Toppen

Skolfoto Södra Rörum

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

 

Södra Rörum skola

Södra Rörum skola 1924
Storskolan byggd 1873. Bilden är från 1924.
Bild ID: /Skola_lararbostaden.

Södra Rörum skola och fattighus
Bilden från 1950. Denna byggnad användes både som skola och fattighus. Byggnaden uppfördes 1839 och revs i början an 1960-talet
Huset uppfördes 1839 intill nya kyrkogården. Västra långsidan var ingrävd i backen upp till fönsterhöjd. Väggarna bestod av metertjocka gråstensmurar.
I södra delen av huset fanns två små rum, det innersta rummet var under många år lärarinnans bostad och var försett med en spis, vilket det andra rummet som var samlingsrum saknade. I mitten av huset fanns skolsalen. Norra delen var reserverad för socknens fattiga och bestod av 2 rum och en liten förstuga.
faktakälla: Bygdeband.
Bild ID:Fattighuset-1839.

   
   

Södra Rörum skola omkr. 1885 -1895
Lärare Ola Svensson. Skolbarnen är födda 1875-1880.
Bild ID: Skola_Ola-Svensson.

   
   

Kyrkliden, omkring 1918
Bild ID: 1988_0144-Sodra-Rorum.

Kyrkliden, omkring 1918
Bild ID: 1988_0143-Sodra-Rorum.

Huset kallades Kyrkliden och här bodde en gång kantor Svensson. När skolan i Satserup blev för liten fick de skolbarn som ej fick plats i skolan komma till kantor Svenssons hus och där bli undervisade av skolläraren och kantorn helt frivilligt och utan ersättning. 1956 köpte Gurli Anderssons föräldrar huset och bodde kvar till 1977. Huset revs 1987. Foto: årtal omkring 1928.
   
   

Södra Rörum småskola 1919 – 1920
Bild ID: Smaskolan_1919-1920.

   

Till toppen av sidan

   

Södra Rörum skola 1924
2:a från höger Henry (efternamn okänt). 3:a från höger är Gustaf Sigfrid Johansson (1916 – 2011), fosterbarn hos skomakare Axel Johansson och hans hustru Sigrid.
Bild ID: Sodra-Rorums-skola-1924.

   
   

Södra Rörum skola 1930
Bild ID: Skola_smaskola_1930.

Delförstoring  av bilden ovan.
Från vänster:
Brita Olsson
Ingrid Olsson
Zina Olsson
Asta Olsson
Maj-Britt Andersson
Ebba Rasmusson
Gulli Nilsson
Astrid Nilsson
   
   

Södra Rörum skola och fattighus 1928
Bild ID: Skola_fattighuset_1930.

Skolklass i fattighuset 1928.

Lärarinna Hilda Elofsson

Bakersta raden fr. v.
1 Gösta Andersson Kvesarum f. 13.02.1919
2 Nils Karlberg S. Rörum f. 25.10.1920
3 Hildur Svennesson Trulstorp f. 21.02.1919
4 Siri Jönsson Kvesarum f. 20.11.1919
5 Sven-Åke Svensson Bjevröd f. 10.05.1919

Mittersta raden fr. v.
1 Harry Ekdahl
2 Erik Nilsson Trulstorp
3 Anna Nilsson Kvesarum f. 27.04.1919
4 Märta Svensson S. Rörum f. 11.05.1920

Främre raden fr. v
1 Karen Lise Leveaux Mannarp f. 21.03.1919
2 Nora (Eleonora) Ek Kvesarum f. 21.09.1920
3 Inger Leveaux Mannarp f. 14.10.1920
4 Karin Elovsson S. Rörum f. 18.06.1920

Denna byggnad användes både som skola och fattighus. Byggnaden uppfördes 1839 och revs i början an 1960-talet.

Klasslista: bertil Stridh.
   
   

Södra Rörum folkskola 1935
Bild ID: /S_Rorums-folkskola-1935.

   

Till toppen av sidan

   

Södra Rörum skola 1939
Skolkök i Södra Rörum omkring 1939.
Bild ID: Skollkok_1939.

Du kan läsa om fler skolor runt Södra Rörum i ovan bok.
Klicka på omslaget/PDF-ikonen
så kommer det upp en läsbar PDF-fil

   
   

Skolkök i Södra Rörum omkring 1939
Bild ID: Skollkok_1939_delforst

   
   

Södra Rörum skola 1948
Bild ID:Skola_1949.

   
   

Södra Rörum småskola 1952  Klass 1 och 2
Översta raden fr. v.
Berit, Klas, Eve, Bengt, Lars, Åke, Roland, Egon, Lennart, Åke, Kurt, Erik, Birgitta?. Nedersta raden fr. v.
Inger, Siv. Ingrid, ?, Barbro, ?, Elvy, ?, ?, ?,?, Inga.
Bild ID: /S-Rorum_1952_klass1-2. Bild och Text från  Kurt Borg.

   

Till toppen av sidan

   

Södra Rörum småskola 1953 Klass 1 och 2.
Bild ID: /S-Rorum_1953_klass1-2

Översta raden fr. v.
Lars, Kurt, Åke, Klas, Lennart, Ingvar, Bengt, Eva, Britt,

Mellersta raden
?, Britt, Inger, Gerti?, ?, ? Viveca

Nedre Raden
Anders, Roland, Bert, ?, Ronny, Erik. 

Bild och Text från  Kurt Borg.

   
   

Södra Rörum skola 1961
Bild ID: Skola_1961.

 

 
   

Södra Rörum  Lärarbostad
Bild ID: lararbostaden_02.

 

Södra Rörum  Lärarbostad
Lärarinnan Elida Andersson (till höger) med sin syster Elin. i lärarbostaden omkring 1917.
Bild ID: Skola_lararbostaden.

   

Till toppen av sidan

 

 
   
   

Till toppen av sidan