Toppen

Skolkök och Hushålls skola

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

Skolkök och Hushållsskola

Förmodligen i Önneköpstrakten och Långaröds socken.
Bild ID: LO_078.

 

 

 

Hushållsskola, förmodligen i Önneköpstrakten och Långaröds socken. Året är 1932.
Bild ID: 000021.

 
Bakre Raden fr. v.
1 Helga Olsson Önneköp4
2 Astrid Nilsson Ingemanstorp
3 Gully Johnér Önneköp4 f. 23.10.1917
5 Elna Jönsson Ellestorp f. 15.05.1917
6 Okän
7 Anna Olofsson Lilla Långaröd
8 Greta Olofsson Farhult2


Främre raden fr. v.
1 Judit Svensson Önneköp3 f. 30.09.1917
2 Anna Andersson Buus f. 27.03.1917
3 Okänd
4 Margit Svensson Skepperöd f. 27.08.1017
5 Skolkökslärare Gulli Elisabeth Olofsson
6 Gulli Olin Önneköp4
7 Hanna Bergqvist Stenkelösa4 f. 22.07.1917
8 Ethel Ekstrand Önneköp4 f. 08.04.1917
9 Okänd

Källa: Klasslista Bertil Stridh.
   

Skolkökskursen 14 okt-12 dec. 1953.
Bild ID: EO_0032.

Skolkökskursen 14 okt-12 dec. 1953.
Från vänster: Gunnel, Anna-Karin, Elsa Brorsson och Gunvor.
Bild ID: Bild ID: EO_0033.

   
   

Skolkökskursen 14 okt.-12 dec. 1953.
Bild ID: EO_0034.

   

Till toppen av sidan

   

Skolkökselever 1953. Läraren, eller fröken som det kallades på den tiden är Gunnel Frostmar.
Bild ID: Horby/Skola_1955.

   
Från vänster, stående övre raden.

1. Gunnel Frostmar, lärare. f: 1915-01-01.
2. Ture Olsson, Kilhult. f: 1938-12-18.
3. Gösta Stridh, Svensköp. 1 f: 1938-02-26.
4.Foke Lindhal, Hulta. f: 1937-09-15.
5. Elon Nilsson, Skogsdala. f: 1938-07-11.
6. Östen Gunnarsson, Kilhult 1 f: 1937-12-11.
7. Arne Andersson, Maa. f: 1938-04-27.
8. Stig Lundstedt, Kilhult. f: 1937-03-31.

Från vänster, sittande främre raden.

1. Gunborg Persson, Harphult 3. f: 1938-03-03.
2. Inger Nilsson, Hulta. f: 1938-05-24.
3. Naemi Svensson, Högestad. f: 1938-04-23.
4. Asta Bergkvist, Krömsö. f: 1938-05-18.
5. Gulli Olsson, Kilhult. f: 1938-05-12.
6. Maj-Britt Svensson, Elmhult. f: 1937-08-01.

 

   
   

Foto från "Önneköpsbilderna"
Bild ID: 000081.

Foto från "Önneköpsbildern
Bild ID: 000227.

   
   

Foto från "Önneköpsbildern
Bild ID: 000149.

Foto från "Önneköpsbildern
Bild ID: 000151

   

Till toppen av sidan

 

Åkersberga i Höör (ej Hörby kommun)
Åkersberga skola 1945

Bild ID: /Henset_041_Akersberga_1945.

Åkersbergsklassen, 20 oktober 1945 till 10 april 1946. Var hemma över julen. 3e raden ovanifrån 3e från höger är Margit Haraldsson (gift Olsson) från Henset
   
   

Åkersberga skola 1946
Margit Haraldsson Henset (gift med Harry Olsson), slår med
mat gong-gongen.
Bild ID:  Henset_042_Margit_1946.

 
   

 

Okänd plats och år

Bild ID: FCL_skola_okand_0002

 
 

Bild ID: Skolfot_001a_NES

   
   

Bild ID: Okand_1976_0093.

Bild ID: Okand_2014_0168..

   
   

Bild ID: Okand_2014_0045.

 
   
   

Bild ID: Okand EO_0034.
Skolkökskursen 14 okt.-12 dec. 1953. Övre raden från vänster. 6. Elsa Olsson, född Brorsson i Bessinge.
 

   
   

Bild ID: Okand EO_0032.
Skolkökskursen 14 okt-12 dec. 1953.

Bild ID: Okand EO_0033.
Skolkökskursen 14 okt-12 dec. 1953.
Från vänster: Gunnel, Anna-Karin, Elsa Brorsson och Gunvor.

   
   

 

 

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan