Ekeboda

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Ekebodabranden 1949 Ekebodadammen 1946 Isupptagning 1940-tal  

 

   


Bild ID: Ekeboda-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   
Landstorm

Se större bild

Bilden kan vara tagen på Ekeboda den flyttades senare på 1940-talet till Hästäng. På söder är det uteslutet eftersom stugan var betydligt mindre där. 
Bild ID: Skytte_002w_800px.  Källa: Göran Persson.
   
   
Skytteförening med musikkår

Se större bild

Landstorm och Skytteföreningen utanför Hörby Hotell. Föreningen bildades år 1860. En av kårens sponsorer var krögaren på gästgivaregården C. M. Ljungberg och kårens grundare var svärdsmannen fanjunkaren och folkskoleläraren Nils Palm.
Bild ID: Skytte_001w_800px.  Källa: Göran Persson,
   
   
Resterna av en skjutbana vid Karnas backe

Rester av ett förråd
Bild ID: BP_3270. Foto: © Bodil Pedersen.

   
   

Resterna av skjutbanans vallen.
Bild ID: BP_3279. Foto: © Bodil Pedersen.

Rester av ett ammunitionsförråd tillhörande skjutbanan ingrävd i backen.
Bild ID: BP_3288. Foto: © Bodil Pedersen.

   
   

Rester av ett ammunitionsförråd tillhörande skjutbanan ingrävd i backen. Ruinerna finns mitt i Karnas backe. Ytterligare rester av två husgrunder längst med hålvägen där man lastade om ammunitionen. Denna väg använde Wilhelm från sitt hem och till byn mellan Ekeboda och Hörby. 
Bild ID: BP_3291. Foto: © Bodil Pedersen.

Rester av ett förråd
Bild ID: BS_3275. Foto: © Bodil Pedersen.

1919 köpte Wilhelm Hansson bondgården Ekebo 44:21 där skulle han bli den första generationen trädgårdsmästare. Familjen flyttade in 1920. Wilhelm hade ett förflutet som militär och han var mycket intresserad av skytte. Därför byggde han en skjutbana inte så långt från hemmet. Den låg sydväst om Ekeboda och kom att ligga i utkanten av det långa motionsspåret som finns i Karnas backe idag. Det finns ruiner kvar.

Bodil Pedersen
Källa: Per-Åke Hansson tredje generationen på Ekeboda handelstädgård

   
   Skräddaren Albin Lindström Ekeboda, skördar hö på 1960-talet.
Biuld ID: /Ekeboda_18. Käkka Hörby i gamla tider och bilder / Tommy Johannson.
   

Till toppen av sidan

 

 

Lindströms

Bakre raden fr. v. Brita, Albin, Greta och Elsie. Främre raden fr. v. Flickan Marianne och Anna. Alla med efternamnet Lindström utanför huset i Ekeboda. Tidsepok runt 1946-1947.
Bild ID: Ekeboda_15. Källa: Göran Persson

   
   

Anna och Albin Lindström på Ekeboda

Anna efterträdde ”bomma- Kristina” som hade hand om att öppna och stänga grindarna då tåget från Hörby- Kristianstad for förbi Ekeboda tur och retur flera gånger om dagen. I både ur och skur gällde det att vara på plats. Kristina bodde kvar i grindstugan efter sin pensionering
Anna Lindström med familj bodde på Videgatan som låg mellan järnvägsövergången och Hörby Tivoli eller Folkes Tivoli och idag Karnas Backe
Skräddare Albin och Anna hade sju barn Allan Ethel tvillingarna Brita och Sven Greta Elsie och Roland. I början hyrde familjen huset. Albin var intresserad av trädgårdsarbete han hade ett litet drivhus på gården och odlade tomater och en stor vinranka som stammen kom ursprungligen från Osbyholms gods. Omkring år 1943-44 kunde Lindströms köpa huset på auktion för 6.000 kr. Det låg på ofri grund så de köpte marken när järnvägen upphörde. Persontågen gick till 1961 medan godstrafiken höll på till 1967.
Albin var mer än skräddare han hade en bisyssla att ha hand om tivolits skjutbana i Karnas Backe den låg där föreningsboden ligger idag och han sålde dansbiljetter Till de som kom på cykel hade möjlighet att betala en 25 öring då kunde man ställa cykeln i ett cykelstall på hans tomt. Oftast var det barnen som stod för denna rörelse och tjänade en slant.
En annan Lindström som bodde en liten bit ifrån Albin var hans bror Sigfrid Lindström som till yrket var försäljare för Husqvarna Symaskiner. Han bodde i ett brunt trähus och var också intresserad av tomatodling som han odlade i drivhus på tomten. När rondellen på Kristianstadvägen byggdes och Västervångsvägen blev en ny gata som anlades till det nya villaområdet. Tjänade Sigfrids hus ut och revs det hade varit tomt ett tag.

Grindstugan på Ekeboda hade fastighetsbeteckning Stattena efter området. År 1910-1915 är stugan med i häradsekonomiska kartan som banvaktsstuga. Den ligger vid järnvägens korsning med gamla riksvägen Malmö- Kristianstad. Stugan saknas i SJ:s nummerserie som kan bero på att den såldes tidigare före förstatligandet. Krav i stugan var att det skulle ingå en del material som telefon för att få kontakt med stationen el och lampor ingick. I nödsituationer ingick smällare att lägga på spåret för att varna lokföraren för hinder på eller längst banan.

Bodil Pedersen

Källa:
Göran Persson (Anna var hans mormor)
Banvakt.se

Sista persontåget mellan Hörby-Kristianstad år 1961. Rälsbussen stannar vid grindstugan i Ekeboda där Anna Lindström hänger en krans på tåget och Albin står sidan om.
Bild ID: Ekeboda_17. Källa: Göran Persson

 

 

Anna Lindström vid vaktstugan och banvaktstugan låg på andra sidan järnvägsrälsen. Rälsbussen är på väg från Hörby till Kristianstad.
Fotot tillhör Göran Persson.

 

   
   

Tre badflickor vid Ringsjöstrand omkring 1945. Från vänster: Elsie Lindström i mitten okänd och Brita Lindström.
Bild ID: Ekeboda_16. Källa: Göran Persson

 
 

Ekeboda grindstuga med fastighetsbeteckning Stattena. Här bodde "bomma- Kristina" fram till sin pension. Sista grindvakten var Anna Lindström som bodde lite längre bort. Kanske pojken är en liten Lindström.
Bild ID: TAB_0264

 
   Titta gärna in på vår länk "Järnvägen" som berättar och visar järnvägshistoria i trakten.
   

Till toppen av sidan

 

 

Ekebodabranden 1949

Villa i Hörby lades i aska vid nattlig brand år 1949
Inneboende räddades i nattdräkten genom ett fönster i vindsvåningen

Dramatiska scener utspelades vid en förhärjande brand som tidigt i går morse lade målare Lave Ohlssons affärs och bostadsfastighet i Ekeboda Hörby i aska. En norska som bodde i ett rum på vindsvåningen kunde inte ta sig ut trappvägen på grund av rök men räddades efter några spänningsfyllda minuter genom ett fönster mot vilket en i huset inneboende familj reste en stege.

Elden upptäcktes vid fyratiden på morgonen av frun i denna senare familj, som heter Wideheim. Mannen är anställd på slakteriet i Hörby och paret har en baby på två månader. Frun hade gått upp för att titta till barnet och skulle sedan gå och lägga sig igen. Hon hörde då ett ljud som hon först antog härröra från regnets piskande på taket. Hon tyckte emellertid att det lät misstänkt och denna hennes vaksamhet blev samtliga inneboendes räddning. Hon öppnade dörren ut till svalen och möttes då av en kvävande rök. Fru Wideheim väckte omedelbart sin man och rusade tillsammans med honom och barnet i famnen nedför trappan.

Ungefär samtidigt hade norskan fröken Jakobsen anställd som köksbiträde på vårdhemmet Georgshill vaknat på sitt rum som även det låg på vinden. Hon märkte röklukt och öppnade dörren mot trappan för att undersöka varifrån den kom. Trappan var då omöjlig att använda då röken stod tjock som en vägg och elden börjat bryta igenom. Fröken Jakobsen slog omedelbart till reträtt och rusade fram till fönstret. Familjen Wideheim hade omedelbart slagit larm hos familjen Ohlsson, som bodde på nedre botten och glömde i de upprörda ögonblicken inte heller norskan som efter några dramatiska minuter räddades genom fönstret sedan herr Wideheim rest en stege mot detta. Den var emellertid inte lång nog att nå ända upp till fönstret varför fröken Jakobsen fick kliva på räddarens axlar medan frun höll i stegen.
Herr Ohlsson hade under tiden larmat brandkåren som gjorde en berömvärt snabb utryckning. Det rådde halv storm vid brandtillfället och fastigheten som var en reverterad träbyggnad övertändes därför mycket snabbt. Brandkåren kunde inte göra något för att rädda byggnaden särskilt som vattentillgången på platsen är mycket dålig. Man fick lägga slangledning ända bort till en brandpost vid lantbrukare Brandins gård dvs. en sträcka på omkring en halv kilometer för att få vatten. Man inriktade sig i första hand på att hindra eldens spridning till närliggande hus vilka var i stor fara i den hårda blåsten. Detta lyckades också.

Ohlssons fastighet vilken även inrymde en av fru Ohlsson under firmanamnet Lavessons diversehandel bedriven specerirörelse brann ned fullständigt på en timmas tid. Rökutvecklingen var enorm och det var omöjligt att tränga in i byggnaden och rädda något. Familjen Ohlsson hann inte få med sig stort mer än några kläder, familjen Wideheim som nyligen satt bo räddade blott ett par fåtöljer och fröken Jakobsen hade efter branden inte fler ägodelar än sin pyjamas i vilken hon räddats. Samtliga hade lågt försäkrat. Största förlusten gör husägaren som hade fastigheten affärslagret och lösöret försäkrat för tillhopa blott 22 300 kr. Familjen Wideheim hade enligt uppgift försäkrat för 6 000 kr vilket inte täcker det brunnas värde Fröken Jakobsen slutligen hade sitt bohag bl. a. alldeles nya möbler försäkrat för 3 000 kronor.
Orsaken till eldens uppkomst är ännu inte klarlagd. Statspolisen kommer under dagens lopp att göra undersökningar på brandplatsen.

Brandskyddet på Ekeboda måste förbättras.
Branden ställde ett från brandskyddssynpunkt anmärkningsvärt faktum i skarp belysning: Den dåliga tillgång på vatten för eldsläckning som är för handen på Ekeboda. Närmaste brandpost är placerad nära en halv kilometer från bebyggelsen och det var den som utnyttjades i går. Det förefaller uppenbart att de nuvarande förhållandena beträffande vattentillgången inte kan vara godtagbara och det är tydligt att något måste göras utan dröjsmål.

Ekeboda har samma rätt som samhället i övrigt att fordra ett fullgott brandskydd. Utläggande av vattenledning dit ut är ett kostbart företag som avser att ingå i en generalplan för vatten och avlopp och att yrka på ett snabbt genomförande av detta arbete är kanske att gå längre än nöden kräver. Det finns en annan utväg eller rättare sagt två. Antingen bör brandkåren utrustas med en tankvagn eller också bör man anlägga en branddamm vid Ekeboda.

När skall det så bli ordning på brandsirenerna? Igår morse vid åttatiden kom en ny brandsignal vilken emellertid visade sig vara ett falskt larm. Det är andra gången på kort tid som detta inträffat och nu bör man försöka sätta definitivt stopp för larmapparaternas egenmäktiga tilltag.

Bodil Pedersen

 

 

 

Fortfarande syns på väggen spår efter speceriaffären när den upphörde byggdes det om till en lägenhet med lång balkong. I bakgrunden är det samma hus som fanns där 1949 då Carl Martinsson fotograferade branden.

 

Efter branden byggdes på samma tomt ett nytt tvåvåningshus med affärslokal på gaveln.

   
   
   
   

Järnvägsskylt syns på fotot vid övergången Stattena/Östra vid Banvaktstugan. Järnvägen Hörby-Kristianstad 

   
   
Mellersta Skåne den 24/2 1949.
Brandkåren tar upp på brandmöte år 1949 efter branden på Ekeboda

Då köpingen nu hade vuxit ut så pass togs Ekebodas inkoppling på vattennätet upp i nämnden. Brandbilsfrågan blir nu aktuell med en ny bil och offerter tas in på chassi ombyggnad tank frontspruta och stege.

Källa:
Mellersta Skåne 24/2 1949
Foto: Carl Martinsson (1949)
Foto: Roland Pedersen (2017)
Räddningstjänsten Hörby 100 år 1896-1996

Bil & Traktor: Ford chassi 8 400kr
Hörby Karosseriverkstad: Brandbilskaross 5 585 kr.
Vattentank: 500 kr
Wilhelm Rubergs Fabriks AB Långebro: Frontpump 4 360 kr.
Ingenjörsfirma Ivar Lindberg Malmö: Mek. förlängningsstege 4 828 kr.
Diverse utrustning + bes. och registrering: 1 703 kr.
Sammanlagd summa: 25 376 kr.
   

Till toppen av sidan

 

 

   

Ekebodadammen  6 feb. 1946

Harriett Nilsson åker skridskor med sällskap. Huset i bakgrunden finns fortfarande men dammen är borta endast lite rester från grunden kan man se på långa motionsspåret i Karnasbacke
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

 
   
   

Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   
   

Harriett Nilsson 
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   
   

Kvarndammen vid Ekeboda igenlagd 1965-04-05
Bild ID: HH_3190. Foto: Henry Holm.

Omkring 1928. Foto: Edvard Nilsson.

   
   

Dammen låg intill handelsträdgården finns dock inte kvar. Huset i bakgrunden ligger invid nuvarande Ekebodavägen. Bakom huset finns banvallen, järnvägen mellan Hörby-Kristianstad.
Bild ID: Ekeboda_11_1949_isning. Foto: Carl Martinsson.

   

Till toppen av sidan

 

 

   
Ekeboda Handelsträdgård – snart en 100 åring 1919

 

Historien om Ekeboda handelsträdgård finns under rubriken Branscher och sedan Handelsträdgårdar.

IIsupptagning på Ekebodadammen

Om Isupptagning på Ekebodadammen och Slagtoftadammen har du mycket mer under denna länk.

   

Till toppen av sidan

 

Tillbaka till den mindre bilden

Till toppen av sidan

 

Tillbaka till den mindre bilden

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher