Toppen

Skolfoto Långaröd

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Långaröd skola

Långarörd skola, augusti 1959
1958 hade Långaröds gamla skola gjort sitt och en ny skola var under byggnation. Långaröds nya skola som syns på bilden byggdes i tre etapper, den första blev klar 1959, gymnastiksalen 1971, och den andra 1974 och den sista innehållande deltidsdaghem och fritidshem invigdes lagom till vårterminens start 1988.
Bild ID: Långaröd/1977_0262
Bild ID: HH_3756.

   
   

Långaröd skola

Folkskolepojke i början på 1880-talet. Sonsons son till Ljusets bonde berättar.

Nils Heimer, som är författare till denna artikel, är f.d. folkskolelärare i Norje, Ysane församling och nu 84 år gammal. Han föddes i Skärhus, Långaröds församling på Linderödsåsen i Malmöhus län, som son till den frisinnade riksdagsmannen Nils Nilsson i Skärhus.
Denne i sin tur var sonson till "Ljusets bonde", Nils Månsson i Skumparp, riksdagsman för Malmöhus län och ledamot av bondeståndet 1810 - 1834, en framstående vältalare, som arbetade speciellt för den kyrkliga frihetens försvar och folkskolans främjande.
Det är en gammalbondesläkt som kartlagts ned till 1500-talet. Nils Heimer blev den förste i släkten som ägnade sig åt annat än bondeyrket. Han kom redan 1901 som lärare till Norje, där han sedan verkade till sin pensionering 1937. Där arbetade han mycket för de frisinnade idéerna och hade flera kommunala uppgifter...

Läs hela artikeln på bifogad PDF-fil.

   
   

Långarörd skola
26 jan. 1957.
Bild ID: HH_3755.

Långarörds skola
Aug 21 april 1959. T. v Rektor Hedén. T. h. byggnadsnämndens ordf. Tage Olofsson.
Bild ID: HH_3758.

   
   

Långaröd gamla folkskola
Före 1918.  Långaröds gamla folkskola som lades ner 1958 och som då blev kommunalrum. Här hade man kommunala sammanträden, man hade det som röstlokal och även fester som 50 och 60 års dagar. Bröllopsfester gick också bra. Efter sammanslagningen med Hörby kommun tog kyrkan över och nu är det församlingshem
Bild ID: Långaröd/1983_0002.

Långaröds gamla skola.
Bild ID: AL_s095aw. Originalillustration av Alfred Lind.

   
   

Långaröd småskola
Bild ID: Langarod/1977_0263.

Långaröd småskola
Bild ID: Långaröd/1977_0262.
Foto: Oskar Nilsson. Önneköp.

   
   

Långaröd lärarbostad 1956
Bild ID: 000768.
Bild från Nancy Olsson Önneköp

Långaröd småskola
Långaröds småskola. Önneköp. Långaröds gamla folkskola numera (kommunalrummet), byggdes i slutet på 1800-talet och tjänade som skola fram till 1958 då den nya skolan byggdes och invigdes 1959. Skolan tjänstgjorde sedan som kommunalrummet. Foto: Oskar Nilsson.
Bild ID: 003006.

   

Till toppen av sidan

   
Långaröd skola
Skolhuset stod färdigt 1848. Barnantalet var stort, och en del barn från utbyarna fick inhysas i gårdarna i Långaröd, eftersom de hade så lång skolväg.
Skolan behövde så småningom sättas i bättre skick. Det förkom en hel del kontroverser med skolemästaren, som hette Borggren. Man underkände hans kompetens, och menade att det förelåg även andra "allvarliga skavanker" på hans person...
Läs hela artikeln på bifogad PDF-fil. 
   
   

Långaröd skola 1910
Isidora Johansson med 61 elever vid Långaröds folkskola omkring 1910.
Bild ID: 003007.

   
   

Långaröd skola  1921
Söndagsskolan i Önneköp.
Lärarinna: Johanna Hansson.  
Från vänster översta raden:
Lärarinnan Johanna (gift med lantbrukare Per Hansson Önneköp. 1.okänd, 2.Frida Johannas dotter, 3.flickan med glasögon Nanna. 4.Bojan, systrarna 5.Märta och 6.Karin döttrar till kvarnägare Per Andersson Önneköp, 7.Hedvig, 8.Anna bor i Önneköp.

Andra raden:
1.Robert, 2.Emil, Långaröd, 3.Bernherd, 4.Edit f. 1911, (Håkan Isaks dotter Önneköp gift med Nils R Nilsson) 5.Minni, 6.Anna syster till Emil. 7.Nancy, 8.Asta, 9.Betsy Sjöholm, 10.Olivia.
 

På gräset:
1.Jean Sjöholm, 2.okänd, systrarna 3.Nelly och 4.Anne,  5.Anna-Stina-och sista flicka 6.Rossie syster till Olivia, (döttrar till lantbrukare Måns Olsson Alm Skäpperöd 2). Nelly, Anne och Nanna är lantbrukare Per Bengts döttrar i Önneköp.
Anna-Stina är Bojans syster.

  Bild ID: 003012. Foto: Oskar Nilsson, Önneköp. 

Skollärare Lundström på Långaröds gamla skola. Med käppen lät han pojkarna frikostigt smaka.
Bild ID: AL_s095w. Originalillustration av Alfred Lind.

Du kan läsa mer om Alfred Lind på han egen sida.
Till sidan om Alfred Lind.

Alfred Lind.

   
   

Långaröd skola 1922
Lärare Albin Gullbrandsson.
Bild ID: 000870w

   
   

Lilla Långaröd skog Annandags pingst 1926
Främre raden nr 8 heter Inger Andersson. F.ö. syster till Tyko och Per Andersson.
Bild ID: 000660

   
   

Långaröd skola 1933, julfest
Bild ID: Skolfoton/000679_Langarodsskola-1933.

Långaröd skola 1933 julfest

Bakersta raden fr. v
1 ?
2 Herta Mårtensson Långaröd f. 05.02.1920
3 Aina Olofsson
4 Lärarinnan Emma Lindkvist F. 15.09.1887
5 Anni Sjöholm Önneköp f. 29.03.1920
6 Herta Olin Önneköp f. 18.07.1919
7 Stina Andersson Önneköp f. 11.03.1919
8 Margit Ivarsson Önneköp f. 29.05.1919
9 Iris Nilsson Rugerup f. 24.03.1920
10 ?
11 ?
12 Elly Ekstrand Långaröd f. 07.05.1919
13 Lärarinnan Margit Munter
Mellersta raden fr. v.
1 Anna Svea Olofsson?
2 Ella Andersson Skäpperöd f. 12.05.1921
3 Evi Andersson Önneköp f. 17.08.1921
4 ?
5 Edit Andersson Ellestorp f. 11.12.1921?
6 ?
7 Frida Nilsson Stänkelösa f. 29.12.1923
8 Iris Persson Farhult f. 08.01.1920
9 Anna Persson
10 Greta Olsson Långaröd f. 02.11.1921
11 Gunhild Nilsson Rugerup f. 08.01.1920
Främre raden fr. v.
1 Maja Nilsson
2 Majken Nilsson Långaröd f. 31.07 1926
3 Signe Andersson Farhult f. 01.12.1925?
4 Olle Frid/Olof Frid Bräknahult f. 29.09.1924?
5 Iris Olofsson
6 Knut Andersson Önneköp f. 30.03.1925
7 Hanna Andersson Farhult f. 10.08.1924
8 Gunni Olofsson Önneköp f. 28.08.1924
9 Asta Lindén Önneköp f. 22.06.1924
10 Irma Svärd Önneköp f. 04.12.1924
11 Birgit Lundin Långaröd f. Långaröd f. 09.09.1926
12 Greta Lundin Farhult f. 07.11.1926

Klasslista: Bertil Stridh
   

Till toppen av sidan

   

Långaröd skola 1940
Bild ID: Skolfoton/000686_Langarod-1940.

Bakre raden fr. v.
1 Rudolf Sanfridsson Farhult f. 04.01.1926
2 Gösta Hansson Önneköp f. 19.04.1925?
3 Ragnar Månsson Rugerup f. 22.11.1925
4 Signe Andersson Farhult f. 01.12.1925?
5 Ellen Olsson Farhult f. 09.01.1925?
6 Ally Månsson
7 Selma Olsson
8 Vera Månsson
9 Agne Lundin Farhult f. 05.09.1925
10 Knut Andersson Önneköp f. 30.03.1925
11 Nils Erik Nilsson Skärhus f. 16.05.1925


Mittersta raden fr. v.
1 Lilly Johansson
2 Irma Persson
3 Majken Nilsson
4 Greta Lundin Farhult f. 07.11.1926
5 Birgit Lundin Långaröd f. 09.09.1926
6 Nanny Svensson Skäpperöd f.09.05.1926
7 Anna Lisa Svensson
8 Gurli Ekstrand Önneköp f. 18.12.1927
9 Allan Hansson
10 Gösta Rosenlund

Främre raden fr. v.
1 Paul Lindén
2 Mauritz Elofsson Rugerup f. 23.04.1927
3 Torsten Prahl Långaröd f. 24.10.1926
4 Arne Svärd
5 Bertil Gullbrandsson Långaröd f. 25.12.1926

Klasslista från Bertil Stridh.
   

Långaröd folkskola 1945
Bild ID: 001527

Långaröds folkskola 1945

Bakersta raden fr. v.
1 Läraren Albin Gullbrandsson f. 15.02.1900
2 Elsa Jönsson Farhult f. 04.02.1932
3 Karin Månsson Rugerup f. 18.04.1931
4 Maj-Britt Ekstrand Önneköp f. 18.08.1932
5 Ann-Mari Svensson Skäpperöd f. 06.06.1931

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Agne Liljegren Önneköp f. 03.10.1933
2 Harald Nilsson
3 Harry Håkansson Rugerup f. 20.12.1932
4 Ellen Persson Långaröd f. 12.05.1932
5 Inga-Lisa Bergkvist
6 Maj-Britt Nordahl
7 John Frid Sjököp f. 12.12.1932
8 Boris Nilsson Önneköp f. 20.01.1933
9 Sven-Arne Bengtsson
10 Kjell Frid Sjököp f. 12.12.1932
Främre raden fr. v.
1 Inga-Lisa Andersson
2 Elsa Elofsson
3 Doris Johansson Farhult f. 23.10.1932
4 Astrid Persson
5 Står mellan rad. Ulla Svensson
6 Naimi Munter Önneköp f. 26.06.1932
7 Britt Svensson Skäpperöd f. 06.08.1932
8 Ingemar Persson/ Nilsson Farhult f. 22.03.1932
9 Allan Rosenlund Önneköp f. 18.12.1932
10 Knut Lundin Farhult el Långaröd

Klasslista: Bertil Stridh.

Till toppen av sidan

   

Långaröd skola 1946
Skolavslutning 1946. Ett långt sommarlov väntade. Flickorna med rosett i håret, vita knästrumpor och finna sommarklänningar. Pojkarna vattenkammade i håret och kläda i kavaj och äppleknyckarebyxor samt slips. .Småskollärarinnan Emma Lindqvist.
Bild ID: 001156. 

 
   
   

Långaröd mellanskola 1946, klass 3
Bild ID: 000657_Langarod-1946.

Lärarinnan Agnes Berner

Bakersta raden fr. v.
1 Sture Persson
2 Sven Bengtsson
3 Kjell Nilsson
4 Ann-Marie Andersson
5 Anna-Karin Nordahl
6 Dagny Simonsson
7 Britta Gullbrandsson Långaröd f. 21.09.1937
8 Kerstin Svensson
9 Inger Jönsson
10 Ethel Frid Rugerup f. 01.12.1937
Främre raden fr. v.
1 Sven Elofsson Rugerup f. 06.02.1938
2 Hasse Jönsson
3 Nils-Erik Håkansson Rugerup f. 09.04.1937
4 Knut Jönsson
5 Gert Borgström
7 Bror Elofsson Rugerup f. 06.02.1938
8 Kjell Persson

Klasslista: Bertil Stridh
   
   

Långaröd skola 1946, klass 1 och 2
Bild ID: 000658_Langarod_1946_01.

Stående fr. v.
1 Jan Anders Mårtensson
2 Åke Bengtsson Farhult f. 03.10.1938(skymd)
3 Signe Nilsson
4 Elsa Svensson
5 Bertil Frid
6 Lärarinnan Emma Lindkvist
7 Stig Nordahl
8 Karin Bergkvist
9 Stig Månsson Farhult f. 26.11.1938
10 Jan Kraft f. 16.03.1938
11 Uno Stark f. 20.03.1938 *
12 Guntram Andersson

Sittande fr. v.
1 Gun Nyström Farhult f. 01.02.1938
2 Inga-Britt Johansson
3 Siv Persson
4 Inga Green
5 Irene Jönsson
6 Gunnel Hansson

*Uno Stark har bidragit med bild och klasslista.
Klasslistan kompletterad med födelsedatum av bertil Stridh.
 

   
   

Långaröd skola 1948
Bild ID: 001159. Skolklass 1948.

   

Till toppen av sidan

   

Långaröd småskola 1950 Klass 1 och 2
Bild ID: Langarod_smaskola_1-2.

Bakre raden:
Åke Prahl?
Inge Ohlin
Lars Nilsson
Olla Karlsson
Lars-Erik Nilsson
Kennet?
Leif Nilsson
Bengt Håkansson?
Alf Mårtensson.
Främre raden:
Per Andersson
Anita Nilsson
Gunnel Andersson
Okänd
Inger Andersson
Uno Andersson

Lärarinna Ann-Marie Ohlin.
Insänd och namnade av Kjell Sjöström.

   
   
   

Långaröd mellanskola 1952 Klass 3 och 4
Bild ID: Lanagrod_mellanskola_3-4.

Bakre raden:
Kjell Sjöström*
Lars-Erik Nilsson
Inge Ohlin, Kennet?
Lars Nilsson
Leif Nilsson
Olle Karlsson
Alf Mårtensson.

Mellanraden:
Anita Nilsson
Gudrun Oskarsson
Okänd
Okänd
Okänd
Gunnel Andersson
Kristina Svensson
Inger Andersson, 

Främre raden:
Kjell Nyström
Per Andersson
Uno Andersson
Karl-Erik Nilsson,
Bengt Håkansson?.

Lärarinna Agnes Berner.
*Insänt och namnade av Kjell Sjöström.

   
   

Långaröd skola 1954
Bild ID: 000660_Langarod_1954.

   
Långaröds skola 1954

Bild ID: 000660_Langarod_1954

Bakre Raden fr. v.
1 Läraren Albin Gullbrandsson f. 15.02.1900
2 ?
3 Evert Nilsson
4 Bert Elofsson Rugerup f. 28.07.1940
5 Kjell Karlsson Långaröd f. 28.05.1940
6 Berit Elofsson Rugerup f.28.07.1940
7 Inga-Britt Andersson Stridh
8 Ingrid Kvist
9 Tyko Andersson Önneköp f. 18.061944
10 Uno Kraft

Mittersta raden fr. v.
1 Lars Nilsson Långaröd f. 27.04.1942
2 Karl-Erik Nilsson
3 Bengt Fridh
4 Bengt Håkansson Rugerup f. 30.03.1942
5 Inge Ohlin
6 Kjell Nyström Farhult f. 30.08.1942
7 Per Andersson Önneköp
Främre raden fr. v.
1 Maj Erman
2 Margit Stridh
3 Gerd Nyström Farhult f. 10.07.1940
4 Evy Fridh Sjököp f. 05.02.1940
5 Ellen Fridh Sjököp f. 20.06.1941
6 Elsa Karlsson Långaröd f. 31.10.1941
7 Inger Andersson Önneköp

Klsslista från Bertil Stridh.
   
   

Långaröd skola 1954 Klass 5, 6 och 7
Bild ID: Lanagrod_5,6-7

Bakre raden:
Karl-Erik Nilsson
Alf Mårtensson
Olle Karlsson
Ing-Britt Andersson
Ingrid Olsson
Lars-Erik Nilsson
Kjell Sjöström*
Lars Nilsson.

Mellanraden:
Evy Fridh
Ellen Fridh
Margit Stridh
Anita Nilsson
Inger Andersson
Gunnel Andersson
Lillemor Olsson
Gudrun Oskarsson
Ingrid Kvist
Elsa Karlsson

Främre raden:
Per Andersson
Kjell Nyström
Bengt Håkansson
Inge Ohlin
Leif Nilsson.

Lärare Albin Gullbrandsson.
Insänt och namnade av Kjell Sjöström.

   
   

Långaröd skola 1956, 5 klass
BILD ID: Skolfoton/000659_Langarod_1956.

Rad 1.
Lars-Åke Flink
Leif Abelin
Anna-Svea
Gullbritt Bengtsson
Kristina Svensson
Siv Prahl

Rad 2.
Leif Nilsson
Yngve Karlsson
Birgit Kraft
Majlis Nilsson
Emmy Fridh
Greta Nordal

Rad 3.
Lars-Erik Nilsson
Alf Mårtensson
Karl-Erik Nilsson
Kjell Sjöström
Lillemor Olsson
Gudrun Oskarsson

Rad 4.
Lars Nilsson
Inge Ohlin
Nils Truesson
Olle Karlsson
Anita Nilsson
Gunnel Andersson

Rad 5.
Per Andersson
Inger Andersson
Ellen Fridh
Marit Stridh

Lärare:
Albin Gullbrandsson

   

Till toppen av sidan

   

Långaröd mellanskola 1957
Långaröds mellanskola har examen inför sommarlovet 1957. Pojkarna har klätt upp sig i kostym och vit skjorta och har antingen slips eller fluga runt halsen. Flickorna är klädda i sommarklänning och kortstrumpor. Alla flickorna har också en liten bukett med liljekonvaljer.
Bild ID: 001157.

1. Nils-Olof Nilsson
2. Kjell Gren
3. Bruno Nilsson
4. Clas Torstensson
5. Berit Gunnarsson
6. Kenneth Persson
7. Rolf Bergsten
8. Leif Olsson
9. Ronny Mårtensson
 
10. Lars-Åke Wendel
11. Gert Frid
12. Ann-Helen Trygvesson
13. Else Olofsson
14. Ann-Viol Nilsson
15. Anne-Lise Persson
16. Elsie Frid
17. Maivi Nyström
18. Monica Olofsson
19. Agnes Berner, Lärare
   

Till toppen av sidan

   

Långarörd skola 19 augusti 1959
Bild ID: HH_3757.

   
   

Långarörd skola 1960
Albin Gullbrandsson i färd med att undervisa sina elever i slöjd. Bilden bör vara tagen runt 1960. 
Då Långaröds skola inte hade någon egen slöjdsal försiggick slöjdundervisningen i Buus skola. Albin Gullbrandsson var lärare i Långaröds skola över 40 år, fram till sin pensionering i mitten av 1960-talet. 
I samma sal hade för övrigt Önneköps IFs bordtennissektion sin tränings och matchlokal i slutet av 1950-talet.
Bild ID: 001318.

Hälsningar
Kjell Sjöström

Långaröd småskola 1960
Bild ID: Långaröd/1977_0222.

Lärarinna: Ann-Mari Olin.

Den här bilden är det – jag står längst till höger – vi var bara 3 i andra klass – resten är förstaklassare.
Sen gick jag 3:e och 4:e klass i Buus, men där var vi fler.
Där tillkom dom som gått 1:e och 2:a i Jönstorps småskola.
5:e och 6:e gick jag i Jönstorp (där fanns 2 skolbyggnader) och hade Agne Olsson som lärare.
I trean hade jag Tekla Axelsson och i fyran Knut Sjögren. Efter 6an började jag på realskolan i Hörby. Och dom som fortsatte i folkskolan gick i den då relativt nybyggda skolan i Långaröd.
På den tiden fanns det också skolor i Guddastad, Östra Sallerup och Årröd. Kanske även i Kölleröd om den inte redan var nerlag.

Hälsningar, Christer i Hörby

   
   

Långaröd skola 1964, klass 8
Bild ID: 001529

1.Ronny Mårtensson
2.Christer Henningsson
3.Nils-Olof Nilsson
4.John Nilsson
5.Kjell Green
7.Albin Gullbrandsson,
Lärare
8. Kent Nilsson
9.Göran Nilsson
10.Torsten Ottosson

11. Sven-Erik Nilsson
13.Elsie Frid
14.Berit Andersson
15.Solveig Persson
16.Inger Andersson
19.Gertrud Ottosson
20.Jette Nielse
21.Berit Carlsson
22.Anita Andersson
   

Till toppen av sidan

   

Långaröd skola 1965
Julfest i småskolan 1965.
Annan uppgift säger att bilden är från 1956.

Bild ID: Långaröd/1977_0198.

 
   
   

Långaröd skola 1972 - 1973, klass 5 och 6
 Bild ID: 000044.

Övre raden från vänster
1 Anne Zimerman
2 Göran Andersson
3 Nils Gösta Nilsson
4 Rune Ohlsson
5 Tommy Olofsson
6 Kerstin Nilsson

Rad 2
1 Bodil Nilsson
2 Marita Mårtensson
3 Tomas Gunnarsson
4 Git Allansson
5 Britt-Marie Andersson
6 Knut Sjögren

Nedre raden
1 Lena Persson
2 Birgit Persson
3 Eva Jönsson
4 Jeanette Regmyr
5 Rosmarie Ingvarsson
6 Kerstin Svensson
lärare Knut Sjögren. 

 
   
   

Knut Magnus Sjögren  f. 1959. Lärare i Långaröd Knut Jönsson f. 1932. Hustru Inger Lillemor f. 1934, Agneta f. 1955.


Riksdagsman Nils Månsson även kallad Skumpen eller Ljusets bonde. Född 1776-04-05 i Starrarps by, Fränninge. Farfar till Riksdagsman Nils Nilsson Skärhus.
Bild ID: 001121

   
   
   
Här följer skolklasser där vi inte har något årtal
   

Långaröd skola
Bild ID: 000685.

Övre raden
1. Emma Lindkvist, lärare
2. Henry Sjöholm
3. Gösta Rosenlund
4. Lilly Johansson
5. Ove Nilsson
6. Torsten Munter
7. Okänd
8. Okänd

Mittenrade
1. Irma svärd
2. Signe Andersson
3. Hanna Andersson
4. Svea Olsson?
5. Selma Olsson
6. Gunni Olofsson?
7. Asta Lindén?
8. Iris Andersson
9. Ellen Olsson

Främre raden
1. Okänd
2. Olof Persson
3. Okänd
4. Gösta Hansson
5. Knut Andersson?
6. Åke Munter
7. Nils Erik Nilsson
8. Okänd

   

Till toppen av sidan

   

Långaröd skola
Julfest. Lucia Annie Persson med på bild är Gunni Elofsson och Gerda Persson.
Bild ID: 001531

   
   

Långaröds skola
Bild ID: 001530

Övre raden:
Lärare Marta Forsberg
1.?
2.?
3.Birgit Gullbrandsson
4.Anna-Lisa Svensson
5.Vera Månsson
6.Gulli Ekstrand
7.Erik Olofsson
8. ?

Sittande:
1. ?
2. Lennart Svärd
3.?Sven Roskvist
4.Allan Hansson
5.Paul Linden
6.Allan Johansson
7.Maurits Elofsson.
   
   

Långaröd skola
Bild ID: 001526

Stående bak:
1.Evy Andersson, Önneköp,
2. ?
3.Lärare Marta Forsberg
4.Iris Nilsson, Rugerup
5.? Svea Östdin
6.Herta Sanfridsson, Farhult
7.Gunhild Nilsson ?Rugerup
8 ?Anna-Svea Olofsson, Önneköp


 
På knä:
1.Greta Olsson, Långaröd
2.Edit Andersson, Önneköp
3.Anna Persson, Långaröd
4. Iris Persson
5. Annie Sjöholm, Önneköp
6.Herta Mårtensson, Långaröd

7.
.Viola Olsson, Farhult
8. ? Signe Fältman, Önneköp
9. ?Margit Nilsson (Munter), Önneköp.


Sittande fram:
1.Gunnar Persson Farhult
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?Einar Nilsson
6. ?
 7.Nils Nilsson, Långaröd, (Albin Nils)
8.Nils Nilsson, Rugerup
9.Anton Söderholm, Farhult.

   

Till toppen av sidan

   

Långaröd skola
Här går Hedvig Simonsson, Helga Svensson, Bojan, sittande från höger Minni Nordström.
Bild ID: 001525

   
   

Långaröd skola
Bild ID: 002990.

 
   
   

Långaröd skola. klass 5
Bild ID 002987.

Lärare Agne Ohlsson , klass 5 i Långaröd
Från vänster
1 Solweigh Olsson g Persson
2 Eva Malmros
3 Berit Nilsson
4 Lena Johannesson
5 Rose-Marie Knutsson g Persson
6 Margareta Olofsson
7 Eva-Marie Persson
8 Anna Mårtensson
9 Ann-Viol Karlsson
10 Stig Mårtensson
11 Gun-Helen Gunnarsson g Hult
12 Rudi Mårtensson
13 Hans-Olof Nilsson
14 Sven Fridh
 
   
   

Långaröd skola
Bild ID: 002984.

   

Till toppen av sidan

   

Långaröd skola, klass 5 och 6
 Bild ID: 2985.

Överst från vänster
1 Lena Johannesson
2 Rose-Marie Knutsson, gift Persson
3 Anna Mårtensson
4 Ulla Olofsson
5 Ingemar Nilsson
6 Lillemor Nygren
7 Peter Westerlind
8 Jörgen Arvidsson
9 Mats Ingvarsson
10 Rudi Mårtensson
11 Arnold Wernersson
12 Sven Fridh
13 Hans-Olof Nilsson
14 Gert Nygren
15 Jan Jönsson (Rosander)
16 Gert?
17 Peter Mårtensson
18 Stig Mårtensson
Sittande från vänster.
1 Solweigh Olsson g Persson
2 Berit Nilsson
3 Marie-Louise Enocksson
4 Pia Allansson
5 Eva Malmros
6 Ann-Viol Karlsson
7 Karin Krondahl
8 Margareta Olofsson
9 Eva-Marie Persson
10 Gun-Helen Gunnarsson gift Hult
11 Boel Ohlsson
   
   

Långaröd skola
Bild ID: 002989.

Stående från vänster.
1. Britt Hedström
2. Karin Nilsson
3. Signe Nilsson
4. Kerstin Svensson
5 .Inga Gren
6. Rut Nyström:
7. Annmari Andersson
8. Elly Sandfridsson
9. Gunnel Nilsson
10. Annmari Nilsson
Sittande från vänster.
1. Gerd Nyström
2. Siv Persson
3. Elsa Svensson
4. Laila Jönsson
5. Ing-Britt Johansson
6. Karin Bergqvist
7. Gunnel Hansson
8. Maja Hedsröm

Syslöjd lärare Hanna Olsson.

   
   

Långaröd skola
Bild ID: Langaröd skola.

   
   

Långaröd skola
Bild ID: 001155.

Vänster rad:
Anita Håkansson
Leif Frid
Bengt Frid
Kenneth Olsson
Sven Strid
Åke Krondahl

Mittenraden
Leif Olsson, Önneköp
Bertil Gunnarsson
Kenneth Persson
Ann-Marie Olin, lärare

Höger rad:
Rolf bergsten
Clas Torstensson, Önneköp
Else Olofsson
Anne-Lise Persson
Gert Frid
Gertie Olsson
Lars-Åke Wendel
Ann-Helen Trygvesson

Långaröd skola
Bild ID: 001158.

1. Ann-Marie Olin, Lärare
2. Lars-Åke Wendel
3. Clas Torstensson, Önneköp
4. Rolf bergsten
5. Bertil Gunnarsson
6. Leif Olsson, Önneköp
7. Keneth Persson
8. Leif Frid
9. Anne-lis Persson
10. Ann-helen Trygvesson
12. Else Olofsson, Önneköp
13. Anita Håkansson
14. Bengt Frid
15. Kenneth Olsson, Rakarens.
16. G-Åke Krondahl
17. Sven Strid

   

Till toppen av sidan

   

Långaröd småskola
Lärarinna Emma Lindqvist. Flickan som är 6 från vänster i mellan raden är Greta Andersson som varit till mycket stor hjälp för att dokumentera bilder från Önneköp.
Bild ID: Skola_1977_0101.

Långaröd småskola
Bild ID: 001142.

   
   

Långaröd skola
Bollek vid Långaröds skola. Den 30 juli 1922 antogs folkskollärare Albin Gullbransson till lärare i Långaröds skola. Han innehade tjänsten ända fram till sin pension.
Foto: Oskar Nilsson. Önneköp.
Bild ID: LO_075.

Långaröd skola
Tittade på bilder av "okända personer" och hittade då ett foto där min Morbror Agne Lundin och min mamma Greta Andersson finns med, läraren hette Albin Gullbrandsson?

Bilden är tagen vid Långaröds skola invid kyrkan. Hälsningar, Margareta Tapper.
Bild ID: 1977_0102.

   
   

Långaröd skola
En något annorlunda skolklass. Militärer, lottor och rödakorspersonal, på utbildning.
Bild ID: LO_044.

   
   

Långaröd skola
Bild ID: /LO_074.

   

Till toppen av sidan

   

Långaröd skola
Mammas mor Mina och styvfar Ropé. Mammas tre halvbröder, Johan, Karl och Eric, samt deras fruar och barn. Till vänster jag själv 13 år, samt mamma, då 43 år. Bilden tagen vid Håslöv skola, där Roupé var lärare. Fakta från Nancy Olsson. En del personer har  kopplingar till Önneköp/Långaröd, därav att den finns medtagen.
Bild ID: LO_042.

   
   

Bild ID:000870:
Skolklass 1918 Lärare Gullbransson, men i övr. okänd.

   
   

Bild ID:000876:
Klas 5. Rad 2. nr. 2 är Elly Johnér f.1915, klass 5 Anna Persson gift Jönsson.
Bilden kommer från det vi kallar "Önneköpsbilderna)

   
   

 

HÄR BEHÖVER VI HJÄLP

Vi behöver hjälp med att placera nedan klasstext till rätt bild. Meddela oss här.

Här nedan har vi lite klasslistor, men vi vet inte vilken bild vi skall para ihop texten med. kan också vara så att det inte finns någon bild som passar – men då hoppas vi att någon av er besökare har en.

   
1933

Text ID:
Långaröds skola 1933, vårfest.

Vårfest Långaröds skola 1933

Rad 1.
1 Vilola Olsson
2 Herta Mårtensson
3 Anna Olofsson
4 Emma Lindkvist
5 Anni Sjöholm
6 Herta Olin
7 Stina Andersson
8 Margit Ivarsson
9 Iris Nilsson
10 Anna Andersson
11 Evy Nilsson
12 Elly Ekstrand
13 Marta Forsberg

Rad 2.
1 Anna Svea Olofsson
2 Ella Andersson
3 Evy Andersson
4 Margit Munther
5 Edit Andersson
6 Signe Fältman
7 Frida Nilsson
8 Iris Nilsson (Persson)
9 Anna Persson
10 Greta Olsson
11 Gunhild Nilsson

Rad 3.
1 Maja Nilsson
2 Majken Nilsson
3 Signe Andersson
4 Olle Fridh
5 Iris Elofsson
6 Knut Andersson
7 Hanna Andersson
8 Gunni Olofsson
9 Asta Linden
10 Irma Svärd
11 Birgit Lundin
12 Greta Lundin

19??

Text ID:
Långaröds skola. okänt årtal.

Långaröds skola

Övre raden från vänster.
1 Lärare Emma Lindkvist
2 Henry Sjöholm
3 Gösta Rosenlund
4 Lilly Johansson
5 Ove Nilsson
6 Torsten Munter
7?
8?

Rad 2 från vänster.
1 Irma Svärd
2 Signe Andersson
3 Hanna Andersson
4 Svea Olsson?
5 Selma Olsson
6 Gunni Olofsson?
7 Asta Linden?
8 Iris Andersson
9 Ellen Olsson

Rad r från vänster.
1?
2 Olof Persson
3?
4 Gösta Hansson
5 Knut Andersson?
6 Åke Munter
7 Nils Erik Nilsson
8?

   
1940

Text ID:
Långaröds skola 1940. Lärare Albin Gullbrandsson

Långaröds skola 1940.
Lärare Albin Gullbrandsson.

Övre raden från vänster.
1 Rudolf Sanfridsson
2 Gösta Hansson
3 Ragnar Månsson
4 Signe Andersson
5 Ellen Olsson
6 Ally Månsson
7 Selma Olsson
8 Vera Månsson
9 Agne Lundin
10 Knut Andersson
11 Nils Erik Nilsson

Mittenraden från vänster.
1 Lilly Johansson
2 Irene Persson
3 Majken Nilsson
4 Greta Lundin
5 Birgit Lundin
6 Nanny Svensson
7 Anna Lisa Svensson
8 Gurli Ekstrand
9 Allan Johansson
10 Gösta Rorsenlund

Sittande från vänster.
1 Paul Linden
2 Mauritz Elofsson
3 Torsten Prahl
4 Arne Svärd
5 Bertil Gulbrandsson

1945

Text ID:
Långaröds skola klass 1 och 2 1945  Lärare Elsie Svensson

Långaröds skola klass 1 och 2 1945  Lärare Elsie Svensson

Stående från vänster
1  Guntram Andersson
2  Nils-Erik Håkansson
3 Evert Olin
4 Stig Månsson
5  Bror Elofsson
6 Uno Stark
7  Sven Elofsson
8 Åke Bengtsson

Sittande från vänster.
1 Jan Kraft
2 Ethel Fridh
3 Signe Nilsson
4  Elsa Svensson
5 Ann-Marie Andersson
6 Gunnel Hansson
7 Inga Gren
8 Jan-Anders Mårtensson

   

1946

Text ID:
Långaröds skola 1946  klass 1och 2  lärare Emma Lindkvist

Långaröds skola 1946  klass 1och2  lärare Emma Lindkvist

Stående från vänster
1 Jan-Anders Mårtensson
2 Åke Bengtsson
3 Signe Nilsson
4 Elsa Svensson
5 Bertil Fridh
6 Emma Lindkvist
7 Stig Nordahl
8 Karin Bergkvist
9 Stig Månsson
10 Jan Kraft
11 Uno Stark
12 Guntram Andersson

Sittande från vänster.
1 Gun Nyström
2 Ing-Britt Johansson
3 Siv Persson
4 Inga Gren
5 Irene Jönsson
6 Gunnel Hansson

Årtal okänt

Text ID:
Långaröds skola. Lärare Tore Ernholts

 

Övre raden från vänster
1 Evert Jönsson
2 Sven Bengtsson
3 Knut Jönsson
4 Nisse Svensson
5 Sture Persson
6 Lärare Tore Ernholts
7 Hasse Jönsson
8 Tore Rosenlund
9 Villy Nilsson
10 Gert Borgström

 

Mittraden från vänster.
1 Karin Nilsson
2 Bror-Evert Mårtensson
3 Anna-Greta Nilsson
4 Gert Mårtensson
5 Rune Åremark
6 Kjell Nilsson
7 Dagny Simonsson
8 Inger Kvist

 

Sittande från vänster.
1 Elly Sanfridsson
2 Brita Gullbrandsson
3 Kerstin Persson
4 Rut Nyström
5 Inger Jönsson
6 Anna-Karin Nordahl
7 Ann-Marie Nilsson
8 Ethel Frid

   
1950-1951

Text ID:
Långaröds skola klass 5, 6 och 7  1950 -1951.
Lärare Kerstin Holmkvist

Långaröds skola klass 5, 6 och 7  1950 -1951  lärare Kerstin Holmkvist

Bakre raden från vänster
1 Bror Elofsson
2 Stig Månsson
3 Jan-Anders Mårtensson
4 Ethel Fridh
5 Inga Gren
6 Signe Nilsson
7 Uno Stark
8 Åke Bengtsson
9 Arne Nilsson
10 Frans Scheber

Mitten raden från vänster.
1 Karin Bergkvist
2 Elsa Svensson
3 Irene Jönsson
4 Laila Jönsson
5 Siv Persson
6 Gun Nyström
7  Ing-Britt Johansson
8 Gunnel Hansson
9 Ann-Marie Andersson

Främre raden från vänster
1 Nils Erik Håkansson
2 Evert Olin
3 Sven Elofsson
4 Arne Persson
5 Bengt Nilsson
6 Bengt Frid
7  Bertil Håkansson

1951-1952

Text ID:
Långaröds skola klass 5, 6 och 7  1951- 1952.
Lärare Kerstin Holmkvist

Långaröds skola klass 5,.6 och 7  1951- 1952 Lärare Kerstin Holmkvist

Bakre raden från vänster
1 Stig Månsson
2 Jan-Anders Mårtensson
3 Åke Bengtsson
4 Signe Nilsson
5 Inga Gren
6  Karin Bergkvist
7 Inga-Britt Johansson
8 Uno Stark
9 Arne Nilsson
10 Arne Persson

Mittraden från vänster
1 Elly Strid
2 Gun Lundberg
3 Siv Persson
4 Berit Elofsson
5 Gerd Nyström
6 Irene Jönsson
7 Elsa Svensson
8 Gun Nyström
9 Laila Jönsson

Främre raden från vänster
1 Kjell Karlsson
2 Bertil Fridh
3 Bert Elofsson
4 Tyko Andersson
5 Bengt Fridh
6  Bertil Håkansson
7  Bengt Nilsson

 

   

1959

Text ID:
Långaröds skola 1959.  Lärare Knut Sjögren

Långaröds skola 1959  Lärare Knut Sjögren

Bakre raden.
1 Ann-Marie Jeppsson
2 Ann-Christin Håkansson
3 Ann-Britt Nordah
4 Barbro Turesson
5 Christer Lineau
6 Arne Bergqvist
7Agne Johansson
8 Roland Brorsson
9 Nils-Erik Persson
10 Nils Olsson
11 Hans Olsson

Främre raden.
1 Lena Bergsten
2 Åke Gren
3 Kent Abelin
4 Leif Johansson
5 Stig Prahl
6  Rune Nilsson

1960

Text ID:
Långaröds skola 1960 klass 1

Långaröds skola 1960 klass 1

Lärare Ann-Marie Ohlin
Liselott Nilsson
Ann-Margret Gunnarsson
Erling Andersson
Karl-Gustav Johansson
Kjell Andersson
Kjell-Åke?
Ulla-Britt Thim
Bo Hansson
Ingegerd Johansson
Eva Persson
Bergsten?
Kjell Hugo Olsson
Bengt Grip
Conny Prahl
Jany Sundius
Christer Nilsson
Erling Andersson

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan