Tollstorp

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   


Bild ID: Tollstorp-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   

Bild ID: AKN_039_Tollstorp.

   
   

Släktträff hos familjen Axel Wictor Crona på Tollstorp 1:15, 1928.
Stående från vänster: Sigfrid Olsson, Axel Crona, Hilding Crona, Adolf Olsson, Wilhelm Olsson och Göte Crona.
Sittande från vänster: Sigfrids fru, deras dotter Gunda, Anna Crona, Johan Olsson, Anna Olsson, Edit Olsson, Mimmi Olsson.
Soldatnamnet Crona fick Axel Wictor i samband med värvning till krigsmakten.
Bild ID: Tollstorp_001.

   

Till toppen av sidan

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Allmän information om upphovsrätt

Bilderna på www.gammalstorp.se  är hämtade från alla möjliga håll. En del har aldrig tidigare publicerats, andra har funnit i andra böcker, tidskrifter, handlingar och hos privatpersoner genom åren, mer eller mindre publicerade.

En enkel regel att hålla i minnet för oss som sysslar med "vanliga" bilder, dvs. sådana som i princip var människa kan fotografera och som togs före 1 jan. 1969 är helt fria från upphovsrätt idag, (enl. övergångsbestämmelserna 1994).

Gamla bilder som saknar upphovsrätt får var och en publicera, om det inte bryter mot andra lagar, inte ens fotografen till bilden har längre ensamrätten. (men då handlar det inte om upphovsrätten). Detta är till gagn för alla oss som vill bevara vårt historia och arv till framtiden.

Likaså saknas upphovsrätt på material som skannats, reproducerats eller avfotograferingar som är rena kopior av något form av original. En kopia kan aldrig få någon ny egen upphovsrätt.
Man har upphovsrätt på skapande och kreativitet, inte på att kopiera andras arbeten eller bilder.

Upphovsrätt finns inte heller på texter som innehåller ren fakta/historia. Att citera och/eller ta korta stycken från en brödtext är också tillåtit (några få rader).

Tack vare dessa upphovsregler kan vi bevara historia och då inte minst bevara gamla bilder för framtiden.

Många gånger kan man se nedan symbol som är en s. k. public domain, det vill säga känd upphovsrätt saknas. Museer är ofta väldigt "noga" med att sätta ut detta tecken för att påvisa att bilden är så gammal att den saknar upphovsrätt, vilket betyder att alla kan använda bilden fritt.
Symbolen är dock inte nödvändig, har upphovsrätten gått ut så har den – med eller utan symbol. Samma sak gäller med upphovsrättssymbolen © den behöver inte heller sättas ut. Har bilden upphovsrätt så har den, med eller utan symbolen.

Vill du läsa mer om
upphovsrätt, klicka
på skylten.