Karlsfält - Radio - TV - Terracom

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   
Historik
Radiostationen vid Karlsfält byggdes år 1928. Det var en mellanvågsstation som Svensk Rundradio själv formulerat och som skulle förmedla nyheter och lite alldagliga ting till folket som satt dar hemma med sina kristallapparater och försökte pejla in Hörbysändaren. Här fanns två stycken 40 meter höga master som skulle föra ut ordet i Skåne så gott det nu gick. Efter en del provsändningar togs stationen i bruk på nyåret 1929.
Personalen som tjänstgjorde då var radiokommissarie Lindestam som chef, radiotelegrafisterna Carl-Edvin Holm och Artur Emanuel Svensson samt linjemästare Harry Hansson.
Under år 1925 startade Televerket fem stycken sändare, så när sändaren i Karlsfält var färdig blev det den åttonde i ordningen, före b1.a. Nackasändaren i Stockholm. Men utbudet blev inte vad man hade tänkt sig. Mot vissa väderstreck nådde man bara 4 mil från sändaren, men det hände också att nattetid vid klart väder kunde man höras ända bort till Amerika.
Under åren 1935-1937 byggdes radiostationen vid Grankarp. Antennen var 127 meter hög. Radio Swedens sexspråkiga kortvågssändningarna till världens alla hörn, invigdes efter tre månaders provsändningar i maj 1952 av utrikesminister Östen Undén.
1956 startade stationen med televisionssändningar. Man hade nu fått en mast som var ett av Europas på den tiden högsta byggnadsverk. Masten var 323 meter hög. Omkring 1972 startade man sändningen av TV 2. Den 27 januari 1926 visar skotten John Logie Baird för första gången sin apparat för överföring av rörliga bilder, televisionen. Den 7 december 1930 förevisas den skotske ingenjören John Bairds uppfinning televisionen för första gången i Sverige på Röda kvarn i Stockholm. Baird som uppfann televisionen år 1925 presenterade den nya tekniken redan år 1926 i London.
Källa: Källa: Boken, Berättelsen om Hörbys förvandling de senaste 150 åren, av Henry Olsson.
Lite till
Hörbymasten är en TV- och radiomast i Östra Sallerup utanför Hörby. Masten är 323 meter hög och när den invigdes 1 oktober 1959 var den Europas högsta byggnadsverk. Tidigare tillhörde masten Televerket, men ägs numera av Teracom. En mängd slavstationer återutsänder Hörbymastens tv-program. På grund av sin geografiska placering har TV- och radiosändarna i masten även många tittare och lyssnare på Bornholm och längs den tyska och polska kusten där man kan ta emot sändningarna. Vid extrema vågutbredningsförhållanden rapporterar ofta DX-are att de avlyssnat sändningar och sett TV-bilder från sändarna i masten så långt iväg som i södra Italien, Storbritannien och Frankrike. Hörbymasten är välkänd i hela Europa i dessa kretsar. Den 15 oktober 2007 släcktes det analoga TV-nätet ner och sedan dess sänds endast digitala tv tjänster.

 

Huset för rundradiosändningarna är färdig byggd radiomasterna är ännu ej på plats.

   
   
Från Wikipedia
Hörbymasten är en TV- och radiomast i Östra Sallerup utanför Hörby.

Masten är 324 meter hög och när den invigdes 1 oktober1959 var den Europas högsta byggnadsverk. Tidigare tillhörde masten Televerket, men ägs numera, efter flera omorganiseringar av det statliga Televerket, av Teracom. En mängd slavstationer återutsänder Hörbymastens tv-program. På grund av sin geografiska placering har TV- och radiosändarna i masten även många tittare och lyssnare på Bornholm och längs den tyska och polska kusten där man kan ta emot sändningarna. Vid extrema vågutbredningsförhållanden rapporterar ofta DX-are att de avlyssnat sändningar och sett TV-bilder från sändarna i masten så långt iväg som i södra Italien, Storbritannien och Frankrike.[källa behövs] Hörbymasten är välkänd i hela Europa i dessa kretsar.

Hörby Radiostation i Karlsfält är nu färdig byggd, radiomasterna är på plats provsändningarna är klara, flaggan i topp och invigningen är klar, så nu hör man i kristallmottagare och radioapparater Sveriges Radio Hörby. Året var 1929.

   
   

Året är 1937.

   
   

Radiostationen vid Karlsfält byggdes 1928. På bilden håller man på att resa en av de två 40 meter höga masterna. Efter en del provsändningar togs radiostationen i bruk på nyåret 1929. I början sände man endast på mellanvåg, sista augusti 1937 lades Karlsfält ner och den 1 sept. 1937 tog nya radiostationen i Grankarp vid Östra Sallerup i bruk. Den nya radiostationen byggdes åren 1935-1937. Radiomasten blev 127 meter hög och man började även sända på kortvåg.

Mannen i vit rock är radiotelegrafisten Carl-Edvin Holm som håller på med provsändningar från radiostationen i Karlsfält 1928, året innan den togs i bruk på allvar. På borden står det en gammal resegrammofon. Var den möjligen avsedd för pausmusik? Carl-Edvin Holm kom att bli en välkänd Hörbybo som mannen på radiostationen och som pionjär i Hörbyradions historia.
Mannen i kostym troligtvis Sandahl.

   
   

Vykort från Televerket Radio

Terracom. Foto: Jerker Palm.

   
   

Terracom. Foto: Jerker Palm

Dödsolycka 21 mars 2011
En man i 50-årsåldern omkom i förmiddags under ett arbete vid en radiomast utanför Hörby.

När polisens tekniker kom till platsen hängde mannen medvetslös i en säkerhetslina.

En teori är att han blivit sjuk och tappat kontrollen. Men det är för tidigt att säga något säkert, säger Calle Persson, informatör hos Skånepolisen.
Olyckan inträffade i den 324 meter höga Hörbymasten strax efter klockan 11.
Källa: TT

   

Till toppen av sidan

   
Hörby nya radiostation som byggdes mellan 1935 och 1937 och det togs i bruk i september 1937. På bilden ser man resningen av den 130 meter höga masten. TV-sändningarna började 1959.
   
   

Radiomasten i Hörby. 5 mars 2011.
Foto: Mikeinc  CC-BY-3.0
Bilden hämtad från Wikipedia

Hörby Nya Radiostation. Radiostationen har lämnat Karlsfält söder om Hörby där mellanvågsstationen funnits sedan 1929. Den första september 1937 togs denna nya anläggning i Östra Sallerup i bruk. Denna första radiomast var 130 meter hög men efter hand som radion blev mer sofistikerad byggde man efterhand högre master och när TV kom behövde man ännu högre master och den sista masten, som fungerar även som slarvsändare till TV är 323 meter hög.

   
Bygdens mest imponerande anläggning är den stora radiostationen i kommunens västra del.
Vårt kommunnamn har förmodligen inte ansetts fint nog eftersom radiostationen kallas "Hörby radio" - och ändå ligger den i Långaröd!
textkälla: okänd.
   
Det säges ju man kunde höra radio i plogen där ute omkring Karlsfält, men TV utsändningen började inte förrän 1959, men den kunde inte ses i plogen. Dessförinnan blev det allt mer vanligt att Hörbybor tittade på Dansk TV, tidvis efter 1952 (tror kröningen av Elisabeth II visades), och dagligen efter 1954. Martinssons TV och radioaffär var behjälplig att sätta upp TV mast på taket och han släpade personligen upp den otympliga TV burken till 3:e våningen där vi bodde. Men där var ett problem som måste lösas. Spänningen var ännu 127 volt och TV:n gick på 220 volt. Det fixade han genom att lägga till en transformator som kom till användning åtminstone 5 år, medan Hörby väntade på omläggning till 220 volt.
Text: © Leif Blumenau
   
   

Radiomasten
Bild ID: HH_3517

Radiomasten
Bild ID: HH_3518

   
   

Radiomasten
Bild ID: HH_3519

Radiomasten
Bild ID: HH_3520

   
   

Radiomasten 24 jan 1964
Bild ID: HH_3521

Radiomasten 24 jan 1964
Bild ID: HH_3522

   
   

Gamla radiostationen i Åröd, 27 juli 1963
Bild ID: HH_3523

   
   

Radiostationen
Bild ID: TGB_058-Radiostationen. Bilden tillsänd oss av Torgny Blomberg.

   
   
   
   

Radiomasten
Bild ID: HH_3524

   
   

Radiomasten
Bild ID: HH_3525

Radiomsten Gamla radiostationen vid Åröd 14 jan 1955
Bild ID: HH_3526

Radiostationen
Bild ID: HH_3527

   
   

Radiomasten
Bild ID: HH_3528

   
   

Radiomasten
Bild ID: HH_3529

Radiomasten
Bild ID: HH_3530

   
   

Radiomasten
Bild ID: HH_3531

   
   

Radiomasten före TV-premiären 30 juli 1959
Bild ID: HH_3532

Radiomasten 28 dec. 1964

Bild ID: HH_3533

   
   

Våren 1959
Bild ID: HH_3268. Foto Henry Holm.

Radiomasten
Bild ID: HH_3516

   
   

Ljusen tänds igen efter kriget.
Bild ID: TGB_137wa

   
   

Radiostationens kortvågsantenn.
Bild ID: TAB_0119. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Hörby rundradio.
Bild ID: Rundradio_01w

   
   

Hörby Radio Antennfördelningstornet.
Stationen invigd den 8 maj 1952.
Bild ID: Rundradio_02w

 
   
   

Bild ID: Rundradio_03w

   
   

Bild ID: Rundradio_04w

   
   

Hörby Radio. Hörby utbyggda rundradiostationen 1952. Överingenjör Magnusson och civilingenjör Näslund.
Bild ID: Rundradio_05w

Hörby. Arbete på stagisolatorerna 90 meter över jordytan.
Bild ID: Rundradio_08w

   
   

Bild ID: Rundradio_06w

   
   

Första Hörbystationen.
Bild ID: Rundradio_07w

   
   

Hörby Radio. Hörbystationens exteriör i utbyggt skick.
Bild ID: Rundradio_10w

   
   

Hörby kontrollbordet med lågfrekvensförstärkare och de 3 första sändarstegen.
Bild ID: Rundradio_11w

   
   

Hörby. Utomhusställverket med strömbrytare och transormatorer för 50/20 kilovolt .
Bild ID: Rundradio_12w

 
   
   

Hörby. Övre sändarsalen med de 3 sista sändarstegen fritt uppställda bakom en skyddande glassvägg
Bild ID: Rundradio_13w

   
   

Interiör från den första radiostationen i Hörby. Mannen är Arthur Emanuel Svensson. Sedemera radiokommisarie i Boden.
Bild ID: Rundradio_14w

   
   

Hörby. Sändarens slutsteg med 2 ordinarie och 2 reservrör, vardera cirka 2 meter högt och på 200 kW.
Bild ID: Rundradio_15w

   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr