Stora bilder

Bilderna på denna sida är förstoringar för att ge en tydligare bild än de som visas på
"originalsidan". Oftast är det gruppbilder där man här bättre kan se varje enskild individ.

Du kanske kommer att få bläddra både i höjd och sidled för att kunna se respektive
delar av bilden beroende på hur stor skärm du har.

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Meny för enbart denna sida med förstorade bilder

 
Juniorlägret i Osbyholm 1943 Gatunät i Hörby municipalsamhälle 1898
Kommunförvaltningen 1977. Fulltofta skola 1920-1921
Simskola 1956 års elever vid Ringsjön Ringsjön. Gammalt sjökort
Småbrukarekursen i Kilhult den 12 dec. 1905.  

 

Gatunätet i Hörby municipalsamhälle 1898
Tillbaka till den lilla stadskartan på Hörby tätort

 

Till menyn över förstorade bilder på toppen av sidan

 

 

Bild ID:000805. under orten Osbyholm,
Tillbaka till den lilla bilden under rubriken Osbyholm.

Tillbaka till den lilla bilden under rubriken Osbyholm.

 

Bild ID: HH_3098w

Kommunförvaltningen 1977. Bild ID: HH_3098w. Foto: Tommy Svensson

Tillbaka till sidan, Hörby kommun, anställda och dess politiker

Till menyn över förstorade bilder på toppen av sidan

 

Simskola_1956_1700px

Tillbaka till menyn Skolfoto i kommunen

Till menyn över förstorade bilder på toppen av sidan

 

 

Fulltofta skola 1920-1921

 

Tillbaka till menyn Skolfoto i kommunen

 

 

 

Ringsjön Sjökort

På vanliga sjökort från Sjöfartsverket är det vitt som är vatten, här har man valt att göra vatten grönt och land vitt.

 

 

Kilhult 1905-12-05

 

Småbrukarekursen i Kilhult den 12 dec. 1905.

 

Till menyn över förstorade bilder på toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr