Toppen

Skolfoto Satserup

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Satserup Skola

Satserup folkskola. Senare byggdes ny skola ("Nya skolan") på andra sidan vägen. Denna byggnaden gjordes om till bostad och rektorn Malte Nilsson har bott här.
Bild ID: TGB_032w

   
   


Nya skolan i satserup.
Bild ID: HN_012w Bildkälla: Henrik Nilsson
   
   


Satserup skola 1908. Lärare johan Rosberg, född i Skarhult 30/10.1873.
Mittersta raden 5:e fr. h. är Elin Andersson, gift Emmertz. Född 25/6-1895.
Främre raden 1:a fr. h. är Inga Emmertz, gift Hillbur. Född 1/9-1901. Samma rad 5:e fr. h. är Emmy Andersson handlarens dotter. Född 5/6-899.
Bild ID: Satserups-skola-1908A. Bildkälla Bertil Stridh.
 
   


Satserup skola omkring 1908. Lärare johan Rosberg, född i Skarhult 30/10.1873.
Främre raden, 2:a fr. h. är Emmy Andersson, handlarens dotter. Född 5/6-1899.
Bild ID: Satserups-skola-1908. Bildkälla Bertil Stridh.
   

Till toppen av sidan

   


Satserups skola omkr. 1947 Klass 3-6?
Bild ID: HN_008w.
Satserups skola omkr. 1947 Klass 3-6?

Bakersta raden fr. v.
1 Birgitta Vestman Satserup
2 Inga Jönsson Satserup f. 16.04.1934
3 Kerstin Emmertz Satserup f. 29.01.1935
4 Asta Pedersen Kylestorp f. 14.01.1934
5 Läraren Malte Nilsson f. 20.08.1919
6 Ebert Nilsson Satserup f. 07.04.1935
7 Ingvar Fröberg Kylestorp f. 21.12.1933
8 Arne Pedersson Kylestorp f. 08.04.1935
9 Jan Ström

Mellersta raden fr. v.
1 Gudrun Nilsson Kylestorp f. 05.02.1935
2 Marianne Larsson Arup f. 18.09.1935?
3 Ines Rosenkvist Satserup f. 29.09.1936
4 Marianne Eriksson Kyle
5 Birgitta Nilsson Kylestorp f. 29.11.1935
6 Greta Eriksson Kyle
7 Sylvia Fröberg Kylestorp f.02.02.1936
8 Birgit Olsson Kylestorp
9 Marianne Larsson Arup f. 18.09.1935?
10 Siv Lundberg f. 04.08.1938
11 Ingegerd Larsson Arup f. 02.06.1937
12 Sven Åke Nilsson Satserup f. 12.04.1937
Främre raden fr. v.
1 Evert Olsson Kylestorp f. 17.09.1936
2 Kurt Persson Kylestorp
3 Rolf Eriksson Kyle
4 Bertil Nilsson Kylestorp f. 23.10.1939
5 Kjell Erik Nilsson Kyle f. 15.04.1937
6 Gösta Nilsson Satserup f. 25.06.1933
7 Gert Nilsson Kyle f. 28.10.1933
8 Sten Lundberg f.14.12.1933

Bildkälla: Henrik Nilsson.
Klasslista Bertil Stridh
   
   

Satserup skola 1951, klass 1 och 2
Bild ID: Satserups-skola-1951.

Satserups skola 1951 klass 1 - 2

Flickor fr. v.
1 Elsa Andersson Råset f. 04.11.1943
2 Ingegerd Fröberg Kylestorp f. 28.03.1943
3 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
4 Ingalill Hansson Satserup f. 27.02.1943
5 Birgitta Svensson Kylestorp f. 19.08.1942
6 Gerd Persson Kylestorp
7 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942
8 Ulla Jönsson Benarp f. 18.07.1943
9 Ingrid Andersson?

Pojkar fr. v.
1 Nils Jönsson Dammen, Kylestorp f. 09.09.1942
2 Roy Schill Benarp f. 23.04.1943
3 Sven Arne Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
4 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
5 Bert Jönsson?
6 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
7 Arne Andersson Satserup f.12.04.1942

Lärarinna Ruth Wikström

Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad.
Klasslista av Bertil Stridh.

   
   


Satserups skola omkr. 1951 klass 3-6?
Bild ID: HN_016w.
Satserups skola omkr. 1951 klass 3-6?

Bakersta raden fr. v.
1 Göran Nilsson Kylestorp f. 04.10.1941
2 Evald Nilsson Kyle
3 Bengt Nilsson Kyle f. 31.10.1938
4 Tord Persson Kylestorp
5 Bertil Nilsson Kylestorp f. 23.10.1939
6 Kjell Åke Fröberg Kylestorp f. 31.01.1938
7 Stig Strand Kylestorp
8 Agne Pedersen Kylestorp f. 20.02.1939
9 Kjell Blomdahl f. 07.03.1938
10 Läraren Malte Nilsson f. 20.08.1919
Mellersta raden fr. v.
1 Barbro Nilsson
2 Sylvia Hansson Satserup f. 1938
3 Elsa Larsson Arup
4 Elsie Olsson Kylestorp f. 25.09.1941
5 Annamarie Persson
6 Dagny Nilsson Kyle
7 Siv Lundberg f. 04.08.1938
8 Annabritt Olsson Kylestorp f. 18.01.1938
9 Ingrid Jönsson Kylestorp f. 31.03.1938
10 Anna Siri Jönsson Kylestorp f. 19.04.1938

Främre raden fr. v.
1 Sven Nilsson Kyle f. 08.11.1941
2 Sune Pedersen Kylestorp f. 20.08.1940
3 Greger Hurtig Kyle f.
4 Bengt Nilsson Kyle f. 20.05.1941

Bildkälla: Henrik Nilsson.
Klasslista: Bertil Stridh
   
   

Satserup skola 1952, klass 1 och 2
Bild ID: Satserups-skola-1952. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1952 klass 1 och 2

Pojkar fr. v.
1 Rolf Nilsson Kyle f. 22.12.1944
2 Kjell-Arne Nilsson Benarp f. 23.06.1944
3 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944
4 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
5 Roy Schill Benarp f. 23.04.1943
6 Lars-Otto Schill Benarp f. 11.08.1944
7 Ernst Jönsson Dammen, Kylestorp f. 13.02.1944

Flickor fr. v.
1 Inga- Lill Hansson Satserup f.27.02.1943
2 Anita Nilsson Råset f. 13.07.1944
3 Marianne Persson Kylestorp
4 Kerstin Olsson Råset f. 01.07.1944
5 Elsa Andersson Råset f. 04.11.1943
6 Britt-Marie Jönsson Benarp f. 09.07.1944
7 Ragnhild Månsson Benarp f. 1944
8 Ulla Jönsson Benarp f. 18.07.1943
9 Ingegerd Fröberg Kylestorp f. 28.03.1943

Lärarinna Ruth Wikström

Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad.
Klasslista av Bertil Stridh.

   
   

Satserup skola 1953, klass 3, 4 och 5
Bild ID: Satserups-skola-1953.

Satserups skola 1953 klass 3-4-5

Stående fr. v.
1 Sven-Arne Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
2 Göran Nilsson Kylestorp f. 04.10.1941
3 Sven Nilsson Kyle f. 08.11.1941
4 Sune Pedersen Kylestorp f. 20.08.1940
5 Greger Hurtig Satserup
6 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
7 Barbro Nilsson Satserup
8 Elsie Olsson Kylestorp f. 25.09.1941
9 Ingegerd Fröberg Kylestorp f. 28.03.1943
10 Inga-Lill Hansson Satserup f. 27.02.1943

Sittande fr. v.
1 Nils Jönsson Dammen, Kylestorp f. 09.09.1042
2 Bengt Nilsson Satserup f. 20.05.1941
3 Arne Andersson Satserup f. 12.04.1942
4 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
5 Birgitta Svensson Kylestorp f. 19.08.1942
6 Ingrid Pedersen Kylestorp f. 16.05.1942
7 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
8 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942

Lärare Malte Nilsson

Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad.
Klasslista av Bertil Stridh.

   

Till toppen av sidan

   

Satserup skola 1954, klass 3-6
Bild ID: Satserups-skola-1954. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1954 klass 3-6

Bakersta raden fr. v.
1 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
2 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
3 Nils Jönsson Dammen, Kylestorp f. 09.09.1942
4 Greger Hurtig
5 Sune Pedersen Kylestorp f. 20.07.1940
6 Bo Gustavsson Satserup f. 16.06.1941
7 Göran Nilsson Kylestorp f. 04.10.1941
8 Bengt Nilsson Satserup f. 20.05.1941
9 Sven Nilsson Kyle f. 08.11.1941
10 Sven-Arne Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
11 Arne Andersson Satserup f. 12.04.1942

Sittande raden fr. v.
1 Ernst Jönsson Dammen, Kylestorp f. 13.02.1944
2 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
3 Vivi Svensson Kylestorp f. 03.03.1944
4 Ingrid Pedersen Kylestorp f. 16.05.1942
5 Elsie Olsson Kylestorp f. 25.09.1941
6 Barbro Nilsson Satserup
7 Birgitta Svensson Kylestorp f. 19.08.1942
8 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942
9 Ingegerd Fröberg Kylestorp f. 28.03.1943
10 Inga-Lill Hansson Satserup f. 27.02.1943
11 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944

Sittande på marken fr. v.
1 Hans-Åke Nilsson
2 Olle Nilsson Satserup f. 03.03.1944

Lärare Malte Nilsson

Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad.
Klasslista av Bertil Stridh.

   
   

Satserup skola 1955, klass 4-6
Bild ID: Satserups-skola-1955. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1955 klass 4-6

Stående raden fr. v.
1 Gulli Jönsson Dammen, Kylestorp f. 06.12.1945
2 Gertrud Nilsson Satserup
3 Lärarinnan Gunvor Bergqvist?
4 Inga-Lill Hansson Satserup f. 27.02.1943
5 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942
6 Ingrid Pedersen Kylestorp f. 16.05.1942
7 Birgitta Svensson Kylestorp f. 19.08.1942
8 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
9 Eva Emmertz Satserup f. 22.03.1945
10 Vivi Svensson Kylestorp f. 03.03.1944
11 Anita Nilsson Råset f. 13.07.1944

Mittersta raden fr. v.
1 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945
2 Olle Nilsson Satserup f. 03.03.1944
3 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
4 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
5 Arne Andersson Satserup f. 12.04.1942
6 Roy Eskil Nordahl, Satserup f. 12.06.1945
7 Hans-Åke Nilsson

Främre raden fr. v.
1 John-Erik Jönsson Dammen, Kylestorp f. 06.12.1945
2 Nils Jönsson Dammen, Kylestorp f. 09.09.1942
3 Sven-Arne Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
4 Ernst Jönsson Dammen, Kylestorp f. 13.02.1944
5 Åke Olsson Kylestorp
6 Rolf Nilsson Kyle f. 22.12.1944
7 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944
8 Gert Persson Satserup

Lärarinna Gunvor Bergqvist?

Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad.
Klasslista av Bertil Stridh.

   
   


Satserups skola omkr. 1955 klass 3- 6?
Bild ID: HN_004w.
Satserups skola omkr. 1955 klass 3- 6?

Stående raden fr. v.
1 Sune Pedersen Kylestorp f. 20.07.1940
2 Agne Pedersen Kylestorp f. 20.02.1939
3 Kjell Blomdahl Äspingevägen f. 07.03.1938
4 Sven Åke Nilsson Satserup f. 12.04.1937
5 Kjell Erik Nilsson Kyle f. 15.04.1937
6 Kjell Åke Fröberg Kylestorp f. 31.01.1938
7 Läraren Malte Nilsson f. 20.08.1919
8 Nils Nilsson Kylestorp f. 29.10.1937
9 Åke Nilsson Satserup
10 Bertil Nilsson Kylestorp f. 23.01.1939
11 Stig Strand Satserup f.
12 Tord Persson Kylestorp
Sittande raden fr. v.
1 Ingrid Jönsson Kylestorp f. 03.31.1938
2 Birgit Olsson Kylestorp
3 Asta Pedersen Kylestorp f. 14.01.1935
4 Anna Britt Olsson Kylestorp f. 1938
5 Siv Lundberg f. 04.08.1938
6 ?
7 Barbro Nilsson Satserup
8 Anna Siri Jönsson Dammen Kylestorp f. 19.04.1938
9 Sylvia Hansson Satserup f. 1938

Bildkälla: Henrik Nilsson.
Klasslista: Bertil Strid.
   
   

Satserup skola 1956, klass 4 - 6
Bild ID: Satserups-skola-1956.

Satserups skola 1956 klass 4-6

Bakersta raden fr. v.
1 Göran Wikström Satserup f. 15.07.1946
2 Kjell-Arne Mårtensson?
3 Ernst Jönsson Dammen, Kylestorp f. 12.02.1944
4 Hans-Åke Nilsson
5 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
6 Olle Nilsson Satserup f. 03.03.1944
7 Ingvar Nilsson Satserup
8 Rolf Nilsson Kyle f. 22.12.1944
9 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945
10 Åke Olsson
11 Gert Persson Satserup f. 19.05.1945

Främre raden fr. v.
1 Staffan Hurtig f. 17.10.1946
2 Pettersson
3 Nilsson
4 Ann Gehander
5 Vivi Svensson Kylestorp f. 03.03.1944
6 Gulli Jönsson Dammen, Kylestorp f. 06.12.1945
7 Gertrud Nilsson Satserup
8 Inga-Lill Hansson Satserup f. 27.02.1943
9 Anita Nilsson Råset f. 13.07.1944
10 Bo Hildingsson
11 Claes Nilsson Ekeröd
12 John-Erik Jönsson Dammen, Kylestorp f. 06.12.1945
13 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944

Lärare?

Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad.
Klasslista av Bertil Stridh.

   
   


Satserups skola 1957 klass 3 - 7
Bild ID: HN_009w.
Satserups skola 1957 klass 3 - 7

Bakersta raden fr. v.
1 Kalle, sommarbarn hos Oskar Jönsson Kylestorp
2 Ingvar Nilsson Satserup f. 22.02.1944
3 Gert Persson Satserup
4 Rolf Hansson Satserup f. 1945
5 Läraren Malte Nilsson f. 20.08.1919
6 Åke Olsson Kylestorp
7 Ernst Jönsson Dammen Kylestorp f. 13.02.1944
8 Olle Nilsson Satserup f. 03.03.1944
9 Göran Vikström Satserup f. 15.07.1946
10 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944
11 Hans Åke Olsson Kylestorp
12 John Erik Jönsson Dammen Kylestorp f. 06.12.1945
13 Claes Nilsson Kyle


Mittersta raden fr. v.
1 Eva Berit Emmertz Satserup f. 22.03.1945
2 Lillemor Hansson Satserup
3 Vivi Svensson Satserup f. 03.02.1944
4 Anita Mårtensson Satserup
5 Gulli Jönsson Dammen Kylestorp f. 06.12.1945
6 Monica Hansson Satserup
7 Inger Vikström Satserup f. 26.10.1947
8 Gun Marie Olsson Satserup
9 Karin Nilsson Satserup
10 Gertrud Nilsson Kyle
11 Jan Erik Pettersson Kylestorp
12 Bo Hildingsson Satserup

Främre raden fr. v.
1 Henrik Nilsson Satserup
2 Nils Nilsson Satserup
3 Rolf Nilsson Kyle f. 22.12.1944
4 Jan Hildingsson Satserup

Bildkälla: Henrik Nilsson.
Klasslista Bertil Stridh.
   

Till toppen av sidan

   

Satserup skola 1958 - 1959
Bild ID: Skolfoto_004_NES_800px. Foto från Nils-Eric Sjöstrand. Klasslista insänd av Bertil Stridh

Satserups skola 1958-1959

Folkskollärare Malte Nilsson
Elever uppifrån från vänster.
1 Berit Blücker Mannarp f. 08.05.1945
2 Barbro Johansson S. Rörum f. 01.12.1945? Fritz Johansson
3 Lena Frostmar Kilhult f. 07.03.1945
4 Inga-Lill Svensson Äspinge f. 14.04 1945
5 Inger Nilsson Stavröd
6 Siv Andersson S. Rörum
7 Inger Andersson Elmhult f. 25.07.1945
8 Eva Emmertz Satserup f. 22.03.1945
9 Gun Andersson Kilhult f. 02.01.1945
10 Marianne Ottosson Kilhult f. 03.04.1945
11 Gulli Jönsson Dammen Kylestorp f. 06.12.1945
12 Barbro Nilsson
13 Astrid Andersson Råset f. 29.09.1945
14 Inge-Gerd Isaksson Elmhult f. 10.06.1945
15 Lennart Andersson Äspinge f. 08.10.1945
16 John-Erik Jönsson Dammen Kylestorp f. 06.12.1945
 

17 Kent Axelsson Stavröd
18 Stefan Lind Äspinge f. 13.08.1945
19 Nils-Albert Sävgren Hulta f. 18.12.1945
20 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945
21 Rolf Oskarsson Kilhult f. 28.11.1945
22 Stig-Eve Ottosson
23 Egon Antonsson S. Rörum
24 Bo Palm Stavröd f. 16.09.1945
25 Egon Gunnarsson Kilhult f. 25.07.1945
26 John Mortier Äspinge f. 22.08.1945
27 Kai Hansson Stavröd f. 08.06.1945
28 Nils Sjöstrand Svensköp f. 31.07.1945
29 Christer Olsson Stensma f. 17.05.1945
30 Birger Arvidsson Kilhult f. 19.03.1945
31 Gert Persson Satserup f. 19.04.1945
32 Roland Björk Östenstorp S. Rörum
33 Olle Bertilsson Elmhult f. 16.10.1945
34 Hans Eriksson Stavröd
35 Åke Persson S. Rörum

Foto från Nils-Eric Sjöstrand.
Klasslista insänd av Bertil Stridh

   
   


Satserups skola 1958 klass 3 - 6
Bild ID: HN_007w.

Satserups skola 1958 klass 3 - 6

 

Bakersta raden fr. v.

1 Bo Hildingsson Satserup

2 Jan Erik Pettersson Kylestorp

3 Klas Nilsson Kyle

4 Eva Berit Emmertz Satserup f. 22.03.1945

5 Anita Mårtensson Satserup

6 Läraren Malte Nilsson f. 20.08.1919

7 Gert Persson Satserup f.

8 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945

9 Åke Olsson Kyletorpet

10 John Erik Jönsson Dammen Kylestorp f. 06.12.1945

 

Mellersta raden fr. v.

1 Gulli Jönsson Dammen Kylestorp f. 06.12.1945

2 Gertrud Nilsson Kyle

3 Gun Marie Olsson Satserup

4 Inger Vikström Satserup f. 26.10.1947

5 Monica Hansson Satserup

6 Inga Jönsson Dammen Kylestorp f. 07.01.1948

7 Inger Olsson Kylestorp f. 1948

8 Annelie Nilsson Satserup

9 Britt Marie Nilsson Satserup

 

Främre raden fr. v.

1 Rolf Nilsson Kyle f. 22.12.1944

2 Tommy Strand Kylestorp

3 Ulf Persson

4 Gert Nilsson Kyle

5 Nils Nilsson Satserup

6 Jan Hildingsson Satserup

7 Mats Nilsson

Bildkälla: Henrik Nilsson
Klasslista: Bertil Stridh

   
   


Satserups skola 1959 klass 7
Bild ID: HN_018.

Satserups skola 1959 klass 7

Lärare Malte Nilsson f 20.08.1919

Bakersta raden fr. v.
1 Rolf Oscarsson Kilhult f 28.11.1945
2 Gert Persson Satserup f. 19.05.1945
3 Egon Gunnarsson Kilhult f 25.07.1945
4 Nils-Erik Sjöstrand Svensköp f 31.07.1945
5 Christer Olsson Stensma f 17.03.1945
6 Marianne Ottosson Kilhult f 03.04.1945
7 Inger Andersson Elmhult f 25.07.1945
8 Barbro Nilsson Bokelund Kilhult f 04.02.1945
9 Åke Persson S. Rörum
10 Bo Palm Stavröd f 16.09.1945
11 John Mörtier Äspinge f. 22.08.1945
12 Läraren Malte Nilsson f 20.08.1919

Mittersta raden fr. v.
1 Hans Eriksson Stavröd
2 Gulli Jönsson Dammen Kylestorp f 06.12.1945
3 Gun Andersson Kilhult f 02.01.1945
4 Astrid Andersson Råset f. 29.09.1945
5 Inga-Lill Svensson Äspinge f. 14.04.1945
6 Berit Blücker Mannarp f. 08.05.1945
7 Ingegärd Isaksson Elmhult f 10.06.1945
8 Inger Nilsson Stavröd
9 Lena Frostmar Kilhult f 07.03.1945
10 Siv Andersson S. Rörum
11 Barbro Johansson S. Rörum f. 01.12.1945? Fritz Johansson
12 Eva Emmertz Satserup f. 22.03.1945
13 Olle Bertilsson Elmhult f 16.10.1945

Främre raden fr. v.
1 Kent Axelsson Stavröd
2 Roland Björk Östenstorp S. Rörum
3 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945
4 John-Erik Jönsson Dammen Kylestorp f 06.12.1945
5 Birger Arvidsson Kilhult f 19.03.1945
6 Stig-Eve Ottosson Benarp ?
7 Nils Albert Sävgren Hulta f 18.12.1945
8 Egon Antonsson S. Rörum
9 Kaij Hansson Stavröd f 08.06.1945
10 Lennart Andersson Hagalund Äspinge

Bildkälla: Henrik Nilsson.
Klasslista: Bertil Strid.

 
 


Satserup skola omkring 1960, klass 7 eller 8
Bild ID: HN_015w.

Bakersta raden fr. v.
1 Runo Persson Kilhult f. 06.04.1946
2 Ingemar Bjärneroth Svensköp f. 18.04.1946
3 Bengt Göransson Kvesarum f. 19.05.1945?
4 Bertil Friberg S. Rörum
5 Roland Hansson Bjeveröds Kvarn f. 11.08.1947
6 Läraren Malte Nilsson f. 20.08.1919
7 Claes Nilsson Äspinge Ekeröd f. 30.08.1946
8 Lennart Persson Östensköp f. 25.09.1946
9 Christer Liedholm Äspinge f. 03.05.1946
10 Bo Sandgren Harphult f. 07.10.1945
11 Claes Albrektsson S. Rörum f. 10.04.1946

 Mellersta raden fr. v.
1 Bo Gunnarsson Svensköp f. 01.02.1946
2 Inger Lenander Äspinge Äspinge f.1946
3 Inger Jönsson S. Rörum
4 Ulla-Britt Nilsson Benarp f. 06.03.1946
5 Eva Nilsson Timan f. 09.02.1946
6 Inger Jönsson Timan f. 27.04.1946
7 Elsa Larsson Gammalstorp f. 24.02.1945
8 Monica Espersson Harphult f. 11.12.1946
9 Birgit Karlsson Äspinge f. 29.11.1946
10 Inger Svensson Elmhult f 08.07.1946
11 Lennart Nilsson Elmhult f. 29.01.1946

Främre raden fr. v.
1 Bertil Nilsson Timan f. 15.09.1946
2 Bengt Andersson Kilhult f. 20.11.1946
3 Johnny Svensson Elmhult f. 18.06.1946
4 Lennart Månsson S. Rörum f. 20.05.1946
5 Rolf Jönsson Benarp f. 09.12.1946
6 Kjell-Arne Schuman Äspinge f. 1946
7 Åke Nyberg Östenstorp f. 26.03.1946
8 Nisse Bertilsson Elmhult f. 25.12.1946
9 Assar Sjöland Gammalstorp f. 13.11.1946

Bildkälla: Henrik Nilsson.
Klasslista: Bertil Strid.
 
 

Satserup skola 1962, klass 7
Bild ID: HN_014w.

Satserups skola 1962 klass 7

Bakersta raden fr. v.
1 Läraren Malte Nilsson f 20.08.1919
2 Anders Bergqvist Kromsö f 07.10.1947
3 Jan-Åke Persson Svensköp f 23.03.1948
4 Torsten Johansson f 1948
5 Britt-Marie, Satserup F 1948
6 Lena Bondesson Kilhult f 1948
7 Kurt Larsson Timan f 1948
8 Nils Nilsson Benarp f 1948
9 Gert Olsson Köinge f 1948
10 Göran Olsson Herröd f 1948

Mittersta raden fr. v.
1 Inger Olsson Kylestorp f 25.12.1948
2 Elly Antonsson S. Rörum f 1948
3 Ingrid Andersson Köinge f 1948
4 Marianne, Äspinge f 1948
5 Inger Frostmar Kilhult f 17.05.1948
6 Gull-Britt Andersson Elmhult f 11.07.1948
7 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948
8 Eva Orevad Köinge f 1948
9 Gunnel Wilborgsson Kilhult f 06.07.1948
10 Eva Olsson S. Rörum f 28.04.1948

Främre raden fr. v.
1 Gert Nilsson Satserup f. 12.08.1947
2 Tore Månsson Timan f  20.06.1948
3 Ronny Axelsson Äspinge f 26.06.1948
4 Sven-Börje Sandin Köinge f 1948
5 Alvar Svensson Elmhult f 29.02.1948
6 Bengt Andersson Stavröd f 15.12.1948
7 Lars, S. Rörum f 1948
8 Stig Hansson S. Rörum f 1948

Bildkälla: Henrik Nilsson.
Klasslista: Bertil Stridh.

   
   

Satserup skola 1963,  klass 8
Bild ID: Satserupsskola-klass-8-1963.

Satserups skola 1963 klass 8

Bakersta raden fr. v.
1 Torsten Johansson f 1948
2 Göran Olsson Herröd f 1948
3 Kurt Larsson Timan f 1948
4 Nils Nilsson Benarp f 1948
5 Ronny Axelsson Äspinge f. 26.06.1948
6 Anders Bergqvist Kromsö f 07.10.1947
7 Jan-Åke Persson Svensköp f 23.03.1948
8 Gert Olsson Köinge f 1948
9 Tore Månsson Timan f 20.06.1948
10 Läraren Malte Nilsson f 20.08.1919

Mittersta raden fr. v.
1 Marianne, Äspinge f 1948
2 Ingrid Andersson Köinge f 1948
3 Britt-Marie, Satserup f 1948
4 Elly Antonsson S:a Rörum f 1948
5 Gunnel Svensson Kilhult f 06.07.1948
6 Inger Olsson Kylestorp f 1948
7 Gull-Britt Andersson Elmhult f 11.07.1948
8 Inger Frostmar Kilhult f 17.05.1948
9 Eva Orevad Köinge f 1948
10 Märta Schill Benarp f. 18.08.1948
11 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948

Främre raden fr. v.
1 Stig Hansson S: Rörum f 1948
2 Lars, S: Rörum f 1948
3 Bengt, Benarp f 1948
4 Gert Nilsson Satserup f 1948

Foto och klasslista insänd av  Bertil Stridh

   

Till toppen av sidan

   

Satserup skola 1965
Bild ID: Satserups-skola-1965

Lärare: Ruth Wikström

Längst bak från fr. v.
1. Torgny Persson
2. Inge Karlberg
3. Anders Svensson
4. Lars-Göran Nilsson
5. Lars-Åke Holmström
6. Torvald Wikström
7. Joakim Nilsson
8. Per Rasmusson

Mittersta raden från fr. v.
1. Christian Nilsson
2. Ingrid Nilsson
3. Inga-Lill ?
4. Siv Mortier
5. Agneta Johansson
6. Elisabeth Blomberg
7. Lisbeth Jönsson
8. Stefan Emmertz

Främre raden från fr. v.
1. Eve Nilsson
2. Patrik Killman
3. Bengt-Åke Wendel
4. Roland Nilsson
5. Wilhelm Nilsson
6. Thomas Blomberg
7. Martin Nilsson

Källa: Bild & Text Torgny Blomberg.

 

   
   


Satserup skola
Lärarinna, Blenda Ljung.
Bild ID: Okand_1977_0087.
   

Till toppen av sidan

   
 
Satserup småskola
Lärarbostaden och småskolan. Se skissen nedan för att se vem som är vem.
Bild ID: HN_002w. Bildkälla: Henrik Nilsson.
   


Bild ID: HN_002aw
   
   
Bilder som följer här under saknar alla klasslistor, årtal och vilka årgångar. Här få du som tittar gärna bidra med vad du vet och kan. 
   


Bild ID: HN_010w. Bildkälla: Henrik Nilsson.
   
   


Bild ID: HN_011. Bildkälla: Henrik Nilsson.
   
   


Satserup 1965 klass 8
Bild ID: HN_013w. Bildkälla: Henrik Nilsson.
Bakersta raden fr. v.
1 Leif Månsson S. Rörum
2 Filip Killman Stavröd f. 28.09.1949
3 Peter Bondesson Kilhult
4 Eva Andersson Elmhult f. 07.12.1950
5 Anita Hansson S. Rörum
6 Kerstin Borg Satserup
7 Bill Strand Satserup f. 02.02.1950
8 Kjell Mortier Äspinge f. 21.04.1950
9 Stig Jönsson Benarp f. 18.05.1950
10 Bent Larsson S. Rörum ?
11 Bengt Erik Persson Svensköp f. 09.11.1950
12 Läraren Malte Nilsson f. 20.08.1919

Mellersta raden fr. v.
1 Åsa Arvidsson Kilhult f. 21.03.1950
2 Evy Nilsson Skogstorp Elmhult f.28.03.1950
3 Monica Persson Kilhult f. 31.10.1950
4 Kerstin Svensson Äspinge f. 23.10.1951
5 Karin Andersson S. Rörum
6 Karin S. Rörum
7 Kerstin Andersson S. Rörum ?
8 Susanne Bengtsson Äspinge ?
9 Gun Olsson S. Rörum
10 Britt-Marie Mårtensson Kilhult f. 21.08.1950
11 ? Norrman Satserup
12 Nils-Inge Andersson Elmhult f. 22.12.1950
Främre raden fr. v.
1 Krister Karlsson Äspinge f. 14.10.1950
2 Kurt Espersson Elmhult f. 04.09.1950
3 Sven Andersson Råset f. 26.09.1950
4 Rune Gunnarsson Svensköp f. 16.09.1950
5 Göran Nilsson Norreskog Kilhult f. 10.04.1950
6 Ingemar Schill Benarp f. 17.06.1950
7 Ronny Isaksson S. Rörum

Bildkälla: Henrik Nilsson
Klasslista: bertil Stridh
   
   


Bild ID: HN_022w. Bildkälla: Henrik Nilsson.
   
   


Bild ID: HN_024w. Bildkälla: Henrik Nilsson.
   
   


Bild ID: HN_025w. Bildkälla: Henrik Nilsson. 
   
   


Bild ID: HN_026w. Bildkälla: Henrik Nilsson. 
   
   


Bild ID: HN_027w. Bildkälla: Henrik Nilsson.
   

Till toppen av sidan

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan