Grankarp

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

     

Arvid Dahlin.

Anders Perssons hustru Anna Nilsdotter

Hanna-Ola-Anders

     
     

Anders Persson

   
     
   

Grankarp 1:2,3. Omkring år 1900.

Grankarp 1:5. Boningshuset tror man byggdes 1740. Vid enskiftet flyttades huset, och revs seden 1927. Man noterade då att någon gång hade man ristat in årtalet 1740. Foto är troligen tagit omkring  1927.

   
   

Nils Olssons Grankarp.

   

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr