Toppen

Malmöhus slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Malmöhus

Malmöhus lär vara Nordens äldsta bevarade renässansslott, uppfört på den plats där Erik av Pommern under 1430-talet påbörjat byggandet av kastellet Malmöhus. Där skall också ha funnits en ungsgård som tidvis användes för mynttillverkning.

Det första slottet uppfördes redan under 1520-talet, men byggnaden skadades svårt i en brand 1529. Detta avskräckte dock inte kung Christian III från att uppföra ett nytt slott genom att såväl nyttja kvarvarande delar av det gamla som att bygga nytt där branden härjat som mest. Detta skedde åren 1537 - 1542, till delar med byggnadssten från rivna kyrkor efter reformationen. Det nyuppförda slottet byggdes stilmässigt i en övergångstid mellan gotiken och renässansen och fick status av riksfäste. Det var skyddat av en djup vallgrav och strategiskt utplacerade, runda kanontorn.

Slottets tidiga status som riksfäste och det strategiska läget i Malmö stad har bidragit till en ytterst växlingsrik historia med åtskilliga våldsamma inslag. Kronprins Frederik, senare kung Fredrik II, tillbringade en stor del av sin kronprinstid 1554-1569, på Malmöhus. Den tiden betraktas som slottets glansdagar, med stora fester för kungligheter och andra höga gäster.

Även den store byggaren, Christian IV, har berikat Malmöhus med en förrådsbyggnad i två våningar, som tyvärr numera är borta.

Andra ändamål har varit försvarsanläggning, bostad för danske kungen när han vistades i Malmö, fängelse, lokaler för universitetsundervisning, festlokal för dåtidens herrskap, spannmålsmagasin och i vår egen tid museum. Huvudsyftet, till provinsens försvar, prövades vid flera tillfällen. Ett sådant var när Sverige anföll Skåne år 1643. Kriget genomfördes i stor utsträckning som ett plundringståg och lämnade efter sig ödelagda byar och städer. Åtskilliga försök gjordes för att belägra Malmöhus, men utan framgång. Detta upprepades även år 1677, men då var det svenskarna som höll stånd mot de danska anfallarna. Efter Sveriges övertagande av Skåne byggdes fästningen ut och närområdet röjdes för att ge fria skottfält.

Under 1700-talet förlorade Malmöhus gradvis sin militära betydelse. Det blev i stället fängelse och användes som sådant fram till 1914. De stenskodda bastioner­na revs till stora delar. År 1870 härjades Malmöhus på nytt av en svår brand som ödelade delar av det gamla slottet.

Under 1930- och 1950-talet restaurerades anläggningen och redan 1937 uppfördes en ny byggnad på området för att inrymma Malmö Museum.

Slottet Malmöhus ingår i idag Malmö Museer och utgör ett välbesökt turistmål, beläget i ett vackert parkområde i centrala Malmö. Byggnaden ägs av Statens Fastighetsverk.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

 

 

 

Trägravyr från 1870-talet.

   
  © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   
   
   

Jörgen Kock, myntmästaren

Knappast någon Malmöbo har gjort sig så känd som den mäktige myntmästaren, borgmästaren och politiske strategen Jörgen Kock. Trots att han levde i mitten av 1500-talet finns hans namn ännu levande genom det Kockska huset, som han byggde 1522.

Jörgen Kock föddes i Westfahlen 1487 och kom till Danmark och Köpenhamn i början av 1500-talet för att lära sig myntmästaryrket. Han blev snart känd i hovet ock upptagen i kretsen kring Christian II, som utnämnde honom till myntmästare i Malmö år 1518. Hans mångsidiga begåvning belönades med borgmästartiteln redan 1523 och därmed hade han nått en position som stadens mäktigaste man.

Samma år som han utnämndes till borgmästare revolterade danskarna mot Christian II, Jörgen Kocks beskyddare och vän. Kungen tvingades bort från tronen och sökte sig till Holland för att få stöd för sitt återinträde. Christian II:s farbror, Fredrik I, utsågs till regent.

Jörgen Kock var i det skedet fullt upptagen med sina uppdrag och affärer. Myntmästeriet var mycket lukrativt och gjorde honom så förmögen att han köpte flera gårdar och utvecklade en omfattande privat byggnadsverksamhet och affärsrörelse.

Kampen om kungamakten utvidgads till en inrikespolitisk strid och i förlängningen en internationell konflikt och inbördeskrig. Köpenhamn och Malmö förhöll sig officiellt neutrala till en början, vilket blev en missräkning för de upprorsmakare som försökte återinsätta Christian II. Jörgen Kock ansågs i det läget som en förrädare, men i själva verket hade hans politiska intuition lett till att han satsat på ”rätt häst” och adlades snart av Fredrik I för sin lojalitet.

Kung Fredrik I avled 1533 och den naturliga tronföljaren var hans son, hertig Christian av Holstien. Såväl huvuddelen av adeln som biskoparna motsatte sig att den lutheranske hertigen valdes och även de flesta borgarna och bönderna stödde återvalet av katoliken Christian II. Denna utveckling såg ut att omöjliggöra hertigens trontillträde, om inte frågan blivit en internationell affär mellan Sverige och Hansan.

Jörgen Kock agerade även här efter sin politiska intuition, denna gång för att återinsätta Christian II i akt och mening att med kungens hjälp göra Köpenhamn och Malmö till ”fristäder”. I det skedet agerade Lübeckarna och anföll Skåne under befäl av greve Christoffer av Oldenburg. Då gjorde adeln en helomvändning och valde år 1536 hertigen till kung Christian III, samtidigt som den svenska hären gick till anfall norrifrån för att ge stöd åt den nyvalde kungen. Den kraftsamlingen gjorde att Christian III:s styrkor snart behärskade hela landet. Jörgen Kock, som denna gång satsat på fel vinnare, fick knäböjande göra avbön på Stortorget i Malmö. Han togs till nåder som borgmästare, men ”befriades” från uppdraget som myntmästare. Han avled 1555 eller tidigt 1556.
© Ragnar Lönnäng.

 

Trägravyr från 1860-talet.

 

1910-tal.

 

   
   
   
   

Illustration: Sven Rosborn (cc) hämtad från Wikipedia

   
   

Hel boksida och kopparstick ur Hulsius verk, 1673. I förgrunden landskap med två inhägnade trädgårdar och framför dessa fem väderkvarnar. I centrum S:t Petri kyrka. Till vänster i bilden Malmöhus slott.

Källa:
Välkommen till bloggen http://dinhistoriablogg.wordpress.com om Din Historia – Malmö Museers kommande basutställning om Malmös historia. En utställning som täcker äldsta stenålder fram till 1500-talets mitt. 15000 år av historia! Utställningen Din Historia  kommer att öppna på Slottsholmen under 2015 och här på bloggen berättar vi lite om framväxten av den, arbetet ”bakom kulisserna” och också fördjupning kring olika ämnen. Så i väntan på att den nya utställningen ska öppna, titta in här på bloggen.

   
   
Nedan en byggnad som ibland förväxlas med Malmöhus slott, men som är ett bibliotek, trots den slottsaktiga utformningen

Nedan Malmö stadsbibliotek, som ganska ofta förväxlas med Malmöhus slott.
Byggt 1901, för att användas som museum, men 1946 flyttade Malmö Stadsbibliotek in i byggnaden. 275 000 av Malmös invånare skulle köpa att bilderna är Malmöhus, men Malmöhus ligger på motsatta sidan av parkerna (Slotts- och Kungsparken) och den äldsta delen är från 1400-talet. Är sedan 1940-talet Malmö Museum.
Det är byggt som ett museum. Ritat av arkitekterna John Smedberg och Fredrik Sundbärg i renässansstil 1901.
Lars-Anders Olsson, Malmö

   
   

 

 

Gamla delen av Malmö stadsbibliotek

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan