Toppen

Maltesholm slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Maltesholm

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Gården tillhörde från början Widtsköfle som då innehades av ätten Brahe. Den avstyckades och gjordes till en utgård i Sönnarlöfs by år 1587 och tillföll på så sätt Elsa Brahe som var gift med Henrik Ramel till Bäckaskog (se Bäckaskog). Dottern Anne Ramel, gift med länsmannen Malte Juel till Gjesinge, lät uppföra ett trelängat renässansslott, med vallgravar i alla riktningar, under åren 1635-1638. Det ursprungliga slottet hade samma plats som nuvarande, men är starkt förändrat efter en genomgripande ombyggnad omkring år 1780.

I samband därmed uppfördes lusthuset och orangeriet och parkens breda axel skapades. Efter ytter­ligare en generations ägande inom familjen Juel återkom släkten Ramel, förkroppsligad i två originella personligheter. Malte Ramel, även kallad ”Rike-Ramel”, som påstods vara Sveriges rikaste man och efter honom sonen Hans Ramel, kallad ”Bygge-Hans”, eftersom han förändrade ett stort antal byggnader vid sina drygt tio gods. Så även Maltesholm, som han byggde om till en modernare anläggning under 1780-talet. Genom ingifte i den ramelska familjen övertogs godset år 1800 av Axel Gabriel De la Gardie, militär och senare landshövding i Kristianstads län. Ätten De la Gardie behöll Maltesholm i ytterligare tre generationer.

När den siste ur ägarfamiljen dog barnlös 1933, övergick ägandet till systersonen Carl Otto Palmstierna. Familjen Palmstierna innehar sedan dess godset och nuvarande ägare är Niclas Palmstierna.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

 

   
     © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Maltesholm 1934.

   
   

Höge väg
Uppfarten till slottet är en spektakulär sevärdhet. Den består av en vägbank, ”Höge väg”, som har till syfte att utjämna Linderödsåsen sluttning och därmed underlätta för resande till och från slottet. Den har tillkommit under ”Bygge-Hans” Ramels tid och är 1,3 kilometer lång och här och var 6 meter hög och 12 - 20 meter bred. Bygget ombesörjdes av traktens bönder som berövade sina åkrar och ängar all sten under åren 1775 till 1824, när den stod färdig att tas i bruk.

Den ansvarige byggaren hette Jöns Andersson och han såg till att de påtvingade vägbyggarna medförde sten och fyllnadsmaterial när de inställde sig till arbete tidigt på morgonen. På så sätt tillfördes bygget drygt 102 000 kubikalnar sten för de bärande och stabiliserande murarna och drygt 104 000 kubikalnar fyllning, avsedd som underlag för den mellanliggande vägbanan.

Vägbygget på Maltesholm sägs ha varit upphovet till uttrycket ”vore inte herreman galen, så hade fattigman inget bröd”.

Vid avfarten från landsvägen, in på ”Höge Väg”, finns fyra minnesstenar med inhuggna data om vägbygget.

Även om den upphöjda vägbanan ter sig överdriven och alltför omfattande för att betjäna enbart godset Maltesholm är den en stor skönhetsupplevelse för dagens resenär. Dess väldiga proportioner och den omgivande bokskogens dunkla ljus gör uppfarten till Maltesholm till en av Skånes vackraste, alla kategorier.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

Kopparstick från 1700-talet.

   
   
   
   
   
   
   
   

Skyttemarknad på Maltesholm omkring 1903.

   
   
   
   

Maltesholm 1638 (samtida oljemålning).

   
   

Akvarell omkring 1780.
Konstnär: Anders Sigfrid Rålamb, född 5 augusti 1753 i Stockholm, död 11 mars 1841 i Norra Strö, Kristianstads län, var en svensk friherre, ryttmästare, tecknare och akvarellist. Källa: Kungliga biblioteket - Arkivbild.

   
   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan