Gamla Torg

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

Här finns extra mycket bilder på denna sida, så ha tålamod med uppladdningen, det tar nåra sekunder.

Torget 1800-talet

Torget 1960-talet

Torget Västra sidan

Hotellet

Torget 1880-talet

Torget 1970-talet

Torget Östra sidan

Gamla Värdshuset

Torget 1890-talet

Torget 1980-talet

Torget Norra sidan

Torget Fågelperpektiv

Torget tidigt 1900-tal

Torget 1990-talet

Torget Södra sidan

 

Torget 1910-talet

Torget 2000-talet

Torget mot Storgatan

 

Torget 1920-talet

Torget 2010-talet

Torget, Genomfarten

 

Torget 1930-talet

Ombyggnaden  2018

På Torget

 

Torget 1940-talet

Torget 2020-talet

 

 

Torget 1950-talet

Torget Årtal  Okänt

 

 

Fler bilder om ämnet finns på länken  

Tillbaka till menyn Hörby tätort

Till slutet av sidan

   


Låt musen vandra över husen så kommer du att få länkar till olika
verksamheter som varit genom åren.

Bild ID: Gamla-Torg-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet
   

 

 

   Torget 1800-talet

Gamla Torg i Hörby med gästgiveriet till vänster i bilden. Kyrktaket synligt till höger över gamla apoteket.
Tiden är i slutet av 1800-talet

   
   
 

Gamla Torg i Hörby och "Dröften", nuvarande Storgatan. Huset till vänster är "Tjyvahålet", dåtidens fängelse byggt omkring 1820. Huset ovanför är bagare Wibergs och tvåvåningshuset till höger är slaktare Månssons.
Bild ID: GATO_487_Tjyvahalet  Bildkälla: Göran Persson.
   
   


Skördefest 1873. Gamla Torg med Dröften rakt fram, som Storgatan kallades på den tiden.
Bilden finns även i Henry Olssons bok "Berättelsen om Hörbys förvandlingunder de senaste 150 åren". I hans bildtext står förljande:
Möjligen är det byborna som samlats på Dröften (Storgatan) för att fira något. Man ser bpåde på vänster och höger sida militärer som paraderar. Kan det möjligen vara soldater från Östra Sallerups skvadron.
Bild ID: GP_026_GamlaTorg  Bildkälla: Göran Persson.
   
   
År 1874 köpte krögaren C. M. Ljungberg av postmästare Benediktsson tomten i hörnet av Gamla Torg - Råbygatan, och byggde den tvåvåningsfastighet som finns än idag. Han inrättade en speceriaffär som han drev själv, samt en manufakturaffär som ägdes av Sansiö.
 
Andra ägare till fastigheten har sedan varit Bröderna Rosengren, (som byggde kafédelen) Reinh. Holm och numera Lars Tulldahl. Tidningarna Centralskåne och Mellersta Skåne har också varit verksamma här.
Textkälla: Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 år. Utgiven av Henry Olsson 2001.
   

Till toppen av sidan

 

   Torget 1880-talet

Marknadsdag på Gamla Torg med gamla Gästgiveriet innan Hörby Hotell byggdes. Bilden är tidigare än år 1896 vilket syns att inte kyrktornet var renoverat.
Bild ID: 029w.

   
   

Året är före 1885. Gamla Torg och Storgatan.

På vänster sida:1.  Huset byggdes av Skrädaren Stjärnkvist, som bedrev skrädderi några år. Grosshandlare Pettersson övertog fastigheten.. Fabrikör Sahlin övertog affären, och fick namnet Nya Garnboden, där såldes garner och stickning. 1890 övertogs firman av O. W. Coreus. 1915 överlätts den till ett biträde Nanna Mårtensson. Sista innehavaren var Anna Linden.

2. Här har varit skoaffär. På senare år Brannings optik. Övre delen Mårtenssons pappershandel. 1. Höger sida: Gamla Tingshuset. Winqvist järnhandel, sedermera Tholdens. Här hade Kranz och Persson Herr och Dam ekipering innan Föreningsbanken flyttade in. 2. Häggelins Hatt och Mössaffär. 19 öppnade Kjällkvists Ur och Guld.

 

 
   

Till toppen av sidan

 

  Torget 1890-talet

Högahus 1891.
På 1841 års kartskiss över Hörby ser man norr om Gästgivaregården två hus varav det största var en magasinsbyggnad detta hus kom att kallas Höga Hus för att det hade två våningar.
År 1850 startade L. L. Ekman en stor verkstad, där tillverkade man brännvinstråg och större kittlar. Verkstaden sysselsatte ibland upp till 40 st. arbetare.

År 1851 inflyttade Leopold Brausewetter han var klockgjutare och även han inrättade sin verkstad i Höga Hus. Många av hans klockor kom att hänga i kyrkorna runtom i Frosta Härad. Han satt e alltid ut sitt förkortade namn på klockorna han gjort ”Wetter” står där inristat.
Bild ID: TB_0006 (Bild ID: GATO_071)

Före detta Höga hus revs 1894. Det nya byggdes några år senare. Här fanns tidigt en telefon och telegrafstation på 2:a våningen.
Ovanför vänstra fönstret med markis ser man att det står C.F Ohlsson. Enligt församlingsboken från 1906 fanns här en handlande som hette Charles Fredrik Ohlsson, han var född 26 februari 1889 i Hörby. Hans föräldrar bodde då på Nygatan 2, hans far var järnhandlare Nils Olsson född 16/5 1862 i Huaröd, moderna hette Fredrika Frennesson född 30/11 1863 i Hörby.
Textkälla: Frosta Härads Hembygdsförening.

   

 

Den här teckningen av Höga Hus har "valsat runt" på nätet, media och lite var som helst med frågan vilket hus det är.
Detta är en teckning av Höga Hus – inget annat.
På två skyltar kan man läsa Weibull-Petersson & Co. Utanför butiken finns också trätunnor

.  

Till toppen av sidan

 

 

   Torget tidigt 1900-tal

Från Hörby kyrka upp mot Storgatan - tidigt 1900-tal. okänd fotograf.

   
   

En torgdag omkring 1902-1910. Den gamla gaslampan som syns till vänster inköptes några år tidigare från Kongens Nytorv i Köpenhamn. Den står nu renoverad i Museets trädgård. Foto: Oscar Halldin.

Bilden ovan är en kolorerad version av bilden till vänster. Ett vanligt sätt att få färg i bilden innan färgfilmens intåg.

Vi ser att det råder full aktivitet på Gamla Torg. Det är förmodligen en torsdag, för man hade alltid torgdag på torsdagar. Bönder från trakten kom och sålde bl.a. kärnat smör av hög kvalitet. Uppköpare köpte upp det mesta för att på eftermiddagen åka till Malmö och sälja varorna vidare. Textkälla: Alv-Asfalt.

   
   

Vykortet skrivit den 22/6 1915, baksidan visas här under.

   
   
 
   
   

Storgatan omkring 1900.
Bild ID: TB_0019

   
   

Gamla Torg 1902.
Bild ID: Gamla-Torg_1902

   
   
 
   
   

Gamla Torg 1909.
Bild ID: Gamla-Torg_005_1909. Källa: Göran Andersson.

   
   

1900-talets början.
Före detta Höga hus revs 1894. Det nya byggdes några år senare. Här fanns tidigt en telefon och telegrafstation på 2:a våningen. Ovanför vänstra fönstret med markis ser man att det står C.F Ohlsson. Enligt församlingsboken från 1906 fanns här en handlande som  hette Charles Fredrik Ohlsson, han var född 26 februari 1889 i Hörby. Hans föräldrar bodde då på Nygatan 2, hans far var järnhandlare Nils Olsson född 16/5 1862 i Huaröd, moderna hette Fredrika Frennesson född 30/11 1863 i Hörby.
Bild ID: HOCE_029w-81a.

   
   


Bild ID: Gamla-Torg_1902a
   
   
 

Bild ID: Gamla-Torg_1904
   

Till toppen av sidan

 

 

   Torget 1910-talet

Tidsepok: 1910-tal.     Läs mer om Per Mörck.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

   Torget 1920-talet
   


Gamla Torg på 1920-talet.
Före detta Höga hus (huset till vänster i bilden) revs 1894. Det nya byggdes några år senare. Här fanns tidigt en telefon och telegrafstation på 2:a våningen. Ovanför vänstra fönstret med markis ser man att det står C.F Ohlsson. Enligt församlingsboken från 1906 fanns här en handlande som  hette Charles Fredrik Ohlsson, han var född 26 februari 1889 i Hörby. Hans föräldrar bodde då på Nygatan 2, hans far var järnhandlare Nils Olsson född 16/5 1862 i Huaröd, moderna hette Fredrika Frennesson född 30/11 1863 i Hörby.
Bild ID: MH_004. Fotokälla: Marie Hallquist.
   
   

Gamla Torg 1920-tal. Insänt av GöranPersson.

   
   

Det är min farfar Axel Lundbergs arbetslag. Han står andra från vänster med ett redskap. Farfar var stensättare och gjorde även kyrkogårdsmuren. Han bodde på Ernst Ahlgrens gatan 25, ett hus han byggde själv med lite hjälp 1924. Det ser likadant ut än idag.
Stenarna hämtades från stenbrottet i Höör.
Gamla Torg 1920-tal. Insänt av GöranPersson. Text Lars Lundberg från Hörby i gamla tider o bilder.

   
   

Året är 1926

Slädparti. Bilden är från år omkring 1920.

   
   

Algot Olsson med fru, 1920-tal.

   
   

Torgdag på Gamla Torg 1928. De två bussarna tillhörde Jeppsson Lundabussar. Busstationen är ännu inte byggd.
Bild ID: HOCE_062w-172b.

   

Till toppen av sidan

 

   Torget 1930-talet

Nils 35:ans köttaffär på 1930-talet.

Arbete med lyktan på Gamla Torg i Hörby 1931.
Lyktan stod dessförinnan på Kongens Nytorv i Köpenhamn.
Bild ID: PD_004

   
   

Gamla Torg  1930-tal.
Bild ID: HOCE_031w-87.

   
   

1930-tal.
Bild ID: Stora_Hotellet_003.

   
   

Här syns lyktan i sin helhet. Årtal på bilden dock okänt.

   

Till toppen av sidan

 

   Torget 1940-talet

Huset rustades upp och var klart 1930. Torget har nu också fått gatsten, istället för kullersten. Bilden troligen tagen 1942.

   
   


Tidningsklipp från Aftonbladet 1946.
Bild ID: Gato_870_klipp.
Hämtad från Hörby i gamla tider och bilder / Staffan Falk.
 
   

Till toppen av sidan

 

 

   Torget 1950-tal

Gamla Torg-Nygatan Mörcks speceriaffär och apotek 1954-07-26
Bild ID: HH_3052w. Bild från journalisten Henry Holms bildarkiv.

   
   
 

Gamla Torg. Från vänster vid bokhandelns gavel busskuren vid Gamla Torg. Därefter kommer bokhandeln, Be-Pes Kött (köttaffär) och på hörnet Svenssons Järnhandel.
Bild ID: GATO_003
   
   

Gamla Torg1950. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   


Bild ID: Gato_786_Buss-GamlaTorg. Året är 1952.
   
   

Gamla Torg1950. Svenska flaggans dag. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Gamla Torg1950. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Hemkomsten av Hörby blåsorkester på Gamla Torg från Kramfors som svenska mästare för 4:e gången 1955.

   
   

Hörnet gamla Torg - Nygatan 1952.
Foto: Ingegärd Olofsson.

 
   
   

År 1954 köpte Hörby ortens Jordbrukskassa den Winkvistska fastigheten.
Men Jordbrukskassan bildades redan i augusti år 1916 av Gösta Tufvesson Martin Andersson Nils Nilsson i Råby samt Oskar Olsson. Nyåret 1917 började den egentliga kassan men i andra lokaler.
Bild ID:  Gamla-Torg_003_1954. Källa: Göran Andersson.

   
   


Bild ID: Gato_841_Samsioe. Källa: Staffan Benedictsson.
   
   
Någon som vet mer om detta huset? På en karta från en ägostyckning 1898 står det f.d. Tingshus, ett stycke av tomten bakom ägde Jonas Vinqvist 1898.
I den högra delen av bottenvåningen drev Carl Göran Samsioe affär från 1889 och sedan några decennier in på 1900-talet. Hans syster Maria etablerade den 2:e oktober 1886 firma SAMSIOE & ANDERBERG tillsammans med Anna Anderberg. Firman var en manufaktur-, Hvit-, Kortvaru- och Garnaffär i Herrarna Olsson och Winqvists nya hus vid Stortorget i Hörby. Dagen före Marias giftermål (1889-06-02) förkunnades det i Sydsvenska dagbladet att både hon och Anna Anderberg utträtt ur firman och att Marias bror Carl Göran Emanuel ensam fortsätter rörelsen. En vecka senare gifte sig Carl Göran Samsioe och Anna Anderberg med varandra.
Men kan man säkert säga att det var i de lokalerna Maria och Anna startade verksamheten? En Vinquist ägde tomten bakom och det var där rörelsen drevs under 1900-talet, men var det ”Herrarna Olsson och Winqvists nya hus vid Stortorget”?. På huset lär det stå ett byggår 1764 men det tycks också stå ett nyare årtal som jag inte kan tyda på de bilder jag kollat på.
Någon som vet? 
Staffan Benedictsson.
 
   
   

Jordbrukskassan vid Gamla Torg, och till höger i huset fans bilförsäljning av Opel.
Bild ID: 3025. Ur Henry Holms arkiv.

Gamla Torg Jorbrukskassan.
Bild ID: HH_3686

   

Till toppen av sidan

 

  Torget 1960-tal

Fastigheten till vänster om Jordbrukskassan stod klar år 1965-66. Dit flyttade Krantz och Perssons Herr och Dammodekonfektionsaffär. Senare blev det Föreningsbanken som hade lokalerna och idag är det Euronics WR TV o Telecom AB.
Bild ID: Gamla-Torg_004_1965. Källa:  Göran Andersson.

   
   

Bild ID: Gamla-Torg_004_1965. Källa:  Göran Andersson.

   
   

Hörby Gamla Torg på 1960-talet..
Bild ID: PL_012w. Foto: © Per Landin.

   
   


Gamla Torg.
Bild ID: Gamla-Torg_007
   
   

Gamla Torg 1964-12-20
Bild ID: HH_3323

   
   

Gamla Torg 17 juli 1965, fortfarande vänstertrafik
Bild ID: HH_3572

Gamla Torg med Storgatan. Gamla Torg med Storgatan. Slutet 1960-tal.  Foto: © Henry Holm.
Bild ID: HH_3221

   
   

Stora Hotellet vid Gamla Torg 1967-07-15
Bild ID: HH_3102w. Bild från journalisten Henry Holms bildarkiv.

   
   

Denna H-vägskylt kunde man se på många ställen och lång tid efter för att påminna om att vi skulle hålla till höger, istället för vänster. 1967-09-03  kl. 05.00 skulle alla göra över på den högra vägsidan för att därefter hålla sig där.

Vill du veta mer så kolla inlänken:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Högertrafikomläggningen

Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967.

Denna dag har också kallats Dagen H. Förändringen innebar att all fordonstrafik och även cyklister hädanefter skulle använda det högra körfältet på vägar med dubbelriktad trafik och hålla till höger vid mötande trafik på enfiliga vägar.

Låten "Håll dig till höger, Svensson" blev en slagdänga som spelades flitigt i radion i samband med högertrafikomläggningen.

 

Red anm:
Man räknade också med att alla som lärt sig köra vänstertrafik och få bort vänsterbeteende skulle ta ca. 50 år att få bort. Dvs. först 2017 skulle alla ha fått högerbeteendet inlärt.

   
   


Ombyggnad av Gamla Torg 1968.
Bild ID: Gamla_Torg_1968_01. Foto: © Torsten Blomdahl.
   
   


Ombyggnad av Gamla Torg 1968. Då vi fick vattenfontän, trafikljus och blomlådor.
Bild ID: Gamla_Torg_1968_02. Foto: © Torsten Blomdahl.
   

Till toppen av sida

 

 

   Torget 1970-talet

Hörby Bokhandel på Gamla Torg1979. Bokhandelsinnehavare Bengt-Eric Reis.

   
   

Gamla Torg 1974-07-28
Bild ID: TE_293

   
   

Gamla torg med Nygatan mot norr. Foto: © Tommy Svensson, 1973.
www.gammalstorp.se har skriftligt tillstånd från fotografen att få använda hans bilder.
Bild ID: Gato_665.
   

Till toppen av sida

 

 

   Torget 1980-tal

Hörby Gamla Torg någon gång på 1980-talet.
Bild ID: PL_014w. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Hörby Gamla Torg någon gång på 1980-talet.
Bild ID: PL_015w. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
BiID: Gamla_Torg_2018_001

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_002

   
   

Gamla Torg 1986.
Gamla_Torg_2018_003. Foto: © Torsten Blomdahl.

 
   
   

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_004

   
   

Observera stoppljusen, som vilken "storstad" som helst i lilla Hörby. Fotograf: okänd, men sökes.

Bertil Månssons Trafikskola startades upp i Hörby 1954. Verksamheten utvidgades snabbt och snart hade de förvärvat 5 körskolebilar av märket Volvo Amazon, som hade kommit på marknaden sedan 1956. Själva bilen kännetecknades av sin totala brist på segdragning vilket förde med sig nödvändigheten att flitigt växla upp och ner, t. ex. vid rundande av gathörn skulle man helst ner i ettan. Annars fick man motorstopp vilket var en allvarlig anledning till att bli kuggad. När det blev min tur att köra upp 1961, var körprovet i Kristianstad eftersom Vägverket menade att Hörby inte var representativt nog för komplicerad körning med trafikljus. Flera dyra körtimmar förlades till Kristianstad för att preparera en för uppkörningen.

Omkring 1963 revs tornfastigheten och snart blev Tornabacken jämnbred med Storgatan. Sedan tog det till ombyggnaden av gamla Torg 1987 innan kommunen äntligen satte upp ett trafikljus där vid hörnet med Råbygatan, se bilden. Just i denna farliga korsningen, erinrar jag mej, där var en fruktansvärd olycka på slutet av 1950-talet, med en liten pojke på cykel som kom under en långtradares tanksläp.

Om dessa drastiska ommöbleringar fick Vägverket till att ompröva sin inställning om Hörby som godtagbar körprovsort har jag ingen aning om. Men jag gissar körkortsprovet är fortfarande i Kristianstad liksom på den tiden, eftersom även närmare till Eslöv, välförsedd med trafikljus, är diskvalificerad.
Text: © Leif Blumenau.

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_0016

 

 

Gamla Torg 1980-tal. Foto: © Torsten Blomdahl.
Gamla_Torg_2018_005

 

   
   
 

Gamla Torg vintern 1987-1988.
Bild ID: KH_041. Källa: Frisör Hellmans fotoalbum.
   
   
 

Gamla Torg vintern1987-1988.
Bild ID: KH_042. Källa: Frisör Hellmans fotoalbum.
   
   
 

Storgatan vintern1987-1988.
Bild ID: KH_043. Källa: Frisör Hellmans fotoalbum.
   
   
 

Gamla Torg vintern1987-1988
Bild ID: KH_045. Källa: Frisör Hellmans fotoalbum.
   

Till toppen av sidan

 

 

   Torget 1990-talet


Gamla Torg iHörby. För dagen är det Skumbad i fontänen.
Bild ID: GATO_023
   
   


Gamla Torg 1995.
Bild ID:  /Gamla_Torg_1995_01. Foto: © Torsten Blomdahl.
   

Till toppen av sidan

 

 

   Torget 2000-talet

Gamla Torg 2002.
ID: TAB_0139. Foto: © Torsten Blomdahl.

Gamla Torg 2002.
ID: TAB_0140. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Gamla Torg 2002.
ID: TAB_0141. Foto: © Torsten Blomdahl.

Gamla Torg 2002.
ID: TAB_0142. Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

Gamla Torg 2002.
ID: TAB_0138. Foto: © Torsten Blomdahl.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

 

   Torget 2010-talet

Foto 2017-04-25 © Fred Lundberg.

   
   


1 augusti 2015. Skum i fontäner, sysslade man med redan på 1950-talet, kanske även innan.
Bild ID: Per-Gillsparr_009. Foto: © Per Gillsparr.
   
   

Gamla Torg 2017.
Bild ID: TAB_0117 Foto: © Louise Björklund.

   

Ovan bild är tagen från "taket" på Hotellet.

 
   
   


Gamla Torg 2014.
Bild ID: /Gamla_Torg_2014_01. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Lou Ise.
   

Till toppen av sidan

 

   Torget Norra sidan

N. A. Mårtenssons pappershandel. Detta var utan tvivel en av de handlarna som annonserade mest.

Gamla Torg mot Nygatan.

Från kyrkogården vid Gamla torg mot Storgatan. På höger sidan ses Föreningsbanken.

   
   

N. A. Mårtenssons pappershandel, på Gamla Torg.

 
   
   

Gamla Torg med Jordbrukarbanken. Årtal okänt.

Bortom Scan, se skylten till vänster, var Hörby Mejeriers Mjölkaffär. På den tiden fanns ju inte varken Tetrapak eller Purepak och ett av de dagliga ärenden bestod i att komma dit med mjölkspann i hand som dem sen fyllde på modernt sätt via en kran i väggen. Skulle gissa det är slutet på 1940-talet om man kan gissa på att det är försäkringsman Bornhages 1942 års modell Dodge, en rätt så ovanlig bil, som står där utanför banken, mitt emot Resia. Bilen gick i arv till min gode vän, hans son Bengt, sedermera med antaget efternamn Ask. På hörnet med Västergatan var Svensons Järnaffär som ju hade Fleichmans modelltåg gentemot Märklin hos Tholden. Sonen Stephan, som var en utmärkt ishockeyspelare på min tid, sedan köpte mina föräldrars fastighet, där Beklädnadsmagasinet var, vid Nya Torg, och öppnade affär med Elektrisk hemutrustning från dammsugare till kylskåp.
© Leif Blumenau.
   
   

Café Svea, numera Boijertz. Anna & Iris Hast, en välkänd butik för sina hattar. Holmbergs efterträdare, till höger som var en uraffär.

   
   
   
   
Från hörnet gamla Torg. Nygatan och Lilla Vestergatan.
Skylten på taket på huset till vänster är Bengtsson & Andersson. I huset på höger sida fanns på nedre våningen en järnhandel. Ägaren till denna var handlaren N. Olsson, som avled 1901. I oktober samma år inflyttade i hans lokaler Bengtsson & Andersson.

På skylten vid huset rakt fram står det B. Lundbergs herr- och damkläder. Skrädderi. En bit upp i gatan en liten skylt dä det står Per Mörcks diverseaffär. Den lilla skylten längre upp i gatan tillhörde troligen en möss & hattaffär.

Den lilla gatan som går till vänster hette Lilla Vestergatan, idag Västergatan. Den som då hette Vestergatan heter idag Ringsjövägen. Bilden är ett vykort som skickats den 3 mars 1910.
Källa: En köpmansgård i Hörby, av Per-Gunnar Mörck.
   
   

Gamla Torg.
Bakom hästskjutsen, Kreditbanken och Konditori Svea.

Nils Olssons fastighet, Gamla Torg. Detta hus byggdes i mitten av 1890-talet efter att Höga Hus rivits. Höga Hus utbjöds till försäljning 1891 då fröken Mathilda Lövgren avlidit. Denna fastighet byggdes av Järnhandlare Nils Olsson. 1901 dog Olsson och in flyttade Bengtsson och Andersson som nu slutade med specerivaror och enbart ägnade sig åt klädesförsäljning och manufaktur. I Bengtssons och Anderssons gamla lokaler flyttade nu Per Mörck in.

   
   
 
   
   


Före detta Höga hus revs 1894. Det nya byggdes några år senare. Här fanns tidigt en telefon och telegrafstation på 2:a våningen.
Ovanför vänstra fönstret med markis ser man att det står C.F Ohlsson. Enligt församlingsboken från 1906 fanns här en handlande som hette Charles Fredrik Ohlsson, han var född 26 februari 1889 i Hörby. Hans föräldrar bodde då på Nygatan 2, hans far var järnhandlare Nils Olsson född 16/5 1862 i Huaröd, moderna hette Fredrika Frennesson född 30/11 1863 i Hörby.
Faktatexten ovan hämtad fråm hembygd.se
   
   

Före detta Höga hus revs 1894. Det nya byggdes några år senare. Här fanns tidigt en telefon och telegrafstation på 2:a våningen.

Ovanför vänstra fönstret med markis ser man att det står C.F Ohlsson. Enligt församlingsboken från 1906 fanns här en handlande som hette Charles Fredrik Ohlsson, han var född 26 februari 1889 i Hörby. Hans föräldrar bodde då på Nygatan 2, hans far var järnhandlare Nils Olsson född 16/5 1862 i Huaröd, moderna hette Fredrika Frennesson född 30/11 1863 i Hörby. Textfakta: Bygdeband.

   

Till toppen av sidan

 

   Torget Östra sidan

Detaljförstöring. Bilden i sin helhet återfinns längre ner under Gamla Torg.

   
   

Frisersalong till vänster om Kjellkvist Urmakeri- och Guldsmedsaffär

   
   
   
   

Bilden tagen från Ringsjövägen. Planteringen vid kyrkan. Kyrkan är bakom fotografen.

   
   

Holms fastighet vid Gamla Torg.
Foto: Torsten Blomdahl. Bild ID: TB_0024

 
   

Till toppen av sidan

 

   Torget Södra sidan

Stora Hotellet

 
   
   

Bild ID: TB_0061.

   

Till toppen av sidan

 

   Torget Västra sidan

Buss på ingång till Gamla Torg – med hjälp av en polis?
Foto: Bengt Edquist.

   
   
 
   

Per Mörcks Fastighet byggdes av August Täcklind 1864 och öppnade då speceriaffär här. Han handlade även med lump m.m. Efter Täcklind hade en Henning Bengtsson affär (1893) han blev kompanjon med en som hette H. Andersson. 1910 köpte per Mörck fastigheten och flyttade då hit sin speceriaffär som han hade i fastigheten bredvid Bengtsson flyttade nu in i Järnhandlare Olssons fastighet.

Apoteket vid Gamla Torg: Den gamla apoteksbyggnaden vid Gamla Torg byggdes av kopparslagare Ekman år 1858. Han hade blivit trångbodd i Höga Hus därför behövde han nya lokaler för sin verksamhet. År 1869 avvecklade Ekman sin verksamhet och in flyttade nu apoteket det hade tills nu funnits i garverifaktor Olssons fastighet i Storgatan (senare smeden Henrikssons fastighet). Apotekare Peter Mauritz Nordkvist hade fått lov att anlägga ett nytt apotek och eftersom dessa lokaler var lediga och låg centralt så flyttade man hit. Apoteket fanns sedan här till 1966 då ICA-huset var färdigt och man flyttade det. Nu 1966 flyttade biblioteket hit. Sedan Mellersta Skåne en kort tid därefter Skånska Dagbladet.

   
   

Foto från en snarlik vinkel. Här ser man att huset där Per Mörcks hade sin affär är ombyggt.
Huset rustades upp och var klart 1930. Torget har nu också fått gatsten, istället för kullersten.

   
   

Stora Hotellet och Apoteket
Bild ID: TB_0055

   

Till toppen av sidan

 

   Torget mot Storgatan
   
   
Gamla Torget kallades i äldre tider för Stortorget.
Här ser vi en bild tagen från Storgatan (Dröften).
Dröften kan betyda att man ledde kreatur den vägen ut på vångarna runt Hörby.
Den tredelade lyktstolpen som står mitt på torget köptes från Köpenhamn 1890. Den hade stått på Kungens Nytorg. Numera finns den i trädgården vid Hörby museum.
På Stortorget (Gamla Torg) ser vi Nya Garnboden, Mårtenssons Pappershandel och en Möss- och hattaffär, som ägdes av Häggelin. Idag har vi Kjellkvist här. Redan 1912 köpte urmakare Kjellkvist fastigheten till vänster.
Text: © Kjell-Åke Åsfält.
   
   
   
   

Gamla Torg med Storgatan.

 
   
   
   
   
   

Till toppen av sidan

 

   Torget Årtal  Okänt


Bild ID: /Gato_825_Gamla-Torg.
   
   

Bild ID: TE_283Pumpen vid Gamla Torg.
Bild ID: Gato_342.
   
   


Storgatan med Gamla Torg i förgrunden.
Bild ID: Gato_582.
   
   
 

Gamla Torg.
Bild ID: Gato_616.
   
   


Folkfest på Gamla Torg.
GATO_264
   
   

Bild ID: TE_274

   
   


Gamla Torg.
Bild ID: Gato_679
   
   
   
   

Bild ID: TGB_031w

   
   

Hörby Gamla Torg se så ordentligt man har parkerat sin cykel.
Bild ID: PL_013w. Bilden tillställd oss av Per Landin.

   
   
 

Gamla Torg.
Bild ID: Gato_621
   
   
   
   

Militärer på Gamla Torg. Tidsepok okänd.

   
   

Militärer på Gamla Torg. Tidsepok okänd.
Bild ID: Vykort_022_GamlaTorg.

   
   
   
   

Häst och vagn, i övrigt okänt.

Mårtenssons pappershandel. mer om Mårtenssons pappershandel hittar du här.

   
   
   
   
 

Gamla Torg i Hörby med Ljungbergska fastigheten (byggt 1873) i mitten. Gamla gästgiveriet skymtar till höger.
Bild ID: GATO_261

   
   


Bild ID: /Gato_788_gamla-Torg
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   

Till toppen av sidan

 

   På Torget

Bilden tillsänd oss av tillsända oss  Gunnar Lindgren, men vilka är damerna?

   
   

Gatlyktan på Gamla Torg.

 

Julskyltningssöndag
Första söndagen i advent är kyrkoårets första dag. Helgdagen är den fjärde söndagen före juldagen och firas traditionellt i Hörby som Julskyltningssöndagen.

På min tid restes en jättestor julgran, dagen till ära på stället där Kongens Nytorv lyktstolpen står och förseddes med rader av glödlampor, som efterhand slogs sönder under vinterstormarna. Lyktstolpen fick alltså ge vika varje år och därför tyvärr skamfilades en hel del. Medan ingen hade väl för avsikt att "modifiera" den, så säges det, gjordes en replika om originalet skulle gå förlorat .

Runt om centrala Hörby vrålade högtalare annonserande för Hörbys affärer, t.ex. gå till Blom i Beklädnadsmagasinet och gör era inköp, men också julsånger, t. ex. hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara, som var bra till att att dansa kring granen med, men också speciellt året 1956, Rock Around the Clock som var populär bland tonåringarna. 

Som på beställning hade det snöat dagen innan och Lions hade ett bås på NV sidan av torget där det skänktes varm buljong till människoskaran för att hålla värmen.

Folk gick omkring och tittade på julskyltningarna. Tholden hade ägnat ett helt fönster till modelljärnväg, där man glodde flera timmar. Min far nöjde sig inte med den vanliga nickande tomtedockan i fönstret men hade en gång inköpt i Köpenhamn ett hus med "Herdinnan och skorstensfejaren" som snurrade runt på taket, alltså påminnande om H. C. Andersensagan, som kanske inte uppskattades av alla.

Som skyltningsinslag var där mycket bomull med glitter på, och röda girlanger. Som en eftertanke, efter ombyggnaden av Gamla Torg är där väl inte plats för en 15 m hög julgran, som jag gissar har flyttats till Nya Torg.
© Leif Blumenau.

   
   
   
   
   
   

Pär "Tue" Nilsson med sin häst Karna i arbete på gamla Torg. Läs mer om Pär "Tue" på Henry Olssons sida.

   
   

Gamla Torg.
Bild ID: HH_3657

   
   

Gamla Torg 1957.
Bild ID: HH_3667

   
   

Gamla Torg 1957.
Bild ID: HH_3667

   
   

Gamla Torg.
Bild ID: HH_3671

   
   

Gamla Torg var ett omtyckt motiv för dåtidens fotografer. Här står bilarna och en buss snyggt och prydligt parkerade. Några trafikljus och stängsel runt torget var det inte tal om på den tiden.

Torgbild från Gamla Torg. I raden av bilar ses den lilla lastbilen det var ”Pella” från Kristianstad som sålde frukt. Ståndet med tältduk var Otto Månsson som sedan hade fruktaffären i Storgatan. Skåpbilen är bagare Jönssons från Höör, försäljaren hette Strand. Mannen i ”Trehjulingen mitt på torget var ”Träskpär” som larvat ut sina träskor på torget till försäljning. Vagnen framför ”Träsko Pär” tillhörde Hörby bageri som ägdes av Martin Nilsson. Stånden på höger sida var köttstånd den översta tillhörde Axel Svensson, nästa Ivar Andersson, Algot Olsson och Ville Jeppsson från Råby.

   
   

Stensättning på gamla Torg.

   
   

Snöröjning på Gamla Torg.
Bild ID: TB_0021

   
   

Den här damen hette Betty Svensson, men kallades i dagligt tal för "Ispinna-Betty". Hon var en välkänd Hörbyprofil, både som glass och karamellförsäljare, men även som skolstäderska.

Utsikt från kyrktornet, Gamla Torg och Storgatan. På Torget står ”Ispinna Betty” Betty Svensson.

   
   

Gamla Torg Bokhandel Electrolux.
Bild ID: HH_3644

Gamla Torg.
Bild ID: HH_3676

   
   

Gamla Torg 1950-talet.
Bild ID: HH_3681

   
   

Gamla Torg Bilparkering 1965-02-04.
Bild ID: HH_3685

   
   

Gamla Torg 1958.
Bild ID: HH_3682

 
   
   

Gamla Torg i äldre tider.
Bild ID: HH_3687

   
   

Gamla Torg Flygfoto.
Bild ID: HH_3688

   
   

Gamla Torg Apoteket.
Bild ID: HH_3690

   
   

Gamla Torg Grävarbeten 1953-04-17.
Bild ID: HH_3691

   
   

Gamla Torg Grävarbeten 1953-04-17.
Bild ID: HH_3692

Gamla Torg Grävarbeten 1953-04-17.
Bild ID: HH_3693

   
   

Gamla Torg Grävarbeten 1953-04-17.
Bild ID: HH_3684

Gamla Torg Grävarbeten 1953-04-17.
Bild ID: HH_3672

   
   

Gamla Torg.
Bild ID: HH_3661.

   
   

Gamla Torg med vita pilar, ritade av tidningsredaktionen.
Bild ID: HH_3702

Gamla Torg med vita pilar, ritade av tidningsredaktionen..
Bild ID: HH_3703

   

Till toppen av sidan

 

   Torget, Genomfarten

Foto: © Torsten Blomdahl.. Bild ID: TB_0031

   
   

Foto: © Torsten Blomdahl. Bild ID: TB_0032

   
   

Foto: © Torsten Blomdahl.
Bild ID: TB_0034

   
   

Foto: © Torsten Blomdahl.
Bild ID: TB_0035

   
   

Foto: © Torsten Blomdahl.
Bild ID: TB_0036

   

Här kan du se olika fordon och maskiner från bygden

   

Foto: © Torsten Blomdahl.
Bild ID: TB_0037

   
   

Foto: © Torsten Blomdahl.
Bild ID: TB_0038

   
   

Foto: © Torsten Blomdahl.
Bild ID: TB_0054

   
   

Bild ID: ROS_0208_Gamla_Torg.

   

Till toppen av sidan

 

 

  Gamla Värdshuset

Gästgiveriet i Hörby på 1800-talet. Byggnaden revs 1900 och ersattes då av Hörby Hotell, nuvarande Stora Hotellet.
Bild ID: TB_0010. Se och läs mer om Gästgiveriet.

   
    Hotell och övernattningsverksamhet i kommunen
   

Till toppen av sidan

 

 

  Stora Hotellet

Gamla Torg med Västergatan (numera Ringsjövägen).  Mer om Stora Hotellet

    Hotell och övernattningsverksamhet i kommunen
   

Till toppen av sidan

 

   Torget Fågelperspektiv och Flyfoto

Om du låter musmarkören glida över bilden kommer du att hitta en del klickbara områden

   
   

Om du låter musmarkören glida över bilden kommer du att hitta en del klickbara områden

   
   

Bilden tillställd oss av Elsa Olsson.

   
  Flygfoto från kommunen  

Till toppen av sidan

 

   Ombyggnaden av torget 2018

Här kommer vi att följa den ombyggnad som skall ske av Gamla Torg under 2018
och vi börjar med lite moderna bilder av torget innan ombyggnaden

   
   

Gamla Torg före ombyggnaden våren sommaren 2018. Foto: © Roland Pedersen.
Bild ID: GamlaTorg_01_mars_2018

   
   

Gamla Torg före ombyggnaden våren sommaren 2018. Foto: © Roland Pedersen.
Bild ID: GamlaTorg_02_mars_2018

   
   

Gamla Torg före ombyggnaden våren sommaren 2018. Foto: © Roland Pedersen.
Bild ID: GamlaTorg_03_mars_2018

   
   

Gamla Torg före ombyggnaden våren sommaren 2018. Foto: © Roland Pedersen.
Bild ID: GamlaTorg_04_mars_2018

   

Till toppen av sidan

   

Bild ID: GamlaTorg_05_april_2018
Foto: © Fred Lundberg

En del av busshållplatsen på Ringsjövägen.
Bild ID: GamlaTorg_05_april_2018. Foto: © Fred Lundberg

   
   

Asfalten skäres upp för busshållplats på Ringsjövägen.
Bild ID: GamlaTorg_05_april_2018. Foto: © Fred Lundberg

   
   

Mycket material redan på plats.
Bild ID: GamlaTorg_05_april_2018. Foto: © Fred Lundberg

Mycket material redan på plats..
Bild ID: GamlaTorg_05_april_2018. Foto: © Fred Lundberg

   
   

Färgglada rör som senare inte syns i marken.
Bild ID: GamlaTorg_05_april_2018. Foto: © Fred Lundberg

   
   

Asfalten uppskuren och frontlastare hämtar.
Bild ID: GamlaTorg_05_april_2018. Foto: © Fred Lundberg

   
   

Ringsjövägen 26 maj 2018. Foto: © Fred Lundberg

Ringsjövägen 26 maj 2018.Hållplatserna färdigställs på båda sidor om vägen. Foto: © Fred Lundberg

   
   

Ringsjövägen 26 maj 2018.Hållplatserna färdigställs på båda sidor om vägen. Foto: © Fred Lundberg

   

Till toppen av sidan

   

2018-05-26..
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-05-31.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-05-31.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-05-31.
Foto: © Roland Pedersen.

   

Till toppen av sidan

   

2018-05-31.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-05-16.
Foto: © Roland Pedersen.

2018-05-26.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-05-26.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-08-26.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-08-26.
Foto: © Roland Pedersen.

2018-08-26.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-08-26.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-08-31.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-08-31.
Foto: © Roland Pedersen.

 

2018-06-26
Foto: © Per Gillsparr-
   
   

2018-08-31.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

2018-08-31.
Foto: © Roland Pedersen. 

 

På Gamla Torg i Hörby, har någon okänd stensättare bankat ner sten efter sten. Säkert ett tung, styv och tidsödande jobb. Stensättaren har med stenarna format ett vackert mönster - över hela torget. Hur många ser det i vardagskontakten med torget?
Bild ID: Per-Gillsparr_028. Foto: © Per Gillsparr.
   

Till toppen av sidan

 

   Torget 2020-talet
Vi fortsätter dokumentationen av Gamla Torg för "ny- och ombyggnader" kommer vi nog att få se i oändlighet. Har du som besökare bilder, som är nutidshistoria vill vi gärna ta del av dessa.
   
   

Gamla torg 2010-01-25.
Bild ID Gamla_Torg_2020_001. Foto: © Roland Pedersen.

   
   

Gamla torg 2010-01-25.
Bild ID Gamla_Torg_2020_002. Foto: © Roland Pedersen.

   

Till toppen av sidan

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 
   
   

Till toppen av sidan

Slutet av sidan