Kommunhuset och Politiker
(och kommunens vattenverk + div. kommunal verksamhet))

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Kommunalhuset, anställda och dess politiker Nils Nilsson
Riksdagsman i Skärhus 1912
Gamla kommunalhuset George Krook
Kronolänsman, tjänsteman, kommunalman och kulturell banbrytare och organisatör.
Medaljutdelning i kommunalhuset Biblioteket
Hörby köping 50 år Vattenverket
Annat inom kommunen Janne Nilsson
Försvarsminister och statsråd
  Riksdagsman Nils Persson Svensköp

Det finns mer att se än bara vad som är på länkarna. Skrolla/bläddra ner på sidan för att se allt.

 

   Hörby Köping 50-års jubileum

 

Du ser här det inbjudningskort som journalisten Henry Holm fick när han blev bjuden på Hörby Köpings 50-års jubileum.

 

Du kan se mycket material från Henry på hans egen sida, och mer kommer.

Till Henry Holms sida

   

 

  Medlemsbok socialistiska partiet 1936. medlemsbok nr 20 


Medlemsbok nr 20, socialistiska partiet 1936.
Bild ID: Gato_866_Medlemsbok.
Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Lauritz J. Saxtrup.
Socialistiska partiet (SP) är det tidigare namnet på den svenska sektionen av Fjärde Internationalen. SP har varit registrerat hos valmyndigheten som politiskt parti och ställt upp i riksdags- och kommunalval. Hösten 2019 ombildades SP till föreningen Socialistisk politik.

Fjärde Internationalen grundades 1938 av bland andra Lev Trotskij.

Denna är en revolutionär socialistisk organisation, vars medlemmar vill tolka Marx främst med stöd av Lenins och Trotskijs teoretiska författarskap och praktiska politik. Den första svenska sektionen etablerades 1949 då Revolutionära Socialistiska partiet anslöt sig och upplöstes 3 - 4 år senare när det partiet lades ned.

År 1969 startades ånyo en svensk sektion, under namnet Revolutionära marxister. Organisationen har också hetat Revolutionära marxisters förbund (RMF) och Kommunistiska arbetarförbundet (KAF), innan man 1982 antog namnet Socialistiska Partiet.

Källa: Wikipedia.

Läs mer här på Wikipedia
   
   


Medlemsbok nr 20, socialistiska partiet 1936.
Bild ID: Gato_867_Medlemsbok. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Lauritz J. Saxtrup.
   
   

Till toppen av sidan

 

 

 

   Hörby kommunhus och dess politiker


På fotot har Martin Anderson (min morfar) som var ordförande i Hörby landskommuns kommunalnämnd under åren 1922-1951 noterat ”sista skatteuppbörden i Hörbysalen i aug 1946”. Källa: Hörby i gamla tider och bilder / Nils-martin Andersson.
 
 

Enda texten på bildens baksida är: "Hörby-bor". (Kan det vara skolstyrelsen  början av 1950-talet)
Vad vi vet är att bilden är tagen i gamla kommunalhuset i salen med väggmålningen. Rektor Josef Ternblad med glasögon främre raden 3:e fr. vänster.
Bild ID: PD_001_Gruppbild-25-pers

 

Bild ID: Gruppbild-1973-troligen. Fotograf okänd.

1. Berit Albinsson
2. Inez Björklund
3. Britt-Marie Hofvander
4. Ann-Marie Jacobsson,
5. Nils Jönsson,
6. Sonja Lundholm
7. Karin Svensson
8. Ann-Margret Andersson
9. Ingegärd Johansson.
10. Stefan Melander
11. Margit Frej
12. Gunvor Andersson
13.Marianne Andersson
14.Inga Bjarnehäll
15. Elsa Meissner (ekonomi)
16. Arne Lander (kanslichef)
17. Åke Rosberg (teknisk chef)
18. Nils Persson,
19. Bo Selmer
20. Håkan Hellström,
21. Sven Sjöstedt
22. Nils Göran Larsson
23. Gert Nilsson (fritidschef)
24. Carl-Axel Sandberg (ekonomichef)
   
   

Kommunförvaltningen 1977
Bild ID: HH_3098w. Foto: © Tommy Svensson Från Henry Holms bildarkiv.

   
   

Kommunförvaltningen 1977
Bild ID: HH_3098w. Foto: © Tommy Svensson. Från Henry Holms bildarkiv.

Identifiering kommer efter hand, och det är ni besökare som måste hjälpa oss.       Större bild

1. ?
2. Gert Nilsson, fritidschef och fotograf
3. Elisabeth Sundén
4. Nils Nilsson, socialchef
5. Ingalill Knutsson, Ekonomikontoret
6. Inga Bjarnehäll, Personal/Lönekontor
7. Ann-Margret Andersson, Gatu- och Tekniska kontoret
8. Ann-Marie Jacobsson, Socialkontoret
9. Bo Selmer
10. Lena Hjalmarsson, Plan och Byggkontoret
11. Inger Bergfors, Kansliet
12. Berit Albinsson
13. Åke Rosberg, Gatu- och Tekniska kontoret
14. Ingrid Thulin
15. Tage Frostle
16. Gunvor Andersson
17. Sonja Karlsson, Socialförvaltningen
18. Lena Persson
19. Pia Allansson, Fritidskontoret
20. Marianne Andersson
21. Lena Persson, Skolkontoret
22. ?
23. Berta Larsson
24. Eva Malm, Fastighetskontoret
25. Elsa Sjöbäck-Meissner, Ekonomikontoret
26. Inez Björklund, Lån Fastighetskontoret
27. Thom Nilsson, Kontorsvaktmästare
28. Arne Lander, Kanslichef
29. Margit Freij
30. Anita Wiik, Lönekontoret
31. Carl-Axel Sandberg, Ekonomichef
32. Margit Wikens
33. Karin Nyberg, Fastighet-Plan- och Bygg
34. Anna Brita Persson (född Whilborg), Äldreomsorgen
35. Gulli Holm
36. Bo Göran Trulsson
37. Hans Holst, Fastighetschef
   
   

Kommunstyrelsen inkl 2 suppl 1977-01-17
Bild ID: HH_3310. Från Henry Holms bildarkiv.

1. Gösta Nilsson
2. Inga Bjarnehäll
3. Allan Ernstsson
4. Karin Sahlberg
5. Stellan Persson
6. Stig Johnsson
7. Gösta Larsson
8. Lennart Magnusson
9. Harry Hansson
10. Erik Nilsson
11. Tage Frostle
12. Alex Andersson
13. Ivan Johansson
14. Arne Lander, kanslichef
15. Albin Persson
16. Owe Persson
   
   

Lars Lonhage Albin Persson Stellan Persson
Bild ID: HH_3099w. Foto: © K. G. Press-Foto AB. Bilden hämtad från journalisten Henry Holms bildarkiv.

   
   

1968-01-19.Arne Lander, anställd på kommunen som planeringschef?
Bild ID: HH_3262

 

Hörby köpings 50 års jubileum, vid middag på Stora Hotellet. Kommunalfullmäktiges ordförande förskollärare Edvin Linde överlämnar Svenska brandkårsförbundets medalj till avgående brandchefen disponent Oscar Andersson för 30-årig tjänst.
Bild ID: Gato_617

Till toppen av sidan

   

Trafiknämnden 1955-04-29
Bild ID: HH_3299. Foto: Henry Holm.

   
   
Kommunalfullmäktige, i en lokal på Kyrkoskolan.

Foto:Carl Martinsson.
Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande.

   
   

Kommunhusets arkiv Fr. v byggnadsingenjör Nils-Göran
Larsson, stadsarkitekt, t. h. Björn Bäckström och
Inga Bjarnehäll i mitten.
Foto: Gert Nilsson. Bild ID: HH_3453.
Från Henry Holms bildarkiv.

Kommunhusets arkiv Fr. v byggnadsingenjör Nils-Göran
Larsson, stadsarkitekt, t. h. Björn Bäckström och
Inga Bjarnehäll i mitten.
Bild ID: HH_3312. Foto: Henry Holm.

   
   

Folkpartiträff 3e fr. v. Kamrer Fritz Westerberg Eslöv.
Bertil Ohlin 2:afrån höger. Ivar Säfstrand längst till höger.
Foto: Skåne-Bild Eslöv. Bild ID: HH_3429.
Från Henry Holms bildarkiv.

 

 

Fyr-partidebatt september 1958
Bild ID: HH_3498. Foto: Henry Holm.

Folkpartimöte 1956 på Parktorget i Hörby

Folkpartimöte 1956 på Parktorget i Hörby
Från vänster folkpartiledaren professor Bertil Ohlin , landstingsman Eric Petersson, chefredaktör Ivar Säfstrand, riksdagsmännen Eric Nelander Trelleborg och Nils Persson Svensköp
Bertil Ohlin Professor (fp), Eric Petersson Landstingsman, Ivar Säfstrand Chefredaktör, Eric Nelander Riksdagsman Trelleborg och Nils Persson Riksdagsman Svensköp.
Foto: Postum Henry Holm.
Bild ID: Folkpartimote-1956-Parktorg

   
   

Kommunhuset. Fotograf: okänd, men sökes.

Kommunhuset 1957-01-26
Bild ID: HH_3043w. Från Henry Holms bildarkiv.

   
   

Ringsjövägen
Bild ID: TE_067

   

Till toppen av sidan

   

Förlaga till kommunhuset 1956. Bild ID: HH_3009w. Bilden kommer från Henry Holms bildarkiv.

   
   

Ringsjövägen.
På 1970-talet fanns här provinsialläkare, tandläkare, distriktssköterska, polis, försäkringskassa och bostadslägenheter. Dr Kess, bodde högst upp.
ELJ_0042w

 
   

2017-04-25. Hörby kommunhus efter ombyggnaden. Foto: © Fred Lundberg

   
   

Finn ett "fel".

   
   

Hörby kommuns logotyp på framsidan av huset. Se stora bilden ovan? Designern har nog varit en aning för nitisk i sin uppgift att lägga logon ton i ton och låta skuggorna skapa "bilden". Stilrent och snyggt – men den syns på tok för lite.

Hörby vapen och logotype.

   
   

Bild ID: Komunhuset_02.
Foto: © Jorchr_CC-BY-SA_3-0

   
   

Ringsjövägen.
ELJ_0040w

   
   

Kommunhuset på Ringsjövägen.

   

Till toppen av sidan

   

Ringsjövägen
Bild ID: TE_068.

   
   
Detta var ett svarskort som Hörby kommun svarade med till sina kommunmedborgare. På "den tiden" använde man penna, papper. kuvert och frimärke och inte minst tog det mycket längre arbetstid att svara – men då fungerade kommunikationen. Idag har vi e-post, som sändes med en knapptryckning, men det tar " tio" gånger så lång tid att få svar idag – om det ens kommer något. Detta fenomen är naturligtvis inte bara Hörby kommun som står för. Det är en  dålig, nonchalant attityd och trend, som genomsyrar samhället totalt. Så visst var det "bättre förr"
   
   

Kommunalråd Tage Frostle

Åke Rosberg

   
   

Häradsskrivare Johnsson (Sten K Johnssons pappa)
Bild ID: HH_3566

 
   
   

Tage Frostle med gris, när han inte är kommunalråd.
Bild ID: HH_3451

Katarina Frost. Turism Hörby 1991-04-02.
Bild ID: HH_3641.

   
   

Från vänster
Gösta Palm - Elsa Meissner - Albin Persson - K A Sandby -
Tommy Westerberg - Åke Rosberg.

Kommunalkonferens.

   
   

Parksoffor sätt ut. O Nilsson Flygare och Emil Nilsson
Bild ID: HH_3458. Foto: Henry Holm.

Park i Hörby 18 aug. 1961
Bild ID: HH_3479. Foto: Henry Holm.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Janne Nilsson. Försvarminister och statsråd

Statsrådet Janne Nilsson
Se fler bilder och läs om Janne på länken Bostället.

Janne Nilsson med sin stora S:t bernardshund och trogne följeslagare i trädgården på Bostället.
Delförstoring: Bild ID: Bostallet_05a.

   

Janne Nilsson, född 17 maj 1882 i Hörby, Malmöhus län, död 9 december 1938, var en svensk politiker tillhörande Bondeförbundet som var försvarsminister 1936–1938. Han var gift med Anna Nilsson med vilken han fick fyra döttrar och en son.

Efter lantbruksstudier flyttade Nilsson till USA där han arbetade 1905–1911. Han var ordförande i Hörby landskommuns kommunfullmäktige 1919–1934, ordförande i Hörbyortens mejeriförening, ordförande i Skånska andelsslakteriföreningen, ordförande i Skånska slakterikartellen, ordförande för styrelsen för Jordbruksbankens avdelningskontor i Hörby. 1922 blev Nilsson ledamot i riksdagens andra kammare för Bondeförbundet.
Källa: Wikipedia.

   

Till toppen av sidan

 

 

 

   Nils Nilsson Riksdagsman i Skärhus år 1912.

Bild ID 000124.
Nils Nilsson Riksdagsman i Skärhus år 1912.

Bild ID: 001121
Riksdagsman Nils Månsson även kallad Skumpen eller Ljusets bonde. Född 1776 04 05 i Starrarps by, Fränninge. Farfar till Riksdagsman Nils Nilsson Skärhus.

   

Till toppen av sidan

 

   George Krook
"Georgshill pr Hörby, Georg Krook" är en adress och ett namn, som inom Frosta härad böra vara bekant. Få frostingar torde väl hafva lagt i dagen så mycket lefvande intresse, sådan arbetsamhet och energi, antingen det nu gäller honom i egenskap af tjänsteman och kommunalman eller som kulturell banbrytare och organisatör, som kronolänsman Georg Krook.

Då mannen i fråga för icke så länge sedan frånträdt sin befattning som kronolänsman och han 1903 kunnat fira sitt 50 års jubileum som statens tjänsteman, passa helt säkert några data ur hans verkningsrika lif för dettas minnesalbum.

Georg Krook föddes den 16 juni 1836, genomgick Lunds katedralskola och aflade studentexamen vid Lunds universitet den 13 dec. 1853. Den 17 juli samma år antogs han till volontär vid Kongl. Skånska Dragonregementet och bevisade i sådan egenskap tvenne års exercisskvadroner, regements- och andra möten, tills han i dec. 1855 erhöll begärdt afsked. Den 26 sept. följande år aflade han vid Lunds universitet examen för inträde i Rikets kammar- och räkenskapsverk och antogs därefter såsom fogdeskrifvare hos kronofogde Witthoff. Efter åtskilliga förordnanden såsom kronofogde och länsman utnämndes han till ord. kronolänsman i Frosta härads norra distrikt den 31 dec. 1860. Sedan han i 28 år tjänstgjort i detta vidlyftiga och svårskötta distrikt, blef detsamma deladt uti tvänne, och blef Krook bibehållen vid det östra distriktet, som han sedan tills för kort tid sedan innehaft.

Med nya konkurslagens införande 1864 förordnades Georg Krook såsom Rättens ombudsman i konkurser inom hela Frosta härad och bibehöll han detta förordnande till 1896, Då häradets länsman hvar inom sitt distrikt erhöllo i sådan egenskap förordnanden.

Med nya väglagens införande år 1892 antogs Georg Krook till sekreterare och ombudsman uti styrelsen för Frosta härads väghållningsdistrikt, en befattning som han ännu innehar.

I egenskap af ledamot och verkställande direktör i styrelsen för Hör-Hörby, Hörby-Tollarps samt Eslöf-Hörby järnvägar har Georg Krook inlagt stor förtjänst om dessa trafikleder. Dessa befattningar har han dock numera lämnat sedan två af dessa linier uppgått i Östra Skånes järnvägsnät.

I kommunalt hänseende har kronolänsman Georg Krook beredt sig ett mer än vanligt aktadt rum i Hörby sockens och Hörby samhälles annaler. Det har varit kraft, sans och reda i hans åtgöranden, och har han innehaft den oskattbara förmånen att kunna med all önskvärd klarhet föra sina tankar till torgs. I fem år och under själfa öfvergångstiden var kronolänsman Krook af Kungl. Maj:t Befallningshafvande i länet förordnad såsom ordningsman inom Hörby municipalsamhälle och köping samt under själfva ofvergångsåret, då köping och landstförsamling åtskiljes, jämväl ordförande i Hörby sockens kommunalstämma. Under en lång följd af år revisor och därefter ledamot i Frosta härads sparbanksdirektion samt revisor af kommunens kyrko- och kommunalräkenskaper under ej mindre än trenne kommunal ordföranders tjänstetid samt under nio år ordförande i Hörby m. fl. socknars bevillningsberedning, har kronolänsman Krook afträdt från alla kommunala förtroendeuppdrag. Sedan några år tillbaka är han meddirektör i aktiebolaget Skånska Handelsbanken i Hörby.

Att en så lång och hedrande verksamhet icke kunnat förbli obelönad är en given sak. Utom det att kronolänsman Krook vid flera olika tillfällen af höga vederbörande erhållit belöningar för visadt tjänstenit, är han sedan 1895 innehafvare af guldmedaljen af femte storleken "för nit och redelighet i rikets tjänst".

Vare det nog sagdt, att kronolänsman Krooks lifsgärning i det allmännas tjänst utgör en stor och gedigen insats i Frosta härads, Hörby samhälles och kringliggande orts framåtskridande och sunda utveckling.

George Krook, Georgshill.
Kronolänsman, tjänsteman, kommunalman och kulturell banbrytare och organisatör.
Bild ID: Georgshill_008_Krook.

 

George Krook, Georgshill.
Kronolänsman, tjänsteman, kommunalman och kulturell banbrytare och organisatör.

 

 

Bild ID: Georgshill_004. Foto: © Roland Pedersen.

Källa:
Frosta Härads minnesteckningar
av Johannes Hall, tryckt år 1904.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Vattenverket

Invigning på Hörby Vattenverk år 1942

 

   
   
   


Kommunalfullmäktiges revisorer och entreprenörer på besök vid vattenverket med åtföljande "kafferep".
Bild ID: Gato_609b
   
   
 

Kommunalfullmäktiges revisorer och entreprenörer på besök vid vattenverket med åtföljande "kafferep". Emligt vissa källor är det invigningen av vattenverket.
Bild ID: Gato_609a.
Kommunalfullmäktiges revisorer och entreprenörer på besök vid vattenverket med åtföljande "kafferep".
Yttre raden från vänster: C.F Sjöberg revisor, Ernst Lundquist fullmäktigeledamot, John Johnsson fullmäktigeledamot, Erik Hansson fullmäktigeledamot, August Andersson fullmäktigeledamot, Bertil Olsson fullmäktigeledamotsordförande, Ivar Säfstrand vattenverkets kommitteens ordförande, Karl Jönsson fullmäktigeviceordförande, Johan Magnusson vattenverkskommitteens ledamot, Gösta Tufvesson fullmäktigeledamot, A.W. Sjöberg, vattenverkskommitteens kassör, Viktor Liljenberg vattenverkskommitteens vice ordförande, P.A. Gustafsson kommunal ordförande, Lars Axelsson fullmäktigeledamot, Gustav Fridolin fullmäktigeledamot, Philip Polster revisor, Carl Norman revisor.
Inre raden från vänster: Einar Holsterson fullmäktigeledamot, Dagmar Krook fullmäktigeledamot, Gunnar Olsson fullmäktigeledamot, Ernst Ohlsson fullmäktigeledamot, Nils Mellborg fullmäktigeledamot, Folke Åkerholm entreprenör, Otto Ahlstad entreprenör, Otto Andersson vattenverksledamot i vattenverkskommitteen, Gustav Carlsson elverket.
   
   

Invigningen av Hörby Vattenverk 1939. Från vänster:
1. C. Magnusson. 2. Hilmer Persson. 3. Viktor Liljenberg. 4. Ivar Säfstrand. 5. Otto Andersson. 6. A. W. Sjöberg.
Alla f
oto: Carl Martinsson.
Bilderna från Ingegärd Olofssons samlingar.

 
   
   

Året är 1942.

   
   

Magnusson. Maj 1952.
Bild ID: HH_3586

Magnusson. Maj 1952.
Bild ID: HH_3475

   

Till toppen av sidan

 

   Biblioteket

Biblioteket Kommunalhusets övre plan 1963-09-12
Bild ID: HH_3053w. Bild från journalisten Henry Holms bildarkiv.

 

 


Marta Felicia Saecula

Fröken Féé Saecula, Hörby. Biblotikarie i Hörby.
Förnamnet betyder lycka eller glädje och efternamnet betyder evig, ungefär.

Felicia var invandrad från Polen tror jag och var ett språkgeni. Hon undervisade i bl. a. engelska och franska på kvällarna.

Visst var hon sträng men när man lärde känna henne en varm person. Hon bodde på Torggatan 4. Hon är begravd på samma ställe som Christian Kruse och hans hustru.
Fee som hon gärna kallades var drivande bakom att statyn av Christian Kruse restes i Ringsjöparken.
© Peter Holm

Bild ID: GATO_216

   
   
 

Bokens dag (vecka).
Bild ID: ABF_0014
   
   

Gunilla Skans till Hörby som nybliven
biblioteks- och kulturchef

 

HÖRBY. På nyåret 1971 kom Gunilla Skans till Hörby som nybliven biblioteks- och kulturchef i kommunen. Tjänsten var nyinrättad, och både biblioteksverksamheten och den vid denna tiden ännu närmast obefintliga kulturvården ropade efter nya tag och målinriktning.

Jag kom från Malmö stadsbibliotek, där jag varit anställd större delen av 1960-talet. När jag började mitt nya jobb i Hörby kände jag mig som en pionjär. Det fanns så mycket att göra och mycket som var något av obruten mark.

Att hon kommit att stanna i Hörby i 30 år ser hon nu som ett bevis för att hon trivts både med arbetet och att bo i kommunen.

När jag började här trodde jag väl aldrig att jag skulle vara kvar till pensionsåldern. Men så blev det, och jag har inte ångrat mig, säger Gunilla Skans.

Med sig i bagaget vid flytten till Hörby hade hon studentexamen i Lund, en fil kand., biblioteksskolan i Stockholm och åtta år på Malmö stadsbibliotek.

Kommunbiblioteket i Hörby var när hon började som chef inrymt i vad som varit bostadsdelen i den förre detta apoteksbyggnaden vid Gamla torg. Dit hade det flyttats 1967 från trångboddheten på andra våningen i kommunalhuset vid Slagtoftavägen. Kulturnämnd hade kommunen fått först 1969.

I dag har vi inte längre några biblioteksfilialer ute på landsbygden. När jag kom hit fanns det sju och några år senare blev det ytterligare två, när även Västerstad och Östraby gick upp i Hörby kommun. Det samlade bokbeståndet uppgick vid denna tiden till drygt 33 000 volymer.

Mer historia: Nedläggningen av filialerna skedde i samband med att kommunen 1975 skaffade en bokbuss. Filialerna var ofta inrymda i små och föga ändamålsenliga lokaler. Bokbussen kör fortfarande sina rundor på landsbygden varje vardag.

År 1978 flyttades biblioteket från Gamla torg till det av kommunen förvärvade före detta Järnvägshotellet, uppfört 1883 - 1884 och invigt den 11 januari 1885.

Nu skulle jag kunna tänka mig att man framöver inrättar filialer i till exempel det växande Ludvigsborg och Östraby, med andra ord en återgång till vad som varit men i något annorlunda utformning. Det skulle kunna vara en kombination av bibliotek och samlingslokal.

I biblioteksbyggnaden fanns under flera år efter hotellepoken en textilfabrik. Sedan användes lokalerna en tidvis av kommunen bl. a. som en upplagsplats för överblivet material.

Det var roligt att delta i planeringen av det nya biblioteket. Ombyggnaden gick på ett par miljoner kronor. Det blev trevliga lokaler, ej minst på det sättet att de har en viss atmosfär. Med tiden har vi börjat växa ur kostymen och fått skaffa flera nya hyllor. Bokbeståndet är i dag drygt 60 000 volymer, det vill säga nästan det dubbla mot vad det var när jag började min tjänst.

För bibliotekets framtid Gunilla Skans en förhoppning om att det ska bli möjligt att göra en utbyggnad i form av en samlingssal utmed Vallgatan. Tomtutrymme finns i den forna hotellparken.

Granne med biblioteket ligger stationshuset från 1882 och museet, inrymt i det tidigare tingshuset, uppfört 1885, byggnaderna ansedda som en oslagbar kulturtriangel i samhället och dessutom utgörande en del av Hörbys allra äldsta bebyggelse.

Det är oerhört fint att vi har det 1977 invigda museet intill biblioteket, det möjliggör till exempel samarrangemang med gemensamt öppethållande, uppföljningar av olika slag och så vidare. Vad stationshuset beträffar är det mycket tillfredsställande att man nu beslutat sig för att behålla byggnadens flyglar.

Till glädjeämnena räknar hon även kulturnämndens under 1990-talet förbättrade kontakter och träffar med kommunens kulturföreningar, studieförbund och byaföreningar. Internetuppkopplingen på biblioteket är avsedd att utökas och det ska bli möjligt att bl. a sända mail mot avgift.

Gunilla Skans befattning innebär att hon i dag fungerar som bibliotekschef samt kultur-och fritidschef. Biblioteket har hela tiden varit den största biten både i kostnadsavseende och som verksamhet. Det drar en kostnad av cirka 4 miljoner kr om året. Facklitteraturen svarar för de största utlåningssiffrorna, därefter kommer barnböcker och på tredje plats skönlitteratur.

Men även på det rent kulturella planet har Gunilla Skans hunnit med att uträtta mycket. Hon var till exempel mycket aktiv i arrangemangen kring det uppmärksammade firandet av hundraårsminnet 1988 av Victoria Benedictsson, en höjdpunkt i kulturlivet i Hörby, och hon kläckte idén till Victoriamarknaden, som ännu anordnas varje år i september. En stor modell av Hörby by på 1840-talet, som numera finns på museet, tillkom också på hennes initiativ. Hon ledde även en föreläsningsverksamhet på biblioteket, som pågick i nio år, och var engagerad i upprustningen av Metropolbiografen. Den ska för övrigt förbättras ytterligare i år genom inköp av nya projektorer och en ny filmduk.

Under sin tid som biblioteks-och kulturchef har Gunilla Skans i hög grad bidragit till att ge Hörby även en kulturell profil. Hon blev kommunens första kulturchef och kanske även den sista inom överskådlig tid. Det finns som tidigare omtalats inga pengar i budgeten till en efterträdare. Ansvaret för kultur- och fritid är när detta skrivs planerat att få en annan lösning.

Det har varit ett tacksamt och trevligt arbete, summerar Gunilla Skans sina trettio chefs år. När jag var ung hade jag inga planer på att bli bibliotekarie även om jag växte upp i ett hem, där böckerna tog stor plats och det ofta förekom att far hade högläsning för oss barn. Jag funderade nog mer på att bli skådespelare eller regissör och spelade faktiskt en del studentteater i Lund.

Den tid som blir hennes egen efter den siste mars kommer hon att fylla med att bland annat läsa engelsk litteratur och gärna leda studiecirklar och program i läslustens tecken. Och så resor förstås med maken till barnen, av vilka ett bor i USA.
Av Henry Holm

 
   
   
 

Hörby.Biblioteket, tidigare Järnvägshotellet.
Bild ID: GATO_029
   
   


Bibliotekskort från Hörby bibliotek. Illustratör okänd, men hör av dig om du ser detta.
bild ID: Biblotek_01.
   
   
 

Hörby.Biblioteket, tidigare Järnvägshotellet. Den ombyggda järnvägsstationen rakt fram, som idag är en del av busstationen.
Bild ID: GATO_030
   
   

Till toppen av sidan

 

   Gamlakommunalhuset på Slagtoftavägen
   

Gamla Kommunhuset på Slagtoftvägen byggdes1945.
Fotot är från 1947.
Foto: Carl Martinsson. Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande.

Det gamla kommunalhuset var mycket mer än det. På översta våningen till höger var Hörbys bibliotek som på min tid övervakades av bibliotekarie Felicia Saecula, syster till frun av den ganska kända konstnären Kruse, han som författade Mitt Hörby.

Hon var sträng och tolererade inget småprat eller ens viskande i sina domäner. Just nedanför var ju en klinik  dit man skulle gå och vaksineras. Dem fick slita mig från the ljusgröna järnräcket för bli stucken i armen.

När jag var lite äldre tillrades patrullen Svalan en lokal i den kolsvarta källaren invid skyddsrummet och där var jag tillsammans med Lars, som ju var son till kårledaren, Reis. Han var en välsignelse för Hörbys unga, ofta inviterades hela scoutkåren till sitt torp uppe på Linderödsåsen och som man kom i beröring med till vardags i hans bokhandel som han övertog från Emma Person.
© Leif Blumenau.

   
   

Gamla kommunalhuset.

Gamla kommunalhuset och kommunalråden, året är okänt. 

   
   

Gamla kommunalhuset i Hörby Järnvägsövergången Mejeriet till vänster
Bild ID: HH_3064w. Från Henry Holms bildarkiv.

   
   

Hörby Landskommun*. Bildkälla: Göran Andersson.

*En landskommun är ett administrativt begrepp - för Sveriges del historiskt - betecknande en kommun som inte är stad, köping, municipalsamhälle eller motsvarande, det vill säga om kommuner av skilda slag finns inom samma stat.
   
   

Kommunalfullmäktige på ett möte i gamla kommunalhuset på Slagtoftavägen.
Foto: Carl Martinsson. Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande.
Från vänster:
Gunnar Olborn, Hilmer Persson, Maritz Nilsson, Carl Jönsson, ordförande PA Gustavsson, Wisslander, AW Sjöberg, Viktor Liljenberg

   
   

Kommunalfullmäktige 1946. Gamla kommunalhuset.
Foto:Carl Martinsson. Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande.
Övre rad från vänster: Viktor Liljenberg, Gunnar Olborn, AW Sjöberg, Maritz Nilsson.
Nedre rad från vänster: Hilmer Persson, Carl Jönsson, PA Gustavsson, Wisslande

   
   

Kommunalfullmäktige vid tidigare tid, än bilden ovan.
Foto:Carl Martinsson. Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande

   
   

Hörby kommunstyrelse vid sista sammanträdet 1973.

Ledamöter från vänster: Fabrikör Gösta Larsson, Hörby, nämndeman Nils J. Nilsson, Hörby, nämndeman Allan Ernstsson, Åkeslund, landstingsman Harry Hansson, Hörby, kommunstyrelsens ordförande Nils Jönsson, Gammalstorp, kanslichefen Arne Lander, Hörby, nämndeman Erik Nilsson, Södra Rörum, lantbrukare Malte S. Olsson, Norrto, nämndeman Albin Persson, Råby, lantbrukare Gunnar Andersson, Bessinge och bilreparatör Lennart Magnusson, Hörby.

Fotograf okänd, men sökes.

   
   

Enda texten på bildens baksida är: "Hörby-bor". Vad vi vet är att bilden är tagen i gamla kommunalhuset.
Bild ID: PD_001_Gruppbild-25-pers

   
   


Kommunalnämnd i Hörby Köping. Fr. v. tunnbindarmästare Haglund, lantbrukare Martin Olsson, disponent Per Persson, häradshövding Oscar Berggren, grosshandlare Per Jönsson, handlare Careus, fotograf E. Noren.
GATO_285

   
   

Gammalstorp Nils Jönsson.
Bild ID: HH_3909. Foto: Henry Holm.

   
   

Gamla kommunhuset på Slagtoftavägen 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Gamla kommunhuset på Slagtoftavägen 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   

Till toppen av sidan

 

   Medaljutdelning i kommunhuset

Medaljutdelning gamla kommunalhuset
Bild ID: HH_3490. Foto: Henry Holm.

Medaljutdelning gamla kommunalhuset. Gösta Netzen till höger
Bild ID: HH_3497. Foto: Henry Holm.

   
   

Prisutdelning Gamla kommunalhuset. Gösta Netzen längst till höger
Bild ID: HH_3455

   
   

Medaljering Okänd
Bild ID: HH_3484. Foto: Henry Holm.

Medaljutdelning gamla kommunalhuset.
Hörby distriktsveterinär Lars Axelsson delar ut silvermedalj till fru Anna Sjöberg 20 feb. 1964
Bild ID: HH_3491. Foto: Henry Holm.

   
   

Medaljutdelning gamla kommunalhuset 9 dec. 1963. Gösta Netzen i mitten.
Bild ID: HH_3563. Foto: Henry Holm.

Prisutdelning Gamla kommunalhuset. Gösta Netzen i mitten
Bild ID: HH_3456. Foto: Henry Holm.

   

Till toppen av sidan

 

   Annat inom kommunen


Året är 2013. Turistbyrån i Hörby är hotad av nedläggning av politiskt beslut. Beslutet är ännu inte fattat, men lokalerna är ändå redan uppsagda. Turistbyrån idag (2023) är en bokylla i det minimala väntrummet i receptionen.
Bild ID: Bild ID: Per-Gillsparr_001. Foto: © Per Gillsparr.
 
   
   

Stoppljus och lyktstolpar
Bild ID: HH_3273

29 mars 1962
Bild ID: HH_3499

   
   

Cirkulationsplats väg 13 före förlängningen söderut.
Bild ID: HH_3580

Vägarbete 1955-11-17.
Bild ID: HH_3581

   
   

Kabelvindor 1958.
Bild ID: HH_3658   

Till toppen av sidan

 

   Riksdagsman Nils Persson, Svensköp

Riksdagsman Nils Persson Svensköp, framför bussen Hörby-Kristianstad. De två damerna är okända.
Bild ID: TGB_118w

 
   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 

 

 
   
   
   
   

Till toppen av sidan