Toppen

Ringsjövägen, f. d. Vestergatan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

Ringsjövägen f.d. Vestergatan
 

Villa "Hemmet", Ringsjövägen.
Bild ID: Gato_478
 
 
 

Kan vara baksidan av gamla skolan vid Ringsjövägen, som revs 1956 för att ge plats åt kommunhuset.
Bild ID: GATO_496   Bildkälla: Göran Persson.
 
 

Vestergatan.
Bild ID: TE_284

 
 

Vestergatan.
Bild ID: TE_285

 
 

Västergatan, Hörby.
Bild ID: TE_022

 
 

Bild ID: TE_282

   
   

Gamla Torg med Västergatan (numera Ringsjövägen).
Bild ID: Vykort_002_GamlaTorg.

   
   

Knibergs fastighet vid Ringsjövägen.
Bild ID: Ringsjov_1990_0335

Knibergs fastighet vid Ringsjövägen.
Bild iD: Ringsjov_1990_0335

   
   
   
   

Gamla skolan.
Alla skolfoto i kommunen ligger på länken skolor.

Ringsjövägen 1950-04-12. Skolbarn kommer ut från gamla skolan, som låg nedanför folkskolan. Mitt i bilden korsningen med Norregatan.
Bild ID: HH_3222. Foto: Henry Holm.

   
   
 

Nerläggande av kloakledning på vestergatan, numera Ringsjövägen. I äldre tider fanns ingen Ringsjöväg i Hörby.
Namnet var då Vestergatan.
Bild ID: Gato_669
   
   

Västergatan nuvarande Ringsjövägen. Första huset till höger har ägds av bagare Flygare sedan av sonen stenhuggare Oskar Flygare. Nästa hus ägdes troligen av färgare Karl Kniberg efter det han innehaft nästa hus där han hade sin fabrik för färgning. Nästa hus har ägds av rektor Bertil Olsson efter honom kom Walter Bondesson. Nästa hus ägdes av revisor Bengtsson därefter av Gunnar Liljenberg som var gift med revisor Bengtssons dotter Maj. Därefter hade Maria Lannerheim sjukhem här därefter kom Anna Eriksson och hade sjukhemmet som överlät det till sonen och hans hustru.

Kommunhuset på Ringsjövägen.

Fler bilder av kommunen och dess politiker hittar du under
Kommunhuset och Politiker

   
   

Första huset till vänster ägdes 1910-1925 av Olof Jönsson. 1925 köpte folkskollärare John Hallkvist huset. Nästa hus var Hugo Dahls bilverkstad som brann ner en julmarknad, den övertogs 1934 av B: Lundgren. Längre bort ses Knibergs (färgare) skylt..

I denna fastighet vid Ringsjövägen i Hörby, bodde Rektor Bertil Ohlsson, som var Rektor vid samrealskolan. Efter Rektor B. Ohlsson, ägde Tandläkare Walter Bondesson fastigheten.

   
   

Olof Jönsson Kommunalman i Hörby 1910-1925. Detta huset var beläget på Ringsjövägen, huset som lärarinnan Lisa Hallkvist köpte sedan. Olof Jönsson byggde sedan (1925) Fridshill ute vid Heåkra, och flyttade dit.

Ringsjövägen 1902-07-03 Vykort
Bild ID: HH_3062w. Från Henry Holms bildarkiv.

   
   
   
Bild ID: HH_3014w  
"Bankvalv i skorstenen?"

Rivning av Ekstrandska fastigheten intill kommunhuset och Shell (Gulf) 1958-06-04.
Bild ID: HH_3014w

 

Ekstrandska fastigheten rivs 1958-06-04 Ringsjövägen.
Bild ID: HH_3069w

Ekstrandska fastigheten över100-årig villa på Ringsjövägen. revs år 1958, sist vräkte man omkull skorstensstocken som en caterpiller gjorde processen kort med. Intressant avslöjande i skorstenen. I dess omfångs rika nedre del blottades ett stort och djupt valv vilket äldre Hörbybor väl känt till.
Det har påståtts att detta valv skulle ha varit förvaringsplats för en del av de värden som Frosta härads sparbank förvaltade under den tid som bankens kamrer hette Nils Palm.
I den djupa nisch som ses på bilden av den kvarstående skorstensmuren skulle alltså ha förvarats betydande dyrbarheter under en följd av år om man sätter tro till den muntliga traditionen. Mycket möjligt säger en Hörby kännare.

Bodil Pedersen. Källor: Mellersta Skåne 1958-06-04

   
   

Vinter på Västergatan omkring 1935-1940 talet.

   
   
 

Vinter på Västergatan 1944.
Bild ID: /Vastergatan_1944_vinter. Källa: Göran Strand.

Oskar  Flygare i Ringsjöparken den 18 augusti 1961 Trappstegen på bilden är borta istället finns idag en liten backe på vägen.

   
   
   
   

Kartan är från 1898.Ringsjövägen hette på den tiden Vestergatan, och till höger i bilden är Gamla torget – Idag Gamla torg.
Du kan se många fler kartor, ritningar och skisser på länken "Kartor"

   
Villa Tusculum byggdes år 1881  

Villa Tusculum byggdes år 1881. Dr. Pär Green, som var praktiserande läkare i Hörby under åren 1886 till 1891 bodde här. Han var också järnvägsläkare vid järnvägen i Hörby – Tollarp.
Efter Dr, Green bodde apotekare Lagerstedt i villan.
1932 köpte disponent Helver fastigheten. Fru Helver inredd de då ett sjukhem i fastigheten.
1950 köpte Maria och August Lannerheim fastigheten och inrättade ett vårdhem till ett tiotal patienter. I slutet av 1970-talet övertog sonen Hans Lannerheim rörelsen. Maria Lannerheim hade nu även ett hem i Tjörnarp (Mariahemmet) samt Bokebo i Ludvigsborg.
I början av 1980-talet köpte bilhandlare Lennart Olsson Villa Tusculum och restaurerade den till det utseende det har idag.
 


Vill bara påpeka att sonen Hans Lannerheim, som vi kallade för Sassa, var den mest framstående sportsmannen, kanske i Hörbys historia. Så vitt jag kommer ihåg var han helt uppe där på svensk nivå i bordtennis, och säkerligen den största ishockeystjärnan i BOIFs undomslag.
Text: © Leif Blumenau.


Jag har ett par kommentarer till bilder under rubriken Ringsjövägen. Den först gäller Villa Tusculum. Leif Blumenau skriver så här:
"Vill bara påpeka att sonen Hans Lannerheim, som vi kallade för Sassa, var den mest framstående sportsmannen, kanske i Hörbys historia o.s.v..."
Där kommer Leif ihåg fel, det var inte Hans som kallades Sassa, det var en äldre bror som hette Nils-Axel. Hans och jag var lekkamrater/kompisar i ett antal år och var ofta i villa Tusculum. Jag är född 1944 och Sassa är 4 kanske 5 år äldre.
Text: © Bertil Strandman

I huset som har gaveln mot gatan hade bagare Jöns Flygare
sin affär. Johanna Knut köpte här sina bullar som hon sedan
sålde när hennes egna tagit slut.
I mitten av 1920-talet hyrdes huset och tomten av stenhuggare Oscar Flygare, son till bagare Jöns Flygare och hans hustru Kajsa Lena.
Stenhuggare Oscar Flygare bedrev på tomten sitt stenhuggeri till
slutet av 1950-talet då han blev vaktmästare för Hörbys parker.
I nästa hus bodde en annan känd Hörbybor vid namn Karl Kniberg.
I hans affär sålde man garn och stickat. Han färgade även tyg.

Se även Hörby - från by till köping del 12 Centrum :1.
Här finns historien om husets invånare från det att huset
byggdes år 1871.

Bild ID: Ringsjov_1990_0340dHörby från by till köping. Del 12, Centrum: 1
Dokument ID:  PGM_067. (7,6 MB)  

   
   
 
   
   
Ända till slutet av 1950-talet såg det ut så här, västerut från Ringsjövägen och Hörbybefolkningen hade i stort sätt stagnerat vid 3000 själar och låg i stor konkurrens med Höör för att bli större med bara 100 själar.
Rosenquists Shell bensinstation, GM bilförsäljning och verkstad syns genast till höger. Den höga ljusa byggnaden bakom det stora lummiga trädet är Gamla Skolan och man kan se en del av den tillhörande fotbollsplanen allra ytterst till höger.
Cyklade till skolan under 3-4 år den här vägen, allt sedan som försteklickare till att börja med förträfflige, men stränge lärarinnan Olga Andersson och sedan med unge vikarien lärare Arvidsson, som alla flickorna förälskade sig i.
Den översta våningen tjänade som bostad, t. ex. för Fröken Mellstedt som lärde mig att sy och virka.
Man kan knappt skymta där Norregatan mynnar ut på Ringsjövägen och Tusculum dessförinnan för blotta grönskan. Riksbyggena på väster hade ännu inte påbörjats, och inte heller revisor Bäckströms fina villa. Uppför backen, allra överst till vänster, bodde timmermannen, som snickrade alla stånden till stormarknaden.
Vägen, Riks15, bar till Lund och Malmö via Osbyholm, Hurva och Röstånga, och man ville kunde man sticka av till Höör, Ringsjöstranden, eller Eslöv, till alla dessa färdmål genom att vrida till höger. Liftade en hel del till Eslöv när tåget blev nerlagt och bussförbindelsen var undermålig.
© Leif Blumenau.
   
   
   

Ringsjövägen. Söder om Frostaskolan västerut mot Komministergatan.
Bild ID: HH_3627

   
   

Nybygget vid Ringsjövägen 1956-09-13
Bild ID: HH_3091. Foto: © Henry Holm.

   
   


Ringsjövägen omkring 1896.
Bild ID: /Gato_793_Ringsjovagen.
   
   

Ringsjöparken. Till vänster om grusgången flyter Hörbyån.
Bild ID: Park_002_Ringsjoparken.  ¨Foto Per Landins samling.

   

 

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan