart Andersson Bessinge f. 27.08.1944 *
6 Ingrid Karlsson Kölleröd
7 Evert Nilsson Bessinge f. 28.09.1944
Främre raden fr. v.
1 Bert-Ive Andreasson Tormastorp f. 02.08.1945
2 Gun-Britt Hansson Bessinge
3 Kjell Svensson Bessinge
4 Gertrud Pettersson Henset
5 Signe Gren Tormastorp f.
6 Bertil Nilsson Tormastorp f.
7 Gunda Nordgren Kölleröd f. 10.06.1944


*Lennart Andersson, Bessinge, som tillsänt oss bilden och identifierat eleverna. Bertil Stridh har kompletterat med födelsedatum.
   

Kölleröd storskola 1957
Bild ID: Storskola_1957.

Längst bak:
Flickor stående fr. v.:
Gun-Britt Hansson, Bessinge
Inger Andersson, Bessinge
Astrid Pettersson, Henset
Signe Gren, Tormastorp
Lilian Sjunnesson, Tormastorp
Gunda Nordgren, Kölleröd
Signhild Nilsson, Ormastorp
Gunni Persson, Bessinge
Gun Britt Persson, Gummarp
Gertrud Pettersson, Henset
Ulla Svensson, Bessinge
Elly Edvinsson, Tormastorp.

Pojkar sittande fr. v.:
Nils Blomdahl, Bessinge
Evert Nilsson, Bessinge
Kjell Svensson, Bessinge
Ingvar Edvinsson, Ormastorp
Leif Ottosson, Henset
Lennart Andersson, Bessinge*
Göte Nilsson, Ormastorp
Bengt-Åke Wahlström; Bessinge
Kent Brorsson, Kölleröd
Bertil Nilsson, Ormastorp
Gert Forell, Kölleröd
Sven-Ingvar Svensson,Uddastad
Kenneth Östberg, Tormastorp.
Lärare: Överlärare Erik Westerdahl

*Lennart Andersson, Bessinge har tillsänt oss bilden
och identifierat eleverna.

   
   

Kölleröd storskola, klass 5, 6 och 7
Överlärare Erik Westerdahl med femte, sjätte och sjunde klass 1953 i Kölleröds storskola. Stående längst till höger:, Nils-Erik Jönsson, Tattarp.  I den mellersta raden sittande längst t. v. Siv Hansson, Bessinge. Sjunde och åttonde fr. v. Anna-Karin Persson, Frännarp och Elsa Brorsson, Bessinge. I den främre raden finns bröderna Bror och Alvar Andreasson, fjärde resp. sjätte från vänster.
Bild ID: Bessinge/EO_0030_Skolklass_Bessinge.

Kölleröds storskola klass 5,6 och 7

Överlärare Erik Westerdahl f. 04.02.1895
Bakersta raden fr. v.
1 ?
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
6 ?
7 ?
8 ?
9 Nils-Erik Jönsson Tattarp f. 15.11.1938

Mittersta raden fr. v.
1 Siv Hansson Bessinge
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
6 ?
7 Anna-Karin Persson Frännarp f. 28.02.1939
8 Elsa Brorsson Bessinge f. 21.04,1939
9 ?
10 ?

Främre raden fr. v.
1 ?
2 ?
3 ?
4 Bror Andreasson Tormastorp f. 02.06.1938
5 ?
6 Alvar Andreasson Tormastorp f. 14.04.1940
7 ?

 

Klasslista: Elsa Olsson.
Komplterad med födelseuppgifter av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Kölleröd folkskola
Julfest i Kölleröds folkskola
Bild ID: Bilder-julfest_01.

Kölleröd folkskola
Julfest i Kölleröds folkskola
Bild ID: Kollerod_julfest_02.

   

Till toppen av sidan

 

 
   
   

Till toppen av sidan