Spinneri

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Karl Knibers Färg och Spinneri    

 

   Karl Knibers Färg och Spinneri

Karl Knibers Färg och Spinneri Ringsjövägen Sekelskitet
1800-1900.
Bild ID: HH_3198.

Annons text:
Hörby nya ullspinneri emottager ull samt stickylle, blandath med 1/3 ren ull till kardning och spin
ning. Arbetet utföres fort, väl och billigt. Mottagningsrum i samma hus som telegrafstationen samt hos nämndemannen Anders Jönsson i Hörby.
Annons från Hörby Posten Centralskåne, onsdag 10 maj 1893.

   
   

Spinneriet 1954-02-10. Henry Holm.
Bild ID: HH_3613

Spinneriet 1955.
Bild ID: HH_3624

   
   

Spinneriet 1954-02-10. Henry Holm med son Peter.
Bild ID: HH_3614

   
   

Spinneriet.
Bild ID: HH_3601

 
   
   

Spinneriets hus för vattenhjulet som syns på bilden.
Bild ID: HH_3591

   
   

Den 7 december 1888 inflyttade till Hörby nr 10 spinnare Per Olsson från Lyngsjö, där han varit lärling i ett spinneri. Han var född i Vollsjö den 13 september 1859.
I samma månad träffades han och fadern Ola Persson Nordblad, född den 23 maj 1825 i Eljaröd Kristianstads län, hos f.d. kyrkovärden och nämndemannen Anders Jönsson på Hörby nr 13. Här skrevs ett kontrakt gällande en jordtomt liggande vid Hörbyån på 30 års tid.
På denna tomt uppfördes i raskt tempo under våren 1889 en husbyggnad. I byggnaden inreddes ett spinneri med tre stycken kardmaskiner, en plysmaskin och en spinnstol, samt övriga tillbehör. Man grävde en vattenledning till ett vattenhjul som hade utväxling till det befintliga spinneriet
Förutom spinnare var Per Olsson även färgare. Fadern Ola Persson Nordblad hade i Ölycke, Högseröds socken, en handelsfirma som han ville fortsätta med. Han hade stort förtroende för sin son Per, tyvärr visste han inte att sonen inte skött sig i Lyngsjö då han under två års tid saknade betyg.

Den 16 november 1892 flyttade från Ölycke timmermannen Ola Persson Nordblad och hans hustru Bengta Björk, född i Sankt Olof den 29 januari 1837, till Hörby nr 13. De bosatte sig i husets östra del med yngste sonen Otto, född den 12 april 1874 i Högseröd.
Den 29 januari 1893 avled Ola Persson Norblad i sitt 67:e år, och hans önskemål var att få bli begravd i Högseröd, vilket skedde den 3 februari.
Hustrun Bengta Björk övertog spinneriverksamheten från Per Olsson som fick finna sig i att vara prokurist. (Person med fullmakt att handla å huvudmannens vägnar).
Bild ID: Spinneri_001. Textkälla: Per-Gunnar Mörk.

   
   

Bild ID: Spinneri_002.

   
   
   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 
   
   

Till toppen av sidan