Gamla bilder från Ludvigsborg

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 
Christells affär Fam. Eriksson Livsmedelsbutiker Störtat bombplan
Brandstationen   Ludvigsborgs bibliotek Trädgårdsmästare Danielsson
Byn och husen   Ludvigsborgs station Vägarbete, början 1900-tal

Det kan finnas fler bilder på sidan än vad länkarna avser, så bläddra (skrolla/rulla) nedåt så får du se alla bilder

 

   


Bild ID: Ludvigsborg-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   

 

 

   Ludvigsborgs gård

Vykortet stämplat 17 juni 1908.

Till toppen av sidan

 

 

  Ludvigs borgs station

Ludvigsborgs järnvägsstation år 1943. Det är 14 år sedan ett tåg rullade förbi och 12 år sedan rälsen drogs upp.
Fotogra: Carl Martinsson. Bilden tillställd oss av Ingegärd Mattinsson.

Ludvigsborgs järnvägsstation år 1943. Det är 14 år sedan ett tåg rullade förbi och 12 år sedan rälsen drogs upp.
Fotogra: Carl Martinsson. Bilden tillställd oss av Ingegärd Mattinsson.

   
   

Ludvigsborgs järnvägsstation år 1943. Det är 14 år sedan ett tåg rullade förbi och 12 år sedan rälsen drogs upp.
Fotogra:f : Carl Martinsson.
Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson..

Ludvigsborgs station  9 november 1986.
Foto: © Bengt Gustavsson. (www.banvakt.se)

   
   

Se även vår sida "Järnvägsstationen" där vi berättar mycket mer.

Stationsföreståndaren Olof Barden med fru samt Otto Alstads fru. 1920-tal. Samma personer på bilden till vänster.

   
   

Ludvigsborgs station i augusti 1936. Fem år efter att banan togs bort. Foto: Wilhelm Ågårdh. Byggnaden revs 1987.

   
   

Ludvigsborg Stationen
Bild ID: HH_3876.

   
   

 

  Brandstationen

Ludvigsborgs frivilliga brandkår

Bildades 1941, nedlades 1964.

Den 15/6 1941 bildades Fulltoftas frivilliga brandkår, som senare bytte namn till Ludvigsborgs frivilliga brandkår.

Man utsåg köpman Sven Haskel till brandchef och vice brandchef arbetare Per Lind.
1942 Höll Ludvigsborgskåren möte där önskemål om kollektiva olycksfallsförsäkringar diskuterades liksom lokalfrågan. En tomt vid lantbrukare Otto Perssons fiskedamm 4 km från landsvägen vid Häggenäs anses lämpligt för stationsbygget. Denna upplåter han gratis i 49 år enligt protokoll den 8/2 1942.

1944 Blir det två vice brandchefstjänster i Ludvigsborg. 1:e blir Arne Persson och 2:e Charles Månsson
Den 26/2 1945 Övergår brandkåren i Ludvigsborg i kommunal regi. Brandchef blir Arne Persson och tre vicetjänster, Edvin Persson, Göte Bengtsson och Herman Andersson.
Ordinarie brandstyrkan är på 12 man och inställer sig då brandsignalen ljuder. Reservbrandstyrkan är 18 man.

Kostnader: brandchefs-maskinskötarlön är 250 kr/år, brandövning och materialvård 1.50 kr/timmen och brandsynemän har 10 kr/dag i traktamente.

1960 Ludvigsborgs brandbil får ”brandsiren” monterad
Bemanning och material på brandstationerna:
Ludvigsborg, Svensköp och Södra Rörum: 9 man + 2 förmän/kår. 1 brandbil, 1 motorspruta 600 m slang per brandstation.
1964 Brandchef och vice omvaldes för nya 4 års period. Ludvigsborg hade problem med rekryteringen av personal och diskuterades därför att omvandlas till ett brandvärn istället. Man diskuterade riktlinjerna från Kommittén för Brandförsvarsutredningen enligt distr. Brandinspektör Rosberg.

Enligt dessa beslutades att Ludvigsborgs och Södra Rörums brandstationer skulle läggas ned. Svensköp kvarstår som bygdebrandvärn.
Samarbetsavtalet med Hörby brandkår förnyas och ett nytt släckningsavtal med Höörs brandkår för Ludvigsborg och vissa delar av Kvesarum skrivs.

1967. Den nedlagda Ludvigsborgs brandstations torn rivs.
1970-talet rivs brandstationen.

Kårchef:
Arne Persson 1952
Viktor Thomá 1953
Hilding Bengtsson 1955

Vice Kårchef
Viktor Thomá 1952
Hilding Bengtsson 1953
Uno Andersson 1955

Materielförv.
Arne Persson1952
                     1953
Uno Andersson 1955

Fulltofta frivilliga brandkårs första utryckning var trettondagsafton tisdagkväll vid 19-tiden år1943 då Vasahus brann ner till grunden. Det var medlemmar i Fulltofta sockens frivilliga brandkår som uppmärksammat branden och larmade kåren som gjorde en snabbutryckning från Ludvigsborg. Boningshus och stall som var sammanbyggt stod som ett eldhav och inget kunde räddas. Även två fina hästar och en del foder brann inne. Skogvaktare Björn Persson som bodde i Vasahus var inte hemma vid brandtillfället.

© Bodil Pedersen

Källor:
Räddningstjänsten Hörby 100 år
Fulltofta Sockenbok 2012 / Lennart Persson
uppgiftslämnare: Staffan Persson

Brandstationen i Ludvigsborg tillhörande Fulltoftas Frivilliga Brandkår Foto: 1945

Fulltoftas Frivilliga Brandkår.
Från: vänster, Arne Persson och Edvin Persson, vid brandsprutan. Herbert Andersson övriga okända. November 1945.

Fulltoftas  brandbil var av märket Ford 1937.
Övre raden från vänster: Ingvar Persson, Erik Eskilsson, Arne Persson och Johan Bernersson. Året är 1945.
Nedre raden från vänster: Göte Bengtsson, Viktor Thoma, Uno Andersson, Edvin Persson och Charles Månsson. Nedre raden Edvin Persson med mustasch var far till hembygdsforskaren Lennart Persson. Övre raden Ingvar Persson var Lennarts bror.

 

   
   

Fulltofta frivilliga brandkårs första utryckning var trettondagsafton tisdagkväll vid 19-tiden år1943 då Vasahus brann ner till grunden. Det var medlemmar i Fulltofta sockens frivilliga brandkår som uppmärksammat branden och larmade kåren som gjorde en snabbutryckning från Ludvigsborg. Boningshus och stall som var sammanbyggt stod som ett eldhav och inget kunde räddas. Även två fina hästar och en del foder brann inne. Skogvaktare Björn Persson som bodde i Vasahus var inte hemma vid brandtillfället.

   
   

Där Ludvigsborgs brandstation låg. Idag byggs ett hus på tomten och hörnet heter Fulltoftavägen - Ludvigsborgs Betesväg.
© Foto: Bodil Pedersen

   

 

  Vägarbete, början av 1900-talet och något senare

Vägarbete i Fulltofta socken under 1930-talet.
Från vänster: Johan Gustavsson Ludvigsborg, Ernst Isaksson Kronekull, Olof Björk, Oskar Kronvall Ludvigsborg, Ernst Ståhl? Vasahus och Ernst Gustavsson?

Vägarbete under 1930-talet.
2:a från:vänster: Ernst Isaksson Kronekull, 3:a Arvid Nilsson Kvarröd, 4:a Nils Högberg Ludvigsborg.

   
   

Vägarbete i Fulltofta socken under 1930-talet.
Från vänster: Oskar Kronvall, okänd, Ernst Ståhl, Ernst och Olof Björk.

Vägarbete förmodligen sent 1920-tal eller tidigt 1930-tal.

   
   

Vägarbete under 1930-talet.
Från
vänster: 1. Georg Anersson Ludvigsborg, 2. Ture Mattsson Ekesåkra Fulltofta, 3. ? 4. Ernst Ståhl Vasahus, 5. ? 6. Hilding Schönström Ludvigsborg och 7. Ernst Isaksson Kronekull Ludvigsborg.

Vägarbete under 1930-talet.
Vägstyrelsens lastblar Ormapupan, 4. från vänster Oskar Kronvall, 10. Ernst Isaksson, övriga okända.

   
   

Vägarbetare August Schönström Ludvigsborg med hustrun Anna och barnen Fritz och Margit. Foto: Edvard Nilsson.

 
   
   

Ludvigsborg Bondemöllabron 29 mars 1961
Bild ID: HH_3880.

   
   

Ludvigsborg januari 1956
Bild ID: HH_3877.

Ludvigsborg Vägbygge 1965-1966 Hörby - Höör
Bild ID: HH_3878.

   
   

Ludvigsborg Vägbygge 1965-1966 Hörby - Höör.
Vägen öppnades 1966.
Bild ID: HH_3875.

 
   
   

 

  Ludvigsborgs bibliotek
   
   

Angående Ludvigsborgs pensionat: jag har aldrig vetat att det varit pensionat, på 1950- och 1960-talet var det barnhem, eller kanske snarare något slags sommarkollo. Barnen där satt alltid tätt intill grinden och tittade ut på livet utanför. Jag minns att vi barn som lekte fritt och ofta gick eller cyklade förbi till Wilsons handelsbod eller Posten tyckte att det kändes lite obehagligt med de här barnens stirrande, glädjelösa blickar (eller längtansfulla?).

 

 

Alldeles i närheten av pensionatet / sommarkollot fanns byns bibliotek, öppet en kväll i veckan (som vi aldrig missade!). Det var målarmästare Bengtsson som skötte biblioteket och registrerade lånen.
Fotona därifrån tycker jag är ovärderliga kulturminnen från en svunnen tid. Se bild på den prydliga låneliggaren – lite annorlunda mot dagens datoriserade lånesystem! Jag tror biblioteket fanns kvar under nästan hela 1970-talet.

Bilderna är tagna 1976, men det såg exakt likadant ut på 1950-talet. Kvalitén är inte den bästa tyvärr, de är skannade från diabilder.
© Bilder och text: av Karin Moberg, Malmö.

 

Notering från gammalstorp.se
Färgfoto från slutet av 1960-talet och nästan hela 1970-talet var lite av ett lågvattenmärke i den moderna fotohistorien. Många bilder från denna tid, oavsett om det var papperskopior eller diabilder höll inte måttet på färgkvalitet. Bilderna tappade många gånger sin färg efter några få år och tyvärr är många av dessa bilder redan borta från historien. Men med lite arbete går det att förbättra dessa som hållit sig i någorlunda skick.
   
   

Farstun på biblioteket.

Farstun på biblioteket.

   

Bibliotekets låneliggare. Långt från dagens teknik, men man behövde inte stänga verksamheten för minsta "skitsak" som man måste göra med dagens teknologi. Här fanns inga "maskar & virus".

Målarmäster Bengtsson.

   
   

Målarmäster Bengtsson.

Målarmäster Bengtsson.

   

Till toppen av sidan

 

 

 

   Livsmedelsbutiker

Invigningen var ungefär 1970. Personerna  på bilden vid disken är Herta, Göte ,Harrieth och Gulli samt en okänd.
Wilsons sålde butiken ca .1975 .

   

Wilsons Livs i Ludvigsborg ca. 1950 . Bilden insänd av Harrieth Pettersson, handlardotter.

   
   
 
   

Till toppen av sidan

 

   Christells affär

Christells första affär i Ludvigsborg. kan vara 1920-tal.

Julskyltning i Johan Christells affär i början av 1940-talet.

Johan Christell. Borde vara 1940- eller 1950-tal.

   

Till toppen av sidan

 

 
  Byn, människorna och husen

Kalvhagahus mot Ludvigsborg fotot från 1920-talet.
Bild ID: Lud_1108.

   
   

Parti från Ludvigsborg, förmodligen under 1910-talet.

   
   

Per Schönström sonen Tore håller hästen. Huset är det första till höger från Ludvigsborg mot Södra Rörum-
Bild ID: Lud_1130.

   
   

På utflykt till Skäralid.
Från vänster: Stig Månsson Ramstorp, Svea Linde Häglinge, Herbert Andersson Ludvigsborg, Margit Månsson Ramstorp, Folke Isaksson Kronekull Ludvigsborg. Svea Linde och Margit Månsson var kompisar och arbetskamrater, Fotot från år 1941.

Tandläkare P.O. Östbergs hus i Ludvigsborg. Huset byggdes 1901 av Anders P. Kleen, morfar till Sven Nilsson. Foto: Edvard Nilsson.

   
   

Erik och Anna i Röinge Enevången. Det ifrågasätt ifall detta är Enevången, så det står öppet än.
Bild ID: lud_1017.

   
   

Musiktrio i Ludvigsborg under 1910- och 1920-talet, Giffert Johansson och bröderna Nils och Hilding Andersson (Annors nils pågar).

Bokebo Mölledammen.

   
   

Ludvigsborg. Sågen 18 januari 1956
Bild ID: HH_3881.

Ludvigsborg. Hilding Bengtsson
Bild ID: HH_3882.

   
   

Ludvigsborg Fogelberg
Bild ID: HH_3885

 
   
   

Ludvigsborg Båtbyggeri.  Inger och Krister Bengtsson 5 januari 1990 Foto: © K G Press-Foto.
Bild ID: HH_3887.

Ludvigsborg Nunäs gravfält 11 mars 1928.
Bild ID: HH_3886.

   
   

Ludvigsborg. Hus
Bild ID: HH_3883.

Föreningshuset Ludvigsborg. foto 2006 Lennart Persson postum

   

Till toppen av sidan

   

Villa Solhem i Ludviksborg. 1912.

Baksidan av bilden till vänster: Villa Solhem i Ludviksborg.

   
   

Axel Ahlqvist med sin taxibil utanför sin fastighet i Ludvigsborg.
Året är 1935.

Lantbrukaren Per Schönström med hustrun Hanna, dottern Svea f 1907, samt sonen Tore. året är 1920.

   
   

Emil och Hilma Persson från Ludvigsborg med barnen Harald, Margit, Ida, Axel och Gunnar Bilden från 1929 eller 1930.

Direktör Karl M Nilsson Malmö med dottern Edit.
1935 eller 1936.

   

Till toppen av sidan

   

Grustäkterna i Häggenäs och Ludvigsborg.

Vanda Nilssons bil utanför Axel Ahlqvists taxi och cykelaffär i Ludvigsborg.Början av 1930-talet.

   

Till toppen av sidan

   

Otto Ahlqvist. året är 1927.

Otto Ahlqvist.

   
   

Åkeriägare Otto Ahlqvist övertog taxirörelsen i Ludvigsborg i början av 1950-talet Otto själv vid bilen. Året här är 1953.

Åkeriägare Otto Ahlqvist. Året här är 1928.

   
   

Viktor Andersson med sin ”mjölkabil” på 1930-talet.

Toffelmakare Albin Andersson Ludvigsborg.
Albin visar här på bilden att det viktigaste på en toffelbotten är att hålfoten göres riktig Albin dog 1969, och bilden är från slutet av 1950-talet.

   
   

Flygfoto över Ludvigsborg.

   
   

Flygfoto över Ludvigsborg.

   

Till toppen av sidan

   

Flygfoto över Ludvigsborg.

   
   
Hvillan i Ludvigsborg Under hösten år 1999 har en taktäckare från Österlen lagt vasstak på fastigheten. Vasstaket har lagts direkt ovanpå det gamla eternittaket. Foto: postum 1999 Lennart Persson.
   
 
   

Järnvägsbro i Ludvigsborg 1931.
Här kan du se och läsa om linjen Hörby - Höör, och lite till.

   
   

"Farbror Julle" på bageriet.
Alms bageri: ”Farbror Julle” alltså Julius Alm. Bilden är tagen på min fars 40-årskalas 1957 då Julle var en av gästerna. Dricker troligen grogg på konjak och sockerdricka. Kalaset var i Höör.  troligen tagen av en fotograf.
Källa: Carl-Gustav Oloffsson.

Alms bageri i Ludvigsborg

Vi bodde sommartid i Ludvigsborg från 1953, när jag var 3 år. Vi var flitiga kunder hos ”tant Signe och farbror Julle”, d.v.s. Signe och Julius Alm på Alms bageri, numera Kvarngården.
Tant Signe brukade alltid ge oss barn en kaka när vi var och handlade på bageriet.
Bifogar ett foto av ”Farbror Julle” på fest någonstans i Höör eller Hörby 1957. Jag minns inte exakt när bageriet upphörde, men det bör ha varit omkring 1970, plus-minus 1-2 år.
Bilder och text: av Karin Moberg, Malmö.

 

 

Tore Schönström. Foto: Edvard Nilsson.

   
   

Tidigare ägare August Andersson därefter Axel Persson, som hade bl. a. jordgubbsodling.

Ludvigsborgs pensionat. Många fler bilder från pensionatet här.

   
   
   
   

Lassornas hus i Ludvigsborg. Nedbrunnet efter en eldsvåda (Villa Solhem).

Bokebo i Ludvigsborg

   
   

Sven Nilsson i glasverandan omkring 1928..

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Huset före Granliden, högersidan mot Sätofta.

Gården drevs som lantbruk före uppstyckning till sommarstugtomter. Huset ägdes till fram på 1940-talet av August Svensson som flyttade till Söljeröd.

   
   

Villa Solhem "Lassorna" huset låg intill Granliden i Ludvigsborg fotot är från år 1912 huset är rivet.
Läs mer om det i Fulltofta Sockenbok 2012 sid. 181.

   
   

Gården ligger ut med vägen Ludvigsborg - Höör.

Ligger på vägen mot Kvarngården sett från Ludvigsborg. Dåvarande ägaren Frans Jönsson med hustru, från vänster Hulda Andersson. fastigheten övertogs senare av Axel Fogelberg. Numera sjukhemmet Björkhemmet.

   
   

Kvarnen, Alms bageri. Foto: Edvard Nilsson

Cederström passagerare Algot Nilsson. Foto: Edvard Nilsson.

Förtydligande/komplettering nr1:
Det är sant att de står intill kvarnen, men den är utanför bild, till höger. Huset till vänster om dem är en privatbostad, när jag var liten på 1950-talet var det en herre som hette Valentin som bodde där, minns inte efternamnet.
Går vi vidare till bilden precis till höger om denna ser vi samma hus, alltså Valentins. Motorcykelekipaget är precis i backen mellan Bokebo och bageriet (Kvarngården), på väg mot kvarnen och bageriet.
Källa: Karin Moberg, Malmö.

Förtydligande/komplettering nr2:
Kvarnen: Alms bageri och kvarn: Han som bodde i huset intill hette Valentin Eriksson. Han bodde först på övervåningen hos mina föräldrar i Röinge 3 och arbetade en del på gården men också med snickeriarbete på många ställen. I huset på fotot bodde Anna. Efternamnet kommer jag inte ihåg. Valentin flyttade in hos Anna men han ägde inte huset då. Möjligen när Anna dog. Valentin dog på sjukhuset i Hörby.
Källa: Carl-Gustav Olofsson.
   

Till toppen av sidan

   

Bild ID_ LUD_1158a
 

Ludvigsborgs kvarn numera sjukhemmet numera kvarngården, 1926-1927 var det kvarn och lantbruk som ägdes av Alfred Wiberg. från vänster: Lantbrukselev Nilsson. Oskar Bagare Brödutkörare. Cederström. Erik Bagare ” Algot Nilsson. Bagarmästare Georg Olsson. Mjölnare Henriksson.

Förtydligande/komplettering:
Ovan bild av kvarnen och bageriet som det såg ut på 50-talet. Det ser ut att vara samma herrar som på bilden snett ovanför, och bilden är daterad 1926-1927, och det står att den ägdes av Alfred Wiberg. Alltså långt före Signe och Julius Alms tid. När Alms tog över har jag ingen aning om, men de var väl etablerade i början av 50-talet. De hade bostad i samma fastighet som bageriet, man gick in på baksidan av huset. De hade en vakthund som gick kedjad på gården, en schäfer som hette Master, den skällde så fort någon kom och vi var lite rädda för den.
Karin Moberg, Malmö

   
 

 

Villa-Lyckebo-Ludviksborg-1905

 

Hulda och Hilding Andersson. Ludvigsborg 1928

   
   

Trappuppgången av kvarnstenar som går upp till tidigare Ludvigsborgsgården nuvarande Bokebo från Kvarndammsvägen mitt emot Kvarngården Bild ID: lud_1087.
Foto från år 1999 © Lennart Persson (postum).

Karin och Helmer Perssons hus. Foto: Edvard Nilsson.

 

   
   

Bild ID: lud_1091.

Bild ID: lud_1092.

Häggsahuset vid vägen Ludvigsborg- Södra Rörum en bit från Bondemölla. Samma hus till vänster under annan tidsperiod.

 

   
   

Bondgården Holmahuset från Fulltofta arrendator August Holm. Gården riven för många år sedan. Oljemålning av Christian Kruse år 1939
Bild ID: lud_1093.

Ludvigsborg Trävaruaffär maj 1954.
Det var inte direkt trävaruförsäljning. Här tillverkades först träprodukter, framför allt krullspån eller kutterspån och senare mekaniska produkter i metall. Detta alltså av Giffert Johansson.
Bild ID: HH_3776. Textkälla: Carl-Gustav Olofsson.

   
   

Ludvigsborg Göte Wilsons affär startad av en Knutsson på 1920-talet.
Bild ID: HH_3778.

   
   

 

Till toppen av sidan

 

   Trädgårdsmästare Lars Danielsson i Ludvigsborg

Trädgårdsmästare Lars Danielsson på den bakre vagnens kuskbock. Framför den gamla trädgårdsmästarebostaden på Ludvigsborgs gård. Byggnaden revs på 1940-talet och låg på andra sidan vägen mittemot Ludvigsborgsgården Året är här 1920.
Bild ID: lud_1002a.

Läs mer och se fler bilder på Danielssons trädgårdsmästeri under "Brancher - Trädgårdsmästeri" Direktlänk till Danielssons.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Familjen Eriksson
   

Betty Eriksson och Tage Lundgren.
Bild ID: TL_02.

Cicilia Eriksson.
Bild ID: TL_01.

   
   

Adresserat till Betty Eriksson  i Ludvigsborg.
Bild ID: TL_04.

   
   

Delförstoring av bild: Bild ID: TL_07

Elsa Eriksson dotter till Erik Eriksson vid Fulltofta.
Bild ID: TL_07

Anders och Anna, född Eriksson Jernsjö med son.
Bild ID: TL_03

Hej
Angående bilden ovan TL 03.
Bilden visar min farmor Anna Elfrida Jernsjö född Eriksson, samt mannen är min farfar Carl Andersson Jernsjö. Barnet är min far Lars-Anders Jernsjö som för övrigt fortfarande är i livet, boende i Höganäs. Farmors föräldrar Cecilia och Per kallades i släkten för ”persilja”. Farmor hade många syskon och det hade varit roligt att få veta mera om dessa och ev. efterlevande.  Nu vilar både Anna och Carl på Fulltofta kyrkogård.
Med vänliga hälsningar Ingrid

   
   

Godtemplarmöte i det fria Fulltofta.
Förstorad bild finns på länken Förstorade bilder som öppnas i eget fönster.
Bild ID: TL_05.

   
   

Per Eriksson.
Bild ID: TL_09.

En av Bettys systrar, förmodligen Anna.
Bild ID: TL_06.

   
   

Utflykt i Fulltofta eller i Tollarp, Åparken.
Bild ID: TL_08.

   
   

Luffaren Ola Sören.
Bild ID: TL_010b

Gunnar Eriksson, son till Birger Eriksson.
Bild ID: TL_11.

   
   

Bild ID: TL_16

Bild ID: TL_15

   
   

Bild ID: TL_14

Bild ID: TL_13

   
   

Bild ID: TL_12

Bild ID: TL_17

   
   

Nu har jag kommit till min fars efterlämnade papper och fann där några dödsannonser som min farfar sparat, se ovan. Där framgår bl.a. att den gård som Per E köpte i Linderöd hette Staffanstorp och att han återkom till Fulltofta ca. 1910 köpte en egendom i Häggenäs som han brukade men sålde hälften av strax före sin död 1920 till sonen Erik som fortsatte att driva gården. Det framgår också att han var bror till en stationsföreståndare C Eriksson i Fulltofta (samma som stationsinspektor? släkt med Anders E?). En av de bifogade bilderna (Bild ID: TL_17) handlar om en skräddaremästare Carl Nordberg som jag inte har någon information om, men eftersom farfar sparat på dödsrunan från tidningen Arbetet så fanns det väl någon relation ändå. Denne skrädare var född i Fulltofta.

Jag fortsätter detektivarbetet!
Hälsningar
Tom

   

Till toppen av sidan

 

   Störtat bombplan

Resterna av bombplanet som störtade i skogen mellan Ludvigsborg och Sövröd den 16 augusti kl. 23.40 År 1944.
Flygplanet var en Lancaster MK.1, LM133. Ett fyrmotorigt engelskt bombplan som besköts över Danmark på väg mot Stettin och störtade i skogen utanför Sövröd.
Besättningen på 7 unga flygare hoppade innan störtningen. Alla klarade sig förutom kaptenen G H Watts från Canada som omkom när han landade med fallskärmen. Han ligger numera begravd i Malmö. Jag har träffat hans nära anhöriga när de var i Sverige för några år sen.
Bild ID: Bombplan_lud_253

   
   

Till toppen av sidan

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 

 
   
   
   

Till toppen av sidan