Gamla bilder från Hee

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr


 

   


Bild ID: Hee-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   

Norre Hee.
Detta är min farmor och farfar Bothilda (16-3-1873–  -5-1952), Wilhelm Persson (1877–1920) med barnen Gerda (1905–1987), Karl (1907–1985), Svea (1910), Birger (1912–1985), Anna (1914–1994). Bilden troligen tagen 1916.
Bild ID: AKN_011

   
   
   
Köpekontrakt 1967 Förteckning
   

Förmodligen, Ester Möller , Elsas mor

 

   
   

 

Jan Holms hund Nicke, omkring 1975.

   
   

 

Före 1965-1966 

   
   

Omkring 1970.

 

   
   

 

Jan Holm, omkring 1969-1970.

   
   

Omkring 1971.

 

   
 
   

Elna och Per Anderssons gård i Hee. Från väster: 1. Okänd, 2. Okänd med hästen Stella, 3. Okänd, 4. Okänd5. Nils Persson, Hee, och 6. Anna Andersson, Åhus

1920-talet. Elna Anderssons gård i Hee. Rakt fram stallen och till vänster logen. Från vänster: 1. Alma Olsson Åhus, 2. Anna Andersson Åhus, 3. Okänd, 4. Nils Persson Hee, 5. Okänd, 6. Per, Andersson Hee, 7. Elna Andersson Hee.
Foto: Nora Olsson. Åhus.

   
   

Elna och Per Anderssons gårdsplan, omkring 1920. 1. Emil Persson, Hee, 2. Elna Andersson, Hee, 3. Anders Persson, Hee, 4. Okänd, 5. Per Andersson, Hee, 6. Okänd, 7. Oskar Nilsson, Brostorp, 8. Johan Persson, Hee, 9. Okänd, 10. Okänd, 11. Okänd, 12. Elina Jönsson, Högseröd.

Här hackas kålrötter hos Elna och Per Andersson. Från vänster. 1. Per Andersson Hee. 2. Nils Persson Hee. 3. Anders Persson Hee. 4. Ingrid Jönsson Råby. 5. Hanna Olsson Råby. 6. Emil Persson Hee. I bakgrunden Headal.

   

Till toppen av sidan

   

Omkring 1938. Elna Andersson, Britta Persson och Per Andersson i trädgården i Heelunden

Elna och Per Anderssons bostad i Hee på 1920-talet. Sedd från norr. I förgrunden gårdsplantering. Från vänster: Elna Andersson, Hee. Per Andersson, Hee.
Foto: Eventuellt Nora Olsson, Åhus

   
   

Per Andersson i Hee är i Hörby och skall sälja sin häst Freja. Hästen hade Elna Andersdotter (hans fru) haft med sig till Hee i hemgift 1896 från Högseröd. 1920-1916.

Släktträff i Elna och Per Anderssons trädgård. Från vänster stående:

1. Elna Andersson Heelunden. 2. Olga Fors Ystad. 3. Per Andersson Heelunden. 4. Nils Persson Heelunden. 5. Ida Jönsson Heelunden.
Sittande: 1. Maja Larsson Ystad. 2. Britta Persson Hee.  3. Nils Larsson Ystad.

   
   

1920-talet. I Elna och Per Anderssons trädgård i Hee. Från vänster: Elna Andersson Hee. Per Andersson Hee. Ola Hansson Norrto. Johan Persson Hee. Fru Hansson Norrto. Dotterdotter till Hanssons.

1920-talet. Per Anderssons gård sedd från söder.
Fo
to: Henning Sörensson, Råby.

   
   

Per och Elna Anderssons familj i trädgården i Hee. Från vänster: Johan Persson. Emil Persson. Anders Persson. Per Andersson. Nils Persson. Elna Andersson, alla från Hee.
Foto: förmodligen Nora Olsson, Åhus.

I Elna och Per Anderssons trädgård i Hee.
Från vänster: Fru Hansson Norrto. Deras Dotterdotter i Norrto. Ola Hansson Norrto. Per Andersson Hee.

   
   

Per och Elna Anderssons familj i trädgården i Hee. Från vänster:  Johan Persson. Emil Persson. Anders Persson. Per Andersson. Nils Persson och Elna Andersson, alla från Hee.

 
   
   

Omkring 1920. Alma och Wiggo Lanzoffs gård i Hee nr: 1.
Vid husets gavel ser man Wiggo

”Storstua” hos Alma och Wiggo Persson i Hee Nr. 1. Dörren går till köket. Bordet står åt söder. Troligen omkring 1920.
Foto: Henry Bridgeborn, Malmö.

   
   

Bethackning hos Alma och Wiggo Lanzoff i Hee. Fattiggården i backgrunden. Från vänster: 1. Valter Ask, Hee. 2. Emma Anderberg, Hee. 3. Anna Johansson, Jula backe. 4. Greta Schenk, Köpenhamn. 5. Gurli Lanzoff, Hee.

Sista söndagen (feb./mars 1938) Ida och Otto Johansson ägde gården Hee nr 2 året är 1938.Från vänster: Erik Persson (daglönare) son till Per Månsson Fridhem. Ida Johansson och Otto Johansson, Hee. När fotografen kom stod Ida och diskade mjölkkannorna vid stallväggen till höger. Varken Otto eller Ida menade att gården var något särskilt att avbilda, emedan de snart skulle flytta och det inte var någon släktgård. Fotografen stod dock på sig och tog ett par kort dels med folk och dels utan

   
   

Hee 1:3. Karin och Gottfrid. Hansson med Familj. Stående från vänster: 1. Anna Hansson 2. Ester Hansson. 3. Nils Hansson. 4. Majken Hansson. 5. Torsten Hansson. 6. Agnes Hansson. 7. Lilly Hansson. 8. 9. Karin Hansson. 10. Gottfrid Hansson

Hee 1:3. Karin och Gottfrid Hanssons gård. Tagit från öster och som man ser var boningshuset stort och rymligt och det behövdes för familjen var nio personer stor. Förutom Karin och Gottfrid Hansson fanns det sju barn fem flickor och två pojkar.

   
   

Hee 1:3. Foto: Elsa Hansson, 1960.

Hee 1:3. Nils Hansson i traktorn, Sten-Åke Hansson på den nya självbindaren. Majsfält i bakgrunden. Foto: Elsa Hansson, 1956.

   

Till toppen av sidan

   

Hee 1:3 Sommaren 1933. Torsten Hansson kör Osberbindaren, Nils Hansson håller Hästarna. Från vänster: 1. Lotta, 2. Bles.

Hee 1:6. Karin Hanssons Bostad. Kortet taget från väster. Nils och Elsa Hanssons kor betande på ängen framför huset. Sommaren 1958.

   
   

Hee 2:3 Sommaren 1961. Halminkörning. Från vänster: Anders Persson. Nils Olofsson. Tage Nilsson.

Hee 2:3 Våren 1934.Potatissättning hos Anders och Karin Persson. Från vänster: 1. Agnes Hansson 2. Anders Persson 3. Per Andersson. 4. Karl Eklund. Alla från Hee. Bilden tagen norr om gården, staten i bakgrunden.

   
   

Omkring 1950. Anders Persson med sina hästar Stella och Putte.

Omkring 1950. På väg ut och köra från Anders och Karin Perssons gård i Hee. Från vänster: 1. Anders Persson Hee. 2. Sommarbarn okänd. 3. Karin Persson Hee. 4. Britta Persson Hee. 5. Astrid Nilsson Hee.

   
   

.

Hee, Råbyvång omkring 1930.
Snöskottning på vägen mellan Hee och Hörby.

Från vänster: 1. Okänd. 2. Sven Stenlund, Råby vång. 3. Emil Persson, Hee. 4. Johannes Olsson, Råby vång. 5. Gunnar Persson , Råby vång. 6. Ernst Olsson, Söderängen. 7. Ivar Olsson, Råby vång. 8. Magnus Persson . 9. Nils Larsson . 10. Okänd. 11. Anders Persson, Hee. 12. August Stenlund. 13. Nils Sjunnesson, Karlsberg. 14. Johan Persson, Hee. 15. Nils Persson, Torshill. 16. Okänd. 17. Alfred Olsson , Råby.

Man har spelat Kina-schack i Heelunden.
Från vänster: 1. Ida Jönsson Heelunden. 2. Ingrid Nilsson Hee. 3. Britta Nilsson Hee. 4. Göran Nilsson Hee. 5. Karin Persson. Heelunden. 6. Anders Persson Heelunden. Foto: Tage Nilsson, 1963.

   
   

Karin Persson har 60-årskallas i trädgården i Hee. Grannfruarna är inbjudna.

Från vänster stående: 1. Linnea Olsson Råby. 2. Elsa Hansson Hee. 3. Solvig Nilsson Hee. 4. Betty Persson Råby vång. 5. Anna Stenlund Lyby. 6. Alma Sörensson Råby. 7. Ellen Larsson Råby. 8. Karin Persson Råby vång. 9. Anders Persson Hee. 10. Hilda Olsson Råby vång. 11. Margit Nilsson Hee. 12. Ida Jönsson Heelunden. 13. Anna-M. Nilsson Hee. 14. Anna Olsson Karlsfält. 15. Karin Hansson Hee.
Sittande: 1. Eva Hansson Hee. 2. Beata Olsson Råby. 3. Karin Persson Hee. 4. Emmy Persson Hörby. 5. Gunhild Sjunnesson Karlsberg.

I trädgården hos Karin och Anders Persson, Hee. Till vänster en Cypress vilken står intill boningshuset.

Från vänster stående: 1. Ida Jönsson Heelunden. Sittande på bänk: 1.Anders Persson Hee. 2. Karin Persson Hee. 3. Margit Nilsson Headal. 4. Sigfrid Nilsson Headal. Sittande i gräset: 1. Stig Nilsson Hee. 2. Göran Nilsson Headal.
Foto: Britta Persson. 1945-1950.

   
   

Britta Persson i ”stenpartiet” i Heelunden, 10 månader gammal.
Foto: August Jönsson, 1944.

Agnes Hansson, Hee sitter och mjölkar en av Anders och Karin Perssons kor. Omkring 1934.

   

Till toppen av sidan

   

Elna och Per Anderssons gård sedd från söder, 1920-talet.

1920-talet. Elna och Per Anderssons gård i Hee på backen till höger. I backgrunden till vänster, Heeadal och i förgrunden ett maskinhus.

   
   

1920-talet. Per och Elna Anderssons gäster är ute och prövar hästräfsan. I backgrunden gården.
rån vänster: 1. Okänd. 2. Okänd. 3. Emil Persson Hee. 4. Per Andersson Hee. 5. Nils Jönsson. 6. Oskar Nilsson Brostorp. 7. Johan Persson Hee.

1930-talet. Anders och Karin Perssons gård i Hee. På åkern öster om byggnaderna står drängen med hästarna (stoet hette Nancy)

   
   

I Anders och Karin Perssons trädgård i Hee.
Från vänster: Stig Nilsson Hee. Anders Persson Hee. Karin Persson Hee. Ester Magnusson.
Foto: Britta Nilsson, Hee ca. 1947.

I Karin och Anders Perssons trädgård i Hee.
Från vänster: Margit Nilsson Headal. Göran Nilsson Headal. Karin Persson Hee.
Foto: Britta Nilsson, Hee omkring 1950.

   
   

Tagit i trädgården till nr 2 Hee, vid brunnen.
Från vänster stående:  Ida Jönsson Heelunden, Karin Persson Hee, Sigfrid Nilsson Headal, Anders Persson.
Sittande: Stig Nilsson, Göran Nilsson Headal, Britta Persson Hee.

Hee, Headal 1951. Föreståndarna på Headal med Familj.
Från vänster: Margit Nilsson Headal. Göran Nilsson Headal. Sigfrid Nilsson Headal. Åke Nilsson Headal.

   
   

Troligen sommaren 1935. Heelunden sett från öster. Till höger brygghus. På trädgårdsgången sitter Maja Larsson född Fors, med Britta Nilsson (till höger) Hee.

Heelunden på 1930-talet. Till höger står Per Andersson och gräver upp potatis.

   
   

Sommaren 1940. Kaffe i trädgården hos Anders och Karin Persson, Hee. Från vänster: Ester Hansson Hee. Inga-Britt Fredriksson Headal. Britta Persson Hee. Karin Persson Hee.

Bror Andersson Norra Hee. Foto: Edvard Nilsson.

   
   

Karin Persson står framför sin gårdsplantering i Hee. Foto: Brita Nilsson, Hee 1951.

Förmodligen 1950. På Anders och Karin Perssons gårdsplan i Hee. Marianne Watz från Stockholm försöker klappa hunden Toppsy. Foto: Brita Nilsson, Hee.

   
   

Omkring 1947. I Hedman och Anne-Maria Nilssons trädgård. Från vänster: Anna-Maria Nilsson. Astrid Nilsson. Solvig Nilsson och Hedman Nilsson, alla från Hee.

Omkring 1937. Samlade i ”stenpartiet” i Heelunden. Från vänster: Ida Jönsson Heelunden, Elna Andersson Heelunden, Britta Persson Hee, Per Andersson Heelunden, Olga Fors Ystad.

   

Till toppen av sidan

   

Omkring 1928. F.d. Johan Bengtsson Norra Hee.

Omkring 1928. Familjen Sven Krueger. Sven och Anna, dottern Ester samt Annas moder. Foto: Edvard Nilsson

   
   

Omkring 1928.  Ester Kruger, född 1905. Framför sitt föräldrahem i Norre Hee. Idag bor Jan Holm i huset.
Foto: Edvard Nilsson.

Tilda Jönssons familj, Alnarp. Från vänster: Tilda Jönsson. Axel Jönsson. Erik Jönsson. Lars Jönsson. Tildas föräldrar var föreståndare på Headal.
Fotograf: Rahman, Lund på 1910-talet.

   
   

Fattiggård från söder. Från vänster: 1.Föreståndare Anna-Christina Björk, Hee. 2. Bertha (fosterdotter). 3. Föreståndare Jöns Andersson, Hee. 4. Okända patienter.

Stig Nilsson rider hästen Putte på Karin och Anders Perssons gård. Foto: Brita Nilsson, Hee 1951.

   
 
     

Ida Johansson född 1890. Lantbrukare Hee 2, 1925-1938.
Foto: Göransson, Hörby.

Föreståndare Alma Jönsson på Headal med sonen Henry.
På baksidan av kortet står antecknat:
”Ett lille minne för visad vänlighet den 26/11 1928 Edvard, Alma och Henry. Kortet har getts till Per Andersson och Elna Andersson, Hee.

Otto Johansson född 1888. Lantbrukare Hee 2, 1925-1938.
Foto: Lina Ions efterträdare, Lund omkring 1915.

     
     

Föreståndare Jöns Andersson, Headal.
Foto: marknadsfotograf omkring 1920.

Föreståndaren på Headal Jöns Andersson med familj.
Från vänster: Gottfrid Andersson. Anna Andersson. Jöns Andersson. Tilda Andersson, alla från Hee.

Sommaren 1934. Stockholms besök i trädgården hos Anders och Karin Persson i Hee. Från vänster: Anders Persson Hee. Elna Andersson Heelunden. Britta Persson Hee. Gunnar Watz Stockholm.
Foto: Förmodligen. Ingeborg Watz, från Stockholm.

     
     

Troligtvis sommaren 1940. I Anders och Karin Perssons trädgård. Från vänster:  Karin Persson.  Britta Persson och Ester Hansson, alla från Hee.

Agnes Hansson, Hee i Karin och Anders Perssons trädgård i Hee.
1930-talet.

 
     
     

Omkring 1920.
I Elna och Per Anderssons trädgård i Hee. Anders Persson och Johan Persson i sina bästa kostymer

Omkring 1935. Britta Persson i trädgården på Heelunden. I bakgrunden stall och loge beläget i Råby vång.

 

 
     

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr